Có Lúc Này, Có Lúc Kia…

Esai30_15

Ngày 8, Tháng 5, Năm 2018

Có lúc nói, có lúc chia sẻ, có lúc khuyên lơn, có lúc khích lệ, có lúc cười, có lúc khóc, có lúc cầu thay, có lúc suy gẫm, nhưng hiện giờ… đây là lúc im lặng để nhìn biết Ngài, vì Thần Lẽ Thật, Ngài hứa sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật! Đây chính là những khoảnh khắc của sự yên tĩnh trong tâm hồn. Đúng thế, đây là một chiến lược thuộc linh chính chắn cho một thời gian chuyển đổi để hướng về ngày Lễ Ngũ Tuần.
 
Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 46:
 
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển; Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.
 
“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
 
“Các dân náo loạn, các nước rúng động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa.
 
“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.”
 
Đây là một thời để nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị trên muôn loài vạn vật. Đây là một khoảnh khắc của sự mở mắt, mở tai thuộc linh để nhìn biết Ngài. Nguyện xin Thần Lẽ Thật dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.
 
“Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế!” – Ê-sai 30:15
 
Amen!
 
Lửa Thiêng Việt Nam

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: