Chỉ Trong Một Ngày

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2022

Một ngày trong chỉ một ngày
Mọi điều biến đổi theo dòng thời gian
Đi trong dòng chảy từ trời
Chẳng còn vương vấn bôn ba tình đời

Một ngày gặp Đấng “Ta Là”
Mọi điều biến đổi, lạ lùng đổi thay
Đi trong Thánh Ý, Tình Yêu
Đồng ngồi đồng đứng khắp nơi trên trời

Một ngày tươi mới mở ra
Tình Yêu từ Đấng yêu thương muôn đời
Tình Cha dời núi Biển Đông
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn

Bạn ơi, xoay hướng về nguồn
Chúa Cha trông đợi, cửa trời mở ra
Một ngày trong chỉ một ngày
Tình Cha tuôn chảy, chữa lành tâm cang!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2022
http://www.luathiengvn.com

Kẻ Thù Của Ngươi Sẽ Là Kẻ Thù Của Ta!

Ngày 22, Tháng 4, Năm 2022

Khi chúng ta ở trong mối liên hệ của Giao Ước Chúa, Ngài hứa Ngài là Đấng Đi Đầu để đưa lối dẫn đường. Đức Chúa Trời sẽ ra trận để đối nghịch với kẻ thù của chúng ta!

“Đây nầy, ta sai một thiên-sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù-hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự-bị. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản-nghịch; người sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người.

“Nhưng nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù-nghịch cùng kẻ thù-nghịch ngươi, và đối-địch với kẻ đối-địch ngươi.

“Vì thiên-sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, rồi ta sẽ diệt chúng nó.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭23:20-23‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Cốt Lõi Của Sự Việc!

Ngày 21, Tháng 4, Năm 2022

Trận chiến thuộc linh cốt lõi của chúng ta không để là nhận được ơn này phước kia, nhưng là để tôi luyện chúng ta trong sự nhìn biết Chúa là ai, hầu được tấn tới trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, là để giữ vững Đức Tin trong sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

“Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội-vàng xét lẽ công-bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?” Lu-ca‬ ‭18:8‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Quyền Năng Huyết Chúa Giê-su

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2022

Trải qua bao thế hệ con dân Chúa đã cầu nguyện tha thiết cầu xin Chúa ban ơn chấn hưng, phục hồi Hội Thánh Ngài. Chúng ta mong chờ và đặt lòng tin cậy vào sự vận hành của Đức Thánh Linh, sự tỏ ra và thể hiện Thần Chúa qua các dấu kỳ phép lạ.

Đây chính là một cơ hội cho sự đáp lời của Chúa. Giữa cơn dịch lệ tai biến, giữa cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong cơn sóng gió đối đầu với những sự gian ác của các cơ cấu bất nghĩa đang hoành hành để cướp, giết và hủy diệt, đây chính là một thời chói sáng của dân Ngài!

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối-tăm vây-phủ đất, sự u-ám bao-bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh-quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân-tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói-sáng đã mọc lên trên ngươi.” – ‭‭Ê-sai‬ ‭60:1-3‬ ‭VIE1925‬‬
Hãy ra khỏi Ê-díp-tô, vượt qua Giô-đanh để tiến vào Đất Hứa hầu đối diện với kẻ thù ở nơi ấy là lãnh thổ Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta!

Dân Y-sơ-ra-ên đã phải xông vào chiến trận để đánh chiếm Đất Hứa. Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi trước họ, nhưng họ phải xông lên và trong quá trình ấy, họ nhìn biết và trải nghiệm “Đấng Ta Là”, Đấng Hiện Hữu, Hằng Hữu! Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất vể trời!

“Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. Rồi hãy lấy một chùm kinh-giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành-hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu-diệt vào nhà các ngươi đặng hành-hại. Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭12:21-24‬ ‭VIE1925‬‬
Huyết Chiên Con đã chiến thắng sự chết và âm phủ, chúng ta không còn ở dưới áng phạt của tội lỗi và sự chết. Đây thật là một thời để tiến lên, để bước đi trong chiến thắng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Chủ Đề Lễ Vượt Qua

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2022

Trọng tâm của Lễ Vượt Qua không chỉ là sự giải phóng của con dân Chúa nhưng là sự chiến thắng qua Huyết Chiên Con! Đức Chúa Trời đem dân Ngài ra khỏi Ê-díp-tô vào giữa lòng Biển Đỏ để đánh hạ cơ cấu Pha-ra-ôn.

Đây là một thời điểm của sự chiến thắng. Con người thuộc linh của chúng ta được giải phóng khỏi sự tối tăm để vào nước sáng láng, và vì thế, các cơ cấu gian ác của thế gian này sẽ luôn luôn tìm cách rượt đuổi chúng ta vì chúng không muốn con dân Chúa rời bỏ Ê-díp-tô.

Hôm nay, những ai đã tiếp nhận Chúa là Đấng Cứu Chuộc linh hồn, chúng ta được giải phóng do Huyết Báu của Chúa Giê-su đã tuôn đổ trên Thập Tự Giá. Thế nhưng chúng ta có nhìn biết danh tánh trung thực của chúng ta trong Đấng Christ chưa và quyền phép của Huyết Chúa có đang được thể hiện trong cuộc đời chúng ta chăng?

Chúng ta đã thoát ra khỏi Ê-díp-tô nhưng Ê-díp-tô đã khỏi chúng ta chưa? Hãy tống khứ các cơ cấu của thế gian ra khỏi ranh giới của đời sống. Đây là một thời để tiến lên, để bày tỏ nguồn sự sống siêu nhiên của Đấng Christ trong chúng ta.
Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể cho ra những gì chúng ta sở hữu. Chúng ta có thật sự “biết” Chúa chăng?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-15-2022
http://www.luathiengvn.com

Giống Cha!

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2022

Giống Cha, một bóng một hình
Từ khi sáng thế, tựa theo ảnh Ngài
Giống Cha, như giọt nước kìa
Từ trong lòng mẹ, như hình bóng Cha

Giống Cha, nhân ái ân cần
Từ khi sáng thế, thần quyền Cha ban
Giống Cha, một tấm lòng vàng
Từ nơi Chí Thánh, đồng tâm tình Ngài

Giống Cha, yêu mến dân tình
Từ khi sáng thế, tình Cha đại ngàn
Giống Cha, tha thứ bao dung
Từ bên vực thẫm, dân Ngài vùng lên

Giống Cha, thẫm vị con Trời
Từ khi sáng thế, ân tình vô biên
Giống Cha, thiên tính, Đức Tin
Từ nơi đồng vắng, vượt dòng Giô-đanh

Giống Cha, chiến sĩ can trường
Từ khi sáng thế, một hình bóng Cha
Giống Cha, đánh chiếm vùng miền
Xông vào Đất Hứa, phước ơn tràn đầy!

Giống Cha, hay giống ai nào?
Từ khi sáng thế, xuất nguồn từ trên
Giống Cha, truyền phán Lời Cha
Chuyển thay lãnh thổ, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-03-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen
“Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”” – Sáng Thế‬ ‭1:26-28‬ ‭VIE2010‬‬

Chiều Nay

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2022

Chiều nay vắng bóng tình yêu
Một chiều thơ thẫn, lòng thương nhớ lòng
Bóng em, một bóng thanh thanh
Bóng anh, một bóng hình hài cuối Đông

Chiều nay, vẫn nhớ vẫn chờ
Một chiều nắng đẹp, lòng người bâng khuâng
Bóng em, theo bóng chiều tà
Bóng anh, một bóng người hùng năm xưa

Chiều nay, ghé bến năm xưa
Một chiều, thư thản tình Đông dạt dào
Bóng Cha, một bóng tình yêu
Bóng anh, như bóng như hình giống Cha

Chiều chiều về bến tình yêu
Một chiều thư thản lòng bình an luôn
Bóng Cha, một bóng hình hài
Bóng em, một bóng một hình với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-03-2022
http://www.luathiengvn.com

Những điều chúng ta không thể quên…

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2022

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chiến Thắng!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời đã đánh hạ Pha-ra-ôn!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho mỗi người trong vòng chúng ta!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại! Ngài bao gồm cả vũ trụ!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Đột Phá mọi bế tắc. Ngài là Đấng Đi Đầu để mở đường cho chúng ta!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, chậm nóng giận và hay làm ơn cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ! Ngài sẵn lòng giải cứu và chữa lành mọi bệnh tật!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-03-2022
http://www.luathiengvn.com

Hôm nay là một ngày để nhớ lại…

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2022

Nhớ lại ngày Chúa giải phóng chúng ta vượt ra khỏi chốn tối tăm để vào nước sáng láng!

Nhớ lại ngày chúng ta được Chúa chữa lành!

Nhớ lại sự thành tín của Đức Chúa Trời!

Nhớ lại sự ban cho dư dật của Ngài!

Nhớ lại những cánh cửa siêu nhiên Chúa đã mở ra cho chúng ta!

Nhớ lại nguồn cung ứng vô biên của Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Nhớ lại những phép lạ siêu nhiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời chúng ta!

Chúa là Đấng vẫn còn làm phép lạ; hãy vững lòng tin cậy nơi Ngài!

“Những người kính sợ CHÚA đã tâm sự với nhau. CHÚA đã lắng nghe và đã nghe rất rõ. Những gì thuộc về những người kính sợ CHÚA và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài, để được ghi nhớ mãi. CHÚA các đạo quân phán, “Chúng sẽ thuộc về Ta. Trong ngày Ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của Ta. Ta sẽ chừa chúng lại, như người cha chừa đứa con biết phụng dưỡng mình vậy. Khi ấy, một lần nữa, các ngươi sẽ thấy sự khác biệt giữa những người ngay lành và những kẻ gian ác, giữa những người thờ phượng Ðức Chúa Trời và những kẻ không thờ phượng Ngài.”” – Mal‬ ‭3:16-18‬ ‭BD2011‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-13-2022
http://www.luathiengvn.com

Từ Thuở Ấy

Ngày 22, Tháng 2, Năm 2022

Từ xa xưa, ấy, từ trước vô cùng
Trước khi ra, khỏi lòng mẹ mến yêu
Chúa nhìn biết, Ngài biết rõ mọi điều
Ngài nắn tôi, theo bóng, ảnh, hình Cha

Không điều gì, chẳng điều gì phân rẽ
Tình yêu Cha, ôi biển rộng sông dài
Trong sóng gió, bóng cánh Ngài che phủ
Giữa ba đào, Ngài an ủi, yêu, thương

Cơn khốn khó, chỉ là một khoảnh khắc
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô biên
Giữa dịch lệ, Ngài chữa lành, ban phước
Nguồn Nước Sống, tuôn chảy từ Ngôi Trời

Thập Tự Giá, muôn đời vẫn còn đó
Huyết Chiên Con, thanh tẫy tấm lòng này
Từ giã nhé, những cơn đau quặn thắt
Ở trong Cha, nguồn sự sống đời đời

Ngày qua ngày, lắng tai nghe tiếng Chúa
Chúa của tôi, Đấng có một không hai
Đấng Đi Đầu, Ngài mở đường, đột phá
Đánh tan mọi, mọi tăm tối, gian manh

Danh lạ lùng, Danh trên hết mọi danh
Danh diệu kỳ, Ngài giải phóng, minh oan
Danh yêu quý, trên tột đỉnh, yêu thương
Năng quyền Ngài, thật không ai sánh kịp

Dâng lên Chúa, lời tạ ơn, tôn kính
Hát vang lên, một ca khúc khải hoàn
Tạ ơn Cha, từ bên bờ, vực thẫm
Nhớ ơn Ngài, từ trũng chết, xông lên

Nam chiến binh, giờ vùng lên, khai phóng
Nữ chiến binh, gươm hai lưỡi vung lên
Chớ sợ hãi, chớ lo, buồn tang tóc
Cờ xí Ngài, giờ chiến thắng, tung bay

Trên đường về, lòng vui mừng hớn hở
Lòng mừng vui, bước vào Cửa Ngợi Khen
Ở trong Cha, nguồn sức sống muôn đờI
Nhớ về nguồn, từ thuở ấy, xa xưa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-02-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản-trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài côn-trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” – Sáng-thế Ký‬ ‭1:26-27‬ ‭VIE1925‬‬
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên-tri cho các nước.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:4-5‬ ‭VIE1925
“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình.” – Giê-rê-mi‬ ‭29:11‬ ‭VIE1925‬‬‬‬
“Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng?” – Rô-ma‬ ‭8:35‬ ‭VIE1925‬‬

Ba Tôi

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2022

Trong khoảnh khắc, một cuộc đời tận hiến
Chẳng bôn ba, không đánh gió bá vơ
Lòng nhiệt quyết, một tinh thần khác biệt
Trong gian truân, vượt sóng gió, Tin, Yêu

Giữ trong tim, một hình ảnh thân yêu
Ba tôi, ấy, một chiến sĩ can trường
Chẳng bao giờ, không bao giờ phán đoán
Lòng ban cho, luôn bày tỏ Tình Cha

Giữa ba đào, trong nghịch cảnh vươn lên
Không bao giờ, chẳng bao giờ thối chí
Lòng rộng mở, lời khích lệ tuôn tràn
Vượt tường thành, tay trấn đóng vùng miền

Mắt tình yêu, theo ý chỉ thiên đàng
Lòng khai phóng, một niềm tin vững mạnh
Một tình yêu, lắng tai nghe tiếng Chúa
Lòng bao dung, chẳng toan tính, khó khăn

Cả thế gian, người chẳng hề đánh đổi
Dòng bình tịnh, một cuộc đời thỏa nguyện
Gương Đức Tin, liên kết với thiên binh
Vết chân người, bén gót Bước Chân Cha

Trên đường về, lòng vui mừng khôn tả
Lòng tin cậy, chẳng bao giờ lo sợ
Như mây bay, Lửa Linh Ngài khai phóng
Miền Vinh Hiển, giờ yên nghỉ, an vui

Biết bao điều, lòng này không thấu hiểu
Giữ trong tim, lòng trông cậy đời đời
Một di sản, thuộc linh thật quý báu
Nhớ sao đâu, ồ một tấm lòng vàng

Dâng lên Chúa, mọi điều con không hiểu
Tạ ơn Cha, trong nỗi nhớ niềm đau!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-02-2022
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Là Con Côi

Ngày 17, Tháng 2, Năm 2022

Ô kìa biển rộng sông dài
Ồ sao lòng Chúa bao dung, đại ngàn
Ôi nguồn cung ứng vô biên
Tình yêu bất diệt, trọn lòng thành chung

Bạn ơi, Chúa Đấng Tình Yêu
Lòng Ngài tha thứ, bảo an trọn lành
Lòng Cha có một không hai
Lớn thay, thành tín, ban cho rộng rời

Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Nghi ngờ, phán đoán, phập phòng, âu lo?
Lòng ta giờ hướng về nguồn
Con côi ta chẳng, không là con côi

Bước đi trong Chúa một lòng
Thứ tha, khai phóng, minh oan mọi lòng
Nhớ về, nhớ cội, nhớ nguồn
Xin Cha phóng thích, tinh thần con côi

Bước vào lòng Chúa hôm nay
Chẳng còn lo sợ, không còn tang thương
Mời Vua Vinh Hiển viếng thăm
Ngự vào, che chở, trọn đời trong Cha

Đánh tan gian ác, rắn, rồng
Dâng lên cho Chúa mọi điều lo âu
Dâng lên trọn tấm lòng này
Làm con Vua Thánh, khang an đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-02-2022
http://www.luathiengvn.com

Đời Người

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2022

Đời người, một thoáng mây bay
Chỉ trong chốc lát, tàn phai một đời
Ở trong khoảnh khắc, mọi thì
Bước đi với Chúa, trọn đời bên Cha

Những gì tồn tại đời đời
Vào trong khoảnh khắc muôn đời thành chung
Giờ ta lòng hướng về nguồn
Kìa nơi Chân Chúa, buồn vui, thỏa lòng

Bạn ơi, trong khoảnh khắc này
Cậy nhờ ơn Chúa, hoàn thành ý Cha
Chẳng nên phấn đấu bôn ba
Đời người một thoáng mây bay sáng chiều

Ô kìa sự sống của Ngài
Một dòng tuôn chảy, Trường Sinh, từ nguồn
Chú tâm vào cõi đời đời
Lòng còn trông cậy trong Cha đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-02-2022
http://www.luathiengvn.com

Trông Chờ Xuân Sang…

Ngày 5, Tháng 2, Năm 2022

Giữa tuyết lạnh, mùa Đông giá lạnh
Cơn bão tố, giông gió bao quanh
Ngoài trời kia, gió, tuyết, mây bay
Trong khoảnh khắc, lòng ta ấm lại

Lòng mong đợi, Chúa của mùa Xuân
Vua Vinh Hiển, xin Ngài thăm viếng
Một lần nữa, xin Ngài thương xót
Viếng thăm con, khôi phục nước nhà

Trong gian truân, Tay Chúa vương ra
Nguồn Ân Điển, dạt dào tình Chúa
Ôi tình Cha, biển rộng sông dài
Lòng bao dung, thương xót thứ tha

Trong tim con, thổn thức Mùa Xuân
Mùa Vĩnh Cữu, Ngôi Lời, Ánh Sáng
Chúa Mùa Xuân, Ngài ngự vào lòng
Bóng tối tăm, ngươi phải lìa xa

Lửa Thánh Linh, ngọn Lửa, Tin, Yêu
Lòng ca ngợi, chào Vua Vinh Hiển
Chúa Vạn Quân, Ngài Đấng Đi Đầu
Xuân Vĩnh Cữu, Tình Yêu Bất Diệt

Lòng hân hoan, chào đón Chúa Mùa Xuân! ❤️

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-02-2022
http://www.luathiengvn.com

Nơi Nào?

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2022

Nơi đâu ta ở nơi nào
Nơi nào có Chúa, thiên đàng, lối đi
Chẳng vì luật lệ giáo điều
Không vì khuôn khổ, luật hình khắc khe

Mở ra mở rộng lòng ta
Cho ra, khai phóng dân Ngài khắp nơi
Mùa gặt đã đến ô kìa
Dấy lên, dân Chúa đồng lòng đứng lên

Một thời mở rộng gia tăng
Đầu đường xó chợ khắp nơi, khán đài
Một ngày sai phái đến rồi
Mở ra bức phá, vượt qua tường thành

Bạn ơi Chúa vẫn đợi chờ
Chẳng nên ngần ngại, chớ nên rụt rè
Vì sao bạn có biết chăng?
Ồ nguồn ơn phước, tuôn trào qua ta

Chớ nên trông đợi ai ơi
Đợi trông ai đó, đợi chờ ai đây?
Mở tai mở mắt thuộc linh
“Có con đây Chúa, xin Ngài, sai con!”

Xin Cha mở khoá ngục tù
Ban cho, phóng thích, dân Ngài Cha ơi
Dấy lên, dân Chúa, vùng lên
Sẳn lòng khai phóng, sẳn lòng ban cho

Ý Cha ở đất như trời
Chớ nên giới hạn, quản cai dân Ngài
Biết bao ân tứ Cha ban
Một giờ sai phái, một thời tiến lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Vòng Vo?

Ngày 15, Tháng 1, Năm 2022

Vòng vo tam quốc bôn ba
Nói hoài nói mãi, nói gì chẳng vơi
Tốn công tốn sức làm gì?
Nói Lời ngắn gọn, nói Lời Cha ban

Luật hình, dạy dỗ đêm ngày?
Rập khuôn, phương pháp, giáo điều bâng quơ?
Lắng tai nghe Chúa mỗi ngày
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”

Giờ ta lên chốn cao hơn
Mắt nhìn, mặt ngắm, Lời Ngài dội vang
Xưa kia Chúa chỉ làm điều
Làm điều Cha chỉ, làm điều Cha khuyên

Chẳng vì dạy dỗ vòng vo
Không vì khuôn phép, luật hình nọ kia
Bước đi với Chúa, đồng hành
Cùng nhau, tương tác với thiên binh Ngài

Một Lời, Chúa phán một lời
Ác linh, tống khứ, thẩm quyền từ trên
Cớ sao ta mãi kiếm tìm?
Tìm ai, giáo chủ, tìm người được ơn?

Một giờ khai phóng đến rồi
Mở ra, sai phái, dân Ngài tiến lên
Một thời mở rộng gia tăng
Biết bao ân tứ, trong con dân Ngài

Chớ nên tìm kiếm vu vơ
Tìm trong mục vụ, tìm trong việc làm?
Cho ra, mở khoá ngục tù
Chẳng nên cai quản dân Ngài, bạn ơi!

Tình yêu, tình Chúa đại ngàn
Yêu ai, yêu Chúa, yêu người Chúa yêu
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-01-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính Chúa Giê-su, Ngài chẳng hề dạy dỗ các môn đồ phương cách giải phóng hoặc cách thức chữa lành. Chúa động lòng thương xót và truyền phán một lời ngắn gọn để tống khứ ác linh, để hủy phá công việc của thế giới tối tăm. Thật ra không có một công thức nào để chúng ta áp dụng vì tất cả xuất nguồn từ mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Ngài đang truyền phán điều gì với chúng ta trong hiện cảnh? Hãy lắng nghe và di chuyển một cách linh động, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chỉ có thế!

Đêm Đông

Ngày 13, Tháng 1, Năm 2022

Đêm ĐôngĐêm Đông lạnh lẻo, gió heo mây
Vắng bóng trăng đêm, gió hững hờ
Theo mây về gió, ai có nhớ
Bên cánh trăng hờ, ta với ta

Lấp lánh hồ Đông, nơi bến cũ
Rời bỏ quăng xa, bóng tối tăm
Một con đường mới, trong ngày mới
Đêm về nhuộm đỏ, Lửa Phục Hưng

Giờ ta hướng thượng, lòng hớn hở
Giữa đêm Đông ấy, nguồn Ánh Sáng
Chẳng còn tang tóc, không lo sợ
Trời Đông rực sáng, Mắt Cha yêu

Bạn ơi giờ bạn, ở nơi nào?
Trong cơn bão tố, giữa cơn đau?
Đêm Đông mù mịt, nơi cô quạnh?
Bên bờ vực thẫm, chốn đơn côi?

Chúa Cha, Ngài Đấng, yêu thương bạn
Mắt Ngài trông đợi, lòng thương xót
Trở về nhà Cha, thôi bạn nhé
Ôi vòng Tay Chúa, đón chào ta

Trời Đông tràn ngập, thiên binh Chúa
Bảo an che chở, phước ơn trời
Tình Ngài vô hạn, nguồn Ân Điển
Trào tuôn mạch Sống, thật vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Đồng Hành

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2022

Giàu lòng thương xót, Chúa Gia-vê
Yêu thương chở che, trọn một đời
Từ trong trũng chết, ô kìa
Vực ta, ra khỏi, vượt dòng bôn ba

Giữa nơi khô hạn, bóng tối tăm
Nhờ ân điển Chúa, ta được cứu
Huyết Ngài thấm ướt Gô-tha
Làm ta sống lại, trong Cha đời đời

Đồng hành Cứu Chúa, trong Đấng Christ
Sống lại trong ta, phía sau màng
Giờ ta đồng trị với Ngài
Đồng đi, đồng đứng, đồng ngồi, khắp nơi

Đời sau bày tỏ, sự giàu có
Ôi nguồn Ân Điển, Ngài vô hạn
Vô song, Đấng Sống lạ lùng
Lòng nhân từ Chúa, ngàn đời chẳng vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-01-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác dựa trên Ê-phê-sô 2, từ buổi họp mặt 11-01-2022 tại Easley, South Carolina!!!
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu-có vô-hạn của ân-điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Ê-phê-sô‬ ‭2:4-7‬ ‭VIE1925‬‬

Từ Bốn Phương Trời

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2022

Một con đường mới mở ra
Cửa trời rộng mở, cơn mưa phước lành
Chúng ta từ Bốn Phương Trời
Thông công chia sẻ, Tình Cha đại ngàn

Người về từ cõi thượng thiên
Đồng tâm hiệp một, kiếm tìm Mặt Cha
Cùng một dòng chảy, Thánh Linh
Trong tình yêu ấy, Thần Ngài viếng thăm

Một năm kết nối thiêng liêng
Đồng tâm tình Chúa, trong Giao Ước Ngài
Xin Cha mở lối dẫn đường
Vọng Canh vang dội, ngợi khen Vua Trời

Ngợi khen mở cửa ngục tù
Khai quang, đột phá, phá tan mọi xiềng
Bước lên vào chốn cao hơn
Cùng một khải tượng trào tuôn từ trời

Mở ra kìa hãy mở ra
Đoàn binh chiến thắng, khắp nơi, vùng miền
Nhìn xem điều mới Cha làm
Gia tăng, kết nối, mở mang nước Trời

Một con đường mới ô kìa
Chẳng còn che khuất, Mặt Cha sáng ngời
Người về từ Bốn Phương Trời
Dấu kỳ phép lạ trọn đời theo ta! ❤️

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-01-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
💗Cảm tác lưu niệm về cuộc họp mặt của chúng ta tại Easley, South Carolina 01-11-2022 💗

Liên Kết Trong Thời Điểm

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2022

Năm 2022 là một năm của sự gia tăng và mở cửa. Chúa sẽ có những cánh cửa cơ hội cho chúng ta trong thời điểm của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta những mối liên hệ cần thiết để kết nối cho những gì Chúa muốn ban cho chúng ta trong việc mở rộng vương quốc Ngài trong mùa này.

Hãy xem xét và xin Chúa ban cho chúng ta sự bén nhạy thuộc linh để nhìn biết những mối liên kết quan trọng cho sự gia tăng và mở rộng trong mọi lĩnh vực!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Tư Thế Hay Tình Trạng?

Ngày 04, Tháng 1, Năm 2022

Đây là một năm chúng ta cần nhìn biết tư thế chính chắn của chúng ta trong thẩm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vẫn còn di chuyển trong “tình trạng” của một đứa con côi, hãy đến với Chúa và tìm biết Mặt Ngài trong mối tương giao mật thiết để nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ!

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu-có vô-hạn của ân-điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Ê-phê-sô‬ ‭2:4-7‬ ‭VIE1925‬‬

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn!” – II Cô-rinh-tô‬ ‭2:14‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Một Năm Của Sự Mở Cửa!

Ngày 31, Tháng 12, Năm 2021

Vào dịp cuối năm này, Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ lời hứa tuyệt diệu cho con dân Ngài trong Ê-sai 43:

“Ta là Ðức Chúa Trời; Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy; Không ai thoát khỏi tay Ta, Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại? CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy:

“Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn, Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó, Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than. Ta là CHÚA, Ðấng Thánh của các ngươi, Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi.

“CHÚA phán thế nầy: Ðấng làm nên một con đường giữa biển, Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán,

“Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao?

“Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai‬ ‭43:13-21‬ ‭BD2011‬‬

Đúng vậy, Chúa Thánh Linh đang mở ra những cánh cửa siêu nhiên và đây là một thời điểm tiến lên trong mọi lĩnh vực.

Những khải tượng nào chúng ta đang ôm ấp bấy lâu nay, đây là một thời điểm của sự mở khoá. Nguyện xin Chúa rịt mọi chấn thương lòng và xoá tan mọi nỗi ưu phiền của quá khứ. Thật vậy, Đức Chúa Trời đang mở ra một con đường sống tươi mới đầy dẫy sự vui mừng và tràn ngập các ơn phước trên chúng ta.

Nguyện xin ý Chúa được nên, ở đất như trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12/31/2021
http://www.luathiengvn.com

Bóng Xuân

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2021

Bên thềm Đông cũ năm qua
Gió Xuân lấp lánh, mắt Xuân đón chào
Ồ mùa lạnh giá trôi qua
Nắng Xuân hớn hở, mở lòng chào Cha

Giờ bạn đang ở nơi nào
Mùa Đông băng giá, cuốn theo dòng đời?
Ô kìa Chúa của mùa Xuân
Ngài đang trông đợi, vòng tay đón chào

Trở về với Chúa mùa Xuân
Trở về với Đấng đầu nguồn, bạn ơi
Tình Cha ngàn dậm chẳng dừng
Tình Ngài che chở bảo an trọn đời

Trong cơn giông tố cuộc đời
Tay Ngài dẫn dắt, Mắt Ngài chăm nom
Chẳng còn đau khổ, buồn, lo
Trong Cha, ta ở trong Cha đời đời

Không gì quá khó cho Ngài
Bước đi cùng Chúa mùa Xuân tuyệt vời
Mở đường, khai phóng, quang khai
Chẳng còn bế tắc, trầm luân tình đời

Bóng Xuân lấp lánh sáng ngời
Tình Xuân dằm thắm nẻo đường Việt Nam
Một con đường mới mở ra
Bên thềm năm mới, tuôn tràn phước ân

Dựa bên vai Chúa lắng lòng
Đồng tâm tình Chúa, cửa trời mở ra
Đón chào Chúa của mùa Xuân
Chào Vua Vinh hiển, xin Ngài viếng thăm

Bốn mùa là bốn mùa Xuân
Đời đời trong Chúa, mùa Xuân đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~
Không hiểu sao Chúa lại ban cho tôi những lời chào đón mùa Xuân giữa mùa Đông lạnh giá… Chúa muốn bày tỏ Ngài chính là nguồn sự sống sung mãn, đời đời, Vĩnh Cữu trong mọi bối cảnh cuộc đời mà chúng ta đang trải nghiệm. Đúng vậy, Ngài là nguồn hy vọng tươi mới không hề chuyển lây trong mọi thì!
Shalom!

Thẩm Quyền và Đồng Hành

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2021

Sự đồng công cộng tác với Chúa bao gồm nhiều lĩnh vực. Đức Chúa Trời sẽ không làm những gì Ngài giao phó cho chúng ta vì “sự tương tác” với Chúa có nghĩa là chúng ta đồng hành để thực hiện ý Chúa trên đất.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta không thể tiếp tục ở trong một tư thế thụ động nhưng cần trở nên tích cực và bước ra để hành động trong Đức Tin dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Chúng ta không thể chỉ có một lời công bố “ý Chúa được nên” nhưng lại không di chuyển trong Đức Tin!
Đức Tin được bày tỏ trong việc làm. Đồng thời, việc làm cần được xuất phát từ cội rễ của sự lắng nghe tiếng Chúa, không chỉ làm làm điều tốt theo sự suy gẫm của lý trí. Nhưng nó được đặt trên nền tảng của mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta tin gì và đối tượng của Đức Tin chúng ta là ai? Tức là lòng tin cậy của chúng ta ở trong Chúa là như thế nào và Chúa đang truyền phán điều gì với chúng ta trong hiện cảnh?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2021
http://www.luathiengvn.com

Giá Lạnh, Ấm Lòng

Ngày 18, Tháng 12, Năm 2021

Mùa Đông giá lạnh nhớ ai
Một con đường mới bâng khuâng lòng người
Gió về thao thức thâu đêm
Đông về nhớ đến ấm lòng người xưa

Ngoài trời gió lạnh mưa Đông
Ấm lòng nhớ đến tình Cha dạt dào
Dẫu trong tình cảnh gian truân
Bên bờ vực thẫm cửa trời mở ra

Mặt Ngài sáng rực canh ba
Mắt Cha đưa dẫn lối đi đường về
Tiếng Ngài vang dội lòng ta
Tay Cha cứu vớt rịt lòng, đau thương

Mùa Đông giá lạnh, ấm lòng
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Ngày trời trên đất đồng lòng
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Không còn buồn, khóc, vu vơ
Đức Tin, hy vọng từ nguồn yêu thương
Đông về lòng chẳng lạnh lùng
Lòng tin vững mạnh, Ba Miền vùng lên

Một mùa Đông của tình yêu
Lửa lòng dầm thấm tình yêu từ trời
Ngôi Lời ở giữa chúng ta
Xuất nguồn từ Đấng yêu ta đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-18-2021
http://www.luathiengvn.com

Đông Về

Ngày 9, Tháng 12, Năm 2021

Đông đi, Đông đến, Đông về
Về bên cánh nước, bước ra khỏi thuyền
Đời anh như cánh chim bàng
Đời em như áng mây Hồng mông lung

Đông về bên nhóm lửa hồng
Anh về nhớ nhé thăm em một lần
Tình em như thoáng mây bay
Tình anh em nhớ, tin, yêu về nguồn

Đông về nhớ lại bến xưa
Một mùa ấm áp lửa linh sáng ngời
Chớ buồn lo sợ vu vơ
Chúa Ngài vẫn ở bên ta trọn đời

Dẫu cho tình cảnh gian truân
Một lòng trông cậy, tin, yêu, trọn lành
Đông về soi ánh, Mắt Ngài
Long lanh tựa nắng ban mai tuyệt vời

Lòng ta nay hướng về nguồn
Một nguồn sức sống trào tuôn từ trời
Ngôi Lời ở giữa chúng ta
Đông về nhớ nhé tình Cha ngọt ngào

Đông đi, Đông đến, Đông về
Ngôi Lời, sự sáng, cứu tin cuộc đời
Năm qua tháng lại tình Cha
Ngập tràn tâm khảm ơn trời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-12-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác từ đâu… chẳng biết!!!! 😂

Đồng Đi

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2021

Một mầu tim tím tin yêu
Bôn ba ấy mãi chẳng qua vận thời
Đi vào yên nghỉ đời đời
Bước đi vững mạnh, cùng Cha mọi thời

Chẳng lo, buồn, sợ, vu vơ
Từ nơi trũng chết, tim mơ về nguồn
Khởi đầu tình Chúa ban sơ
Vẫn còn yêu mãi tình thơ đậm đà

Cội nguồn, giọt nước, ảnh Ngài
Soi gương nhìn biết Mắt Ngài trong ta
Trở về với Chúa tình yêu
Trong danh tánh ấy, thương yêu trọn lành

Vùng lên trổi dậy Ba Miền
Vung gươm hai lưỡi đánh tan quân thù
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay
Lời Cha công bố, thực thi ý Ngài

Ý Cha ở đất như trời
Ở trời như đất, cửa trời mở ra
Đồng hành với các thiên binh
Đánh Đông dẹp Bắc, Thần Cha vận hành

Vận ta đã đến bạn ơi
Đồng đi, cùng đứng, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền của Chúa ban cho
Bài ca chiến thắng, muôn đời vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-12-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ta há không có phán-dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” – Giô-suê‬ ‭1:9‬ ‭VIE1925‬‬
Ê-phê-sô 1

Tỏa Sáng Lên

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2021

Trong đêm tối, mịt mù tang tóc
Bóng tối tăm, sự chết hoành hành
Cơn sóng gió, ba đào che phủ
Giữa cơn giông, Thần Chúa vận hành

Trổi lên nhé, Bốn Phương trổi dậy
Kìa Ba Miền, vùng Dậy Mà Đi
Còn bao người, kiếm tìm Ánh Sáng
Nơi Vọng Canh, vang vọng Tù Và

Biết bao người, trong chốn trầm luân
Từ trũng chết, Đoàn Dân Giao Ước
Tiến lên nào, lên chốn cao hơn
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Cơn đói nghèo, dịch bệnh tang tóc
Chúa Gia-vê, cung ứng nhiệm mầu
Chúa Ra-phê, chữa lành bệnh tật
Ngài giải vây, thương xót thứ tha

Tỏa sáng lên, tỏ bày lòng Chúa
Ôi tình Cha, biển rộng sông dài
Nguồn ân điển, tuôn trào muôn thuở
Mở cửa trời, khai phóng dân ta

Mùa Ánh Sáng, một mùa hy vọng
Chúa Tình Yêu, Ánh Sáng ban mai
Một mùa mới, mọi điều biến đổi
Tỏa sáng lên, ca ngợi Chúa trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-12-2021
http://www.luathiengvn.com

Lễ Hội Ánh Sáng

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2021

Đông về gió lạnh canh ba
Nhớ anh, nhớ mãi cánh buồm lưu vong
Nhớ em, nhớ áng mây Hồng
Một màu hoang vắng bên bờ Kê-ba

Giữa nơi đồng vắng chạnh lòng
Trong nơi tang tóc cửa trời mở ra
Lòng Cha mở rộng hôm nay
Thần Cha ôm ắp, Tình Cha tuôn tràn

Đừng buồn chớ sợ chẳng lo
Trong cơn gió lốc Thần Cha vận hành
Tám ngày Lễ Hội phép mầu
Dấu kỳ phép lạ, Mặt Ngài sáng soi

Bóng tối, người hãy lui đi
Thần Nhân, Con Thánh, giáng lâm sáng ngời
Ban Đầu xuất hiện Ngôi Lời
Ngôi Lời là Chúa, sáng soi lòng người

Ngôi Lời ở giữa dân gian
Sáng ngời, Vinh Hiển, tỏ bày lòng Cha
Một mùa Lễ Hội hân hoan
Mừng vui, ca hát, khúc ca Khải Hoàn

Một lòng hướng thượng, Si-ôn
Trở về với Chúa, tình yêu ban đầu
Trong Ngài, ta ở trong Ngài
Lễ Hội Ánh Sáng, một mùa an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-12-2021
http://www.luathiengvn.com

Trái Đầu Mùa

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2021

Từ “khởi đầu mới” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “trái đầu mùa”. Thánh Kinh khởi đầu với trái đầu mùa! Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian này với trái đầu mùa xuất nguồn từ bản thể của chính mình Ngài.

Trong sáu ngày của sáng tạo chúng ta nhìn biết mô hình của chương trình cứu chuộc loài người Chúa đã quy định, được mua chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Đức Chúa Cha thật ra đã dự định công cuộc cứu chuộc này ngay từ buổi ban đầu. Hallelujah!

Khi mắt thuộc linh chúng ta được mở ra, chúng ta sẽ nhận biết bảy ngày sáng tạo chính là một tiến trình trong mô hình cho chúng ta trở nên một đoàn dân bước vào sự yên nghỉ trong Chúa, trên nền tảng của sự yên nghỉ trong Đấng Christ!
Trích từ “The Image Maker” do Brian & Candice Simmons.

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiều Đông

Ngày 3, Tháng 11, Năm 2021

Một chiều Đông lạnh qua Thu
Mắt em vẫn nhớ, lòng em vẫn chờ
Mắt anh mở rộng tâm tình
Bóng hình anh vẫn trọn tình thành chung

Vật vờ trông bóng hoài Đông
Người đi người ở lòng trông đợi lòng
Chiều Đông lấp lánh qua Thu
Nhớ em nhớ cả sầu Đông cạn lòng

Vượt qua ngoại cảnh u sầu
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng bình an thay
Chỉ trong khoảnh khắc ô kìa
Thần Cha cảm thúc, vùng lên giờ này

Từ trong trũng chết, dân Ngài
Đánh Đông dẹp Bắc, đánh tan giáo quyền
Vượt lên, mọi cảnh gian truân
Tiến lên, đóng chiếm, triển khai vùng miền

Một lòng, một ý trong Cha
Nhất tâm phấn dấu mở mang nước trời
Chẳng đi, chẳng đứng, không ngồi
Đồng tâm, đánh hạ Ma-môn, lạm quyền

Chỉ là khoảnh khắc tạm thời
Ôi xin Thần Chúa viếng thăm dân tình
Giữa cơn giông tố xôn xao
Gia-vê, Chúa Đấng Sa-lôm, an bình

Dù cho tình cảnh thế nào
Đức Tin vững mạnh, đồng tâm tình Ngài
Trời, mây, trăng, nước, chẳng dừng
Lắng nghe tiếng Chúa, ngược dòng thời gian

Trong Cha, Chúa Đấng, Năng Quyền
Vượt qua giới hạn, ngoài vòng thời gian
Có gì quá khó cho Ngài?
Mọi điều có thể, Danh Xưng tuyệt vời

Chiều Đông có Chúa ở cùng
Mưa Đông chẳng lạnh, ấm lòng vì yêu
Chúa Đông, Ngài ở trong ta
Tình yêu muôn thuở, ngàn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-11-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác một chiều Đông ❤️

Tiến Hay Lùi?

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2021

Một dòng chảy ngược, một dòng đời
Một bước tiến lên, hai bước lùi
Chẳng còn trông đợi, nghe tiếng Chúa?
Chỉ còn tìm kiếm, chuyện vu vơ!

Lập lận con đen, bán linh hồn
Con bạc trắng tay, cơn nghiệt ngã
Trao đổi năm trăm, trăm giấy bạc
Ma-môn, cơ cấu, tại đền thờ

Bạn ơi Tình Chúa, không thể bán
Chẳng hề mua được, bởi ơn trên
Thập Giá, Gô-tha, Ngài gánh lấy
Huyết Ngài tuôn đổ, vì tội ta

Giờ về nơi chốn, trên cao ấy
Ôi tình ban sơ, tâm nhiệt huyết
Một lòng yêu Chúa, trong Giao Ước
Mở rộng lòng ta, hãy cho ra

Vì Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương
Vì yêu Ngài đã, gởi Con Ngài
Gởi gấm trọn lòng, trong Thánh Ý
Ồ nguồn Ân Điển, Chúa Bình An

Tiến lên nhé bạn, chớ lùi bước
Tiếp tục đồng hành, trong ý Chúa
Tiếng Chúa bên tai, dịu êm ấy
Chia sẽ Tình Ngài, với dân gian

Tiến lên vào chốn, cao hơn nhé
Bày tỏ Tình Cha, bán buôn gì
Chẳng theo mưu kế, của kẻ gian
Không đứng trong đường, tà gian ác

Tiến lên cao nhé, quyết chẳng lùi
Một lòng trông đợi, nghe tiếng Chúa
“Chiên Ta nghe tiếng”, Chúa tình yêu
Nguyện Thánh Linh Ngài, viếng thăm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-11-2021
http://www.luathiengvn.com

Gió Đông

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2021

Thu qua Đông đến bao lần
Gió mưa lạnh lẻo bần thần nhớ ai
Một mùa gió lạnh mây bay
Nhớ về năm cũ hây hây trong lòng

Ngoài trời mưa gió chạnh lòng
Nhớ em nhớ mãi, người, lòng dấu yêu
Trở trời Đông đến lạnh lòng
Một thời chổi dậy, theo dòng Thánh Linh

Vùng lên giữa chốn bôn ba
Thời cơ thuận tiện, theo Cha mỗi ngày
Nhất tâm, nhất trí đồng lòng
Đồng công cộng tác, một lòng cùng Cha

Gió Đông không lạnh, ấm lòng
Thánh Linh bùng cháy, một dòng thượng thiên
Ô kìa, Thần Chúa viếng thăm
Tỏ bày tình Chúa, một năm vụ mùa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-11-2021
http://www.luathiengvn.com

Đã Từng Làm Như Vậy!

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2021

Có thể ai cũng đã từng vấp phải điều này, chính tôi cũng không ngoại lệ:

“Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.” – Mat‬ ‭6:7-8‬ ‭BD2011‬‬

Vì sao? Nếu chúng ta chỉ rập khuôn trong những lời cầu nguyện rườm rà, ấy là vì chúng ta chưa nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh. Đức Chúa Trời luôn luôn truyền phán để bày tỏ ý Ngài cho tất cả những ai đang trông đợi để lắng nghe. “Chiên Ta nghe tiếng Ta…”

Trong mọi lúc, mọi nơi, vấn để cốt lõi vẫn là: Chúa đang bày tỏ điều gì cho chúng ta? Chúng ta là ai trong Đấng Christ và Ngài là ai trong hiện cảnh? Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phô bày những điều này.

Nguyện xin Chúa phá vỡ mọi rào cản của các phương thức lễ nghi rườm rà do con người thiết kế. Mọi việc xuất nguồn từ mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-31-2021
http://www.luathiengvn.com

Sợ Gì?

Ngày 24, Tháng 10, Năm 2021

Sợ gì, sợ gió, sợ mưa?
Hơn thua, chẳng quá chỉ là bâng quơ!
Sợ liên lụy đến việc gì?
Danh hư, tiếng tốt, sợ người, vu vơ

Một thời mở rộng nước trời
Chẳng còn đơn chiếc, một mình bôn ba
Nỗi niềm lo sợ từ đâu?
Một mình một cõi trường tồn mình ta?

Bạn ơi, giờ Chúa đến rồi
Một giờ tâm huyết, chiến binh, đồng lòng
Một Vua, một Chúa, một dân
Đoàn Quân Giao Ước, đồng tâm tình Ngài

Chẳng còn lo sợ bôn ba
Không còn than khóc, một mình đơn côi
Mở lòng, mở mắt đón chào
Kìa Vua Vinh Hiển, giờ Ngài viếng thăm

Tiến lên, vùng dậy Ba Miền
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Cửa trời rộng mở hôm nay
Đồng tâm tình Chúa, quang khai mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-10-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự liên kết trong tâm linh khác biệt với sự liên kết của tổ chức. Thật ra thì sự liên kết thuộc linh vượt qua mọi rào cản của tổ chức vì nó có tính cách mở rộng và gia tăng. Đừng để những chấn thương lòng của tì vết tâm linh khiến chúng ta lo ngại bâng quơ khi ai đó tỏ ý thân thiện với chúng ta. Có thể Chúa đang mở một cánh cửa lớn và sự nghi kỵ vu vơ là một rào cản nguy hiểm!

Khôi Phục Để Xây Dựng

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2021

Khi Chúa khôi phục một con người, một vùng đất nào đó, ý chỉ của Chúa cho sự phục hồi của con người hoặc lãnh thổ đó sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn.

Sự phục hồi này không chỉ bao gồm sự cứu rỗi hoặc sự giải phóng của dòng họ và dân tộc mà thôi nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn. Ấy là sự mở rộng để xây dựng vương quốc Chúa trong mọi tầng cấp và trong vòng ảnh hưởng của con dân Ngài.

Sự gia tăng để khai phóng nước Đức Chúa Trời vượt qua mọi giới hạn của tổ chức tôn giáo, vượt qua những rào cản do con người thiết kế.
Đây là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát. Vì thế, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải hầu thanh tẫy lãnh thổ để chuẩn bị đón nhận một bản vẽ mới cho công cuộc xây cất Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mùa này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:9-10‬ ‭VIE1925‬‬

Hãy Lên Đây!

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2021

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬

Trong cõi thuộc linh, chúng ta không hề bị giới hạn trong mối tương giao với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì trong hiện cảnh?

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Đã Từng Ở Với Ngài

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

“Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus.” – Công‬ ‭4:13‬ ‭BD2011‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, phần cuối của câu gốc này được dịch lại như sau:

“Họ nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Jesus.”

Đây là một điều thiết yếu vì ngay cả những người chưa biết Chúa, họ sẽ nhận biết sự hiện diện của Chúa qua Danh Xưng của Ngài thông qua con dân Ngài, là những ai đã từng trải nghiệm Chúa trong mối tương giao thân thiết cá nhân.

Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên những ai thuộc về Ngài. Đây là lý do tại sao chúng ta cần biết Chúa chứ không phải chỉ biết hoặc nghe về Chúa.

Thật ra, chúng ta chỉ cần thể hiện tức là bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất để bước vào mùa gặt. Khi ấy, các dấu kỳ và phép lạ sẽ theo sau vì chúng chỉ là bông trái khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Từ Trời

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

Cây cao, cao ngất tận trời
Một âm hưởng mới từ trời Cha ban
Giu-đa, đi trước dẫn đầu
Ngợi khen mở cửa, phá tan mọi xiềng

Cổng trời rộng mở hôm nay
Lắng nghe tiếng Chúa, sấm rền từ trên
Lời Cha công bố cổng thành
Dẹp tan gian dối, đánh lùi Ma-môn

Lòng tin nơi Chúa vững bền
Ồ gươm hai lưỡi, Lời Ngài quang khai
Ý Cha ở đất như trời
Ở trời như đất, dân Ngài vùng lên

Cội nguồn ta vốn từ trên
Ra từ Ngôi Thánh, nắn theo tượng Ngài
Ban đầu, xuất phát, Ngôi Lời
Ngôi Lời, chính Chúa, chính Ngài là Cha

Ô kìa sao mãi bôn ba?
Chạy theo dòng chảy nơi này chốn kia?
Bá vơ đánh gió chi nào?
Trở về với Chúa, cội nguồn từ trên!

Thẫm quyền trong Chúa, Cha yêu
Làm con Vua Thánh, ơn Ngài gia tăng
Đồng ngồi, đồng trị, đồng hành
Vượt qua bóng tối, diệt trừ ác gian

Từ trên ta vốn từ trên
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Mắt ta chăm chú nhìn Ngài
Thần Cha khai sáng, vận hành qua ta

Từ trời, ở đất như trời
Bước đi trong Chúa, vui mừng hân hoan
Tình Cha bao phủ đất trời
Sống trong ân điển, từ trời, Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Cơn Thống Hối

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

Lòng trông đợi, trông chờ nơi Chân Chúa
Cảnh tang thương, Ngài đã thấy tỏ tường
Trong gian khổ, Cánh Tay Ngài nâng đỡ
Giữa ba đào, Ngài, đồn lũy linh hồn

Mắt yêu thương, Ngài chăn giữ đêm ngày
Tình yêu ấy, ôi tình yêu muôn thuở
Lòng nhân ái, Tim Cha luôn rộng mở
Mở cửa trời, Ngài sai phái gia ơn

Một lần nữa, xin Cha một lần nữa
Lòng ăn năn, thống hối chốn vọng canh
Nguyện xin Chúa, xin Ngài hãy tha thứ
Rịt lòng này, thanh tẫy khắp vùng miền

Dân tộc ôi, trong nghịch cảnh tang thương
Mấy nghìn năm, mang gánh nặng, thăng trầm
Trong ngục tối, lòng mong chờ khai phóng
Thần Lẽ Thật, xin mở mắt dân con

Cơn quặn thắt, nữa đêm, tuôn giọt lệ
Phá tan xiềng, kìa Thần Cha đột phá
Một lần nữa, xin Thần Ngài thăm viếng
Từ trũng chết, vực khỏi chốn trầm luân

Một ngày mới, mọi điều được đổi mới
Mở rộng lòng, vòng tay Cha ôm ấp
Chẳng đau buồn, không bôn ba tang tóc
Lòng con côi, nguyện xin Chúa chữa lành

Cơn thống hối, vọng canh trỗi Tù Và
Mắt hướng thượng, xoay lòng hướng về Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Năm 5782, Một Năm Xây Dựng!

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2021

Muốn xây dựng cho tương tai chúng ta cần nhìn biết Chúa là ai và biết rõ danh tánh của chúng ta trong Đấng Christ.

Phi-e-rơ nhìn biết Chúa và vận mệnh của ông được Chúa khai sáng trong ngay giây phút đó.

“Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời. Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”” – Mat‬ ‭16:16-19‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta cần nhìn biết rằng kẻ thù linh hồn sẽ tìm mọi cách để đánh cướp định mệnh của chúng ta. Nhưng Chúa đã biết trước và Ngài trao cho chúng ta thẫm quyền để “buộc” và “Mở”, thông qua Giao Ước Mới trong Đấng Christ. Điều cốt lõi ở đây là chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa để bước đi trong ý chỉ của Ngài.

Hãy nhìn biết chúng ta danh ở trong một trận chiến của mùa gặt và Chúa của Mùa Gặt là một chiến lược gia đại tài. Ngài chưa hề thất trận nhưng chúng ta cần xông lên để đồng hành với Chúa của Mùa Gặt.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Chốc Lát

Ngày 9, Tháng 10, Năm 2021

Ngày qua ngày, những khoảnh khắc cuộc đời
Lắm đổi thay, nào ai có thấu chăng
Trắng ra đen, sự thật vẫn ngã nhào
Trên đường phố, lòng đau khổ, bôn ba

Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài nhớ đến
Cảnh tình dân, quặn thắt, nỗi ưu phiền
Mở mắt lòng, ôi tình người muôn thuở
Lòng ăn năn, nguyện xin Chúa đoái thương

Trong nghịch cảnh, kìa, xin Ngài sai phái
Mở cửa trời, xin khai phóng dân con
Bao tang tóc, xin Thần Cha thăm viếng
Đánh tan mọi, mọi cơ cấu gian tham

Con dân Chúa, giờ vùng lên quật khởi
Lòng yêu thương, bày tỏ giữa dân gian
Tay của Chúa, thật Tay Ngài không ngắn
Từ trũng chết, giờ ta hãy xông lên

Trong Danh Chúa, Danh của Đấng Lạ Lùng
Đấng giải cứu, ơn Ngài phủ che ta
Giữa cơn giông, lòng xoay hướng về Nguồn
Đấng trước hết, vẫn là Đấng sau cùng

Lòng hớn hở, với tình yêu muôn thuở
Bóng cánh Ngài, nơi nương tựa muôn đời
Dòng bình tịnh, bước vào sự yên nghỉ
Nơi trận tiền, Ngài đột phá, giải vây

Trong chốc lát, chỉ trong một khoảnh khắc
Thánh Linh Ngài, vận hành giữa chúng ta
Giờ xoay hướng, mắt ta chăm nhìn Chúa
Đấng Cứu Tin, Gia-vê, Chúa Bình An!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Gặt Của Chúa

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Hôm qua có dịp đi vào một “thế giới tối tăm”, gặp được những con người đáng thương trong một tầng cấp xã hội cùng cực… Những người này chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ lai vãng đến nhà Chúa vì những sự trói buộc trong cuộc đời họ.

Thật chúng ta đang trải nghiệm một mùa gặt rất lớn, nhưng đồng ruộng của mùa gặt đang ở những nơi chốn mà chúng ta không thường xuyên thăm viếng. Chúa đang sai phái chúng ta bước vào mùa gặt của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Dì Tôi

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2021

Dì Tôi một bóng hình hài
Một mùa thay lá, chân tình thiết tha
Một lòng trung tín trong Cha
Tâm hồn thanh thản, trung nhu dịu hiền

Qua bao năm tháng miệt mài
Tỏ bày lòng Chúa, yêu thương hết lòng
Dẫu cho tình thế ngã nghiêng
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu

Giờ đây cội trở về nguồn
Đường về Thiên Quốc, mừng vui trọn lòng
Người đi, người ở tiếc thương
Dì Tôi, hai tiếng, mến yêu trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
💕 Cảm tác, một lưu niệm tận đáy lòng 💕

Hành Trình

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Hành trình từ đất về trời
Chu du khắp chốn mọi nơi đất trời
Đồng hành, đồng ngự, trị vì
Ở trong thẫm vị, làm con Vua Trời

Không hề giới hạn, bôn ba
Trong nơi yên nghỉ, dân Ngài vùng lên
Khoát vai, chiếc áo con Trời
Vung gươm hai lưỡi, đánh tan quân thù

Ngày trời trên đất, đáng yêu
Tỏ bày Danh Tính, tình Cha đại ngàn
Một ngày thể hiện Danh Xưng
Ồ Danh yêu quý, kìa Danh lạ lùng

Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất, chẳng ai sánh bằng
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, chủ tễ, oai quyền vô song

Bạn ơi, chớ sợ, đừng buồn
Con Trời giáng thế, chỉ vì yêu ta
Trong nơi gian khổ, mắt nhìn
Mắt chăm nhìn Chúa, Đấng ngồi trên ngôi

Hành trình từ đất về trời
Đồng đi, đồng trị, khắp nơi trên trời
Tỏ bày lòng Chúa mọi thì
Ngày trời trên đất, mọi lòng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Dòng Chảy

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Một dòng chảy, chỉ trong một dòng chảy
Từ Ngôi Trời, từ một cõi thượng thiên
Chẳng xuất nguồn, từ tình cảm con người
Không day động, vì ngoại cảnh bôn ba

Một dòng chảy, Gia-vê, Đấng Canh Giữ
Từ lòng Cha, được bày tỏ qua ta
Trong Thánh Ý, đồng một tâm tình Chúa
Đấng Cứu Tin, Ngài, Chúa Đấng yêu thương

Một dòng chảy, Thánh Linh Ngài ngự trị
Ngọn Lửa Thiêng, bùng cháy giữa đêm khuya
Đốt thiếu hết, lối quanh co, gian dối
Cờ xí Ngài, mãi chiến thắng, tung bay

Một dòng chảy, ôi tình yêu bất diệt
Lửa bọc xương, bùng cháy trong xương tủy
Tâm thanh tẫy, mắt ta chợt nhìn biết
Chúa Cha yêu, một ngọn Lửa Tình Yêu

Một dòng chảy, nguồn sự sống Vĩnh Cữu
Nguồn cung ứng, thật bất tận vô biên
Rịt mọi lòng, Ngài chữa lành, khai phóng
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Một dòng chảy, chỉ trong một dòng chảy!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Ướt Mi

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Mắt đẫm lệ, giọt sầu chẳng dứt
Nỗi ưu tư, khoảnh khắc thâu đêm
Chẳng đủ lời, ướt mi lệ thấm
Cảnh tình ta, xuôi ngược dòng đời

Biết bao người, tang tóc bôn ba
Tìm nơi đâu, an ủi linh hồn
Cơn sóng gió, còn đang dậy sóng
Chúa, Cha ơi, Ngài có thấu chăng?

Từng giọt sầu, lắng đọng trong tim
Trong nguy khốn, xin Cha thương xót
Đã bao lần, lòng con khắc khoải
Neo linh hồn, đặt ở nơi nào?

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Mở rộng lòng, phá tan cửa ngục
Vết thương lòng, xin Ngài rịt lại
Chấn Hưng lòng, giải cứu dân con

Niềm hy vọng, ngập tràn tâm khảm
Lòng vui mừng, mắt không đẫm lệ
Trên đường về, nâng cao ca khúc
Đồng tâm tình, ở mãi trong Cha

Mắt đẫm lệ, giọt sầu chẳng dứt
Giờ ăn năn, xoay hướng về Nguồn
Lòng hớn hở, Tay Cha rộng mở
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng Trong Đêm

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Đêm về, đêm đến, đêm đi
Đi theo mây gió, cuốn theo tình đời
Đến thời chuyển đổi, ô kìa
Xoay lòng, xoay hướng, trở về nhà Cha

Chỉ trong khoảnh khắc siêu nhiên
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Nữa đêm thức giấc khẫn cầu
Chúa ôi, nhớ đến Việt Nam, xin Ngài

Xin Ngài giải phóng gia ơn
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm dân tình
Bao năm đau khổ triền miên
Tìm đâu, tìm mãi, tình Cha đại ngàn

Chẳng vì manh áo che thân
Không vì đói khát, đêm ngày âu lo
Thương lòng rĩ máu nghìn năm
Con côi tìm kiếm, trở về nhà Cha

Chẳng còn lạc lõng bơ vơ
Không còn tang tóc, ve sầu thâu đêm
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vòng tay khắng khít, chân tình của Cha

Đêm về, ánh sáng Mặt Ngài
Tỏa lan, hy vọng, tin, yêu, trọn đời
Bóng tối ngươi hãy lui đi
Mừng vui, ca hát, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Thu Này

Ngày 30, Tháng 9, Năm 2021

Thu này thật khác mọi Thu
Gió buồn cuốn thổi rừng vàng lá rơi
Kìa trong khoảnh khắc chào Thu
Mắt ta trông đợi tình người bâng khuâng

Cảnh tình tang tóc buồn lòng
Chúa ôi xin Chúa động lòng xót thương
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Tình Cha lai láng đường đời buông lơi

Lòng ta giờ hướng về nguồn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền
Chữa lành cung ứng, giải vây mọi lòng

Từ trong trũng chết, xông lên
Tràn tuôn sức sống từ trời Cha ban
Trong cơn dịch lệ, đói nghèo
Tỏ bày lòng Chúa cho ra, tình người

Đánh tan gian ác Ma-môn
Mở lòng chào đón Con Trời yêu thương
Trong nơi kín nhiệm lặng lòng
Tiếng Cha, ôi tiếng lòng Cha đại ngàn

Thu này thật khác mọi Thu
Phước ơn của Chúa tuôn tràn qua ta
Lòng ta hớn hở trong Cha
Yêu Cha, yêu Chúa, yêu người Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Đau Lòng

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2021

Tối nay tôi vừa nghe được một câu chuyện rất đau lòng. Có thể nào chăng đây cũng là một câu chuyện nhiều người đang trải nghiệm trên đất Việt?

Một cặp vợ chồng ở trọ tại Bình Dương làm công nhân xa quê nhà. Họ không có người thân ở gần. Người vợ bất ngờ bệnh nặng được chở vào nhà thương cấp cứu. Người chồng không được vào bệnh viện chăm sóc vợ mình và đồng thời bị nhiễm Cô-vít nên bị giãn cách ở một nơi xa. Sau hai tuần trở lại tìm thăm vợ thì nhân viên tại bệnh viện cho biết vợ mình đã không qua khỏi cơn nguy kịch và… “Đây là hài cốt của vợ anh và tiền chi phí hỏa táng là 19 Triệu. Yêu cầu nộp tiền….!”

Thật tôi không đủ lời để mô tã cái tình cảnh này. Một cái cơ cấu thể hiện “cướp giựt” một cách trơ trẻn, vô nhân đạo. Chúng ta cần nhìn biết sự vận hành của thế giới tối tăm.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông-sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông-sói cướp lấy chiên và làm cho tản-lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo-lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” – Giăng‬ ‭10:10-15‬

Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để chữa lành và rịt lòng dân tộc. Đây là một thời điểm để hội thánh con dân Ngài bày tỏ tấm lòng Đức Chúa Trời với một thế gian đầy dẫy những sự tang tóc và đau khổ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Vừa Hé Mở

Ngày 25, Tháng 9, Năm 2021

Kìa ánh hừng đông vừa hé mở
Chào nắng ban mai, mở cửa lòng
Một ngày tươi mới, hừng đông sáng
Chào Chúa Tình Yêu, Đấng cứu tin

Trong cơn nguy biến, Ngài thăm viếng
Đột phá, giải vây, mở cửa trời
Từ trũng xương khô, ta vùng dậy
Nguồn sống vô biên, từ Ngôi Trời

Hiệp một trong Cha, nguồn sự sống
Đời đời Vĩnh Cữu, chẳng hề vơi
Trong nơi kín nhiệm, Lời tuôn chảy
Mở mắt lòng ta, nhìn biết Cha

Ồ nguồn mặc khải, đang khai phóng
Nhìn biết Cha ta, Chúa Tình Yêu
Chẳng còn than khóc, không buồn khổ
Hãy ở trong Cha, trọn một đời

Cửa trời hé mở một lần nữa
Giữa cơn dịch lệ, Chúa chữa lành
Trong cơn nghiệt ngã, Ngài cung ứng
Chào Chúa Bình An, ngự vào lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Giống Ai?

Ngày 18, Tháng 9, Năm 2021

Cha ta ấy Đấng Sinh Thành
Nắn lên ảnh tượng thành hình như Cha
Giống ai, ta vẫn giống ai?
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”

Cớ sao tang tóc bôn ba
Vu vơ đánh gió đau buồn không thôi?
Trở về với Đấng Sinh Thành
Chăm nhìn Mặt Chúa, Mắt Ngài dẫn đưa

Giống Cha, như bóng với hình
Tựa như ảnh Chúa, đồng tâm tình Ngài
Giống như giọt nước cùng nguồn
Cùng một Dòng Máu, chân tình chẳng vơi

Giống trong hành động, yêu thương
Thẫm quyền trong Chúa, đồng hành thiên binh
Đồng ngồi, đồng trị với Ngài
Từ nơi, khắp chốn, các nơi trên trời

Niềm vui, sức sống trào tuôn
Từ ngôi Thánh ấy, tình Cha đại ngàn
Một lòng, với Chúa, thành chung
Như hình với bóng, trọn đời trong Cha

Giống Cha, giống cả mô hình
Từ trong ý chỉ, nhịp tim của Ngài
Không gì phân rẽ tình Cha
Đồng tâm hiệp ý, yêu Cha trọn đời

Giống ai, ta thật giống ai?
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Bước vào lãnh thổ giải vây
Thần Cha, trong Chúa, vận hành qua ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn-ngoan thông-sáng, khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài — để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế-nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết-đoán, hầu cho sự vinh-hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông-cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi-khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa,” – Ê-phê-sô‬ ‭1:7-13‬ ‭VIE1925‬‬

Năm 5782, Một Năm Thể Hiện

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2021

Năm 5782 là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát, là một năm của sự xây dựng tương lai. Giê-rê-mi 1 là nền tảng; Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài!

“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh-thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:11-12‬ ‭
Một năm để tái thiết lập “Nhà Chúa”!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-09-2021
http://www.luathiengvn.cơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Từ sứ điệp đầu năm 5782 của MS Tiến Sĩ Robert Heidler

Đợi Trông Điều Gì?

Ngày 13, Tháng 9, Năm 2021

Chiều về đón gió Thu sang?
Chờ trông, đợi mãi, Thu sang đâu nào?
Cảnh tình, non nước, bất an?
Thánh Linh, Thần Chúa vận hành mọi nơi!

Chẳng còn, trông đợi mơ màng
Một ngày tươi mới mở ra giờ này
Vì sao bạn có biết chăng?
Chúa Cha sắm sẳn, mọi điều lo toan

Bước đi trong thẫm quyền Ngài
Danh Xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Đồng ngồi, đồng đứng, đồng hành
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Kìa Ngài chẳng bỏ ta đâu
Trong ngày loạn lạc, Thần Cha tỏ bày
Chẳng vì công đức, tài năng
Không vì năng lực, bôn ba, sức người

Bởi vì Thần Chúa trong ta
Chỉ vì ân sũng, tình Cha đại ngàn
Vì yêu Ngài phó Con Ngài
Mở lòng, mở rộng lòng ta đón chào

Chào Vua Vinh Hiển năng quyền
Mời Ngài thăm viếng, trị vì tâm ta
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Nguyện Ngài khai phóng, giải vây dân tình

Bước vào lãnh thổ, xông lên
Vung gươm hai lưỡi, Lời Ngài quang khai
Chẳng còn đau khổ triền miên
Không còn tang tóc, chẳng là con côi

Đứng trong địa vị con trời
Đồng đi, đồng đứng, đồng ngồi cùng Cha
Lời Ngài, ý Chúa được nên
Từ trong trũng chết dân Ngài vùng lên

Chẳng còn trông đợi vu vơ
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Kìa Ngài, ấy Đấng mở đường
Tiến lên bức phá, phá tan mọi xiềng

Vùng lên từ trũng xương khô
Lời Cha công bố, đánh tan giáo quyền
Tình yêu chiến trận song đôi
Yêu người, yêu Chúa, xông ra trận tiền

Chiều về đón gió, chờ mùa?
Bạn ơi, vụ lúa mùa màng đến chân
Không chờ chẳng đợi đâu nào
Con gặt bén gót người gieo giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng-ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” – Giăng‬ ‭4:35‬ ‭VIE1925‬‬
“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:18-19

Một Ngày Thể Hiện

Ngày 10, Tháng 9, Năm 2021

Chẳng còn than vãn âu sầu
Không còn tan tóc bôn ba tình đời
Chẳng còn đau khổ buồn lo
Tình Cha giải phóng, phá tan đêm buồn

Vào nơi kín nhiệm thông công
Bước ra khỏi chốn phu tù tối tăm
Khoát lên chiếc áo nhiều mầu
Thẫm quyền con Chúa, nước trời quang khai

Đồng đi, đồng đứng, đồng ngồi
Trị vì ở khắp các nơi trên trời
Ý Cha một chấm chẳng phai
Ở trời như đất, của trời mở ra

Một ngày thể hiện Danh Xưng
Danh Cha vang dậy, vùng trời Biển Đông
Chân ta tiến bước theo Ngài
Mắt Cha đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam

Muôn vật đang ngóng, trông chờ
Đợi, trông, nhìn thấy con Trời tỏ ra
Thế nào thể hiện nước Trời?
Trong Cha, lắng đọng, lắng nghe tiếng Ngài

Lời Ngài êm dịu làm sao
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”
Về bên Chân Chúa, trở về
Tình yêu muôn thuở, ban sơ dịu dàng

Tỏ bày lòng Chúa, cho ra
Chẳng còn thắt chặt, không còn bôn ba
Yêu người như Chúa yêu ta
Muôn loài vạn vật đang chờ đợi ta

Xông vào chiến trận giờ này
Vung gươm hai lưỡi, vọng canh kêu cầu
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Ở trời như đất, tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-09-2021
http://www.luathiengvn.com

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

“Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-h
Lửa iển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông-cậy về sự kêu-gọi của Ngài là thể nào, sự giàu-có của cơ-nghiệp vinh-hiển Ngài cho các thánh-đồ là làm sao, và biết quyền vô-hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối-thượng của năng-lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể của Đấng Christ, tức là sự đầy-đủ của Đấng gồm-tóm mọi sự trong mọi loài.” – Ê-phê-sô‬ ‭1:17-23‬ ‭VIE1925‬‬

Sống Trong Danh Ngài

Ngày 9, Tháng 9, Năm 2021

Sống trong Danh Chúa hằng ngày
Sống vì Danh Chúa, trong năng quyền Ngài
Sống vì Danh Chúa Sa-lôm
Sống trong yên tĩnh an bình tâm linh

Sống vì Danh Chúa Nis-si
Sống trong đắc thắng, cờ Ngài tung bay
Sống vì Danh Chúa, Yêu Thương
Sống, lòng mở rộng, yêu thương dân tình

Sống trong Danh Chúa, Chữa Lành
Sống trong sung mãn, rịt lòng dân ta
Sống vì Danh Chúa Toàn Năng
Sống để bày tỏ, chân tình của Cha

Sống vì Danh Chúa, Di-rê
Sống vì nguồn sống, từ trời trào tuôn
Sống trong công nghĩa của Ngài
Sống trong năng lực, sống trong năng quyền

Sống trong Danh Chúa muôn đời
Sống không vì lợi, chẳng vì tiếng tăm
Sống, nguồn sự sống vĩnh hằng
Sống trong Huyết Báu, tẫy thanh mọi lòng

Sống, Đời Sống Mới, đời đời
Sống vì tình Chúa, sống vì tha nhân
Sống trong danh tính Cha ban
Sống trong Danh Chúa, sống vì ý Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Khước Từ

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2021

Các cơ cấu “tôn giáo” nào đã và đang liên tục khước từ lẽ thật? Đây là một chứng cớ xác thật là Thần Lẽ Thật không ở với chúng. Hãy nhìn xem bông trái của các cơ cấu này.

“Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại với các ngươi.” – Giăng 14:17-18‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta không cần tranh cãi, chỉ cần nhận biết những hành vi, việc làm của các cơ cấu ấy.

Xem trái biết cây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Con ở Trong Cha, Họ ở Trong Con!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2021

“Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con trong thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. Bây giờ họ biết rằng những gì Cha ban cho Con đều đến từ Cha. Tất cả những gì của Con là của Cha, những gì của Cha là của Con, và Con được tôn vinh qua họ.” – Giăng 17:6-7, 10‬

Chúng ta có nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ không?

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Cầu Nguyện Cho Em

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2021

Nhắn tin của Chị A:
Em rất bận bịu việc gia đình và con cái nên không có thì giờ học lời Chúa hay để nhóm họp. Xin các ACE cầu nguyện cho em biết ý Chúa.

Phản hồi:
Rất vui lòng yểm trợ trong việc cầu thay. Thế nhưng, chúng tôi có vài dòng bình luận và nghi vấn như sau:
1. Chị cần làm một quyết định về thự tự chính yếu trong cuộc sống. Trọng tâm của cuộc sống là gì và là ai? Ai đang ngự trên ngôi của lòng Chị? Đây là một quyết định cá nhân. Sự cầu thay của những người thân cận không thể nào đi ngược lại quyền quyết định cá nhân. Chính Chúa cũng đã ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa ấy.

2. Hiện giờ Chúa đang nói gì về nan đề Chị nêu lên? Chúa không tây vị bất cứ một ai và Ngài sẽ truyền phán trực tiếp với những ai tìm kiếm ý chỉ của Ngài cho đời sống của họ.

3. Sự tương giao giữa mỗi cá nhân với Chúa là một việc riêng tư trong nơi kín nhiệm. Không ai có thể tìm kiếm Chúa thay cho chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta, con dân Chúa luôn luôn hiệp ý để cầu thay cho những ai đang đối điện với nghịch cảnh.
Nguyện xin Chúa gia tăng các ACE trong mọi lĩnh vực. Chúa đang ở gần với những tấm lòng tìm kiếm Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Thoáng

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2021

Một thoáng mây bay, một đời người
Như mây như gió, thoảng qua đi
Một sáng một chiều, ai thấu hiểu
Như mây như khói, buổi chiều tà

Một lòng hướng thượng, mắt chăm nhìn
Chăm nhìn lên Chúa, Chúa Gia-vê
Tay Ngài không ngắn, đâu bạn nhé
Cứu Tin, che chở, Chúa Bình An

Gia-vê Chúa Đấng, đầy quyền năng
Bênh vực giải phóng, Ngài ban cho
Di-rê, Cung Ứng, Đấng Đầu Nguồn
Vô biên, bất tận, Chúa Tình Yêu

Chẳng vì công Đức, không điều luật
Không vì ép xác, chẳng rập khuôn
Ân sũng của Ngài, không kể xiếc
Biển rộng sông dài, ai thấu chăng?

A-ba, Cha ơi, Ngài nhìn biết
Nỗi lòng dân tộc, cảnh tan thương
Giữa trong trũng chết, ta vùng dậy
Nhìn biết A-ba, Chúa Cha ta

Một thoáng mây bay, trong chốc lát
Tay Cha cứu vớt, giải vây ta
Chỉ trong khoảnh khắc, Ngài khai phóng
Mở rộng lòng ta, trở về Nguồn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Lại Ngày

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2021

Ngày lại ngày, đêm thỗn thức trầm luân
Nữa đêm về, bao tâm hồn trống vắng
Đoái thương con, nhũ lòng nhân từ Chúa
Khẫn cầu Cha, ôi, xin Chúa Gia-vê

Giải phóng lòng, nguyện xin Chúa minh oan
Giữa trũng chết, mở mắt lòng nhìn biết
Ồ Đấng Sống, Ngài chiến thắng âm phủ
Nhìn biết Cha, Đấng thành tín vô biên

Giữa giông tố, Thần Cha, Ngài khai phóng
Trong gian nguy, có Chúa luôn ở cùng
Cơn dịch lệ, Chúa Ra-phê bao phủ
Danh Xưng Ngài, kìa Danh Đấng Lạ Lùng

Ngày lại ngày, nhìn biết Đấng tốt lành
Nữa đêm về, vọng canh, tiếng khẫn cầu
Lòng yên nghỉ, bên một dòng bình tịnh
Trong Thánh ý, Ngài giải phóng gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Đoán Định

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2021

Một nguyên tắc cơ bản trong việc học lái xe, xe hơi hoặc xe gắn mấy là trọng tâm của tầm nhìn.
Nếu muốn giữ bánh xe thẳng trong lối đi, chúng ta chỉ cần chăm chú nhìn vào lằn kẻ trên đường phân đôi với hướng ngược chiều. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào lề đường thì tự nhiên bánh lái sẽ chệch về hướng tầm nhìn.

Nói tóm lại, mắt chúng ta sẽ “hướng về” lối chúng ta bước đi. Lời Chúa nói về điều này rất rõ ràng trong Ga-la-ti 5:16, theo bản dịch Amplified:

“Nhưng tôi nói, hãy thường xuyên bước đi trong [Đức Thánh Linh] [tìm kiếm Ngài và đáp ứng với sự hướng dẫn của Ngài], và sau đó bạn chắc chắn sẽ không thực hiện mong muốn của bản chất tội lỗi [phản ứng bốc đồng mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời và các giới luật của Ngài] . ”

Có nghĩa rằng, những điều gì chúng ta đặt làm trọng tâm sẽ đoán định hướng đi của cuộc sống. Cũng vậy, khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, trong sự hiện diện của Chúa thì bóng tối sẽ lùi xa.

Nếu tư duy chúng ta luôn mang lấy một khuynh hướng tiêu cực thì hãy cảnh báo. Tại sao chúng ta luôn nhìn vào những sự vướng mắc, quanh co mà không nhìn thấy sự dẫn dắt tốt lành của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống? Có thể nào chăng những chấn thương lòng của tỳ vết tâm linh của quá khứ đang giới hạn tầm nhìn của chúng ta?

Nguyện xin Chúa chữa lành và mở mắt thuộc linh để chúng ta có được một tầm nhìn chính chắn vì điều này Sẽ đoán định tương lai chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Lòng Biết Cha

Ngày 22, Tháng 8, Năm 2021

Khởi đầu với tiếng vọng xa
Nghe về Danh Chúa, Danh kỳ diệu thay
Nghe về Chúa Đấng chữa lành
Nghe về lòng Chúa, yêu ta trọn đời

Khởi đầu với tiếng giao lưu
Nghe về Danh Chúa, Con Trời thành nhân
Nghe về Huyết Chúa nhiệm mầu
Tẩy thanh, cứu chuộc, tỏ bày tình Cha

Khởi đầu với tiếng lòng Cha
Vào nơi kín nhiệm, mắt lòng biết Cha
Biết Ngài, nhận biết lòng Cha
Biết nhìn Ánh Mắt, biết nghe tiếng Ngài

Tiến vào, vào phía sau màng
Vào nơi chí thánh, lòng nhìn biết Cha
Biết Cha, biết rõ Danh Xưng
Gia-vê, hai tiếng tuyệt vời quyền năng

Tiến vào, vào phía sau màng
Dựa bên ngực Chúa, biết Ngài biết ta
“Chiên Ta nghe tiếng của Ta
Chẳng hề lạc lối, không hề lao đao!”

Tiến vào, vào phía sau màng
Ngang qua xác Chúa, Ước Giao đời đời
Làm con Cha Thánh trên trời
Bình an trong Chúa Sa-lôm trọn đời

Biết Ngài hay “biết về” Ngài?
Cha ôi, con đến với Cha giờ này
Nguyện xin ý Chúa thành toàn
Ở trời như đất, năng quyền vô song

Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Không còn lo sợ, đau buồn than van
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Mắt nhìn biết Chúa, tai nghe tiếng Ngài

Chẳng còn tiếng vọng xa vời
Mắt nhìn, mặt ngắm tận tường biết Cha
Ôi tình yêu Chúa đại ngàn
Một lòng trong Chúa, đời đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2021

Mặt Ngài chiếu sáng tâm ta
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường
Sáng như ánh sáng mặt trời
Sáng soi lan tỏa tình yêu đời đời

Tỏ bày tình Chúa Cha ta
Tỏ bày Danh Tánh, Con Trời Giê-su
Mở lòng, mở rộng vòng tay
Tỏ bày lòng Chúa, mở lòng cho ra

Đánh tan mọi mối nghi ngờ
Đánh tan gian dối phá tan mọi xiềng
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền
Giờ đây chổi dậy, Ba Miền vùng lên

Bóng tối người hãy lui đi
Thông đồng, cắt đứt, ngại ngùng tiêu tan
Từ trong trũng chết dân ta
Vượt qua tang tóc, lòng mừng vui luôn

Gia-vê Ngài Đấng Đi Đầu
Ngục tù mở cửa, minh oan mọi lòng
Nhân từ rộng lượng vô biên
Tình yêu của Chúa, phá tan đêm buồn

Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng
Ồ Danh Cao Quý, Ngài hằng yêu ta
Gia-vê, chiến thắng quanh vinh
Bênh vực, giải phóng, ban cho mọi điều

Kìa đồng lúa của vụ mùa
Nguyện Ngài sai phái, gia ơn giờ này
Xông vào mùa gặt ai ơi
Ban cho mở khoá ngục tù dân ta

Ban mai tỏa sáng Mắt Ngài
Dịu dàng trong sáng tỏa lan dân tình
Xin Cha khai phóng mọi lòng
Sáng lên, vùng dậy mọi lòng quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2021

http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #LuaThieng

Hướng Về

Ngày 17, Tháng 8, Năm 2021

Hướng về, nhớ đến dân ta
Một cơn tang tóc, đau thương Ba Miền
Chổi lên dân Chúa khắp nơi
Vung gươm hai lưỡi xông ra trận tiền

Chớ nên than khóc âu sầu
Chẳng nên hờ hững, Ba Miền vùng lên
Dậy đi, hãy dậy mà đi
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay đêm ngày

Cậy Danh Cao Quý Năng Quyền
Danh Xưng của Chúa đánh tan quân thù
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất chẳng ai sánh bằng

Tinh thần chiến thắng quang vinh
Bước đi trong Chúa, trị vì dân gian
Đồng ngồi đồng đứng với Ngài
Kìa Vua Chiến Trận, Ngài hằng yêu ta

Trận này, trận chiến Gia-vê
Lời Cha công bố, đồng hành thiên binh
Tiến lên dân Chúa tiến lên
Giữa trong trũng chết, dân Ngài vùng lên

Hướng về, thành thánh Si-ôn
Một lòng hướng Thượng, tay giương cung đồng
Chiến binh, ồ Nữ Chiến Binh
Can trường, dũng cảm xông ra trận tiền

Hướng về, lòng Chúa Gia-vê
Lắng nghe tiếng gọi, Tù Và dậy vang
Kìa đoàn dũng sĩ hiên ngang
Nữ, Nam, Già, Trẻ, xông ra trận tiền

Ngợi khen, mở cửa thiên đàng
Chúa Cha đang chú chăm ta đêm ngày
Vững lòng tin cậy, một lòng
Hướng về, tiến bước, mọi lòng dân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Trận Chiến Mùa Gặt

Ngày 15, Tháng 8, Năm 2021

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Chẳng là “dịch lệ”, không là vu vơ
Ồ đồng lúa của vụ mùa
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Vọng canh vang tiếng Tù Và
Xông vào trận chiến, thẫm quyền từ trên
Đứng nơi sứt mẽ khẫn cầu
Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền vô song

Danh Xưng của Đấng Lạ Lùng
Ồ, Vua Chiến Trận, Diệu Kỳ, Bình An
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, chẳng ai sánh bằng

Nis-si, Cờ Xí, Tình Yêu
Danh Ngài vang dậy vùng trời Biển Đông
Một thời chổi dậy đến rồi
Chẳng còn tan tóc, dân Ngài vùng lên

Mắt ta chăm chú việc gì?
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Tinh thần khác biệt, vững bền
Giô-suê, Ca-lép, một lòng thành chung

Lẽ Thật mở lối minh oan
Lời trong buồng kín, “giảng trên mái nhà!”
Trên đường phố vẫn ngã nhào?
Sự thật, ôi Chúa, xin Ngài minh oan!

Xin Thần Lẽ Thật, mở ra
Mở tai, mở mắt, dân tình mọi nơi
Một thời nhìn biết Gia-vê
Bước đi, đồng trị, khắp nơi trên trời

Khoát vai, chiếc áo, thẫm quyền
Con trời, con Chúa, tình Cha đại ngàn
Một thời “chọn lựa” ý Cha
Đồng công cộng tác, thiên binh từ trời

Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Vung gươm hai lưỡi đánh tan quân thù
Tiến lên, dân Chúa Ba Miền
Sáng soi, tỏa sáng, tối tăm thối lùi

Tình yêu, Chúa Đấng Bình An
Tình yêu, chiến trận, song đôi giờ này
Đi đầu, Ngài Đấng mở đường
Mở ra, bẽ khoá, phá tan mọi xiềng

Cổng thành, chiếm đóng, vương lên
Tẫy thanh lãnh thổ trong Danh Đại Quyền
Chẳng còn lơ lững phân tâm
Một thời chiến thắng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-15-2021
http://www.luathiengvn.com

Lời Nguyện Cầu

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2021

Đồng tâm hiệp một với các anh chị em để cầu thay cho dân tộc trong lúc này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ để mang lại sự chữa lành cho lãnh thổ. Xin Chúa mở mắt thuộc linh cho chúng ta nhìn biết để đóng lại những cánh cửa tăm tối đã hé mở thông qua những sự thông đồng gian ác và các tỳ vết tâm linh trải qua nhiều thế hệ.

“Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được.” – Ê-sai‬ ‭22:22

Đây là một thời điểm để chúng ta xoay hướng và trở về với tình yêu ban đầu. Nguyện xin sự nhân từ Chúa liên tục được khai phóng thông qua tất cả những ai đang là những ống dẫn để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong hiện cảnh. Chúa là tốt lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2021

Vẫn Là Thế!

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2021

Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn tin cậy
Vẫn còn mong đợi, vững lòng tin
Vẫn lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi
Vẫn còn tin cậy, vẫn vâng lời

Vẫn hiệp một lòng, vẫn nhìn biết
Vẫn còn tha thứ, vẫn kiên trì
Vẫn luôn nhìn biết, trông đợi Chúa
Vẫn luôn tiến bước, chốn trận tiền

Vẫn luôn sung mãn, vung gươm Chúa
Vẫn dương cung đồng, vẫn tiến lên
Vẫn luôn mở rộng, vòng tay lớn
Vẫn lời cống bố, theo ý Cha

Vẫn luôn chuẩn bị, nữ chiến binh
Vẫn cứng như đồng, nam chiến binh
Vẫn luôn ca ngợi, vẫn chiếu sáng
Vẫn cứ xông lên, chốn trận tiền

Vẫn niềm hỵ vọng, lòng hớn hở
Vẫn cứ ban cho, lòng rộng mở
Vẫn yêu, vẫn mến, Chúa Bình An
Vẫn vững lòng tin, Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #vanla #LuaThieng

Mở Ra

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2021

Mở ra, mở rộng lòng ta
Ban cho, mở khoá, ngục tù dân ta
Vì yêu, Chúa đã ban cho
Ban cho Con Một, Con Trời thành nhân

Mở ra, khai phóng mọi lòng
Tình yêu của Chúa, xoá tan đêm buồn
Vì yêu, bày tỏ, cho ra
Tỏ bày tình Chúa, yêu người Chúa yêu

Mở ra, xoa dịu mọi lòng
Trong cơn gian khổ, cửa trời mở ra
Đánh tan gian ác, ưu phiền
Ban cho, đánh hạ Ma-môn vùng miền

Mở ra, tha thứ, yêu thương
Chớ nên thắt chặc, ban cho rộng rời
Ô kìa đồng lúa chín vàng
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Mở ra, mở mắt, mở lòng
Gia tăng, bứt phá, một thời tiến lên
Biết bao người vẫn chờ mong
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành

Mở ra, mở rộng lòng ta
Ban cho, mở cửa, mở đường, cho ra
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Mở toang cánh cửa, ngợi khen Chúa Trời

Mở ra, mở cửa ngục tù
Minh oan, giải phóng, phá tan mọi xiềng
Đồng lòng, hiệp một trong Ngài
Ban cho, rịt vết thương lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2021
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #mora #LuaThieng

Lịch Trình 28 Ngày Cầu Nguyện Cho Sự Chữa Lành và Chiến Thắng

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2021

Bất cứ lúc nào bạn nhận được trọng tâm cầu nguyện 28 ngày này, hãy bắt đầu vào Ngày thứ nhất, và bước vào thời gian này để được khôi phục toàn diện và vượt qua! Bạn có thể tìm thấy bài đăng mỗi ngày trên trang Facebook Glory of Zion International của chúng tôi, @GZIOfficial Instagram Stories và trang web của chúng tôi https://bit.ly/3ylGpiS

Ngày 1:
“Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến.” – 1Thê‬ ‭5:23‬
Hãy công bố rằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống bạn được Chúa chữa lành để tiến vào một quá trình khôi phục toàn vẹn.

Ngày 2:Đọc và suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Lu-ca 18:35-43
Đừng bỏ lỡ cơ hội khẫn thiết kêu cầu Chúa ban ơn cho chúng ta! Khi Chúa đặt nghi vấn Ngài có thể làm gì cho bạn, hãy trình bày một cách thẳng thắng thành thật, chớ ngại ngùng.

Ngày 3: Suy gẫm lời Chúa trong Giăng 5:1-17 và học thuộc lòng câu 17.
Chúa đã biết rõ tình huống của người đàn ông này. Ngài biết rõ tình cảnh của bạn. Ngài đã nêu lên một nghi vấn, “Ngươi có muốn được chữa lành không?”
Nhưng người này lại cắt nghĩa dài dòng về tình trạng của mình thay vì trả lời câu hỏi của Chúa. Đừng nói vòng vo nữa, hãy nhận lãnh ơn phước của Chúa.

Ngày 4: Suy gẫm hai phân đoạn – Thi Thiên 16 & Công Vụ 17:24-28
Nhiều người trong vòng chúng ta đã trải nghiệm những chấn thương lòng. Chìa khoá then chốt để vượt qua tỳ vết chấn thương chính là sự tái thiết lập ranh giới của bạn. Điều tiên quyết là Chúa biết rõ tình cảnh hiện tại của bạn. Ngài đã chỉ định thời gian và nơi chốn. Trong việc thiết lập lại ranh giới của bạn, bạn phải bắt đầu quản lý tất cả các kích thích một cách mới mẽ. Khi Đức Chúa thiết lập vườn Ê-đen, Chúa đã có một dự tính cho sự mở rộng và gia tăng vườn Ê-đen trên khắp đất.Đừng nới rộng ranh giới của bạn cho đến khi bạn xử lý mọi lĩnh vực của những cội rễ đau buồn và chấn thương trong đời mình. Hãy cẩn thận canh chừng xem xét mọi việc tiến vào ranh giới của bạn. Chúa đang ở gần, hãy tìm kiếm và nắm bắt để gặp Ngài!

Ngày 5: Chúa có một kế hoạch cho bạn!
Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 55: 8-11. Hãy nhớ rằng đường lối của Ngài không giống như ý chúng ta. Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Giê 29:11. Hãy cầu xin Chúa ban cho một niềm hy vọng mới nảy sinh trong tim bạn.

Ngày 6: Đọc Rô-ma 8.
Hãy suy ngẫm về câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4: 7. Hãy để Thánh Linh của Chúa đổi mới và biến đổi tâm trí bạn. Công bố Rô-ma 12:1-2 trong bầu khí quyển nơi bạn đang cư ngụ.

Ngày 7: Nắm lấy sức mạnh của sự phục hồi.
Đọc Giô-ên đoạn 2. Đức Chúa Trời có thể loại bỏ tất cả những sự cướp phá của “châu chấu”. Ngài có thể khôi phục mọi mất mát của bạn. Hãy để Chúa mang lại những gì bạn cần cho tương lai của bạn.

Ngày 8: Bạn có một tương lai!
Hãy để Chúa tái tạo những mong đợi của bạn. Học thuộc lòng những câu gốc trong Châm Ngôn 13:12 và 10: 28-30. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho hy vọng nảy sinh trong bạn.

Ngày 9: Đọc Phi-líp 3:10, Rô-ma 5:18, và học thuộc lòng Rô-ma 8:1.
Hãy hũy phá sức mạnh của sự lên án và tự thương hại bản thân. Kẻ thù lên án nhưng Đức Thánh Linh thì cáo trách. Trong quá trình thử thách, kẻ thù sẽ nhắc nhở bạn về mọi thứ bạn đã từng làm sai. Chúng cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy hối tiếc rằng bạn đang phải chịu đựng điều này. Đức Thánh Linh đến để an ủi và cáo trách chúng ta. Hãy chào đón Sự viếng thăm của Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin một đặc ân mới của Ngài. Hãy công bông bố xin Chúa kích hoạt các ân tứ trong bạn mạnh mẽ hơn tất cả những gì kẻ thù dang xuyên tạc. Giữa khi trải nghiệm những vết chấn thương lòng và sự trống vắng trong tâm hồn, Đức Thánh Linh sẵn sàng ban ơn để mang lại sự tươi mới cho các anh chị em.

Ngày 10: Học thuộc lòng và suy gẫm Châm ngôn 18:14.
“Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?”
Sự suy sụp tinh thần xảy ra khi những khó khăn trong cuộc sống đè bẹp khả năng phản kháng của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành thể xác cũng như linh hồn và tinh thần của chúng ta. Hãy làm một sự chọn lựa để nắm lấy điều này vì Chúa mong muốn bạn được khôi phục toàn vẹn.

Ngày 11: Học thuộc lòng và suy gẫm 1 Giăng 3: 8.
“Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.”
Đấng cứu chuộc, Yeshua, đã làm trọn sứ mệnh của Ngài. Hãy cầu xin Ngài khai phóng sự khôn ngoan và mặc khải để đánh bại các kế hoạch của kẻ thù.

Ngày 12: Đọc Mác 5: 25-34.
Sẽ luôn có một đám đông mà người ta phải vượt qua. Người đàn bà này đã đến kỳ tuyệt vọng, nhưng Chúa đã thừa nhận và giải cứu bà ra khỏi một chu kỳ của quá khứ. Hãy chạm vào Ngài để bắt đầu mùa trọn vẹn mới. Đọc Lu-ca 17: 11-19. Đừng dừng lại bằng cách chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Hãy noi gương của một người phung kia, ông ta đã trở lại với Chúa với lòng biết ơn về sự chữa lành của Ngài và đã nhận được sự phục hồi toàn vẹn. Đọc Lu-ca 7: 36-50. Khi bạn được nhiều sự tha thứ, hẳn nhiên, bạn sẽ bầy tỏ nhiều hơn thế nữa. Hãy dành thời gian để bày tỏ tình yêu thương của bạn với Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn.

Ngày 13: Đọc Ma-thi-ơ 8: 5-13.
Đức tin được liên kết với thẩm quyền. Khi chúng ta phục tùng thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trong cuộc sống của chúng ta như thể nào, thì tầm mức đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng và củng cố như thể ấy. Đức tin là yếu tố chiến thắng mà dân sự của Đức Chúa Trời được sở hữu trên đất. Hãy xem xét cấu trúc quyền hạn của bạn và câu trả lời của ban cho các câu hỏi được nêu lên đây.

Ngày 14: Đọc và suy gẫm 1 Cô-rinh-tô 13: 12-13.
Tôi khuyến khích các bạn nên đọc phân đoan này trong một số bản dịch khác nhau. Đấng Mê-si, Yeshua, đã giáng thế đến vì tình yêu thương, và Nước Đức Chúa Trời sau đó được thành lập dựa trên tình yêu thương đó. Mọi việc Chúa làm đều dựa trên tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta không bày tỏ tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và cho những người khác, khải tượng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trên bạn để bạn có một chọn lựa tốt lành, ấy là theo đuổi tình yêu trong mọi sự trong chiến thắng.

Ngày 15: Đọc Giê-rê-mi 1.
Đừng sợ những tiếng nói lấn áp bạn. Chúa đang ban cho bạn sức mạnh thiêng liêng mà không một thế lực thù địch nào có thể vượt qua được!

Ngày 16: Đọc Giăng 12: 35-36. Học thuộc lòng và suy ngẫm Rô-ma 12:21.
Đừng cho phép sự tối tăm xâm lấn bạn. Hãy bước đi trong ánh sáng và chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Công bố phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ hưng thạnh hơn giai đoạn đầu!

Ngày 17: Tôi muốn khuyến khích bạn đọc sách Gia-cơ. Hãy suy gẫm Gia-cơ 4:6 và hoc thuộc lòng Gia-cơ 4:7.
Đừng bao giờ quên rằng bạn có một kẻ thù, một kẻ thù nghịch, ma quỷ, là kẻ xảo quyệt. Hãy phục tùng Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì chúng sẽ lìa xa anh em.

Ngày 19: Đọc Khải Huyền đoạn 2 và 3.
Đọc to lên những lời hứa dành cho những người có một tinh thần chiến thắng. Bây giờ hãy đọc Khải Huyền đoạn 12 và ghi nhớ câu 11. Một lời làm chứng đắc thắng và hãy công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh để đánh hạ các ác linh. Kẻ thù chắc chắn không muốn hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải lại trở thành những lời làm chứng; khi chúng ta có được một lời chứng của sự chiến thắng thì quyền năng đắc thắng tức là bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ lật đổ chiến lược của ma quỷ khởi đầu với sự đắc thắng ấy. Hãy xác nhận sự lựa chọn của bạn để trải nghiệm mọi xung đột khiến lời làm chứng của bạn trở nên vững chắc.

Ngày 20: Đọc Hê-bơ-rơ 4.
Hôm nay là một ngày chiến đấu để bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Đừng dừng lại cho đến khi bạn đến gần ngôi ơn phước để tiếp nhận ân sủng và sự thương xót của Chúa trong cơn thử thách.

Hơn Thế Nữa!

Ngày 1, Tháng 8, Năm 2021

Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Giê-su không chỉ là một nhịp cầu để chúng ta được làm hòa lại với Thượng Đế, nhưng Ngài đến để giải thoát chúng ta, Ngài đến để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta!

“Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ.” – I Giăng‬ ‭3:8‬b

Vì thế khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài ở trong chúng ta để hoàn tất ý chỉ Đức Chúa Cha trên đất. Ấy là, chúng ta sẽ làm mọi việc Chúa đã làm khi Ngài còn sống trên đất này và chúng ta sẽ làm nhiều điều lớn hơn nữa!

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” – Giăng‬ ‭14:12‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Nhịp Cầu

Ngày 29, Tháng 7, Năm 2021

Nhịp cầu giữa chốn gian truân
Nhịp cầu bày tỏ tình yêu từ trời
Nhịp cầu gởi đến ân tình
Nhịp cầu ơn nghĩa tình yêu dạt dào

Nhịp cầu kết nối đất trời
Nhịp cầu, Trung Bảo, đời đời từ Cha
Nhịp cầu xoá hết buồn đau
Nhịp cầu của Chúa, rịt lòng đau thương

Nhịp cầu bày tỏ lòng Cha
Nhịp cầu mở cửa, nhịp cầu thứ tha
Nhịp cầu cất tiếng ngợi khen
Nhịp cầu mở rộng lòng người, cho ra

Nhịp cầu trong Huyết nhiệm mầu
Nhịp cầu thay tẩy mọi lòng dân gian
Nhịp cầu trong Chúa Giê-su
Nhịp cầu kết nối lòng người với Cha

Nhịp cầu từ trũng xương khô
Nhịp cầu vực khỏi mọi điều bất an
Nhịp cầu từ đất về trời
Nhịp cầu ơn phước, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-07-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #Luathiengvietnam #nhipcau

Ngàn Lời Dâng Lên

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2021

Dâng lên lời Chúa, nguyện cầu
Dâng lời chúc tụng Gia-vê Năng Quyền
Ngàn lời chúc tán Con Trời
Ngàn lời, yêu mến tỏ bày ý cha

Dâng lên cho Chúa mọi điều
Dâng lên, giao phó mọi điều âu lo
Ngàn lời tha thiết khẩn cầu
Ngàn lời, xin Chúa, nguyện Ngài bảo an

Dâng lên trọn tấm lòng này
Dâng lên xin Chúa giải vây dân tình
Ngàn lời, xin Chúa lắng tai
Ngàn lời khẩn thiết, mở đường, ban ơn

Dâng lên ba dãi sông hà
Dâng lên mọi mối lo buồn, nước non
Ngàn lời than khóc, xin Cha
Ngàn lời, xin Chúa xót thương Ba Miền

Ban cho, giải phóng, chữa lành
Một con đường sống mở ra giờ này
Danh Xưng của Chúa Gia-vê
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Xin Ngài, cứu vớt Việt Nam
Ban ơn mở khoá ngục tù, Cha ơi
Ngàn lời chúc tán, dâng lên
Ngàn lời ca tụng Danh Ngài muôn thu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2021
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #danglen

Nương Trong Cánh

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2021

Bước qua kìa, ngưỡng cửa đổi thay
Vượt qua ồ, trũng chết xương khô
Tay trong Tay, Chúa vẫn vực ta
Chốn trầm luân, khỏi chốn đau, buồn

Lòng tang tóc, mở lòng chào Chúa
Xin đón chào, Chúa của tình yêu
Mắt sáng tỏ, tai nghe tiếng Chúa
Tiếng Người Chăn, che chở bảo an

Giữa nơi chốn, thăng trầm, than khóc
Bóng Cánh Ngài, đồn lũy linh hồn
Nơi nương tựa, giữa cơn giông tố
Xin núp trong, Vầng Đá muôn đời

Tìm đâu nữa, một nơi vững chắc?
Tựa vai Ngài, thủ thỉ bên tai
Lòng tan vỡ, chữa lành giải phóng
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nước mắt con, Cha đựng trong ve
Đấng Toàn Năng, yêu thương bao phủ
Mở khoá xiềng, ban cho mặc khải
Bước lên mau, vào chốn cao hơn

Cơn đại dịch, như cơn ảo tưởng
Chúa Gia-vê, Chúa Sống trong ta
Trong khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc
Đánh tan ngay, cơ cấu Ma-môn

Một thời cơ, một lời công bố
Biết bao nhiêu, cánh cửa gia ơn
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Ánh sáng Ngài, ơn Chúa gia tăng

Nương trong cánh, nơi yên nghỉ ấy
Chúa Bình An, Ngài Đấng Di-rê
Bóng cánh Cha, ngàn đời che chở
Bao ngàn lời, chúc tụng dâng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Cửa Trời

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2021

Nguyện xin Chúa mở cửa trời
Phá tan ngục tối, mở mang nước Ngài
Mở tâm, mở trí, mở lòng
Một con đường sống, một thời quang khai

Nguyện xin Chúa mở cổng thành
Triển khai bờ cõi, giăng dây thật dài
Mở ra bên hữu ô kìa
Khai hoang mở rộng lòng người cho ra

Nguyện xin Chúa mở ngục tù
Từ nơi hoang vắng thành nguồn suối mơ
Nối vòng tay lớn, đón chào
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Nguyện xin, xin Chúa gia ơn
Ban cho, mở khoá ngục tù dân ta
Yêu thương che chở bảo an
Ngôi Lời, chiếu sáng Mặt Ngài trên ta

Cửa trời rộng mở hôm nay
Một con đường sống, tình Cha dạt dào
Trở về với Chúa Tình Yêu
Cửa trời, chào đón, tình Cha Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2021
http://www.luathiengvn. Com
#cuatroi #luathieng #luathiengvn

Khi Đấng Công Bình Ra Trận!

Ngày 19, Tháng 7, Năm 2021

Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vạch trần sự gian ác của các cơ cấu Ma-môn đang hoành hành trên đất Việt, chúng đang đánh cướp dân nghèo.

“Khốn thay cho những kẻ lập luật không công-bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công-bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn-khó trong dân ta, lấy kẻ góa-bụa làm miếng mồi, kẻ mồ-côi làm của cướp!

“Tới ngày thăm-phạt, khi họa-hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu, và để sự vinh-hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu-tù, và ngã dưới những kẻ bị giết!…

“Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.” – ‭‭Ê-sai‬ ‭10:1-4‬

“Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.” – Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭28:6-7‬

Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Ngài. Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để giải cứu chúng con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Ruộng Đồng Mùa Gặt

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Chúng ta mỗi người đều có sự kêu gọi để bước vào mùa gặt và mỗi bối cảnh cá nhân đều khác biệt. Có người bước vào mùa gặt trọn thì giờ, có người thì đồng ruộng chính là nơi chúng ta đang sinh hoạt hằng ngày.

Nó có thể là nơi phố chợ, nơi chốn việc làm kinh doanh, nơi chúng ta sinh hoạt thăm viếng, các tiệm tạp hóa, nhà thương, nhà thuốc, tiệm ăn, trong gia đình với người thân xa gần, bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng ta!

Ruộng đồng mùa gặt không hề bị giới hạn trong thời gian và khoảng cách. Lắm lúc Chúa lại ban cho tôi cơ hội đang khi trên chuyến xe lửa trên đường đến sở làm, có khi tại trạm xe buýt hoặc tại quày mỹ phẩm, v.v. Bất cứ nơi nào khi Chúa Thánh Linh mở cửa cơ hội để chúng ta chia sẻ hầu bày tỏ tấm lòng của Chúa với một thế gian bị hư mất.

Những khoảnh khắc mùa gặt này thật là siêu nhiên, nhất là khi Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một lời khải tỏ nào đó và đối tượng sẽ nhìn biết Chúa qua các lời thông sáng mang lại sự khích lệ hoặc sự chữa lành cho cá nhân đó.

Đôi khi, Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta mở lòng cho ra để bày tỏ tình yêu Chúa một cách cụ thể… Vì thế, chúng ta cần bén nhạy để tiếp thu ý Chúa trong lúc ấy. Chúa sẽ dùng chúng ta để chuyển tải Lời Ngài một cách nhanh nhẹn và chính xác đúng theo nhu cầu thuộc linh của cá nhân đó. Có lúc chúng ta gieo và có khi chúng ta gặt.

Hãy sẳn sàng trong mọi lúc mọi thì vì đồng lúa đã chín vàng!

“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:14-15‬ ‭VIE1925‬‬

Xin Chúa khai phóng tất cả để mỗi người trong chúng ta trở nên những con gặt hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2921
http://www.luathiengvn.com

Chiêu Cờ Đánh Lạc Hướng

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Đây là lúc, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để phân biệt và nhìn biết sự thật. Trong thời kỳ chuyển đổi của một mùa gặt mới, chúng ta cần nhận định một cách rõ ràng thật giả.

Hãy nhớ rằng mục tiêu chính yếu của kẻ thù linh hồn chúng ta là “cướp, giết, và hủy diệt!” Vượt qua tầm nhìn nhận định về những việc mắt thấy tai nghe, hãy nhìn xem các cơ cấu cốt lõi và những mưu mô của sự cướp giựt chúng ta đang chứng kiến nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã có sẳn nhiều chiến lượt siêu nhiên để khai phóng và giải cứu con dân Ngài hầu mở rộng mùa gặt!

Vì thế, mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là tối quan trọng. Chúng ta cần nhìn biết danh tánh của mình trong Đấng Christ và nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiên Ta Nghe Tiếng

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2021

Chiên Ta nghe tiếng của ai?
Tiếng người, tiếng Chúa, hình hài của ai?
Vọng canh vang tiếng của ai?
Từ lòng ngưỡng vọng trông mong nơi Ngài?

Xuất nguồn từ chốn nơi nào?
Chạy theo tiếng nói bôn ba sự tình?
Đến từ nơi chốn bất an?
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe tiếng Ngài!

Chiên Ta nghe tiếng của Ta
Trong nơi kín nhiệm, lòng bình an luôn
Chẳng nghe, sợ hãi, bâng quơ
Một thời yên nghỉ cậy nương nơi Ngài

Nữa đêm thức giấc lặng lòng
Nhìn về Đền Thánh, hướng về Si-ôn
Vực ta khỏi chốn trầm luân
Từ nơi trũng chết dân Ngài vùng lên

Tiếng Cha, tiếng Chúa từ trời
Mở lòng chào đón, Thần Ngài viếng thăm
Một lòng tin cậy vững bền
Chiên Ta nghe tiếng Cha yêu hằng ngày!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Yêu Cha!

Ngày 12, Tháng 7, Năm 2021

Yêu Cha yêu trọn một đời
Yêu trong Ánh Mắt, yêu thời gian truân
Yêu Ngài, yêu mãi không thôi
Yêu Cha yêu Chúa, yêu người Chúa yêu

Yêu ai yêu cả một đời
Yêu vì tình Chúa, tình Cha đại ngàn
Yêu thương chan chứa lòng ta
Yêu người đói khổ, yêu người ốm đau

Yêu vì Chúa đã yêu ta
Yêu trong ý Chúa, yêu trong việc làm
Yêu thương, ồ Đấng Chữa Lành
Yêu ôi, yêu mãi không thôi chẳng dừng

Yêu khi đau khổ trầm luân
Yêu Ngài chẳng phải vì Ngài ban cho
Yêu Cha, yêu Chúa, tuyệt vời
Yêu trong tình Chúa, lòng Ngài thứ tha

Yêu Cha, yêu đến muôn đời
Yêu, yêu, yêu mãi, tình Ngài chẳng vơi
Yêu Cha, yêu Chúa Bình An
Yêu Ngài, yêu mãi lòng mừng vui luôn

Yêu ai yêu trọn một đời
Yêu vì Chúa đã yêu ta trước kìa
Yêu Ngài thương nhớ đêm ngày
Yêu Hình Bóng ấy, bóng hình trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-07-2021 ❤️
http://www.luathiengvn.com

Sao Thế?

Ngày 11, Tháng 7, Năm 2021

Sao mãi giới hạn khắc khe?
Luật điều giáo luật, thanh trừng dân Cha?
Rập khuôn, ta chớ rập khuôn
Ép mình, ép xác luật hình khó khăn?

Trong Cha, trong Chúa bình an
Lỗi lầm, dung thứ, rộng lòng cho ra
Biết bao gian khổ trầm luân
Lòng Cha, mở rộng đón chào chúng ta

Tự do mở rộng lòng ta
Tỏ bày lòng Chúa qua tình yêu Cha
Tự do trong Thánh Linh Ngài
Thần Cha khai phóng quang khai mọi lòng

Giữa cơn sóng gió ba đào
Mắt ta chưa thấy, Thần Cha vận hành
Vì sao bạn có biết chăng?
Vì Danh Xưng Chúa, lòng Cha đại ngàn

Bước vào lên chốn cao hơn
Mắt nhìn biết Chúa, cửa trời mở ra
Bóng tối ngươi hãy lui đi
Bóng hình Danh Chúa sáng ngời qua ta

Giữa cơn dịch lệ đói nghèo
Xin Thần Lẽ Thật giải bày tâm can
Chớ lo, đừng sợ, chẳng buồn
Ngước lên, nhìn biết Đấng ngồi trên ngôi

Ngài chẳng buồn ngủ đâu nào
Ngài đang nhìn biết mọi lòng trông mong
Tay Ngài chẳng ngắn bạn ơi
Vững lòng trông cậy, vùng lên Ba Miền

Ban ơn, giải phóng, phủ che
Yêu thương, cung ứng, chữa lành chúng ta
Mở lòng, mở mắt, mở tai
Mắt ta nhìn biết, cội nguồn đời ta!

Chớ nên, sao thế, sờn lòng?
Núp trong Vầng Đá đời đời bảo an
Đánh tan, bẻ khóa mọi xiềng
Tự do khai phóng đón chào Tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Khoảnh Khắc Của Mùa Gặt

Ngày 9, Tháng 7, Năm 2021

Hiện cảnh chúng ta đang đối đầu là một cơ hội để chúng ta nhìn biết Chúa và sự vận hành của Thần Ngài. Chúa đang ban cho chúng ta những cơ hội hiếm có để bước vào những lĩnh vực mới và chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lạ. Hãy trông đợi và nắm bắt những khoảnh khắc của Mùa Gặt Chúa đang mang đến cho chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-07-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvietnam #luathiengvn #khoanhkhacmuagat

Khước Từ Hay Chấp Nhận?

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2021

Bạn có bao giờ trải nghiệm sự “khước từ” từ chính cá nhân mình? Có nghĩa rằng, chúng ta phản đối những ý niệm nào đó có vẽ là sai lầm hoặc quá mới mẽ đến nỗi phản ứng đầu tiên của chúng ta là sự từ chối ngay trước khi chúng ta suy gẫm hoặc quan sát các dữ kiện về điều đó.

Có lắm lúc những phản ứng này đến như “chớp nhoáng” và có vẽ là “tự nhiên.” Thật ra không có gì sai lầm khi chúng ta từ chối hoặc không chấp nhận một tư tưởng, một lời mời nào đó hoặc từ chối ngay cả những việc mà “dường như” là công nghĩa. Có lúc những việc đó không ở trong thời điểm Chúa chỉ định, có lúc nó là những việc Chúa không kêu gọi chúng ta trong mục vụ. Vì thế, sự lắng nghe tiếng Chúa để làm theo và đi trong thời điểm của thiên đàng là việc tối quan trọng.
Điều tôi muốn chú tâm về “sự khước từ” ở đây nằm vào một phương diện khác hơn là những điều mà chúng ta biết rõ không ở trong ý Chúa và hẳn nhiên những hành vi thuộc về sự tối tăm thì lắm lúc chúng ta cũng không cần cầu nguyện để thăm hỏi ý Chúa và chúng ta cần làm một quyết định “chớp nhoáng” về những việc này.

Tôi muốn nói về những sự phản hồi có tính cách hoặc tiềm tàng trong tư duy, có khi nó nằm ở ngoài ranh giới của sự quyết định cụ thể của chúng ta. Ví dụ như có những tì vết tâm linh của dòng họ hoặc của lãnh thổ nơi chúng ta cư ngụ khiến chúng ta khước từ Lẽ Thật của Chúa. Có lắm lúc, sự khước từ này xuất nguồn từ những sự dạy dỗ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời.

Thế thì, làm sao để chúng ta có thể phân biệt những sự khước từ tiềm tàng trong huyết mạch của chúng ta? Điều này thật quan trọng vì nếu chúng ta không nhạy bén, e rằng chúng ta sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa Chúa đang mở ra. Vì Ngài đang mở đường và ban cho nhiều chiến lược nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị trói buộc vì những chấn thương lòng của quá khứ hoặc vì những cánh cửa tăm tối vẫn còn hé mở thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những thời cơ thuận lợi đến từ Chúa! Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh, mở rộng tâm trí chúng ta để nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mọi lúc.

Có khi phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là muốn đổi thừa cho người khác, đổi thừa cho ngoại cảnh. Có thể lắm, một ai đó đã vi phạm đến chúng ta, nhưng dầu gì chăng nữa Chúa đang chăm chú nhìn xem sự phản hồi của chúng ta.

Nếu khi một sự việc nào đó xảy ra khiến chúng ta phản hồi một cách “kiệt liệt” trong “đau đớn tổn thương quá mức”, khác thường hơn những lúc khác, hãy cảnh báo, vì nó là một dấu hiệu của một ung nhọt đang bị kích thích.

Ngay lúc đó chúng ta cần làm điều gì? Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn. Riêng với cá nhân tôi, khi nhận diện ra một cái xốc dầm trong mối tình cảm hoặc trong tâm linh, điều đầu tiên là tôi nhờ cậy Chúa và đến với Ngài xin Chúa bày tỏ nguồn gốc của sự việc. Tuy thế, có lắm lúc tôi không thể làm điều này ngay tức thì nhưng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, khi chúng ta hướng lòng về Chúa, Ngài sẽ có nhiều phương cách để bày tỏ mặc khải của Ngài để soi sáng sự việc, những sự việc sâu thẫm trong lòng người.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, chữa lành mọi tâm bệnh để chúng ta luôn có một tấm lòng mở rộng chào đón Lẽ Thật, chào đón sự thật về con người của chúng ta và lắng nghe tiếng Chúa truyền phán. Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta đồng hành để tương tác với Ngài trong Mùa Gặt, trong nhiều việc cần được hoàn tất trên khắp đất.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #luathiengvietnam #KhuocTuHayChapNhan

Thời Vàng Son!

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2021

Hội Thánh con dân Chúa hiện đang trải nghiệm một thời kỳ vàng son, vì ánh sáng của Mặt Chúa thông qua chúng ta sẽ được chiếu sáng giữa nơi tăm tối.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” – Ê-sai 60:1

“Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” – Ê-phê-sô‬ ‭5:14‬

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Tuôn Rơi

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2021

Khóc tôi, khóc một dòng sông
Khóc vì dân tộc đau thương tình đời
Khóc tôi, khóc mãi vì ai
Khóc vì tang tóc, đói nghèo dân ta

Khóc tôi, giọt lệ tuôn rơi
Khóc tôi, khóc mãi, vọng canh kêu cầu
Khóc tôi, tôi khóc vì ai
Khóc cho lãnh thổ, xin Ngài giải vây

Khóc tôi, khóc mãi, đêm ngày
Khóc cho đất nước, xin Ngài viếng thăm
Khóc tôi, xin Chúa mở lòng
Khóc cho lòng Chúa giải bày tâm can

Khóc ôi, như Chúa của tôi
Khóc Ngài, Ngài khóc vì con dân Ngài
Khóc vì lòng Chúa yêu tôi
Khóc cho dân tộc, chấn hưng mọi lòng

Khóc xin, khôi phục nước, nhà
Khóc cho, liên kết tình Cha đại ngàn
Khóc xin, hiệp một trong Ngài
Khóc ôi, xin Chúa, nguyện Ngài gia ơn

Nguyện xin Chúa đoái dân con
Nguyện xin tình Chúa, quang khai mọi lòng
Nguyện xin, xin Chúa thứ tha
Xin Ngài giải phóng, phục hồi dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Gặp Chúa

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2021

Cho con nhìn biết Mặt Ngài
Cho con nhìn biết hình hài, Mắt Cha
Cho con biết rõ lòng Cha
Cho con nhìn biết lòng tha thiết Ngài

Cho con biết rõ tình đời
Cho con biết Chúa, biết thời, biết yêu
Cho con “khóc một dòng sông”
Cho con biết Mắt, biết Lòng Cha yêu

Gặp Cha một sáng tinh mơ
Gặp Ngài khoảnh khắc tình thơ ngọt ngào
Gặp Cha giữa chốn ba đào
Gặp Ngài, giông tố, thì thào, Danh Xưng

Gặp Ngài nơi trũng xương khô
Gặp Cha, gặp Chúa tung hô Danh Ngài
Gặp Ngài giữa lúc yếu đau
Gặp Cha nhìn biết, hao hao Mặt Ngài

Cho con biết Chúa Bình An
Cho con yên nghỉ an khang trong Ngài
Cho con biết Chúa Di-rê
Cho con biết rõ nguồn cung ứng Ngài

Cho con ở mãi trong Ngài
Cho con cư ngụ, Đền Ngài muôn thu
Cho con biết Chúa mỗi ngày
Cho con biết rõ hình hài, Mắt Cha

Gặp Cha, nhìn biết tình Cha
Gặp Ngài giữa lúc trầm kha, thuyền đời
Gặp Cha mọi lúc, mọi thời
Gặp Ngài, Lửa Thánh gọi mời, trong tim

Gặp Ngài, ôi phước hạnh thay
Gặp Cha, gặp Chúa, hây hây mọi lòng
Gặp Ngài, xin Chúa mở lòng
Gặp Cha, ở mãi, trong Cha đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Điều Trông Mong

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2021

Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn với nhiều sinh hoạt hằng ngày, với những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, và hẳn nhiên với mục đích đời đời Chúa chỉ định cho từng cá nhân.

Gần đây, trong những mối liên hệ Chúa làm mới lại qua nhiều năm xa cách, tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh muốn xác chứng vài điều cốt lõi:

1. Chúng ta hy vọng đạt được các mục tiêu nào vào cuối cuộc đời trên đất này?

2. Sự thành công trong mục vụ?

3. Sự mở rộng vương quốc Chúa để mang lại sự phóng thích cho nhiều con người?

4. Những thành đạt tốt đẹp trong cuộc chạy đua thuộc linh?

Amen! Tất cả những mục đích tốt đẹp này là một phần hoặc là bông trái của sự gia tăng Chúa muốn ban cho chúng ta. Thế nhưng, tôi thiết nghĩ có vài điều quan trọng hơn nữa vào cuối đời của một con người, ấy là:

Chúng ta đã “yêu” những con người hư mất như Chúa yêu chúng ta chăng?

Chúng ta đã thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với những con người từng “đi qua đời” chúng ta chăng?

Chúng ta đã gặp Chúa như Ngài từng mong đợi trải nghiệm những khoảnh khắc “Mặt đối mặt” với chúng ta chăng?

Chúng ta đã trải nghiệm sự “biết Chúa” như Ngài biết chúng ta chăng?

Bạn ơi, hãy nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm trên đất này cần đặt trên nền tảng của mối liên hệ trong giao ước với Chúa. Mọi việc khác chỉ là bông trái tự nhiên xuất nguồn từ mối tương giao của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Chuyện Tình

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2021

Mắt em trong sáng lung linh
Sáng như trăng sáng, sao mai rạng ngời
Chuyện tình thuở ấy, năm xưa
Cuốn theo mây gió ngập ngừng thâu đêm

Chuyện tình, thời ấy, xa xưa
Từ khi sáng thế tại vườn Ê-đen
Ngay khi mở mắt chào đời
A-đam nhìn biết Mắt Cha sáng ngời

Chỉ trong khoảnh khắc đời đời
Hà hơi Hằng Sống, mắt nhìn biết Cha
Dựng nên theo ảnh tượng Ngài
Nhìn vào Mắt ấy, thấy hình bóng ta

Tình yêu muôn thuở chẳng vơi
Chẳng hề phai nhạt theo dòng thời gian
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Tình yêu vô hạn, chữa lành dân gian

Dẫu cho tội lỗi bôn ba
Nhìn lên Thập Tự, chiều đồi Gô-tha
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Đặt lòng tin cậy, trong Danh Con Trời

Mở lòng hãy mở rộng lòng
Ăn năn, xin Chúa xoá tan đêm buồn
Trở về, về lại, Đầu Nguồn
Xin Cha tha thứ, nguyện Ngài gia ơn

Cho con nhìn thấy Mặt Ngài
Cho con nhìn biết lắng nghe tiếng Ngài
Nhìn vào Đôi Mắt chân tình
Nhìn vào Mắt Chúa, biết Ngài là Cha

Khôi phục giải cứu dân con
Phục hồi đất nước, chấn hưng vùng miền
Bước ra khỏi chốn phu tù
Vực con khỏi chốn trầm luân cuộc đời

Cất cao cánh cửa ngợi khen
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Con côi ta chẳng con côi
Chúa Cha sắm sẵn mở đường cho ta

Chuyện tình năm ấy thuở xưa
Bóng Cha in dấu, Danh Xưng tuyệt vời
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất chẳng ai sánh bằng

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Chuyện tình của Chúa muôn đời chẳng vơi
Núp trong Vầng Đá muôn đời
Chuyện tình yêu Chúa đời đời vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh : Thang Nguyen

Hoa Sóng

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Hoa sóng mới, từ nguồn sống đời đời
Hướng lòng về, nguồn sự sống vô biên
Hoa sóng trắng, loài hoa biển tuyệt diệu
Hướng lòng về, cội nguồn của tình yêu

Lòng mong đợi, loài hoa biển trùng dương
Tình yêu Cha, khiến lòng ta dậy sóng
Trở về nguồn, trở về với cội nguồn
Lòng Giao Ước, một lòng với Gia-vê

Hoa sóng ơi, khơi dậy mối tương giao
Mặt đối Mặt, mắt lòng ta nhìn biết
Tấm lòng Ngài, bày tỏ ý Cha yêu
Tai lắng nghe, tiếng gọi của Tin, Yêu

Lòng mong đợi, nơi Vọng Canh vang tiếng
Tiếng Tù Và, cảnh tỉnh giữa canh ba
Dậy mà đi, kìa dân Chúa vùng lên
Hoa biển sóng, khiến lòng ta dậy sóng

Sống đời đời, dưới bóng cánh Toàn Năng! 😂

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Tiến Lên

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Một lòng kiến định tư duy
Không làm, không đứng, không đi làm gì!
Thế thì ta mãi chăm nhìn
Nhìn qua nhìn lại, chẳng nhìn Chúa ư?

Cớ sao ta mãi trông chờ
Chờ mưa, chờ gió, chờ thời, bôn ba?
Bạn ơi, bạn có biết chăng
Xưa nay Chúa vẫn trông chờ chúng ta

Một ngày tươi mới Chúa cho
Một thời mở rộng, một thời gia tăng
Không còn ngần ngại e dè
Chẳng còn lo lắng bâng quơ thế nào

Một lòng tin cậy trong Cha
Bước vào lãnh thổ giải vây dân tình
Sánh vai, đồng bước với Ngài
Mở mang bờ cõi triển khai vùng miền

Không còn thắt chặc khắc khe
Chẳng còn phán đoán, Ba Miền vùng lên
Tẫy thanh lãnh thổ, khai hoang
Đứng nơi sứt mẽ đêm ngày cầu thay

Chữa lành rịt vết thương lòng
Tỏ bày lòng Chúa qua tình thương yêu
Một lời nhân ái, cho ra
Yêu thương che chở, phá tan đêm buồn

Tình Cha trong mối tương giao
Trong Giao Ước mới Thần Cha vận hành
Ở trong danh tánh Cha ban
Thần quyền thẫm vị trong Danh Con Trời

Tiến lên ta hãy tiến lên
Bước vào mùa gặt, Lửa Linh từ trời
Ý Cha thuận phục theo thì
Theo đường lối Chúa, vâng theo ý Ngài

Tiến lên, vùng dậy mà đi
Đi vào mùa gặt Chúa Cha dẫn đầu
Có gì quá khó cho Ngài
Con gặt bén gót người gieo giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Vươn Lên

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Nào cùng nhau, ta hãy vui mừng lên
Vỗ tay nào, dâng cao tiếng ngợi khen
Chúc tụng Chúa, trên ngôi cao sang ấy
Đấng chú tể, oai quyền thật cao quý

Chúa Bình An, Vua Vinh Hiển tuyệt vời
Không có gì, thật quá khó cho Ngài
Chú chăm nhìn, Ngài vẫn đang tìm kiếm
Với những ai, đang trông đợi nơi Ngài

Không đủ lời, không thể nào mô tả
Tấm lòng vàng, Đấng thành tín đời đời
Không thay đổi, lòng Cha luôn mong đợi
Ôi tình Ngài, hơn biển rộng sông dài

Hãy vui mừng, chúc tụng Đấng năng quyền
Tay mạnh sức, Chúa Vạn Quân chiến đấu
Đấng Đi Đầu, Ngài quang khai, đột phá
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Chớ sợ hãi, không buồn lo trầm cảm
Nhờ ơn Ngài, hãy thừa thắng xông lên
Gió Thánh Linh, đầu nhành đang rúng động
Lửa Thiêng Ngài, ồ, nhuộm đỏ tim ta

Chiến binh Chúa, những chiến binh dũng cảm
Thập Tự Đoàn, gươm hai lưỡi vung lên
Yêu lãnh thổ, cầu thay trong chiến lược
Lời hằng sống, ta công bố đêm ngày

Ý của Cha, nguyện ở đất như trời
Xin thương xót, nguyện xin Ngài nhớ đến
Một lần nữa, nguyện xin Chúa viếng thăm
Mở cửa trời, Ngài thương xót gia ơn

Kìa mùa gặt, giờ con gặt đã đến
Một đạo binh, nguyện xin Chúa dấy lên
Yêu giống nòi, yêu quê hương, lãnh thổ
Bốn Phương ơi, nào ta hãy vươn lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Không Sao Đâu

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Không sao đâu, chớ nên buồn chẳng sợ
Chúa ở cùng, Ngài ở mãi trong tim
Chúa Gia-vê, là Chúa của Bình An
Không thiếu thốn, chẳng bao giờ lo sợ

Không sao đâu, chẳng còn đau đớn nữa
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô biên
Chúa Ra-phê, Ngài là Đấng chữa lành
Không đau khổ, ta chẳng còn than khóc

Không sao đâu, giờ chẳng còn tang tóc
Chúa Sha-mah, Ngài hiện diện khắp nơi
Chúa toàn năng, Đấng giải cứu minh oan
Không lo lắng, lòng bình an yên nghỉ

Dòng bình tịnh, nơi mé nước an vui
Lòng thỏa nguyện, ta vui mừng khôn xiết
Dọn lòng ta, xin chào Vua Vinh Hiển
Nào bước lên, lên đến chốn cao hơn

Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng
Mở rộng lòng, luôn khai phóng, cho ra
Trong chiến trận, hãy mở lòng dung thứ
Chúa tình yêu, Ngài mở khoá ngục tù

Ồ mùa gặt, kìa ruộng đồng phơi phới
Gió Thánh Linh, Ngài viếng thăm lãnh thổ
Thần Lẽ Thật, hằng mở tâm mở trí
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Thời Cơ

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Hội thánh con dân Chúa đã liên tục tha thiết cầu thay để nhìn thấy một mùa gặt rộng lớn. Tạ ơn Chúa, trong những nghịch cảnh hiện thời, giữa cơn khũng hoảng kinh tế, trong đại dịch toàn cầu này, hãy bước vào mùa gặt.

Đây là một thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng nhau chổi dậy để mở rộng vương quốc Chúa. Đức Chúa Trời đang biểu dương Danh Xưng Ngài trên khắp đất. Chớ nên buồn rầu lo lắng vì Chúa đã đi trước để dọn đường cho chúng ta.

Giữa cơn bách hại, Chúa Giê-hô-va Nissi, Ngài là Đấng cờ xí, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta.

Trong cơn nghèo đói, Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu.

Giữa cơn đại dịch, Ngài là Đấng chữa lành.

Giữa mọi thử thách gian truân, Ngài là Đấng giải cứu.

Đức Chúa Trời Bình An là Đấng chúng ta đang thờ phượng.

Hãy đến với Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Lối Đi

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Buông ra mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Quanh co rắc rối, đường mòn?
Rối ren cứ mãi, rườm rà bôn ba?

Nối vòng tay lớn đón chào
Tấm lòng rộng mở, ban cho tình người
Lòng ta khai phóng Lời Cha
Chớ nên thắt chặc, chẳng nên phụ lòng

Con đường sự sống quang vinh
Tình yêu Vĩnh Cữu, tình yêu chữa lành
Một con đường mới mở ra
Lấp lánh sáng ngời, theo ý thượng thiên

Trên con đường Thánh siêu nhiên
Dấu kỳ phép lạ, theo ta hằng ngày
Bước theo Chân Chúa, lên cao
Mắt chăm nhìn Chúa, mùi hương tuyệt vời

Dâng lời chúc tụng Gia-vê
Lòng ta mở rộng, trong Cha đời đời
Con đường mở khoá tư duy
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Thiên đàng trên khắp lối đi
Lời Cha mặc khải sáng soi lòng này
Mở lòng chào đón Bình Minh
Muôn hoa đua nở, tình Cha dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Jannie Cowley

Trăng Vàng Bên Sông

Ngày 24, Tháng 6, Năm 2021

Trăng vàng bến nước nữa đêm
Về bên sông nước, êm êm giữa dòng
Hai người phụ nữ trông mong
Canh ba tát nước, mênh mông dòng đời

Thức canh tỉnh thức dọn lòng
Em về em nhớ, còn mong, đợi chờ
Chờ anh em vẫn chờ mong
Anh ơi anh nhớ nỗi lòng năm xưa

Một lòng chung thủy với nhau
Trong Giao Ước mới hao hao Mặt Ngài
Mắt nhìn chăm chú hình hài
Trời cao trong sáng, ban mai chiếu ngời

Hai con thuyền nhỏ mong manh
Giữa dòng trôi dạt, gát canh bốn bề
Về nơi sông nước một lòng
Bên dòng bình tịnh, bên dòng an vui

Trăng vàng vẫn ở trên cao
Không còn cô quạnh, về mau, ấm lòng
Vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờ
Lòng Cha nay vẫn mong chờ chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Lòng Trông Cậy Trong Sự Biết Chúa

Ngày 23, Tháng 6, Năm 2021

Chúng ta có thể tạo nên nhiều kỷ luật cho bản thân để tự “buộc mình” đặt lòng tin cậy vào Chúa. Điều này nghe thật dễ làm phải không bạn?

Thế nhưng tại sao trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã phải liên tục tranh đấu với “cái tôi” của mình trong sự vâng phục hoặc trông cậy Chúa?

Có một yếu tố quan trọng trong sự “trông cậy” Chúa, ấy là, những trải nghiệm cá nhân trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong mối liên hệ bạn bè hoặc với những người thân của chúng ta, nếu chúng ta đã từng trải nghiệm sự gần gủi để tìm biết cá tính của những người thân yêu, bạn bè, lòng trông cậy giữa chúng ta với những đối tượng ấy sẽ được liên tục thiếp lập, xây dựng và tăng trưởng qua những sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày.

Cũng thế, khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ với Chúa trong giao ước, lòng trông cậy nơi Chúa của chúng ta sẽ trở thành một phản ứng tự nhiên. Hẳn nhiên chúng ta sẽ vẫn phải là một quyết định hằng ngày để đến với Chúa khi đối diện với những sự thử thách khó khăn trong cuộc sống và Chúa sẽ liên tục vùa giúp chúng ta có được một đời sống đức tin vững mạnh.

Hãy nhớ rằng trận chiến cốt lõi của chúng ta không chỉ để vượt qua mọi khó khăn hoặc để được Chúa nhậm lời cầu xin nhưng nó chính là một chiến trận để chúng ta giữ vững đức tin hoặc là lòng trông cậy nơi Chúa. Tất cả đều được gồm tóm vào trọng tâm của mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Nếu sự nhậm lời của Chúa không xảy ra theo sự suy diễn của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa liệu có bị sứt mẻ gì không? Hay điều đó chỉ là một động cơ để chúng ta tìm biết và thuận phục ý Chúa theo đường lối và thời điểm của Ngài?

Lòng trông cậy Chúa của chúng ta cần đặt trên nền tảng của sự “Biết Chúa”, tức là mối tâm giao mật thiết với Ngài. Khi chúng ta nhìn biết tấm lòng của một ai đó, lòng trông cậy của chúng ta với con người đó sẽ được xây dựng và tăng trưởng trong quá trình của mối liên hệ đó.

Hãy ở trong Ngài. Hãy đến với Ngài để biết rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như thể nào. Lúc ấy, sự trông cậy Chúa chỉ là một việc tự nhiên, dễ dàng vì, chúng ta biết rõ tình yêu sâu đậm của Cha Thiên Thượng là như thế nào. Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ vơi; từ đây cho đến đời đời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Vận Người

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2021

Vận ta, vận của con người
Con người, nhớ Đấng Sinh Thành ra ta
Ta đi một sớm một chiều
Chiều kia, vận ấy, vận nằm Tay Cha

Cha ta, Chúa Đấng yêu thương
Thương yêu che phủ trọn đời yêu ta
Ta nay chẳng sợ, không buồn
Buồn gì ta chẳng lo âu đợi chờ

Chờ thời, chờ gió, chờ mưa?
Mưa rơi thấm ướt Tình Cha đại ngàn
Ngàn Thu áo tím chờ ai
Ai đi hãy nhớ đường về chớ quên

Quên đi mọi nỗi đau thương
Thương về, tìm đến cội nguồn, A-ba
Ba Miền, một Chúa, vùng lên
Lên, vào, lên chốn thượng thiên với Ngài

Ngài, Vua Vinh Hiển bao dung
Dung tha, ban phước, từ trời trào tuôn
Tuôn theo dòng chảy Thánh Linh
Lửa Linh khai phóng, dân Ngài quang khai

Khai hoang, mở lối dẫn đường
Đường về thành Thánh, mừng vui trọn đời
Đời ta như gió với mây
Mây bay, gió cuốn, tự do trọn đời

Đời ta, mấy vận, bao đời
Đời đời trong Chúa Bình An trọn lành
Thẫm quyền, thân vị từ Cha
Cha ta, Ngài, Đấng năng quyền vô song! 😂

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Khai Phóng Lãnh Thổ

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Cầu xin Chúa, xin Ngài nhớ đến
Nơi Miền Cao, lòng Chúa đoái thương
Dân tộc con, vẫn còn tìm kiếm
Chốn thăng trầm, xin Chúa gia ơn

Lòng rộng mở, Tình Cha khai phóng
Ban thêm ơn, cung ứng, chữa lành
Cơn tang tóc, đói nghèo muôn thuở
Mở cửa trời, giải phóng dân ta

Lòng mong đợi, mắt chú chăm nhìn
Chiến trận này, của Chúa Gia-vê
Ôi xin Chúa, đêm ngày, thương xót
Bẽ khoá xiềng, giải phóng tư duy

Lòng con côi, chẳng còn tang tóc
Mở mắt lòng, nhìn biết A-ba
Ôi Cha ơi, biết bao giọt lệ
Đến bên Ngài, nhìn biết Cha yêu

Mắt lòng ta, giờ ta nhìn biết
Đức Chúa Trời, Chúa Đấng yêu thương
Lời công bố, Lời Cha truyền phán
Phá tan xiềng, thanh tẫy vùng miền

Từ Vọng Canh, Mặt Cha tìm kiếm
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Chẳng lo buồn, không còn đau khổ
Huyết Chiên Con, rịt vết thương lòng

Giờ chỉ biết, kêu cầu Danh Chúa
Giê-hô-va, Vạn Quân mạnh sức
Đấng Đi Đầu, mở đường đột phá
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Mở rộng lòng, chào Vua Vinh Hiển
Giờ ăn năn, nguyện Ngài tha thứ
Giải vây lòng, mọi mối minh oan

Lửa Thiêng Ngài, ngự trên lãnh thổ
Xin thương xót, xin Ngài động chạm
Một lần nữa, Thần Cha thăm viếng
Cứu dân con, khôi phục nước nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Trở Về Với Nền Tảng

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha và thuộc tánh của Ngài. Ngài là ai? Ngài là Đấng “Ta Là” (the I AM), Đấng Hiện Hữu. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất về trời và luôn mãi trong cõi đời sau.

Điều thứ hai không kém phần quan trọng. Ấy là, chúng ta cần nhìn biết danh tính của chính mình. Chúng ta là ai trong Đấng Christ? Chúng ta là con của Đấng Tối Cao. Sự nhìn biết này chỉ có thể thấu hiểu từ mối liên hệ trong Giao Ước với Chúa. Có nghĩa rằng chúng ta khó có thể thấu hiểu sự liên kết chặc chẽ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương nếu chúng ta không trải nghiệm sự tương giao mật thiết hằng ngày với Đấng Sinh Thành.

Những gì Chúa truyền phán để hướng dẫn bạn trong hiện cảnh là để cho bạn nhìn biết Ngài. Những lời làm chứng của bạn về sự giải phóng và dẫn dắt của Chúa là điều khích lệ cho tất cả. Thế nhưng, nếu một ai đó ao ước được trải nghiệm sự vận hành của Thần Chúa, nhưng lại “rập khuôn” theo sự dẫn dắt của Chúa cho bạn thì… e rằng những sự việc này chưa chắc lại là sự dẫn dắt Chúa ban cho cá nhân đó.

Hãy nhớ rằng Chúa có nhiều phương cách, có lúc Ngài truyền phán cho người bệnh dầm mình xuống sông và bởi sự vâng lời Chúa họ đã được chữa lành. Có lúc Ngài truyền phán cho người què hãy chổi dậy và vác giường mà đi, v.v. Chúa muốn chúng ta lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài cho mỗi hoàn cảnh riêng biệt.

Vua Đa-vít đã luôn luôn cầu vấn Chúa trước khi ra trận. Có lúc Chúa cho ông một chiến lược xông ra đối nghịch trực diện với quân thù. Có lúc Chúa bảo ông đi vòng phía sau về hướng cây dâu, rồi sau đó lắng nghe tiếng gió lây động trên đầu nhành cây và chỉ xông lên khi ông nghe được tiếng gió vì lúc ấy Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi đầu để giải phóng dân sự Ngài.

Đây là lý do tại sao chúng ta không nên thiết kế những phương pháp và công thức cho con dân Chúa “thực hiện” để tiếp nhận những điều thuộc về Chúa và cũng là lý do chúng ta không nên ép buộc hoặc đoán định hướng đi cho từng cá nhân. Chúng ta có thể chia sẻ những mô hình thuộc linh, nhưng sự dẫn dắt của Chúa cho từng cá nhân là cho chính cá nhân đó tìm biết ý Chúa trong mối tương giao hằng ngày.

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và danh tính của chúng ta trong Đấng Christ qua mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Chúa.

Hãy Đến Với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Về Chúa

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta suy gẫm về Chúa, tầm nhìn của chúng ta về Ngài là như thể nào?

Chúng ta có nhìn thấy Chúa như một Đấng nào đó xa vời mà chúng ta không thể đến gần chăng?

Hoặc chúng ta nhìn thấy một Đấng đầy dẫy quyền năng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng sửa trị hoặc đoán phạt chúng ta chăng?
Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghĩ rằng Chúa chỉ nhậm lời của những con người được ơn nào đó nhưng lời cầu nguyện của chính cá nhân mình thì không được nhậm? Tôi đã từng có tầm nhìn sai lệch này qua những sự dạy dỗ sai lầm. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết vì Ngài nhìn biết tấm lòng của chúng ta!

Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghỉ rằng chúng ta cần trở nên tốt hơn để được xứng đáng nhận lãnh ơn phước Chúa chăng? Hẳn nhiên nếu chúng ta vượt qua ranh giới ra khỏi vòng bảo vệ của Chúa, thì chúng ta không thể đứng vào một vị trí chính chắn để tiếp nhận ân sũng của Ngài.

Chúng ta có khuynh hướng “lập công” chăng? Tức là noi theo những quy luật giáo điều khắc khe của khuôn khổ “tôn giáo” mà lại chối bỏ mối liên hệ với Chúa? Nói tóm lại chúng ta có lắng nghe Chúa truyền dạy qua sự cảm động của Đức Thánh Linh hay chỉ làm theo các phương pháp và sự dạy dỗ của con người mà thôi?

Chúng ta có nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chăng? Ngài là Đấng Sinh Thành, là Cha của linh hồn chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương!

Tất cả cần được dựa trên nền tảng của mối tâm giao trực tiếp, trong giao ước Chúa. Chúng ta CHỈ BIẾT VỀ Chúa hay chúng ta thật sự BIẾT Chúa????

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Cánh Xanh

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Cánh xanh, vạt lá xanh xanh
Cườm hoa trăng trắng, lòng anh đợi chờ
Một vừng trăng sáng như mơ
Lòng em vẫn nhớ, vẫn chờ đợi ai!

Cánh hồng bươm bướm yêu thương
Cành mai thơ thẫn, mùi hương dạt dào
Hừng đông chưa gọi anh đào
Mùa hoa đua nở nắng chào yêu thương

Nữa đêm hoa nở bất ngờ
Hương mơ thầm nhớ, tình thơ trọn lành
Cánh hồng, cánh đỏ lá xanh
Mỏng manh nhớ gọi tên anh đường về

Đường đi ngập lá xanh xanh
Tình anh em nhớ mong manh đón chờ
Một mùa thay lá thẫn thờ
Tình yêu nhuộm tím lòng thơ tình người

Tình Thu, lá tím, xanh xanh
Một mùa hy vọng, một mùa thương yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Đắc Thắng Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Bí quyết của một cuộc đời đắc thắng không tuỳ thuộc ở ân tứ và tài năng của chúng ta; nó cũng không tuỳ thuộc vào nguồn tài chánh của mục vụ hoặc tổ chức; nó không tuỳ thuộc vào các mối liên kết trong tổ chức.
Hãy xem trong II Sử Ký 20, phân đoạn này cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đi đầu, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta trong mọi tình huống.

Dân sự Chúa đã phải đối đầu với kẻ thù và trong lúc ấy Chúa ban Giô-sa-phát một lời hứa chắc chắn về trận chiến trước khi dân Ngài xông vào chiến trận.

“Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh-hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi…”

“Đương lúc chúng khởi ca-hát và ngợi-khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy đều bị bại.” – II Sử-ký‬ ‭20:17‬, 22‬

Sự chiến thắng thuộc về Chúa và khi chúng ta xông vào chiến trận trong Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, kẻ thù sẽ phải tháo chạy!

Hãy tiếp tục tìm kiếm Mặt Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Hallelujah. Sự đắc thắng thuộc về Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Niềm Vui Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Niềm vui này không xuất nguồn từ ngoại cảnh; nó không đến từ bất cứ một điều gì khác; nó không đến từ mục vụ. Hẳn nhiên khi chúng ta bước đi để làm theo những gì Chúa Thánh Linh cảm đồng chúng ta có được một niềm vui mới trong ý chỉ Chúa.

Nhưng niềm vui trung thực đến từ những giây phút chúng ta trải nghiệm sự hiện diện trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ở trong mối liên lệ giao ước với Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 16 và I Sử Ký 16:

“Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ, Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát. Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống. Trước Mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thi-Thiên 16:10-11

“Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài, Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh của Ngài.”
‭‭1Sử‬ ‭16:27‬

Khi chúng ta đồng hành với Chúa, trong sự hiện diện của Mặt Ngài, niềm vui và sức mạnh sẽ là những ấn chứng tuyệt vời trên chúng ta và trong cuộc đời chúng ta là những ống dẫn thô sơ để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất.

Đúng thế, niềm vui của chúng ta đến từ Cội Nguồn của sự sống, từ Đấng Sinh Thành; Ngài là Cha của linh hồn chúng ta.
Hãy đến với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-202

Bình An Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Sự bình an thật là một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Chúa Bình An là Đấng đang ở cùng con dân Ngài.

Khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời trong mối tương giao mặt đối Mặt, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom, tức là một thuộc tính của Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và thông qua chúng ta là những ai thuộc về Chúa. Trong bản dịch nguyện thủy, từ Shalom có nghĩa rằng không có gì thiếu thốn hoặc thiếu hụt tức là sự trọn vẹn hoàn mỹ không có một tỳ vết.

Sự bình an của Chúa, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom mang lại sự yên nghỉ cho linh hồn chúng ta và là một sự chữa lành cho mọi tâm bệnh và thể xác. Khi chúng ta cầu nguyện hoặc chúc phước cho một ai đó, lời cầu bình an là một lời cầu xin tốt đẹp về một thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Ngày nay, dân Do Thái liên tục xử dụng từ này như một lời chào thăm tốt lành với người thân yêu xa gần.

Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài và ban cho họ sự bình an của Ngài. (Xem trong Dân Số Ký 6:26-27‬)
Giăng đoạn 14 là một phân đoạn tuyệt vời mô tả tình yêu của Chúa qua thông điệp của tình yêu Chúa được thể hiện qua trạng thái của “sự ở trong Chúa.” Và, trong đoạn này, Chúa nhắc đến một lời hứa ơn phước quan trọng Ngài dành cho chúng ta:

“Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.” – Giăng‬ ‭14:27‬ ‭

Đúng vậy, khi chúng ta liên tục bước đi trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an của Chúa Bình An. Trong sự diện thánh, Mặt Ngài sẽ liên tục chiếu sáng để chữa lành mọi bệnh tật và linh hồn chúng ta sẽ đi vào sự yên nghỉ thật trong Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

“Động Cơ Tình Yêu” Trong Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Thật ra không có một công thức điển hình nào để chúng ta “Thực Hành Sự Hiện Diện”, tức là không có một phương pháp nào để chúng ta luyện tập về việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì sao? Vì sự ở trong Chúa hoặc liên tục cảm nhận sự hiện diện của Chúa được đặt trên nền tảng của mối liên hệ, và, trong sự tương giao mật thiết chúng ta đến gần Chúa để nhìn biết Ngài trong giao ước.

Nếu một ai đó nghĩ rằng “Tôi đến gần Chúa để đón nhận điều này hoặc điều kia…”, không khéo chúng ta sở hữu một động cơ ở ngoài ranh giới của mối liên hệ giao ước với Chúa, vì tất cả đều không được dựa trên một nền tảng nào khác hơn là bản thể chân chính của Đức Chúa Trời; ấy là, Ngài chính là cội nguồn của Tình Yêu.

Đúng thế, những ơn phước ở trong sự hiện diện của Chúa chỉ là bông trái tự nhiên, nhưng chính chúng không là mục tiêu tối hậu. Hẳn nhiên, “Thực hành sự hiện diện” đòi hỏi một điều kiện tiên quyết quan trọng, ấy là, một sự quyết định trong chính con người của chúng ta để ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa.

Sự quyết định này không gì khác hơn là lòng tình nguyện đi theo Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài, nhưng Ngài ban cho con người quyền tự do chọn lựa và quyết định. Ngài đã không tạo dựng nên những “rô-bô, người máy”. Ngài yêu chúng ta một cách vô điều kiện và vì thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền quyết định thượng đỉnh. Nếu chúng ta vâng theo lời khuyên dạy của Chúa, chúng ta sẽ được phước, nếu không, Chúa vẫn yêu thương, nhưng vì các định luật thuộc linh Chúa đã thiết lập, chúng ta sẽ ở ngoài vòng ranh giới của ơn phước Chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ có quyền quyết định để đến gần Ngài trong mối tương giao mặt đối Mặt. Và điều đó đòi hỏi một phần tử quan trọng, “tình yêu” trong giao ước để chúng ta “thực hành sự hiện diện” của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Vậy thì, những chướng ngại vật nào đang ngăn cản chúng ta đến gần Chúa? Có phải chăng là do những sự dạy dỗ sai lầm chúng ta bị vướng mắc trong quá khứ? Những khuynh hướng và đường lối của tư duy, kiến định của các giáo điều vu vơ là những rào cản khiến chúng ta không thể đến với Chúa trực tiếp? Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có đủ “ơn” để tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa? Chúng ta có giống như con dân Chúa xưa kia trong đồng vắng không dám đến gần Chúa mà chỉ muốn nghe Lời Chúa qua Môi-se không? Hẳn nhiên, Chúa sẽ xử dụng nhiều công cụ để chia sẻ Lời Ngài, nhưng thật ra, Chúa đã dựng nên con người để ở trong mối tương giao trực tiếp với Ngài.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm động, động chạm đến mỗi người trong chúng ta. Xin Ngài chữa lành mọi chấn thương lòng của những chu kỳ tối tăm của quá khứ. Xin Ngài giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của các thế lực tối tăm, của những kiến định sai lệch xuất nguồn từ các giáo điều rườm rà do con người thiết kế. Chúa là tốt lành và Ngài mong muốn con dân Ngài nhìn biết thuộc tánh chân chính của Ngài, Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây chính là một nền tảng và động cơ đích thực để chúng ta bước vào và liên tục ở trong sự hiện diện của Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Thực Hành Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Một câu trong Anh Ngữ, “Practicing the Presence of God” thường được dùng để mô tả một trạng thái khi chúng ta “thực hành sự hiện diện của Chúa”. Nó không chỉ là một trạng thái của việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa, nhưng là một chủ động của cá nhân mình để bước đi và liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa.

Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời là Thần vì thế sự thờ phượng thật là khi chúng ta thờ phượng Ngài với tâm thần và lẽ thật. Vậy thì, sự thờ phượng tức là khi chúng ta thờ phượng trong sự hiện diện của Ngài và điều này có thể được diễn tiến 24 trên 24 hay không? Hay là chúng ta chỉ bước vào sự hiện diện của Chúa trong những buổi nhóm họp tại hội thánh hoặc ở trong những buổi cầu nguyện tuần hoàn tập thể và cũng có thể là trong những thì giờ riêng tư khi chúng ta dành riêng một khoảnh thời gian trong ngày để thông công với Chúa?

Đức Chúa Trời là Đấng “Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại”; Ngài là Đấng đầy dẫy năng quyền, không có thì là khó cho Ngài. Ngài là Đấng biết hết mọi việc và Ngài đang hiện diện ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới đất và bên dưới đất.

Thế thì, chúng ta có thể bước vào và liên lục ở trong sự hiện diện của Chúa từng giây phút và ở bất cứ một nơi chúng ta hiện đang có mặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày; ngay cả trong giấc ngủ của chúng ta, khi tâm trí không hoạt động, nhưng tâm linh của chúng ta vẫn có thể thông công với Chúa.

Nói tóm lại, sự hiện hiện của Chúa đang bao trùm trên khắp đất và vì thế, nếu chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa là vì “đường giây” của sự thông công của chúng ta với Chúa bị nghẹt ngòi hoặc là chúng ta không mở lòng để trò chuyện với Ngài. Sự trò chuyện này không hẳn chỉ ở trong hình thức của sự cầu thay, hát ngợi khen, nhưng nó mang nhiều hình thức khác nhau.

Với tất cả những ai đã từng trải nghiệm ‘tình yêu’ trong mối quan hệ, bất cứ một mối quan hệ nào, giữa vợ với chồng, giữa bạn bè, giữa những người thân yêu, có lắm lúc chúng ta gần gủi với những người thân của mình mà không hề mở miệng nói một lời. Nhưng chúng ta cảm nhận sự tương giao ấm áp, gần gủi trong những giây phút ấy.

Tôi thiết nghĩ, đây chính là một trạng thái của sự việc “ở trong Ngài”, là khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa đêm, ngày tức là ngày và đêm. Hallelujah. Đây là một nguồn phước hạnh lớn nhất của những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Việc gì sẽ liên tục xảy ra khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa? Hãy nhớ rằng, các bánh trần thiết trong Đền Thờ đã được “bảo kê” trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên trên đường đến Đất Hứa, mặc dù họ đã phạm tội với Chúa, nhưng ở trong sự hiện diện Chúa, giầy họ không bị mòn, áo họ không hề bị rách. Thật là một điều kỳ diệu phải không bạn?

Chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ siêu nhiên một cách tự nhiên khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không cần tìm kiếm, nhưng các dấu kỳ phép lạ này sẽ đi theo chúng ta trong trọn cuộc hành trình từ đất về trời.
Đây là một sự thật điển hình cho tất cả và chúng ta có thể khởi đầu cuộc hành trình đó ngay trong giây phút này, với mối liện hệ mật thiết thông qua Đấng Trung Bảo, thông qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá.
Với những ai đã là con cái Đức Chúa Trời, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khao khát Chúa, như một con nai cái thèm khát dòng nước vậy. Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Đoạn Trường

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2021

Gập ghềnh khắc khoải cheo leo
Bước lên, vào chốn cao hơn giờ này
Từ nơi cao ấy, cổng thành
Bước theo Chân Chúa, lòng bình an luôn

Tầm nhìn phóng khoáng trên cao
Trên con đường thánh Lời Ngài quang khai
Mắt Cha đưa dẫn hằng ngày
“Con ơi, rẽ bước bên này theo Cha!”

Lắng nghe tiếng gọi Tin, Yêu
Làm theo Lời Chúa, khai hoang vùng miền
Khắp nơi, mọi chốn mọi thì
Đánh đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên

Đoạn trường chia rẽ lối đi
Bước chân lên chốn đường dài ai ơi
Chẳng buồn, không sợ, chẳng lo
Trong cơn giông tố cửa trời mở ra

Trong Ngài, ở mãi trong Ngài
Chẳng còn phân rẽ đoạn trường chia ly
Dẫu cho tình huống thể nào
Thần Cha soi sáng, vận hành qua ta

Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Chổi dậy khai phóng khắp nơi vùng miền
Một ngày tươi mới mở ra
Đoạn trường, nơi chốn Thánh Linh vận hành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Sự Tự Do Thật

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Tự do trong Thánh Linh Ngài
Tự do trong Chúa, an bình vô song
Tự do đi đứng trong Cha
Tự do đồng trị, khắp nơi trên trời

Chớ theo, thật chẳng rập khuôn
Chớ tìm, chẳng kiếm giáo điều vu vơ
Chớ theo, phương pháp làm gì
Chớ tìm, chẳng kiếm, đi theo ý người

Ở trong nơi kín nhiệm kìa
Ở trong, dưới bóng toàn năng, trong Ngài
Ở trong, nơi chốn an bình
Ở cùng với Chúa, khắp nơi mọi thì

Bước lên, vào chốn cao hơn
Bước đi theo dấu chân Ngài khắp nơi
Bước vào lãnh thổ giải vây
Bước đi trong Chúa, Thần Quyền Cha ban

Mở lòng, mở rộng lòng ta
Mở ra khai phóng, triển khai dân tình
Mở rộng bờ cõi yêu thương
Mở lòng, mở rộng vòng tay đón chào

Ban cho, ta hãy cho ra
Ban ơn, giải phóng trong tình yêu Cha
Ban cho, dung thứ mọi người
Ban cho tình Chúa, yêu người Chúa yêu

Tình yêu trung thực của Ngài
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành
Tình yêu của Chúa nhiệm mầu
Tình yêu, tình Chúa, đại ngàn vô song

Tự do nơi chốn Phòng Cao
Tự do khai phóng, mọi lòng khắp nơi
Tự do mở khoá ngục tù
Tự do yêu mến, tự do tình người

Một ngày tươi mới Tự Do
Nguyện xin tình Chúa gia ơn mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Tầm Nhìn Tích Cực

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta nhìn biết và lắng nghe được những gì Chúa đang truyền phán, chúng ta sẽ có được một tầm nhìn đắc thắng. Vì sao? Vì Chúa là Đấng Đi Đầu, Ngài là Đấng đột phá mọi bế tắc, Ngài là Đấng mở đường khi không còn lối thoát.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn tích cực trong mọi thì vì Chúa sẽ luôn luôn là Đấng chiến thắng, khắp nơi mọi chốn trên mọi nẻo đường của cuộc đời chúng ta, từ nay cho đến đời đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Sương Hồng

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Tặng em một nhánh xinh xinh
Giọt sương lấp lánh, lung linh sáng ngời
Sáng lên, tỏa sáng bầu trời
Như sương lấp lánh sáng ngời mông lung

Tặng anh một áng mây hồng
Giọt sương lấp lánh cánh hồng yêu thương
Sáng lên ngời sáng Mắt Cha
Như mai sao chiếu, bầu trời tân tiu

Cánh hồng cánh đỏ xa xa
Tình ta trọn vẹn trong Cha đời đời
Một ngày tươi mới mở ra
Sương Hồng lấp lánh tình Cha dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Hướng Đi

Ngày 12, Tháng 6, Năm 2021

Một hướng đi, một con đường mới
Một tầm nhìn, một cơ hội mới
Mở mắt lòng, nhìn biết ý Cha
Điều mới mẽ, Chúa đang làm kìa

Chẳng còn buồn, lo âu than vản
Không tiêu cực, đánh gió bá vơ
Nhìn biết Chúa, ơn Ngài khai phóng
Triển khai lòng, giải phóng quang khai

Một hướng đi, bước theo ý Chúa
Mở cửa trời, tình Chúa gia tăng
Giữa cơn giông, Lửa Thiêng giáng xuống
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Mùa mưa mới, chân tình sung mãn
Ơn phước Ngài, tuôn đổ từ trời
Biết bao lần, ý Cha mở lối
Lời yêu thương, dẫn lối đưa đường

Một hướng đi, một con đường mới
Mắt lòng ta, mở rộng đón chào
Lời mặc khải, Lời Cha vang dậy
Từ khắp nơi, các chốn trên trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Nhìn

Ngày 11, Tháng 6, Năm 2021

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan của Ngài
Chăm nhìn ngoại cảnh vu vơ?
Nhìn chăm, chẳng thấy Chúa đang ở cùng!

Một lòng, hãy hướng về Nguồn
Cội Nguồn từ Chúa, từ trời ban cho
Quên đi buông bỏ thói quen
Tầm nhìn quen thuộc, lối xưa đường về

Con đường mòn của tư duy
Giã từ đường cũ, vẫy tay giã từ
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Một con đường Thánh mở ra giờ này

Phép kỳ dấu lạ theo ta
Ôi nguồn ân sũng từ trời trào tuôn
Lập công ta chẳng làm chi
Mọi điều từ Chúa ban ơn mọi thì

Tầm nhìn, xoay hướng ăn năn
Huyết Chiên Con ấy, tẫy thanh mọi lòng
Vòng tay mở rộng đón chào
Mắt ta nhìn biết, Mặt Ngài sáng soi

Trong Cha ta ở trong Ngài
Tầm nhìn rộng mở yêu thương dạt dào
Chân ta bén gót theo Cha
Mắt nhìn, Ánh Mắt dẫn đưa mọi đường!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngưỡng Cửa

Ngày 11, Tháng 6, Năm 2021

Đứng nơi ngưỡng cửa vùng miền
Từ nơi chốn ấy, Lời Ngài quang khai
Đứng vào vị trí thượng thiên
Vọng canh vang tiếng, khắp nơi đầu nguồn

Một năm chiến trận gia tăng
Biết bao ren rối, xoay vòng thời gian
Từ nơi xung đột, cổng thành
Lời Cha công bố, đánh tan kẻ thù

Ô kìa mùa gặt đến rồi
Chớ nên quên lãng, mở lòng đón xem
Mắt nhìn, nhìn biết ý Ngài
Lòng ta trông đợi lắng nghe Lời Ngài

Một mùa thu gặt gia tăng
Một mùa sung mãn Thần Cha vận hành
Vùng lên chổi dậy Ba Miền
Đánh Đông dẹp Bắc, cờ Ngài tung bay

Không gì quá khó cho Ngài
Mở toang cửa ngục, phá tan mọi xiềng
Mở ra, mở rộng lòng ta
Cho ra, dung thứ, triển khai dân tình

Đứng nơi ngưỡng cửa chuyển thay
Gia-vê, đột phá, Đi Đầu, giải vây
Ăn năn xoay hướng, kêu cầu
Xin Cha giải phóng, nguyện Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiều Ấy

Ngày 10, Tháng 6, Năm 2021

Chiều xưa, một áng mây
Chiều xưa lặng lẽ, một bóng chiều xưa
Bóng em như cánh nhạn Hồng
Bóng anh như bóng như hình với em

Chiều nay, khoảnh khắc siêu nhiên
Chiều nay nhộn nhịp, mừng vui trọn lành
Bóng em như bóng dáng Cha
Bóng anh như bóng như hình của Cha

Chiều về ánh mắt tân tiu
Chiều qua, chiều đến tình yêu dạt dào
Chiều xưa, vắng bóng người xưa
Chiều nay, anh nhớ chờ mong một lòng

Chúa Cha sắm sẳn mọi điều
Chiều Xuân nắng ấm, đường về Si-ôn
Chiều xưa, chiều ấy, ấy mà
Ngày qua tháng lại, chờ mong tình Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-06-202
http://www.luathiengvn.com

Đã Được Trọn!

Ngày 9, Tháng 6, Năm 2021

“…Mọi việc đã được trọn…” – Giăng‬ ‭19:30‬

Chúng ta không thể lập công hoặc làm gì khác hơn là tiếp nhận ân sũng Chúa qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus trên Thập Tự Giá. Dấu kỳ và phép lạ không do lời cầu nguyện hoàn mỹ hoặc tùy thuộc vào sự ‘được ơn’ của chúng ta.

Sự tốt lành của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sự hiện diện của Chúa qua mối liên hệ của chúng ta với Ngài và do sự “động lòng thương xót” của Chúa. Danh Xưng Đức Giê-hô-và Ra-phê, Đấng Chữa Lành, sẽ được liên tục bày tỏ với những ai thuộc về Ngài. Chúa đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài. Thuộc tính của Chúa là một việc tự nhiên được tỏ ra trong mọi thì, trên khắp đất với những ai ở trong giao ước Ngài.

Đây không là một điều chúng ta có thể học từ phương pháp này đến phương thức kia, vì, điều này xuất nguồn từ bản thể của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn trở nên những nhân chứng về sự tốt lành của Chúa, chúng ta cần tương tác với Ngài trong mối liên mệ mật thiết hằng ngày. Điều này có nghĩa là gì? Đây là sự đồng hành với Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và nó khởi đầu với sự vâng phục!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Thi Ca

Ngày 8, Tháng 6, Năm 2021

Một mùa mở rộng gia tăng
Một mùa sung mãn tràn đầy yêu thương
Biết bao tan tóc buồn đau
Gia-vê giải phóng xoá tan đêm buồn

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Jesus Chúa Đấng giải vây mọi lòng
Một cơ hội mới Chúa ban
Một đường lối mới, cửa trời mở ra

Xông vào trận chiến ba đào
Chúa Cha bày tỏ, lời Ngài quang khai
Đứng trên Lời Hứa, vững an
Bình an trong Chúa, năng quyền vô song

Chẳng nên vương vấn sự đời
Chớ nên cố chấp, một lòng thành tâm
Đêm ngày nơi chốn Vọng Canh
Lắng nghe Tiếng Chúa, sấm rền khắp nơi

Một ngày với Chúa Gia-vê
Ngàn ngày như một, Thần Cha vận hành
Một mùa chúc tụng ngợi khen
Tôn vinh chúc tán Đấng ngồi trên ngôi

Danh Ngài cao quý lạ lùng
Kìa Danh trên hết mọi danh, đất trời
Có ai sánh kịp với Ngài
Ôi Danh yêu dấu, Đầu Nguồn muôn năm

Mùa Thi Ca đến ô kìa
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Hết lòng chúc tụng Gia-vê
Mừng vui ca hát trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Biết Chúa Hay Biết Về Chúa?

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2021

Biết Chúa trong mối tương giao
Biết Ngài, nhìn biết lối đi đường về
Biết Cha, chăm chú lắng nghe

Biết Ngài, nhìn biết Con Trời quang vinh
Biết Ngài hay biết về Ngài?
Biết nhìn đôi mắt chân tình của Cha
Biết Ngài, bày tỏ lòng Ngài

Biết trong ánh mắt, biết trong lời Ngài
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết trong giáo luật, khắc khe giáo quyền?
Biết trong phương pháp, luật hình?

Biết làm, tuân chỉ, rập khuôn thế nào?
Rập khuôn, ta chớ rập khuôn!
Bước ra khỏi chốn đến thờ ngay đi
Bước vào lãnh thổ cầu thay

Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền vô song
Tỏ bày tình Chúa, Cha yêu
Giải vây, khai phóng, triển khai mọi lòng
Chớ nên khắc nghiệt, bôn ba

Mở ra, mở rộng, mở lòng cho ra
Trong tay ta có điều gì?
Chỉ một ‘cây gậy’, có gì cho ra!
Buông ra, mở khoá ngục tù

Lòng ta rộng mở, vòng tay đón chào
Biết bao ân tứ Cha ban
Biết bao ân sũng, ơn Ngài gia tăng
Chẳng còn tan tóc đau thương

Một lòng trông cậy, một lòng yêu thương
Biết Ngài, nhìn biết lối Ngài
Biết Thập Tự Giá, tình yêu đại ngàn
Biết Ngài, như Chúa biết ta

Biết nghe tiếng Chúa, dịu dàng bên tai
Biết Ngài, bày tỏ lòng Ngài
Biết Ngài trong mối tương giao hằng ngày
Biết Ngài, nếm biết tình yêu

Biết Ngài, xin Chúa cho con biết Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Mỏng Manh

Ngày 1, Tháng 6, Năm 2021

Mỏng manh một chiếc thuyền con
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Xoanh vần một áng mây bay
Vấn vương theo mãi trọn vòng thời gian

Một hình hai bóng chiều tà
Vẫn còn yêu mến, vòng tay đón chào
Chào Cha, chào Chúa Thánh Linh
Vòng tay của Chúa, chứa chan ân tình

Vùng lên, chổi dậy Ba Miền
Đánh Đông dẹp Bắc, triển khai dân tình
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Tôn vinh chúc tụng Đấng ngồi trên ngôi

Đồng hành với Chúa, Cha yêu
Chẳng còn than vản, chiến đơn một mình
Hoàng hôn vắng bóng người xưa
Mỏng manh, nhưng chẳng một mình đơn côi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Cánh Đỏ

Ngày 1, Tháng 6, Năm 2021

Bình minh nhuộm đỏ bầu trời
Sắc xanh, sắc đỏ tỏ bày yêu thương
Vẫn tìm, vẫn nhớ, vẫn yêu
Bướm vàng cánh đỏ, Xuân qua, Hạ về

Một đời thắm thoát qua mau
Trong một khoảnh khắc mở lòng chào Cha
Đón chào ngọn gió ân tình
Mở lòng chào đón, đường về Si-ôn

Trong Cha, ta ở trong Ngài
Biết bao vẻ đẹp, trong Cha trọn đời
Hoa kia sớm nở tối tàn
Vẫn được chăm sóc, vẫn được bảo an

Ôi tình yêu Chúa vô biên
Bất tận, sung mãn, Hồng Ân tuyệt vời
Bước vào lãnh thổ quang khai
Thần Cha ngự xuống, phá tan mọi xiềng

Có gì quá khó cho Ngài?
Chúa đang mong đợi, dân Ngài dấy lên
Chiến binh, dũng cảm can trường
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên

Vùng lên quật khởi khai hoang
Thương trường khai phóng khắp nơi vùng miền
Bước ra khỏi chốn giáo đường
Bước vào Mùa Gặt, tỏ bày Tình Cha

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Hết lòng trông cậy đợi chờ
Bướm vàng cánh đỏ, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh:Thang Nguyen

Chiến Lược Trong Sự Hiện Diện

Ngày 31, Tháng 5, Năm 2021

Các chiến lược cầu thay siêu nhiên đến từ Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời chưa bao giờ bại trận vì Ngài là Đấng bách chiến, bách thắng. Đây là lý do vì sao, Chúa đã khuyên dạy về sự thờ phượng thật và cũng là một chiến tuyến các thế lực tối tăm đang tìm cách lấn át để khống chế con dân Chúa.

Tất cả đều xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì với chúng ta trong nơi kín nhiệm?

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 31-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Gia Đình Đấng Christ

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2021

Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta ở trong mối tương giao với Ngài.

Hãy nhớ lại mô hình từ buổi sáng thế. Ngài dựng nên A-đam theo ảnh tượng Ngài. Rồi sau đó Ngài dựng nên Ê-va làm bạn đồng hành với A-đam và cả ba, Chúa, A-đam và Ê-va tương giao trong mối liên hệ của một gia đình mỗi ngày tại vườn Ê-đen.

Trong xuyên suốt Thánh Kinh, Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng yêu thương của Ngài đối với dân Chúa. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi một mình, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng từ nay cho đến tận thế, đời đời!

Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng Chúa để ở trong gia đình Ngài nói riêng, và ở trong đại gia đình của Đấng Christ nói chung, tức là vương quốc Chúa.

Chúng ta là gia đình của Chúa trên đất này. Vì thế, mối liên hệ cá nhân giữa mỗi người trong chúng ta với Chúa là quan trọng hàng đầu trong cuộc sống và từ nơi chốn ấy, chúng ta sẽ bày tỏ tấm lòng của Chúa với anh em mình, với một thế gian đang tìm kiếm Lẽ Thật.

Mọi việc khác, như gia đình vợ chồng, cha mẹ, anh em, mục vụ, việc lành, việc nghĩa và các sinh hoạt hằng ngày sẽ được triển khai từ mối liên hệ riêng tư của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Lửa Vàng

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2021

Tình cảnh cuộc đời, ai có thấu
Bao nhiêu ren rối, lối bôn ba
Tan tóc đau thương, Chúa đã biết
Giờ con xin đến, tựa vai Ngài

Tiếng gió đêm khuya, lạnh băng giá
Lời Cha nhỏ nhẹ, rót bên tai
Trong nơi kín nhiệm, lòng xoa dịu
Rịt vết thương lòng, Đấng Ra-phê

“Luyện vàng trong lửa”, là thế ấy
Cơn đau thế kỷ, Ngài biết rõ
Lửa Thiêng của Chúa, nguyện xin Ngài
Thanh tẫy tâm con, Chúa, Cha ơi

Phá tan mọi xiềng, kêu cầu Chúa
Khai phóng tiềm năng, cứu dân con
Trong bao nghịch cảnh, Ngài hiện diện
Giải phóng, minh oan, Danh Xưng Ngài

Lòng con trông đợi, chỉ mỗi điều
Ôi chỉ một điều, con khẫn nguyện
Cho con luôn ở, trong Nhà Chúa
Bên Dòng Bình Tịnh, chốn an vui

Giờ bạn đang đứng, ở nơi nào?
Trong cơn tôi luyện, “Vàng Thử Lửa”?
Bên bờ vực thẫm, lòng bội nghịch?
Ở giữa cơn giông, của cuộc đời?

Ồ ân sũng Chúa, là vô tận
Tình yêu của Chúa, thật vô biên
Biết bao ơn phước, Chúa tuôn tràn
Lòng Chúa bao la, Chúa vị tha

Kìa vòng tay Chúa, đang chào đón
Ánh Mắt thương yêu, Chúa chăm nhìn
Tôi luyện dân Ngài, trong cơn lốc
“Luyện vàng qua lửa”, chỉ vì yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Thoáng Mây Bay

Ngày 27, Tháng 5, Năm 2021

Vui buồn một thoáng mây bay
Buồn vui khoảnh khắc, về nguồn cùng Cha
Chẳng nhìn ngoại cảnh bôn ba
Đời ta giờ có Chúa luôn ở cùng

Trong cơn giông tố cuộc đời
Thăng trầm đây đó, tình đời xôn xao
Vui vì có Chúa đồng đi
Buồn chi ta chẳng buồn lo làm gì

Họa may khoảnh khắc trầm luân
Từ bờ vực thẫm Tay Ngài vực ta
Bước vào lên chốn cao hơn
Ngự nơi Nhà Chúa, Mắt Cha sáng ngời

Trong Cha, ta ở trong Ngài
Kìa nguồn cung ứng, trọn đời trào tuôn
Trông về, ý Thánh từ trên
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng bình an luôn

Vui buồn một thoáng mây bay
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi điều đổi thay
Buồn vui, ta chẳng âu lo
Trong tình yêu Chúa, lòng mừng vui luôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Mới Hừng Đông

Ngày 26, Tháng 5, Năm 2021

Một ngày mới, hừng đông rực sáng
Ánh mắt anh, sáng rực tim em
Tìm về nguồn sống tuyệt vời
Tâm em xoay hướng, đường về Si-ôn

Một ngày mới, mọi điều chuyển đổi
Con đường xưa, từ giã lối mòn
Đường về nhà Chúa Gia-vê
Một con đường Thánh, kìa Ngài gia ơn

Một ngày mới, hừng đông chào đón
Mở rộng lòng, chào Chúa tình yêu
Đường xa ta chẳng ngại ngùng
Bước chân ta, theo dấu bước Chân Ngài

Một ngày mới, niềm hy vọng mới
Mới trong tim, mới cả tâm hồn
Hừng đông ngời sáng tình Cha
Lòng hớn hở vì tình yêu muôn thuở

Một ngày mới, niềm hy vọng, Tin, Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Vắng!

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Vắng anh vắng cả bầu trời
Vắng em, một cánh nhạn bay về nguồn
Vắng gì, chớ vắng Bóng Cha
Vắng từng ánh mắt, vắng từng lời ru

Vắng tình, vắng nghĩa, cuộc đời
Vắng lời yêu mến, vắng tình yêu Cha
Vắng gì, chớ vắng Tình Cha
Vắng trong ngục tối, vắng Lời quang khai

Ban cho mở rộng vòng tay
Mở ra cánh cửa ngợi khen Vua Trời
Rộng vòng tay mở, thân chào
Mở lòng tha thứ, ân tình Cha ban

Ban cho phá vỡ, giải vây
Yêu thương, khai phóng, cho ra mọi điều
Trong tay ta có điều gì
Buông ra, mở rộng, cho ra hằng ngày

Vắng gì, chớ vắng ân tình
Hồng Ân của Chúa trào tuôn từ trời
Vắng Cha, lòng vẫn khổ đau
Trở về Nhà Chúa, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Chiều Vàng

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Chiều Vàng vang bóng hình em
Chiều xưa năm ấy, Chiều Vàng tân tiu
Nhớ em, nhớ mấy vần thơ
Nhớ lời êm đẹp, Chiều Vàng năm nao

Tình xưa, nghĩa đẹp một thời
Thăng trầm bao nỗi, nhớ nhung Chiều Vàng
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Chúa Cha sắm sẵn, lo toan mọi điều

Chiều Vàng, tâm bệnh, chữa lành
Tình Cha cô động, dịu êm an bình
Một Chiều có Lá Vàng rơi
Cơn mưa phước hạnh, từ trời trào tuôn

Chiều Vàng vang bóng hình anh
Chiều xưa nhớ mãi, tình anh dạt dào
Nhớ anh, nhớ tấm lòng Vàng
Nhớ làm sao ấy, Chiều Vàng năm xưa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Một Giao Ước

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Một Cha, một Chúa, một Thánh Linh
Kìa Vua Vinh Hiển, Một Tình yêu
Một lòng, một ý, trong Cha
Trong cơn gió lốc, Thần Ngài quang khai

Lòng trông đợi, chỉ xin một điều
Chỉ một điều, tha thiết cầu xin
Cho con cư ngụ Đền Ngài
Ở trong Nhà Chúa, đời đời an vui

Giữa ba đào, trong cơn bấn chấn
Ánh Mắt Cha, ngời sáng đêm khuya
Tình Ngài bao phủ đất trời
Bước chân con, theo bén gót Chân Ngài

Từ vực thẫm, con kêu cầu Chúa
Danh Xưng Ngài, Danh Đấng lạ lùng
Không còn tan tóc bôn ba
Thần Ngài đột phá, phá tan mọi xiềng

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Gió Thánh Linh, khai phóng tâm con
Một con đường mới mở ra
Trên con đường Thánh, tình yêu đại ngàn

Cho con nhìn, nhìn biết Mặt Ngài
Mắt chăm nhìn, trong mối tương giao
Chẳng còn đau khổ triền miên
Mừng vui ca hát, trọn đời trong Cha

Lửa Linh rực sáng trong đêm tối
Cháy bùng lên, tiếng nói tâm linh
Êm đềm nhỏ nhẹ Tiếng Cha
“Chiên Ta nghe Tiếng, của Ta giờ này!”

Một Giao Ước, một lòng trung tín
Tiếng Tâm Giao, lòng vẫn đợi chờ
Lắng nghe, âm hưởng tình yêu
Lòng trông đợi, ồ, Thần Chúa vận hành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Động Lòng Thương Xót

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về những khoảnh khắc của các phép lạ Chúa làm trong Tân Ước, chúng ta nhìn thấy một điểm tương đồng chính yếu.

Nó bao gồm trong câu … “Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót…”

“Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.” – Ma-thi-ơ‬ ‭20:34

“…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.” – Mác‬ ‭1:40-41‬
Hóa bánh cho năm ngàn người…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều… Mác‬ ‭6:34-44

Hoá bánh cho đoàn dân theo Ngài… “Ta thương-xót đoàn dân nầy: Vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn.” – Mác‬ ‭8:2‬

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc… Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:36-38‬

“Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc! Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan-tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ.” – Lu-ca‬ ‭7:13-15‬

Điều này cho chúng ta nhìn biết một điều cơ bản, Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ vì sự động thương xót của Ngài. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian đang trải nghiệm sự tan tóc, bệnh tật, đói nghèo, bị áp chế?

Chúng ta chỉ có thể cho ra những gì chúng ta sở hữu. Ấy là tình yêu của Chúa và trong mối tương giao hằng ngày, tấm lòng Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và qua chúng ta, một ống dẫn thô sơ, qua lòng thương xót của Chúa cho những người cần biết đến Danh Ngài.

Dấu kỳ và phép lạ chỉ là bông trái của sự thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với thế gian. Thế thì, chính chúng ta cần ở trong sự thông công mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp. Chúng ta sẽ biết Chúa như Ngài biết chúng ta và lúc ấy sự bày tỏ tấm lòng của Chúa sẽ là một việc tự nhiên khi chúng ta trở nên một với Đấng Christ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Bởi Quyền, Không Bởi Năng Lực!

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Chuyện nước non, qua bao thế hệ
Vết thương lòng, bao giờ rịt lại?
Bóng tối tăm, hé mở bao điều
Giờ xin Chúa, khai phóng, giải vây

Kìa, Thần Chúa, vận hành khắp chốn
Chúa Thánh Linh, giáng thế, lâm trần
Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc
Biết bao điều, biến đổi, phục hồi

Giờ con vẫn, trông chờ nơi Chúa
Lắng tai nghe, Tiếng Gió Đầu Nhành
Trong chiến trận, Chúa Đấng Đi Đầu
Gia-vê, Ngài, đột phá, gia tăng

Ôi xin Chúa, nguyện Ngài nhớ đến
Bóng Toàn Năng, che chở bảo an
Cơn giông tố, bao đào trăn trở
Thánh Linh Ngài, ngự xuống, gia ơn

Mắt chăm nhìn, lắng nghe Tiếng Gió
Gió Thánh Linh, Lưỡi Lửa, năng quyền
Một ngày mới, Mùa Gặt tươi mới
Ồ dấu kỳ, phép lạ theo con

“Chẳng bởi quyền, không bởi năng lực
“Bởi Thần Ta, Chúa Đấng Vạn Quân!”
Ngày báo thù, của Chúa đến rồi
Mở khoá xiềng, giải phóng dân ta

Lời của Chúa, truyền rao khắp chốn
Tình Yêu Ngài, giải cứu, ban ơn
Chẳng tan tóc, đau thương khóc lóc
Lòng mừng vui, ca khúc khải hoàn

Niềm hy vọng, tràn đầy tâm khảm
Chúa Di-rê, cung ứng mọi điều
Vết thương lòng, chẳng còn khắc khoải
Chúa Ra-phê, xoa dịu mọi lòng

Viếng thăm con, lần nữa Cha ôi
Lòng thống hối, ăn năn cùng Chúa
Nơi sứt mẽ, cầu khẩn, xin Cha
Tiếng Tù Và, vang dội Vọng Canh

“Chẳng bởi quyền, không bởi năng lực
“Bởi Thần Ta, Chúa Đấng Vạn Quân!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.” – Xa-cha-ri‬ ‭4:6‬ ‭VIE1925‬‬

Nao-ô-mi và Ru-tơ

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về Lễ Mùa Gặt, tức là Lễ Ngũ Tuần, chúng ta không thể nào không nhắc đến câu chuyện của Bà Nao-ô-mi và Ru-tơ (Ru-tơ 1-4.)

Lễ Mùa Gặt là một thời điểm đánh dấu sự khôi phục trong Giao Ước và sự gia tăng của Chúa trong mọi lĩnh của cuộc đời con dân Ngài.

Sự khôi phục của Chúa được thể hiện qua cuộc đời của hai người phụ nữ này được xem như một mô hình tuyệt vời Chúa mong muốn chúng ta nắm bắt để bày tỏ ý chỉ của Ngài trong mọi mùa và nhất là trong thời điểm của Lễ Mùa Gặt!

Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh nhằm Lễ Hội Mùa Gặt không là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng là ý chỉ của Chúa để gia tăng hội thánh Ngài vượt bực và là một hiện tượng siêu nhiên để mở rộng vương quốc Ngài.

Chúng ta nhìn biết Bô-ô như hình bóng của Chúa Giê-xu, để chuộc lại tất cả những gì Bà Nao-ô-mi đã mất. Những sự mất mát lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, vì bất cứ một lý do gì chăng nữa, Chúa là Đấng duy nhất, có thể phục hồi chúng ta một cách trọn vẹn qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, tức là sự cứu chuộc của Ngài, qua Thập Tự Giá.

Không những Ngài chỉ ban cho sự cứu chuộc của linh hồn, nhưng Ngài muốn gia tăng chúng ta bội phần. Hãy xem lại trong Công-vụ 17:6, giới chính quyền trong thời đó gọi dân Chúa là “kẻ làm cho thế giới đảo lộn”, vì các dấu kỳ phép lạ, vì sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực của hội thánh sau khi họ nhận lãnh báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Tất cả cho Mùa Gặt!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bằng Đức Thánh Linh và Bằng Lửa 🔥

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng báp-tem chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

“Bởi dân-chúng vẫn trông-đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền-phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt.” – Lu-ca‬ ‭3:15-17‬ ‭VIE1925‬‬

Nếu các anh chị em là những ai là con cái Chúa, không có dịp tiếp xúc hoặc thông công với các hội thánh địa phương và các tôi con Chúa, các bạn vẫn có thể nhận được phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa. Vì sao? Vì Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng làm báp-tem cho chúng ta.

Hãy đến với Ngài ngay trong giây phút này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bí Quyết Then Chốt

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Hãy suy gẫm vài bí quyết cốt lõi của các nhân vật trong Thánh Kinh:

1. Áp-ra-ham: Lắng nghe tiếng Chúa trong Giao Ước.

2. Tiên Tri Sa-mu-ên: Lắng nghe và nhận biết tiếng Chúa trong đêm vắng tại Đền Thờ.

3. Tiên tri Ê-li: Lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa và liên tục ở dưới sự dẫn dắt của Ngài.

4. Môi-se: Dừng lại, xoay hướng để nhìn biết Chúa qua tiếng truyền phán của Ngài tại Bụi Gai cháy.

5. Đa-vít: Cầu vấn và lắng nghe tiếng truyền phán ngoài đồng vắng từ lúc là một mục tử chăn chiên và trong nhiều nghịch cảnh của chiến trận.

6. Sứ Đồ Giăng: Dựa ngực Chúa trong mối tương giao mật thiết và lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài.

7. Sứ Đồ Phao-lô: Có được một cơ hội gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách và ông đã nghe được tiếng Chúa truyền phán với ông.

Còn có rất nhiều nhân vật khác trong Thánh Kinh…

Còn về phần cá nhân của mỗi người trong chúng ta thì sao? Lắng nghe tiếng Chúa trong mối tương giao hằng ngày với Ngài???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.” – Giăng‬ ‭5:25‬ ‭VIE1925‬‬

Ra Khỏi Ai-cập

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Sau hơn 400 năm trong phu tù, Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng than khóc của dân Ngài và Ngài đã sắm sẵn một “Môi-se” để dẫn dân sự ra khỏi Ai-cập.

Thế nhưng, sau khi được giải phóng, con dân Ngài đã lầm bầm than vãn trong đồng vắng vì họ đã không nhìn biết Chúa là ai. Một cuộc hành trình thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, nhưng vì lòng vô tín, họ đã lẫn quẫn trong đồng vắng 40 năm và cả một thế hệ đã chết trong đồng vắng!

Biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ Chúa đã dùng tay Môi-se thực hiện, nhưng mắt lòng họ bị che khuất. Vì sao? Vì họ đã ra khỏi Ai-cập, nhưng Ai-cập vẫn còn ở trong họ!

Vì lòng yêu thương rộng lớn, Chúa vẫn cho dân Ngài cơ hội để vào Đất Hứa dưới sự lãnh đạo của Giô-suê với một thế hệ mới. Chúng ta nhìn biết rằng, Chúa có thể dẹp tan và đánh đuổi dân Ca-na-an trong tíc tắc, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn.

Ấy là, Ngài muốn con dân Ngài được tôi luyện trong chiến trận. Vì đó là một chiến lược thượng đỉnh của Chúa để bày tỏ Thuộc Tính của Ngài cho họ. Nói tóm lại, họ cần trải nghiệm Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng Cờ Xí, Đấng Chữa Lành, Đấng Cung Ứng, Đấng Giải Phóng, v.v…. Họ cần những trải nghiệm trong chiến trận để nhìn biết Chúa là Đấng Hiện Hữu; Ngài là Đấng “Ta Là” (the “I AM”).

Chúng ta thật cũng chẳng ngoại lệ. Đấng Hiện Hữu, Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, từ nay cho đến đời đời!

Bây giờ mỗi người trong chúng ta có một nghi vấn cho chính cá nhân mình:
“Ai-cập đã ra khỏi chúng ta chưa?”

Hãy chào đón những chuyển đổi và xông ra trận tiền để trải nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:3‬ ‭VIE1925‬‬

Triền Miên

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2021

Mênh mang với gió theo mây
Đường về ngập lối, tình đời bôn ba
Triền miên trong trũng gian truân
Chúa ôi, nguyện Chúa gia ơn dân tình

Mắt lòng chăm chú chuyện đời
Chẳng nhìn thấy Chúa, Ngài đang ở cùng
Triền miên trong trũng xương khô
Chiến binh, nguyện Chúa dấy lên giờ này

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Chẳng chăm ngoại cảnh, lòng bình an luôn
Triền miên, ta chẳng triền miên
Lửa Thiêng bùng cháy tình Cha Đại Ngàn

Đường về nơi chốn Phòng Cao
Mắt nhìn biết Chúa, một lòng chờ mong
Triền miên, nơi chốn cao hơn
Thánh Linh va chạm, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Ánh Mắt

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2021

Ánh mắt anh, vương bóng chiều tà
Ánh mắt em, nỗi nhớ niềm đau
Ôi ánh mắt, tầm nhìn rộng mở
Ánh Mắt Cha, dẫn lối mở đường

Mặt đối Mặt, mắt chăm nhìn Chúa
Chuyện tình đời, ta bỏ ngoài tai
Không còn nhìn, chăm nhìn gương, ảnh
Bóng hình hài, của Chúa trong tim

Mắt nhìn gì, lời ta công bố
Lời từ lòng, từ mắt của ta
Lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra
Mắt nhìn Chúa, Lời Cha rao truyền

Chân bước đi, theo ánh mắt nhìn
Thánh Linh Ngài, vận chuyển không thôi
Ngày của Chúa, Thần Chúa vận hành
Gió Thánh Linh, thăm viếng dân con

Một lần nữa, nguyện Ngài nhớ đến
Lòng dân tình, tha thiết cầu xin
Bao tang tóc, đau thương nghịch cảnh
Lòng ‘con côi’, xin Chúa chữa lành

Ánh Mắt Cha, bao phủ đất trời
Đấng Đột Phá, mở đường dẫn lối
Tình yêu Ngài, giải phóng phu tù
Phá tan xiềng, giải cứu dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Về

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2021

Về đâu ta sẽ về đâu
Về bên kia ấy, một thời quang vinh
Về trời, ở đất như trời
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Thuyền đời trôi dạt phương nào
Thuyền anh, vẫn ở phía bên kia bờ
Thuyền em, sóng gió bôn ba
Thuyền Cha, vượt khỏi nguy nan cuộc đời

Đời ta, một áng mây bay
Đời người chỉ một khoảnh khắc tạm thời
Đời ta trong Chúa Cha yêu
Đời đời với Đấng trọn lành an vui

Vui vì tình Chúa vô song
Vui trong nghịch cảnh, mở lòng cho ra
Vui mừng ca hát trọn đời
Vui trong ý Chúa, vui đêm, vui ngày

Ngày về, ngày đến, ngày đi
Ngày nào có Chúa, một ngày an vui
Ngày mai, cũng giống ngày nay
Ngày trời, trên đất tình Cha Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-05-2021
http://www.luathiengvn.com