Khi Đức Chúa Trời Phán

WhenGodSpeaks

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2018

Việc gì đã xảy ra khi Đức Chúa Trời phán? Quyền năng của sự sáng tạo được biểu hiện trong vũ trụ:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” – Sáng Thế Ký 1:1-3

Việc gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giê-su truyền phán? La-xa-rơ đã bước ra khỏi mộ phần:

“Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” – Giăng 11:43-44

Việc gì đã xảy ra khi Đức Thánh linh truyền phán? Lời tiên tri, lời thông sáng được khai phóng một cách đầy năng quyền với các dấu kỳ và phép lạ:

“Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Sy-ren, người quê ở A-léc-xan-đơ, cùng người Giu-đa ở xứ Si-li-si và xứ A-si, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên.

“Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói, bèn xui xiểm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời.” – Công Vụ 6:8-11

Hôm nay, Ngài đang truyền phán điều gì với bạn???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: