Lên Chốn Cao Hơn

LuaThanh

Ngày 30, Tháng 10, Năm 2017

Tạ ơn Chúa, Ngài cho chúng ta cơ hội để cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dấy lên những nhân vật lịch sử 500 năm về trước hầu mang lại sự cải cách cho Thân Thể của Đấng Christ để tấn tới trong Lẽ Thật của Lời Ngài.

Đây là một thời điểm thuận lợi cho chúng tìm kiếm Mặt Chúa hầu tiếp thu những khải thị tươi mới cho ngày hôm nay mà Chúa Thánh Linh đang liên tục ban phát để chúng ta cũng tiếp tục tấn tới và cải cách Hội Thánh Chúa.

Hãy xem Lời Chúa truyền dạy, cảnh báo về tiến trình của sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta:

“Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ-học về Tin-lành của Đấng Christ, mà tấn-tới sự trọn-lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ-bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán-xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chưng những kẻ đã được soi-sáng một lần, đã nếm sự ban-cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh-Linh, nếu lại vấp-ngã, thì không thể khiến họ lại ăn-năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập-tự-giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ-nhục tỏ-tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm-nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày-cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ-rạ, gai-gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối-cùng phải bị đốt.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭6:1-4, 6-8‬ ‭VB1925‬‬

Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời thật mong muốn chúng ta tấn tới trong sự hiểu biết Ngài tức là gia tăng trong lĩnh vực tâm linh để hiểu biết giá trị và hệ thống của Nước Trời, về các định luật thuộc linh gieo và gặt, về sự mở rộng vương quốc Ngài với lòng ban cho, về sự việc bày tỏ tấm lòng Ngài qua các dấu kỳ và phép lạ. Ấy là lúc Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, Amen!

Đây là lúc Hội Thánh Chúa cần trải nghiệm một Luồng Gió Thánh Linh Tươi Mới hầu mang lại những cải cách hiện đại để biến đổi lãnh thổ, để thanh tẩy đất nước, để cứu vớt dân tộc. Sự cải cách này cần động chạm đến mọi tầng lớp xã hội trong dân tình. Sự cải cách nầy cần vượt qua bốn bức tường của ngôi thánh đường, của tổ chức và của giáo hội để đi vào lòng dân gian!

Chúa Thánh Linh ơi, xin giải phóng chúng con!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: