Một Sự Bứt Phá Mới

breakthroughpraise

Ngày 30, tháng 12, Năm 2017

Đây là những lời mặc khải Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce vào một buổi nhóm thờ phượng đầu năm (30-12-2017) và trong Chúa Nhật tuần qua (7-1-2018), tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu.)

Ta đã đi trước ngươi và bây giờ các ngươi sẽ là người tiền phong để khai phóng ra một con đường mới. Ta phán rằng, ‘Hãy xông ra và nhìn xem, kìa, sự vinh quang của Ta sẽ hậu thuẫn và bảo vệ các ngươi.’

Ta phán rằng, ta sẽ tái thiết lập các tiêu chuẩn và các ngươi sẽ hội đủ điều kiện hầu gia nhập vào đạo binh của Ta. Các ngươi là những kẻ được gọi, các ngươi cần phải được chuẩn bị để hội đủ điều kiện và những ai được gọi cần phải được thánh hoá (biệt riêng.) Vì vậy, đây là một mùa tái hội đủ điều kiện. Ta phán rằng, đã có một số người loại bỏ các ngươi, nhưng Ta, Ta sẽ thiết lập một nền tảng mới và chính Ta sẽ chọn các ngươi trong mùa sắp tới này. Ta phán rằng, hãy loại bỏ mọi sự xét đoán trong việc chọn lựa của các ngươi, vì Ta đã thiết lập một bản văn kiện mới để mô tả công tác mới cho đạo binh của Ta đang khi xuất trận.

Ta phán cùng chi phái Sa-bu-lôn rằng, hãy sẵn sàng, vì các ngươi sẽ được thịnh vượng như ngươi chưa hề được thịnh vượng như thế bao giờ. Hãy chuẩn bị sẳn sàng. Ta sẽ mở rộng bờ cõi của ngươi và doanh nghiệp ngươi. Hãy sẳn sàng, vì Ta đang làm một việc mới. Hãy viết lại những khải tượng của ngươi cho ba năm tới đây, làm cho tỏ tường. Ta phán rằng, Ta đang chăm chú nhìn ngươi, ‘Hãy viết lại những sự hiện thấy’ của ngươi. Sa-bu-lôn, ngươi sẽ trở nên thịnh vượng.

Ta phán cùng Y-sa-ca, hãy lắng nghe Lời Ta và nhìn thấy Mặc Khải của Ta. Hãy chuyên tâm học hỏi cho được đẹp lòng Ta. Hãy để cho Lời Hằng Sống tươi mới của Ta tuôn chảy qua ngươi, rồi ngươi sẽ có thể nhìn xem những ngôi sao trên trời và biết được thời điểm của các Lời Hứa Ơn Phước của Ta.

Ta phán cùng Giu-đa rằng, ngươi sẽ đi đầu. Hãy lắng nghe tiếng truyền phán của Ta trước, hãy lắng nghe những âm hưởng của Ta và nhìn biết những ai mà Ta đang xắp xếp để liên kết cùng ngươi hầu dẫn đầu sự mở rộng vương quốc Ta trong giờ này. Ta phán cùng ngươi rằng, hãy nhìn biết thời điểm cho hướng đi của ngươi, hãy nhìn biết tập hợp của các âm hưởng của ngươi vì chính điều này sẽ khiến cho kẻ thù của ngươi bị rối loạn.

Hãy lớn tiếng vang rền trong chiến thắng!

Ta có những chiến binh cũ và những chiến binh mới, nhưng Ta sẽ có Một thân thể chiến đấu, Chúa phán vậy. Ta có nam chiến binh và Ta có nữ chiến binh, nhưng Ta sẽ có Một cơ thể chiến đấu. Vì vậy hãy hòa mình vào đơn vị mà Ta gọi ngươi.

Ngươi đã từng nắm giữ chỉ một vũ khí, nhưng Ta có một vũ khí mới cho ngươi nắm bắt. Hãy giơ tay lên và nắm lấy một vũ khí mới trong một chiến trận mới. Hãy di chuyển từng đôi, trong một guồng máy điều hành mới đầy đắc thắng. Ta đang dấy lên những vũ khí thu hoạch. Những vũ khí mà chưa ai từng nhìn thấy. Đây là những vũ khí cần thiết để thu hoạch, chứ không là một vũ khí ̣để lượm lặt (như trong lúc đi mót lúa.) Ta phán cùng các ngươi rằng, hãy chuẩn bị sẳn sàng, Ta sẽ sai phái các ngươi vào đồng lúa của Ta. Ta sai phái ngươi vào Ba-by-lôn, và hãy biết rằng, Ta sẽ hoàn thành ý chỉ của Ta!

Hãy giơ tay lên và thưa với Chúa rằng, “Có con đây, xin hãy sai con đi!”

Sứ Đồ Chuck Pierce – www.gloryofzion.org

————————————

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Chi phái Giu-đa biểu hiện cho sự ngợi khen, Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự xức dầu của Giu-đa để trở thành những chiến sĩ thờ phượng. Chúa luôn sai phái Giu-đa đi đầu. Thật vậy, sự ngợi khen là một vũ khí ̣để đột phá mọi bế tắc.

Các Quan Xét 1:1-2“Sau khi Giô-suê qua đời, dân I-sơ-ra-ên cầu hỏi CHÚA, “Ai trong chúng con sẽ đi đánh dân Ca-na-an trước?” 2 CHÚA phán, “Chi tộc Giu-đa sẽ lên đánh trước. Nầy, Ta sẽ trao xứ ấy vào tay chúng.”

Chi phái Sa-bu-lôn biểu hiện cho sự xức dầu để làm kinh doanh. Đây là một sự xức dầu để khai phóng sự thịnh vượng. Xin Chúa ban cho Con Dân Ngài được ơn để tiếp thu sự xức dầu của Sa-bu-lôn hầu mở rộng Nước Trời.

Sáng Thế Ký 49:13“Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.”

Chi phái Y-sa-ca biểu hiện cho sự xức dầu để nhận biết thời điểm và tiếp thu sự thông sáng và mặc khải để biết mình cần phải làm gì trong mọi tình huống.

2 Sử Ký 12:32 – “Về con cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm; chúng nó hai trăm trưởng tộc; còn những người anh em chúng cũng vâng lịnh chúng bàn.”

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng ân tứ và xức dầu cho mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này, khi chúng ta sẽ bước lên vào chốn cao hơn trong đắc thắng hầu thể hiện Danh Tính Chúa trên khắp đất.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: