Một Khởi Đầu Mới Trong Tháng Tammuz

image

Ngày 13, Tháng 6, Năm 2018

Theo Thánh Kinh Lịch, Chúng ta đang di chuyển qua tháng Tammuz, thuộc chi Phái Ru-bên. Tháng này là một tháng có liên hệ đến từ ‘Chet’ trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là ‘một khởi đầu mới’. Vì vậy, khi di chuyển qua tháng này, chúng ta cần nhờ cậy Chúa mở mắt và tai thuộc linh của chúng ta để nhìn biết Chúa hầu xoay hướng và tiến vào một giai đoạn chuyển đổi mới. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành cho dân tộc Việt Nam. Khi bóng tối tăm đang dầy đặc che phủ, thì đây chính là một môi trường của các dấu kỳ và phép lạ!

Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài đang ở gần. Hãy nhớ lại những ơn lành Ngài đã tuông đổ trên đời bạn. Hãy đặt lòng tin cậy và bước vào sự hiện diện của Chúa qua cửa ngợi khen để đánh hạ mọi tư tưởng tiêu cực do ngoại cảnh gây nên. Hãy chú tâm nhìn lên Chúa vì Ngài là đối tượng của Đức tin!

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo-thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, — thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, — phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn-vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa-mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen-ngợi ta.” – Ê-sai‬ ‭43:15-21‬ ‭VB1925‬‬

Trong mọi nghịch cảnh, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng hay làm phép lạ!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: