Tiếp Thu Hoặc Phản Kháng?

ChimUng

Ngày 8, Tháng 10, Năm 2018

Tại sao chúng ta có thể tiếp thu một lẽ thật từ một cá nhân nào đó, nhưng không thể tiếp nhận mặc khải từ một người nào khác? Có sự khác biệt nào giữa hai con người đang chia sẻ mặc khải với chúng ta hoặc hai nguồn khác biệt này? Những lý do nào đã ngăn cản hoặc cho phép chúng ta tiếp nhận từ người này, nhưng không thể lắng nghe lẽ thật đó từ một người khác?

Có vài lý do:

Một là, nếu chúng ta có một định ý hoặc một sự phán đoán về người đó, thì chúng ta khó có thể tiếp thu việc gì khác. Nếu những lẽ thật con người đó trình bầy khiến chúng ta phải đi đến một quyết định để chuyển hướng vào một chiều hướng mà chúng ta nhất quyết không thể thuận phục, điều này cho chúng ta biết rằng một sự phản khán trong cõi thuộc linh đang diễn ra, chứ nó không thể hiện một sự xung đột cá nhân nào. Nếu chúng ta lên án một việc gì, thì chúng ta không thể tiếp thu ơn phước Chúa đang dùng việc đó để chuyển tải đến chúng ta. Đây là một định luật rất dễ hiểu.

Hai là, nếu chúng ta có một định kiến rằng thẩm quyền của người đang chuyển tải mặc khải không là một việc mà chúng ta có thể thuận phục được thì chúng ta hẳn sẻ chối từ mặc khải đó. Đây là một cái bẫy của thế giới tối tăm. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta chỉ là những ống dẫn và là những con người bất toàn. Tiêu chuẫn của Đức Chúa Trời rất khác biệt với chúng ta vì Ngài nhìn vào tấm lòng của con người và Ngài chọn họ cho những công việc của Ngài tùy theo sự khôn ngoan thông hiểu vô hạn lượng của Ngài, Đấng Tạo Hóa. Vì thế, chúng ta cần trở nên bén nhậy để tiếp thu Lời Chúa qua những ống dẫn thô sơ mà Đức Chúa Trời đang xử dụng và những định kiến hoặc sự phán đoán của chúng ta là một vấn nạn ngăn cản chúng ta bước vào những Chốn Cao Hơn trong thời điểm Chúa chỉ định.

Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta không thể thuận phục thẩm quyền Chúa đang đặt để trong cuộc đời của chúng ta, thì… chúng ta chính đang không thuận phục Chúa, và rồi, chúng ta sẽ không có đủ sức mạnh để chống trả ma quỷ. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Gia-cơ 4:7, “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”

Xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng để nhìn biết Lẽ Thật của Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: