Nắm Bắt Khải Tượng

KhaiTuong
Ngày 29, Tháng 8, Năm 2018

Lời Chúa trong Ha-ba-cúc 2:1-3 truyền phán chúng ta hãy chôn chơn nơi đồn lũy, gác canh cho linh hồn của chúng ta, của dân tộc. Không những chỉ chôn chơn, nhưng cũng lắng nghe tiếng Chúa truyền phán và hãy ghi lại sự hiện thấy, những khải tượng cho tương lai.

Đức Chúa Trời có những chương trình tốt đẹp cho con dân Ngài, nhưng, nếu chúng ta không ở trong sự tương giao với Chúa để lắng nghe tiếng Ngài thì… chẳng có thể biết được ý Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Hẳn nhiên Lời Chúa đã truyền phán sẽ ứng nghiệm, và trách nhiệm của chúng ta là của một chiến sĩ vọng canh với niềm kỳ vọng vào đối tượng của đức tin của chúng ta, ấy là Chúa, Ngài là đối tượng và cội rễ của mọi việc.

Đây là một thời điểm để tiến lên vào chốn cao hơn với một khải tượng cho tương lai. Chúng ta đang tiến vào một năm mới, năm 5779 trong Thánh Kinh Lịch sẽ khởi đầu trong hai tuần tới này.

Xin Chúa mở tâm, mở trí, mở mắt lòng để chúng ta nhìn thấy những gì Chúa đã sẵn lòng ban cho. Hãy lắng nghe tiếng Chúa, hãy viết xuống khải tượng và cầu thay để tiếp thu chiến lược và nhìn thấy sự ứng nghiệm của Lời Ngài.
Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Ha-ba-cúc 2:1-3:
“Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cũng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: