Làm Tôi Nên Giống Như Ngài

GodSoLoved

Ngày 9, Tháng 10, Năm 2017

Các bạn ơi, ngày nào chúng ta còn chú tâm đến hình thức, giáo điều và ‘công thức’ trong đời sống thuộc linh, trong mục vụ, mặc dù ngay cả những điều tốt, điều lành, thì chúng ta sẽ như là chạy bá vơ và đánh gió, vì sự công nghĩa của con người không thể biểu hiện được Nước Trời (I Cô-rinh-tô 9.) Tấm lòng của Đức Chúa Trời chỉ được thể hiện qua những chiếc bình gốm thô sơ là những con người đã từng trải sự tan vỡ trong cuộc đời, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ (I Cô-rinh-tô 12:9b.)

Làm thế nào để chúng ta biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời? Tấm lòng của Chúa được phơi bầy với những ai nhìn biết Ngài. Sự nhìn biết này không trong hình thức và khuôn khổ của các giáo lý và điều lệ của con người. Sự nhìn biết này chính là điều mà Sứ Đồ Phao Lô đã nhắc đến trong phân đoạn sau đây, Phi-líp 3:8-11:

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;

“cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.”

Sự nhận biết Chúa bao gồm ba phần tử quan trọng từ câu 9 đến câu 10:

1. bởi Đức Tin đến Đấng Christ,
2. trải nghiệm quyền phép của sự sống lại của Ngài,
3. và sự thông công trong thương khó của Ngài.

Ta có thể kết luận rằng bông trái của sự “Nhận Biết” Chúa được gói trọn trong cuối câu 10-11: “… làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.”

Thế thì, trong tiến trình thuộc linh, qua Đức Tin đến Đấng Christ, qua sự trải nghiệm quyền phép của sự sống sung mãn của Chúa tức là quyền phép của sự sống lại từ trong kẻ chết, qua sự thông công trong thương khó với Đấng Christ, chúng ta được trở nên giống như Ngài.

Điều này có nghĩa là khi chúng ta thật sự ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, chúng ta được đồng hành trong sự thương khó với Chúa, ấy là lúc chúng ta vui với kẻ vui, buồn với kẻ buồn, khóc với kẻ than khóc, chia cơm xẽ áo với kẻ khốn cùng. Đây là những lúc chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để thông công trong sự thương khó với Đấng Christ.

Bạn ơi, đây là một chìa then chốt của một đời sống sung mãn trong Đấng Christ. Khi chúng ta coi mọi sự như lỗ, thì ấy là lúc chúng ta sẽ thể hiện Nước Trời để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với Con Dân Chúa trong cơn hoạn nạn và với những con người còn đang ở trong trũng bóng tối của sự chết!  Đây là những khoảnh khắc mà chúng ta thật đang trở nên giống như Ngài, vì đây là trạng thái của những con người “Nhận Biết” Chúa.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: