Đồng Công Với Thiên Binh

openservanteyes

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2017

Đây là một thời điểm cho chúng ta đồng hành với các thiên binh đang được sai phái từ trời để vùa giúp và giải cứu chúng ta. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang chờ đợi sự trông mong, sự mở rộng lòng của Con Dân Ngài để tiếp tay với đội binh từ trời!

Chúng ta đồng công với Chúa trong mặc khải của Ngài và đứng vào chổ sứt mẽ để cầu thay cho dân tình vì mọi việc khởi đầu từ cõi thuộc linh. Khi Chúa Thánh Linh cảm động và khai phóng ý chỉ Chúa cho hiện tình thì Lời Chúa ắt được ứng nghiệm!

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭18:18‬ ‭VB1925‬‬

Đây là lúc chức năng của việc lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa cùng chúng ta là thiết yếu và điều này chỉ được khai phóng khi chúng ta ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. “Chiên Ta nghe tiếng Ta” vẫn là một nền tảng then chốt trong cuộc sống tâm linh của từng cá nhân. Khi chúng ta cầu thay cho lãnh thổ và đất nước thì sự hiệp một trong mặc Khải Chúa ban cho một tập thể là điều cần thiết để đánh hạ các chủ quyền tối tăm.

Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai tâm linh để chúng ta nhìn thấy Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian. Hãy xem, kià, đạo binh Đức Giê-hô-va đang vây quanh để vùa giúp chúng ta trong chiến trận!

“Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê.” – II Các Vua‬ ‭6:17‬ ‭VB1925‬‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: