Không Còn Bôn Ba

SignWonders

Ngày 30, Tháng 5, Năm 2018

Lời cầu nguyện của bạn có thường là một lời van xin hay là một lời công bố? Có những vụ việc khi chúng ta cảm động để đứng vào chổ sứt mẻ ăn năn cho dân sự, nhưng có những vụ việc mà Lời Rhema cùng Lời truyền phán của Chúa vạch ra một con đường ơn phước tỏ tường cho con dân Ngài, ấy là những khoảnh khắc chúng ta cần chỗi dậy để nắm bắt lấy những lời hứa ơn phước này. Vì thế, lúc ấy là lúc Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta thẫm quyền để công bố ý chỉ Đức Chúa Trời trên đất, thì chúng ta sẽ nhìn thấy các dấu kỳ và phép lạ vì đây là một việc hẵn nhiên. Lời Chúa cho chúng ta biết khi chúng ta bước đi trong sự hiện diện của Chúa, thì các dấu kỳ và phép lạ sẽ theo chúng ta. Hãy xem trong Mác 16:17-18

“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

Thế nhưng ngày nay, vẫn còn nhiều con dân Chúa bôn ba để tìm kiếm dấu kỳ và phép lạ, nhưng thật ra, những ai ở trong Đấng Christ, tức là cho ‘những kẻ tin’, thì sự thể hiện của Nước Trời hầu bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ được phô bày ở mọi nơi, mọi chốn.

 

Thiên Đàng Trên Khắp Lối Đi!!!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: