Tiền Công Của Tội Lỗi

God-Speaks-1024x576

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2018

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài yêu kẻ có tội nhưng Ngài lại ghét sự gian ác, bất công. Chúa là Đấng Công Nghĩa, Ngài ban cho mọi người cơ hội để ăn năn và hối cải. Nhưng đến một lúc nào đó, Ngài sẽ ra tay cứu vớt những con người đang trong cơn khốn khó lầm than vì Ngài là Đấng Công Bình. Phần đầu của một phân đoạn trong Thi-thiên 109 này phơi bầy sự công nghĩa của Đức Chúa Trời.

“Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng.

Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận Hả ra nghịch tôi: Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược. Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ.

Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy dữ trả lành, Lấy ghét báo thương.

Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, Cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, Và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.

Nguyện số các ngày nó ra ít. Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi, Và vợ nó bị góa bụa. Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có. Kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, Không ai có lòng thương xót con mồ côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, Tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va; Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được.

Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất; Bởi vì người không nhớ làm ơn, Song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, Và kẻ có lòng đau thương, đặng giết đi.

Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng không thích chúc phước; phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo; Sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, Vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, Như cái đai để thắt lưng luôn luôn.

Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.” – Thi-thiên 109:1-20

Xin Chúa ra tay Ngài để định tội những kẻ gian ác và tước lấy mọi quyền lực của chúng. Chúa ôi, xin Ngài bênh vực những con người trong tình huống đói khác lầm than trên khắp đất Việt. Xin sự giải phóng Ngài đến mau chóng để cứu vớt dân tình!

Nguyện xin Chúa khai phóng một sự bừng tỉnh trên toàn lãnh thổ Vịêt Nam. Đây là một thời điểm then chốt để đảo ngược mọi tình thế!!!

Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: