Dây Chuẫn Mực Giáng Xuống Mãn Chu Kỳ 70 Năm

PlumbLineWord

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2017

Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót. Dây Chuẫn Mực của Ngài đang giáng xuống để đoán xét mọi cơ cấu bất chính trên khắp đất.

“Hỡi những kẻ lãnh đạo gian ác, trong mọi lĩnh vực, các ngươi khá nhận biết rằng Đấng Tể Trị thế gian này đã biết rõ mọi việc gian lận, mọi âm mưu tối tăm mà ngươi đã dựng nên để cướp bóc dân tình. Đây là ngày các ngươi sẽ phải đối diện với Ta để trả lời về những việc gian ác, đánh cướp danh tính của cả một dân tộc. Ngày ấy chính là ngày này. Ta sẽ chẳng bị khinh dễ đâu, Lời Ta truyền phán, ắt sẽ ứng nghiệm trong thì Ta chỉ định.”

Xa-cha-ri 1:12-16:

“Bấy giờ vị thiên sứ của Chúa nói, “Lạy Chúa các đạo quân, Ngài còn giận cho đến bao lâu nữa mà không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, những nơi đã làm Ngài giận đến bảy mươi năm rồi?”

“Chúa đáp lời vị thiên sứ đã nói với tôi bằng những lời chan chứa tình thương và đầy an ủi. Bấy giờ vị thiên sứ đã nói với tôi bảo tôi, “Ngươi hãy lớn tiếng công bố rằng, ‘Chúa các đạo quân phán: Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Si-ôn, Ta đã nổi ghen dữ dội. Nhưng bây giờ Ta rất giận các nước đang được yên ổn, vì Ta chỉ giận một chút nhưng chúng đã lợi dụng biến thành thảm họa.” Vì vậy Chúa phán, “Ta sẽ trở lại thăm viếng Giê-ru-sa-lem với lòng thương xót. Nhà Ta sẽ được xây lại tại đó. Thước dây sẽ được giăng ra để đo khắp Giê-ru-sa-lem cho việc tái thiết,’” Chúa các đạo quân phán.

“Ngươi hãy công bố thêm, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Các thành của Ta sẽ đầy tràn của cải. Chúa sẽ lại an ủi Si-ôn, và Ngài sẽ tiếp tục chọn lại Giê-ru-sa-lem.”’”

Thi-thiên 97:1-9:

“Chúa trị vì!

“Hỡi mọi người trên các lục địa, hãy vui mừng; Hỡi muôn triệu người ở các hải đảo, khá hân hoan. Mây dày và bóng tối mù mịt bao quanh Ngài; Công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài.

“Lửa hừng đi trước mặt Ngài, Thiêu hủy mọi kẻ chống nghịch chung quanh. Các tia chớp của Ngài lóe lên rực sáng khắp thế gian; Ðất thấy vậy run lên lẩy bẩy. Các núi đồi tan chảy như sáp trước mặt Chúa, Tức trước thánh nhan của Ðấng Chúa Tể toàn cầu. Các tầng trời rao truyền đức công chính Ngài; Tất cả các dân đều thấy vinh quang Ngài.

“Hãy để mọi kẻ thờ lạy các hình tượng bị xấu hổ, Tức những kẻ khoe mình về các hình tượng vô tri của chúng. Hỡi tất cả các thần, hãy sấp mình xuống thờ lạy Chúa.

“Si-ôn nghe thế bèn vui mừng, Các ái nữ của Giu-đa đều vui vẻ, Vì những phán quyết của Ngài, Chúa ôi;

“Vì Ngài, Chúa ôi, là Ðấng Tối Cao trên khắp đất; Ngài vượt trỗi bỏ xa tất cả các thần.”

Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và Ngài là Đấng hay làm phép lạ. Lời Ngài là Một Dây Chuẫn Mực cho chúng ta!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiêngvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: