Ở Đất Như Trời

onearth

Ngày 27, Tháng 4, Năm 2018

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta thì bất cứ việc gì chúng ta cầu xin Ngài sẽ nhậm lời. Xưa kia, tôi vẫn nghe qua lời này, nhưng chưa hiểu rỏ ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. Nó thật có nghĩa rằng bất cứ điều gì chúng ta cầu xin đều được Chúa nhậm lời chăng? Thế thì, trong bài cầu nguyện Chúa truyền dạy cho môn đồ Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 6:9-13 nói gì về ý Chúa?

“Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”

Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Dựa trên câu Kinh Thánh này, chúng ta nhận biết rằng trong mọi tình huống ý chỉ của Đức Chúa Cha sẽ thành toàn, có nghĩa rằng, đến một lúc nào đó, trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ý chỉ của Ngài chính là ý muốn của chúng ta và lúc đó mọi việc sẽ thành toàn theo ý chỉ của thiên đàng. Khi chúng ta đồng hành cùng Ngài, khi chúng ta có đồng một tâm tình với Đấng Christ, chúng ta sẽ nhìn thấy các dấu kỳ và phép lạ khi ý Cha được nên, ở đất như trời. Điều này cũng có nghĩa rằng có nhiều vụ việc trong cuộc đời của chúng ta cần được chuyển đổi để chúng ta tiếp thu mặc khải hầu nhìn biết Chúa trong mọi việc, ấy là lúc chúng ta trở nên thuận phục theo ý Chúa và rồi, hẵn nhiên chúng ta sẽ bước đi theo đúng thời điểm Chúa chỉ định cho cuộc đời của chúng ta và đây chính là những Ngày Trời Trên Đất khi ý Cha được nên, ở đất như trời.

Sự chuyển đổi này bao gồm sự xoay hướng của tư duy khi chúng ta nhận biết thực trạng rối ren của chính con người mình. Đây là một định nghĩa trung thực của sự ăn năn, tức là một quyết định để từ bỏ đường xưa lối cũ để tiến vào một kỷ nguyên mới theo thời điểm của thiên đàng.

Nguyện ý Cha được nên, ở đất như trời. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: