Lòng Nhân Từ Đời Đời

heartcross

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2017

Xin Chúa Thánh Linh ban ơn trên các bạn! Chúng ta đang trải nghiệm những phép lạ rất lớn, mặc dù tôi cảm nhận rất nhiều người trong vòng chúng ta đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, khốn đốn trong cuộc sống. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả và Ngài sẽ không chậm trễ để cứu vớt chúng ta, vì thật ra, ngoài Chúa ra, không có gì hoặc ai trên đời này có thể giải phóng chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù linh hồn ta.

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ ban cho mặc khải để tháo gỡ những rối ren trong tỳ vết tâm linh của dòng dõi và dân tộc vì Chúa muốn giải phóng chúng ta để tiếp thu ơn lành từ trên cao, là những ơn phước đã giành sẵn cho con cái Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng giàu có vô biên, trong Ngài có đủ trọn vẹn mọi nguồn cung ứng cho một cuộc sống sung mãn và mọi ơn phước thiêng liêng cho mỗi nhu cầu trong cuộc sống ta, từ đây cho đến đời đời.

Các bạn ơi, tôn giáo của loài người thường minh hoạ ra một Đức Chúa Trời khắc nghiệt với đầy dẫy các luật lệ và giáo điều, vì tôn giáo con người chẳng thể nào bày tỏ được tấm lòng của Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại yêu kẻ có tội.

Hãy suy gẫm lời của Vua Đa-vít về lòng nhân từ và ơn lành Đức Chúa Trời đã giành sẵn cho chúng ta:

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi.

“Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.

“Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ. Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

“Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” – Thi-thiên 103:1-13.

Khi chúng ta ở trong mối tương giao trong Giao Ước Mới thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, Ngài sẽ luôn ở cùng, vùa giúp, ban ơn và dẫn dắt ta trong mọi nẻo đường của cuộc đời. Ngài sẽ không bỏ chúng ta mồ côi đâu vì lòng nhân từ Chúa đối với chúng ta là đời đời.

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: