Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Sứ Điệp của Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2017

Một Chuyển Đổi Quan Trọng Đang Xảy Ra cho 3 Năm Tới Đây

Chúng Ta Đang Được Xoay Hướng!

Năm Điểm Quan Trọng Trong Tiến Trình Thuộc Linh Trong Ba Năm Sắp Đến:

1. Kết thúc một mùa chiến tranh!

Các anh chị em đang trong tiến trình để chấm dứt một mùa tranh chiến cũ và tâm trí mình dường như bị hao mòn và mệt mõi.

2. Chuyển sang một mùa mới với một ý chí đắc thắng!

Mặc dù chúng ta đang ngụp lặn trong chiến trận xoay quanh mình, nhưng hãy để cho một tinh thần chiến thắng chổi dậy trong tư duy của mình. Kẻ thù sẽ tiếp tục bao vây các anh chị em tứ hướng để tìm cách thuyết phục rằng quý vị đã bị thất thế. Hãy công bố rằng, ‘Tôi sẽ trở lại. Gia-cốp phải quay đầu lại để trở về Đất Hứa.’ Các bạn đang quay trở lại để trấn giữ lãnh thổ, để trấn giữ những gì Đức Chúa Trời đã giao phó.

3. Bước đi Trong Chiến Thắng Tập Thể

Hãy nhớ rằng đây là một thời điểm để chúng ta kề vai nhau trong chiến trận, để đồng công cộng tác như một đội binh hùng mạnh trong chiến thắng vẻ vang. Đây là một mùa để biểu dương sức mạnh tập thể.

4. Chuẩn bị để tiến vào

Gia-cốp đã phải đối diện với anh mình là Ê-sau, một nhân vật mà ông rất sợ hãi vì những lỗi lầm của ông phạm cùng anh mình trong quá khứ. Đây là một thời gian chuyển tiếp để đối chiếu và làm hoà.

5. Sẵn sàng bước vào để xây dựng tương lai!

Chúng ta không thể nào tự làm hết mọi việc bởi vì chúng ta đã sẵn sàng để tiến vào và xây dựng tương lai.

Tiến Trình Cầu Nguyện 21 Ngày

Chúng ta đang ở trong một tiến trình 21 ngày cầu thay cho một hướng đi mới, để dọn đường và đón nhận Nguồn Cung Ứng cho một Mùa Mới!

Các anh chị em đã chán Ma-na chưa? Đức Chúa Trời đang dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch ta. Hãy nhớ rằng, một nguyên tắc căn bản khi đối đầu với các chủ quyền trong chiến trận thuộc linh là, “Đừng bao giờ xông vào trận tiền cho đến khi Chúa sai phái!” Vì khi đúng thời điểm, lúc Ngài sai chúng ta, Ngài sẽ dẫn đầu trong chiến thắng.

Hãy xem trong Thi-thiên 74:12-14:

“Dầu vậy, Đức Chúa Trời là Vua tôi từ xưa, Vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, Bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát (những) đầu của Lê-vi-a-than, Ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng.”

Chúa phán rằng con quái vật Lê-vi-a-than đó, Ngài sẽ bẻ gãy những cái đầu của nó và phó nó làm đồ ăn cho Con Dân Ngài trong đồng vắng. Trong bản dịch của Anh Ngữ, Lời Chúa nhấn mạnh là Lê-vi-a-than có nhiều đầu, chứ không phải chỉ có một.

Hãy biết rằng, các chủ quyền này, Chúa đã phó chúng trong tay ta. Chúng nó sẽ là đồ ăn, chúng nó sẽ là nguồn cung ứng cho tương lai của chúng ta. Chúa phán rằng, “Lê-vi-a-than, con rắn lương lẹo đó, chủ quyền ấy là đồ ăn cho tương lai ta!”

Phá Vỡ Đầu Nguồn

Hãy nhận biết những mô hình trong Thánh Kinh, xem từ sách Ê-sai, trong suốt các sách cho đến Khải Huyền, các lời tiên tri Chúa cho chúng ta biết trước rằng: Trong mọi quá trình chuyển tiếp mà chúng ta sẽ trải nghiệm, chúng ta cần phải phá vỡ cái ‘Đầu Nguồn’, cái Đầu Não của Lê-vi-a-than. Chúng ta cần phải đột phá để hũy diệt Đầu Não của con rắn này. Nếu không thì những sự việc rối ren do chúng gây nên sẽ không thể nào tách rời ra khỏi chúng ta được và rồi, chúng ta cũng không thể nào bước vào Ngưỡng Cửa Tương Lai Chúa đã chỉ định cho ta.

Hãy lắng nghe đây, chúng ta không thể nào vượt qua để bước vào Ngưỡng Cửa Tương Lai cho đến khi chúng ta phá vỡ Đầu Não của Lê-vi-a-than!

Trong hai mươi năm trời, sự rối ren của mối liên hệ giữa Gia-cốp và anh mình là Ê-sau đã gia tăng, và chính cái ‘Đầu Nguồn’ của sự việc ấy cần phải được cắt đứt và giải toả. Các anh chị em không thể nào bước vào một mùa mới cho đến khi chúng ta cắt đứt mọi cơ cấu Đầu Nguồn của mùa cũ.

Hôm nay, Chúa truyền phán chúng ta cần phải phá vỡ mọi Đầu Nguồn Tối Tăm, và rồi chính chúng nó sẽ là thức ăn, là nguồn cung ứng cho tương lai của chúng ta.

Lời Công Bố Đắc Thắng

Trong 21 ngày cầu nguyện Chúa đang hướng dẫn chúng ta, đây là một trọng tâm của sự cầu thay này, tức là một lời cầu nguyện mà Dân Do Thái từng cầu nguyện trong Mùa Lễ Hội Mùa Gặt nhằm mỗi đầu năm mới của họ:

“Nguyện xin ý Cha được nên, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con và là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, xin hãy vùa giúp để con hoàn thành sứ mệnh và cư ngụ trong Lều Tạm của Ngài và xin Ngài chúc phước gia tăng trong năm tới để con được cư ngụ trong Lều Tạm làm bằng da của Lê-vi-a-than.”

Hãy công bố rằng, “Chúng ta đang thành hình mái che phủ của nhà chúng ta và Lê-vi-a-than ơi, ta sẽ cần cắt da của ngươi để làm mái hiên cho nhà ta, không những thế, nhưng chính ngươi cũng sẽ là thực phẫm của ta!”

Hãy nhận biết rằng, chúng ta không thể nào tiếp tục sống với nguồn cung ứng thuộc mùa quá khứ. Trong mùa mới này, chúng ta cần có một nguồn cung ứng mới.

Chúng ta cần có một mái che phủ mới. Nguồn cung cấp hiện tại của chúng ta đang bị tiêu mòn. Chúng ta phải chổi dậy để,“Giết, Che Phủ và Ăn!” (Kill, Cover and Eat!)

Gia Tăng Trách Nhiệm, Từ Bỏ Đường Xưa Lối Cũ

Chúng ta đang ở trong ngày thứ 12 của 21 ngày cầu nguyện, các chiến binh vọng canh, hôm nay, hãy chuyển hướng nhanh chóng trong tiến trình của chiến trận này.

Đức Chúa Trời đang mở khóa để thành hình những Chu Kỳ Ơn Phước Mới và Chúa sẽ khai phóng các ơn phước này trong dòng thời gian Ngài chỉ định!

Nếu chúng ta muốn gia tăng thẩm quyền để đứng vào một vị trí mới trong mùa này, hãy nhớ rằng trách nhiệm của chúng ta cần được chuyển đổi và gia tăng theo chiều hướng ấy!

Những công việc các anh chị em thường trải nghiệm, những tầm nhìn quen thuộc kia phải bị loại bỏ. Hãy di chuyển nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta cứ đi theo ‘đường xưa lối cũ’ chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội mới.

Trong năm mới này, năm 5778, số 8 biểu hiện cho một Khởi Đầu Mới (Lời chia sẻ của Lửa Thiêng: Nói tóm lược là, Chúa đã tạo dựng lên trời đất trong 7 ngày, và ngày thứ 8 biểu hiện cho một khởi đầu mới.)

Hiện giờ, chúng ta đang đứng giữa một kết thúc để chấm dứt năm 5777 và một Khởi Đầu Mới cho năm 5778 theo lịch Do Thái.

Quay Lại Trong Tư Thế Đối Đầu Thiên Thượng

Hãy xem trong sách Giô-suê và Ê-phê-sô. Mỗi sách đã được viết ra trong hai thời điểm ở hai thời đại khác nhau, thế nhưng, ý niệm của hai sách này chỉ là một. Ấy là, chúng ta sẽ không thể làm gì được cho đến lúc chúng ta đối diện với các chủ quyền trên không trung là kẻ thù đang trấn giữ lãnh thổ và là những rào cản khiến chúng ta không thể nhận lãnh những Lời Hứa Ơn Phước mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta. Hai sách này chỉ là một!

Có lẽ sách Giô-suê bầy tỏ sự việc này một cách rỏ ràng hơn sách Ê-phê-sô. Trong Giô-suê, chúng ta nhìn thấy dân sự Chúa đã bị trì hoãn trong việc nhận lãnh ơn phước của Đất Hứa trong 40 năm. Nhưng cuối cùng, Chúa đã vùa giúp họ để trở lại hầu đối đầu với kẻ thù trong đắc thắng, trong một “Thế Đối Đầu Thiên Thượng.”

10 Điểm Chính Yếu Cần Thấu Hiểu để Tiến Vào Một Khởi Đầu Mới:

1. Suy gẫm về những bài học trong quá khứ gắn liền với lời hứa của tương lai

2. Có một khoảnh khắc nào đó mà bạn phải “vượt qua” để chấp nhận Danh Tính Mới trong Giao Ước của mình với Chúa.

3. Sức ép trong nghịch cảnh hiện giờ sẽ mở ra một hướng đi mà chưa bao giờ được mở ra trước đó. Hãy loại bỏ mọi lời rên rỉ than ṿ̣ãn về những gì bạn đã trải qua, vì Đức Chúa Trời đã trang bị cho chúng ta vượt qua mọi gian nan để đạt đến đích.

4. Một mức độ thánh hóa mới cần được thực hiện trong cuộc đời Con Dân Chúa. Nó có liên hệ đến con người xác thịt mà chúng ta cần loại bỏ trong ba phương diện: (1) quan hệ tình dục trong tà dâm, (2) ăn thực vật vấy máu sống, và (3) sự thờ thần tượng.

Trong những lĩnh vực khác hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn từng cá nhân và đừng ép buộc người khác rập khuôn theo tiêu chuẩn của mình về việc thánh hóa của cá nhân bạn. Có thể Chúa sẽ hướng dẫn bạn từ bỏ những thói xấu nào đó, và Ngài sẽ bầy tỏ điều đó cho cá nhân bạn vì Ngài biết rỏ những gì bạn cần làm. Đừng làm theo các quy tắc như các thầy thông giáo, như người Pha-ri-si xưa kia đã từng ép buộc người khác phải làm theo. Hãy để Chúa phán dạy và hướng dẫn bạn trong những điều mỗi cá nhân cần làm. (Lời chia sẻ của Lửa Thiêng: Chúa truyền dạy cho Giô-suê làm phép cắt bì cho tất cả những người nam trước khi tiến vào đánh chiếm Đất Hứa. Đây là một mô hình của sự thanh tẩy mà Sứ Đồ Chuck Pierce nhắc đến như trên.)

5. Trong đồng vắng, Chúa đã biểu hiện sự hiện diện Ngài qua Trụ Mây và Trụ Lửa. Nhưng đến khi họ vượt qua Giô-đanh, sự hiện diện của Ngài được biểu hiện qua một phương cách khác. Chúng ta cần lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và hãy nhận biết rằng sự hiện diện của Chúa sẽ được thể hiện khác thường trong những ngày sắp đến. Hãy di chuyển nhanh chóng để bước theo Ngài.

Hãy nhận xét điều này, chúng ta thuộc về Nước Trời và guồng máy Nước Trời khác hơn thế gian. Chúa sai phái các thầy tế lễ đi trước dẫn đầu Dân Sự. Đây là một mô hình mới mẽ trong mùa này. Hãy xem ai là những lãnh đạo Chúa chỉ định trong mùa này. Guồng máy chính quyền quen thuộc của mùa quá khứ không thể nào dẫn dắt dân sự Ngài tiến vào Đất Hứa trong mùa này. Hãy nhìn xem ai là những người Chúa đang dấy lên để chúng ta có thể đồng công cộng tác với họ trong mùa mới này! Đừng tây vị ai hết, hãy xem ai là những con người có lòng Mở Rộng Nước Trời.

6. Hãy cởi bỏ mọi sự sỉ nhục của quá khứ! Chúng ta cần được thanh tẩy để cởi bỏ những sỉ nhục của quá khứ thì chúng ta mới có thể đối đầu với kẻ thù ‘Khổng Lồ’ của Đất Hứa. Sự cắt bì ở đây biểu hiện cho sự thanh tẩy tấm lòng chúng ta.

7. Không những Chúa đã cất đi Trụ Mây và Trụ Lửa, Ngài cũng đã cất đi Ma-na. Những nguồn cung ứng Chúa ban cho chúng ta trong quá khứ là tốt lành, nhưng đây là một mùa mới và Chúa sẽ ban cho chúng ta một nguồn cung ứng mới. Hãy trở lại để đối đầu, chống nghịch với quân thù trong chiến thắng. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, trong 40 năm khi dân sự đang lẫn quẫn trong Đồng Vắng, thì kẻ thù trong xứ Ca-na-an đã rung sợ vì chúng từng nghe đến Danh Tiếng của Đức Giê-hô-va ở giữa Con Dân Ngài. Bây giờ, chúng ta không thể nào tiếp tục chọn lựa để ăn Ma-na, một món ăn của mùa quá khứ. Bây giờ là thời điểm để chúng ta tiến lên, để xông vào trận tiền hầu Đánh Chiếm Đất Hứa mà Chúa đã ban cho ta. Những kẻ thù ‘Khổng Lồ’ trong lãnh thổ sẽ là thức ăn của chúng ta trong tương lai!

8. Các Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va là các thiên binh Ngài đang dẫn đường chúng ta tiến vào Đất Hứa ở phía trước!

9. Lật đổ các cấu trúc bất khả chiến bại! Phần Dâng của Lể Đầu Mùa thuộc về Đức Giê-hô-va. Xem trong Thi-thiên 128: Hãy dâng lên cho Chúa của Lể Đầu Mùa là Phần Đầu Tiên và Phần Tốt Nhất. Tất cả các kẻ thù trong thế gian sẽ là nguồn cung ứng cho chúng ta.

10. Những Trận Chiến Phía Trước sẽ mở khoá Nguồn Cung Cấp Cho Chúng ta trong mùa tới này!

Con Dân Chúa đã lẫn quẫn trong đồng vắng vì họ khiếp sợ, họ sợ phải đương đầu với những kẻ thù ‘Khổng Lồ’ trong Đất Hứa. Đừng sợ phải đối đầu với tất cả kẻ thù trong chiến trận tương lai. Giờ đây, Chúa đã chỉ định để mở khóa những nguồn tài nguyên, nguồn cung ứng Ngài đã giành sẵn cho chúng ta để chúng ta cai quản cơ nghiệp của Nước Trời.

Hãy thuận phục Ý Chúa. Hãy thuận phục dưới nền tảng lãnh đạo Chúa đang tái thiết kế.

Chúa ơi, chúng con lắng nghe tiếng Ngài truyền phán trong ngày hôm nay. Tất cả những gì Thần Chúa phán dạy cho chúng ta thật là đã được chỉ định từ trước vô cùng.

Chúa ơi, chúng con xin đầu phục Chúa trong giai đoạn chuyển đổi này.

Hãy thuận phục ý Chúa. Hãy giơ tay lên cao và đầu phục Ngài.

Chúa ơi, chúng con xin đầu phục dưới sự lãnh đạo Chúa đã chỉ định cho những ngày sắp đến.

Chúa ơi, chúng con đầu phục ‘Thế Đối Đầu Thiên Thượng’ để trở lại đối đầu với kẻ thù trong đắc thắng!

Chúng con xin đầu phục Chúa và Chúa ơi, xin Ngài sai phái chúng con vào chiến trận để đối nghịch với kẻ thù ‘Khổng Lồ’ là nguồn cung ứng và thức ăn cho tương lai của chúng con.

Chúng con đầu phục Ngài và chúng con cắt đứt Đầu Lê-vi-a-than và chúng con sẽ lấy da của nó làm mái hiên che phủ.

Chúng con đầu phục và đến gần Ngài thì kẻ thù sẽ phải tháo chạy. Hãy lớn tiếng ca ngợi Chúa. Hãy reo hò lớn tiếng thêm một lần nữa.

Đặt tay trên người bên cạnh và công bố rằng, ‘Ngươi sẽ quay trở lại để đố́i diện với quân thù trong chiến thắng.’

Chúa phán rằng, “Bây giờ, các ngươi đang bước vào một tiến trình chuyển đổi cho ‘Thế Đối Đầu Thiên Thượng.’ Ta sai phái các ngươi ra đi trong Chiến Thắng!

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch
www.luathiengvn.com

Advertisement

2 bình luận về “Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa

Add yours

  1. Tôi hoàn toàn amen với những điều trên, Giô-suê 3,4 có những lẽ thật mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Sứ điệp của Ông khiến tôi được yên ủi, khích lệ và cũng dứt dấy trong lòng, Rất cảm ơn các bạn ! Tuy nhiên tôi vẫn còn điều băn khoăn, nếu cđn không ý thức cách rõ ràng mình đã được dựng nên mới như thế nào, đời sống mới mà Chúa đã sắm sẳn cho để làm mọi việc lành, cả những việc lớn và khó nữa, thì họ tương tác với Ngài cách nào đây và Chúa Thánh Linh phải dung chịu đến bao giờ, với nhiều ace mà tôi biết họ vẫn ở trong đồng vắng nhưng lại không hề biết, nhiều tháng nay tôi như nhìn thấy sự nhẫn nhịn của CTL khi phải cư ngụ bên trong chúng ta và chờ đợi để được giúp !. Chúa Jêsus đã phải đến trong thế gian nầy vì chúng ta và giờ đây CTL cũng vậy. Tôi thật như nung như đốt trong lòng vì nổi khát khao được nhìn thấy ý CHÚA được nên trên con dân Ngài. amen !
    Nguyện Chúa luôn cùng làm việc vói các bạn, Amen !

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: