Niềm Vui Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Niềm vui này không xuất nguồn từ ngoại cảnh; nó không đến từ bất cứ một điều gì khác; nó không đến từ mục vụ. Hẳn nhiên khi chúng ta bước đi để làm theo những gì Chúa Thánh Linh cảm đồng chúng ta có được một niềm vui mới trong ý chỉ Chúa.

Nhưng niềm vui trung thực đến từ những giây phút chúng ta trải nghiệm sự hiện diện trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ở trong mối liên lệ giao ước với Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 16 và I Sử Ký 16:

“Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ, Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát. Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống. Trước Mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thi-Thiên 16:10-11

“Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài, Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh của Ngài.”
‭‭1Sử‬ ‭16:27‬

Khi chúng ta đồng hành với Chúa, trong sự hiện diện của Mặt Ngài, niềm vui và sức mạnh sẽ là những ấn chứng tuyệt vời trên chúng ta và trong cuộc đời chúng ta là những ống dẫn thô sơ để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất.

Đúng thế, niềm vui của chúng ta đến từ Cội Nguồn của sự sống, từ Đấng Sinh Thành; Ngài là Cha của linh hồn chúng ta.
Hãy đến với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-202

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: