Các Lời Tiên Tri

Lời Chào Thăm,

Mời bạn tham khảo những lời tiên tri hiện đại có liên hệ đến sự phục hưng của hội thánh Chúa, đến Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng nhiều mặc khải tươi mới cho con dân Ngài trong thời điểm này. Nguyện xin Thần Lẽ Thật hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Xin Chúa, Ngài triển khai một cuộc Phục Hưng mạnh mẻ trên toàn lãnh thổ Châu Á và mọi nơi trên khắp đất. Mọi vinh hiển quy về Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha yêu thương, là Chúa Bình An, từ đây cho đến muôn đời, Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Số Chủ Đề Ngày Tác Giả
57 Ngày Đoán Định 21-7-2018 Sứ Đồ Allen Faubion & Lửa Thiêng
56 Lời Tiên Tri “Cuộc Chiến Tranh Cho Tương Lai” 1-7-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
55 Lời Tiên Tri: Một Ngày Trao Đổi Quyền Lực Để Đảo Ngược Tình Thế 24-6-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
54 Lời Tiên Tri “Sự Xung Đột Giữa Hai Vương Quốc” 17-6-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
53 Một Lời Tiên Tri Cảnh Báo: Nguy Hiểm Ở Phía Trước 10-6-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
52 Một Thời Định Vị 20-5-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
51 Mặc Lấy Quyền Phép Từ Trên Cao 19-5-2018 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
50 Lời Mặc Khải Về Sự Chữa Lành Trên Lãnh Thổ 20-4-2018 Bà Marty Cassady & Lửa Thiêng
49 Thanh Tẩy Các Cổng Thành Của Sông Ngòi 13-3-2018 Keith Pierce & Lửa Thiêng
48 Một Sự Bứt Phá Mới 30-12-2017 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
47 Quyền Trị Vì Trên Vai Ngài 24-9-2017 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
46 Thế Đối Đầu Thiên Thượng! Mở Khóa Nguồn Cung Ứng Cho Mùa Sắp Đến! 10-9-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
45 Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa 3-9-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
44 Kẻ Thù Là Nguồn Cung Ứng! 3-9-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
43 Lời Mặc Khải Về Sự Giải Phóng Khỏi Lòng Ghen Ghét 21-7-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
42 Lời Mặc Khải Về Sự Giải Phóng Khỏi Lòng Ghen Ghét 21-7-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
41 Lời tiên tri về Một Tầm Nhìn Mới 18-7-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
45 Chiến Thắng Đầy Năng Quyền Thuộc Về Ngươi 10-7-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
44 Biến Đổi Trong Giây Lát 10-7-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
43 Mặc Lấy Áo Choàng Đặc Ân 9-7-2017 LeAnn Squier & Lửa Thiêng
42 Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Ngươi 15-6-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
41 Lời Tiên Tri cho Việt Nam: Hãy Huy Động Cho Tương Lai 25-5-2017 Bà Mục Sư Linda Heidler
40 Việt Nam, Tiếng Than Khóc Cho Thiên Đàng Để Được Chữa Lành 15-5-2017 Klancy Cunningham & Lửa Thiêng
39 Lời Chào Thăm Gởi Đến Các Chiến Sĩ Cầu Nguyện 2-5-2017 Anne Tate & Lửa Thiêng
38 Đặc Ân Của Đấng Hiện Hữu 7-4-2017 Dr. Chuck D. Pierce
37 Các Chu Kỳ Của Cuộc Sống 17-4-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
36 Hãy Bước Ra Khỏi Thuyền 12-4-2017 Dr. Chuck D. Pierce
35 Các Chu Kỳ Của Cuộc Sống 7-4-2017 Dr. Chuck D. Pierce
34 Cầu Nguyện Trấn Giữ Lãnh Thổ Và Biên Giới 2-3-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
33 Lời tiên tri: Một Tuần Để Tái Thiết Lập 19-2-2017 Dr. Chuck D. Pierce
32 Lời tiên tri – Ngọn Lửa Thiêng Biến Đổi 12-2-2017 Dr. Chuck D. Pierce
30 Khai Phóng Ngọn Lửa Thiêng Thiêu Đốt 12-2-2017 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
29 Tiến Trình Phục Hồi Tất Cả 7-2-2017 Dr. Chuck D. Pierce
28 Hãy Xuống Đây, Ta Có Việc Truyền Phán Cùng Ngươi 26-1-2017 Susan Shaulis & Lửa Thiêng
27 Lời Chào Thăm Trong Năm Mới Của Tiến Sĩ Chuck D. Pierce 3-1-2017 Dr. Chuck D. Pierce
26 Lịch Trình Cầu Thay Trong 21 Ngày 11-12-2016 Dr. Chuck D. Pierce
25 Lịch Trình Cầu Thay Trong 21 Ngày 11-12-2016 Dr. Chuck D. Pierce
24 Một Mùa Mới Đang Được Khai Phóng 5-12-2016 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
23 Đừng Quay Về Đường Lối Cũ, Hãy Tiếp Tục Vương Lên 20-11-2016 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
22 Khai Phóng Cơn Gió Lốc Của “Bước Ngoặt” Để Thổi Bay Chiếc Mặt Nạ 30-9-2016 Dr. Chuck D. Pierce & Lửa Thiêng
21 Danh Tính Khai Triển, Lòng Dũng Cảm Gia Tăng! 20-10-2016 Lửa Thiêng & Mary Beth Graceson
20 Mặc Khải Về Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh Tại Việt Nam! 27-9-2016 Lửa Thiêng & Mary Beth Graceson
19 Mặc Khải Về Đội Binh Rất Lớn – Dấy Lên Từ Bụi Đất! 19-8-2016 Mary Beth Graceson & Lửa Thiêng
18 Các Lời Tiên Tri Cho Bốn Mươi Ngày Từ Đây Cho Đến Ngày Lễ Hội Đầu Năm! 5-7-2016 Dr. Chuck D. Pierce, Glory of Zion
17 Lời Tiên Tri “Chỉ Trong Chốc Lát!” 12-6-2016 Dr. Chuck D. Pierce
16 Sức Mạnh của Lễ Ngũ Tuần! Một Ngày để Đảo Ngược Tình Thế! 10-5-2016 Dr. Chuck D. Pierce & Barbara Wentroble
15 Lời Tiên Tri “Sự Vinh Hiển Chúa sẽ Chói Dọi” 10-5-2016 Barbara Wentroble
14 Lời Tiên Tri “Tách Rời Để Tỏa Sáng” 10-5-2016 Dr. Chuck D. Pierce
13 Lời Tiên Tri “Việt Nam, Viên Ngọc Quý!” 30-4-2016 Penny Jackson – Houston, Texas
12 Ơn Phước Trong Gió! 11-4-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
11 Lời Tiên Tri “Sự Vinh Hiển Chúa sẽ Chói Dọi” 10-5-2016 Barbara Wentroble
10 Lời Tiên Tri “Tách Rời Để Tỏa Sáng” 10-5-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
9 Lời Tiên Tri “Việt Nam, Viên Ngọc Quý!” 30-4-2016 Penny Jackson – Houston, Texas
8 Ơn Phước Trong Gió! 11-4-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
7 Gieo Bánh Ngươi Trên Mặt Nước! 11-4-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
6 Lời Tiên Tri “Bắn Rơi Tổ Ấm” 20-3-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
5 Danh Tính Bạn Đang Được Biến Đổi! 25-2-2016 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
4 Lời Tiên Tri – Sự Tìm Kiếm Mới! 23-11-2015 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
3 Lời Tiên Tri về Sự Vinh Hiển của Chúa 13-8-2015 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce
2 Lời Tiên Tri Về Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ 19-7-2015 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce & LeAnn Squier
1 Lời tiên tri về các nước Châu Á 4-6-2014 Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: