Trở Về Với Nền Tảng

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha và thuộc tánh của Ngài. Ngài là ai? Ngài là Đấng “Ta Là” (the I AM), Đấng Hiện Hữu. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất về trời và luôn mãi trong cõi đời sau.

Điều thứ hai không kém phần quan trọng. Ấy là, chúng ta cần nhìn biết danh tính của chính mình. Chúng ta là ai trong Đấng Christ? Chúng ta là con của Đấng Tối Cao. Sự nhìn biết này chỉ có thể thấu hiểu từ mối liên hệ trong Giao Ước với Chúa. Có nghĩa rằng chúng ta khó có thể thấu hiểu sự liên kết chặc chẽ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương nếu chúng ta không trải nghiệm sự tương giao mật thiết hằng ngày với Đấng Sinh Thành.

Những gì Chúa truyền phán để hướng dẫn bạn trong hiện cảnh là để cho bạn nhìn biết Ngài. Những lời làm chứng của bạn về sự giải phóng và dẫn dắt của Chúa là điều khích lệ cho tất cả. Thế nhưng, nếu một ai đó ao ước được trải nghiệm sự vận hành của Thần Chúa, nhưng lại “rập khuôn” theo sự dẫn dắt của Chúa cho bạn thì… e rằng những sự việc này chưa chắc lại là sự dẫn dắt Chúa ban cho cá nhân đó.

Hãy nhớ rằng Chúa có nhiều phương cách, có lúc Ngài truyền phán cho người bệnh dầm mình xuống sông và bởi sự vâng lời Chúa họ đã được chữa lành. Có lúc Ngài truyền phán cho người què hãy chổi dậy và vác giường mà đi, v.v. Chúa muốn chúng ta lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài cho mỗi hoàn cảnh riêng biệt.

Vua Đa-vít đã luôn luôn cầu vấn Chúa trước khi ra trận. Có lúc Chúa cho ông một chiến lược xông ra đối nghịch trực diện với quân thù. Có lúc Chúa bảo ông đi vòng phía sau về hướng cây dâu, rồi sau đó lắng nghe tiếng gió lây động trên đầu nhành cây và chỉ xông lên khi ông nghe được tiếng gió vì lúc ấy Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi đầu để giải phóng dân sự Ngài.

Đây là lý do tại sao chúng ta không nên thiết kế những phương pháp và công thức cho con dân Chúa “thực hiện” để tiếp nhận những điều thuộc về Chúa và cũng là lý do chúng ta không nên ép buộc hoặc đoán định hướng đi cho từng cá nhân. Chúng ta có thể chia sẻ những mô hình thuộc linh, nhưng sự dẫn dắt của Chúa cho từng cá nhân là cho chính cá nhân đó tìm biết ý Chúa trong mối tương giao hằng ngày.

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và danh tính của chúng ta trong Đấng Christ qua mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Chúa.

Hãy Đến Với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: