21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới – 8 Ngày Tiếp Theo! Tiếp nhận tình yêu và sự cung cấp của Yeshua (Chúa Giê-su)!

harvestpromise

Thứ Năm, Ngày 8 tháng 2 năm 2018

21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới

8 Ngày Tiếp Theo! Tiếp nhận tình yêu và sự cung cấp của Yeshua (Chúa Giê-su)!

Thân Gởi Các Chiến Sĩ Vọng Canh,

Tám (8) ngày vừa qua thật là đáng kinh ngạc. Trong suốt tám ngày vừa qua, tôi cảm nhận Chúa truyền phán với tôi lời này: Yeshua (Chúa Giê-su) đang biểu hiện tình yêu của Ngài trong cuộc sống của một con người qua việc mở khóa Mục Đích Cứu Chuộc và Ngài đang khai phóng Sự nuôi dưỡng và Nguồn Cung Ứng cho Tương lai của họ! Điều này sẽ khai phóng Sự Vinh Quang Chúa và giải phóng toàn lãnh thổ của chúng ta trong cõi thuộc linh lẫn cõi vất chất! Trong tám (8) ngày tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ tập trung vào việc khai phóng nguồn cung ứng!

Trong buổi nhóm cầu nguyện ĐẦU TIÊN trong Lịch Trình 21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính của chúng ta, Bà Marty Cassady đã có một mặc khải thật tuyệt vời: “Tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ trong cõi thuộc linh: Chúa nhắc cho tôi nhớ đến tất cả những buổi nhóm cầu nguyện mà chúng ta đã tham dự kể từ khi chúng ta khởi đầu Phong Trào Cầu Nguyện 5:15 (Hội Thánh chúng tôi đã thiết lập hơn 50 buổi nhóm cầu nguyện liên tiếp trong một năm vào lúc 5:15 sáng bắt đầu vào tháng 5, năm 2014.) Mỗi buổi nhóm cầu nguyện đó được Chúa sử dụng để ‘tạo ra’ (một từ rất cụ thể) một con đường cho chúng ta tiến lên ngọn núi Thánh của Ngài. Từ ‘tạo ra’ có nghĩa là ‘đánh vào cho đến khi một đường lối được hiện hình’ hoặc ‘tạo nên một mô hình cho một lối đi.’ Chúng ta càng ngày càng tiến lên vào chốn cao hơn trong sự hiểu biết danh tính mình, bạn là ai trong Ngài? Và khi khải tượng này tan dần, tôi nghe Chúa truyền phán ràng, “Hãy nhớ rằng, có một sự biến hóa trên đỉnh núi.” (Xem trong Ma-thi-ơ 17) Chúa phán rằng, “Ta đang biến đổi ngươi để tạo nên một danh tính mới cho các ngươi để nâng ngươi lên đến một nơi chốn cao hơn là một giao điểm của Trời và Đất.” Đó là một nơi chốn mà danh tính tức là bản chất của chúng ta trong Đấng Christ trở thành một nền tảng vững chắc. Trách nhiệm của chúng ta là để cho Chúa tạo nên danh tính đó trong chúng ta.

Bà Anne Tate cũng đã chia sẻ với tôi một điều này: “Khi tôi vào tháp canh cầu nguyện trong ngày 7 của 21 ngày cầu nguyện này, tôi nhận biết các thiên sứ đang viếng thăm chúng ta đã được Đức Chúa Trời sai phái như những công cụ của sự biến đổi để truyền đạt cho chúng ta khả năng để trở thành những tác nhân của sự thay đổi. Bà Elaine Priestly và tôi đều cảm nhận rằng các thiên sứ này như một đội ngũ của Giu-đa đang tập hợp lại để dẫn dắt chúng ta hầu khai phóng những âm hưởng của thiên đàng. Đoạng Kinh Thánh của chúng ta trong ngày hôm đó là̀ Xa-cha-ri 3 và 4. Hầu hết các lời mặc khải được khai phóng hôm đó đều có liên quan đến những việc trong cõi thiên nhiên với một mục tiêu để vượt qua mọi giới hạn của cõi vật chất, để đi vào một nơi chốn mà chúng ta chưa hề tiến vào trong quá khứ. Chúng tôi đã không thể vượt qua khỏi những ranh giới của cõi vật chất cho đến khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với các thiên binh của Chúa trong buổi nhóm cầu nguyện đó.”

Chúa có một sự truyền đạt lớn lao Ngài muốn khai phóng trong mùa này. Bây giờ chúng ta phải đẩy mạnh để không những chỉ “đi qua” các cánh cổng mới ở phía trước, nhưng còn để “vượt ra ngoài mọi giới hạn” trong cõi thuộc linh. Trong năm nay, năm 2018, một sự hào phóng mới sẽ khai phóng một năng lực mới, điều này sẽ khiến kẻ thù của chúng ta phải tháo chạy!

Ngày 9: Đọc Sáng Thế Ký 45 và Rô-ma 8. Mặc dù bạn đã từng trải qua nhiều điều gian khổ, hãy công bố rằng, mọi việc hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Thật vậy, vì Đức Chúa Trời đang làm điều này! Hãy chú tâm vào phân đoạn này, trong Sáng thế Ký 45:26-28. Cầu xin Chúa hòa giải các mối quan hệ với những ai đang dự phần vào di sản giao ước của bạn.Tinh thần của Gia-cốp đã được khôi phục khi ông nhận ra rằng tương lai của mình (của Gia-cốp) vẫn còn được tồn tại. Rồi sau đó, ông cũng đã nhìn thấy những điều (nguồn cung ứng) mà Giô-sép (con mình) đã gởi cho ông. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn nhìn thấy nguồn cung ứng mà Ngài đã dành cho bạn trong những ngày sắp đến.

Ngày 10: Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 12. Suy gẫm những câu 33-36. Hãy kêu xin Chúa chỉ cho bạn một con đường để tiến vào tương lai của bạn. Đừng sợ và hãy công bố rằng bạn sẽ chiếm đoạt lại những gì mà kẻ thù đã từng áp bức và đánh cướp bạn trong quá khứ để bạn có được nguồn cung cấp cần thiết là điều sẽ đẩy mạnh và vùa giúp bạn trong cuộc hành trình ở phía trước. Hãy suy gẫm sách Phục Truyền đoạn 8. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời minh. Hãy kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài cung cấp cho bạn một chiến lược để chiếm đóng phần cơ nghiệp, đất đai và lãnh thổ của bạn. Hãy suy gẫm câu 18. Ngài sẽ cho bạn sức lực để chiếm đoạt được những sản nghiệp và để thiết lập giao ước của Ngài với bạn. Quyền lực là sức sống, là sức mạnh, sức lực và công suất. Ngài có thể mở khóa những khả năng bẩm sinh bên trong con người của bạn để bạn có thể đạt được sự giàu có. Hãy nhớ rằng bạn là một phần tử của một tập thể trong Thân Thể của Đấng Christ. Khi bạn cầu nguyện cho sự giàu có, thịnh vượng, hãy cầu nguyện cho những người mà bạn hiện đang liên kết. Ngai sẽ khiến bạn điều chỉnh vài vụ việc cụ thể để bạn trở nên thích nghi với mọi tình huống trong những ngày sắp tới.

Ngày 11: Đọc Giô-suê 1. Toàn bộ sách Giô-suê là về sự chuyển đổi của cải và tài nguyên. Những ơn phước lời hứa của bạn bao gồm nguồn cung ứng của Chua cho bạn. Những điều khoản trong nguồn cung ứng của bạn cũng có liên quan đến tầm nhìn của bạn. Hãy suy gẫm cầu 8-9. Sức mạnh của việc ngẫm nghĩ hoặc suy gẩm về mối quan hệ giao ước giữa Chúa và bạn sẽ kích hoạt sự thành công trong cuộc đời của bạn. Thành công thực sự có nghĩa là những gì bạn cần đã có sẳn (Chúa đã sắm sẵn) trên con đường phía trước. Háy xin Chúa mở mắt để mình có thể nhìn thấy nguồn cung ứng ấy. Hãy đọc phân đoạn trong Giô-suê 5:12-6:27. Sẽ đến một lục mà Ma-na của bạn chấm dứt và sự tranh chiến cho tương lại sẽ phải bắt đầu. Đừng sợ những chiến trận ‘Giê-ri-cô’ của bạn. Hãy cống hiến trọn vẹn chính mình bạn cho Chúa và Ngài sẽ làm thành mọi việc, ngay cả những điều bất khả chiến bại trong cuộc đời bạn cũng sẽ bị đánh hạ.

Ngày 12: Đọc sách Ru-tơ. Hãy tập trung vào chương 3. Mặc dù khi bà Na-ô-mi Na-o-mi còn đang cư ngụ tại xứ Mô-áp, bà đã nhợ́ lại rằng bà ta vẫn còn một của thừa kế tại Bết-lê-hem. Một khi bà trở về đúng nơi, đúng chổ, định luật Cứu Chuộc của Chúa đã bắt đầu hoạt động. Háy xin Chúa kích hoạt Luật Cứu Chuộc và Phục Hồi trong cuộc sống của bạn. Trong Ru-tơ đoạn 3, có một khoảnh khắc mà cả hai, chính bà Ru-tơ và Na-ô-mi đã phải thay đổi, phải biến đổi để tiếp thu của thừa kế cho tương lai mà Chúa đã dành cho họ. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những “khoảnh khắc” này của bạn trong những ngày sắp đến.

Ngày 13: Đọc I Sa-mu-ên 30. Đây là lúc mà một sự chuyển đổi lớn lao trong cuộc đời của Đa-vít đã xảy ra. Hãy suy gẫm các câu 8 và 19. Trong một khoảnh khắc của mọi sự̣ mất mác, ông đã cầu vấn Đức Chúa Trời và Ngài đã hướng dẫn ông đuổi theo kẻ thù để phục hồi tất cả. Trên con đường cuộc đời ông, Đức Chúa Trời đã xắp đặc mọi việc, Ngài đã đặt để mọi sự trợ giúp mà Đa-vít cần có trên lối đi của ông và ông đã phục hồi tất cả những gì kẻ thù đã đánh cướp. Hãy sẵn sàng để ban cho, nhất là những con người mà Chúa mang đến trên cuộc hành trình của bạn. Hành động này sẽ mở khóa để khai phóng một phần ơn phước kế tiếp mà Đa-vít đang cần.

Ngày 14: Đọc sách I Các Vua đoạn 17-18. Hãy nhớ rằng, lời công bố của bạn được khai phóng trên các tầng trời trong cõi thuộc linh. Trong khi Đức Chúa Trời đang hành động trên tiến trình mà bạn đang di chuyên, hãy nhớ rằng nguồn cung ứng của bạn đã có sẵn ở nơi đó. Nhưng con quạ, những người góa phụ và các nguồn tài nguyên khác có thể mang lại những gì bạn đang cần để giúp bạn chịu đựng, cho đến khi sự đột phá xảy ra.

Ngày 15: Đọc sách Lu-ca 5. Hãy cầu vấn Chúa, xin Ngài bước vào thuyền của bạn. Hãy suy gẫm cầu 4 và câu 10. Hãy nhìn biết rằng Chúa có một phương cách để ban phát sự nhân từ của Ngài trên cuộc đời của bạn. Hãy chăm nhìn, kìa, Ngài đang khôi phục sự kêu gọi của bạn.

Ngày 16: Đọc sách Công Vụ, đoạn 2. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong cầu 40-47. Đức Chúa Trời đang làm một việc mới trong Hội Thánh Con Dân Ngài. Điều mới này bao gồm sự thông công, sự bẽ bánh, sự cầu nguyện và trong nguồn cung ứng của chúng ta. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn một phương cách để tiến lên, để vượt qua CÁNH CỔNG của bạn ở phiá trước, điều đó sẽ dẫn dắt bạn bước vào một giai đoạn tiếp theo trong sự di chuyển thăng tiến mà Ngài đã dành cho bạn. Trong tiến trình di chuyển vào tương lai, hãy cầu vấn và xin Chúa bày tỏ địa vị của bạn trong Thân Thể Đấng Christ và trong kế hoạch của Nước Trời.

Chuck D. Pierce – www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch

www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: