Tiến Lên Qua Cửa Ngợi Khen, Giáng Xuống Trong Chiến Trận!

worship

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2018

Đức Chúa Trời đã chỉ định một tư thế chính chắn cho Con Dân Ngài. Ấy là một tư thế trong địa vị làm Con Đức Chúa Trời, trong thẩm quyền Ngài giao phó thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus trên Thập Tự Giá. Tạ ơn Chúa vô cùng, chúng ta được đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Ê-phê-sô 6:2)

“Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên; kìa, ta đã phó xứ vào tay họ.” – Các Quan Xét 1:1-2

Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Khi chúng ta tiến vào sự hiện diện của Chúa qua cửa Ngợi Khen, chúng ta sẽ nhận được ơn vùa giúp trong thì có cần dùng.

“Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.” – Thi-thiên 22:3

Đức Giê-hô-va, Vua Vinh Hiển, Ngài luôn ngự giữa sự ngợi khen của Con Dân Ngài.

“Hỡi hết thảy các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trên đất, hãy lắng tai! Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thành Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi! Vì nầy, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài, xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé; như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc.” – Mi-chê 1:2-4

Đây là một tư thế chính chắn trong chiến trận thuộc linh. Thật vậy, khi chúng ta tiến lên vào chốn cao hơn thông qua Cửa Ngợi Khen, chúng ta sẽ đồng giáng xuống với Đức Chúa Trời và các thiên binh của Ngài trong chiến trận.

Chúng ta đã được dựng nên, được sanh ra để sống ở các Nơi Cao. Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của chiến trận, Ngài sẽ dẫn đầu ta trong chiến thắng!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: