Một Thời Đối Nghịch

DavidandGoliath

Ngày 24, Tháng 10, Năm 2017

Chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục thỏa hiệp hoặc thông đồng với thế giới tối tăm vì mục đích của các cơ cấu rồng rắn trong lãnh thổ vẫn là ‘Cướp, Giết và hủy diệt!’

Khi phát hiện ra một kẻ gian đang cạy cửa vào nhà để đánh cướp và hãm hại người thân mình, bạn thử nghĩ xem chúng ta cần có một phản ứng thích đáng nào để đương đầu với vụ việc?

1. Làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra?

2. Cầu cứu, nhưng cầu cứu với ai trong khoảng khắc cấp bách ấy?

3. Phản kháng để ngăn chận kẻ gian?

4. Chạy thoát để tự cứu mạng mình?

Tùy theo bối cảnh, có thể chúng ta sẽ phải chọn một tư thế, một trong những phản ứng đã được nêu lên đây, thế nhưng cái ý đồ ‘làm ngơ’ là một điều thật là vô lý!

Trong suốt Thánh Kinh, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời luôn binh vực Dân Ngài. Chúa đã sai phái thiên binh vùa giúp họ, nhưng Ngài vẫn thường dấy lên những con người để đồng hành với Ngài trong chiến trận.

Tôi thiết nghĩ, Đức Chúa Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không có điều gì là quá khó cho Ngài. Tại sao Ngài không tự mình làm hết mọi việc? Ngài có thể làm hết mọi việc như thưở ban đầu khi Ngài tạo dựng nên muôn vật trong vũ trụ, nhưng Ngài đã dựng nên chúng cho con người cai quản với Ngài. Vì Chúa là Đức Chúa Trời của sự giao ước, tức là mọi việc Ngài làm đều có liên hệ đến mối tương giao với Con Dân Ngài, với các con loài người. Đức Chúa Trời yêu chuộng mối liên hệ mật thiết với chúng ta! Thật là một điều lạ lùng. Có thần nào như Ngài chăng?

Trong tiến trình tâm linh Chúa luôn tôn trọng sự tự do lựa chọn của chúng ta. Vì thế, bất cứ lúc nào, khi chúng ta xoay hướng lòng mình ăn năn để tìm kiếm Chúa thì Ngài ‘đã’ sẵn lòng vùa giúp ngay trong khoảnh khắc ấy, vì sự hiện diện của Chúa bao phủ chúng ta trên khắp đất, trong mọi thì.

Đây là một thời điểm của trũng đoán định, tức là những quyết định hiện thời sẽ định đoạt tương lai chúng ta, sẽ chuyển hướng vận mạng của con cháu chúng ta. Nói một cách rộng rãi hơn, những quyết định trong giây phút này sẽ định hướng cho dân tình và đất nước ta.

Nghe có vẻ xa vời quá không bạn?

Không, Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta cần thiết kết một bản vẽ đầy đủ mọi chi tiết hoạch định cho tương lai khi đáp ứng với thời cuộc vì Ngài đã có sẵn những dự định tốt lành cho cuộc đời dân tộc ta. Đức Chúa Trời sẵn lòng mở mắt, mở tai thuộc linh cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài và Ngài luôn luôn ở trong một tư thế để đồng hành với những ai có lòng mong đợi trong mối liên hệ, trong Giao Ước Mới thông qua Đấng Trung Bảo là Chúa Giê-su, qua sự hy sinh của Ngài trên Thập Tự Giá. Ở trong Giao Ước Mới của Ngài là ở trong Ngài để Ngài cũng ở trong chúng ta.

Đây là một thời điểm để Con Dân Chúa tìm kiếm ý chỉ Ngài cho hiện cảnh, vì chúng ta không thể tiếp tục ‘làm ngơ’ trước sự tình của các cơ cấu rồng rắn đang ‘Cướp, Giết và Hủy diệt’ dân tình.

Trong những tiệm sách Tin Lành, họ thường phổ biến những chiếc vòng đeo tay cho các trẻ em và ngay cả người lớn cũng thường dùng với khẩu hiệu này, “WWJD”, tức là ‘What Would Jesus Do?’ có nghĩa là, ‘Chúa Giê-su sẽ làm gì’ trong một tình huống nào đó? Khi đương đầu với những thử thách, có vài nghi vấn quan trọng mà chúng ta có thể suy gẫm để tìm kiếm ý Chúa:

1. Chúa đang nhìn thấy sự việc này như thế nào?

2. Những cơ cấu tối tăm nào đang vận hành qua sự việc này và chúng đang biểu hiện điều gì?

3. Dòng dõi hoặc chính cá nhân ta có đang ‘vô tình’ mà thông đồng hoặc thoả hiệp với chúng không? trong phương diện nào?

4. Những tỳ vết của tội lỗi nào, của những sự đổ máu vô tội, của những điều bất chính hoặc những sự gian ác nào mà cá nhân, dòng dõi hoặc dân tộc chúng ta đã vi phạm khiến chúng ta phá vỡ giao ước mình với Chúa?

Một khi Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng ta về những sự việc trong tình huống ấy, Ngài sẽ ban cho chúng ta những chiến lược cụ thể để đáp ứng với thời cuộc. Điều quan trọng ở đây là sự nhìn biết Chúa trong hiện cảnh. Có lúc, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta thấy được tỳ vết tâm linh của dòng dõi và một lời ăn năn của chúng ta sẽ xoay hướng mọi việc. Có lúc, Ngài truyền dạy chúng ta chỗi dậy trong sự thờ phượng, ca ngợi Ngài như Phao Lô và Si La trong ngục tù; họ bước vào sự hiện diện Chúa qua cửa Ngợi Khen và Chúa đã bẽ khóa ngục tù và giải phóng họ. Có lúc, Ngài truyền dạy một chiến lược đi vòng quanh quân thù và xông lên khi chúng ta nghe thấy tiếng gió trên đầu nhành cây như Ngài đã cho Đa-vít xưa kia để đánh hạ dân Phi-li-tin. Có lúc, Ngài ban cho chúng ta chiến lược trong một giấc chiêm bao như Ngài đã vùa giúp Ghê-đê-ôn trong trận chiến đánh đuổi dân Ma-đi-an. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến mọi việc mà chúng ta quan tâm vì lòng yêu thương bảo bộc đối với Con Dân Ngài.

Hãy thức tỉnh và cảnh báo, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” – Ê-phê-sô 6:12-13

“Tôi chỉ mong anh chị em sống xứng đáng với Tin Mừng của Ðấng Christ, để hoặc đến thăm anh chị em, hoặc vắng mặt, tôi có thể nghe tin về anh chị em rằng anh chị em đang đứng vững, cùng một tinh thần, quyết một lòng chiến đấu cho đức tin của Tin Mừng, và không sợ những kẻ chống đối anh chị em bất cứ điều gì. Chống đối anh chị em là bằng chứng rằng họ sẽ bị hủy diệt, còn anh chị em sẽ được cứu, và đó cũng là việc đến từ Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời không những đã ban cho anh chị em đặc ân tin Ðấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa, tức tham dự cùng một cuộc chiến mà anh chị em đã thấy tôi đương đầu trước kia, và nay vẫn còn nghe tôi đang tiếp tục.” – Phi-líp 1:27-30

Đây là một thời để đối đầu với kẻ thù của linh hồn dân tộc. Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Đức Giê-hô-va Vạn Quân là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc và chúng ta là các chiến binh, các dõng sĩ của Nước Trời, “Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng: Ta là mạnh!” – Giô-ên 3:10

Tất cả cho chiến trận,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: