Tranh Sáng, Tranh Tối… Một Thời Điểm Quật Khởi

awakeningSounds

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2017

Sáng Thế Ký 1:1-3:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.”

Bây giờ, nhìn lại hiện cảnh của dân tình đất nước, tôi liên tưởng đến phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký 1, trong phần đầu của câu 2, “…đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực”… Bạn có cảm nhận điều này là đúng không? Sự mờ tối này bao trùm cả bầu khí quản thuộc thể lẫn thuộc linh, và nó cũng bao phủ trên toàn mặt đất trên lãnh thổ:

Môi trường bị ô nhiểm trong nhiều lĩnh vực, nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiểm, truyền thông bị ô nhiễm, lẽ thật bị té nhào trên đường phố, bóng tối do ác linh của sự chết đang lan tràn, thao túng trên mặt vực của lãnh thổ. Đây là một trạng thái của sự việc ‘Đất bị rủa sã…’ Thật là một tình huống mà ngay cả thú vật cũng không thể nào sinh sống, huống chi là con người!

Thế nhưng, Lời Chúa đã không chấm dứt tại đó, Ngài đã không chùn bước khi thấy “sự mờ tối hiện ở trên mặt vực”, nhưng, Ngài đã có một dự định như từ buổi sáng thế, ấy là, Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài vạn vật bằng Lời Ngài. Hãy xem trong câu 3, “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.”

Ngày nay cũng thế, chúng ta hiện đang ở giữa những bôn ba của thời cuộc, trước một tình huống mà không ai có thể cứu vớt đất nước dân tình, thì…. Lời Đức Chúa Trời sẽ vẫn là một nền tảng của sự tái tạo, của sự sáng tạo để khôi phục TẤT CẢ. Hãy chỗi dậy, ăn năn và xoay hướng để chuyển đổi tư duy và chí hướng mình, thi chúng ta sẽ có thẩm quyền để truyền phán với cái mặt vực đen tối kia: Phải có sự Sáng, thì sự Sáng sẽ đến.

Đây là một thời kỳ Quật Khởi! Đây là một thời để Tiến Lên!

Nguyện xin Chúa khai phóng một sự bừng tỉnh trong dân tình và nhất là giữa vòng Con Cái, Hội Thánh Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rất nhiều thẩm quyền trong Địa Vị làm Con Đức Chúa Trời. Cho đến khi nào chúng ta nhận biết lẽ thật về điều này, ấy là lúc chúng ta bừng tỉnh dậy từ cơn mơ hằng thế kỷ.

“Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên nó; vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, vậy máu nó đổ lại trên nó; nhưng nếu nó chịu răn bảo thì cứu được mạng sống mình.

“Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình; song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ.

“Nầy, hỡi con người, ta đã lập ngươi được làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó.” – Ê-xê-chi-ên 33:4-7

Hãy thổi kèn để đánh thức những con người đang mê mang trong trũng bóng tối của sự chết!

Thần Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài vận hành và hà hơi trên chúng con!

Hãy bừng tỉnh! Hãy bừng tỉnh! Hãy bừng tỉnh!

Tất Cả Cho Chiến Trận,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: