Một Thời Tiến Lên Để Đánh Chiếm Đất Hứa

MotThoiTienLen

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2017

Tôi rất xúc động khi trích dịch sứ điệp ‘Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa’ của Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce, vì tôi nhận thấy, Chúa đã có một kế hoặch, một chương trình tốt đẹp để giải phóng dân tộc ta. Bạn ơi, Nước Đức Chúa Trời đang được mở rộng trên khắp đất và Mùa Gặt của Ngài không những chỉ bao gồm linh hồn của kẻ hư mất, nhưng nó cũng bao gồm các quốc gia, lãnh thổ, tài nguyên của mọi sắc dân vì chúng ta là cơ nghiệp của Ngài và Ngài mong mõi khôi phục chúng ta để chúng ta biểu hiện Danh Tánh và sự vinh quang Ngài trên toàn lãnh thổ của đất nước.

Vì thế, chiến trận thuộc linh để mở mang bờ cõi Nước Chúa bao gồm sự giải phóng dân tình, sự chữa lành của đất, của mùa màng, của môi trường và sự khôi phục ranh giới của một quốc gia. Khi sự hiện diện của Chúa giáng xuống trên một lãnh thổ, khi chúng ta chào đón Vua Vinh Hiển ngự vào tâm hồn của dân tộc và đất nước, Ngài sẽ biến đổi hết mọi điều. Khi Ngai Vinh Hiển Ngài tể trị trên một vùng đất, sự̣ vinh quang Ngài chữa lành và khôi phục tất cả. Xưa kia, Môi-se đã nhất quyết không ra đi nếu Chúa không đi cùng ông và dân sự. Môi-se đã biết rõ rằng nếu Chúa không ở cùng thì họ sẽ không thể làm gì được, tất cả là hư không.

Đây là một lý do mà Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng Cờ Xí đã và đang huy động chúng ta trong việc cầu thay để giải phóng lãnh thổ. Đây là ý Chúa cho dân tộc ta vào thời điểm này.

Khởi đầu từ tháng Chín năm vừa qua, Chúa đã ban phát cho chúng ta mặc khải về sự rối ren của cơ cấu rồng rắn tiềm tàng trong tư duy của dân tộc, là những đồn lũy mà kẻ thù linh hồn ta đã trấn giữ thông qua sự thông đồng trong việc thờ thần tượng truyền thống của dân tộc. Trong suốt sáu tháng từ tháng 9 đến tháng 3 năm nay, Chúa Thánh Linh, Thần Lẽ Thật đã phô bày sự vận hành của cơ cấu rồng rắn cổ thụ này để chúng ta đồng công cộng tác với Ngài trong việc tháo gỡ những sự rối ren của cái cơ cấu tối tăm này.

Giờ đây, với Lời Mặc Khải từ sứ điệp ‘Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa’ của Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce, Đức Chúa Trời đang mở ra một Kỷ Nguyên mới cho dân tộc ta. Đây là thời điểm mà Con Dân Chúa cần chổi dậy trong chiến trận thuộc linh để đánh chiếm Đất Hứa. Mọi việc khởi đầu từ cõi thuộc linh và nó sẽ diễn tiến, được thực thi trong cõi vật chất. Bạn có biết chăng, khi bạn đồng hành cùng Đức Chúa Trời, Ngài ban cho bạn đặc ân để xoay chuyển tình huống của Đất Nước?


Mời bạn bấm vào liên kết dưới đây để tham khảo sứ điệp “Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa”:

http://luathiengvn.com/…/tu-ma-na-den-nguon-cung-ung-của-l…

Chúng ta cần di chuyển nhanh chóng để lắng nghe Tiếng Gió trên Nhành Cây Dâu như Đa-vít xưa kia đã cầu vấn Đức Giê-hô-va để đánh bại quân thù. Tất cả sẽ dựa trên mối liên hệ giữa ta với Chúa. “Chiên Ta nghe tiếng Ta” vẫn là một nguyên tắc căn bản trong mọi việc chúng ta thực thi trên đất, ở đất như trời, theo ý chỉ của thiên đàng. Xưa kia, chính Chúa Giê-su cũng chỉ làm những gì Đức Chúa Cha truyền phán.

Đây là một thời để Tiến Lên Vào Chốn Cao Hơn để tiếp thu mặc khải cho tình huống.

Tất Cả cho Đất Hứa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: