Quyền Cai Trị Nấy Trên Vai Ngài

ChristTheLight

Ngày 12, Tháng 12, Năm 2017

Trong tiến trình thuộc linh của một con người, của con dân Chúa và của Hội Thánh Chúa, sẽ đến một lúc mà chúng ta cần nhìn nhận sự thật về tình trạng tâm linh của chúng ta. Hẳn nhiên, ‘sự thật thì hay mất lòng’, thế nhưng, là Con Cái Chúa, chúng ta hãy nương cậy vào Thần Lẽ Thật vì Ngài là Đấng dẫn ta vào mọi lẽ thật.

Đúng thế, đây là một thời gian của sự chuyển đổi vì những vụ việc, những guồng máy điều hành chúng ta hằng nương tựa đang bị sụp đổ. Tình huống này đang xảy ra chung quanh chúng ta, trong các guồng máy điều hành của chính quyền, của hội thánh Chúa, trong nhiều lĩnh vực mà chúng ta sẽ không có đủ thì giờ để nêu lên đây. Tôi không chỉ nói về Việt Nam, nhưng đây là tình trạng của nhiều cơ cấu điều hành trong nhiều quốc gia trên thế giới. Tình trạng này, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy từ trước vô cùng và Ngài đã có sẵn những giải đáp cho các vấn nạn chúng ta đang đương đầu.

Khi chúng ta nhận ra tình trạng tâm linh thật của con người chúng ta, khi chúng ta đi đến bước đường cùng tức là lúc mọi nổ lực, mọi tài năng và tất cả những sự khôn ngoan tính toán của con người không thể nào tự cứu lấy chính mình, ấy là lúc chúng ta sẽ khởi đầu nhìn thấy các dấu kỳ và phép lạ, là lúc chúng ta kêu cầu đến danh Ngài, Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng sinh thành ra ta.

Thật vậy, tất cả các guồng máy của thế gian đang ở trong một tình trạng tan vỡ và bất chính vì họ đã nương cậy vào những nổ lực của con người. Hãy xem Lời Chúa nói gì về guồng máy của Nước Chúa Trời, trong Ê-sai 9:1-6:

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.

“Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

“Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!”

Nước Bình An của Ngài thật ra đang được thể hiện trên khắp đất. Là Con Dân của Nước Trời, Chúa Thánh Linh sẽ bầy tỏ những mặc khải tươi mới về giá trị và hệ thống của Nước Trời với chúng ta. Vì Nước Đức Chúa Trời đang ở trong lòng chúng ta, và Nước Ngài cần được thể hiện trên đất ngay trong giờ phút này, thông qua những ống dẫn, những chiếc bình gốm thô sơ như bạn và tôi.

Xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi sự nô lệ của các mạng lưới ‘tôn giáo’, để chúng ta trải nghiệm một sự sống sung mãn mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta, vì sự sống Ngài đang tuôn đổ trên chúng ta thông qua mối liên hệ trong Giao Ước Mới. Trong mối tương giao mật thiết này, trong mối tương quan mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương, chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là ai, cũng như trong bối cảnh của Gia-cốp, khi ông đang ở trong bước đường cùng, trong cơn sợ hãi cho mạng sống của chính mình và dòng dõi ông, ông đã thốt lên lời này, “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời, mặt đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.” – Sáng Thế Ký 32:30

Đây là một thời điểm để chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, theo hệ thống và giá trị của Nước Đức Chúa Trời vì quyền cai trị thật đang nấy trên vai Ngài, Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: