Tiếp Nhận Quyền Năng của Chúa Phục Sinh

Resurrection

Ngày 5, Tháng 4, Năm 2018

Tạ ơn Chúa, Ngài ban cho chúng ta những chu kỳ ơn phước thông qua các mùa Lễ Hội theo Thánh Kinh Lịch. Đức Chúa Trời sống ngoài thời gian và Ngài giáng xuống trong những khoảnh khắc Ngài đã quy định để ban ơn cho chúng ta. Đây là những chu kỳ ơn phước của Chúa mà chúng ta có thể mô tả một cách gần gũi trong mối tương giao với Chúa như những cuộc hẹn. Mỗi người trong chúng ta, không phân biệt mầu da chủng tộc, không phân biệt chức vụ tầng cấp, vì Đức Chúa Trời là Đấng nhìn biết tấm lòng con người, chúng ta tất cả đều có một đặc ân để gặp mặt Chúa. Ngay cả những con người từng chối bỏ, bắt bớ con dân Ngài, Đức Chúa Trời cũng đã ban cho họ những cơ hội tốt lành để gặp Ngài vì Ngài không tây vị một ai.

Hôm nay là một thì thuận tiện để chúng ta gặp mặt Ngài, mặt đối mặt vì trong Giao Ước mới thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá, chúng ta không còn bị phân cách vì Chúa Giê-su Ngài chính là Đấng Trung Bảo duy nhất làm chúng ta hòa lại với Đức Chúa Trời. Nếu có một tổ chức tôn giáo nào mạo danh làm mối nhịp cầu giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, thì chúng ta thật cần phải cảnh báo.

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.” – Ma-thi-ơ 27:50-53

Đúng thế bạn ạ, cái màng ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh đã bị xé toan vì Chúa Giê-su, con sinh tế của Lễ Vượt Qua đã mua chuộc chúng ta từ cõi tối tăm đến nước sáng láng. Vì thế, với những ai đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình, sự sống sung mãn của Chúa Phục Sinh đang di chuyển trong cuộc đời của những con người này. Sự sống đầy năng quyền ấy cũng khiến chúng ta sống một cuộc đời đắc thắng đầy dẫy sức sống của Chúa Phục Sinh, ngay trong đời này, ngay giờ phúc này. Đây là phép lạ của quyền phép Nước Đức Chúa Trời. Amen!

Chúng ta đang di chuyển qua 50 ngày sau khi Chúa Giê-su phục sinh để tiến đến ngày Lễ Ngũ Tuần, một sự kiện lịch sử trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2, một cuộc phấn hưng đầu tiên của Hội Thánh lúc ban đầu. Đây là một sự kiện lịch sử, nhưng nó vẫn còn đang diễn tiến vì quyền năng của Chúa Phục Sinh vẫn đang vận hành trong con dân Ngài trên khắp đất. Chúng ta thật đang trên một tiến trình để biểu hiện quyền năng của Đấng Sống và Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta thể hiện danh tính Ngài trên khắp đất ngay trong giây phút này. Hãy tiếp nhận quyền năng của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống trong bạn.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: