Khai Phóng “Bốn Hướng Gió”

4Winds

Ngày 8, Tháng 7, Năm 2018

Mời bạn tham khảo Lời Chúa được chuyển dịch từ tác phẩm CD Kèn Tù Và “Bốn Hướng Gió” do Sứ Đồ Allen E. Faubion soạn thảo.

Allen E. Faubion là một sứ đồ và tiên tri được Sứ Đồ Chuck D. Pierce và Mục Vụ Vinh Hiển Si-ôn Quốc Tế tại Trung Tâm Hoàn Cầu (Corinth, Texas, U.S.A.) sai phái. Ông đã phuc vụ trong chức vụ này từ năm 2006 và đã du hành qua hơn 35 quốc gia ở Châu Á lẫn Châu Phi. Ông Allen hầu việc Chúa qua sự khai phóng lời tiên tri và truyền đạt Lời Chúa qua Kèn Tù Và. Ông được sai phái như một chiếc Kèn Tù Và để vùa giúp nhiều dân tộc trong các quốc gia hầu thực hiện những điều mà Chúa đã giao phó cho ông. Đức Chúa Trời đang kêu gọi và kích hoạt nhiều dân tộc trải nghiệm sự sung mãn của hơi thở và tiếng nói của Đức Chúa Trời để họ được thức tỉnh, cảnh giác và nhìn thấy đường lối Chúa trong sự phục hồi lãnh thổ họ qua giao ước của Chúa trong vũ trụ.

——————————————-
Bốn Hướng Gió
BƯỚC VÀO SỰ KHÔI PHỤC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Do Sứ Đồ Allen Faubion soạn thảoVới sư hợp tác của VUN CHUNG THAM, STANLEY LIM  và YISRAEL KIEW

Lời Tựa và Lời Giới Thiệu

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.” – Ê-xê-chi-ên 37:9-10

Gần đây, khi chúng tôi tổ chức mừng Lễ Ngũ Tuần tại Hồng Kông, Trung Quốc, Thần của Đức Chúa Trời đã tuyên bố với chúng tôi rằng Ngài đã khai phóng Bốn Hướng Gió để kích hoạt sự phục hồi của Ngài trên các lãnh thổ cùng các dân tộc xung quanh vùng Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe Lời truyền phán của Chúa. Mặc dù chúng ta đã quen thuộc với những lời Đức Chúa Trời từng phán qua tiên tri Ê-xê-chi-ên trong Ê-xê-chi-ên 37:9-10, chúng ta lại ít quen thuộc với ý nghĩa của những gì Đức Chúa Trời muốn truyền phán với chúng ta qua lời này. Kết quả là Ngài bắt đầu dẫn dắt tôi trong đường lối của Ngài đễ hiểu rỏ tại sao Ngài đã ban cho chúng ta lời này và những gì Ngài đã bắt đầu kích hoạt ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp đất.

Trong tiến trình thời gian, Chúa đã bắt đầu bày tỏ ý chỉ của Ngài để tạo nên một album mới của những ‘bài kèn Tù Và’ và Ngài đã đặt tên là, “Bốn Hướng Gió.” Thoạt đầu, tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe Chúa truyền phán điều này với tôi. Mười năm trước đây, Chúa đã ban cho tôi nội dung và cách thiết kế của một album của Kèn Tù Và gọi là “Âm Thanh Tù Và”. Trong suốt thập niên đó, hàng chục ngàn bản của album “Âm Thanh Tù Và” đã được phân phối và sử dụng khắp nơi trên thế giới. Nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả mà Đức Chúa Trời vẫn đang đại dụng để thay đổi con dân Chúa và hoàn cảnh hầu thiết lập một hướng đi mới cho tương lai. Trong nhiều năm qua, nhiều người thường thăm hỏi xem liệu tôi có định làm một album Kèn Tù Và thứ hai hay không và tôi luôn đối đáp một cách thẳng thắng. Tôi sẽ làm một album khác khi Đức Chúa Trời bày tỏ ý chỉ của Ngài. Việc này không thể thực hiện được cho đến khi Chúa ban cho. Tôi lấy làm vui mừng để chia sẽ với các bạn rằng Chúa thật đã ban cho những âm hưởng trong albm CD Kèn Tù Và mà bạn đang lắng nghe ở đây.

CD Bốn Hướng Gió là một sáng tạo hoàn toàn mới mẽ và khác hẳn so với CD Âm Thanh Tù Và. Thứ nhất là, nó bao gồm mười hai bài thay vì năm. Mười hai bài này được chia thành bốn phần mang tên của bốn hướng gió. Phần Một là Gió Đông, Phần Hai Gió Nam, Phần Ba Gió Tây và Phần Bốn là Gió Bắc. Trước mỗi phần bạn sẽ nghe một lời giải thích ngắn gọn về phần đó và ba bài kèn của nó. Thứ hai là, các bài Kèn Tù Và được ba nhạc sĩ khác trình bày và chính mình tôi. Vì mặc khải của những âm hưởng này đã được Chúa khai phóng nhằm dịp Lễ Ngũ Tuần với con dân Chúa từ nhiều quốc gia bao quanh khu vực của Biển Nam Trung Hoa, Chúa truyền phán rằng Ngài muốn dùng những nhạc sĩ thổi Kèn Tù Và đến từ các quốc gia lân cận vùng biển này để đại diện cho Bốn Hướng Gió. Thật là một ơn phước lớn Chúa ban cho tôi được hân hạnh giới thiệu với bạn Vun Chung Tham, người thổi Kèn Tù Và cho Gió Đông. Vun Chung đến từ Sabah, bang cự̣c đông của Mã Lai nằm trên đảo Borneo. Stanley Lim sẽ thổi tiếng Kèn Tù Và cho Gió Nam. Stanley cũng đến từ Sabah và gần đây, ông đã giúp đỡ trong việc đào tạo những nhạc sĩ thổi kèn Tù Và ở bang Sarawak phía cực Nam của Mã Lai trên đảo Borneo. Yisrael Kiew đến từ Singapore sẽ thổi kèn Tù Và cho Gió Tây trong khi tôi thổi kèn tiếng Gió Bắc.

Lời Giới Thiệu

Sau khi Đức Chúa Trời giải phóng con cháu Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp khỏi cảnh phu tù ở Ai-cập, Ngài đã kết ước với họ để đem họ vào sự viên mãn của lời hứa Ngài dành cho họ. Lời hứa này có nghĩa là dân tình và lãnh thổ của họ sẽ trở nên thịnh vượng đầy bông trái, và gia tăng cho đến khi họ trở thành một nguồn ơn phước cho thế gian. Lời hứa đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay đối với bất cứ những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời vẫn đang chào đón để kết nối họ vào những kế hoạch trong giao ước Ngài. Đức Chúa Trời đã truyền phán một cách rõ ràng với con dân Ngài những điều họ cần làm để có thể trải nghiệm lời hứa của Ngài một cách trọn vẹn. Chúa, Ngài đã mời gọi dân Ngài bước vào sự thông công mật thiết để tìm biết và trò chuyện cùng Ngài mặt đối mặt. Chúa đã hứa với họ rằng Ngài sẽ ban phước cho họ khi họ lắng nghe lời truyền dạy của Ngài. Tuy nhiên, Ngài cũng cho họ biết rằng cuộc sống và đất đai của họ sẽ bị nguyền rủa nếu họ chống lại hoặc từ chối những điều Đức Chúa Trời đã truyền phán với họ. Qua nhiều thế kỷ, Đức Chúa Trời đã phô bày lẽ thật về lời giao ước của Ngài với con dân Ngài. Khi họ lắng nghe Đức Chúa Trời, cuộc sống và cộng đồng của họ sẽ trở nên thịnh vượng và tràn đầy mọi điều tốt lành. Nhưng khi họ khước từ tiếng Chúa, họ đã phải trải nghiệm lời nguyền rủa tàn tệ xâm chiếm và phá hoại lãnh thổ và cuộc sống của họ. Những lời nguyền rủa này đã giáng xuống để phá vỡ sự kháng cự của dân tình và tái thiết lập họ để trở thành một dân tộc có lòng mềm mại để lắng nghe tiếng truyền phán của Đức Chúa Trời và rồi một lần nữa, họ sẽ được trải nghiệm ơn phước của Ngài.

Để kích hoạt một quá trình mạnh mẽ trong việc phá vỡ sự kháng cự hầu phục hồi những phước lành cho một con người, cho một dân tộc hoặc một lãnh thổ, Đức Chúa Trời khai phóng những gì mà Kinh thánh gọi là Bốn Hướng Gió. Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho ông Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với Bốn Hướng Gió này để cho hơi thở của Đức Chúa Trời hà vào những bộ xương khô của những con người cần được phục hồi. Bốn Hướng Gió là điều có thật. Khắp đất đã biết và trải nghiệm chúng từ hàng triệu năm qua. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 1:7 nói rằng những cơn gió này có một mối liên hệ gần gũi với các thiên sứ. Khải huyền 7:1 phô bày rằng các thiên sứ từng kiểm soát sự chuyển động của những cơn gió này như thế nào. Những cơn gió thổi theo chiều hướng mà Đức Chúa Trời chỉ đạo và chúng động chạm đến tất cả mọi người cùng mọi ngóc ngách trên khắp đất. Đức Chúa Trời gởi những cơn gió này dọc theo những lối đã được định hướng: Đông, Nam, Tây và Bắc. Dân Ngư Phủ Cổ Đại đã thông biết về việc điều hướng theo thời gian của các hướng gió và đặt tên cho các hướng gió này tùy theo đường hướng thuận lợi của chúng. Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 37 cho chúng ta biết rằng một khi Bốn Hướng Gió này được khai phóng thì chúng sẽ mở ra một đường hướng cho sự khai phóng trọn vẹn của sự hà hơi của Đức Thánh Linh trên muôn vật.

Trong giờ này, Chúa, Ngài đang loan báo cho mọi người, một lần nữa, về sự khai phóng những cơn gió Ngài trên khắp trái đất để chấm dứt sự phản kháng đối với Lời Truyền phán của Ngài để khôi phục dân tình, để khôi phục lãnh thổ của họ một cách toàn vẹn. Những ai đáp ứng Lời kêu gọi của Ngài, sẽ nhận được sự khôi phục tận trong tĩnh mạch của họ để truyền đạt một hơi thở từ sự hà hơi của Đức Thánh Linh. Họ sẽ được nâng lên hầu tiếp thu lời hứa trọn vẹn của Ngài cho cuộc sống của mình. Âm thanh Kèn Tù Và có liên quan trực tiếp với Bốn Hướng Gió và hơi thở của Đức Chúa Trời. Kèn Tù Và đòi hỏi người thổi có được chức năng khai phóng hơi thở để chuyển tãi âm thanh của nó. Khi Đức Chúa Trời giải phóng âm thanh này, nó sẽ thay đổi quá trình của mọi việc một cách mạnh mẽ siêu nhiên. Đức Chúa Trời đã bày tỏ và thực thi đĩa CD này để loan báo và khai phóng quyền năng của Bốn Hướng Gió và Sự Phục Hồi của Hơi Thở của Đức Chúa Trời trên khắp đất.
Trong mỗi phân đoạn của bốn phần trong CD này, bạn sẽ nghe thấy một chuỗi ba bài Kèn Tù Và. Bài đầu tiên của mỗi phần chị̉ được thổi bằng một Kèn – một dấu hiệu Đức Chúa Trời đang khai phóng âm thanh và mục đích của Ngài cho cơn gió đó. Đang khi lắng nghe tiếng Kèn Độc Tấu này, hãy mở tai của bạn để lắng nghe những gì Chúa đang chuẫn bị truyền phán với bạn. Bài Kèn thứ hai của mỗi phần được thổi như một âm thanh vang vọng. Âm vọng biểu hiện cho âm thanh phản hồi của bạn. Khi Đức Chúa Trời truyền phán, Ngài sẽ lắng nghe lời đáp ứng của chúng ta. Lời phản hồi này cũng giống như tiếng vọng. Khi chúng ta nhận được những gì Đức Chúa Trời truyền phán, thì Lời của Ngài vang dội lên như một tiếng vọng trong chúng ta cho đến khi chúng ta cũng sẽ công bố những gì Ngài đang phản hồi hết lòng với tiếng truyền phán của Ngài. Bài Kèn thứ ba của mỗi phần là một âm thanh phối hợp viên mãn. Nó là một âm hưởng kết hợp bao gồm tiếng phán của Đức Chúa Trời và lời đáp ứng của những người lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài. Khi trái tim và tiếng nói của chúng ta được kết nối trọn vẹn với Chúa, nó mang lại sự phục hồi của hoa quả mùa màng, của sự gia tăng toàn vẹn và hoàn hảo. Khi bạn tiếp thu những âm hưởng của Kèn Tù Và, trái tim và tiếng lòng bạn sẽ được liên kết với Chúa, không việc gì có thể phân rẽ bạn trong mối liên kết với Ngài.

Ngoài sự phục hồi cá nhân, Bốn Hướng Gió còn có nhiều tác động mạnh mẽ mà chúng ta cần suy nghiệm. Khi những cơn gió này được thổi lên, chúng mang lại một ảnh hưởng rộng lớn trên các khu vực, lãnh thổ, các quốc gia và thậm chí nó cũng có những tác động mạnh mẽ ảnh hưởng đến các xu hướng và nhiều sự kiện toàn cầu. Nếu bạn đến từ một tiểu bang, từ một quốc gia hoặc một vùng nào đó được xác định bởi một trong những điểm la bàn Đông, Tây, Bắc, Nam, (D, T, B, N) hãy chú ý đến sự kết nối của nó với con gió của điểm la bàn đó. Danh tính của các địa điểm thường được liên kết với những điểm la bàn này (ví dụ như, tiểu bang North Carolina, hoặc South Carolina – bắc và nam Carolina) được di chuyển và hình thành bởi những luồng gió này và những địa điểm này cũng sẽ phản ảnh những đặc tính của những cơn gió được khai phóng trong khu vực đó.

Gió đẩy mọi thứ vào vị trí của nó. Khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Ngài di chuyển trong việc hạ trại và dời trại với Ngài, Ngài đã liên kết họ với các điểm của la bàn — ba chi phái được xác định với mỗi điểm trên la bàn. Khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời di chuyển, các chi phái đã dỡ trại trong một chuỗi theo thứ tự sau đây: Đông, Nam, Tây và Bắc. Họ tiến lên theo âm thanh của kèn kim loại trumpet là một âm hưởng để sắp đặt vị trí của họ theo thứ tự Chúa đã chỉ định. Những chiếc kèn này là những nhạc khí ‘dùng trong việc chuyển tải những cơn gió’. Một khi dân sự được vào định cư trong vùng đất chỉ định cho họ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt họ trong cho mỗi tháng do tiếng kèn kim loại trumpet và tiếng Kèn Tù Và vào ngày đầu tiên (trong một mùa trăng mới) của mỗi tháng theo Thánh Kinh Lịch. Nhằm một ngày được gọi là Rosh Chodesh (ngày đầu của mỗi tháng), con dân Chúa tổ chức kỷ niệm thời điểm trong một chu kỳ của Ngài để khai phóng sự thịnh vượng của mùa màng. Album CD này được thiết kế và sắp xếp để giúp bạn khai phóng những âm hưởng của mình cho mỗi tháng vào ngày trong một mùa trăng mới và ăn mừng một lễ đầu mùa mà chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể khai phóng sự thịnh vượng này cho chúng ta. Bốn nhóm bài Kèn Tù Và được sắp xếp để đi theo cùng một thứ tự như Chúa đã chỉ định cho con dân Ngài từ lúc ban đầu. Mỗi Ca Khúc đại diện cho một tháng khác nhau. Mỗi Ca Khúc vùa giúp bạn di chuyển với Chúa. Hãy sử dụng lịch Do Thái tức là Thánh Kinh Lịch (khởi đầu với tháng đầu tiên của năm, bắt đầu với một mùa trăng mới gần đầu tháng 4) (Lời ghi chú của người dịch: Tác giả muốn nói về mùa Lễ Vượt Qua vì đây là thời điểm khởi đầu của một năm mới.) Bạn có thể phát hành âm thanh này để vùa giúp bạn đứng vào một vị trí chính chắn, theo thứ tự để Ngài có thể ban ơn cho bạn sanh bông nở trái và gia tăng bạn trong sự trọn lành Ngài đã chỉ định.

Gió Đông với những chi phái và những tháng 
1. Ca Khúc Độc Tấu; Chi Phái Giu-đa (Judah);Tháng Nissan (mùa trăng mới vào tháng Ba/tháng Tư)
2. Ca Khúc Âm Vọng: Chi Phái Y-sa-ca (Issachar); Tháng Iyar (mùa trăng mới vào tháng Tư/tháng Năm)
3. Ca Khúc Tổng Hợp: Chi Phái Sa-bu-lôn (Zebulon); Tháng Sivan (tháng Năm/tháng Sáu)

Gió Nam
1. Ca Khúc Độc Tấu: Chi Phái Ru-bên(Reuben); Tháng Tammuz (tháng Sáu/tháng Bảy)
2. Ca Khúc Âm Vọng; Chi Phái Si-mê-ôn (Simeon); Tháng Av (tháng Bảy/tháng Tám)
3. Ca Khúc Tổng Hợp: Chi Phái Gát (Gad); Tháng Elul (tháng Tám/tháng Chín)

Gió Tây 
1. Ca Khúc Độc Tấu; Chi Phái Ép-ra-im (Ephraim); Tháng Tishrei (tháng Chín/tháng Mười)
2. Ca Khúc Âm Vọng: Chi Phái Ma-na-se (Manasseh); Tháng Cheshvan (Tháng Mười/Tháng Mười Một)
Gió Bắc
1. Ca Khúc Độc Tấu: Chi Phái Đan (Dan); Tháng Tevet (Tháng Mười Hai/Tháng Một)
2. Ca Khúc Âm Vọng: Chi Phái A-se; Tháng Se-bat (Shevat) (Tháng Một/Tháng Hai)
3. Ca Khúc Tổng Hợp: Chi Phái Nép-ta-li (Naphtali): Tháng Adar (tháng Hai/tháng Ba)

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

———————————
Lời Chia Sẻ của Lửa Thiêng:

Tôi đã chuyển dịch tài liệu này và đang hợp tác với Sứ Đồ Allen Faubion để hoàn thành CD “Bốn Hướng Gió” trong Việt Ngữ. Tác phẩm này đã hiện được phát hành trong 7 ngôn ngữ.  Chúa đã và đang đại dụng tài liệu tiên tri này để mang lại sự phục hồi trong nhiều dân tộc và lãnh thổ của họ tại Châu Á và Châu Phi. Đây là một thời điểm Chúa, Ngài đang dấy lên những chiến sĩ thờ phượng, những đội ngũ Kèn Tù Và để khai phóng âm hưởng của Thiên Đàng. Nguyện ý Cha được nên, ở đất như trời. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: