Đánh Chiếm Không Phận Thuộc Linh

angelairplane

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2017

Trong buổi cầu nguyện thứ hai trong ’21 Ngày Cầu Nguyện Mở Ra Một Hướng Đi Mới’, Chúa Thánh Linh đã nhấn mạnh mặc khải về sự đột phá của không phận thuộc linh tại lãnh thổ nơi chúng ta đang cư ngụ.

Điều này có nghĩa là gì bạn?

Trong cõi thuộc linh lẫn thuộc thể, chúng ta cần nhìn nhận một cách xác thực đâu là thù, đâu là bạn và đồng thời bối cảnh của chiến trận là một yếu tố quan trọng. Cái trận chiến thuộc linh của chúng ta có thể diễn ra ở một thung lũng nào, một ngọn núi cao nào, trên biển cả hoặc trên không gian chăng? Mỗi bối cảnh của chiến trận là một yếu tố quan trọng vì nó tuỳ thuộc vào sự khai phóng chiến binh cho mỗ̉i môi trường một cách thích hợp và chính chắn.

Trong chiến trận thuộc linh, chúng ta đã nhìn biết sự tranh chiến trên không trung là một yếu tố chính. Hãy xem Lời Chúa nói gì về điều này với Đa-ni-ên khi ông khởi sự cầu thay cho dân tộc. Thiên Sứ Gáp-ri-ên đã phải tranh chiến cùng vua nước Phe-rơ-sơ trên không trung bị trì trệ mất 21 ngày và Đức Chúa Trời cũng đã sai phái thiên sứ Mi-ca-ên để trợ giúp, vì ngay giây phút Đa-ni-ên kêu cầu cùng Chúa thì Ngài đã sai phái Gáp-ri-ên đến cùng ông để đem lại lời Chúa trong một khải tượng.

Điều này cho chúng ta biết rằng các chủ quyền của thế gian mờ tối này nắm giữ không phận thuộc linh của lãnh thổ vì kẻ nào trấn giữ cái ‘cổng thành’ ấy sẽ thống trị lãnh thổ và trận chiến trên không phận là một điều quan trọng trong việc cầu nguyện giải phóng lãnh thổ. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta thật không tranh chiến cùng thịt và huyết, vì thế, Đức Thánh Linh và các thiên binh luôn luôn ở cùng và sẵn sàng đồng công cộng tác nếu chúng ta có lòng tìm kiếm ý chỉ của Thiên Đàng, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô 6:12.

Chúa đã cho tôi trải nghiệm và cảm nhận được điều này trong những chuyến về thăm Việt Nam vì đây là một khiá cạnh quan trọng trong chiến trận thuộc linh. Lúc bay vào không phận của Việt Nam, mắt tâm linh tôi được mở ra để cảm nhận một mạng lưới tối tăm ảm đạm trong bầu khí quyển đang thống trị để đàn áp dân tình và Chúa Thánh Linh đã ban cho tôi những khải tượng về ý chỉ Chúa cho lãnh thổ.

Con người bề trong hoặc con người tâm linh của chúng ta đã được dựng nên theo ảnh tượng Đức Chúa Trời, tâm linh của chúng ta có được sự bén nhậy và thông sáng khi Chúa Thánh Linh soi dẫn trong mỗi bước đi trong đời. Vị trí ‘Đồng Ngồi’ cùng Chúa từ các nơi ở trên trời là một cơ nghiệp và định mệnh của chúng ta. Hãy xem trong Ê-phê-sô 2:4-6, “Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu– và trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi trên trời với Ðấng Christ.”

Vì thế, khi chúng ta đồng đi với Chúa, cái cơ nghiệp để ‘đánh chiếm không phận’ của lãnh thổ là một điều tự nhiên và là một định mệnh Chúa ban cho chúng ta. Điều này thật là vượt quá mọi sự hiểu biết của tâm trí con người. Nhưng hãy nhớ rằng, sự hiện diện của Chúa trong ta là một điều chính yếu để ‘Mở Cửa Trời’ và cai quản lãnh thổ. Đây cũng là một mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã giao phó cho chính A-đam và Ê-va từ lúc ban đầu, để cai quản đất và muôn vật!

Nguyện xin Chúa mở khoá ân tứ và các chức năng thuộc linh để chúng ta có thể nghe thấy mặc khải của Thiên Đàng. Vì khi ta nắm bắt được ý chỉ của Cha Thiên Thượng và bước đi trong sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ biến đổi tất vì Đức Chúa Trời là Đấng hay làm các phép lạ. Đây là thời điểm để chúng ta xông lên với sự xức dầu của Giu-đa trong sự Ngợi Khen và thờ phượng Ngài để chào đón Vua Vinh Hiển ngự trên lãnh thổ thì những cái ngai tăm tối kia sẽ bị phá tan vì chỉ có Một Đức Chúa Trời là Đấng Đáng được ngợi khen và tôn vinh.

Thi-thiên 24:7-10:

“Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

“Vua vinh hiển nầy là ai?
Ấy là Chúa đại quyền đại năng,
Ngài là Chúa vạn năng ở giữa chiến trận.

“Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

“Vua vinh hiển nầy là ai?
Ấy là Chúa các đạo quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển”

Chúng con chào đón Vua Vinh Hiển ngự trên khắp các lãnh thổ của Đất Việt.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: