Từ Đời Này Qua Đời Kia!

ElOlam

Ngày 24, Tháng 11, Năm 2017

“Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e-Sê-ba, và ở đó người cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời hằng-hữu.” – Sáng-thế Ký‬ ‭21:33‬ ‭VB1925‬‬

Như chúng ta biết, danh hiệu “Đức Chúa Trời hằng-hữu” ở đây tức là Đức Giê-hô-va ‘El Olam’, có nghĩa là ‘Đấng Đời Đời’. Đây là lần đầu tiên, danh hiệu này được nhắc đến trong Thánh Kinh. Vào thời điểm này, Áp-ra-ham đang trong tiến trình theo chúa, Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11 cho ta biết rằng:

“Bởi đức-tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ-nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức-tin, người kiều-ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại-quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế-tự một lời hứa với người. Vì người chờ-đợi một thành có nền vững-chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây-cất và sáng-lập. Cũng bởi đức-tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con-cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành-tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già-yếu, sanh ra muôn-vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭11:8-12‬ ‭VB1925‬‬

Trong tiến trình thuộc linh của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ liên tục bầy tỏ chính mình Ngài với chúng ta là những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Trong cơn gian truân, Đa-vít đã cầu vấn Chúa và Ngài đã phô bầy một thuộc Tánh tuyệt diệu của Ngài là Đức Giê-hô-va Moshia, Đấng Giải Cứu.

Khi Áp-ra-ham vâng lời Chúa dâng Y-sác làm của tế lễ và sau khi Chúa nhìn thấy lòng vâng phục của ông, Ngài đã mở mắt cho Áp-ra-ham nhìn thấy con chiên bị kẹt trong bụi gai lấy làm con sinh tế. Tại nơi đó, Đức Giê-hô-va Jired, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu, Ngài lại bầy tỏ một thuộc tánh tuyệt vời của Ngài cùng ông.

Vì Đức chúa Trời là Đấng Đầu Nguồn, mọi vật ở trong Ngài và ra từ ngài. Thật vậy, từ đây cho đến muôn đời, Đấng Đời Đời đang liên tục bầy tỏ chính Ngài với chúng ta. Thật là một điều kỳ diệu, con người là chi mà Chúa lại đoái đến ta như vầy???

Tạ ơn Chúa! Chúng ta thật đang thờ phượng một Đấng Hằng Sống, danh hiệu Ngài là ‘El Olam’, Đấng Đời Đời!

Xin Chúa ban ơn càng thêm ơn trên các bạn và nguyện xin Chúa bầy tỏ chính mình Ngài cùng bạn trong mọi nẻo đường của cuộc đời, Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 ElOlam

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: