Hoa Nở Bốn Mùa

Purplebloom

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2018

Trong Anh Ngữ có một cụm từ rất lý thú, “Late Bloomer”, có thể được tạm dịch là “Hoa Nở Muộn”. Từ này thường được xử dụng cho những khoảnh khắc mô tả sự thành công trong cuộc đời của một người vượt quá lứa tuổi hoặc tiêu chuẩn mà xã hội ấn định cho một sự kiện nào đó.
Trong môi trường sinh sống hằng ngày, cuộc sống con người dường như lúc nào cũng bươm chải, có vẻ bôn ba trong mọi việc để tiến thân, để gia tăng và mở rộng mọi việc. Đây không là một sự tiêu cực, nhưng nó bao gồm tiềm năng tiềm tàng trong con người của chúng ta, và chúng cần được khai phóng. Đây là những chức năng mà chính Thượng Đế đã đặt để trong các con loài người và nó là một điều tự nhiên cho chúng ta triển khai để gia tăng như Chúa chỉ định.
Có lắm lúc chúng ta suy gẫm về quá trình của một đời người, về những trải nghiệm và những khoảnh khắc ‘thành công’ lẫn ‘thất bại’. Có lắm lúc chúng ta thương tiếc vì đã đánh mất một phần thời gian của tuổi thanh xuân và rồi, chúng ta có những sự nuối tiếc ‘bâng quơ’. Tôi dùng cụm từ ‘bâng quơ’ ở đây vì, nó thật là sự tuy tưởng vu vơ. Vì sao? Vì Lời Chúa đã cho chúng ta biết rằng, “Mọi việc hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa.” Đúng vậy, mọi việc, điều tốt lẫn điều xấu, khi chúng ta đồng hành cùng Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm mọi điều trở nên mới. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Chúng ta có tin Lời Chúa truyền dạy chăng?
Vì thế, cụm từ “Hoa Nở Muộn” chỉ là một từ mô tả sự nuối tiếc trong một đời người. Là con cái Chúa, chúng ta không cần suy nghĩ bâng quơ, vì, thật ra, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta để sống đời đời với Ngài. Chúng ta sẽ sống ngoài thời gian, không bị giới hạn trong không gian và khoãng cách. Nói tóm lại chúng ta sẽ biến hoá, sẽ trở nên giống như Ngài, không bị ràng buộc bởi định luật của vật lý, v.v. Đây chính là một tư duy đắc thắng của con dân Chúa, ngay khi chúng ta còn sống trên mặt đất này, vì trong cõi thuộc linh, chúng ta thật đang sống ngoài thời gian khi đồng hành với Chúa trong chiến trận thuộc linh. Hãy nhớ rằng, chúng ta ra từ một hạt giống đời đời, chúng ta đã được dựng nên theo ảnh tượng Ngài. Chúng ta mang lấy dấu vết của Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Trời toàn năng, trong huyết mạch, trong tâm khảm và trong tâm linh của chúng ta.
Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 110:
“Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi; Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.
“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.
“Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc. Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết; Cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường, Và nhơn đó ngước đầu lên.”
Trong tư thế đắc thắng, không giới hạn này, chúng ta đã được sai phái từ trước vô cùng, từ trước khi sáng thế để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời trong địa vị làm con. Hallelujah! Hãy tiến lên vào chốn cao hơn để đồng ngồi với Đấng Christ, để trị vì và cai quản lãnh thổ từ các nơi ở trên trời (xem toàn bộ trong sách Ê-phê-sô.)
Vì thế, “Hoa sẽ nở bốn mùa”, vì Chúa chúng ta là Đấng Đắc Thắng và Ngài là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc. Amen!!!
Shalom,
Lửa Thiêng Việt Nam
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: