Ta Sẽ Làm Ứng Nghiệm

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2018

“Trong nơi kín nhiệm, tại các vọng canh mà ngươi đang chôn chân trấn giữ, ngươi thấy gì trong cõi thuộc linh? Hãy viết xuống những khải tượng đó, công bố và rao truyền ra trong lãnh thổ.”

Sự công bố này mang nhiều hình thức vì những việc được tỏ ra trong buồng kín sẽ được giảng ra trên mái nhà. Và rồi… chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa làm ứng nghiệm vì khi Lời Ngài phán được truyền rao sẽ không trở về luống nhưng.

Nguyện xin Chúa mở ra một con đường mới cho chúng ta, cho dân tộc chúng ta trong mùa này, vì đây là một thời điểm của sự mở rộng và giải cứu.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~

Ha-ba-cúc 2:1-4 – “Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cũng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.”

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: