Một Thời Gian Chuyển Đổi

MotNenTangMoi

Ngày 23, Tháng 4, Năm 2018

Chúng ta đang di chuyển trong 50 ngày để tiến vào một mùa lễ hội mới, là Lễ Ngũ Tuần và cũng được gọi là mùa Lễ Mùa gặt. Đây là một thời gian chuyển tiếp rất quan trọng cho con dân Chúa thời xa xưa, và nó cũng là một mô hình của một chu kỳ chuyển đổi của chúng ta trong thế giới ngày hôm nay!

Còn 27 ngày nữa đến ngày Lễ Ngũ Tuần! Trong 50 ngày này Đức Chúa Giê-su đã xuất hiện trong quyền năng siêu nhiên của Chúa Phục Sinh để dạy dỗ và ban cho các môn đồ một mô hình chính xác trong việc triển khai hội thánh Chúa và thật vậy, khi Chúa khởi động công việc này với sự ban cho của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần trên Phòng Cao, Con Dân Chúa đã chỗi dậy và từ khởi điểm siêu nhiên đó, hội thánh Chúa đã gia tăng vượt bực và bùng nỗ qua sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Tất cả đều đã đứng dậy để mở rộng Nước Trời với các dấu kỳ và phép lạ.

Các môn đồ Chúa đã phải trải qua một sự biến đổi nào để thực thi công việc Chúa đã chỉ định? Họ đã được Chúa biến đổi sau khi mặc lấy quyền phép từ trên cao; từ những môn đồ nhút nhát, lẫn trốn sự bắt bớ trong khi Chúa chịu thương khó, họ đã được chuyển đổi, từ địa vị ‘môn đồ’ thành những sứ đồ vĩ đại, dũng cảm cho Nước Trời.

Trong cuộc truyền giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, hội thánh Chúa được thêm lên 3.000 người trong một ngày. Trong những năm kế tiếp, khi con dân Chúa bị bắt bớ tản lạc ra khỏi Giê-ru-sa-lem, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng họ đã rao giảng Lời Chúa bất cứ nơi nào họ đến, với các dấu kỳ và phép lạ. Đây là một hiện tượng siêu nhiên và cũng nằm trong mô hình Chúa Giê-su đã truyền dạy cho hội thánh Chúa trong Ma-thi-ơ 28:18-20:

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Chúa đã ban cho hội thánh Ngài một đại mệnh lệnh, ấy là, ‘Môn Đệ Hóa’ muôn dân, tức là sự đào tạo và huấn luyện dân Ngài để ân tứ của tất cả sẽ được khai phóng hầu mở rộng Nước Trời. Điều này có quan hệ gì với chúng ta chăng?

Chúng ta đang di chuyển trong 50 ngày trước Lễ Ngũ Tuần, đây cũng là một thời gian chuyển đổi cho chúng ta. Những ̣điều rối ren nào, những rào cản nào đang giam cầm chúng ta trong một cơ cấu của một bầu da cũ? Các môn đồ Chúa đã phải trải nghiệm một sự chuyển đổi, có thể được gọi là một ‘cuộc đổi đời’. Chúa Giê-su sẽ phải trở về Trời, và Ngài đã giao phó cho môn đồ Ngài một sứ mệnh để ra đi và làm những điều Ngài đã chỉ dạy. Các môn đồ không thể tiếp tục di chuyển trong sự điều hành của quá khứ, họ phải trở nên những lãnh đạo để dạy dỗ và sai phái con dân Chúa vào mùa gặt. Họ đã trở nên các sứ đồ và họ cũng đã thiết lập những Trung Tâm Huấn Luyện Mục Vụ Các Sứ Đồ theo mô hình Chúa đã chỉ định. Đây là một sự chuyển đổi có tính cách lịch sử và chúng ta cũng đang ở trong một thời gian của sự chuyển đổi này.

Đây là một thời điểm cho những sự liên kết, những sự kết nối mới vì cơ cấu chính quyền của hội thánh Chúa hiện đại không thể nào làm tròn nhiệm vụ trong mệnh lệnh Chúa đã chỉ định. Công việc nhà Chúa không chỉ là cho một số nhỏ, quy định theo luật lệ giáo điều do con người thiết kế. Chúng ta cần có một quyết định chính chắn để xoay hướng, để chuyển đổi hầu bước vào một kỷ nguyên mới trong Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ tức là một bản vẻ nguyên thuỷ Chúa đã ban cho Hội Thánh trong thời kỳ sơ khai, trong thế kỷ thứ nhất.

Xin Chúa khai phóng và ban cho chúng ta mặc khải để xoay hướng hầu kết nối trong một liên minh mới, một cơ cấu điều hành mới dựa trên mô hình của Hội Thánh Nền Tảng Các Sứ Đồ mà Chúa đang khôi phục để mở rộng Nước Trời.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiêngvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: