21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới

21IdentityPrayer

Thứ Năm, Ngày 1, Tháng 2, Năm 2018

Thân Gởi Các Chiến Sĩ Vọng Canh,

Năm 5778 theo Thánh Kinh Lịch (tức là năm 2018 trong Dương Lịch): Một năm để phá vỡ sự giam cầm, để bước đi trong một Danh Tính Mới! Lịch Trình Cầu Nguyện 21-ngày bắt ̣đầu với Ngày 1 cho đến Ngày 8 bao gồm ở đây.

Chúng tôi cũng sẽ có 21 buổi nhóm cầu nguyện xin Chúa triển khai một Danh Tính Mớ!

Do Sứ Đồ Chuck Pierce soạn thảo

Chúng ta đang sống trong một trong những thời điểm lạ thường nhất trong lịch sử của nhân loại. Tôi thiết nghĩ, đây là một sự nhận định với một sự tự tin hoàn toàn và chính xác. Chúa đã xác định địa điểm và thời gian cho cuộc sống của chúng ta. (Công-vụ 17:24-28). Trong Ngài, chúng ta được sống, di chuyển và hiện hữu. Đức tin hoạt động trong thời gian và nơi chốn. Bạn đang cư ngụ, sinh sống trong một thời gian nhất định, tại một nơi chốn nhất định để bạn có thể nắm lấy, rờ chạm đến Ngài hầu đạt được mục đích trong cuộc sống của bạn.

Chúa đã biết rõ về bạn từ trước vô cùng, lúc nền tảng của trái đất mới được dựng nên. Ngài nhìn thấy số phận của bạn thông qua Huyết của Con Ngài. Ngài không nhìn thấy bạn thông qua những lỗi lầm, thiếu sót hoặc những vụ việc sai lầm của bạn. Ngài nhìn thấy bạn như trong ảnh tượng nguyên thủy như lúc Ngài đã tạo dựng nên bạn. Sự bày tỏ trong đức tin của bạn sẽ định đoạt sự triển khai danh tính bạn, chính là điều khiến bạn sống một đời sống đắc thắng để vượt qua mọi khó khăn trong một thế giới đang liên tục chuyển đổi.

Chúng ta đang sống trong năm 5778 theo Thánh Kinh Lịch (5000 + 700 + 70 + 8.) Bạn có thể tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về mùa này bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của số 70 trong tiếng Hê-bơ-rơ. Bảy mươi biểu hiện cho sự hoàn thành chu kỳ một thế hệ trong dòng dõi bạn. Con số này cũng có liên hệ đến việc hũy phá sự giam cầm. Điều này có nghĩa là bạn đã chịu đựng được trong tình huống hiện thời, thế nhưng, bây giờ bạn sẽ kết thúc mùa đó một cách mạnh mẽ và sẽ trở thành con người định mệnh mà Chúa đã chỉ định để biểu hiện danh tính Ngài. Những ác linh hằng giam giữ dòng dõi, chúng ngăn cản khiến bạn không thể biểu lộ sức sống sung mãn của con người trung thực mà Chúa đã tạo dựng nên bạn để hoàn tất sứ mạng của bạn, các thế lực này đã bị phá vỡ.

Trong năm của số tám (8), 5778 hoặc 2018, chúng ta cần nhớ để bối cảnh hóa tất cả mọi thứ trong sự hiểu biết rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn của những “Khởi Đầu Mới”. Tất cả vụ việc liên hệ đến số tám (8) được liên kết với một điều “Mới” nào đó. Tôi rất yêu chuộng phân đoạn Thánh Kinh trong Ê-sai 43:18-19, “Đừng cư ngụ trong các sự kiện của quá khứ và đừng ấp ủ trong những khoảng thời gian qua! Ta đang làm một điều MỚI! Nó đang được phun lên như một Nguồn Nước Sống – Ngươi không thể nhìn thấy nó ư? Ta đang mở ra một con đường giữa sa mạc, và tạo ra những dòng sông trong vùng đất hoang mạc.”(CJB)

Đây là một năm của Cổng Thành. Trong mùa này, các thiên sứ đang tích cực đảm bảo để vùa giúp chúng ta vượt qua các cổng thành. Một cổng thành là một nơi đầy thẩm quyền, có tính cách biểu hiện Danh Tính của chúng ta. Một cửa khẩu là nơi giao dịch kinh doanh và là nơi chuyển đổi của cải và tài nguyên. Cổng thành là nơi Chúa khai phóng những lời khuyên dạy thuộc linh. Đây cũng là một năm của những Cánh Cửa! Đức Chúa Jêsus, Ngài đã đến và chính Ngài đã trở thành Một Cánh Cửa cho chúng ta! Vào thời điểm này, tôi nhìn thấy tất cả các cánh của mà chúng ta (đúng vậy, tôi nói rằng chính chúng ta) đã đi qua.

Năm 2018 (5778) được bao gồm trong năm từ: Cửa, Cổng Thành, Thiên Sứ, Sự Giàu Có và Chiến Trận! Năm nay sẽ là một năm của ‘Sự Tiên Quyết’, của những Khởi Đầu Mới và của sự biểu hiện của Nước Đức Chúa Trời. Cho dù bạn đã được thành công như thế nào chăng nữa, năm nay, bạn sẽ có nhiều khởi đầu mới trong đời sống mình, trong mục vụ và trong phạm vi quyền lực hoặc ảnh hưởng của bạn. Chúng ta, Thân Thể của Đấng Christ, phải bày tỏ và thể hiện chúng ta là ai và chúng ta thật đại diện cho Đấng đang ở trong chúng ta! Đức Chúa Trời có một “Thứ Tự của những sự việc Tiên Quyết” là điều sẽ được thể hiện trong dân Ngài. Thần Đức Chúa Trời đang triển khai một trật tự trong những sự việc “Tiên Quyết” mà bạn chưa bao giờ nhìn biết cho chính mình hoặc trong những nhiệm vụ mà bạn được kêu gọi là để thành toàn ý Chúa.

Một điều mới có thể xảy ra, nhưng ngay giữa lúc bắt đầu, chúng ta có thể không nhận ra sự thay đổi ấy. Những sự việc thuộc về số Tám (8) có liên quan đến những vụ việc “Tiên Quyết” đều được liên kết với một mô hình hoặc những vụ việc xuất nguồn nguyên thủy, nó là một cái gì đó mà chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, hoặc một điều gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong chất lượng của một điều TỐT NHẤT. Trận chiến thuộc linh cốt lõi sắp tới là những chiến trận để tranh đấu cho chính Danh Tính của bạn. Từ “Mới” là một từ rất thú vị, vì nó có nghĩa rằng có một khoảng thời gian cần đươc Kết Thúc trước khi một Khởi Đầu Mới. Vì vậy, chúng ta cần suy gẫm một vài nghi vấn trong thời điểm này:

• Chúng ta nghĩ gì và hiểu gì về DANH TÍNH và trong NHỮNG NGÀY SẮP ĐẾN ĐÂY, BẠN SẼ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

• Bạn có thể nhận ra khoảnh khắc của sự thay đổi khi nó khởi đầu khai phóng ra một mùa mới chăng?

• Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi sự Kết Thúc đến và một Khởi Đầu Mới bắt đầu?

• Bạn có muốn vượt qua để tiến xa hơn và đi vào một chiều hướng mới gọi là Tương Lai không?

Danh tính thật sự của bạn được khởi động khi con người tâm linh của bạn trở nên sống động và bạn được nhận làm con thừa kế trong gia đình của Đức Chúa Trời. Vào thời điểm đó, bạn nhận được sự sống và bản chất của chính Đức Chúa Trời. DNA của Ngài thông qua Thần Đức Chúa Trời xâm chiếm bản thể cốt lõi của bạn. Giờ đây, bạn đang trở thành một con người mà Ngài đã xác định từ trước vô cùng. Tuy nhiên, con người tâm linh tức là con người bề trong của bạn phải xâm chiếm để cai quản phần hồn (tức là tâm trí, ý chỉ và cảm xúc) của bạn để bạn được biến đổi hầu phản ảnh con ngưởi trung thực mà bạn đã được dựng nên. Tôi đang cầu nguyện xin Chúa mở khóa định mệnh của các bạn một cách trọn vẹn. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban ơn để bạn phản ảnh những điều tốt nhất, tức là cái định mệnh mà Đức Chúa Trời đã dự định cho bạn, bạn sẽ được thịnh vượng trong năm nay. Sau đây là một lịch trình cầu nguyện 21 ngày (với tám ngày đầu tiên dưới đây) sẽ giúp bạn phát triển danh tính của mình một cách toàn vẹn.

Ngày 1: Đọc Thi Thiên 139. Hãy suy gẫm câu 3-6. Trong Thánh Kinh của bản dịch “Passion”, các câu này được diễn dịch như sau: “Chúa ơi, Ngài thật biết rõ tôi. Chúa, Ngài thấu hiểu lòng tôi như một cuốn sách được mở ra và Ngài biết tất cả những lời tôi sắp nói trước khi tôi thậm chí bắt đầu một câu! Ngài biết mọi đường đi nước bước, trước khi tôi khởi đầu cuộc hành trình của tôi. Ngài đã đi vào tương lai của tôi để dọn đường mở lối, và sự nhân từ Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước để trợ giúp khiến tôi tránh khỏi những tổn thương từ quá khứ. Với bàn tay yêu thương, Ngài che chở cuộc đời tôi, Ngài chuyển tải phước lành đến trên tôi. Điều này quá tuyệt vời, sâu sắc, vượt qua mọi sự hiểu biết của con người! Tri thức Ngài quá diệu kỳ, Ngài thấu hiểu mọi việc của tôi và điều này tôi không thể với kịp, Ngài ban thêm sức lực cho tôi. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” Hãy đặt tay trên chính mình bạn và hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã dệt nên bạn từ trong lòng mẹ.
Ngày 2: Đọc Giăng 1: 9-12. 12. Hãy học thuộc lòng và suy gẫm câu 12. Trong bản dich “Mirror” câu 12 được dịch như sau, “Những ai có thể nhận thức được mối liên hệ của họ trong Chúa, tin rằng Ngài là sự sống nguyên thủy của họ và danh xưng của Ngài xác định họ là ai, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự ấn chứng này, ấy là chúng ta thực sự là con cái của Ngài, được sinh ra từ Ngài; chính Ngài đã hợp thức hóa thân vị là Con Đức Chúa Trời của chúng ta.”

Ngày 3: Đọc Ê-phê-sô 3: 16-21. Hãy học thuộc lòng và suy gẫm các câu 19-20. Trong bản dịch “Mirror”, những câu này được dịch như sau: “Ta muốn các ngươi được liên kết chặt chẽ trong tình yêu của Đấng Christ trong môt tầm thước sâu rộng; vượt qua tầm tay của mọi sự nắm bắt trong lĩnh vực học thức, vượt qua mọi tầm tay trong trí thức. Trong phạm vi của phương trình này, Đức Chúa Trời tìm thấy biểu hiện tuyệt đỉnh của chính mình Ngài trong anh em. Chúng ta hãy vui mừng lên vì Ngài đã ban cho chúng ta sức mạnh vô biên xuất nguồn từ con người bề trong của chúng ta. Ngay cả sự mong đợi lớn nhất, hoặc sự mơ tưởng tuyệt vời nhất của chúng ta cũng không thể nào bắt kịp những ý tưởng quá tuyệt vời Ngài đã dành cho chúng ta.”

Ngày 4: Đọc Châm ngôn 3. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong các câu 5-10. Cầu xin Chúa triển khai trong năm nay những thứ tự của “Điều Tiên Quyết”, tức là mục tiêu và lý do tại sao Ngài đã dựng nên bạn.

Ngày 5: Đọc 1 Cô-rinh-tô 2. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong các câu 6-10. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một mạc khải qua Thánh Linh Ngài. Cầu xin Chúa phơi bày những điều đã từng bị che phủ. Hãy công bố rằng điều ẩn dấu hằng bị chi phủ trong những mùa vừa qua sẽ bắt đầu được mở khóa trong mùa này.

Ngày 6: Đọc Ê-sai 41. Hãy suy gẫm câu 14-16. Trong phân đoạn này, Ê-sai đã nói tiên tri về sự việc Si-ru được Chúa sử dụng để thay đồi danh tính từ Gia-cốp trở thành Y-sơ-ra-ên. Trong chương này, Chúa luôn nhắc nhở chúng ta “Đừng sợ hãi” về những sự biến chuyển trong những ngày sắp tới. Sau đó, Ngài phán cùng Gia-cốp, “Hãy chuyển đổi thân vị từ một “Con Sâu Bọ” để trở nên một cái bừa, thật mới, có răng bén nhọn. Rồi Ngài cũng chỉ định cho Gia-cốp, đạp đổ và phá hũy những ngọn núi đã từng cản trở khiến ông không thể nào đột phá trong quá khứ. Bây giờ, bạn hãy làm như vậy!

Ngày 7: Đọc Xa-cha-ri 3 – 4. Suy gẫm Lời Chúa trong Xa-cha-ri 3:3-4, và Xa-cha-ri 4:6-7. Hãy loại bỏ tất cả những chiếc áo xống cũ kỷ mà bạn đang mặc. Hàng may mặc có liên quan đến danh tính trong quá khứ của bạn. Hãy tuyên bố rằng Chúa đang bẻ gãy quyền lực của sự gian ác hằng gắn liền với quá khứ của bạn. Satan cáo buộc chúng ta về sự gian ác chúng ta đã mang trên người. Hãy mặc lấy một áo choàng mới, và hãy lớn tiếng công bố “Ân Sủng” trên những ngọn núi cao cản trở định mệnh của bạn trong quá khứ là điều hằng trói buộc bạn.
Ngày 8: Đọc Rô-ma 12. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong các câu 1-3. Đây là một mùa để bạn phá vỡ mọi sơ đồ mà Satan đã sử dụng khiến bạn làm theo đời này, phản nghịch lại với một bản vẽ mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho sự biến đổi của bạn. Để làm điều này, tâm trí của bạn phải được đổi mới. Điều đó có nghĩa là sự phục hồi tươi mát của Thánh Linh Ngài cần được thấm nhuần vào quá trình tư duy của bạn. Điều này sẽ được thành hình và chính nó sẽ vùa giúp cho việc hoạch định tương lai của bạn. Hãy cầu xin Chúa hũy phá tất cả những hạn chế từng kiềm hãm những ân tứ của bạn và hãy xin Chúa mở khoá sự trọn vẹn của con người định mệnh mà Chúa đã dành sắn cho bạn.

Bạn có thể bắt đầu tập trung và theo dõi Lịch Trình Cầu Nguyện 21 ngày này bất cứ lúc nào bạn nhận được dữ liệu này. Tôi sẽ đăng tải chủ đề cho sự cầu nguyện trong tám ngày kế tiếp vào ngày 9, tháng Hai.

Chuck Pierce – www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: