Đuổi Theo Hầu Khôi Phục Tất Cả

pursue

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2018

Chúng ta đang tiến vào tháng A-đa tức là tháng thứ 12 trong Thánh Kinh Lịch. Một ý nghĩa của từ A-đa có nghĩa là sức mạnh. Lời Chúa cho chúng biết rằng, “Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của chúng ta.” – Nê-hê-mi 8:10. Đây là một tháng để hoàn tất mọi việc trong một chu kỳ cũ, để tiến vào một mùa mới vì Chúa đã chỉ định nhiều chu kỳ ơn phước cho chúng ta.

Tháng A-đa là một tháng quan trọng cho Tuyển Dân Chúa, vì đây là một tháng của Lể Hội Purim, trong tháng này dân Do Thái ăn mừng Lể Hội này để ca tụng Chúa vì Ngài đã đại dụng Bà Ê-xơ-tê đảo ngược tình thế và giải cứu dân sự khỏi sự giết hại của kẻ thù. Trong thời điềm này, Chúa đã ban cho Bà mặc khải và biểu hiện danh tính trung thực mà Chúa đã chỉ định cho Bà và trong tiến trình ấy, Bà đã nhận được đặc ân để giải phóng dân tình.

Đây là một thời điểm then chốt hầu đảo ngược mọi tình thế, mọi lời nguyền rủa có tính cách lưu truyền và dân tộc tính. Xin Chúa bẻ khóa mọi gông cùm của dân tộc và khai phóng ân tứ của chúng ta.

Hãy xem Lời Chúa trong I Sa-mu-ên 30:8, Đa-vít đã cầu vấn Chúa và Ngài ban cho ông chiến lược trong sức mạnh và ông đuổi theo quân thù hầu khôi phục tất cả.

“Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: Tôi phải đuổi theo đạo binh nầy chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy khởi đuổi theo nó; quả thật ngươi sẽ theo kịp, và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt.”

Tháng A-đa này có liên hệ đến chi phái Nép-ta-li và khi Gia-cốp chúc phước cho Nép-ta-li, ông đã thốt lên lời này, “Nép-ta-li là nai cái thả chuồng Nói bày nhiều lời văn hoa.” – Sáng Thế Ký 49:21.

Hãy suy gẫm về sự xức dầu của Nép-ta-li trong Ha-ba-cúc 3:19:

“Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chơn tôi giống như chơn con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.”

Đúng thế, trong tháng A-đa này chúng ta có thể tiếp thu sự xức dầu của Nép-ta-li và vượt qua mọi rào cản, để tiến lên vào chốn cao hơn. Chúng ta có được sức mạnh và chiến lược khôn sáng để đuổi theo kẻ thù và giành lại tất cả những gì chúng đã đánh cướp trong mùa vừa qua.

Chúa phán rằng, “Hãy tiến lên vào chốn cao hơn hầu khôi phục tất cả!”

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: