Vẫy Tay Giã Từ!

Vaytaygiatu

Ngày 27, Tháng 8, Năm 2018

Đến một lúc nào đó, chúng ta cần làm một quyết định:

“Chúa ơi, nếu Ngài không truyền phán với con một lời nào, thì… con cũng không mở miệng để thốt lên lời nào cả….”, vì người ta sống không nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.

Chúa, Ngài luôn luôn bày tỏ chính mình Ngài với chúng ta, vấn đề là, chúng ta có ở trong mối liên hệ mật thiết để lắng nghe tiếng Ngài truyền phán chăng?

Đây là một thời điểm để ‘vẫy tay giã từ’ những đường xưa lối cũ, để ‘vượt qua phía bên kia bờ’, để thoát ra khỏi những phương thức, qui củ giáo điều và bước đi dưới sự dẫn dắt che chở của Đấng Toàn Năng, Ngài là Đấng nắm giữ tương lai chúng ta, Ngài là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc.

Xin giã từ…vĩnh viễn những đường xưa lối cũ, những định kiến hẹp hòi của tư duy..!

Xin giã từ…những tham vọng hư vô của thế gian này, vì, chúng đã khiến chúng ta ‘chạy bá vơ, đánh gió’…!

Xin giã từ… những bức bình phong, những sự giữ danh, giữ tiếng, giữ thể diện mà lại chối bỏ Lẽ Thật. Xin Chúa mở mắt để chúng con nhìn thấy sự lạ lùng trong Lời Răn Dạy của Ngài.

Xin giã từ…những chu kỳ chấn thương lòng của quá khứ và mọi bệnh tật, vì, Đức Giê-hô-va Ra-phe, là Đấng chữa lành mọi tâm bệnh, mọi rối ren của tư duy, mọi căn bệnh nan y. Ngài đã gởi Lời Ngài để chữa lành chúng ta. (Thi-thiên 107:20)

Xin giã từ…những phong tục tập quán khiến chúng ta thông đồng với thế giới tối tăm trong việc coi bói tay, xem hướng, thờ cúng loài thọ tạo, vì, chúng là đối nghịch với Đức Chúa Trời, Đấng sinh thành, là Cha của linh hồn chúng ta!

Xin giã từ…những phòng trào có tính cách kích hoạt, khuấy động mối tình cảm của con dân Chúa để dấy lên những công trình ‘thuộc linh’, nhưng bởi tay con người làm nên, không bước đi dưới sự dẫn dắt linh động của Đức Thánh Linh, vì, những điều này chẳng làm nên sự công nghĩa của Nước Trời. “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” – Xa-cha-ri 4:6

Xin giã từ…những sự bôn ba tìm kiếm bâng quơ, bôn ba để tìm kiếm sự ‘xức dầu’, bôn ba để tìm kiếm mục vụ, bôn ba để tìm kiếm các dấu kỳ và phép lạ, vì, Nước Thiên Đàng đang ở trong chúng ta. Hãy đến với Đấng Đầu Nguồn, Ngài là cội nguồn của sự sống sung mãn, từ đây cho đến muôn đời, Nguồn Sự Sống không hề vơi!

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.” – Giăng 7:37-39

Xin vẫy tay giã từ, xin giã từ, xin giã từ vĩnh viễn!!!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: