Đắc Thắng Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Bí quyết của một cuộc đời đắc thắng không tuỳ thuộc ở ân tứ và tài năng của chúng ta; nó cũng không tuỳ thuộc vào nguồn tài chánh của mục vụ hoặc tổ chức; nó không tuỳ thuộc vào các mối liên kết trong tổ chức.
Hãy xem trong II Sử Ký 20, phân đoạn này cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đi đầu, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta trong mọi tình huống.

Dân sự Chúa đã phải đối đầu với kẻ thù và trong lúc ấy Chúa ban Giô-sa-phát một lời hứa chắc chắn về trận chiến trước khi dân Ngài xông vào chiến trận.

“Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh-hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi…”

“Đương lúc chúng khởi ca-hát và ngợi-khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy đều bị bại.” – II Sử-ký‬ ‭20:17‬, 22‬

Sự chiến thắng thuộc về Chúa và khi chúng ta xông vào chiến trận trong Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, kẻ thù sẽ phải tháo chạy!

Hãy tiếp tục tìm kiếm Mặt Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Hallelujah. Sự đắc thắng thuộc về Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: