Vượt Qua Bức Màn

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2019

Xưa kia, sau mỗi lần Môi-se trò chuyện cùng Chúa, mặt ông sáng rực phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì ông đã ở trong sự hiện diện của Chúa.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng dân sự đã trở nên sợ hãi vì thế Môi-se đã phải lấy màn che mặt ông sau mỗi chuyến trở về từ núi Si-na-i. Hãy xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28-30

“Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mười đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na -i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần.”

Tại sao con dân Chúa lấy làm sợ hãi khi đến gần sự hiện diện của Chúa trong thời ấy? Có một phân đoạn khác nói về sự sợ hãi của dân sự khi họ chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời và họ sợ bị mất mạng. Xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:19-21

“Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong.”

Chúng ta cần nhìn biết điều này, “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” – I Giăng 4:18

Một khía cạnh của vấn nạn này thật ra cũng tiềm tàng trong việc con dân Chúa vẫn chưa được khai phóng như Chúa đã chỉ định vào thời kỳ của hội thánh ban đầu. Hãy nhớ rằng Chúa muốn mở rộng vương quốc Ngài và Chúa đã đặt để những kho tàng vô giá trong những chiếc bình gốm đơn sơ tức là mỗi một người trong chúng ta đã được Chúa ban phát rất nhiều ân tứ.

Chúng ta được ban cho các chức năng thuộc linh để tiếp thu mặc khải qua mối tương giao mật thiết với Ngài, “Chiên Ta nghe tiếng Ta.” Nếu chúng ta vẫn tiếp tục không thể lắng nghe được tiếng truyền phán của Ngài một cách trực tiếp, hãy đến với Chúa để tìm biết cội nguồn của vấn nạn này. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời luôn liên tục xử dụng nhiều công cụ để chuyển tải Lời Chúa, nhưng tất cả những việc này cần là sự xác chứng của những gì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho mỗi cá nhân.

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.” – Ma-thi-ơ 27:50-52

Qua Thập Tự Giá, qua công trình cứu chuộc của Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-xu, thật không còn một sự phân rẽ nào nữa giữa chúng ta và Đức Chúa Cha. Hãy dạn dĩ đến gần Ngài.

Những rào cản nào đang liên tục giới hạn chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa? Con người xác thịt, cảm xúc, tư dục, ‘ác linh tôn giáo’ nào đang khiến chúng ta lâm vào một tình trạng bế tắc ‘rập khuôn’ nhưng chối bỏ mối liên hệ với Chúa chăng? Xin Chúa giải phóng chúng ta một lần nữa để chúng ta có thể bước vào mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: