Lịch Trình 28 Ngày Cầu Nguyện Cho Sự Chữa Lành và Chiến Thắng

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2021

Bất cứ lúc nào bạn nhận được trọng tâm cầu nguyện 28 ngày này, hãy bắt đầu vào Ngày thứ nhất, và bước vào thời gian này để được khôi phục toàn diện và vượt qua! Bạn có thể tìm thấy bài đăng mỗi ngày trên trang Facebook Glory of Zion International của chúng tôi, @GZIOfficial Instagram Stories và trang web của chúng tôi https://bit.ly/3ylGpiS

Ngày 1:
“Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến.” – 1Thê‬ ‭5:23‬
Hãy công bố rằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống bạn được Chúa chữa lành để tiến vào một quá trình khôi phục toàn vẹn.

Ngày 2:Đọc và suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Lu-ca 18:35-43
Đừng bỏ lỡ cơ hội khẫn thiết kêu cầu Chúa ban ơn cho chúng ta! Khi Chúa đặt nghi vấn Ngài có thể làm gì cho bạn, hãy trình bày một cách thẳng thắng thành thật, chớ ngại ngùng.

Ngày 3: Suy gẫm lời Chúa trong Giăng 5:1-17 và học thuộc lòng câu 17.
Chúa đã biết rõ tình huống của người đàn ông này. Ngài biết rõ tình cảnh của bạn. Ngài đã nêu lên một nghi vấn, “Ngươi có muốn được chữa lành không?”
Nhưng người này lại cắt nghĩa dài dòng về tình trạng của mình thay vì trả lời câu hỏi của Chúa. Đừng nói vòng vo nữa, hãy nhận lãnh ơn phước của Chúa.

Ngày 4: Suy gẫm hai phân đoạn – Thi Thiên 16 & Công Vụ 17:24-28
Nhiều người trong vòng chúng ta đã trải nghiệm những chấn thương lòng. Chìa khoá then chốt để vượt qua tỳ vết chấn thương chính là sự tái thiết lập ranh giới của bạn. Điều tiên quyết là Chúa biết rõ tình cảnh hiện tại của bạn. Ngài đã chỉ định thời gian và nơi chốn. Trong việc thiết lập lại ranh giới của bạn, bạn phải bắt đầu quản lý tất cả các kích thích một cách mới mẽ. Khi Đức Chúa thiết lập vườn Ê-đen, Chúa đã có một dự tính cho sự mở rộng và gia tăng vườn Ê-đen trên khắp đất.Đừng nới rộng ranh giới của bạn cho đến khi bạn xử lý mọi lĩnh vực của những cội rễ đau buồn và chấn thương trong đời mình. Hãy cẩn thận canh chừng xem xét mọi việc tiến vào ranh giới của bạn. Chúa đang ở gần, hãy tìm kiếm và nắm bắt để gặp Ngài!

Ngày 5: Chúa có một kế hoạch cho bạn!
Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 55: 8-11. Hãy nhớ rằng đường lối của Ngài không giống như ý chúng ta. Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Giê 29:11. Hãy cầu xin Chúa ban cho một niềm hy vọng mới nảy sinh trong tim bạn.

Ngày 6: Đọc Rô-ma 8.
Hãy suy ngẫm về câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4: 7. Hãy để Thánh Linh của Chúa đổi mới và biến đổi tâm trí bạn. Công bố Rô-ma 12:1-2 trong bầu khí quyển nơi bạn đang cư ngụ.

Ngày 7: Nắm lấy sức mạnh của sự phục hồi.
Đọc Giô-ên đoạn 2. Đức Chúa Trời có thể loại bỏ tất cả những sự cướp phá của “châu chấu”. Ngài có thể khôi phục mọi mất mát của bạn. Hãy để Chúa mang lại những gì bạn cần cho tương lai của bạn.

Ngày 8: Bạn có một tương lai!
Hãy để Chúa tái tạo những mong đợi của bạn. Học thuộc lòng những câu gốc trong Châm Ngôn 13:12 và 10: 28-30. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho hy vọng nảy sinh trong bạn.

Ngày 9: Đọc Phi-líp 3:10, Rô-ma 5:18, và học thuộc lòng Rô-ma 8:1.
Hãy hũy phá sức mạnh của sự lên án và tự thương hại bản thân. Kẻ thù lên án nhưng Đức Thánh Linh thì cáo trách. Trong quá trình thử thách, kẻ thù sẽ nhắc nhở bạn về mọi thứ bạn đã từng làm sai. Chúng cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy hối tiếc rằng bạn đang phải chịu đựng điều này. Đức Thánh Linh đến để an ủi và cáo trách chúng ta. Hãy chào đón Sự viếng thăm của Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin một đặc ân mới của Ngài. Hãy công bông bố xin Chúa kích hoạt các ân tứ trong bạn mạnh mẽ hơn tất cả những gì kẻ thù dang xuyên tạc. Giữa khi trải nghiệm những vết chấn thương lòng và sự trống vắng trong tâm hồn, Đức Thánh Linh sẵn sàng ban ơn để mang lại sự tươi mới cho các anh chị em.

Ngày 10: Học thuộc lòng và suy gẫm Châm ngôn 18:14.
“Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?”
Sự suy sụp tinh thần xảy ra khi những khó khăn trong cuộc sống đè bẹp khả năng phản kháng của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành thể xác cũng như linh hồn và tinh thần của chúng ta. Hãy làm một sự chọn lựa để nắm lấy điều này vì Chúa mong muốn bạn được khôi phục toàn vẹn.

Ngày 11: Học thuộc lòng và suy gẫm 1 Giăng 3: 8.
“Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.”
Đấng cứu chuộc, Yeshua, đã làm trọn sứ mệnh của Ngài. Hãy cầu xin Ngài khai phóng sự khôn ngoan và mặc khải để đánh bại các kế hoạch của kẻ thù.

Ngày 12: Đọc Mác 5: 25-34.
Sẽ luôn có một đám đông mà người ta phải vượt qua. Người đàn bà này đã đến kỳ tuyệt vọng, nhưng Chúa đã thừa nhận và giải cứu bà ra khỏi một chu kỳ của quá khứ. Hãy chạm vào Ngài để bắt đầu mùa trọn vẹn mới. Đọc Lu-ca 17: 11-19. Đừng dừng lại bằng cách chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Hãy noi gương của một người phung kia, ông ta đã trở lại với Chúa với lòng biết ơn về sự chữa lành của Ngài và đã nhận được sự phục hồi toàn vẹn. Đọc Lu-ca 7: 36-50. Khi bạn được nhiều sự tha thứ, hẳn nhiên, bạn sẽ bầy tỏ nhiều hơn thế nữa. Hãy dành thời gian để bày tỏ tình yêu thương của bạn với Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn.

Ngày 13: Đọc Ma-thi-ơ 8: 5-13.
Đức tin được liên kết với thẩm quyền. Khi chúng ta phục tùng thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trong cuộc sống của chúng ta như thể nào, thì tầm mức đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng và củng cố như thể ấy. Đức tin là yếu tố chiến thắng mà dân sự của Đức Chúa Trời được sở hữu trên đất. Hãy xem xét cấu trúc quyền hạn của bạn và câu trả lời của ban cho các câu hỏi được nêu lên đây.

Ngày 14: Đọc và suy gẫm 1 Cô-rinh-tô 13: 12-13.
Tôi khuyến khích các bạn nên đọc phân đoan này trong một số bản dịch khác nhau. Đấng Mê-si, Yeshua, đã giáng thế đến vì tình yêu thương, và Nước Đức Chúa Trời sau đó được thành lập dựa trên tình yêu thương đó. Mọi việc Chúa làm đều dựa trên tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta không bày tỏ tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và cho những người khác, khải tượng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trên bạn để bạn có một chọn lựa tốt lành, ấy là theo đuổi tình yêu trong mọi sự trong chiến thắng.

Ngày 15: Đọc Giê-rê-mi 1.
Đừng sợ những tiếng nói lấn áp bạn. Chúa đang ban cho bạn sức mạnh thiêng liêng mà không một thế lực thù địch nào có thể vượt qua được!

Ngày 16: Đọc Giăng 12: 35-36. Học thuộc lòng và suy ngẫm Rô-ma 12:21.
Đừng cho phép sự tối tăm xâm lấn bạn. Hãy bước đi trong ánh sáng và chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Công bố phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ hưng thạnh hơn giai đoạn đầu!

Ngày 17: Tôi muốn khuyến khích bạn đọc sách Gia-cơ. Hãy suy gẫm Gia-cơ 4:6 và hoc thuộc lòng Gia-cơ 4:7.
Đừng bao giờ quên rằng bạn có một kẻ thù, một kẻ thù nghịch, ma quỷ, là kẻ xảo quyệt. Hãy phục tùng Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì chúng sẽ lìa xa anh em.

Ngày 19: Đọc Khải Huyền đoạn 2 và 3.
Đọc to lên những lời hứa dành cho những người có một tinh thần chiến thắng. Bây giờ hãy đọc Khải Huyền đoạn 12 và ghi nhớ câu 11. Một lời làm chứng đắc thắng và hãy công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh để đánh hạ các ác linh. Kẻ thù chắc chắn không muốn hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải lại trở thành những lời làm chứng; khi chúng ta có được một lời chứng của sự chiến thắng thì quyền năng đắc thắng tức là bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ lật đổ chiến lược của ma quỷ khởi đầu với sự đắc thắng ấy. Hãy xác nhận sự lựa chọn của bạn để trải nghiệm mọi xung đột khiến lời làm chứng của bạn trở nên vững chắc.

Ngày 20: Đọc Hê-bơ-rơ 4.
Hôm nay là một ngày chiến đấu để bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Đừng dừng lại cho đến khi bạn đến gần ngôi ơn phước để tiếp nhận ân sủng và sự thương xót của Chúa trong cơn thử thách.

Thắt Lưng Để Chạy

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Vào ngày 26, tháng 1, trong một buổi nhóm họp tại Las Vegas, tại tiểu bang Nevada, Chúa đã khai phóng một lời khải tỏ cho Sứ Đồ Chuck Pierce.

Tôi xin tạm dịch lượt lời Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce như sau:

“Vào dịp đầu năm mừng lễ hội Rosh Hashanah, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch, khởi đầu vào tháng Chín của năm 2019 trong Dương Lịch, Chúa đã truyền phán rằng sẽ có một biến cố lớn như một cơn dịch xãy ra. Nó đến như một cuộc xâm lược để kiểm tra chúng ta trong một thời điểm sắp đến và sẽ chuyển hướng vào cuối Lễ Vượt Qua trong năm này.

“Khi Chúa ban cho tôi lời mặc khải vào ngày 26, tháng 1, lúc tôi đang thăm viếng thành phố Las Vegas, Chúa đã truyền phán rằng đất nước của chúng ta Mỹ Quốc sẽ trải nghiệm một sự thử thách từ đây cho đến cuối tháng Tư năm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang thấy điều này không chỉ ở quốc gia này, nhưng trong suốt các quốc gia vào thời gian này “trong lịch sử. (Lúc ấy, nhiều người đã không vừa ý và khiển “trách lời tôi chia sẻ.)”

Và sau đó, Chúa cũng đã ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce một lời khác khuyên nhủ chúng ta hãy chuẩn bị sẳn sàng để “Thắt Lưng” mình cho những điều mới mẻ Chúa sẽ liên tục khai phóng trong những ngày sắp đến.

Tối hôm qua, đang khi suy gẫm về lời này, Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ đến một khoảnh khắc trong Lời Chúa trong I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VB1925‬‬.

Trong phân đoạn này, Lời Chúa được khai phóng và Ê-li đã nắm bắt lời ấy trong đức tin Chúa ban cho ông. Chúa mở tai Ê-li, ông nghe thấy tiếng mưa lớn sắp đến và Tay Chúa giáng trên Ê-li, ông đã thắt lưng mình để chạy xuống núi và trong một cách siêu nhiên, ông đã vượt qua khỏi cổ xe ngựa của vua A-háp.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã liên tục làm nhiều phép lạ khác, nhưng một mô hình chúng ta cần nắm biết ở đây là Chúa đã đại dụng Ê-li để tống khứ chủ quyền Ba-anh ra khỏi lãnh thổ.

Chúng ta nhìn biết một mô hình tuyệt vời trong câu chuyện lịch sử này. Ấy là, khi sau khi Chúa ban cho Ê-li một chiến lược và phép lạ để đánh hạ chủ quyền, thần Ba-anh, mắt dân sự được mở ra để nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời của họ và Chúa đã đột phá và ban phước cho lãnh thổ đó!

Chúng ta cần đặt những nghi vấn như sau:

1. Điều gì hoặc những việc gì đang là những rào cản trong tư duy, trong tâm hồn con dân Chúa khiến chúng ta lâm vào một tình huống mù lòa thuộc linh?

2. Chúng ta còn vẫn chăm mắt nhìn vào ngoại cảnh nào chăng?

3. Chúng ta có đang trông chờ ai đó hoặc điều gì đó giải phóng chúng ta chăng?

4. Nói tóm lại, những sự chi phối tâm linh này có đang là trọng tâm điểm của cuộc đời con dân Chúa không?

5. Chúng ta có thể đến gần Chúa trong những giây phút riêng tư để lắng nghe tiếng Chúa hầu nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh chăng?

6. Chúng ta đang lắng nghe ai hoặc điều gì?

Tất cả những sự chi phối này là để đánh lạc hướng con dân Chúa trong thời điểm này!

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng một sự bừng tỉnh mới mẻ giữa vòng con dân và hội thánh Chúa để chúng ta nhờ cậy Chúa để “Thắt Lưng” và chuẩn bị sẳn sàng cho những gì Chúa đang khai phóng cho những ngày sắp đến.

Đức Chúa Trời cho phép những biến cố xảy ra xuyên suốt lịch sử của con người để chuyển đổi, để sắp xếp lại những cơ cấu đang khống chế thế gian và đây sẽ là một bước ngoặt mới cho những ai trông đợi Ngài!

Hãy tỉnh thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em. (Ê-phê-sô 5:14)

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

+++++++++++++++++++++++
Các bạn có thể tham khảo lời này trong Anh Ngữ qua tờ báo Charisma tại địa chỉ mạng sau đây:
https://www.charismamag.com/…/44701-chuck-pierce-prophesies…
++++++++++++++++++++++

Lời Tiên Tri: “Một Áo Choàng Mới Cho Tương Lai” – Sứ Đồ Chuck Pierce

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2019

Lời tiên tri Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce được khai phóng vào ngày 6, tháng Giêng năm nay (2019). Hôm nay là đúng thời hạn sau ba tháng. Đây là một lời chúng ta có thể trông chờ Chúa làm ứng nghiệm. Hẳn nhiên đây là lần đầu tiên tôi đăng tải lời này, thế nhưng, bạn có thể kiểm chứng để xác chứng lời này. Có lắm lúc, khi lời Chúa truyền phán, ngay cả lúc chúng ta chưa nắm bắt trong giây phút ấy, nhưng Chúa vẫn có thể làm ứng nghiệm Lời Ngài. Tôi cũng chỉ được nhắc nhở về lời này tối hôm qua trong lúc thông công với vài chị em tại Hội Thánh nhà. Tôi công bố và đặt lòng tin cậy vào lời tiên tri này. Hallelujah!

Lời mặc khải được Sứ Đồ Chuck Pierce chuyển tải vào ngày 6, tháng 1, năm 2019:

Chúa phán rằng, “Nếu ngươi liên tục trung tín để làm những gì Ta giao phó vào tay ngươi trong ba tháng tới đây, nhiều vụ việc sẽ thay đổi. Sẽ có một kết thúc trong những lĩnh vực (thương trường) nhất định và ngươi sẽ được khai phóng và sai phái để bước vào tương lai. Sẽ có một khoảnh khắc khi mọi việc làm mà ngươi đã trung tín thực thi trong thời gian qua sẽ trở thành một của lễ đã được dâng lên cho Ta và ngươi sẽ bước vào tương lai để tiếp nhận phần thừa kế Ta đã dành cho ngươi.”

Đây không phải là một năm của những quá trình chuyển đổi như chúng ta đã biết trong quá khứ, nhưng đây là một thời điểm Chúa đang tái định vị trí của bạn. Bạn đã sẵn sàng để mặc lấy một áo choàng mới tức là một thẩm quyền mới trong địa vị mới mẻ cho tương lai. Chúa phán rằng: “Ta sẽ lật đỗ những đồn lủy của kẻ thù mà các ngươi chưa bao giờ có thể đánh bại chúng trong quá khứ.”

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
http://www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri “Cuộc Chiến Tranh Cho Tương Lai”

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2018

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce đã khai phóng một lời tiên tri quan trọng cho chúng ta vào sáng Chúa Nhật vừa qua, ngày 1, tháng 7, năm 2018, tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (Trung Tâm Toàn Cầu), Corinth, Texas. U.S.A.

Chúa phán rằng, đây là ngày Ta kêu gọi dân Ta chiếm lấy đất mới. Ta phán rằng, thật vậy, đất mới đang kêu gọi các ngươi. Vì vậy, hãy lắng nghe cẩn thận, Ta ban cho ngươi một ranh giới mới cho tương lai. Ta đã vận hành giữa vòng các ngươi, giờ đây, Ta đang kêu gọi ngươi bước vào một nơi chốn ngươi chưa từng dấn thân vào. Ta phán cùng ngươi, đây là thời điểm Ta sẽ truyền đạt ‘CHIẾN TRANH.’ Ta phán với ngươi rằng, Ta đang truyền đạt ‘CHIẾN TRANH’ trên con dân Ta và một thế hệ sẽ dạy dỗ để dẫn dắt một thế hệ khác trong chiến trận. Vì thế, Ta phán với ngươi rằng, ngươi phải thay đổi ngay giờ này để thông hiểu và biết rõ vị trí của các ngươi trong những ngày tới. Ngươi phải chuyển đổi ngay bây giờ để nhận biết ranh giới của lãnh thổ ngươi trong những ngày sắp tới.

Chúa phán rằng, Ta hiện đang tái định vị cho dân Ta để đặt chúng vào đúng vị trí cho cuộc chiến tranh ở phía trước và Ta nói với ngươi rằng, các ngươi phải được sắp xếp vào trật tự Ta chỉ định hầu thể hiện Ta là ai và để biểu hiện danh tính Ta. Ta phán với ngươi rằng, đây không phải là một ngày cho ngươi đi theo đường hướng riêng tư của các ngươi. Đây là một ngày để lắng nghe chăm chú và sắp xếp lại bản thân mình vì Ta đang tạo ra những ranh giới cho các ngươi và khiến cho các thế hệ được sắp đặt vào một đội ngũ chỉnh tề cho một cuộc tranh chiến được chuyển tải từ thiên đàng đang giáng xuống trên khắp đất.

Ta đang sắp xếp mọi thứ tự cho ngươi và Ta hẳn thật đang kêu gọi các ngươi cần thông hiểu đường lối trong cách Ta đang sắp xếp và di chuyển. Ta gọi ngươi, kìa, hãy bước vào một sự liên kết TIÊN QUYẾT cho những ngày sắp tới. Vì thế, Ta phán rằng, đây là lúc để lắng nghe và biết rằng mọi đường hướng đang được thay đổi.

Ngươi đã được kêu gọi để phát quang lãnh thổ. Đây là ngày mà Ta kêu gọi ngươi, hãy bắt đầu thông hiểu làm thế nào để dọn sạch lãnh thổ mình cho tương lai và làm thế nào để chuẫn bị cho các đường cao tốc từ thiên đàng đang được Ta mở ra trên đất. Ta nói với ngươi rằng, đây là một sự thay đổi và chuyển giao của một ngày mới trên đất và ngày này sẽ khiến ngươi đạt được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện thời nếu ngươi chịu thuận phục dưới sự sắp xếp của Ta trong thứ tự của các thế hệ.

Thật vậy, Ta phán rằng, hãy tranh chiến cho sự liên kết mới này, hãy xông vào chiến trận cho sự liên kết trong ranh giới của ngươi trong những ngày tới. Ấy là một liên minh mà chính nó sẽ mang lại cho ngươi một thành quả chiến thắng tuyệt vời trong một trật tự chính chắn của Ta. Sự liên kết này sẽ khiến ngươi đuổi kịp và khống chế kẻ thù. Ta phán rằng, nhiều người giữa vòng các ngươi yêu chuộng sự hoà bình và công bố ‘hoà bình, hoà bình’, nhưng thật ra chẳng có hoà bình. Vì thế, hãy tranh chiến cho sự trọn vẹn, hãy xông vào chiến trận vì quyền lực thống trị, hãy tranh chiến cho những sự đổi mới mà Ta đang chỉ định để giáng xuống trong giờ này.

Ta phán rằng, quả thật, Ta đang loại bỏ những chướng ngại vật ngay giờ này. Ta sẽ khiến cho dân Ta nhìn biết những đồn lũy tăm tối trung thực trong cuộc đời họ là gì. Ta sẽ khiến cho con dân Ta nhận biết những điều mà chính Ta đã đối nghịch cùng chúng trong những ngày vừa qua, Ta phán rằng, tương lai của các ngươi không xuất nguồn từ quá khứ của các ngươi. Vì thế, hãy di chuyển nhanh chóng để tiến vào và chống lại những thế lực đang muốn ngăn cản các ngươi giành lại những gì kẻ thù đã đánh cướp trong những mùa khác. Đây là một tuần mà chiến tranh sẽ được thể hiện trước mắt các ngươi.

Đây không phải là một ngày để các ngươi bước đi ung dung trên đất này. Đây chính là một ngày để cất cánh bay cao và rượt đuổi trên các tầng trời. Ta phán rằng, nếu các ngươi cất cánh bay cao trên trời, thì các ngươi cũng sẽ bay lượn trên đất. Vì thế, đó chính là sự tăng vọt sẽ vùa giúp các ngươi giành được chiến thắng trong thời gian sắp tới này. Sự tăng vọt ở nơi chốn cao hơn sẽ mang lại chiến thắng vẽ vang trong mùa tới. Ta phán với ngươi, đừng tưởng tượng ra nhiều việc gì khác thông qua mắt xác thịt của ngươi, vì Ta nói với ngươi rằng những điều ngươi hiện đang nhìn thấy bây giờ thật đang xuất hiện với bản chất trung thực của chúng!

Vì thế, Ta nói rằng, đây là ngày để nhìn biết sự chuyển động của con rồng và đây là ngày để biết rằng sự chuyển mình sinh nở đã gần kề. Con rồng đang di chuyển bởi vì con dân Ta đang sẵng sàng để cưu mang sinh đẻ một đạo binh hùng mạnh hầu triển khai nguyên tắc chiến thắng trên khắp đất. Vì vậy, Ta nói với ngươi, hãy nhận biết, hãy nhìn thấy con rồng, hãy chăm chú gác canh để nhìn thấy Nàng Dâu của Đấng Christ bước vào sự chuyển mình sinh nở và sau đó, hãy tiếp tục gác canh trong hai năm tới đây để làm thế nào cho các ngươi bước đi trong kế hoạch của Ta hầu phát quang lãnh thổ ở phía trước.

Đây không phải là một ngày êm ái dịu dàng, Chúa phán, ̣đây là một ngày mà dân sự của Ta sẽ bước đi trong năng quyền với một thẩm quyền lớn lao Ta ban cho chúng. Ta phán rằng các ngươi đang được trang bị sẳn sàng cho chiến trận trong những ngày sắp đến.

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

————————-
Lời Chia Sẻ của Lửa Thiêng:

Lời tiên tri này có liên hệ đến một chu kỳ chuyển tiếp trong bốn tháng mà Sứ Đồ Chuck Pierce đã khai phóng vài tuần trước đây. Chúng ta thật không thể nào nắm bắt mặc khải của lời Rhema này thông qua sự hiểu biết của tâm trí vì nó thật vượt qua mọi sự hiểu biết của con người.

Sự sắp xếp trong thứ tự của các thế hệ là điều tiên quyết vì chúng ta không thể xông vào chiến trận trong một tư thế đơn chiếc. Sự hiệp một để tương tác với các thế hệ sẽ là một sức mạnh vượt bực trong chiến trận.

Mối liên kết TIÊN QUYẾT được nhắc đến trong lời tiên tri này có ngụ ý nói đến ý nghĩa cốt lõi của năm 5778 trong Thánh Kinh Lịch tức là trùng với năm 2018 trong Dương Lịch. Chúng ta đang di chuyển trong một năm đầy dẫy những sự bứt phá, một năm của những khởi đầu mới, vì thế, những mô hình đầu tiên của mọi việc Chúa khai phóng trong năm nay là điều tối quan trọng. Sự bứt phá được biểu hiện qua những mô hình TIÊN QUYẾT này. Đây là một năm mà Đức Chúa Trời sẽ chú tâm đến dân sắc tộc là dân bản địa Chúa đã đặt để trước nhất trong một lãnh thổ. Họ sẽ là then chốt trong sự khôi phục dân tình và đất nước. Đây chỉ là một lĩnh vực trong mô hình của những sự việc TIÊN QUYẾT hoặc ĐẦU TIÊN. Chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa mở ra nhiều mặc khải tươi mới thông qua lời tiên tri này.

Hãy nhớ rằng, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬ ‭VB1925‬‬

Đây là chiến trận cốt lõi của chúng ta!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và khai sáng tâm trí để chúng ta có đồng một tâm tình với Đấng Christ hầu mở rộng Nước Trời và giải phóng dân tình đất nước trong thời điểm này.

Quý vị có thể xem video clip về lời tiên tri này trực tiếp trong Anh Ngữ:

https://youtu.be/WUz-WqV85K0

Tất Cả Cho Chiến Trận,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri: Một Ngày Trao Đổi Quyền Lực Để Đảo Ngược Tình Thế

alignment

Ngày 24, Tháng 6, Năm 2018

Đây là một lời tiên tri do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce khai phóng vào sáng Chúa Nhật tuần qua, ngày 24, tháng 6, năm 2018 tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu, tại Corinth, Texas, U.S.A. (www.gloryofzion.org)

Ta phán cùng ngươi rằng, “Đây là một thời điểm để gát canh. Hãy chăm chú và nhìn biết rằng Ta đang vận hành trong một quá trình để trao đổi quyền lực. Ta đang giáng xuống vào những nơi chốn mà những sự cống hiến của thế giới tối tăm đã được thực hiện để tạo nên, để khai phóng những thế lực tối tăm thống trị trên khắp đất. Điều này sẽ tạo ra những rối loạn lớn trên khắp đất. Ta thật đang giáng xuống trong tư vị của Đấng Thượng Cổ để chuyển đổi và trao đổi quyền lực trên khắp đất. Điều này sẽ có tác động như những cú sốc của nguồn điện lực xuyên suốt khắp đất.” Ta phán với ngươi rằng, “Ta, Đấng Hiện Hữu, đang giáng xuống. hãy chăm chú nhìn xem, kìa, bây giờ, việc trao đổi quyền lực hiện đang được khởi động.”

Ta phán rằng, “Những thế lực hằng thống trị, đối nghịch với các ngươi, những cơ cấu này đã từng phán quyết để khống chế các ngươi, Ta phán rằng, đây chính là một ngày của cuộc đảo chính để lật đổ các thế lực đã từng áp bức và khống chế dân Ta.”

Do Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch

——————————

Lời Chia Sẻ của Lửa Thiêng Việt Nam:

Trong giờ thờ phượng sáng Chúa Nhật, Chúa Thánh Linh đã vận hành một cách mạnh mẽ và linh động. Chúa khai phóng mặc khải Vua Vinh Hiển ngự xuống giữa hội chúng. Những âm hưỡng thiên đàng đã được khai phóng làm vang dội, tôn vinh Đấng Ngồi Trên Ngôi Cao Sang, giữa sự hiện diện mạnh mẽ này, Chúa Thánh Linh đã chuyển tải lời tiên tri này qua Sứ Đồ Chuck D. Pierce. Đây là một lời được Chúa khai phóng cho chúng ta trong thời điểm then chốt này. Hãy chào đón, gác canh và công bố Lời Chúa trong mọi nghịch cảnh chúng ta đang đối diện, trong mọi lĩnh vực cá nhân, mục vụ, hội thánh và đất nước. Đây là một Lời Chúa đang ban cho chúng ta cũng như cho nhiều dân tộc trên khắp đất. Khi chúng ta biểu hiện danh tính trung thực của chúng ta trong Đấng Christ, khi chúng ta thể hiện thuộc tánh của Cha Thiên Thượng, chúng ta sẽ nhìn thấy sự tể trị của Chúa trên khắp đất, vì quả thật, Nước Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta!

Trận chiến cốt lỏi của chúng ta hiện giờ là cuộc chiến trận trong cõi thuộc linh. Mọi tình huống trong cõi thuộc thể đều có thể được đảo ngược trong quyền năng của Đức Giê-hô-va vạn quân. Đây là lúc chúng ta cần nắm bắt lời Rhema, tức là Lời sống động, Lời Chúa đang truyền phán trong giây phút này cho hiện cảnh. Chúng ta không thể chỉ cầu xin theo ‘mặt nổi’, tức là những lời cầu nguyện lặp lại truyền thống theo vụ việc, theo quy củ của giáo hội hoặc qua thói quen. Đây là lúc mà lời cầu thay của những ai bước đi trong mối liên hệ mật thiết với Chúa sẽ được nhậm, vì khi chúng ta nghe được tiếng Chúa thì linh hồn chúng ta sẽ được sống, vì khi chúng ta công bố Lời Chúa truyền phán thì hẳn nhiên ý Chúa sẽ được thành toàn, ở đất như trời, và Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri “Sự Xung Đột Giữa Hai Vương Quốc”

clashingkingdoms

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2018

Chúa Nhật tuần qua, ngày 17, tháng 6, năm 2018, Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce đã khai phóng một lời tiên tri về sự xung đột của hai vương quốc. Tôi đã chuyển dịch như sau:

Ta phán cùng người rằng có một cuộc xung đột giữa hai vương quốc đang xảy ra và ngươi hiện đang ở giữa cuộc xung đột này. Ngươi đang nhìn thấy, ngươi đang cãm nhận vụ việc này, ngươi thật đang được kêu gọi để nắm bắt và chào đón nó. Vì Ta, chính Ta khiến cho mọi việc được sắp xếp lại, do đó ngươi là một phần tử rất quan trọng trong sự sắp xếp lại đang xảy ra. Ta phán cùng ngươi rằng, quả thật, Nước Thiên Đàng đang ở trong các ngươi, vì vậy, đừng phản kháng và chống lại sự đụng độ này, nhưng hãy để cho Nước Trời trong ngươi chỗi dậy để sắp xếp lại mọi việc trong lãnh thổ xung quanh các ngươi. Ta phán rằng, đừng thối lui, đừng thụt lùi, vì sự thối lui đang réo gọi ngươi. Ta phán rằng, “Hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy cùng Ta để đối diện với những việc rối ren xung quanh ngươi.”

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Những xung đột này thật ra đang luôn liên tục diễn ra trong mọi thời đại, thế nhưng, khi Chúa khai phóng Lời Ngài trong thời điểm then chốt này là vì Ngài muốn cảnh báo và nhắc nhở chúng ta rằng, những chiến trận thuộc linh trong những xung đột là để thể hiện Nước Đức Chúa Trời mà Ngài đã đặt để trong lòng chúng ta. Khi sự vinh quang Ngài đươc biểu hiện qua chúng ta, thông qua những chiến bình gốm thô sơ này, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự sắp xếp mới, chúng ta sẽ nhìn rỏ những đội ngũ Đức Chúa Trời đang huy động và chúng ta sẽ nhìn thấy một liên minh mới của Nước Trời. Đây cũng là một sự chuẫn bị trong tâm linh và về sự thể hiện của danh tính của chúng ta để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với dân gian. Chúa là Tốt Lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Một Lời Tiên Tri Cảnh Báo: Nguy Hiểm Ở Phía Trước

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Ngày 10, Tháng 6, Năm 2018

Do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce chuyển tãi vào sáng Chúa Nhật, ngày 10, tháng 6, năm 2018 tại Trung Tâm Hoàn Cầu (Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn), Corinth, Texas, U.S.A. (www.gloryofzion.org)

Chúa phán rằng, “Đây là một ngày của một năng lực mới, một thẩm quyền mới sẽ được triển khai từ quyền năng Ta khai phóng trên các ngươi.” Ta phán cùng ngươi rằng, “Hãy cẩn trọng, vì sự nguy hiểm đang rình rập quanh ngươi. Mối nguy hại này đang hoạt động không ngừng nghỉ trong bầu khi quyển nơi ngươi cư ngụ, nó muốn ngăn chận nguồn năng lượng mới mà Ta đang chuyển tải đến cùng ngươi. Ta phán rằng, “Hãy đi xa hơn và trú ẩn nơi kín nhiệm trong một mùa.” Ta phán rằng, “Hãy ẩn núp trong bốn tháng tới đây và đi theo phương cách để phát triển những gì Ta đã giao phó sẽ được triển khai một cách toàn vẹn trong thẩm quyền Ta ban cho ngươi.” Ta phán rằng, “Đừng để bất cứ một cơ cấu cũ nào ngăn chận ngươi tiếp tục phát triển những gì Ta muốn ngươi thực hành. Vì Ta đang tạo ra một bản sắc, một danh tính mới trong ngươi. Ta đang vận hành trong các ngươi theo một đường hướng mới và Ta sẽ đại dụng ngươi trong những ngày sắp tới theo một cách mới.

Vì vậy, Ta phán cùng ngươi rằng, “Hãy để cho những sự việc ‘Mới’ tiếp tục phát triển và hãy đi xa để vượt qua khỏi nơi kẻ thù đang cố gắng ngăn cản ngươi trong giờ này.” Ta phán rằng, “Khi các ngươi không biết cách nào để vượt xa hơn, hãy cứ tiếp tục vượt xa. Vì nếu ngươi bỏ cuộc, không tiếp tục tìm kiếm Ta, nếu ngươi không tiếp tục phấn đấu, kẻ thù sẽ bắt được ngươi.” Ta phán rằng, “Trong bốn tháng tới đây, hãy ở trong tư thế sẵn sàng, đi trước một bước, trước ác linh của sự chết.”

Đừng để những vụ việc muốn hũy diệt ngươi, là những điều sẽ ngăn chận ngươi tiếp tục phát triển những gì Ta đặt để trong con người của ngươi ngay trong giờ phút này. Ta phán rằng, “Trong bốn tháng tới, sẽ có nhiều mối lo ngại lớn, nhưng ở giữa cơn gian nguy ấy, Ta đã dự tính để triển khai một thẩm quyền mới cho ngươi. Ta đang vận chuyển và khuấy động một năng lực mới trong con người của ngươi và Ta nói cùng ngươi rằng, ngay đúng thời điểm chỉ định, ngươi sẽ biểu dương những gì đang thành hình trong ngươi là điều đang được khởi động trong ngày hôm nay, và vì thế, ngươi sẽ đột phá với một nguồn năng lực mới. Hãy để cho những vụ việc cũ kết thúc, để cho nó tàn lụi. Vì, Ta phán cùng ngươi rằng, “Ta đang đánh thức những điều mới trong ngươi và ngươi sẽ ăn mừng trong hân hoan, trong một niềm vui mới trong những ngày sắp đến.”

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

————————————————————
Lời Chia Sẽ Của Lửa Thiêng Việt Nam:

Lời tiên tri này được Chúa khai phóng thật đúng thì, đúng lúc trong bối cảnh của dân tộc Việt Nam hiện giờ. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ mật thiết của giao ước Chúa, Ngài sẽ luôn đi đầu; Ngài đã biết rỏ những lối ngõ quanh co trên hướng đi của chúng ta. Đây là một mùa chúng ta cần ăn năn để trở về với cội nguồn của sự sống sung mãn, với Đức Chúa Trời của sự giao ước. Ngài đã dành sẵn một chương trình khôi phục và Ngài là Đấng đột phá mọi bế tắc.
 
Chúng ta hãy suy gẫm, cầu nguyện và canh chừng như một chiến sĩ vọng canh để nhìn thấy điều này được ứng nghiệm. Lời Chúa khi truyền phán sẽ không trở về luống nhưng!!!
 
“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” – Ê-sại 43:15-19
 
Lời tiên tri cảnh báo này chính là một chiến lược cho chúng ta trong bốn tháng sắp đến. Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài đang ở gần. Hallelujah!
 
Tất Cả Cho Chiến Trận,
 

Một Thời Định Vị

Sunrays

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2018

Sứ Đồ Chuck Pierce đã chuyển tải lời mặc khải về sự điều hành của Thần Chúa trên cuộc đời của con dân Ngài trong tuần này. Lời Chúa truyền phán với chúng ta trong buổi Lễ Ngũ Tuần tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn vào sáng Chúa Nhật tuần vừa qua, 20-5-2018:

“Chúa phán rằng, có phải chăng, chính Ta đã lấy một điều tầm thường từ Áp-ra-ham để làm thành một kế hoạch cho dân tình, để chuyển tải ơn phước của Ta cho dân gian. Ta phán cùng ngươi rằng, Ta đang làm ra một kế hoạch cho các ngươi. Hãy xem, trong tuần này, nhiều vụ việc sẽ cùng tương tác với nhau và sẽ được xấp xếp vào đúng vị trí của chúng. Những điều nào chưa từng được định vị sẽ được định vị. Ta phán cùng ngươi rằng, những kế hoạch, những hoạt động phức tạp mà ngươi chưa từng thấu hiểu, chính Ta sẽ mở mắt để ban cho ngươi sự thông hiểu trong giờ này.”

Một Áo Choàng Mới Cho Tương Lai

Coat

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2018

“Đây là một thời gian để bước vào sự viên mãn của danh tính và định mệnh của chúng ta. Hãy thay đổi các ăn mặc của chúng ta, có nghĩa là hãy loại bỏ những chiếc áo nhớp rách nát của quá khứ để mặc lấy một cái áo choàng mới trong một trạng thái trọn lành, hoàn hảo của một con người được Chúa chữa lành. Trước nhất, hãy mặc lấy một tâm trí được đổi mới. Hãy để lại đằng sau cái tinh thần hỗn loạn kia và gọi lại tất cả những ý tưởng tốt lành nào đã từng bị phân tán, tản lạc, tức là những tư tưởng chưa bao giờ được kết nối chặt chẽ vào các quá trình nhận thức cần thiết để tạo ra một tầm nhìn mới cho tương lai. Hãy thêm vào sự may mặc mới này những kỳ vọng đang được Chúa khôi phục. Tiếp theo đó, hãy tiếp nhận những hàng may mặc đầy thẫm quyền Ngài đã ban cho bạn. Thêm vào cách ăn mặc mới này, một sự mạnh dạn dũng cảm của Thần Chúa. Hãy hủy bỏ và để lại đằng sau các chu kỳ sợ hãi của quá khứ.

“Mặc lấy sự tự do! Bước đi hằng ngày trong Thánh Linh và hãy công bố rằng bạn là một đầy tớ của Đấng Christ, không phải là một nô lệ cho xác thịt tức là một nơi cho các chủ quyền tối tăm cư ngụ và trấn đống. Tô điểm cho mình bằng đức tin. Chống lại những kẻ hủy diệt đức tin của sự xung đột, của sự trì hoãn đầy lo âu cho tương lai, của sự nghi ngờ, của lòng vô tín, giận dữ, thất vọng, tội lỗi, ghen tuông và ghen tỵ. Hãy mặc lấy y phục sáng láng của mặc khải để phản ảnh Nước Trời. Hãy để Chúa đổ đầy đặc ân Ngài trên bạn, chính điều này sẽ khiến cho y phục mới của bạn toả sáng lên! Mặc lấy sự vinh quang Chúa. Hãy để Chúa gia tăng tốc độ hầu đẫy bạn vào tương lai Ngài đã chỉ định cho bạn.

“Chúng ta đang ở trong một mùa mới. Đây là một mùa để nhìn thấy Lẽ Thật, để thấu hiểu mặc khải và nhìn thấy những gì Chúa đang muốn chúng ta nhìn biết! Đây không phải là lúc để cơn đau buồn xâm chiếm chúng ta. Niềm vui của Đức Giê-hô-va sẽ là sức mạnh của chúng ta. Hãy mở mắt ra để nhìn thấy sự may mặc mới cho tương lai!”

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch từ quyển ‘Thời Gian Để Đánh Bại Ma Quỷ’ (A Time to Defeat the Devil) do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce soạn thảo.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới 5 ngày cuối cùng: Vượt Qua Cổng Thành Được Gọi Là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ (vượt qua mọi giới hạn để vào một chốn xa hơn!)

NoiChonXaHon

Thứ sáu, ngày 16 tháng 2, năm 2018

Thân Gởi Những Chiến Sĩ Đang Tiến Lên,

Tôi thật yêu chuộng sự nghỉ ngơi ở nhà trong tuần này và dầm mình trong bầu không khí này thật là tuyệt vời. Sự hiện diện của Chúa được khai phóng trong tiến trình của 21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai một danh tính mới thật vượt quá mọi sự mong muốn của chúng ta. Tôi đã đọc tất cả những thư từ và lời chúc mừng của tất cả các anh chị em đã gởi đến từ Giáng Sinh đến giờ. Tôi cũng đã cầu nguyện cho mỗi người. Tôi vừa hoàn thành một dàn bài cho một quyển sách mới, và cũng mong đợi để có dịp chia sẻ với Hội Thánh Chúa vào cuối tuần Chúa Nhật sắp tới này. Tôi thành thât cảm ơn tất cả sự dâng hiến đóng góp và lời cầu nguyện của quý vị là sức mạnh để đẫy mạnh và vùa giúp chúng tôi tiến lên trong một chiều hướng mới.

Đây là thời gian để đi xa hơn, hoặc đưa vấn đề hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Chúng ta chỉ có thể làm điều này bằng cách nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Tôi yêu chuộng sách Ê-sai. Một phần Kinh thánh rất quan trọng cần được thông hiểu là trong Ê-sai 55:1-3, 8-12:

“1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhơn từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít… 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.”

Phân đoạn này nói về một tầm nhìn xa hơn! Các đấng tiên tri cho chúng ta biết rằng đường lối của Chúa là khác hơn đường lối của chúng ta, và nếu chúng ta có được tầm nhìn xa hơn, vượt qua mọi ngoại cảnh của chúng ta và vượt qua khỏi khuôn khổ của tư duy hiện tại của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Ngài đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Đường lối trong sự vận hành của Thần Chúa thật vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta. Ánh sáng của Ngài đầy dẫy năng quyền hơn bất cứ một thế lực tối tăm nào đang vây quanh chúng ta. Lẽ thật của Ngài đầy quyền năng và mạnh sức hơn bất cứ ác linh sai lầm nào đang tìm cách đánh lạc hướng chúng ta. Chúa Thánh Linh Ngài thật lớn hơn kẻ ở trong thế gian là kẻ đang tìm cách trấn áp, chúng cố tình làm cho chúng ta đánh mất chí hướng mà Đức Chúa Trời đã dành sẳn cho chúng ta. Huyết của Chiên Con và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng tương tác trong thân thể sống động của chúng ta để gìn giữ chúng ta trong tầm nhìn chính chắn của Ngài trong những khoảnh khắc khi chúng ta đương đầu với những thử thách trên đất.

Hãy ngước mắt lên và phóng tầm nhìn ra xa hơn! Chúng ta bước vào một nơi Bên Ngoài Mọi Giới Hạn, với một tầm nhìn cao xa. Hãy hít một hơi thật sâu để chuẫn bị; kìa, chúng ta sẽ đi đến một nơi được gọi là một ‘Nơi Chốn Xa Hơn’. Bạn chưa từng đến đó bao giờ. Bởi vì bạn chưa từng bao giờ đến đó, bạn sẽ phải sẵn sàng để di chuyển theo những phương cách mới, hãy nhảy múa với những nhịp điệu mới, hãy lắng nghe để tiếp thu mọi việc theo một phương cách mới, hãy nhìn nhận mọi việc theo một phương cách mới và hãy niếm biết hương vị theo những cách mới. Bạn sẽ vượt qua để tiến lên vào một nơi Chốn Xa Hơn! Tôi đã từng giảng dạy về việc đi đến một nơi được gọi là ‘Nơi Chốn Ấy’. Nó không phải là nơi này. Thay vào đó, đây là một nơi được gọi là một nơi mà chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn để tiến vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Giao ước mà Đức Chúa Trời đã thực hiện với Áp-ra-ham vượt quá mọi ̣điều đã được nhìn thấy hoặc hình thành trong cõi vật chất. Giao ước này không bị giới hạn trong thời gian hoặc không gian. Có những lúc Đức Chúa Trời giới hạn dòng chảy của các phước lành và lời nguyền từ một cho đến mười thế hệ. Tuy nhiên, điều này không phài là như vậy với Áp-ra-ham. Những ơn phước của Áp-ra-ham đã được mở ra cho tất cả những ai chúc phước cho con cháu Áp-ra-ham, tức là Tuyển Dân của Ngài. Trong thế giới ngày nay, nhiều người muốn được nhận được nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng họ không muốn ̣được ghép vào hoặc liên kết với giao ước Chúa thông qua giao ước của Áp-ra-ham.

Mục đích của Đức Chúa Trời là ban phước cho mọi dân tộc. Tuy nhiên, điều duy nhất để bảo đảm sự khai phóng phước lành trên một quốc gia là quốc gia đó cần giữ mối quan hệ đúng đắn với giao ước của Ap-ra-ham tức là con cháu của Áp-ra-ham, dân Do Thái. Các quốc gia và dân tộc không nhất thiết cần có mối liên quan với dòng dõi của Áp-ra-ham để trải nghiệm lời hứa về sự thịnh vượng. Nhưng thông qua Đức Chúa Jêsus, họ có thể đứng vào tư thế trong mối liên quan đúng đắn và tiếp nhận Áp-ra-ham như một người Cha của họ và rồi, họ sẽ nhìn thấy sứ mệnh của họ sẽ được trở nên trọn vẹn trong các phước lành mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. (Rô-ma 4: 11-12, Ga-la-ti 3:29).

Sáng hôm qua, Candice Demerly đã chia sẻ những gì mà bà ấy đã nghe Chúa truyền phán cho mùa này: “Ta có sẵn một chỗ cho ngươi trong những lãnh thổ của Ta. Lời truyền phán của Ta đang kêu gọi ngươi hãy đi vào lên chốn cao hơn. Ngươi có thể nghe được tiếng Ta truyền phán chăng? Ngươi có thể cảm nhận rằng Ta đang kéo ngươi lại gần không? Đó là một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt ra ngoài mọi giới hạn của những gì ngươi có thể biết và mường tượng. Đó là một nơi trong Ta, với Ta, xung quang Ta.”

“Ta phải tháo gỡ những dân đang trói buộc ngươi. Ta phải giải phóng ngươi để thoát khỏi những cái bẫy vô hình, vì ngươi không nhìn biết rằng những điều làm ngươi bị̣ mù mịt. Ngươi không nhìn thấy khoảng không gian giữa Ta và ngươi. Đó là một khoảng cách rất đơn chiếc, của một thế lực thiếu năng quyền. Ngươi không nhìn thấy đường lối Ta. Ý tưởng Ta không như ý tưởng ngươi. Tấm màn che khuyất kia đã bị xé toang, tuy thế ngươi vẫn bước đi dưới màn bị che giấu. Ngươi không muốn làm điều này thế nhưng ngươi vẫn bị vướng mắc. Ta phải gởi các thiên binh để vùa giúp và giải cứu ngươi. Ngươi sẽ trải nghiệm sự vận hành của các thiên binh này trong những ngày sắp tới, vì ngươi phải được tự do để bước vào những lãnh vực mới hầu hoàn thành những gì Ta đã chỉ định cho ngươi trong thời điểm này.”

“Mọi việc sẽ di chuyển nhanh chóng và thuận lợi, vì thời gian thì rất ngắn ngủi và Ta phải dùng những con người đang sẵn lòng, thuận phục. Đây là những người đang giơ tay lên nói rằng: “Có con đây Chúa, xin hãy dùng con, xin hay sai con đi.” Ta sẽ sử dụ̣ng những con người này, Ta sẽ sai phái họ và Ta sẽ ban cho họ năng quyền. Đây là những ngày trong quyền phép Ta và quyền năng ta sẽ thể hiện trước các Cổng Ngợi Khen, vì Con Dân Ta cần phải thờ phượng Ta trong tâm thần và lẽ thật. Ngươi có nhìn thấy không? Con người phải biết lẽ thật hầu có thể nhìn thấy Ta trong sự thờ phượng và ngợi khen. Những con người thờ phượng trong sự xoắn xoáy và gian dối sẽ làm ô nhiễm các tầng trời. Lẽ thật là gì? Trong mọi sự hãy tìm kiếm lẽ thật trong sự thờ phượng. Hãy thờ phượng và ca tụng Ta.”

Ngày 17: Đọc Ma-thi-ơ 16, tập trung vào các câu 13-20. Hãy vượt qua sự mặc khải của quá khứ! Không ai có thể tiếp thu mặc khải nhiều cho bằng ông Phi-e-rơ. Ông ta đã vượt qua những gì ông nhìn biết và chính Đức Chúa Cha đã liên kết ông với mặc khài của Ngài. Hãy liên tục phấn đấu! Hãy để Cha Thiêng Thượng bày tỏ những mặc khải vượt quá mọi giới hạn, để đi xa hơn tất cả những gì bạn từng biết.

Ngày 18: Đọc Lu-ca 22; hãy suy gẫm câu 31. Hãy vượt qua những thử thách của sự sàn sảy trong quá khứ! Phi-e-rơ không thể tiếp thu được mặc khải sâu sắc để giữ được những gì ông ta đang nhìn thấy. Ông đã nhận được lời tiên tri cho các thế hệ về sau nhưng sau đó ông đã bị gọi là Sa-tăng trong vòng vài phút sau đó. Ông đã bị tâm trí và tình cảm mình xâm chiếm. Khi bạn không thể biểu hiện danh tính mới của mình, bạn sẽ có khuynh hướng quay trở lại trong mô hình của quá khứ. Nếu bạn không thể gìn giữ và bảo vệ sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho bạn, bạn sẽ trải nghiệm một nơi gọi là ‘Nơi sàng sảy’ nhp Phi-e-rơ đã phải trải nghiệm. Thật ra, Chúa Giê-su đã phán như vầy, “Phi-e-rơ, khi ngươi vượt qua khỏi sự sàng sảy này, mọi việc ngươi làm sẽ được gia tăng để xây dựng và tăng cường các anh em ngươi. Nếu ngươi cố gắng tẻ tách một lối khác, hãy nhớ rằng, Sa-tăng sẽ khống chế ngươi.” Đây là một thời điểm để chúng ta bước vào một tiến trình hầu vượt qua mọi giới hạn để vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Ngày 19: Đọc Luca 24. Hãy vượt qua những trải nghiệm của sự chấn thương long và của sự chết vừ qua của bạn. Chúng ta phải nhin thấy Chúa Jêsus đã vùa giúp các môn đồ Ngài để tiến vào một nơi chốn xa hơn, vượt qua khỏi các lời tiên tri của mùa quá khứ. khi Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự giá, tất cả điều bị rúng động vì họ không thể thấu hiểu được Lời Tiên Tri về sự chết của Ngài. Đây là một tóm lược về những gì Đức Chúa Giê-su đã phán cung với các môn đồ Ngài trên đường đến E-ma-út: “Nếu các ngươi biết rỏ Thánh Kinh thì ngươi đã nhận được điều này, nhưng các ngươi không có được tầm nhìn xa để vượt qua mọi chấn thương lòng và những điều các ngươi các ngươi đang trông mong.” Chúa sẽ đưa bạn vào một nơi chốn xa hơn, để vượt qua mọi trải nghiệm của những vết thương lòng, để vượt qua khỏi sự chết của sự tình trong quá khứ của bạn và rồi, Ngài sẽ mở mắt để bạn có thể nhìn vào một lĩnh vực mà bạn chưa từng có thể nhìn thấy hoặc hiểu được từ một nơi chốn cũ trong cuộc sống thuộc linh của bạn.

Ngày 20: Đọc John 20. Hãy tiến lên để đi xa hơn trong những năng chức của mùa vừa qua trong sự tha thứ cũng nhưng những mối lo sợ của quá khứ. Vào ngày đầu tiên trong tuần, các môn đồ đã họp lại cùng một chổ, vì họ nghĩ rằng họ không còn gì để nắm giữ ngoài những anh em trong Chúa. Họ trốn trong nhà, khoá cửa lại và thập thỏm trong lo âu vì họi tin rằng những kẻ đã giết Chúa Giê-su cũng sẽ đến tìm giết họ (câu 19). Chúa Giê-su xuất hiện trong phòng mà các môn đi đang ẩn náu và phán cùng họ rằng: “Hãy để Ta giải phóng các ngươi vượt qua mọi sự sợ hãi và rồi Ta sẽ sai phái các ngươi ra đi để rao giảng lẽ thật.” Đó là một phương cách duy nhất để họ có thể vượt qua sự thử thách và tiến lên về phía trước, điều này thật cũng trùng hợp với tình cảnh của chúng ta. Bạn sẽ không thể vượt qua mọi giới han của mình trừ khi nào bạn vượt qua một bản hiệu của “Sự Tha Thứ”. Bạn phải vượt qua sự sàng sảy, sự sợ hãi và sự tha thứ, và rồi sau đó bạn có thể tiến lên vào ‘Chốn Xa Hơn’.

Ngày 21: Đọc John 21. Đi xa hơn sự hiểu biết về sự kêu gọi trong cuộc đời bạn. Chúa đang mở rộng sự kêu gọi mới trong con dân của Ngài. Các môn đồ đã phải vương lên để bước vào sứ mệnh của họ, nhưng rồi họ lại quay về lại với những việc làm quen thuộc, với những gì họ đã từng làm. Bạn có biết chăng đó là một nơi chon rất nguy hiểm cho tất cả chúng ta trong lúc này? Chúng ta đang phải đối mặt với sự lựa chọn chín chắn để vượt lên ra khỏi một nơi chốn mà chúng ta đã từng ở trước đây nếu không chúng ta lại phải trở về một nơi mà chúng ta đã trải nghiệm ba năm rưỡi trước đây. Các môn đồ đã trở về với nghề đánh cá. Họ tiếp tục công việc làm ăn của họ. Nhưng Chúa Giê-su đã gặp họ trong nơi ̣đó! Đừng bị lừa dối, đừng bị mắc bẫy với những sự gian dối của các cơ cấu tôn giáo đã từng tuyên bố rằng bạn sẽ không thành công thịnh vượng nếu bạn không tuân theo các quy củ và giáo điều của các cơ cấu ấy. Chúa có thể ban ơn cho bạn trở nên thịnh vượng mặc dù bạn không làm theo những quy củ này. Hãy nhờ cậy Chúa, ngài sẽ ban ơn và chúc phước để bạn trở nên thịnh vượng. Chúa đã vù giúp các môn đồ Ngài thành công trong mọi việc Ngài giao phó.

Sau khi họ đã nhận ra Ngài và Ngài đã cùng dùng bữa với họ, Chúa Giê-su chuyện trò cùng Phi-e-rơ. Chúa Giê-su có thể đã nó với Phi-e-rơ rằng: “Nếu ngươi yêu mến Ta, ngươi có nhớ về lời tiên tri mà Ta đã truyền phán rằng ngươi sẽ bị sàng sảy như lúa mì và rồi sau đó ngươi sẽ khích lệ, xây dựng và vùa giúp anh em mình không? Ngươi sẽ phải quay về với sự kêu gọi của ngươi. Ngươi sẽ vượt qua những cơn thử thách trong 3 năm rưỡi để bước vào một sự kêu gọi mới.”

Bạn có thể nghĩ rằng Phi-e-rơ đáng lẽ phải quỳ xuống phủ phục dưới bệ chân của Chúa và kêu cầu cùng Ngài, “Chúa, Có con đây, nguyện ý Ngài được nên!” Nhưng ̣điều ông thật sự đã bầy tỏ gói gém trong câu hỏi này, “Điều gì sẽ xảy ra với Giăng?” Chúa Giê-su đáp rằng: “Điều đó có liên can gì với ngươi? Ta chỉ hỏi rằng ngươi có muốn vượt qua mọi thử thách để tiến lên và đi xa hơn trong sự kêu gọi của ngươi?” Đức Chúa Giê-su đã không đề cập đến nhiệm vụ nhưng Ngài đã hỏi Phi-e-rơ câu này, “Ngươi sẽ tiếp tục theo Ta chăng, mặc dù khi tất cả điều rời bỏ Ta?”

Có một Cánh Cổng được gọi là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ vượt qua mọi giới hạn của hiện cảnh đang được mở ra cho bạn. Hãy đi qua, hãy vượt qua Cổng Thành ấy!

Nguyện xin Chúa ban ơn trên các bạn,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
www.luathiengvn.com

21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới – 8 Ngày Tiếp Theo! Tiếp nhận tình yêu và sự cung cấp của Yeshua (Chúa Giê-su)!

harvestpromise

Thứ Năm, Ngày 8 tháng 2 năm 2018

21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới

8 Ngày Tiếp Theo! Tiếp nhận tình yêu và sự cung cấp của Yeshua (Chúa Giê-su)!

Thân Gởi Các Chiến Sĩ Vọng Canh,

Tám (8) ngày vừa qua thật là đáng kinh ngạc. Trong suốt tám ngày vừa qua, tôi cảm nhận Chúa truyền phán với tôi lời này: Yeshua (Chúa Giê-su) đang biểu hiện tình yêu của Ngài trong cuộc sống của một con người qua việc mở khóa Mục Đích Cứu Chuộc và Ngài đang khai phóng Sự nuôi dưỡng và Nguồn Cung Ứng cho Tương lai của họ! Điều này sẽ khai phóng Sự Vinh Quang Chúa và giải phóng toàn lãnh thổ của chúng ta trong cõi thuộc linh lẫn cõi vất chất! Trong tám (8) ngày tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ tập trung vào việc khai phóng nguồn cung ứng!

Trong buổi nhóm cầu nguyện ĐẦU TIÊN trong Lịch Trình 21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính của chúng ta, Bà Marty Cassady đã có một mặc khải thật tuyệt vời: “Tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ trong cõi thuộc linh: Chúa nhắc cho tôi nhớ đến tất cả những buổi nhóm cầu nguyện mà chúng ta đã tham dự kể từ khi chúng ta khởi đầu Phong Trào Cầu Nguyện 5:15 (Hội Thánh chúng tôi đã thiết lập hơn 50 buổi nhóm cầu nguyện liên tiếp trong một năm vào lúc 5:15 sáng bắt đầu vào tháng 5, năm 2014.) Mỗi buổi nhóm cầu nguyện đó được Chúa sử dụng để ‘tạo ra’ (một từ rất cụ thể) một con đường cho chúng ta tiến lên ngọn núi Thánh của Ngài. Từ ‘tạo ra’ có nghĩa là ‘đánh vào cho đến khi một đường lối được hiện hình’ hoặc ‘tạo nên một mô hình cho một lối đi.’ Chúng ta càng ngày càng tiến lên vào chốn cao hơn trong sự hiểu biết danh tính mình, bạn là ai trong Ngài? Và khi khải tượng này tan dần, tôi nghe Chúa truyền phán ràng, “Hãy nhớ rằng, có một sự biến hóa trên đỉnh núi.” (Xem trong Ma-thi-ơ 17) Chúa phán rằng, “Ta đang biến đổi ngươi để tạo nên một danh tính mới cho các ngươi để nâng ngươi lên đến một nơi chốn cao hơn là một giao điểm của Trời và Đất.” Đó là một nơi chốn mà danh tính tức là bản chất của chúng ta trong Đấng Christ trở thành một nền tảng vững chắc. Trách nhiệm của chúng ta là để cho Chúa tạo nên danh tính đó trong chúng ta.

Bà Anne Tate cũng đã chia sẻ với tôi một điều này: “Khi tôi vào tháp canh cầu nguyện trong ngày 7 của 21 ngày cầu nguyện này, tôi nhận biết các thiên sứ đang viếng thăm chúng ta đã được Đức Chúa Trời sai phái như những công cụ của sự biến đổi để truyền đạt cho chúng ta khả năng để trở thành những tác nhân của sự thay đổi. Bà Elaine Priestly và tôi đều cảm nhận rằng các thiên sứ này như một đội ngũ của Giu-đa đang tập hợp lại để dẫn dắt chúng ta hầu khai phóng những âm hưởng của thiên đàng. Đoạng Kinh Thánh của chúng ta trong ngày hôm đó là̀ Xa-cha-ri 3 và 4. Hầu hết các lời mặc khải được khai phóng hôm đó đều có liên quan đến những việc trong cõi thiên nhiên với một mục tiêu để vượt qua mọi giới hạn của cõi vật chất, để đi vào một nơi chốn mà chúng ta chưa hề tiến vào trong quá khứ. Chúng tôi đã không thể vượt qua khỏi những ranh giới của cõi vật chất cho đến khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với các thiên binh của Chúa trong buổi nhóm cầu nguyện đó.”

Chúa có một sự truyền đạt lớn lao Ngài muốn khai phóng trong mùa này. Bây giờ chúng ta phải đẩy mạnh để không những chỉ “đi qua” các cánh cổng mới ở phía trước, nhưng còn để “vượt ra ngoài mọi giới hạn” trong cõi thuộc linh. Trong năm nay, năm 2018, một sự hào phóng mới sẽ khai phóng một năng lực mới, điều này sẽ khiến kẻ thù của chúng ta phải tháo chạy!

Ngày 9: Đọc Sáng Thế Ký 45 và Rô-ma 8. Mặc dù bạn đã từng trải qua nhiều điều gian khổ, hãy công bố rằng, mọi việc hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Thật vậy, vì Đức Chúa Trời đang làm điều này! Hãy chú tâm vào phân đoạn này, trong Sáng thế Ký 45:26-28. Cầu xin Chúa hòa giải các mối quan hệ với những ai đang dự phần vào di sản giao ước của bạn.Tinh thần của Gia-cốp đã được khôi phục khi ông nhận ra rằng tương lai của mình (của Gia-cốp) vẫn còn được tồn tại. Rồi sau đó, ông cũng đã nhìn thấy những điều (nguồn cung ứng) mà Giô-sép (con mình) đã gởi cho ông. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn nhìn thấy nguồn cung ứng mà Ngài đã dành cho bạn trong những ngày sắp đến.

Ngày 10: Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 12. Suy gẫm những câu 33-36. Hãy kêu xin Chúa chỉ cho bạn một con đường để tiến vào tương lai của bạn. Đừng sợ và hãy công bố rằng bạn sẽ chiếm đoạt lại những gì mà kẻ thù đã từng áp bức và đánh cướp bạn trong quá khứ để bạn có được nguồn cung cấp cần thiết là điều sẽ đẩy mạnh và vùa giúp bạn trong cuộc hành trình ở phía trước. Hãy suy gẫm sách Phục Truyền đoạn 8. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời minh. Hãy kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài cung cấp cho bạn một chiến lược để chiếm đóng phần cơ nghiệp, đất đai và lãnh thổ của bạn. Hãy suy gẫm câu 18. Ngài sẽ cho bạn sức lực để chiếm đoạt được những sản nghiệp và để thiết lập giao ước của Ngài với bạn. Quyền lực là sức sống, là sức mạnh, sức lực và công suất. Ngài có thể mở khóa những khả năng bẩm sinh bên trong con người của bạn để bạn có thể đạt được sự giàu có. Hãy nhớ rằng bạn là một phần tử của một tập thể trong Thân Thể của Đấng Christ. Khi bạn cầu nguyện cho sự giàu có, thịnh vượng, hãy cầu nguyện cho những người mà bạn hiện đang liên kết. Ngai sẽ khiến bạn điều chỉnh vài vụ việc cụ thể để bạn trở nên thích nghi với mọi tình huống trong những ngày sắp tới.

Ngày 11: Đọc Giô-suê 1. Toàn bộ sách Giô-suê là về sự chuyển đổi của cải và tài nguyên. Những ơn phước lời hứa của bạn bao gồm nguồn cung ứng của Chua cho bạn. Những điều khoản trong nguồn cung ứng của bạn cũng có liên quan đến tầm nhìn của bạn. Hãy suy gẫm cầu 8-9. Sức mạnh của việc ngẫm nghĩ hoặc suy gẩm về mối quan hệ giao ước giữa Chúa và bạn sẽ kích hoạt sự thành công trong cuộc đời của bạn. Thành công thực sự có nghĩa là những gì bạn cần đã có sẳn (Chúa đã sắm sẵn) trên con đường phía trước. Háy xin Chúa mở mắt để mình có thể nhìn thấy nguồn cung ứng ấy. Hãy đọc phân đoạn trong Giô-suê 5:12-6:27. Sẽ đến một lục mà Ma-na của bạn chấm dứt và sự tranh chiến cho tương lại sẽ phải bắt đầu. Đừng sợ những chiến trận ‘Giê-ri-cô’ của bạn. Hãy cống hiến trọn vẹn chính mình bạn cho Chúa và Ngài sẽ làm thành mọi việc, ngay cả những điều bất khả chiến bại trong cuộc đời bạn cũng sẽ bị đánh hạ.

Ngày 12: Đọc sách Ru-tơ. Hãy tập trung vào chương 3. Mặc dù khi bà Na-ô-mi Na-o-mi còn đang cư ngụ tại xứ Mô-áp, bà đã nhợ́ lại rằng bà ta vẫn còn một của thừa kế tại Bết-lê-hem. Một khi bà trở về đúng nơi, đúng chổ, định luật Cứu Chuộc của Chúa đã bắt đầu hoạt động. Háy xin Chúa kích hoạt Luật Cứu Chuộc và Phục Hồi trong cuộc sống của bạn. Trong Ru-tơ đoạn 3, có một khoảnh khắc mà cả hai, chính bà Ru-tơ và Na-ô-mi đã phải thay đổi, phải biến đổi để tiếp thu của thừa kế cho tương lai mà Chúa đã dành cho họ. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những “khoảnh khắc” này của bạn trong những ngày sắp đến.

Ngày 13: Đọc I Sa-mu-ên 30. Đây là lúc mà một sự chuyển đổi lớn lao trong cuộc đời của Đa-vít đã xảy ra. Hãy suy gẫm các câu 8 và 19. Trong một khoảnh khắc của mọi sự̣ mất mác, ông đã cầu vấn Đức Chúa Trời và Ngài đã hướng dẫn ông đuổi theo kẻ thù để phục hồi tất cả. Trên con đường cuộc đời ông, Đức Chúa Trời đã xắp đặc mọi việc, Ngài đã đặt để mọi sự trợ giúp mà Đa-vít cần có trên lối đi của ông và ông đã phục hồi tất cả những gì kẻ thù đã đánh cướp. Hãy sẵn sàng để ban cho, nhất là những con người mà Chúa mang đến trên cuộc hành trình của bạn. Hành động này sẽ mở khóa để khai phóng một phần ơn phước kế tiếp mà Đa-vít đang cần.

Ngày 14: Đọc sách I Các Vua đoạn 17-18. Hãy nhớ rằng, lời công bố của bạn được khai phóng trên các tầng trời trong cõi thuộc linh. Trong khi Đức Chúa Trời đang hành động trên tiến trình mà bạn đang di chuyên, hãy nhớ rằng nguồn cung ứng của bạn đã có sẵn ở nơi đó. Nhưng con quạ, những người góa phụ và các nguồn tài nguyên khác có thể mang lại những gì bạn đang cần để giúp bạn chịu đựng, cho đến khi sự đột phá xảy ra.

Ngày 15: Đọc sách Lu-ca 5. Hãy cầu vấn Chúa, xin Ngài bước vào thuyền của bạn. Hãy suy gẫm cầu 4 và câu 10. Hãy nhìn biết rằng Chúa có một phương cách để ban phát sự nhân từ của Ngài trên cuộc đời của bạn. Hãy chăm nhìn, kìa, Ngài đang khôi phục sự kêu gọi của bạn.

Ngày 16: Đọc sách Công Vụ, đoạn 2. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong cầu 40-47. Đức Chúa Trời đang làm một việc mới trong Hội Thánh Con Dân Ngài. Điều mới này bao gồm sự thông công, sự bẽ bánh, sự cầu nguyện và trong nguồn cung ứng của chúng ta. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn một phương cách để tiến lên, để vượt qua CÁNH CỔNG của bạn ở phiá trước, điều đó sẽ dẫn dắt bạn bước vào một giai đoạn tiếp theo trong sự di chuyển thăng tiến mà Ngài đã dành cho bạn. Trong tiến trình di chuyển vào tương lai, hãy cầu vấn và xin Chúa bày tỏ địa vị của bạn trong Thân Thể Đấng Christ và trong kế hoạch của Nước Trời.

Chuck D. Pierce – www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch

www.luathiengvn.com

Một Sự Bứt Phá Mới

breakthroughpraise

Ngày 30, tháng 12, Năm 2017

Đây là những lời mặc khải Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce vào một buổi nhóm thờ phượng đầu năm (30-12-2017) và trong Chúa Nhật tuần qua (7-1-2018), tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu.)

Ta đã đi trước ngươi và bây giờ các ngươi sẽ là người tiền phong để khai phóng ra một con đường mới. Ta phán rằng, ‘Hãy xông ra và nhìn xem, kìa, sự vinh quang của Ta sẽ hậu thuẫn và bảo vệ các ngươi.’

Ta phán rằng, ta sẽ tái thiết lập các tiêu chuẩn và các ngươi sẽ hội đủ điều kiện hầu gia nhập vào đạo binh của Ta. Các ngươi là những kẻ được gọi, các ngươi cần phải được chuẩn bị để hội đủ điều kiện và những ai được gọi cần phải được thánh hoá (biệt riêng.) Vì vậy, đây là một mùa tái hội đủ điều kiện. Ta phán rằng, đã có một số người loại bỏ các ngươi, nhưng Ta, Ta sẽ thiết lập một nền tảng mới và chính Ta sẽ chọn các ngươi trong mùa sắp tới này. Ta phán rằng, hãy loại bỏ mọi sự xét đoán trong việc chọn lựa của các ngươi, vì Ta đã thiết lập một bản văn kiện mới để mô tả công tác mới cho đạo binh của Ta đang khi xuất trận.

Ta phán cùng chi phái Sa-bu-lôn rằng, hãy sẵn sàng, vì các ngươi sẽ được thịnh vượng như ngươi chưa hề được thịnh vượng như thế bao giờ. Hãy chuẩn bị sẳn sàng. Ta sẽ mở rộng bờ cõi của ngươi và doanh nghiệp ngươi. Hãy sẳn sàng, vì Ta đang làm một việc mới. Hãy viết lại những khải tượng của ngươi cho ba năm tới đây, làm cho tỏ tường. Ta phán rằng, Ta đang chăm chú nhìn ngươi, ‘Hãy viết lại những sự hiện thấy’ của ngươi. Sa-bu-lôn, ngươi sẽ trở nên thịnh vượng.

Ta phán cùng Y-sa-ca, hãy lắng nghe Lời Ta và nhìn thấy Mặc Khải của Ta. Hãy chuyên tâm học hỏi cho được đẹp lòng Ta. Hãy để cho Lời Hằng Sống tươi mới của Ta tuôn chảy qua ngươi, rồi ngươi sẽ có thể nhìn xem những ngôi sao trên trời và biết được thời điểm của các Lời Hứa Ơn Phước của Ta.

Ta phán cùng Giu-đa rằng, ngươi sẽ đi đầu. Hãy lắng nghe tiếng truyền phán của Ta trước, hãy lắng nghe những âm hưởng của Ta và nhìn biết những ai mà Ta đang xắp xếp để liên kết cùng ngươi hầu dẫn đầu sự mở rộng vương quốc Ta trong giờ này. Ta phán cùng ngươi rằng, hãy nhìn biết thời điểm cho hướng đi của ngươi, hãy nhìn biết tập hợp của các âm hưởng của ngươi vì chính điều này sẽ khiến cho kẻ thù của ngươi bị rối loạn.

Hãy lớn tiếng vang rền trong chiến thắng!

Ta có những chiến binh cũ và những chiến binh mới, nhưng Ta sẽ có Một thân thể chiến đấu, Chúa phán vậy. Ta có nam chiến binh và Ta có nữ chiến binh, nhưng Ta sẽ có Một cơ thể chiến đấu. Vì vậy hãy hòa mình vào đơn vị mà Ta gọi ngươi.

Ngươi đã từng nắm giữ chỉ một vũ khí, nhưng Ta có một vũ khí mới cho ngươi nắm bắt. Hãy giơ tay lên và nắm lấy một vũ khí mới trong một chiến trận mới. Hãy di chuyển từng đôi, trong một guồng máy điều hành mới đầy đắc thắng. Ta đang dấy lên những vũ khí thu hoạch. Những vũ khí mà chưa ai từng nhìn thấy. Đây là những vũ khí cần thiết để thu hoạch, chứ không là một vũ khí ̣để lượm lặt (như trong lúc đi mót lúa.) Ta phán cùng các ngươi rằng, hãy chuẩn bị sẳn sàng, Ta sẽ sai phái các ngươi vào đồng lúa của Ta. Ta sai phái ngươi vào Ba-by-lôn, và hãy biết rằng, Ta sẽ hoàn thành ý chỉ của Ta!

Hãy giơ tay lên và thưa với Chúa rằng, “Có con đây, xin hãy sai con đi!”

Sứ Đồ Chuck Pierce – www.gloryofzion.org

————————————

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Chi phái Giu-đa biểu hiện cho sự ngợi khen, Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự xức dầu của Giu-đa để trở thành những chiến sĩ thờ phượng. Chúa luôn sai phái Giu-đa đi đầu. Thật vậy, sự ngợi khen là một vũ khí ̣để đột phá mọi bế tắc.

Các Quan Xét 1:1-2“Sau khi Giô-suê qua đời, dân I-sơ-ra-ên cầu hỏi CHÚA, “Ai trong chúng con sẽ đi đánh dân Ca-na-an trước?” 2 CHÚA phán, “Chi tộc Giu-đa sẽ lên đánh trước. Nầy, Ta sẽ trao xứ ấy vào tay chúng.”

Chi phái Sa-bu-lôn biểu hiện cho sự xức dầu để làm kinh doanh. Đây là một sự xức dầu để khai phóng sự thịnh vượng. Xin Chúa ban cho Con Dân Ngài được ơn để tiếp thu sự xức dầu của Sa-bu-lôn hầu mở rộng Nước Trời.

Sáng Thế Ký 49:13“Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.”

Chi phái Y-sa-ca biểu hiện cho sự xức dầu để nhận biết thời điểm và tiếp thu sự thông sáng và mặc khải để biết mình cần phải làm gì trong mọi tình huống.

2 Sử Ký 12:32 – “Về con cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm; chúng nó hai trăm trưởng tộc; còn những người anh em chúng cũng vâng lịnh chúng bàn.”

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng ân tứ và xức dầu cho mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này, khi chúng ta sẽ bước lên vào chốn cao hơn trong đắc thắng hầu thể hiện Danh Tính Chúa trên khắp đất.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Cửa Trời Mở Ra!

Portal5778

Tin Nhắn của Sứ Đồ Chuck Pierce do Lửa Thiêng Trích dịch

Ngày 26, Tháng 9, Năm 2017

Bà Marty Cassady đã chia sẻ với tôi những gì Bà nhìn thấy và cảm nhận trong buổi nhóm sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 9-24. Tôi đã yêu cầu Bà thuật lại để tôi có thể chia sẻ mặc khải này với các anh chị em:

“Các thiên sứ đã hiện diện ngay lúc chúng ta bắt đầu nhóm lại sáng nay. Những âm thanh vang dội của sự ngợi khen của chúng ta được khai phóng xuyên suốt qua các tầng trời đã khiến Thiên Đàng đáp lại!! Nhưng đến khi Chuck (Sứ Đồ Chuck Pierce) chuẫn bị bước lên toà giảng để chia sẻ sứ điệp của ông, thì tôi cảm biết có một lực lượng đầy năng quyền của Chúa giáng xuống trên Đền Tạm của chúng ta (căn phòng nhóm được gọi là Đền Tạm – Tabernacle.) Tôi nhìn thấy các tầng trời mở ra và các thiên binh ào ạt bay xuống từ tầng trời cao nhất, xuyên qua tầng trời thứ hai và ngự xuống trên Đền Tạm. Tôi không thể đếm được, nhưng tôi biết rằng có hàng trăm, hàng ngàn thiên sứ và lực lượng đó, tất cả mọi người trong chúng ta đều cảm nhận được. Đây là một lực lượng của các thiên binh mà tôi chưa từng thấy bao giờ, họ mặc lấy một thẩm quyền vô hạn và sự vinh quang của Thiên Đàng chói dọi trên họ chính là sức mạnh siêu nhiên mà chính họ cũng không cần một vũ khí nào khác. Thật vậy, tôi không thấy họ nắm giữ bất cứ một vũ khí nào cả!! Khi các thiên binh này giáng xuống, tầng trời thứ hai như bị dội bom và họ chiếm lấy không phận của bầu khí quyển mà không có sự phản đối của kẻ thù. Thật không có một thế lực nào khác có thể địch lại cùng các thiên binh của Chúa. Tầng trời thứ hai tràn đầy khói lửa và bầu khí quyển của Thiên Đàng được biểu hiện một cách cụ thể và hữu hình trong Đền Tạm của chúng ta!”

Sứ Đồ Chuck Pierce

——————–

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Sự hiện diện của Chúa tràn đầy phòng nhóm nhằm ngày lễ hội đầu năm cuối tuần vừa qua vào Sáng Chúa Nhật 9-24 và Chúa đã khai phóng lời mặc khải Ngài đang sai phái các thiên binh mở đường để vùa giúp Con Dân Ngài tiến vào những cánh cửa cơ hội Ngài đang mở ra cho chúng ta.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng Của Lời Hứa

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Sứ Điệp của Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2017

Một Chuyển Đổi Quan Trọng Đang Xảy Ra cho 3 Năm Tới Đây

Chúng Ta Đang Được Xoay Hướng!

Năm Điểm Quan Trọng Trong Tiến Trình Thuộc Linh Trong Ba Năm Sắp Đến:

1. Kết thúc một mùa chiến tranh!

Các anh chị em đang trong tiến trình để chấm dứt một mùa tranh chiến cũ và tâm trí mình dường như bị hao mòn và mệt mõi.

2. Chuyển sang một mùa mới với một ý chí đắc thắng!

Mặc dù chúng ta đang ngụp lặn trong chiến trận xoay quanh mình, nhưng hãy để cho một tinh thần chiến thắng chổi dậy trong tư duy của mình. Kẻ thù sẽ tiếp tục bao vây các anh chị em tứ hướng để tìm cách thuyết phục rằng quý vị đã bị thất thế. Hãy công bố rằng, ‘Tôi sẽ trở lại. Gia-cốp phải quay đầu lại để trở về Đất Hứa.’ Các bạn đang quay trở lại để trấn giữ lãnh thổ, để trấn giữ những gì Đức Chúa Trời đã giao phó.

3. Bước đi Trong Chiến Thắng Tập Thể

Hãy nhớ rằng đây là một thời điểm để chúng ta kề vai nhau trong chiến trận, để đồng công cộng tác như một đội binh hùng mạnh trong chiến thắng vẻ vang. Đây là một mùa để biểu dương sức mạnh tập thể.

4. Chuẩn bị để tiến vào

Gia-cốp đã phải đối diện với anh mình là Ê-sau, một nhân vật mà ông rất sợ hãi vì những lỗi lầm của ông phạm cùng anh mình trong quá khứ. Đây là một thời gian chuyển tiếp để đối chiếu và làm hoà.

5. Sẵn sàng bước vào để xây dựng tương lai!

Chúng ta không thể nào tự làm hết mọi việc bởi vì chúng ta đã sẵn sàng để tiến vào và xây dựng tương lai.

Tiến Trình Cầu Nguyện 21 Ngày

Chúng ta đang ở trong một tiến trình 21 ngày cầu thay cho một hướng đi mới, để dọn đường và đón nhận Nguồn Cung Ứng cho một Mùa Mới!

Các anh chị em đã chán Ma-na chưa? Đức Chúa Trời đang dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch ta. Hãy nhớ rằng, một nguyên tắc căn bản khi đối đầu với các chủ quyền trong chiến trận thuộc linh là, “Đừng bao giờ xông vào trận tiền cho đến khi Chúa sai phái!” Vì khi đúng thời điểm, lúc Ngài sai chúng ta, Ngài sẽ dẫn đầu trong chiến thắng.

Hãy xem trong Thi-thiên 74:12-14:

“Dầu vậy, Đức Chúa Trời là Vua tôi từ xưa, Vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, Bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát (những) đầu của Lê-vi-a-than, Ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng.”

Chúa phán rằng con quái vật Lê-vi-a-than đó, Ngài sẽ bẻ gãy những cái đầu của nó và phó nó làm đồ ăn cho Con Dân Ngài trong đồng vắng. Trong bản dịch của Anh Ngữ, Lời Chúa nhấn mạnh là Lê-vi-a-than có nhiều đầu, chứ không phải chỉ có một.

Hãy biết rằng, các chủ quyền này, Chúa đã phó chúng trong tay ta. Chúng nó sẽ là đồ ăn, chúng nó sẽ là nguồn cung ứng cho tương lai của chúng ta. Chúa phán rằng, “Lê-vi-a-than, con rắn lương lẹo đó, chủ quyền ấy là đồ ăn cho tương lai ta!”

Phá Vỡ Đầu Nguồn

Hãy nhận biết những mô hình trong Thánh Kinh, xem từ sách Ê-sai, trong suốt các sách cho đến Khải Huyền, các lời tiên tri Chúa cho chúng ta biết trước rằng: Trong mọi quá trình chuyển tiếp mà chúng ta sẽ trải nghiệm, chúng ta cần phải phá vỡ cái ‘Đầu Nguồn’, cái Đầu Não của Lê-vi-a-than. Chúng ta cần phải đột phá để hũy diệt Đầu Não của con rắn này. Nếu không thì những sự việc rối ren do chúng gây nên sẽ không thể nào tách rời ra khỏi chúng ta được và rồi, chúng ta cũng không thể nào bước vào Ngưỡng Cửa Tương Lai Chúa đã chỉ định cho ta.

Hãy lắng nghe đây, chúng ta không thể nào vượt qua để bước vào Ngưỡng Cửa Tương Lai cho đến khi chúng ta phá vỡ Đầu Não của Lê-vi-a-than!

Trong hai mươi năm trời, sự rối ren của mối liên hệ giữa Gia-cốp và anh mình là Ê-sau đã gia tăng, và chính cái ‘Đầu Nguồn’ của sự việc ấy cần phải được cắt đứt và giải toả. Các anh chị em không thể nào bước vào một mùa mới cho đến khi chúng ta cắt đứt mọi cơ cấu Đầu Nguồn của mùa cũ.

Hôm nay, Chúa truyền phán chúng ta cần phải phá vỡ mọi Đầu Nguồn Tối Tăm, và rồi chính chúng nó sẽ là thức ăn, là nguồn cung ứng cho tương lai của chúng ta.

Lời Công Bố Đắc Thắng

Trong 21 ngày cầu nguyện Chúa đang hướng dẫn chúng ta, đây là một trọng tâm của sự cầu thay này, tức là một lời cầu nguyện mà Dân Do Thái từng cầu nguyện trong Mùa Lễ Hội Mùa Gặt nhằm mỗi đầu năm mới của họ:

“Nguyện xin ý Cha được nên, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con và là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, xin hãy vùa giúp để con hoàn thành sứ mệnh và cư ngụ trong Lều Tạm của Ngài và xin Ngài chúc phước gia tăng trong năm tới để con được cư ngụ trong Lều Tạm làm bằng da của Lê-vi-a-than.”

Hãy công bố rằng, “Chúng ta đang thành hình mái che phủ của nhà chúng ta và Lê-vi-a-than ơi, ta sẽ cần cắt da của ngươi để làm mái hiên cho nhà ta, không những thế, nhưng chính ngươi cũng sẽ là thực phẫm của ta!”

Hãy nhận biết rằng, chúng ta không thể nào tiếp tục sống với nguồn cung ứng thuộc mùa quá khứ. Trong mùa mới này, chúng ta cần có một nguồn cung ứng mới.

Chúng ta cần có một mái che phủ mới. Nguồn cung cấp hiện tại của chúng ta đang bị tiêu mòn. Chúng ta phải chổi dậy để,“Giết, Che Phủ và Ăn!” (Kill, Cover and Eat!)

Gia Tăng Trách Nhiệm, Từ Bỏ Đường Xưa Lối Cũ

Chúng ta đang ở trong ngày thứ 12 của 21 ngày cầu nguyện, các chiến binh vọng canh, hôm nay, hãy chuyển hướng nhanh chóng trong tiến trình của chiến trận này.

Đức Chúa Trời đang mở khóa để thành hình những Chu Kỳ Ơn Phước Mới và Chúa sẽ khai phóng các ơn phước này trong dòng thời gian Ngài chỉ định!

Nếu chúng ta muốn gia tăng thẩm quyền để đứng vào một vị trí mới trong mùa này, hãy nhớ rằng trách nhiệm của chúng ta cần được chuyển đổi và gia tăng theo chiều hướng ấy!

Những công việc các anh chị em thường trải nghiệm, những tầm nhìn quen thuộc kia phải bị loại bỏ. Hãy di chuyển nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta cứ đi theo ‘đường xưa lối cũ’ chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội mới.

Trong năm mới này, năm 5778, số 8 biểu hiện cho một Khởi Đầu Mới (Lời chia sẻ của Lửa Thiêng: Nói tóm lược là, Chúa đã tạo dựng lên trời đất trong 7 ngày, và ngày thứ 8 biểu hiện cho một khởi đầu mới.)

Hiện giờ, chúng ta đang đứng giữa một kết thúc để chấm dứt năm 5777 và một Khởi Đầu Mới cho năm 5778 theo lịch Do Thái.

Quay Lại Trong Tư Thế Đối Đầu Thiên Thượng

Hãy xem trong sách Giô-suê và Ê-phê-sô. Mỗi sách đã được viết ra trong hai thời điểm ở hai thời đại khác nhau, thế nhưng, ý niệm của hai sách này chỉ là một. Ấy là, chúng ta sẽ không thể làm gì được cho đến lúc chúng ta đối diện với các chủ quyền trên không trung là kẻ thù đang trấn giữ lãnh thổ và là những rào cản khiến chúng ta không thể nhận lãnh những Lời Hứa Ơn Phước mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta. Hai sách này chỉ là một!

Có lẽ sách Giô-suê bầy tỏ sự việc này một cách rỏ ràng hơn sách Ê-phê-sô. Trong Giô-suê, chúng ta nhìn thấy dân sự Chúa đã bị trì hoãn trong việc nhận lãnh ơn phước của Đất Hứa trong 40 năm. Nhưng cuối cùng, Chúa đã vùa giúp họ để trở lại hầu đối đầu với kẻ thù trong đắc thắng, trong một “Thế Đối Đầu Thiên Thượng.”

10 Điểm Chính Yếu Cần Thấu Hiểu để Tiến Vào Một Khởi Đầu Mới:

1. Suy gẫm về những bài học trong quá khứ gắn liền với lời hứa của tương lai

2. Có một khoảnh khắc nào đó mà bạn phải “vượt qua” để chấp nhận Danh Tính Mới trong Giao Ước của mình với Chúa.

3. Sức ép trong nghịch cảnh hiện giờ sẽ mở ra một hướng đi mà chưa bao giờ được mở ra trước đó. Hãy loại bỏ mọi lời rên rỉ than ṿ̣ãn về những gì bạn đã trải qua, vì Đức Chúa Trời đã trang bị cho chúng ta vượt qua mọi gian nan để đạt đến đích.

4. Một mức độ thánh hóa mới cần được thực hiện trong cuộc đời Con Dân Chúa. Nó có liên hệ đến con người xác thịt mà chúng ta cần loại bỏ trong ba phương diện: (1) quan hệ tình dục trong tà dâm, (2) ăn thực vật vấy máu sống, và (3) sự thờ thần tượng.

Trong những lĩnh vực khác hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn từng cá nhân và đừng ép buộc người khác rập khuôn theo tiêu chuẩn của mình về việc thánh hóa của cá nhân bạn. Có thể Chúa sẽ hướng dẫn bạn từ bỏ những thói xấu nào đó, và Ngài sẽ bầy tỏ điều đó cho cá nhân bạn vì Ngài biết rỏ những gì bạn cần làm. Đừng làm theo các quy tắc như các thầy thông giáo, như người Pha-ri-si xưa kia đã từng ép buộc người khác phải làm theo. Hãy để Chúa phán dạy và hướng dẫn bạn trong những điều mỗi cá nhân cần làm. (Lời chia sẻ của Lửa Thiêng: Chúa truyền dạy cho Giô-suê làm phép cắt bì cho tất cả những người nam trước khi tiến vào đánh chiếm Đất Hứa. Đây là một mô hình của sự thanh tẩy mà Sứ Đồ Chuck Pierce nhắc đến như trên.)

5. Trong đồng vắng, Chúa đã biểu hiện sự hiện diện Ngài qua Trụ Mây và Trụ Lửa. Nhưng đến khi họ vượt qua Giô-đanh, sự hiện diện của Ngài được biểu hiện qua một phương cách khác. Chúng ta cần lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và hãy nhận biết rằng sự hiện diện của Chúa sẽ được thể hiện khác thường trong những ngày sắp đến. Hãy di chuyển nhanh chóng để bước theo Ngài.

Hãy nhận xét điều này, chúng ta thuộc về Nước Trời và guồng máy Nước Trời khác hơn thế gian. Chúa sai phái các thầy tế lễ đi trước dẫn đầu Dân Sự. Đây là một mô hình mới mẽ trong mùa này. Hãy xem ai là những lãnh đạo Chúa chỉ định trong mùa này. Guồng máy chính quyền quen thuộc của mùa quá khứ không thể nào dẫn dắt dân sự Ngài tiến vào Đất Hứa trong mùa này. Hãy nhìn xem ai là những người Chúa đang dấy lên để chúng ta có thể đồng công cộng tác với họ trong mùa mới này! Đừng tây vị ai hết, hãy xem ai là những con người có lòng Mở Rộng Nước Trời.

6. Hãy cởi bỏ mọi sự sỉ nhục của quá khứ! Chúng ta cần được thanh tẩy để cởi bỏ những sỉ nhục của quá khứ thì chúng ta mới có thể đối đầu với kẻ thù ‘Khổng Lồ’ của Đất Hứa. Sự cắt bì ở đây biểu hiện cho sự thanh tẩy tấm lòng chúng ta.

7. Không những Chúa đã cất đi Trụ Mây và Trụ Lửa, Ngài cũng đã cất đi Ma-na. Những nguồn cung ứng Chúa ban cho chúng ta trong quá khứ là tốt lành, nhưng đây là một mùa mới và Chúa sẽ ban cho chúng ta một nguồn cung ứng mới. Hãy trở lại để đối đầu, chống nghịch với quân thù trong chiến thắng. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, trong 40 năm khi dân sự đang lẫn quẫn trong Đồng Vắng, thì kẻ thù trong xứ Ca-na-an đã rung sợ vì chúng từng nghe đến Danh Tiếng của Đức Giê-hô-va ở giữa Con Dân Ngài. Bây giờ, chúng ta không thể nào tiếp tục chọn lựa để ăn Ma-na, một món ăn của mùa quá khứ. Bây giờ là thời điểm để chúng ta tiến lên, để xông vào trận tiền hầu Đánh Chiếm Đất Hứa mà Chúa đã ban cho ta. Những kẻ thù ‘Khổng Lồ’ trong lãnh thổ sẽ là thức ăn của chúng ta trong tương lai!

8. Các Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va là các thiên binh Ngài đang dẫn đường chúng ta tiến vào Đất Hứa ở phía trước!

9. Lật đổ các cấu trúc bất khả chiến bại! Phần Dâng của Lể Đầu Mùa thuộc về Đức Giê-hô-va. Xem trong Thi-thiên 128: Hãy dâng lên cho Chúa của Lể Đầu Mùa là Phần Đầu Tiên và Phần Tốt Nhất. Tất cả các kẻ thù trong thế gian sẽ là nguồn cung ứng cho chúng ta.

10. Những Trận Chiến Phía Trước sẽ mở khoá Nguồn Cung Cấp Cho Chúng ta trong mùa tới này!

Con Dân Chúa đã lẫn quẫn trong đồng vắng vì họ khiếp sợ, họ sợ phải đương đầu với những kẻ thù ‘Khổng Lồ’ trong Đất Hứa. Đừng sợ phải đối đầu với tất cả kẻ thù trong chiến trận tương lai. Giờ đây, Chúa đã chỉ định để mở khóa những nguồn tài nguyên, nguồn cung ứng Ngài đã giành sẵn cho chúng ta để chúng ta cai quản cơ nghiệp của Nước Trời.

Hãy thuận phục Ý Chúa. Hãy thuận phục dưới nền tảng lãnh đạo Chúa đang tái thiết kế.

Chúa ơi, chúng con lắng nghe tiếng Ngài truyền phán trong ngày hôm nay. Tất cả những gì Thần Chúa phán dạy cho chúng ta thật là đã được chỉ định từ trước vô cùng.

Chúa ơi, chúng con xin đầu phục Chúa trong giai đoạn chuyển đổi này.

Hãy thuận phục ý Chúa. Hãy giơ tay lên cao và đầu phục Ngài.

Chúa ơi, chúng con xin đầu phục dưới sự lãnh đạo Chúa đã chỉ định cho những ngày sắp đến.

Chúa ơi, chúng con đầu phục ‘Thế Đối Đầu Thiên Thượng’ để trở lại đối đầu với kẻ thù trong đắc thắng!

Chúng con xin đầu phục Chúa và Chúa ơi, xin Ngài sai phái chúng con vào chiến trận để đối nghịch với kẻ thù ‘Khổng Lồ’ là nguồn cung ứng và thức ăn cho tương lai của chúng con.

Chúng con đầu phục Ngài và chúng con cắt đứt Đầu Lê-vi-a-than và chúng con sẽ lấy da của nó làm mái hiên che phủ.

Chúng con đầu phục và đến gần Ngài thì kẻ thù sẽ phải tháo chạy. Hãy lớn tiếng ca ngợi Chúa. Hãy reo hò lớn tiếng thêm một lần nữa.

Đặt tay trên người bên cạnh và công bố rằng, ‘Ngươi sẽ quay trở lại để đố́i diện với quân thù trong chiến thắng.’

Chúa phán rằng, “Bây giờ, các ngươi đang bước vào một tiến trình chuyển đổi cho ‘Thế Đối Đầu Thiên Thượng.’ Ta sai phái các ngươi ra đi trong Chiến Thắng!

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch
www.luathiengvn.com

Thế Đối Đầu Thiên Thượng! Mở Khóa Nguồn Cung Ứng Cho Mùa Sắp Đến!

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Ngày 10, Tháng 9, Năm 2017

(Có ý nghĩa là ‘Hãy quay lại để đối diện với kẻ thù, đây là một sự đối nghịch đắc thắng thiên thượng!’)

Trong buổi nhóm thờ phượng sáng Chúa Nhật tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn chúng tôi (ngày 3, tháng 9),Thần Chúa đã giáng xuống, Ngài bẻ khóa giải phóng để chúng ta bước ra, trong một chiều hướng mới trong đắc thắng! Đức Tin chúng ta đã được gia tăng bội phần khi chúng ta liên kết với ‘Thế Đối Đầu Thiên Thượng.’ Chúa đang phá vỡ những chu kỳ đau đớn hằng giam giữ chúng ta và khiến chúng ta tập họp trong lúc sự tình của ngoại cảnh của chúng ta bầy tỏ ‘thật không còn chút hy vọng nào nữa.’ Đức Chúa Trời đã thiết lập một tình thế cần thiết để thực hiện cho sự trở lại của các anh chị em, để thực thi sự đắc thắng của chúng ta trong mùa này. Bây giờ, đây là một thời điểm để các bạn di chuyển nhanh chóng và hãy xem, kìa, trong một bước tiến, chúng ta sẽ liên tục hạ gục kẻ thù linh hồn ta, trong một tư thế sẳn sàng giành chiến thắng! Mời bạn nghe lại sứ điệp tôi đã chia sẻ với chủ đề, “Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng của Lời Hứa!” Hãy tham khảo những điểm chính tôi chia sẻ trong sứ điệp đó để bước vào một Khởi Đầu Mới là điều sẽ giúp bạn xoay hướng để bước vào cánh cửa tương lai Chúa đã chỉ định cho bạn. Đừng sợ các đối phương ‘Khổng Lồ’ trong Đất Hứa, vì cuộc chiến phía trước sẽ mở khóa nguồn cung cấp của bạn trong mùa mới này!

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

Tôi sẽ dịch lượt và đăng tải những điểm chính của sứ điệp, “Từ Ma-na Đến Nguồn Cung Ứng của Lời Hứa!”

www.luathiengvn.com

 

Kẻ Thù Là Nguồn Cung Ứng!

ChuckDPierce

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2017

Lời mặc Khải do Sứ Đồ Chuck Pierce chuyển tải trong buổi nhóm thờ phượng sáng nay, ngày 3, tháng 9 tại HT Vinh Hiển Si-ôn:

Sự sợ hãi khiến chúng ta giữ lại của Lễ dâng Đầu Mùa là phần thuộc về Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta dâng phần đầu và phần tốt nhất, Chúa sẽ chúc phước cho mọi phần còn lại!

Đây là thời điểm để chúng ta xông vào trận tiền để đánh chiếm Đất Hứa vì những trận chiến trong tương lai sẽ mở khoá cho nguồn cung ứng cho chúng ta. Đây là một mùa mà Lê-vi-a-than sẽ tranh chiến để trấn thủ và tiếp tục khống chế dân tình. Nhưng, chính kẻ thù sẽ là nguồn trợ cấp cho Con Dân Ngài.

Chuck D. Pierce

———————————

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Sự ban cho sẽ mở khoá tất cả. Hãy nhớ rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16. Đức Chúa Trời đã bầy tỏ lòng yêu thương chúng ta qua sự ban cho, Ngài đã sai phái và ban cho chúng ta chính Con Độc Sinh của Ngài để mang lại sự cứu chuộc mọi tội lỗi ta. Sự ban cho của Ngài mở khóa Ân Sủng của Thiên Đàng. Đây thật là một chiến lược tuyệt diệu để đánh bại các cơ cấu rồng rắn gian ác là những cơ chế thắc chặt để cắt đứng nguồn cung ứng mà Chúa đã chỉ định cho Hội Thánh Ngài.

Có một định luật trong vũ trụ là định luật ‘Gieo và Gặt’. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong những phân đoạn sau đây:

“Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo đều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.” – Châm Ngôn 11:18.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” – Ga-la-ti 6:7-8

“Những người gieo giống trong nước mắt, Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra gieo, Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng, Mang đầy những bó lúa chín vàng.” – Thi-thiên 126:5-6

Lời Chúa hứa Ngài sẽ ban ơn dư dật khi chúng ta dâng lên Ngài phần đầu tiên, tốt nhất và sự ban cho sẽ mở khoá mọi bế tắc cho chính chúng ta và mọi người xung quanh. Người cho, kẻ nhận đều được phước!

“Tất cả các lễ vật đầu mùa của mọi thứ lễ vật đầu mùa và các của dâng trong mọi thứ của dâng của các ngươi sẽ thuộc về các tư tế. Các ngươi cũng sẽ cho tư tế một phần bột đầu mùa của các ngươi, để phước hạnh sẽ ở mãi trong nhà các ngươi.” – Ê-xê-chi-ên 44:30

“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” – Lu-ca 6:38

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời tiên tri về Một Tầm Nhìn Mới

eagleeyes

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2017

Lời tiên tri về Một Tầm Nhìn Mới

Do Sứ Đồ Chuck D. Pierce chuyển tải

Trong một tháng mà Chúa đang khai phóng sự tự do của chúng ta, tôi cảm nhận Đức Giê-hô-va đang điều chỉnh tầm nhìn của chúng ta. Thần Chúa đang mở mắt để chúng ta nhìn thấy những gì đang chống lại chúng ta, và Ngài phán rằng, “Ta khiến môi miệng ngươi tự cảnh giác hầu ngươi không nói lên những gì trong lòng mình trước khi mắt ngươi nhìn thấy. Vì khi ngươi thốt lên lời nói trước khi ngươi nhận định tình hình, ngươi hẵn đang tạo ra một bầu không khí bị bóp méo mà chính kẻ thù đang muốn thực hiện. Hãy để cho Ta mở mắt ngươi theo một chiều hướng mới để ngươi có thể nhận thức chính xác những gì đang ở phía trước. Có nhiều sự việc đang di chuyển xung quanh khiến ngươi đang thấy là ổn định. Nhưng trong thực tế, ngươi thật đang gây nên những cản trở trước khi Ta giải quyết những gì đang diễn ra xung quanh ngươi. Trước tiên, hãy nhận định những chuyển động đang diễn ra, và rồi sau đó hãy xem Ta bắt đầu giải quyết các nan đề xung quanh ngươi để ngươi nhìn thấy một mô hình mới, một cánh cửa mới, những cơ hội mới và một tầm nhìn mới mà Ta đã dành cho ngươi!” – Lửa Thiêng trích dịch.

Lời chia sẽ của Lửa Thiêng:

Đây là một thời điểm Chúa Thánh Linh đang mở rộng tầm nhìn trong mọi việc. Khi chúng ta nhìn nhận được sự vận hành của Thần Chúa, chúng ta sẽ nhận định sự việc một cách rõ ràng và chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn vì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trong chiến trận, giữa những rối ren của thời cuộc. Đây là một thời để thấy, để nghe và nhận định ý chỉ của Thiên Đàng. Đức Giê-hô-va là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi rào cản.

“Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,
Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên;
Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn,
Như đàn chiên trên đồng cỏ;
Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người.
Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng;
Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua,
Chúng sẽ từ cổng đi ra.
Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng,
Chúa sẽ dẫn đầu chúng.” – Mi-chê 2:12-13

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Biến Đổi Trong Giây Lát

sandoftime

Ngày 9, Tháng 7, Năm 2017

Lời tiên tri được chuyển tải trong buổi nhóm thờ phượng vào cuối tuần qua tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn nhằm ngày 9, tháng 7, năm 2017:

Đây là một tuần của những sự gián đoạn thiêng thượng, hãy sẵn sàng khi Chúa chỉ định những khoảnh khắc khiến bạn dừng lại, xoay hướng, thay đổi, và suy tính lại những gì đang xảy ra.

Chúa phán rằng, “Trong một tíc tắc, Ta có thể đem lại một điều gì đó mới lạ đến cho ngươi. Chỉ trong khoảnh khắc của một nhịp tim, Ta có thể biến đổi hoàn cảnh của ngươi. Hãy theo dõi để nhận biết những khoảnh khắc gián đoạn tạm dừng của Ta để tái thiết lập lại đường hướng của ngươi! ” – Lửa Thiêng trích dịch

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Chiến Thắng Đầy Năng Quyền Thuộc Về Ngươi

victoryathand

Ngày 10, Tháng 7, Năm 2017

Trong buổi nhóm họp vào sáng Chúa Nhật, ngày 9, tháng 7, năm 2017, tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn, Chúa Thánh đã vận hành một cách mạnh mẽ và ban cho Sứ Đồ Chuck D. Pierce một lời mặc khải như sau:

“Vì ngươi đã tìm kiếm Ta và kêu cầu sự khai phóng của ân sủng Ta, Ta sẽ giáng xuống để sắp xếp lại các nơi chốn ở trên trời trong ranh giới Ta đã giao phó cho ngươi. Ta sẽ mở mắt để ngươi nhìn thấy nhiều điều mới lạ mà ngươi chưa từng thấy từ trước đến giờ. Ta sẽ ban ơn cho ngươi nhìn thấu xuyên qua bóng tối tăm đang bao quanh ngươi. Ta ban cho ngươi một chức năng để tranh đấu hầu tiếp thu một sự chổi dậy mà Ta đang dấy lên trong ngươi. Ta sẽ nâng ngươi lên cao để vượt lên trên mọi cấu trúc tối tăm hằng cố gắng thuyết phục ngươi rằng những gì ngươi đang nhìn thấy và suy nghĩ là bình thường. Ta sẽ khiến cho ngươi tiến lên vào chốn cao hơn và ban cho ngươi một tầm nhìn từ một gốc độ̣ mới mà ngươi chưa từng thấy bao giờ. Hãy lớn tiếng công bố rằng, ‘Chiến thắng! Chiến thắng! Chiến thắng!’. Kẻ thù đã liên tục cố gắng thuyết phục ngươi rằng ngươi đang thất bại. Ta phán rằng, “Nhưng các ngươi đã cắt đứt quan hệ với sự thất bại, ngươi đã cắt đứt mọi thông đồng với sự tiêu hao. Ngươi đã cắt đứt quan hệ với những đấu tranh để làm những điều tốt theo quy củ trong các cơ chế do con người thiết kế.” Ta phán cùng ngươi rằng, “Vì ngươi đã cắt đứt mọi liên kết tối tăm tiêu cực kia, giờ đây, thay vì bị đánh bại, chiến thắng và sức mạnh vượt bực thuộc về ngươi.”” – Lửa Thiêng trích dịch.

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Bất cứ một cơ chế nào đang khống chế chúng ta bằng cách gượng ép Con Dân Chúa làm theo quy củ luật lệ do con người thành lập khiến chúng ta không thể nào nghe được tiếng Chúa truyền phán và mặc dù các cơ chế ấy làm những điều lành hoặc điều tốt, chính chúng sẽ khiến chúng ta phản nghịch với sự tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời. Vì chúng chỉ là ‘các việc lành’ của con người. Hãy nhớ rằng công nghĩa của chúng ta chỉ như một chiếc áo nhớp trước mặt Chúa. Xin Chúa khai sáng để chúng ta tiếp thu một mặc khải tươi mới về đặc ân trong ân điển Ngài.

Những khởi đầu tốt đẹp theo ý Chúa luôn xuất nguồn từ Lời Truyền phán của Chúa, trong mối tương giao mật thiết, trong Giao Ước Ngài. Tạ ơn Chúa, Ngài luôn ở gần khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài.

Hãy vững lòng giữa cơn giông tố vì Chúa là Đấng đắc thắng trong mọi tình huống. Ngài dẫn đầu ta để đột phá mọi bế tắc!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lịch Trình 21-Ngày cầu nguyện để công bố ÂN SỦNG của Chúa và tiếp nhận ĐẶC ÂN của Ngài!

ansung21

Ngày 16, Tháng 6, Năm 2017

Cuộc hội ngộ trong tuần vừa qua là một trong những buổi nhóm họp tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Chúng ta tiếp tục chứng kiến sự triển khai của một đạo binh Hội Thánh các Sứ Đồ dựa trên nền tảng công việc của các sứ đồ và lời tiên tri đang được thiết kế và tăng trưởng cho tương lai. Mỗi một diễn giả đã chia sẻ những sứ điệp đầy ơn, vượt quá lòng mong ước của chúng ta. Bạn có thể xem lại các buồi nhóm bắt đầu từ hôm nay bằng cách truy cập vào trang mang của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đăng tải sứ điệp của Sứ Đồ Dutch Sheets trong liên tục ba tuần tới đây.Trong sứ điệp này, ông ta đã chia sẻ về Ân Sủng của Đức Chúa Trời như sau:

“Đây là một Mùa của ÂN SỦNG!

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để tiến lên vào một cấp bậc cao hơn cho một chính quyền mới trong mọi lĩnh vực của sự cai quản các guồng máy điều hành.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để thoát ra khỏi mọi sự nhầm lẫn, hỗn loạn và rối ren của tình huống.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để trói và buộc.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để mở và đóng.

“Ân Sủng Ngài đang tuôn đổ trên chúng ta không chỉ một lần, không chỉ trội gấp hai lần hơn, nhưng là một sự nổ bùng của Ân Sủng Chúa trội gấp ba lần hơn!

“Chúa sẽ giải phóng và triển khai Ân Sủng Ngài trên cuộc đời của chúng ta!”

Trước buổi nhóm sáng Chúa Nhật hôm đó, có một con cái Chúa đã tặng tôi một ve với hàng chữ của ba số: 5-5-5 viết ở bên ngoài cùng ba tờ 5$ trong ve. Tôi bước lên toà giảng để chia sẻ điều này với Sứ Đồ Dutch Sheets và ông ta đã công bố lời này:

“Đây là một Lời từ Chúa! Ân Sủng Nổ Bùng! Chúa đang xoay hướng để chuyển đổi thời cuộc, chúng ta đang tiến vào một mùa đầy Ân Sủng Siêu Nhiên của Đức Chúa Trời! Đây không chỉ là một niềm hy vọng. Tôi công bố, ‘Chúa phán rằng, chúng ta đang được chuyển đổi qua một mùa mới mà ÂN SỦNG Chúa sẽ được khai phóng và nó sẽ bùng nổ trong cõi thuộc linh lẫn thuộc thể! Ân Sủng như thuốc nổ và Ân Sủng đầy năng quyền. Ấy là lúc mà Sức Mạnh và Ân Sủng cùng tương tác để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời cho thời điểm này. Có một sự bùng nổ của các dấu kỳ và phép lạ sẽ xảy ra.”

Rồi sau đó Sứ Đồ Dutch Sheets lại tiếp tục công bố những ̣điều này:

Một sự bùng nổ trong NGUỒN CUNG ỨNG!

Một sự bùng nổ của MẶC KHẢI!

Một sự bùng nổ của THẨM QUYỀN!

Một sự bùng nổ của MÙA GẶT và NĂNG QUYỀN!

Đây là một mùa của ÂN SỦNG trội gấp ba lần hơn… ÂN SỦNG , ÂN SỦNG, ÂN SỦNG!

Đây là thời gian của ÂN SỦNG VĨ ĐẠI, ÂN SỦNG CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT, ÂN SỦNG GIẢI CỨU, và ÂN SỦNG ĐỘT PHÁ mọi bế tắc!

Đây là một khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ khai phóng Ân Sủng Ngài trong những lĩnh vực trên:

Tâm trí bạn,

Gia đình và nơi bạn đang cư ngụ,

Chức vụ và mục vụ bạn,

Những sự yếu đuối trong dòng họ, mọi bệnh tật và các tỳ vết tâm linh của dòng dõi bạn.

Những gông cùm tội lỗi trong đời bạn và trong các thế hệ của dòng dõi bạn sẽ bị phá vỡ bởi sự bùng nổ của ân sủng đang được khai phóng trên cuộc đời bạn! Đây là mùa của bước đột phá! Sự sợ hãi trong cuộc đời bạn sẽ bị đẫy lùi trong thời gian này. Những yếu điểm và tỳ vết tội lỗi của các thế hệ trong dòng dõi bạn sẽ không còn tiếp tục trói buộc bạn nữa và Chúa sẽ bẻ gãy những gông cùm này. Ác linh của mọi đồi bại và những thói nghiện ngập sẽ cố gắng vươn lên, nhưng chúng sẽ bị loại trừ khỏi dòng máu và mã di truyền của bạn. Đức Chúa Trời đang phá vỡ điều đó vì ÂN SỦNG của Ngài trội hơn mọi tội lỗi của ông bà và cha mẹ trong dòng dõi. Mọi sự gian ác và yếu đuốitrải qua các thế hệ mà kẻ thù đã từng kiềm giữ bạn sẽ bị phá vỡ. Tình trạng nghèo đói và thất bại trong đời bạn đang bị phá vỡ vì một sự nổ tung của ÂN SỦNG Chúa đang tuôn đổ trên bạn NGAY TRONG GIÂY PHÚT NÀY!

Sau đây là một Lịch Trình 21-Ngày cầu nguyện để bạn công bố ÂN SỦNG của Chúa và tiếp nhận ĐẶC ÂN của Ngài!

Ngày 1: Đọc Rô-ma 6! Ân sủng là lòng nhân từ và sự tốt lành được thể hiện mà không dựa trên giá trị và công trạng của người tiếp nhận ân sủng ấy, mặc dù người ấy có xứng đáng tiếp nhận ân sủng đó hay không.

Ngày 2 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Đọc Xuất Ê-díp-Tô Ký 34! Ân sủng hoặc ân điển là một trong những thuộc tính của Đức Chúa Trời. “Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm nóng giận, đầy dẫy ân huệ và chân thật.”

Ngày 3 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Đọc Thi Thiên 23! Ân sủng là nguồn trợ giúp để giải phóng chúng ta thoát khỏi cơn phiền muộn.

Ngày 4 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Hãy suy gẫm phân đoạn Kinh Tháng trong Phục Truyền 9:5-6! Bởi Ân Sủng của Đức Chúa Trời, Dân Do Thái đã thoát khỏi cảnh phu tù tại Ai Cập, Chúa đã cứu chuộc họ và sau đó họ đã được thành lập trong Đất Hứa, bất chấp sự bất chính của họ.

Ngày 5: Đọc Thi Thiên 4:1, 6:2, 25:15! Hãy tiếp nhận sự trợ giúp dồi dào từ Đức Giê-hô-va!

Ngày 6: Đọc và suy gẫm Lời Chúa trong Thi-Thiên 31:9, 86:3, 86:16, 123:3! Hãy tiếp tục tiếp nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ Chúa!

Ngày 7: Hãy suy gẫm A-mốt 5:15! Ân Sủng chỉ được tiếp thu trong mối liên hệ với Chúa trong Giao Ước. Quà tặng được Đức Chúa Trời ban cho và con người tiếp nhận món quà ấy qua sự ăn năn và đức tin của mình.

Ngày 8: Hãy suy ngẫm Ma-la-chi 1:9 và đọc Ma-la-chi 3:4! Hãy tìm kiếm Ân sủng trong sự khiêm tốn qua lời cầu nguyện của đức tin.

Ngày 9: Đọc Giăng 1, Công vụ 1! Ân sủng của Đức Chúa Trời đã được biểu hiện qua mặc khải và Ngài ban cho chúng ta trong thân vị và mục vụ của Đức Chúa Giê-su khi Ngài còn ở trên đất. Ngài là hiện thân của ân sủng. Chào đón Ngài là con đường duy nhất để nhân loại có thể tiếp nhận sự cứu rỗi.

Ngày 10: Đọc Rô-ma 3, đặc biệt là câu 23-26! Ân điển cua Chúa đem lại sự khôi phục của mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với Con Dân Ngài – cả người Giu-đa lẫn người ngoại bang.

Ngày 11: Đọc Ê-phê-sô 2! Thông qua SỰ CỨU RỖI của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, ÂN SỦNG của Chúa là một món quà Ngài ban cho cách nhưng không!

Ngày 12: Đọc Ê-phê-sô 4! Hãy suy gẫm câu Hê-bơ-rơ 10:29! Ân sủng được khai phóng bởi ĐỨC THÁNH LINH là Đấng đã được gọi là “Thần Khí ân sủng”. Ngài chính là Đấng triển khai Ân Sủng của Đức Chúa Trời. Đúng thế, Thần Đức Chúa Trời chính là Đấng ràng buộc Đấng Christ với Con Dân Ngài để họ nhận được sự tha thứ, để họ nhận làm con nuôi, và tiếp thu sự sống mới, cũng như mọi ân tứ thuộc linh của ân sủng Ngài.

Ngày 13: Đọc Công-vụ 4, đặc biệt là câu 33! Hãy tiếp nhận ân sủng kỳ diệu lạ lùng của Chúa. Chúa đã ban cho Hội Thánh sơ khai nh̃ững ân sủng lớn lao tuyệt vời. Họ đã chứng kiến những phép lạ lớn. Cụm từ “great – vĩ đại/lớn lao” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘megas’, trong Anh Ngữ từ này phát nguồn từ chữ “mega” tức là ‘vĩ đại’. Họ nhìn thấy những dấu hiệu tuyệt vời, những kỳ quan vĩ đại, những phép lạ lớn … những phép lạ kỳ diệu! Tại sao họ nhìn thấy những phép lạ kỳ diệu lớn lao ấy? Bởi vì họ đã tiếp thu một Ân Sủng lạ lùng, lớn lao từ nơi Chúa!!!!!

Ngày 14: Đọc Ê-sai 60! ÂN ĐIỂN và ĐẶC ÂN là một liên kết cần thiết cho sự thành công! Sự Ưu đãi hoặc Đặc ân được khai phóng khi một người nào đó chú tâm đến bạn và chính bạn sẽ bắt đầu chiếu sáng lên để tiếp nhận Đặc Ân ấy!

 

Ngày 15: Đọc 2 Các Vua 4:1-6! Nhận lãnh Đặc ân được triển khai thông qua một hành động của sự vâng lời!

Ngày 16: Đọc II Các Vua 8:1-6! Đặc ân của Chúa có thể được mở rộng và khai phóng trên bạn từ một nguồn khác!
Ngày 17: Đọc Ru-tơ đoạn 2! Hãy suy nghĩ đến một thời điểm trong cuộc sống khi đặc ân của Chúa đã được mở rộng cho bạn. Hãy khen ngợi Ngài vì điều đó!
Ngày 18: Đọc I Các Vua 12: 1-16 và Ê-xơ-tê 6. Hãy nghĩ đến một người nào đó mà bạn cần bầy tỏ lòng tôn trọng. Hãy liên lạc với họ bằng điện thoại hoặc liên kết với họ bằng một lời thăm hỏi thật lòng để tỏ lòng kính mến của bạn. Sự vinh danh là một điều đáp trả để duy trì sự ưu đãi.
Ngày 19: Đọc Ma-thi-ơ 9! Đặc ân đến từ những con người có thẩm quyền để khai phóng đặc ân.
Ngày 20: Đọc Các Quan Xét 1:12-15 và II Sa-mu-ên 9! Chính bạn cũng có thể khai phóng và chuyển tải Đặc Ân cho người khác.
Ngày 21: Đọc Xa-cha-ri đoạn 3 và 4. Hãy công bố rằng Chúa đang cho bạn mặc lấy một bản sắc trong danh tính mới. Hãy công bố ‘ân sủng’ Chúa trên những rào cản đang ngăn trở bạn tiến lên hầu vượt qua khỏi mùa cũ. Hãy cất lớn tiếng và công bố ‘Ân Sủng’ bảy lần!

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Trong 8 ngày liên tiếp sắp đến, Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn sẽ đẩy mạnh sự thờ phượng và cầu nguyện để Chúa Thánh Linh mở khoá mặc khải về sự tiếp nhận Ân Sủng của Nước Trời. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn trên các bạn trong tiến trình thuộc linh cá nhân và xin Chúa chúc phước trên Con Dân Ngài khắp mọi hầu mở rộng Nước Trời. Chúa đang sẵn lòng giải phóng và cứu giúp chúng ta trong hiện cảnh. Hãy vững lòng vì Chúa là Đấng Tốt Lành.

Tôi sẽ trích dịch liên tiếp cho những ngày còn lại để kết thúc lịch trình cầu nguyện này.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri cho Việt Nam: Hãy Huy Động Cho Tương Lai

QuiDong

Ngày 15, tháng 6, năm 2017

Trong một buổi nhóm họp cuối tuần vừa qua tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn, Chúa Thánh Linh đã khai phóng những lời tiên tri quan trọng trên nhiều quốc gia. Chúa cũng đã khai phóng những lời cho Việt Nam trong dịp này khi một con cái Chúa từ Việt Nam có mặt tại buổi nhóm. Sau đây là những lời tiên tri Chúa cho Việt Nam:

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce: Hãy đưa tay lên hướng về người này là một người đến từ Việt Nam. Michael, hãy đến đây và nói tiên tri.

Michael Phạm: Vâng, chúng con tạ ơn Chúa vì đây là một thời điểm mà Việt Nam bắt đầu rung chuyển và được nung đúc. Chúng con tạ ơn Cha, vì đây là thời điểm mà dòng sông sự sống bắt đầu chổi dậy trên những ruộng lúa và vườn tượt của Việt Nam. Chúng con công bố rằng nền kinh tế của Việt Nam sẽ nảy sinh và gia tăng trong thịnh vượng. Chúng con công bố Hội Thánh Chúa tại Việt Nam sẽ trải nghiệm một sự biểu hiện đầy năng quyền tươi mới. Chúng con công bố rằng, giữa cơn bách hại, sự khôn ngoan thông sáng của Chúa sẽ đỗ đầy trên con người này. Chúa ơi, chúng con công bố rằng anh ta sẽ khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu trong khi ra, trong khi vào, trong danh Đức Chúa Giê-su.

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce: Chúa phán cùng ngươi, con trai Ta, “Khi ngươi trở về Việt nam, hãy bắt đầu quan sát để nhìn nhận ra những ai là người sẽ đồng công cộng tác với ngươi để mở rộng Nước Trời, vì Chúa phán rằng, “Đây là thời điểm mà Ta đang chú tâm để xác định danh tánh của dân tộc Việt Nam. Ta phán rằng, mặc dù Con Dân Ta đã khởi sự lắng nghe Tiếng Ta truyền phán để chổi dậy, nhưng chúng vẫn chưa thể hội hợp lại theo như ý Ta. Ta phán cùng ngươi rằng sẽ có một thời điểm để chổi dậy, quy tụ lại và ẩn dấu, nhưng hiện giờ, đây là một thời điểm để huy động cho tương lai.”

Allen Faubion: “Kho tàng của Việt Nam chưa được triển khai. Nó đã từng được gìn giữ. Nó đã từng được bảo vệ. Nó đã được giữ kín trong ẩn dấu, nhưng bây giờ là thời điểm để khai phóng.”, Chúa phán vậy. Chúa phán rằng, “Đây là kho tàng của Ta. Giờ đây, hãy nhìn xem, kìa, nó sắp được khai phóng!”

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce: “Chúng ta sai phái người này trở về Việt Nam!”

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Chúa đã khai phóng lời này với một đối tượng cá nhân, nhưng đây cũng là lời tiên tri cho tất cả những ai đang hướng lòng cầu thay cho dân tộc và đất nước. Chúa phán: Chúng ta hãy chổi dậy để huy động cho tương lai và Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng trong tình huống bách hại đầy gian nan. Chúa sẽ khai phóng kho báu Ngài đã đặt để trên đất Việt. Chúa đang chú tâm để xác định danh tánh của dân tộc Việt Nam và Ngài có một chương trình tốt đẹp để đem lại một ngày mai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Đức Chúa Trời Giáng Xuống, Cửa Trời Mở ra

Heaven Desktop Background

Ngày 16, Tháng 6, Năm2017

Sứ Đồ Chuck D. Pierce

Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị. Có lúc đức tin của chúng ta sẽ dây động cách tay Chúa. Nhưng, chúng ta đang ở trong một mùa mà chính Chúa sẽ khởi động để mở cửa cho chúng ta, Ngài đang giáng xuống để khởi động những biến chuyển đem lại sự chuyển đổi trong mọi lĩnh vực vì chính quyền của Nước Trời sẽ thống trị mọi cơ cấu của thế gian Tuy thế, có vài rào cản có thể khiến cửa trời bị đóng chặt như:

Huyết vô tội, tỳ vết gian ác của các mạng lưới bất chính, tội thờ thần tượng phá vỡ giao ước với Chúa, lòng vô tín thông qua những lời công bố phản ngược với ý chỉ của Chúa tức là khi chúng ta đồng ý với kẻ thù linh hồn ta, chối từ Lời Mặc Khải và các khải tượng Chúa ban cho các đấng tiên tri hiện đại.

Khi chúng ta ăn năn và cầu khẩn Chúa, Ngài sẽ trợ giúp để tháo gỡ những rối ren và sau đó chúng ta sẽ nghe được tiếng Ngài. Chúa có thể làm điều này trong một tíc tắc, khi chúng ta hướng lòng về Ngài thì Chúa đã có mặt tại nơi đấy để vận hành vùa giúp ta.

Chúa đang xoay chuyển mọi việc theo ý chỉ của Thiên Đàng.

Lửa Thiêng trích dịch

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Từ Dạy Dỗ, Thông Công Đến Sự Giáo Huấn và Sai Phái Để Biểu Hiện Thẩm Quyền Nước Trời

CPierce

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2017

“Hội Thánh Chúa đang được chuyển đỗi từ sự dạy dỗ và thông công đến sự biểu hiện thẩm quyền Chúa qua lời công bố (sự khai phóng ân tứ tiên tri để mở khóa mặc khải) và sự mở rộng của Nước Trời!” – Sứ Đồ Chuck D. Pierce

Lời bình luận của Lửa Thiêng Việt Nam:

Hội Thánh không chỉ là một nơi để dạy dổ và thông công. Chúa đang chuyển đổi Hội Thánh Ngài để trở nên những trung tâm huấn luyện và sai phái con dân Chúa đi vào mùa gặt, trong mọi lĩnh vực và tầng cấp của xã hội. Đây chính là những mô hình hữu hiệu của Hội Thánh vào thế kỷ thứ nhất theo sự chỉ định của Đức Chúa Trời.

 

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengv.com

10 Ngày Trọng Tâm Cầu Nguyện Cho Sự Xức Dầu Hằng Ngày

thepresence

Thứ Hai, Ngày 15, Tháng 5, Năm 2017

Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta bước trong Thánh Linh hằng ngày! Cách đây một tuần, Chúa đánh thức tôi trong đêm với lời này: HẰNG NGÀY! Có những điều Chúa đang mong đợi từ mỗi người trong chúng ta, hằng ngày. Mặc dù chúng ta có những khoảnh khắc đột phá hoặc hội tụ để đi chuyển theo Chúa, nhưng cũng có một năng động hàng ngày mà chúng ta phải học biết để bước đi với Thánh Linh. Chúa đã cho tôi một ấn tượng về 10 lĩnh vực để chúng ta tương tác hàng ngày với Chúa. Ngài phán cùng tôi rằng: “Cho đến khi Con Dân Ta di chuyển cùng Ta HẰNG NGÀY, chúng ta sẽ không thể nào bước đi trong quá trình chuyển đổi!”

Tôi nhận biết chúng ta cần cách sử dụng mặc khải này để tập trung cầu nguyện. Trong 10 ngày tiếp theo đây, chúng ta hãy thiết lập sự Hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

1. Hãy dâng lên một của lễ sinh tế hằng ngày. Đọc trong Dân Số Ký 28:24 – 29:26; Lu-ca 11: 1-4; Hê-bơ-rơ 10:11. Hằng ngày, có một điều gì đó trong chúng ta mà chúng ta cần phải dâng lên Chúa. Chúng ta không bị ràng buộc trong pháp lý bởi điều đó, nhưng nguyên tắc kết nối với Chúa tương tựa như nhau: chúng ta phải kết nối để thông công với Chúa hằng ngày.

2. Hằng ngày, hãy nới rộng vòng tay của tình yêu Chúa. Đọc trong Phục Truyền 4:1-40. Ê-phê-sô 5. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tình yêu của Ngài đã được mở rộng hằng ngày cho những người trong quan hệ gần gũi với chúng ta, cũng như những người hiện đang ở xung quanh chúng ta. Làm thế nào bạn sẽ mở rộng vòng tay yêu thương hằng ngày? Một khi bạn bắt đầu tìm ra một cách để giải phóng tình yêu, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi.

3. Hãy kêu cầu Ngài, hằng ngày. Đọc Thi Thiên 88. Trong những ngày tới đây, có một phương cách để bạn nhớ đến Chúa và kêu cầu Ngài hãy đến viếng thăm bạn. Sự tìm kiếm Chúa hằng ngày sẽ giúp chúng ta sẽ nhìn thấy danh hiệu Ngài được thể hiện trong chúng ta.

4. Hãy cầu xin Chúa ban cho sự thông sáng hằng ngày. Đọc Châm ngôn 8. Chúng ta thường hay dựa vào sự hiểu biết của chính mình. Nhưng nếu bạn cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, Ngài sẽ chúc phước cho bạn trong lĩnh vực này. Lời Chúa cũng nói rằng bạn cần chào đón nó tại cổng thành của bạn. Vì vậy, sự việc ở đây không chỉ là cầu xin sự khôn ngoan, nhưng hẳn là, hãy chăm nhìn và tìm kiếm để bạn có thể mở cửa để chào đón và tiếp thu sự khôn sáng của Chúa.

5. Hãy cầu xin Chúa ban cho ta đồ ăn hằng ngày, tức là nguồn cung ứng cho mọi nhu cầu trong đời sống ta trong mỗi ngày. Đọc Ma-thi-ơ 6. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trong một phương cách mới mẻ trong lĩnh vực cầu nguyện để mở khóa cho những nhu cầu chúng ta đang liên tục cần có mỗi ngày. Việc cầu xin Chúa ban cho đồ ăn hằng ngày có liên quan đến một chiều hướng xem xét để kiểm duyệt và trình bày các nhu cầu hằng ngày của chúng ta với Chúa.

6. Hãy thuận phục dưới các thẫm quyền nơi Chúa đặt để bạn hằng ngày. Đọc Lu-Ca 7. Có một sự phụ thuộc hàng ngày đối với thẩm quyền mà chúng ta phải hiểu và vâng phục. Chúng ta cần phải gác canh và quan sát xem tư thế và phương cách của chúng ta trong sự thuận phục ý Chúa trong liên minh của Ngài. Chúng ta nên cầu nguyện cho các giới chính quyền, hằng ngày. Điều này sẽ luôn giúp bạn liên tục ở trong mối liên kết đúng đắn Chúa chỉ định trong cuộc sống của bạn.

7. Có một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn phải từ bỏ, phải chết với cái xác thit đó hằng ngày. Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:30-34. Chúng ta không thể trải nghiệm sự sống lại nếu không trải qua sự chết, và đó là lý do tại sao Phao-lô nói, “Hằng ngày, tôi phải chết.” Chúng ta phải biết rằng bản ngã của con người chúng ta, hằng ngày, luôn cố gắng làm cho sống lại những gì Đức Chúa Trời đang cố ý tiêu diệt.

8. Khen ngợi hằng ngày! Đọc Công vụ 2:47. Trong bảy ngày vừa qua chúng tôi đã ca ngợi Chúa. Sự Ngợi Khen mở đường để Chúa gia tăng chúng ta. Sự ngợi khen là con đường để mở khóa sự gia tăng. Tiếp tục khen ngợi Chúa hằng ngày và chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả của bông trái được bổ sung và chúng ta sẽ được gia tăng bội phần.

9. Hãy trở nên bén nhạy để nhìn nhận sự việc trong cuộc sống bạn hằng ngài. Hê-bơ-rơ 5:12-14. Chúng ta cần phân biệt sự vận hành của các ác linh đang hoạt động xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra chúng bằng một trong hai cách này: bằng Lời và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Của sinh tế hằng ngày ta dâng lên Chúa trong Lời Chúa và chính điều ấy sẽ trở thành một chu kỳ trong cuộc sống của bạn và nó sẽ mở khóa chức năng để gia tăng ân tứ bén nhạy trong những điều thuộc linh trong cuộc sống, ấy là những lúc sự việc sẽ được phô bầy một thực tế để thể hiện ý chỉ của Chúa. Bạn sẽ không thể bước vào thực tại của Chúa thông qua sự hiểu biết Lời Chúa mà thôi, nhưng bạn cần có được sự bén nhạy để phân biệt sự tình bởi Thánh Linh. Thần Chúa và Lẽ Thật sẽ tương tác để tại ra thực tại.

10. Hãy trước hết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, hằng ngày. Đọc Ma-thi-ơ 6:33; 1 Giăng 2: 3. Chúng ta cần phát triển sự hiểu biết về Nước Trời. Mỗi vương quốc có một hệ thống văn hoá, truyền thông và cơ cấu quản lý riêng biệt. Chúng ta phải học cách bước đi trong hệ thống của Nước Chúa, truyền đạt từ viễn cảnh của Thiên Đàng, và nắm bắt được động lực của Vương Quốc Ngài.

Tôi khuyến khích các bạn hãy tự kiểm điểm cho chính mình trong mộ̃i lĩnh vực này để xem bạn có cần bổ sung trong những lĩnh vực nào trong tiến trình thuộc linh HẰNG NGÀY với Chúa.

Hãy bắt đầu tìm kiếm Ngài theo một cách mới, và từ một quan điểm mới. Hãy để Chúa động chạm đến bạn và ăn năn hối cải cho bất kỳ lĩnh vực nào bạn đã bỏ quên. Đây là một thời điểm để chúng ta trở thành một Dân HẰNG NGÀY là những con người tìm kiếm Đức Giê-hô-va và các ân huệ của Ngài.

Xin Chúa tiếp tục ban ơn trên bạn,
Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch
www.luathiengvn.com

Đặc Ân Của Đấng Hiện Hữu

sutuloi

Ngày 17, Tháng 4, Năm 2017

Lời tiên tri:

“Nếu ngươi cứ tiếp tục ở trong lịch trình thời gian của Ta,Ta sẽ ban cho ngươi một vị trí lạ thường trong cuộc sống.Từ vị trí đó, Ta sẽ làm cho ngươi ngạc nhiên với tiếng Gầm Thét của Ta. Ngươi nghĩ rằng tiếng vang dội này đang được chuyển tải qua chính con người của ngươi, nhưng Ta sẽ làm cho ngươi kinh ngạc về phương cách mà Ta sẽ xuất hiện để bầy tỏ chính mình Ta cùng ngươi! Hãy di chuyển theo một phương cách mới vì Ta đang tái thiết kiến những cơ cấu trong con người tâm linh ngươi. Tiếng ‘Gầm Thét’ vang dội này sẽ được khai phóng và chính nó sẽ là điều khiến kẻ thù xung quanh ngươi thoát chạy, nó cũng khiến mọi người nhận biết rằng đặc ân Ta đang ở cùng ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi kinh ngạc với sự thể hiện của danh tánh Ta, ấy là Đấng Hiện Hữu.

Chuck D. Pierce

Lời chia sẽ của Lửa Thiêng:
Sự ‘Gầm Thét’ ở đây nói về tiếng vang dội và sự thể hiện của Nước Trời, nói về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên đất. Thánh Kinh đề cập rất nhiều về tiếng vang dội của Đức Giê-hô-va. (xem trong Thi-thiên 29…)

Khi chúng ta đồng hành cùng Chúa, chúng ta hẳn sẽ ở trong mọi thời điểm của thiên đàng và cửa Trời sẽ liên tục mở ra trên đầu ta. Ấy là lúc ta sẽ đồng công cộng tác với các thiên binh và sẽ nhìn thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trong mọi thì. Điều này không tùy thuộc vào bất cứ một công thức hoặc giáo điều nào, nhưng tất cả đều dựa trên mối tương giao mật thiết giữa ta với Chúa, trên nền tảng của khái niệm ‘Chiên Ta nghe tiếng Ta’.

Sự ‘tái thiết kế các cơ cấu trong con người tâm linh’ nói về sự giải phóng con dân Chúa ra khỏi những cơ cấu kẻ thù linh hồn đã tìm cách đóng ấn trên chúng ta thông qua những tỳ vết tâm linh của dòng dõi, dân tộc và lãnh thổ. Chúa mong muốn nhìn thấy cơ cấu của Nước Trời làm nền tảng của con người tâm linh ta.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Hãy Bước Ra Khỏi Thuyền

ThamQuyenGiayDap

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2017

Lời Tiên Tri này đã được Chúa Thánh Linh khai phóng trong buổi nhóm thờ phượng sáng Chúa Nhật tuần vừa qua, ngày 9, tháng 4, năm 2017 (www.gloryofzion.org):

“Ta đang kêu gọi ngươi bước ra khỏi thuyền. Hãy đến, đi trên mặt nước với Ta. Ta đang mở rộng vòng tay Ta với ngươi! Ta mở rộng tay Ta cho ngươi. Hãy đến, hãy đi một bước! Hãy bước ra để đi trên mặt nước! Ngươi sẽ đạt được những thành tích đáng kinh ngạc và sẽ được thúc đẩy để tiến lên về phiá trước bởi vì đây là thời điểm để ngươi bắt đầu chuyển động trong Đức Tin của Ta. Ngươi sẽ bắt đầu di chuyển trong Đức Tin Ta – đừng nhìn vào đức tin của ngươi! Đây là nơi đức tin của ngươi và sự kính sợ Ta sẽ kết hợp với nhau. Ngươi sẽ khám phá ra nhiều điều từng bị ẩn dấu. Khi ngươi khai phóng niềm tin và bắt đầu thờ phượng Ta, ngươi sẽ bắt đầu thấy những bí mật được khám phá.”

Lửa Thiêng trích dịch

www.luathiengvn.wordpress.com

Các Chu Kỳ Của Cuộc Sống

cycle

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2017

Với Lễ Vượt Qua sắp đến, hãy để Chúa bắt đầu một chu kỳ phước hạnh mới trong cuộc sống của bạn! Sau dây là một phân đoạn được trích ra từ cuốn sách của tôi “Diễn Giải Thời Đại”. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu và diễn giải thời đại chúng ta để chúng ta có thể thịnh vượng trong mỗi mùa và tiếp thu được sự khôn sáng để tiến lên. Đức Chúa Trời là Đấng cư ngụ ngoài thời gian của cõi vật chất, nhưng vì tình yêu thương của Ngài, Ngài giáng xuống và can thiệp trong cuộc sống của con người, trong khoãng thời gian trên đất. Một phần lớn trong việc đồng hành cùng Đức Chúa Trời trong ơn phước của Ngài có liên quan đến việc chúng ta nhìn thấy thời gian từ quan điểm của Đức Chúa Trời và nhận ra cách hoạt động của các chu kỳ của Ngài.

Thế giới ngoại đạo đã nhìn vào thời gian như những chu kỳ lặp đi lặp lại vô tận không dẫn tới đâu cả. Hội Thánh Chúa thì đã tập trung vào thời gian như là một đường thẳng, với một khởi đầu rõ ràng và một kết thúc riêng biệt. Nhưng trên thực tế, cả hai đều là một phần của kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta thật ra hoạt động theo chu kỳ. Đức Chúa Trời đang chuyển đổi lịch sử với một sứ mạng rõ ràng, nhưng trong tiến trình, Ngài sử dụng các chu kỳ để đưa chúng ta tiến về phía trước và đưa chúng ta đến gần Ngài hơn. Khi các bạn học biết cách thời gian hoạt động, làm cách nào để bạn có thể hòa hợp với thời gian của chu kỳ, và phương cách mà Chúa vận hành qua thời gian, bạn có thể tiến lên để hoàn thành vận mệnh của bạn trên đất này!

Đức Chúa Trời dành những điều tốt nhất cho chu kỳ trong cuộc sống của chúng ta. Kẻ thù thì lại muốn phá vỡ những chu trình sống của chúng ta và chúng tìm cách bổ xung tội lỗi vào chu kỳ đời sống ấy để gây nên những tỳ vết gian ác hầu chuyển đổi và xoay hướng chúng ta để chúng ta không thể tiếp nhận những ̣̣điều tốt lành Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho ta. Sự gian ác ấy có thể tạo thành một chu kỳ để xoay xoắn mục đích cuộc sống của chúng ta. Đây là một phương cách để gây nên lòng thối chí, phiền muộn trong tâm hồn và tâm linh của chúng ta. Bạn có thể thiết kế một đền thờ bảo tồn thời gian đầy dẫy sự hiện diện của Chúa. Từ nơi ẩn náu này, bạn có thể hiểu được quá trình thời gian đang định hướng cuộc sống của bạn. Để giữ vững các quy trình của Chúa, bạn phải giữ đúng thời điểm đã được Chúa chỉ định cho cuộc sống bạn.

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Sự Liên Kết Siêu Nhiên

connectingpoints

Ngày 19, Tháng 3, Năm 2014

Sáng Chúa Nhật Thờ Phượng Chiến Trận Tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn – Sứ Đồ Chuck Pierce hướng dẫn (8 giờ sáng ngày 19, Tháng 3, Năm 2017) Global Spheres Center, Corinth, Texas – www.gloryofzion.org

Sáng hôm nay Chúa Thánh Linh đã khai phóng nhiều lời tiên tri và mặc khải cho Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới. Trong những buổi nhóm này, lời truyền phán của Chúa là cho toàn thể Con Dân Chúa và cho nhiều quốc gia. Đây là lúc Chúa Thánh Linh chuyễn tải mặc khải và những bài ca mới để phá vỡ mọi chu kỳ tối tăm.

Trong lúc thờ phượng ca ngợi Chúa, Đức Thánh Linh đã khai phóng mặc khải để công bố, tháo gỡ những rối ren và ban cho chiến lược của chiến trận cho cuộc sống cá nhân, Hội Thánh và những đồn lũy kiên cố trong lãnh thổ của đất nước sẽ bị phá vỡ. Đây là sự thờ phượng chiến trận, khi các thiên binh được sai phái xuống ̣để ra trận với Con Dân Ngài. Lúc ấy, ban thờ phượng tôn vinh bắt đầu nhận được mặc khải và hát lên những gì Chúa muốn chúng ta công bố. Ấy là lúc Chúa đánh bại kẻ thù trong cõi thuộc linh.

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Chúa phán rằng, “Ta phán cùng ngươi rằng hôm nay, sẽ có những âm thanh rúng động xuất phát trên khắp đất. Những tiếng vang dội này sẽ bắt đầu đánh thức tất cả những gì đang hiện trong giấc mê mang trong con người của các ngươi. Ta phán cùng ngươi rằng, thậm chí cả các tế bào đang ngủ mê sẽ bắt đầu tỉnh dậy trong tuần này. Hãy theo dõi, sẽ có một sự thức tỉnh đang diễn ra trong tuẩn này trên khắp đất, trong các quốc gia trên thế giới. Ta phán rằng, có những điều đang được đánh thức mà ngươi có thể nhìn thấy, nhưng có những điều khác đang được đánh thức để Ta sử dụng trong những ngày sắp tới. Vì thế, hãy nhận biết những âm thanh được vang dội từ đất sẽ mở khóa cho nhiều âm thanh thức tỉnh trên khắp đất trong tuần này.

Ta phán rằng, đây sẽ là một tuần của những sự liên kết siêu nhiên. Ta sẽ sắp xếp Lời Ta theo một cách mới. Ta sẽ khiến những Lời ngươi đã từng nghe thấy, nhưng lại không thể kếp hợp trong liên minh, nhưng các ngươi sẽ bắt đầu nhìn thấy đường của Ta đã phát triển xung quanh trái đất để các ngươi có thể đi trên con đường ấy. Ta phán rằng, tuần này sẽ là một tuần của sự liên kết. Một tuần của sự sắp xếp siêu nhiên và ngươi sẽ bắt đầu chỗi dậy và tỏa sáng lên, ngay cả khi người đã sa ngã, té suỗi dài trên đất. Ta phán rằng, hãy chỗi dấy và tỏa sáng lên, ánh sáng của ngươi đã đến và ngươi sẽ bước đi theo một đường lối mới và khiến nhiều người khác cũng sẽ đồng hành với ngươi trên con đường mới này.

James Vincent hát lên lời tuyên bố này:
Chúng ta công bố cùng các quốc gia rằng, Hãy chỗi dậy. Chúa ta nói với mùa gặt rằng, hãy gia tăng và chỗi dậy.

Bây giờ hãy gọi lại sự thừa kế trong dòng dõi của các anh chị em là một điều chưa bao giờ được chuộc lại. Hãy cầu nguyện xin Chúa khai phóng dòng chảy này. Hãy cầu xin Chúa bầy tỏ sức mạnh của sự cứu chuộc hiện đang còn bị ru ngủ trong các anh chị em. Lạy Cha, chúng con khai phóng điều này trong danh Đức Chúa Giê-su Christ.

Chúa phán rằng, “Ta nói cùng ngươi, mặc dù các ngươi đã bị vấp ngã, mặc dù ngươi đã bị biến dạng, mặc dù ngươi đã suy yếu. Ta phán rằng, đây là một tuần lể mà Ta sẽ ‘đúc lại’ (thâu vá lại, điều chỉnh lại), Ta sẽ tái thiết lập để khôi phục các ngươi và trong những ngày sắp tới, các ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn xưa. Hãy chấm dứt ngay bây giờ, đừng chú ý đến những thất bại của ngươi, nhưng hãy chăm chú vào phương cách ngươi sẽ làm thế nào để tiến lên về phía trước một lần nữa.”, Chúa phán vậy.

Sứ Đồ Chuck Pierce gọi một người tín hữu từ trong hội chúng lên để chia sẽ một lời tiên tri Chúa đã ban cho ông (tên Bob) về chiến trận của hiện tình tại Hoa Kỳ:

Các ngươi đã biết rằng kẻ thù đã không bỏ chạy. Hắn hẳn nhiên đã lảnh một cái ‘tát tai vào mặt’ hắn trong ngày bầu cử vừa qua và hắn đã cố gắng để nhóm lại hầu chống nghịch cùng Con Dân Chúa sau cuộc bại trận ấy. Đó là lý do tại sao các ngươi đang nhìn thấy những cuộc tấn công công khai hơn bao giờ hết để chống lại mục đích của Ta và của dân Ta. Đừng để điều đó làm các ngươi sợ hãi, nhưng hãy phấn khởi lên bởi vì Ta đã có những chiến lược qui mô cho chiến trận sắm sẵn cho mùa này, từ trước vô cùng. Ta đã sẵn sàng cho các thế lực của địa ngục thực thi các công việc gian ác của chúng. Ta hẳn sẽ không bị kích động trong phản ứng với bất cứ âm mưu nào của ma quỷ và các ngươi cũng vậy đừng để chúng hù dọa ngươi. Chúng ta đã sẵn sàng cho trận chiến. Các ngươi đã từng được đào tạo, để chuẩn bị cho thời gian này và Ta phán cùng ngươi, hãy nhớ rằng các ngươi là kẻ đắc thắng, hãy nhớ rằng các thiên binh của Ta ̣đang chiến đấu cùng với các ngươi. Hãy nhớ rằng vũ khí của ngươi không thuộc về xác thịt, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và hãy nhớ rằng chúng ta sẽ không bị thất bại.

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Sáng hôm nay khi tôi thức dậy, tôi đọc Thi-thiên 19. Chúa phán rằng hôm nay là một ngày mà Ta sẽ bắt đầu khuấy động ký ức trong ngươi về những khoảnh khắc lúc Ta đã gặp ngươi và động chạm đến ngươi. Và ký ức này sẽ bắt đầu tuông chảy qua huyết mạch của ngươi và nó sẽ khiến ngươi chỗi dậy và rồi mọi việc khác là những điều đang chảy ngược, phản nghịch lại với cái ký ức của Ta trong ngươi, chính Ta sẽ ra trận để đối đầu với chúng. Vì vậy, Ta phán cùng ngươi rằng, hãy nhớ lại, hãy nhớ lại, hãy nhớ rằng Đấng Hiện Hữu trong ngươi là Lớn Hơn kẻ trong thế gian đang bao vây xung quanh ngươi.

James Vincent và ban thờ phường hát lên những lời này:
Không ai có thể chống lại Ngài, không ai có thể chống lại Đức Giê-hô-va Vạn Quân. Không ai có thể chống lại Ngài, không ai có thể nghich cùng Đức Giê-hô-va Vạn Quân. Tôi thấy Chúa Jêsus, đứng trên đỉnh núi, núi Si-ôn. Đấng Giải Cứu của tôi đang đến gần, Đấng Giải Cứu tôi đang đứng cạnh để giải cứu tôi. Hãy phá vỡ các bức tường, hãy phá vỡ các cửa bằng đồng. Ngài làm cho núi rung động, rúng động và run rẩy, nó cúi rạp xuống thờ lạy khi đứng trước Danh Ngài. Đấng Giải Cứu của tôi đang đến gần, Đấng Giải Cứu tôi đang đứng cạnh để giải cứu tôi.

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Ta có thể giải cứu, Chúa phán vậy. Ta có thể giải phóng, hãy chăm chú nhìn xem Ta đang xông vào chiến trận để giải cứu các ngươi. Hãy nhìn xem, kìa, sự giải cứu đang đến. Ta có thể tái sáng tạo những gì đã bị phá vỡ, Ta có thể nâng ngươi lên và đặt để ngươi vào đúng vị trí để chiến thắng. Tất cả các anh chị em đang kết nối với chúng tôi trên mạng trong buổi nhóm cầu nguyện này, hãy chào đón Chúa và mời gọi Ngài đến viếng thăm các bạn. Sự giải cứu đang đến!

Kìa, ngươi than vãn, “Tôi không biết tôi có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.”, nhưng Ta phán với ngươi rằng, Ta biết rõ khả năng của ngươi. Ta biết ngươi rõ năng lực ngươi và Ta nói rằng Ta cho phép sư căng thẳng xảy đến, và căng thẳng đến cho đến khi ngươi được định hình và được đào tạo theo phương cách Ta mong đợi ngươi được định hình cho tương lai. Ta phán rằng Ta đã nghe ngay từ giây phút ngươi cất tiếng than khóc và Ta sẽ đến đúng lúc để giải phóng ngươi. Ta phán rằng, hãy chờ đợi thời điểm giải cứu của Ta trong tháng này.

Tobias Lyons:
Chúa phán rằng trong tháng này, sẽ có ba lần gõ cửa khác biệt. Chúa phán rằng sự cứu chuộc đang gõ cửa. Sau mỗi lần gõ, ngươi có đượ̣c một sự lựa chọn. Nó sẽ là mở ra hoặc để được gõ lại một lần nữa. Những ai tìm kiếm sự cứu chuộc sẽ trả lời sự gõ cửa. Vì Chúa phán rằng Ta không những chỉ gõ cửa, nhưng sự kiên nhẫn của các ngươi trong sự gõ cửa đã khiến Ta bước xuống khỏi Ngai Ta và gặp ngươi nơi ngươi đang cư ngụ. Vì vậy, sự lựa chọn sẽ đồng hành với sự gõ cửa trong tháng này, mang đến sự cứu chuộc và khôi phục cho đời sống ngươi.

Kerry Hansher:
Tôi nghe Chúa phán rằng đây là thời gian để nâng cao lên một biểu ngữ, “Đấng Thượng Cổ”, thậm chí ánh sáng của sự vinh quang Ngài đã đi trước chúng ta và những âm thanh sáng nay được vang dội, vượt xa những nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy. Chúa đang nhắc nhở chúng ta rằng những nơi chốn chúng ta từng bi thất bại hoặc ngay cả sự chiến thắng, thì Ngài đã ở có mặt tại nơi ấy. Bất cứ khi nào chúng ta cần được giải phóng, Ngài đã ở đó vì Ngài đã chỉ định thời gian và các mùa của chúng ta. Vì vậy, tôi nghe Chúa phán, hãy nâng cao biểu ngữ của “Đấng Thượng Cổ” lên thì ngươi sẽ thấy kẻ thù bị đánh bại, phủ phục dưới chân ngươi.

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Và Lời Chúa chép rằng… thình lình, Đấng Thượng Cổ chỗi dậy, Ta nhìn và nghe thấy tiếng nói của những lời cao ngạo trịch thượng của kẻ thù. Trong Đa-ni-ên đoạn 7 nói rằng, kẻ thù đã tuyên bố quá nhiều lời bậy bạ, phạm thượng làm cho tâm trí Con Dân Ngài bị hao mòn. Giống như xưa kia, khi Gô-li-át chưỡi mắng dân Y-sơ-ra-ên. Hắn đã làm họ sờn lòng trong liên tục 40 ngày đêm. Vì thế, con dân Chúa đã không còn đủ sức mạnh để chỗi dậy, nhưng bất thình lình, cái ‘ngai’ ấy, là một cái ‘ngai’ của kẻ thù, đang làm các ngươi bị hao mòn, mòn mõi, với những lời ngạo mạng để kiểm soát ngươi, chúng cố tình làm thế để chuyển hướng và phá hoại sự thờ phượng của ngươi, để chuyển hướng và phá hoại những liên minh của ngươi, thì thình lình, Đấng Thượng Cổ xuất hiện, Ngài ngồi xuống, ngự trên Ngai Ngài, và cái ngai gian ác kia sẽ bắt đầu bị rúng động. Đức Chúa Trời sẽ sai phái một kẻ như Đa-vít với một viên đá trong tay họ và công bố rằng, với một cú đá mạnh mẽ của viên đá này, Ta sẽ tống khứ tiếng nói phạm thượng ngạo mạng kia ra khỏi chổ nó.

Chúa phán rằng, đây là một tuần để tống khứ những tiếng nói ngạo mạng của kẻ thù ra khỏi chổ nó. Chúa phán, những điều gì làm hao mòn tâm trí của ngươi, và ngươi đã cố gắng làm mọi việc để hàn gắn nó, ngươi đã cố gắng làm mọi việc một cách hoàn hảo, nhưng kẻ thù cứ tiếp tục lên án ngươi, Ta phán rằng Ta sẽ tống khứ chúng, triệt hạ những tiếng nói của kẻ thù đang tìm cách cai trị ngươi và làm ngươi đánh mất sự vui mừng mình. Ta phán rằng một sự rúng động sẽ xảy ra trong tuần này. Ta khiế́n tiếng vang dội từ đất sẽ khởi đầu chỗi dậy và một sự rúng động sẽ xảy ra. Tuần này Ta sẽ mang lại sự khôn ngoan thông sáng từ nền tảng của trái đất và truyền phán rằng, hãy chờ đấy, vì Ta đã trông đợi cho giây phút trong ngày này, bây giờ kẻ thù của ngươi sẽ là kẻ thù của Ta, Chúa phán vậy. Đó là Đấng Thượng Cổ!

James Vincent và Ban thờ phượng tôn vinh hát lên những lời tuyên bố này:
Mọi điều tự nâng mình lên cao phải bước xuống thấp. Mọi điều tự nâng mình lên cao phải bước xuống thấp. Mọi đồn lũy sẽ bị phá vỡ. Ngươi mặc lấy vượng miện của sự đắc thắng, ngươi sẽ vượt qua trong chiến thắng, ngươi sẽ vượt qua trong chiến thắng. Mọi ngọn núi cản trở sẽ bị đổi dời. Mọi dòng dõi trên đất sẽ được tự do!

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Hãy công bố điều này trong quốc gia của anh chị em! Hãy công bố điều này trên dòng dõi của mình. Những điều gì anh chị em nghĩ rằng không thể di chuyển được, hãy truyền phán với chúng, hãy ra lệnh cho chúng trong tuần này.

James Vincent và ban thờ phượng tôn vinh hát lên những lời công bố này:
Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm đắc thắng. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa. (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1) Ngài đã chiến thắng và Ngài sẽ chiến thắng. Ngài là Trụ Lửa ban đêm và Trụ Mây ban ngày. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Ngài là Đấng Vinh Hiển. Ngài là Sự Cứu Rỗi. Ngài là Năng Quyền. Ngài là chiến thắng. Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm đắc thắng. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Sứ Đồ Chuck Pierce:
Bây giờ, hãy để James công bố lời hát này trên các anh chị em, hãy suy nghĩ về điều này trong giây phút này. Hãy hiểu rõ điều này. Khi các anh chị em đi theo Chúa để vượt qua trong chiến trận, kẻ thù sẽ bị dời đi, hắn sẽ bị tống khứ ra khỏi vị trí dẫn đầu mình. Vì thế, khi hắn xông vào để cố tóm lấy anh chị em, ấy là lúc Chúa sẽ đánh hạ nó. Chúa phán rằng, ngươi cứ tiến lên phía trước và hãy nhìn kỹ, Ta sẽ chăm sóc ngươi và chính Ta sẽ là sự bảo vệ cho cho các ngươi trong tuần này.

Hãy nghe lời Chúa truyền phán với chúng ta trong tuần này. Đừng quay trở lại để đối phó với quá khứ mình. Hãy di chuyển về phía trước và nhìn xem, Ta sẽ đánh hạ những điều trong quá khứ ngươi để tống khứ chúng ra khỏi chỗ nó. Việc này đã xảy đến cho nhiều người, họ cứ tiếp tục cư ngụ trong quá khứ họ. Chúa phán rằng, ngươi hãy tiến lên phía trước, vào đúng thời điểm, Ta có thể đánh bại để tống khứ nó ra khỏi chỗ.

Chuck D. Pierce — www.gloryofzion.org

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Cầu Nguyện Trấn Giữ Lãnh Thổ Và Biên Giới

wallup.net

Ngày 2, Tháng 3, Năm 2017

Lịch Trình 10 ngày cầu nguyện chúng ta hiện đang theo dõi có một trọng tâm rất quan trọng đối với đời sống cá nhân, cũng như gia đình, xã hội và đất nước, tại bất cứ nơi nào bạn hiện đang cư ngụ và sinh sống.

Khi Đức Chúa Trời chúc phước cho Dân Sự Ngài, Ngài đã phân chia ranh giới của lãnh thổ cho từng Chi Phái. Cơ nghiệp và ân tứ cũng như danh tánh của các Chi Phái gắng liền với vùng đất họ nhận lãnh. Khái niệm về ‘Ranh Giới’ là một điều quan trọng với Chúa vì Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền trong phạm vi của tầm ảnh hưởng Chúa đặt để chúng ta. Vì thế, Satan luôn tìm cách chiếm đoạt cơ nghiệp trong ‘Ranh Giới’ Chúa chỉ định cho chúng ta. Chúng sẽ tìm cách để xâm lấn và cướp lấy phần lớn trong phạm vi cơ nghiệp ấy. Các Trận Chiến ‘Biên Giới/Ranh Giới’ đang diễn tiến và sẽ tiếp tục lan rộng trong mọi lĩnh vực: cá nhân, dòng dõi, xã hội, thế hệ và đất nước ta.

Chúng ta hãy thổi kèn báo động, xin Chúa Thánh Linh đánh thức Con Dân Ngài để gát canh và cầu nguyện. Chúa đang lắng nghe và chăm chú nhìn xem sự quyết định cũng như những hành vi của chúng ta trong thời điểm này. Ngài sẳn lòng vùa giúp, nhưng chúng ta phải dấn thân vào chiến trận.

Trận chiến này là một trận chiến toàn cầu và sức mạnh tập thể của Hội Thánh Chúa cũng như sự hiệp một trong tâm linh và khải thị là điều cần thiết để hoàn thành ý chỉ của Chúa trong ba năm tới đây, từ nay cho đến năm 2020. Nguyện xin ý Cha được nên, ở đất như trời.

Chúa Thánh Linh đã khai phóng lời mặc khải về điều này qua Sứ Đồ Chuck Pierce và ông cũng đã chia sẽ với Hội Thánh, Con Dân Chúa trong nhiều quốc gia trên thế giới:

CHÚA phán rằng đây là một thời gian để biết rỏ và bảo toàn ranh giới của chúng ta! Bắt đầu từ ngày mai (ngày 1 tháng 3), tôi khuyến khích các bạn hãy tham gia để tiếp tục cầu nguyệ̣n theo một Lịch Trình mới với trọng tâm trong 10 ngày để công bố rằng các đường ranh giới (đường biên giới của một đất nước hoặc ranh giới của một lĩnh vực nào đó trong đời sống của bạn) của bạn sẽ đầy dẫy sự vui mừng!

Lãnh Thổ, Ranh Giới và các Đường Biên Giới!

Buổi nhóm của chúng tôi trong sáng Chúa Nhật vừa qua thật là tốt lành, tràn đầy những mặc khải của Chúa. Khi chúng ta tập hợp lại và thờ phượng Chúa vào mỗi đầu tháng như trong Chúa Nhật tuần qua, chúng ta đã tiếp thu được mặc khải để bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa và chính điều này khiến chúng ta được gia tăng mọi mặt suốt tháng. Tuy nhiên, những gì chúng ta nghe thấy bây giờ không chỉ liên quan đến tháng này mà thôi, nhưng nó có thể giúp chúng ta chuẩn bị để đứng vào một vị trí chính chắn trong nhiều năm tới. Chúng ta đang sống trong một mùa của sự tranh chiến cho ranh giới và các biên giới. Các Cuộc Chiến Tranh Biên Giới chúng ta đối mặt trong năm nay sẽ thiết lập Biên Giới của chúng ta vào cuối ba năm tới đây tức là năm 2020. Do đó, nó bắt buộc chúng ta phải thấu hiểu ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với việc thiết lập biên giới của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ thấy hết sự bùng nổ này, dẫn đến sự bùng nổ kia, đến sự bùng nổ nọ, và tiếp theo đó chúng ta có thể đánh mất sự tự do để di chuyển, đi lại trên khắp đất nước này.

Điều này không chỉ liên quan đến Hoa Kỳ, nhưng cũng sẽ ứng nghiệm cho các quốc gia trên khắp đất. Tôi nhận thấy không phải là điều ngẫu nhiên cho tôi, nhưng vào cuối tuần này, tôi sẽ tham gia cùng một đội ngủ trong hai buổi nhóp họp tụ tập dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Chúng tôi không những chỉ mong muốn sự hiện diện của Chúa được thiết lập ở phía bên này biên giới, nhưng cũng mong được thấy sự vinh quang của Chúa cũng sẽ được phát sinh ở phía bên kia biên giới. Bất cứ nơi nào bạn đang sinh sống, tôi khuyến khích các bạn hãy cầu nguyện cho đất nước mình trong 10 ngày sắp tới. Chúng tôi mong muốn được nghe lời làm chứng của các bạn về những sự vui mừng đắc thắng của các bạn trong những ngày sắp tới.

Sứ Đồ Chuck D. Pierce – www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

 

10 Ngày Để Cầu Thay và Công Bố Lãnh Thổ và Biên Giới của Đất Nước Bạn sẽ Tràn Đầy Sự Vui Mừng!

duongbiengioi

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2017

Thân Gởi Các Chiến Sĩ Vọng Canh

CHÚA phán rằng đây là một thời gian để biết rỏ và bảo toàn ranh giới của chúng ta! Bắt đầu từ ngày mai (ngày 1 tháng 3), tôi khuyến khích các bạn hãy tham gia để tiếp tục cầu nguyệ̣n theo một Lịch Trình mới với trọng tâm trong 10 ngày để công bố rằng các đường ranh giới (đường biên giới của một đất nước hoặc ranh giới của một lĩnh vực nào đó trong đời sống của bạn) của bạn sẽ đầy dẫy sự vui mừng!

Lãnh Thổ, Ranh Giới và các Đường Biên Giới!

Buổi nhóm của chúng tôi trong sáng Chúa Nhật vừa qua thật là tốt lành, tràn đầy những mặc khải của Chúa. Khi chúng ta tập hợp lại và thờ phượng Chúa vào mỗi đầu tháng trong Chúa Nhật tuần qua, chúng ta đã tiếp thu được mặc khải để bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa và chính điều này khiến chúng ta được gia tăng mọi mặt suốt tháng. Tuy nhiên, những gì chúng ta nghe thấy bây giờ không chỉ liên quan đến tháng này mà thôi, nhưng nó có thể giúp chúng ta chuẩn bị để đứng vào một vị trí chính chắn trong nhiều năm tới. Chúng ta đang sống trong một mùa của sự tranh chiến cho ranh giới và các biên giới. Các Cuộc Chiến Tranh Biên Giới chúng ta đối mặt trong năm nay sẽ thiết lập Biên Giới của chúng ta vào cuối ba năm tới đây tức là năm 2020. Do đó, nó bắt buộc chúng ta phải thấu hiểu ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với việc thiết lập biên giới của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ thấy hết sự bùng nổ này, dẫn đến sự bùng nổ kia, đến sự bùng nổ nọ, và tiếp theo đó chúng ta có thể đánh mất sự tự do để di chuyển, đi lại trên khắp đất nước này.

Điều này không chỉ liên quan đến Hoa Kỳ, nhưng cũng sẽ ứng nghiệm cho các quốc gia trên khắp đất. Tôi nhận thấy không phải là điều ngẫu nhiên cho tôi, nhưng vào cuối tuần này, tôi sẽ tham gia cùng một đội ngủ trong hai buổi nhóp họp tụ tập dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Chúng tôi không những chỉ mong muốn sự hiện diện của Chúa được thiết lập ở phía bên này biên giới, nhưng cũng mong được thấy sự vinh quang của Chúa cũng sẽ được phát sinh ở phía bên kia biên giới. Bất cứ nơi nào bạn đang sinh sống, tôi khuyến khích các bạn hãy cầu nguyện cho đất nước mình trong 10 ngày sắp tới. Chúng tôi mong muốn được nghe lời làm chứng của các bạn về những sự vui mừng đắc thắng của các bạn trong những ngày sắp tới.

10 Ngày Cầu Thay: Công Bố Lãnh Thổ và Biên Giới của Đất Nước Bạn sẽ Tràn Đầy Sự Vui Mừng!

Sự vi phạm của tội lỗi có thể mở cửa cho những hoạt động của ma quỷ, có một số tội lỗi có thể làm ô uế (mang một mùi hôi tanh, dơ bẩn, ô uế) một lãnh thổ hoặc vùng đất. Những tội lỗi này lại khiến cho vùng đất đó bị nguyền rủa và đặc biệt khiến nó lâm vào một tư thế dễ bị ma quỷ khống chế. Khi bạn cấm dùi lãnh thổ mình và cầu thay xin Chúa thiết lập sự hiện diện của Ngài tại nơi đó, hãy công bố rằng những cơ cấu tối tăm trong lãnh thổ đó sẽ bị phá vỡ và rồi chúng sẽ phải buông ra. Hãy nhớ rằng từ “đất hoặc lãnh thổ” cũng có thể được định nghĩa như thừa kế thuộc linh của bạn.

Ngày 1: Đọc sách Ê-sai 54, Thi-thiên 16. Hãy bắt đầu làm điều này, hãy hát vang lên: “Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát xướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đờn bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc!” Hãy tuyên bố rằng đây là một thời điểm mở rộng cho cuộc sống của bạn.

Ngày 2: Đọc sách Philíp 1-4. Hãy công bố rằng tất cả sự lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, tức giận, thất vọng, cảm giác tội lỗi, ghen ghét và ghen tị từ các tội ác và những vấp phạm trong quá khứ của cuộc sống bạn sẽ bị loại trừ.

Ngày 3: Đọc sách Ê-xơ-ra 9, Thi-thiên 81. Hãy công bố Sự Phục Hưng cho đất nước bạn! Hãy sẵn sàng để đón nhận nhiều sự chuyễn đổi. Hãy công bố một cửa sổ phục hưng đang mở ra trên cuộc sống và gia đình của bạn. Hãy công bố rằng cuộc phấn hưng này sẽ động chạm đến tất cả các thế hệ.

Ngày 4: Đọc Ê-xê-chi-ên 16, 36 & 37; 1 Cô-rinh-tô 10.  Hãy cầu vấn Chúa để Ngài phá vỡ quyền lực tối tăm của sự thờ thần tượng trong dòng dõi bạn. Đức Chúa Trời ghét sự thờ thần tượng. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời mang lại phước lành cho lãnh thổ như thể nào, thì cũng vậy, sự thờ thần tượng sẽ mang lại sự nguyền rủa trên lãnh thổ như thể ấy.

Ngày 5: Đọc sách Sáng-thế Ký 4, Công Vụ 7. Hãy xin Chúa loại bỏ mọi sự đổ máu bất hợp pháp hoặc là sự đổ máu vô tội ra khỏi lãnh thổ, đất nước bạn hoặc tài sản thừa kế của bạn. Hãy nhớ lại việc đổ máu đã xảy ra giữa Ca-in và A-bên. Từ câu chuyện này, chúng ta thấy rằng sự đổ máu ảnh hưởng đến ngay cả vùng đất là nơi mà bạo lực đã xảy ra. Khi những giọt máu do bạo lực gây nên thấm sâu vào lòng đất, lúc ấy, vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch sẽ nhận được quyền hợp pháp và chúng có đươc  thẩm quyền trên vùng đất ấy. Lời nguyền rủa gắn liền với bạo lực bất hợp pháp và sự đổ máu vô tội.

Ngày 6: Đọc 1 Cô-rinh-tô 3-7. Hãy cắt đứt liên hệ với mọi sự việc vô đạo đức là những gì đã từng dự phần trong dòng máu của bạn hoặc trong lãnh thổ và quốc gia nơi Chúa đang giao phó cho bạn quản lý. Đây là vấn đề mà chúng ta phải chú tâm một cách nghiêm túc. Sự vô đạo đức đã trở thành một thuật ngữ mơ hồ, và dường như là một vấn đề không đáng để cho những quan chức chính quyền chú ý tới nữa. Xã hội chúng ta đang ở vào một thời điểm mà bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì thuận theo tầm nhìn của họ. Nhưng Satan biết rỏ rằng các hành vi này sẽ mở cửa để gia tăng thẩm quyền của chúng hầu xâm nhập vào lãnh thổ để phá hoại cơ cấu căn bản gia đình của dân tình trong vùng đất đó. Sự ra đời của các mạng xã hội trên Internet đã cho mọi người được quyền truy cập những nội dung và các phòng chat khiêu dâm. Không một điều gì trong những điều này là lành tính. Những gì được thực hiện trong bí mật có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng, không những chỉ tác động trên những cá nhân đó, nhưng tội lỗi của họ cũng sẽ làm ô uế ngay cả mảnh đất mà họ đang cư ngụ.

Ngày 7: Đọc sách 2 Sa-mu-ên 21. Hãy công bố để kết thúc việc phá vỡ các giao ước. Trong triều đại của vua Đa-vít, một nạn đói lớn đã xảy đến trong đất nước ông. Khi Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va về nạn đói này, Chúa đã phán cùng ông: “Nạn đói này đã xảy đến cho ngươi vì Sau-lơ và sự khát máu dưới thời ông cai trị, vì Sau-lơ đã giết người Ga-ba-ôn.” Đây là một nhóm người đã từng lập giao ước với Y-sơ-ra-ên trong những ngày của Giô-suê, mối giao ước này bảo đảm sự an toàn của dân tộc họ. Nhưng Sau-lơ đã phá vỡ giao ước ấy, giết hại nhiều người và ông cũng tìm cách diệt trừ hết phần dân còn lại. Hậu quả là nạn đói kém đã xâm nhập khi Đức Chúa Trời cất đi các phước lành của Ngài và rồi Sa-tan lại được phép xâm nhập vào lãnh thổ của Con Dân Chúa. Nạn đói kém này đã không giáng xuống ngay tức thì, nhưng nó chỉ đến khi một vì vua mới lên nắm quyền. Nhiều nhà cửa của dân Hoa Kỳ được xây dựng trên những vùng đất thu hoặch thông qua các hiệp ước bị phá vỡ với người dân Da Đỏ bản địa. Sự phá vỡ hiệp ước từ nhiều năm trước đây có thể làm ô uế đất và khiến cho kẻ thù có được một chỗ đứng trong lãnh thổ mà chúng ta hiện đang cư ngụ!

Ngày 8: Đọc sách Giô-ên 1-3. Hãy công bố rằng lãnh thổ của bạn sẽ khởi đầu vui mừng. Hãy xin Chúa khuấy động sức mạnh của sự phục hồi trong bạn.

Ngày 9: Đọc sách Ma-thi-ơ 5-7. Lời Chúa sẽ bầy tỏ phương cách Chúa  dạy dỗ các môn đồ Ngài về sự cầu nguyện. Hãy công bố sự kết nối của Trời và Đất và một cấp độ mới trong lĩnh vực truyền thông sẽ được khai phóng trong cuộc sống của bạn.

Ngày 10: Đọc sách Ê-xê-chi-ên 34, Xa-cha-ri 8, 1 Cô-rinh-tô 8, Hê-bê-rơ 3 & 4. Hãy công bố rằng lãnh thổ và đất của bạn sẽ bắt đầu sản xuất theo một cách mới để làm đầy nhà kho bạn (Một số trong bạn có thể cấm dùi lãnh thổ hoặc vùng đất bạn đang cư ngụ và công bố một sự gia tăng đang được khai phóng). Hãy công bố rằng lãnh thổ của bạn đi vào sự YÊN NGHỈ của Chúa. (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:10-11; Lê-vi Ký 25:2-7; Phục Truyền 15:1-10; 31: 10-13). Hãy giành lại cơ nghiệp lãnh thổ của tương lai bạn, và dự tiệc thánh trên vùng đất mà bạn đang trấn đóng.

Chuck D. Pierce — www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời tiên tri – Ngọn Lửa Thiêng Biến Đổi

luathiengbiendoi

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2017

“Ta đã không thể chói dọi ánh sáng Ta trên ngươi một cách hoàn toàn, vì tấm lòng thiếu sự vị tha của các ngươi. Hãy trở lại cùng Ta hầu Ta có thể thắp sáng ngươi trong một phương cách mới. Hãy nhận biết rằng Ta là Đức Chúa Trời, Đấng trả lời bằng Lửa! Hãy thắp sáng lên ngay hôm nay! Hãy cháy sáng lên cho Ta ngay trong ngày hôm nay! Hãy nhìn xem, kìa, Ta sẽ giáng xuống để giải phóng các ngươi khỏi cơn đói nghèo và bệnh tật! Hãy chăm chú xem kìa, ngươi sẽ thấy các sự việc sắp bùng nổ và đột phát trong tháng này! Ta sẽ giáng xuống và khai phóng một diễn biến vĩ đại mà những ngọn lửa bừng cháy đang chống lại ý chỉ của Ta trên khắp đất sẽ không thể nào sánh bằng. Hãy chăm chú nhìn xem những mô hình của các đám cháy trên khắp trái đất, từ đây cho đến mùa xuân năm nay. Ta đang dẹp sạch những mảnh vụn rác rến của mùa đông băng giá trong lòng Con Dân Ta. Hãy nhìn xem những ngọn lửa đang bắt đầu bùng cháy lên! Những vật liệu (nghĩa bóng của những sự việc) làm chậm cháy và chống cháy của mùa trong quá khứ sẽ không thể nào chống lại Lửa Ta! Ta sẽ thiêu đốt những điều mà ngươi không ngờ được. Ngọn Lửa Thiêng từ trời đang được khai phóng. Giờ đây, hãy tiếp nhận Ngọn Lửa Biến Đổi đang giáng xuống trên ngươi!”

Sứ Đồ Chuck D. Pierce — www.gloryofzion.org

Mở Mang Bờ Cõi Nước Đức Chúa Trời

momang

Ngày 27, Tháng 2, Năm 2017

Vào đầu tháng 10 năm 2016, Chúa Thánh Linh đã khai phóng một Lời Tiên tri về sự chuyễn đổi của các cơ cấu Hội Thánh Chúa là những tổ chức do con người dựng lên, không dựa trên mô hình của Hội Thánh vào thế kỷ đầu tiên, trên nền tảng của Ê-phê-sô 4:11, “Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.”

Hội Thánh Ban Đầu đã huấn luyện và khai phóng ân tứ trong Con Dân Chúa trong mọi tầng lớp để họ trưởng thành trong việc rao giảng Tin Lành và ‘Môn Đồ Hóa’ muôn dân. Khi họ bị bách hại phải phân tán khỏi Giê-ru-sa-lem, những tín hứu mới mẻ này đã khởi đầu làm công việc Nhà Chúa với đầy dẫy năng quyền, với các dấu kỳ và phép lạ vì họ đã được khai phóng để làm lãnh đạo. Hãy nhớ rằng, mỗi một người trong chúng ta được kêu gọi để làm lãnh đạo trong các vòng ảnh hưởng Chúa đang đặt để bạn. Đừng nhìn vào ‘chức vụ’ theo tiêu chuẫn của giáo hội là cơ cấu tổ chức do con người làm nên. Hẳn nhiên, khi Chúa kêu gọi chúng ta liên kết với một Hội Thánh nào đó mà Chúa đã hướng dẫn và cảm động, những cơ cấu này thường có những ranh giới và quy củ mà Chúa đặt để và chúng ta cần thuận phục dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tuy thế, những cơ cấu này không thể thay thế cho tiếng truyền phán của Đức Thánh Linh cho cá nhân ta.

Xin bấm vào liên kết này để tham khảo Lời Tiên tri Chúa đã khai phóng thông qua Sứ Đồ Chuck D. Pierce: Lời Tiên Tri Về Sự Chuyển Đổi Trong Cơ Cấu Hội Thánh Chúa

Lời Tiên Tri này, về sự sụp đổ và chuyễn đổi của các cơ cấu ‘Tôn Giáo’ đang được ứng nghiệm vì Chúa Thánh Linh đã khởi sự việc này. Tôi sẽ không nhắc đến những minh chứng cụ thể của một Hội Thánh riêng biệt nào, nhưng những điều này đang được ứng nghiệm vì Đức Chúa Trời yêu mến những con người lạc mất, và sự thanh tẩy cũng như những chuyển đổi của Hội Thánh Chúa là điều cần thiết để Khai Phóng Mùa Gặt trên khắp đất. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo vết xe đổ thì kết quả sẽ là sự sụp đổ hoặc chúng ta sẽ không được kết quả như Chúa đã chỉ định. Hãy ngước mắt lên nhìn, các Đồng Lúa đã chín vàng, nếu chúng ta vẫn tiếp tục giao mọi mục vụ cho chức vụ của người chăn bầy và không đào tạo Con Dân Chúa để trưởng thành hoặc chúng ta chỉ thi hành mục vụ để giúp đở cho từng cá nhân thì sẽ không bao giờ làm xong việc.

Khi Con Dân Chúa lớn mạnh và gây được tầm ảnh hưởng trong mọi tầng lớp của xã hội, chúng ta sẽ bắt được những ‘con cá’ lớn. Khi Chúa Thánh Linh xoay hướng một nguyên thủ quốc gia thì cả quốc gia đó sẽ biến đổi như việc Chúa đang dấy lên Tổng Thống Trump để khôi phục Mỹ Quốc. Khi Chúa xoay hướng một vị chủ nhân của một doanh nghiệp thì các công nhân trong doanh nghiệp ấy sẽ cảm nhận tác động của sự chuyển đổi ấy. Nước Đức Chúa Trời và sự Hiện Diện của Ngài sẽ gây một tác động mạnh mẻ trong mọi tầng lớp của xã hội. Hội Thánh và Con Cái Chúa phải xông vào chiến cuộc để biểu hiện Danh Tánh của Đức Giê-hô-va trong mọi cơ cấu của xã hội, của đất nước.

Hẳn nhiên Chúa kêu gọi mỗi cá nhân với nhiều ân tứ khác nhau; người thì giúp đở cá nhân, người thì bắt những con ‘con cá lớn’ và sự cầu thay cho lãnh thổ sẽ vẫn là điều thiết yếu, thế nhưng trong việc Chúa, chúng ta hãy chú tâm đến việc bành trướng Nước Đức Chúa Trời, không cần chú tâm đến việc mở rộng mục vụ của cá nhân ta. Sự mở rộng của mục vụ Chúa giao phó không cần là một trọng tâm, nhưng nó sẽ là bông trái tự nhiên của sự bành trướng Nước Đức Chúa Trời.

Mời bạn bấm vào liên kết này để tham khảo bài ‘Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ’ do Mục Sư Tiến Sĩ Robert Heidler soạn thảo:

Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ

.
“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.” – Ê-sai 54:2-3

Xin Lửa Phục Hưng bốc cháy trong lòng ta để Mở Mang bờ cõi của Nước Đức Chúa Trời.

Tất Cả Cho Nước Trời,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời tiên tri – Một Tuần Để Tái Thiết Lập

trungdoandinh1

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2017

“Đây sẽ là một tuần để tái sắp xếp những liên minh và tiếp nhận những công tác mới. Đây sẽ là một tuần để ta công nhận thẩm quyền một lần nửa, để đức tin và đặc ân sẽ bắt đầu chổi dậy trên khắp đất”.

Khi bạn di chuyển thông qua trong tuần này, hãy quan sát các quốc gia cũng như các lãnh đạo để nhận xét chủ ý và hành động của họ tại ngã ba đường, tại Trũng Đoán Định. Hãy xin Chúa giúp bạn nghe thấy tiếng Ngài trong tuần này, và di chuyển về phía trước trong thời gian Ngài chỉ định.

Sứ Đồ Chuck D. Pierce — www.gloryofzion.org

Lời Tiên Tri – Khai Phóng Ngọn Lửa Thánh

khaiphonglua

Ngày 12 Tháng 2, Năm 2017

“Ta đang dựng nên một hàng rào lửa xung quanh ngươi. Hãy để ngọn Lửa của Ta thâm nhập mọi bệnh tật, nghèo đói và sự rối ren trong tình huống! Hãy mở mắt ra và nhìn thấy những kẻ đi nhen Lửa Thánh! Một khi ngươi tiến vào lên Chốn Cao Hơn, các sứ giả thiên sứ của Ta sẽ đi theo ngươi để mang Lửa Thánh, hãy sự phần vào công việc mồi Lửa xung quanh ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi đèn cầy và chân đèn. Ta đang thiết kế một ngọn Lửa xung quanh ngươi, nó sẽ dập tắt tiếng nói của đối phương. Ngọn lửa mà Ta đang gửi đến có một nhịp nhàng trong âm điệu. Ngon lửa này sẽ diễn hành trong danh nghĩa của ngươi! Lửa Ta sẽ mở đường và thiêu đối mọi gai góc của quá khứ ngươi. Điều này hiện sẽ khiến ngươi bước vào đệnh mệnh mình trong một đường lối mà chính ngươi đã không thể nào nhìn thấy được trong những mùa khác.”

Sứ Đồ Chuck D. Pierce — www.gloryofzion.org

Khai Phóng Ngọn Lửa Thiêng Thiêu Đốt

thieudot

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2017

Trong buổi nhóm thờ phượng sáng Chúa Nhật 8 giờ sáng hôm nay, Chúa Thánh Linh khai phóng một Ngọn Lửa Thiêu Đốt để hủy diệt mạng lưới gian ác tối tăm đang khống chế dân tình trên khắp đất. Hãy tiến lên vào Chốn Cao Hơn để khai phóng một Ngọn Lửa Thiêng của Thiên Đàng đang giáng xuống trên đất. Hãy để Ngọn Lửa Thiêng này thiêu đốt tất cả mọi bệnh tật, nghèo đói, để dập tắt mọi tên lửa của kẻ dữ, để thiêu đốt mọi cơ cấu bất chính, để phá vỡ mọi gông cùm!

Khi Con Dân Chúa ca ngợi, thờ phượng Chúa, Ngài ngự xuống giữa sự ngợi khen của chúng ta và Chúa Thánh Linh truyền phán ý chỉ của Đức Chúa Trời trong tình huống của chúng ta. Chúa là Đấng Tể Trị trên mọi sự rối ren, mọi bệnh tật, mọi hoàn cảnh, trên mọi sự đột phá và đắc thắng Ngài ban cho chúng ta…

www.gloryofzion.org

Mời bạn bấm vào liên kết để tham dự buổi nhóm này: https://youtu.be/dTjeiuKYjjI

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Đức Tin, Mặc Khải Và Các Lời Tiên Tri

caudenhmang_ductin

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2017

“Ngài nói với họ, “Hãy để ý những gì các ngươi nghe đây: Các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi sẽ được đong lại mức ấy, mà còn được ban thêm. Vì người nào có sẽ được cho thêm, còn người nào không có, thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi.” – Mác 4:24

Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17), Đức Tin sẽ đến, khi Đức Tin đến, mắt và tai thuộc linh chúng ta sẽ được mở ra để tiếp nhận khải thị. Bầu không khí của chúng ta sẽ chuyễn đổi khi Đức Tin, Mặc Khải và các lời tiên tri được khai phóng. Hãy mở lòng ra và tìm kiếm mặt Chúa trong mối tương quan mật thiết với Ngài.

Tiến Trình Phục Hồi Tất Cả

valley

Ngày 7, Tháng 2, Năm 2017

Thánh Linh Đức Chúa Trời truyền phán, “Đừng sợ và hãy quay trở lại, xuống cái thung lũng kia, là nơi ngươi đã từng bị giam cầm. Những vực sâu là những nơi mà tầm nhìn của ngươi đã từng bị hạn chế, và sức mạnh khống chế của những nơi chốn nầy đang bị tiêu tán.

“Ta có một Con Dân đang chuẫn bị cho cuộc hành trình và chúng sẽ tiến lên cao, vào chốn chúng có thể “nhìn thấy” là nơi mà Ta bầy tỏ chính mình Ta cho chúng theo một phương cách mới. Không những các ngươi sẽ thấy Ta, nhưng các ngươi cũng sẽ thấy và nhận biết lòng mong ước của ngươi để khống chế kẻ thù của ngươi.

“Nếu ngươi sẽ quay trở về vực sâu kia, ngươi sẽ tìm thấy những gì đã từng bị đánh cướp vì những kho báu đang được ẩn giấu tại nơi ấy. Đừng sợ những kẻ thù khổng lồ hiện đang cư ngụ trong thung lũng. Hãy tiến lên vào chốn cao hơn, và trong tiến trình này, ngươi sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Ta ban cho ngươi và ngươi cũng sẽ nhận biết kế hoạch kẻ thù đã sử dụng để hủy diệt những gì Ta đã dành cho ngươi trong giờ này.

“Mặc dù ngươi phải quay trở về để đi xuống một nơi thấp, đừng sợ, vì đây sẽ là một năm mà ngươi sẽ đứng trên vùng đất mới, một nơi chốn cao hơn. Vì chính những nơi cao này là nơi kẻ thù đã dùng để cai trị các ngươi trong nơi thấp (vực sâu) mà ngươi hằng cư ngụ.

“Hãy quay trở lại, hãy trở lại, rồi sau đó hãy đi lên vào chốn cao hơn, và cái ngai tối tăm của sự gian ác trong cuộc đời ngươi tại nơi cao ấy sẽ bị lật đổ. Hãy thờ phượng Ta từ nơi chốn cao hơn ấy, và rồi người sẽ nhảy múa để chà đạp kẻ thù dưới chân mình.

“Ta há chẳng là một Đức Chúa Trời, Đấng đã giáng xuống để đi lên, vượt qua các từng trời trên cao chăng? Ta thật đã giáng thế chẳng để thăng thiên sao?

“Khi ngươi đi xuống tận đáy của vực sâu, hãy bắt lấy chìa khóa mà Ta đã đặt ở đó, khiến cho kẻ thù trở thành bất lực, hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy để tiến vào nơi chốn cao hơn trên trời.

“Quả thật quyền năng của Danh Tánh Ta đang được khai phóng. Những ân tứ tiềm tàng trong các ngươi sẽ nảy sinh khi ngươi chỗi dậy để đồng hành cùng Ta, và ngươi sẽ có sức mạnh để “PHỤC HỒI TẤT CẢ!”

Chuck D. Pierce – www.gloryofzion.org

Lăn Xa Khỏi Sự Sỉ Nhục Của Tội Lỗi

sinhuc

Ngày 6, Tháng 2, Năm 2017

Hôm nay Chúa Thánh Linh cảm động tôi đăng tải một đoạn ngắn từ một bài chia sẽ về sự “sỉ nhục do tội lỗi gây nên.” Đây là một phần của một lịch trình cầu nguyện do Sứ Đồ Chuck Pierce soạn thảo. Mặc khải này bao gồm khái niệm thuộc linh về chức năng của một tấm lòng ‘chưa chịu phép cắt bì’… mời bạn tham khảo:

Đảo Ngược Sự Sỉ Nhục: Một Thời Điểm Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Chúng Ta!

Giờ đây, sau khi sự vui mừng của chúng ta được khôi phục, ban sẽ có sức mạnh mới. Hãy trấn giữ vị trí của chúng ta trong đất hứa. Hiện giờ, chúng ta có một nhu cầu cho thế hệ trẻ cần được phát sinh để hướng dẫn và giải phóng các thế hệ khác ra khỏi ngục tù hầu đem lại sự tự do. Tuy nhiên, chúng ta phải đảo ngược những sự sỉ nhục trong mùa vừa qua.

Rất nhiều chu kỳ hiện đang được hoàn tất trong mùa tranh chiến thuộc linh này. Tội lỗi sản xuất cái gì đó gọi là sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục được định nghĩa như là một nguồn đổ lỗi, mất uy tín, nhục nhã, xấu hổ, nhục hoặc khinh miệt. Một khi tội lỗi tìm tàng trong bạn, nó tạo ra một sự sỉ nhục chống nghịch với những ưu ái và đặc ân của Đức Chúa Trời. Đặc ân có nhiều ý nghĩa; nó bao gồm niềm vui, lòng mong ước, sự thích thú, để được hài lòng hoặc thuận lợi hướng tới một cái gì đó. Khi Đức Chúa Trời hài lòng với ta, hoặc khi chúng ta sống đẹp ý Ngài, thì ân sũng và đặc ân của Ngài sẽ ngự trên chúng ta.

Sự sỉ nhục Được Biểu Lộ Như Thế Nào?

Một sự sỉ nhục được bầy tỏ qua nhiều cách trong cuộc đời của một cá nhân và một biểu hiện thông thường của điều này chính là một tấm lòng chưa chịu phép cắt bì. Vào thời Cựu Ước, một dấu hiệu cụ thể của Giao Ước thuộc Áp-ra-ham được thể hiện qua phép cắt bì (chính là Giao Ước được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và Áp ra ham.)

Khi ông Giô-suê đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa, tất cả những người nam từng dự lễ cắt bì đã chết trong đồng vắng. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã truyền cho Giô-suê hãy làm phép cắt bì cho thế hệ mới. “Khi ngươi làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thi họ ở lại chổ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chổ ấy là Ghinh-ganh.” (Giô-suê 5:8-9) Đoạn này cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời loại bỏ hoặc tháo gở sự sỉ nhục của Ai-cập ra khỏi Con Dân Ngài khi họ vâng lời Chúa phán dạy. Tất cả những sự xấu hổ và nhục nhã của chế độ nô lệ của họ đã biến mất.

Ngày nay, phép cắt bì của tấm lòng chúng ta không hẳn là một dấu hiệu trong vật chất, nhưng ấy là một dấu hiệu trong cỏi thuộc linh trên tâm hồn ta. Sách Phục Truyền 30:6 cắt nghĩa rằng “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất đi sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.” Khi bạn không thể mở lòng mình để tương giao trong mối liên hệ qua giao ước Ngài, hoặc bạn liên tục phá vỡ các giao ước của Ngài thì bạn không thể nào mặc lấy sự đóng ấn của giao ước ấy, chính là một tấm lòng đã chịu phép cắt bì, là một tấm lòng có đủ năng chức để yêu Chúa với cả linh hồn và ý chí mình, với một tâm linh sống động trong tình yêu của Chúa. Nếu tấm lòng chúng ta chưa từng chịu phép cắt bì thì những sỉ nhục chẳng hạn như sự sỉ nhục của ách nô lệ, gây ra bởi tội thờ thần tượng, tựa như dân Y-sơ-ra-ên, sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn.

Nhiều bệnh tật của chúng ta dính liền với sự sỉ nhục trong cuộc đời ta. Sự sỉ nhục gây ra bởi tội lổi có nhiều tác động trên cơ thể cơ bản và chức năng tâm thần mà nhiều người trong chúng ta khó nhận thức được. Trong thực tế, chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết-sự chết vật chất. Tương tự như vậy, hậu quả của tội lỗi cũng là bệnh tật. Một số dạng bệnh viêm khớp có liên quan đến sự tức giận. Chứng loét dạ dày và các bệnh khác liên hệ với bao tữ có thể do tội lỗi của sự lo lắng. Mặc dù không phải tất cả các bệnh này do hậu quả của tội lỗi (xem trong Giăng 9:3), nhưng nan đề của nhiều người cần phải được giải quyết với sự hiểu biết này.

Sự sỉ nhục có thể được phát hiện vì thiếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự sỉ nhục cũng có thể biểu hiện và dẫn đến sự khô hạn, son sẽ, xa xút và nghèo đói. Sự sỉ nhục xâm lấn vào cuộc đời của chúng ta, làm nhơ nhớp danh dự của một quốc gia mỗi khi chúng ta bị đánh bại trong cuộc xung đột của chiến trận.

Chúng ta phải được tái trang bị cho tương lai. Chúng ta không bao giờ có thể tiến vào để nhận được đặc ân Đức Chúa Trời dành sẳn cho tương lai của chúng ta trừ khi ta cởi bỏ để thoát khỏi những sỉ nhục của quá khứ. Lịch Cầu Nguyện 10 ngày tiếp nối sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ mọi sỉ nhục hiện đang khống chế khiến bạn làm phu tù cho quá khứ; sự cầu thay sẽ giúp chúng ta chuẫn bị để chổi dậy và xây dựng theo một cách mới.

10 Ngày Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Tương Lai Chúng Ta Khi Sự Sỉ Nhục Của Một Thế Hệ Được Lăn Xa Khỏi Chúng Ta.

Ngày 1: Đọc sách Giô-Suê, đoạn 3. Sự khởi đầu mới của bạn có một thời điểm chính chắn. Biệt riêng mình trước mặt Chúa để từng trải một nơi chốn mới trong tâm linh, vượt qua để tiến lên hầu nhận lãnh lời hứa Chúa dành cho bạn.

Ngày 2: Đọc sách Dân Số Ký 17, Giô-suê 5 và 6. Hãy ngợi khen Chúa! Hãy xin Chúa ban cho bạn các chiến lược của sự thờ phượng hầu tống khứ những ngai tăm tối, những nan đề bất khả chiến bại trong cuộc sống của bạn hiện đang ngăn trở mình tiến vào những lời hứa của ơn phước Chúa. Hãy công bố rằng mọi sỉ nhục của sự vô tín từ các thế hệ trước nay đã từng kết nối với cuộc đời bạn, với gia sản thừa kế của bạn và với tương lai của bạn sẽ được “Lăn Xa Khỏi Bạn”!

Ngày 3: Đọc sách Sa-mu-ên 30. Đây là một sách chuyển tiếp. Hãy công bố bạn sẽ vượt qua mọi quá trình chuyển đổi của bạn. Sự việc trong sách này đã phóng thích Vua Đa-vít tiến lên vào một cấp độ cao hơn trong sự xức dầu của Chúa trên ông. Đặc biệt chú ý các câu 24-25. Hãy tiếp nhận sức lực mới. Hãy rượt đuổi đối phương để phục hồi tất cả! Đa-vít đã mất mát nhiều nhưng ông ta vẫn luôn cầu vấn Chúa và Ngài cho ông chiến thắng! Sau đó, ông ban phát lại cho những người từng vùa giúp ông. Hãy chuẫn bị một của lễ đặc biệt.

Ngày 4: Đọc sách Xa-cha-ri 3 và 4. Hãy công bố sẽ có một sự biến đổi trong danh tính (identity) của bạn. Tội lỗi có thể ngăn chận đặc ân của Chúa ngự đến trên cuộc đời ta và một cách vô tình, những đặc ân Chúa dành cho bạn lại biến thành sự không chấp thuận của Ngài. Khi một sỉ nhục giáng trên chúng ta, nó không có nghĩa là chúng ta đánh mất sự cứu rỗi linh hồn, nhưng sự sỉ nhục ấy có thể gây trở ngại cho tương lai của chúng ta. Một khi các tì vết tội lỗi, do một sự sỉ nhục đem đến, đã thâm nhập vào “cái áo choàng” của danh tính ta đang mặc, nó có thể ngăn chận những đặc ân Chúa đang chờ đợi để cung cấp cho chúng ta trong nhiều lãnh vực của cuộc đời ta. Cho đến khi nào chúng ta trở lại, sống ngay thẳng trước mặt Chúa, ta và có thể cả hậu duệ của chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới những tác động của sự sỉ nhục ấy.

Ngày 5: Đọc Giăng 14:21, Giăng 16:7-9. Trong lúc thờ phượng ca ngợi Chúa, hãy tiếp nhận ân tứ của sự mặc khải. Hãy vâng lời Chúa. Đôi khi Ngài sẽ truyền dạy bạn làm một điều gì đó thật đơn giản. Có rất nhiều nhu cầu, cả vật chất lẫn tinh thần trong mùa này. Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn bạn trong sự dâng hiến. Khi bạn ban cho, bạn sẽ nhận được sự mặc khải về Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-su đã về trời hầu cho Đấng An Ủi (ấy là Đức Thánh Linh) được gởi xuống để trợ giúp và thay mặt cho chúng ta nhiều phương diện. Vì thế, nếu chúng ta tiến vào chốn cao hơn để thờ phượng và tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ nhận được lời hứa, ấy là sự ban cho của Đức Thánh Linh tràn đầy trên cuộc đời ta. Ngài sẽ cáo trách khi chúng ta phạm tội; Ngài sẽ mở đường để chúng ta từng trãi sự công bình qua đức tin, và chính Ngài sẽ lên án ma quỷ thay cho chúng ta. Hãy cầu xin Ngài làm đầy chén bạn một cách tươi mới.

Ngày 6: Đọc Ti-mô-thê 4:16-18, 2 Các Vua 6. Đừng cho phép đối phương thuyết phục bạn rằng quyền năng của hắn vượt trên Chúa. Hãy mở mắt tâm linh và nhìn xem các thiên binh Đức Chúa Trời đang vây quanh để vùa giúp bạn. Chúng ta có thể nhận thức sự hiện diện của Chúa; Ngài đang ở cùng và ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện ý chỉ của Ngài trên đất. Chúng ta có thể nếm biết sức mạnh của Chúa Phục Sinh và từng trãi được quyền năng của sự giải thoát khỏi mọi điều gian ác.

Ngày 7: Đọc sách Hê-bê-rơ, đoan 2. Suy gẫm câu 9. Hãy công bố rằng quyền năng của bất cứ một tiếng vang dội nào từ âm phủ đang hành động trên sự mặc khải cá nhân của cuộc sống bạn sẽ bị bẽ gẫy. Khi Chúa thăng thiên về trời, Ngài đã chứng minh rằng quyền năng của sự vinh hiển Ngài, chứ không phải sự chết, là lời công bố cuối cùng tác động trên cuộc sống của chúng ta. Hãy công bố để kê khai đức tin của bạn. Sự thờ phượng là một phương tiện duy nhất giúp chúng ta tiến lên cao để bước đi, vào một tầm thước đức tin mới trong cỏi thuộc linh.

Ngày 8: Đọc 1 Giăng 3, đặc biệt chú tâm đến câu 8. Học thuộc lòng câu 1 Giăng 4:4. Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỉ. Đấng ở trong ta là lớn hơn kẻ trong thế gian!

Ngày 9: Đọc 2 Sử ký 20. Chúa có một chiến lược đắc thắng lúc kẻ thù đang thiết kế để nghịch cùng bạn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những chiến lược không tùy thuộc sự khôn ngoan của thế gian này. Ví dụ như Ngài đã bầy tỏ cho chúng ta về việc sai phái chi phái Giu-đa dẫn đầu trong chiến trận; điều này không nhất thiết vì Giu-đa là khôn ngoan nhất hoặc mạnh nhất. (Lời ghi chú của người dịch: Từ Giu đa trong tiếng Hê-bê-rơ có nghĩa là “Ngợi Khen”.) Hãy để sự Ngợi Khen dẫn đầu ta trong chiến trận tâm linh. Sự Ngợi Khen Đột Phá khiến ta có thể vượt qua các thành trì chắn lối. Giê-hô-sa-phát đã đắc thắng chiến trận trong ngày bằng cách gởi ban thờ phượng của ông đi đầu. Kìa, hãy nhìn xem các liên minh của ma quỉ hiện đang liên kết chống lại bạn.

Ngày 10: Đọc sách Ê-phê-sô, đoạn 4. Suy gẫm câu 17-24. Hãy loại bỏ những sự cay đắng giấu kín trong lòng bạn và cởi bỏ những sự xét đoán nghịch cùng bạn và những người khác. Hãy thoát lốt người cũ, và mặc lấy con người mới!

Sứ Đồ Chuck D. Pierce

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

28 Ngày Để Chuyển Đổi Tư Duy Bạn Cho Năm Mới Và Thực hiện Một Chu Kỳ Ơn Phước Mới!

time1

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2017

Lịch Trình Cầu Nguyện này sẽ hướng dẫn bạn từ đây đến cuối tháng Hai. 21 ngày đầu tiên dẫn bạn trong sự thức canh cầu thay trong canh ba, cũng được gọi là canh của sự “Đột Phá Một Ngày Mới” (từ nửa đêm cho đến 3 giờ sáng) hoặc khởi đầu của giờ thức canh “Gà Gáy.” 7 ngày cuối cùng trong Lịch Trình Cầu Nguyện này là lúc mà bạn phải trả lời những nghi vấn của Chúa. Hãy ghi lại những ý tưởng của bạn. Hãy suy gẫm Lời Chúa vì chính điều này sẽ giúp bạn phá vỡ quyền lực đang giới hạn cuộc sống bạn lẫn sự đổi mới tâm trí!

21 Ngày Trong Lịch Trình Thức Canh Cầu Nguyện Trong Canh “Đột Phá Một Ngày Mới”

Canh “Đột Phá Một Ngày Mới” bắt đầu vào lúc nửa đêm và tiếp tục cho đến ba giờ sáng. Su tập trung cầu nguyện này sẽ kết nối với Canh Nửa Đêm và tiếp tục cho đến cuối Canh 3, tức là đến lúc trời trở sáng.

Có hai từ được sử dụng trong Cựu Ước cho “nửa đêm.” Nghĩa đen của cả hai là “giữa đêm.” Một từ chỉ được sử dụng ba lần và luôn luôn được dịch là “nửa đêm.” Các từ khác được sử dụng 120 lần và có nghĩa là vào nửa đoạn, tai trung điểm hoặc một nửa của một cái gì đó. Khi được sử dụng để tham khảo ý “nửa đêm”, nó được dịch là “nửa đêm.”

Từ đầu tiên, “Chatsoth”, được sử dụng hai lần trong bối cảnh như sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời được thực hiện vào lúc nửa đêm và sử dụng một lần khi tác giả của Thi Ca chổi dậy vào lúc nửa đêm để ca ngợi Chúa vì những bản án công chính của Ngài. Từ thứ hai cũng được dịch là “nửa đêm” ba lần và nó cũng mang một khai niệm về bản án công chính của Đức Chúa Trời.

Có hai từ được dịch là “nửa đêm” trong Tân Ước. Giống như những từ được sử dụng trong Cựu Ước, một trong những từ này có nghĩa là trung bình hoặc trung điểm của một cái gì đó và từ kia là một thuật ngữ cụ thể cho “nửa đêm.”

Ngày 1: Suy Gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1-7. Chúa đã nhiều lần truyền phán cho vua Pha-ra-ôn hãy thả dân Y-sơ-ra-ên đi, nhưng ông đã từ chối. Rồi thời điểm đã đến khi Chúa công bố bản án phán xét công bình của Ngài nghịch cùng Pha-ra-ôn. Hãy lưu ý trong câu 7 về phán quyết của Chúa, Ngài phân rẽ và làm cách biệt giữa dân xứ Ai-cập và Y-sơ-ra-ên. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ban cho một cảnh báo và cung ứng một lối thoát khỏi sự phán xét Ngài chỉ định.

Ngày 2: Suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-30. Khi đến đúng thời điểm, Đức Chúa Trời đã thực thi chính xác những gì Ngài truyền phán Ngài sẽ làm. Những ai đã từng liên kết với Pha-ra-ôn và Ai-Cập đã nhận lãnh bản án của họ. Sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đã “Vượt Qua” khỏi những con người tự liên kết chính mình với Y-sơ-ra-ên. Hãy xin Chúa phô bầy mọi sự cam kết với “Ai-Cập” trong cuộc sống và đất nước của bạn. Hãy ăn năn mọi điều Ngài tỏ bầy với bạn và bước vào sự cam kết toàn vẹn trong Giao Ước Chúa.

Ngày 3: Suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Gióp 34:16-20. Những quan chức nào là những kẻ ghét công lý, đến lúc cuối cùng, họ sẽ trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hãy ôn lại mọi lĩnh vực mà bạn hiện đang nắm giữ thẩm quyền để xác nhận rằng những việc làm của mình phản ảnh sự công chính của Chúa. Hãy nhớ rằng, đối với Đức Chúa Trời, lòng thương xót cần được đặt để vào hàng đầu, đi trước sự phán xét. Sự phán xét công bình luôn dẫn đầu với lòng thương xót. Hãy cầu nguyện cho các hệ thống tư pháp của quốc gia nơi bạn đang cư ngụ để các cơ cấu này phản ảnh sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.

Ngày 4: Suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Thi-thiên 119:57-64. Thi-thiên 119 là một bài thơ, trong đó mỗi phần được gán vào như một lá thư khác biệt với mỗi chữ được phân biệt từ bảng chữ cái Hê-bơ-rơ (Hebrew). Từ đầu tiên của mỗi câu thơ trong phần nào bắt đầu bằng chữ đó. Phần này được gán cho chữ “Heth.” Bởi vì lá thư này được sử dụng trong từ “Le Chaim”, có nghĩa là, “để cho cuộc sống”, từ “Heth” đã trở thành biểu tượng cho cuộc sống. Trong khi những người không quan tâm đến pháp lệnh hoặc luật pháp công chính của Đức Chúa Trời đang trải nghiệm cái chết, thì những con người nào ở trong liên minh với pháp lệnh của Chúa sẽ trải nghiệm sự sống sung mãn. Khi tác giả của Thi Ca xem xét này điều này, ông đã chổi dậy vào lúc nửa đêm (trong giờ thi hành phán xét công bình ấy) và ca ngợi Chúa vì những bản án công chính của Ngài. Hãy Ngợi khen Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng thương xót, nhưng Ngài sẽ không để cho những kẻ bất chính thoát khỏi sự trừng phạt. Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống, một sự sống dư dật.

Ngày 5: Suy gẫm phân đoạn Thánh Kinh trong Các Quan Xét 16:1-3. Sam-sôn đã từng là một quan án cho Y-sơ-ra-ên. Khi ông bị quân thù bao vây là những kẻ đã rình rập để giết hại ông, Đức Chúa Trời đã ban cho ông sức mạnh siêu nhiên vào lúc nửa đêm để lật đổ các cửa thành của quân thù. Các cổng Thành đại diện ghế quyền lực. Khi bạn cảm thấy bị bao vây bởi kẻ thù của bạn, hãy chổi dậy vào lúc nửa đêm và tiếp nhận sức mạnh của Chúa hầu lật đổ các cổng thành của quân thù trong cuộc sống bạn.

Ngày 6: Suy gẫm phân đoạn Thánh Kinh trong sách Ru-tơ, đoạn 3. Bà Na-ô-mi đã trải nghiệm một sự mất mát lớn lao. Ru-tơ, con dâu của bà, đã quyết định tự liên kết mình với mẹ chồng và Đức Chúa Trời của bà ấy, thay vì trở về cùng các thần tượng của dân Mô-áp. Luật pháp của Đức Chúa Trời bao gồm một phương cách để phục hồi cho cả hai, bà Na-ô-mi cùng con dâu của bà là Ru-tơ. Khi Ru-tơ đầu phục dưới sự tư vấn của mẹ chồng, Chúa đã đánh thức Bô-ô lúc nửa đêm để bắt đầu một quá trình cứu chuộc và phục hồi. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài có đường lối để phục hồi tất cả những mất mát bạn đã phải chịu đựng. Hãy tiếp nhận mọi lời tư vấn cần thiết. Hãy cầu xin Chúa đánh thức bất kỳ ai là những kẻ sẽ dự phần vào quá trình của sự phục hồi để họ có thể thực hiện một cách hoàn hảo.

Ngày 7: Suy gẫm phân đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, nửa đêm là thời điểm mà sự khôn ngoan cùng sự ngu dại được bầy tỏ một cách rõ ràng. Các nữ đồng trinh khôn ngoan nhận được phước lành và những người ngu dại chằng nhận được gì. Hãy xin Chúa phơi bầy mọi sự suy nghĩ và những hành vi khờ dại để bạn tiếp thu sự khôn ngoan và hãy nhận lãnh các phước lành. Sách Châm Ngôn đã được viết để dạy sự khôn ngoan. Trong khi bạn đang cầu nguyện thức canh trong Canh Ba này, hãy suy gẫm và đọc Lời Chúa trong sách Châm ngôn hầu đạt được sự thông sáng.

Ngày 8: Suy gẫm Lời Chúa trong sách Mác13:33-37. Chuyện ngụ ngôn này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và chuẩn bị vào bất kỳ giờ nào trong đêm. Trong bối cảnh này, người chủ đã giao trách nhiệm định sẵn cho mỗi người đầy tớ và mong đợi họ trung thành với nhiệm vụ của mình. Hãy ôn lại những mục vụ mà Chúa đã ban để ta có thể kiểm chứng và thức tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc.

Ngày 9: Suy gẫm Lời Chúa trong sách Luca 11:5-13. Trong chuyện ngụ ngôn này, người đàn ông có nhu cầu kia đã nhận được những gì ông ta cầu xin khi ông gõ cửa nhà bạn mình vào lúc nửa đêm. Chúa Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kêu cầu, tìm kiếm và gõ cửa, cho đến khi bạn nhận được những gì bạn cần. Chỗi dậy vào lúc nửa đêm để cầu xin là một lối cho bạn bầy tỏ với Chúa một cách nghiêm túc về những nhu cầu thiết yếu trong cuộc đời bạn. Hãy để Ngài nghe tiếng kêu xin của bạn vào lúc nửa đêm.

Ngày 10: Suy gẫm Lời Chúa trong sách Công-vụ 6:11-40. Tình huống bị áp bức của Phao-lô và Si-la đã hoàn toàn được đảo ngược khi họ bắt đầu hát ca ngợi Chúa. Vào nửa đêm, Đức Chúa Trời đã can thiệp và phá vỡ gông cùm để giải thoát họ. Sự bất công mà họ đã phải chịu đựng đã được giải tỏa và kết quả của sự hy sinh cũng như sự ca hát ngợi khen Chúa của họ vào lúc nửa đêm đã khiến nhiều con người được cứu. Lắm khi, các tình huống khó khăn sẽ khiến chúng ta bị mất ngủ và chúng ta thức khuya qua đêm, lo lắng về những gì có thể sẽ xảy ra. Nếu điều này xảy đến cho bạn, hãy bắt đầu ngợi khen Chúa và trông chờ phương cách Ngài sẽ can thiệp để đảo ngược những khó khăn trong cuộc sống bạn. Hãy nhận biết rằng những người chung quanh bạn là những ai thấu hiểu hoàn cảnh bạn đang lắng nghe lời nói của bạn trong tình huống. Sự ngợi khen Chúa của bạn sẽ mang lại một tác động mạnh mẽ trên họ.

Ngày 11: Suy gẫm Lời Chúa trong Công vụ 20:7-12. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tiếp nhận phép lạ của bạn vào lúc nửa đêm. Chúa sẽ bầy tỏ và truyền phán cùng những ai có lòng tìm kiếm để lắng nghe tiếng Ngài.

Ngày 12: Suy gẫm Lời Chúa trong sách Công-vụ 27. Khi Phao-lô đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem, Chúa hiện ra với ông và nói với ông rằng ông sẽ đi đến thành La-mã. Đang trên đường đi, một cơn bão nổi lên đe dọa đánh chìm tàu. Chúa gửi một thiên sứ để báo cho Phao-lô biết điều gì sẽ xảy ra và trấn an ông rằng tất cả sẽ được an toàn. Thiên sứ thông báo rằng con tàu sẽ bị mắc cạn. Vào lúc nửa đêm khi các thủy thủ nghe được tiếng máy tàu và nhận ra rằng chiếc tàu sắp bị mắc cạn. Mọi việc bắt đầu xảy ra giống như lời các thiên sứ đã cho biết. Quá trình của các lời tiên tri được ứng nghiệm đã khởi đầu vào lúc nửa đêm. Ngay cả các thủy thủ không tin Chúa đã dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc chuyễn tải Phao-lô đến La-mã để hoàn thành Lời Truyền phán của Chúa. Nếu bạn cảm thấy quá sức mình, hãy xem lại những lời Chúa đã phán cho bạn và hãy nhớ rằng Ngài sẽ sử dụng ngay cả người không tin để giúp bạn khi bạn hoàn tất cuộc hành trìn để dẫn đưa bạn đến nơi Chúa đã chỉ định.

Ngày 13: Suy gẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:31-35. Chúa Giê-su đã biết trước tất cả các môn đồ sẽ rời bỏ Ngài. Điều này đã được ứng nghiệm qua lời tiên tri cho biết trước trong Cựu Ước. Trong phân đoạn này, Chúa đã chuẩn bị họ để đối đầu với những khó khăn mà họ chẳng bao giờ trải nghiệm. Thay vì ghi nhớ Lời Chúa phán vào lòng, Phi-e-rơ đã phủ nhận rằng những gì Chúa Giê-su đang chuẩn bị cho họ sẽ không bao giờ xảy ra. Vì ông đã chối từ việc này, ông đã không thể tiếp thu sự chuẩn bị ấy. Tuy thế, Chúa vẫn ban cho chúng ta lời tiên tri (mặc khải) để trang bị chúng ta cho những sự việc sắp xảy ra. Trong câu 32, Chúa Giê-su ban cho họ một lời hứa đáng kinh ngạc; rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết và Ngài sẽ hiện ra cùng họ tại Ga-li-lê. Có lúc chúng ta khó có thể tiếp thu một lời cứng cỏi, nhưng một Lời tiên tri chính xác sẽ luôn là một lời hứa có tính cách Cứu Chuộc. Phi-e-rơ cố tình tập trung để thuyết phục Chúa rằng ông sẽ không bao giờ chối Chúa cho đến nỗi ông đã không thể tiếp thu lời hứa tuyệt vời ấy. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn có đủ chức năng để lắng nghe những gì Ngài đang truyền phán cùng bạn, để bạn hoàn tất mọi trang bị cho tương lai và có được lời hứa của Chúa chính là điều sẽ vùa giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong những ngày sắp đến.

Ngày 14: Hay suy gẫm Lời Chúa trong Mác 14: 66-72. Đoạn này thuật lại những diễn tiến trong việc ông Phi-e-rơ chối Chúa. Mặc dù ông đã có nhiều ý tốt, nhưng ông thật đã hành động y như lời Chúa Giê-su đã tiên đoán. Khi phải đối diện với sự việc trong thực tế, Phi-e-rơ khóc một cách cay đắng. Khóc lóc là một dấu hiệu của sự ăn năn thật. Phản ứng của Phi-e-rơ khác hẳn so với phản ứng của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ông Giu-đa đã cố gắng tự tháo gỡ những việc ông đã làm và khi không thể “sửa chữa nó”, ông đã treo cổ tự vận. Thật không có một dấu hiệu nào của sự ăn năn qua những hành động của Giu-đa. Sự ăn năn chính chắn, chân thật sẽ luôn mở cửa để phục hồi mọi việc. Trong trường hợp không có sự ăn năn, thì cũng không thể có được sự phục hồi. Đôi khi, Chúa không có ý muốn ta tự “sửa chữa” những lỗi lầm, nhưng Ngài mong đợi chúng ta đến với Ngài trong sự ăn năn. Hãy để Chúa chỉ cho bạn thấy mọi lĩnh vực mà bạn đã thất bại và rồi bạn chỉ cần ăn năn thi Chúa sẽ khởi đầu khôi phục bạn.

Ngày 15: Suy gẫm Lời Chúa trong Lu-ca 22:31–34. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta một tầm nhìn sâu sắc trong lĩnh vực thuộc linh. Sa-tan đã đòi sàng sảy Phi-e-rơ như lúa mì. Phương cách làm sạch lúa thường là một tiến trình lựa lọc mạnh tay qua một thúng lọc. Lúa sẽ ở rơi xuống, đọng lại trong thúng lọc trong khi rác rến sẽ bị thổi bay đi. Sa-tan đã yêu cầu được phép làm cho Phi-e-rơ rúng động để thử nghiệm Đức Tin ông. Đối với Chúa Giê-su, vấn đề là không hẳn là Phi-e-rơ có chối Chúa hay không. Vì điều đó đã được Chúa nói tiên tri trước rồi. Vấn đề chính yếu là Phi-e-rơ sẽ làm gì sau diễn biến ấy. Chúa cho phép sự thử nghiệm của Đức Tin ta. Ngài biết rằng có lúc chúng ta sẽ không thể vượt qua cơn thử thách. Khi chúng ta đang trải nghiệm sự thử thách, tinh chất thật sự của Đức Tin ta sẽ được phô bầy. Điều này không phải để lên án chúng ta, nhưng để chúng ta có thể nhìn thấy những lĩnh vực trong đời sống ta cần thay đổi. Nếu bạn hiện đang đi trong một mùa ‘tăm tối’, là lúc Đức Tin của bạn đang được thử nghiệm, hãy để Chúa khích lệ và an ủi bạn thông qua những gì Ngài truyền phán cùng Phi-e-rơ, ấy là, “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.”

Ngày 16: Suy gẩm Lời Chúa trong Lu-ca 22:54-62. Ông Lu-ca cho chúng ta một ví dụ về sự phản ứng của Chúa đối với Phi-e-rơ ngay sau khi ông chối Chúa. Ngay lúc Chúa Giê-su bị các nhà lãnh đạo tôn giáo vu khống, Ngài đã nhận thức về tất cả những gì đang xảy ra với Phi-e-rơ. Chúa biết thời điểm chính xác khi Phi-e-rơ chối Ngài lần thứ ba và Ngài đã quay lại, nhìn thẳng vào mặt Phi-e-rơ. Nhưng ông ta không quay mặt để tránh xa Chúa, ông đã quay lại và hướng về Chúa. Tôi tưởng tượng rằng Phi-e-rơ đã tìm thấy chính mình trong ánh mắt đầy lòng thương xót của Chúa Giê-su, Đấng đã cầu nguyện cho ông ngay vào thời điểm ấy. Thật là một hình ảnh tuyệt vời phản ảnh tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Hãy để Chúa nhìn vào mắt và lòng của bạn, thậm chí ngay trong những thời điểm bạn đang bị thất bại và nhớ rằng Đấng Hằng Sống đang cầu thay cho bạn.

Ngày 17: Suy gẩm Lời Chúa trong Giăng 18:15-27. Đây là một phân đoạn duy nhất mà Thánh Kinh nhắc đến sự có mặt của một ‘môn đồ kia’. Điều thú vị ở đây là mối liên hệ giữa Chúa và ‘môn đồ kia’ chưa bao giờ được đề cập đến, ông Phi-e-rơ đã nhắc đến người này ba lần. Đây là lúc Phi-e-rơ đang từng trải sự thử nghiệm. Người ‘môn đồ kia’ hẳn sẽ có những thử thách khác biệt, và vào một thời điểm khác. Bạn đã có bao giờ cảm thấy mình đã bị “chỉ ra” như thế không? Trong thời gian thử thách của bạn, đừng so sánh mình với người khác. Đừng tin vào lời nói dối của ma quỷ rằng Chúa dang đối xử bất công với bạn hoặc bạn lại là người duy nhất phải chịu đựng cơn thử thách. Hãy tìm ra lối để bước đi trong chiến thắng, vì bạn thật đang được chuẩn bị để đến một lúc nào đó, bạn sẽ giúp đỡ người khác vượt qua cơn thử thách của họ.

Ngày 18: Suy gẩm Lời Chúa trong Thi-thiên 110. Đây là một trong những sách Thi-thiên thường được trích dẫn nhiều nhất trong Tân Ước, đề cập đến Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Hãy chú ý đến câu 3. Cụm từ “ngày” có nghĩa là phần thời gian mà nhiệt độ trở nên nóng nhất trong ngày. Cụm từ “quyền lực” cũng là một từ dành cho “đội quân.” Câu này hứa hẹn rằng vào thời điểm nóng nhất trong ngày, sẽ có một sự tươi mát như những giọt sương mai chợt xuất hiện từ “buồn tử cung của bình minh” bao phủ đội binh Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện từ canh ba cho đến lúc trời trở sáng, một sức mạnh mới và một sự tươi mới sẽ được khai phóng đúng vào lúc chúng ta cần nó nhất.

Ngày 19: Suy gẩm Lời Chúa trong Thi-thiên 119:147. Câu gốc này mô tả cuộc đời của Chúa Giê-su. Có nhiều phân đoạn có liên quan đến sự việc Ngài dậy sớm lúc trời trở sáng và đi đến một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Tôi tin rằng trong những giờ tĩnh nguyện ấy, Đức Chúa Cha đã truyền phán với Chúa Giê-su về những sự việc sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới và bầy tỏ những gì Ngài muốn Chúa Giê-su thực hiện. Vì thế, Chúa Giê-su luôn được cảnh giác vì Ngài thông công và nghe lời truyền phán của Đức Chúa Cha trong buổi sớm mai trước khi một ngày mới bắt đầu. Hãy xin Chúa ban cho bạn một thứ tự mới mỗi ngày trước khi bình minh ló dạng.

Ngày 20: Suy gẩm Lời Chúa trong Thi-thiên 139:9-12. Trong phân đoạn này, tác giả của Thi-thiên phát họa chân dung Chúa khi Ngài ngự vào, trên bất cứ một nơi chốn tối tăm nào đó. Từ ngữ ‘cánh’ trong cụm từ “cánh hừng đông” được dịch ra ở đây với ý nghĩa trong bối cảnh của “một thái cực”. Chúa đang bầy tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể hiện đang ở bên bờ vực trong một thái cực xa vời của bình minh, tựa như ở một chân trời xa thẳm, cách biệt tách rời khỏi buổi bình minh, hoặc ta đang ở nơi vực thẳm, đen tối nhất tận dưới đáy biển, Ngài cũng có mặt tại nơi đấy. Bàn tay Chúa sẽ nắm giữ lấy chúng ta và Ngài sẽ hướng dẫn ta. Ngài thậm chí sẽ làm cho bóng tối giống như Ánh Sáng cho ta. Hãy xin Chúa tỏa sáng Ánh Sáng của Ngài vào mọi nơi tối tăm và mọi sự sợ hãi cũng như các mối đe dọa của bóng tối sẽ bị tiêu diệt, chúng sẽ bi Ánh Sáng Ngài nuốt mất.

Thi-thiên 139:9-12:
“Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.”

Lời chia sẽ của Lửa Thiêng:
Các bạn ơi, sau khi dịch lại lịch trình cầu nguyện cho ngày thứ 20 này, tôi suy gẩm Lời Chúa trong câu gốc này một lần nửa và lớn tiếng tạ ơn Chúa vì thật không có việc gì quan hệ đến chúng ta mà Ngài lại không chú tâm đến. Không một nơi chốn tận cùng của sự khốn đốn nào chúng ta đang đối đầu mà Chúa lại không biết đến. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào… Ngài lại há quên tôi chăng?

Hãy đứng vững trên Lời Hứa của Đấng Thành Tín vì Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Trời và đất có thể qua đi, nhưng Lời Chúa sẽ được vững bền từ đời này qua đời kia.

Ngày 21: Ngày 21: Hãy suy gẩm và đọc Lời Chúa trong Thi-thiên 46:5, Gióp 38:12-13. Bất cứ nơi nào Nước Chúa được thiết lập, chúng ta sẽ không bị đổi dời hoặc rúng động. Đức Chúa Trời sẽ trợ giúp ta vào lúc trời trở sáng của canh ba, một thời điểm “bước ngoặt khi bình minh ló dạng” và chúng ta sẽ chổi dậy làm rúng động kẻ gian ác để tống khứ chúng ra khỏi ngày đó.

Ngày 22Trong bảy ngày cuối cùng của lịch trình cầu nguyện này, hãy để cho đức tin, một danh tánh mới, và một chu kỳ phước hạnh mới của ban được phát sinh!

Hãy suy gẩm Lời Chúa trong Châm Ngôn 3. Đừng nương tựa vào sự hiểu biết của riêng bạn. Hãy xin Chúa ban cho bạn chiến lược của sự ban cho. Hãy cầu xin Ngài làm đầy nhà kho của bạn.

Ngày 23: Hãy suy gẩm Lời Chúa trong sách Rô-ma đoạn 8. Hãy công bố rằng tâm trí của bạn sẽ thuận phục con người bề trong (tâm linh) của bạn. Hãy xin Chúa ban cho bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Ngày 24: Ngày 24: Suy gẩm Lời Chúa trong Lu-ca 18:35-43. Hãy chú ý đến các câu hỏi. Hãy trả lời những câu hỏi này trong tư thế của người đàn ông mù lòa kia khi Chúa hỏi ông ta: “Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?”

Ngày 25: Suy gẩm Lời Chúa trong 2 Các Vua 4, Mác 8:1-10. Bạn đang có gì trong tay để Chúa có thể sử dụng? Hãy đánh giá lại những tài nguyên của mình và hãy để cho Chúa bầy tỏ chiến lược của Ngài hầu gia tăng những gì bạn đang có trong tay.

Ngày 26: Hãy suy gẩm lời Chúa trong I Các Vua 17, Lu-ca 14:25-33. Ngươi sẽ để Ta vào Hàng Đầu trong đời sống ngươi chăng? Có nhiều lần chúng ta không thể vượt qua sự thử thách hầu đặt để những ưu tiên về sự trung thành với Chúa trong mọi việc. Đôi khi chúng ta phải ban cho trước khi các nguồn tài nguyên của chúng ta bắt đầu gia tăng.

Ngày 27: Hãy suy gẩm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:31-35. Ai là những người bạn đang thực sự kết nối? Bạn có sẵn sàng để đứng với những người Chúa đã kết nối với bạn? Hãy đánh giá lại tất cả các kết nối và sắp xếp lại mọi mục vụ của bạn.

Ngày 28: Hãy suy gẩm Lời Chúa trong Lu-ca 5:1-11. Lưới của bạn đang được vá lại? Bạn có để cho Chúa hướng dẫn bạn tiến vào một nơi mới? Bạn đã sẵn sàng cho sự kêu gọi mà Ngài đã dành riêng cho tương lai bạn chăng?

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce – www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam chuyễn dịch
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Chào Thăm Trong Năm Mới Của Tiến Sĩ Chuck D. Pierce

chuckpierceNgày 3, Tháng 1, Năm 2017

Sáng hôm nay tôi dậy sớm để cầu nguyện cho các bạn. Năm nay sẽ là một năm rất khác biệt, một năm trong những năm mà chúng ta sẽ đối diện với nhiều rối loạn, nhưng số 17 có liên hệ với sự đắc thắng. Các bạn sẽ chiến thắng trong những lĩnh vực mà bạn chưa từng trải nghiệm sự đắc thắng. Bạn sẽ có ý chí để đột phá mọi sự ngăn trở trong những lĩnh vực mà bạn chưa từng đột phá được. Đây là một câu Kinh Thánh tôi đã dùng để cầu thay cho các anh chị em trong Thi-thiên 20:4. Brian Simmons là một người bạn thân của tôi; ông ta đã chuyển dịch Kinh Thánh trên nền tảng của tiếng Hê-bơ-rơ và xử dụng ngôn ngữ thời nay cho bản dịch này. Chúa cảm động tôi về câu này và đây là điều Chúa ban cho tất cả chúng ta trong năm nay. Trong bản dịch Passion câu này được dịch lại như sau:

“Nguyện Chúa ban cho ngươi mọi điều lòng ngươi ao ước và làm thành toàn mọi chương trình, kế hoạch khi ngươi xông vào chiến trận.”

Đừng sợ sự tranh chiến trong năm nay, bởi vì Chúa sẽ ban cho bạn những điều lòng bạn mong ước, và Ngài sẽ làm mọi cách để hoàn thành kế hoạch của Ngài để đem lại sự chiến thắng cho bạn. Chúc mừng bạn một năm 2017 tốt đẹp, đầy chiến thắng!

Chuck D. Pierce
www.gloryofzion.org

Lời Chào Thăm Của Sứ Đồ Chuck D. Pierce

5777rulingsword

Ngày thứ Tư, 28 Tháng 12, Năm 2016

Đây là một thời gian để kết thúc mọi việc trong năm cũ và bắt đầu một khởi đầu mới. Đây là một mùa để chúng ta mặc lấy một quyền năng mới để bành trướng Nước Trời. Mời bạn tham dự các buổi nhóm họp với chúng tôi và hôm nay là ngày 5 trong 8 ngày Lễ Hội Hanukkah. Chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng để tiếp nhận mặc khải cho năm mới này.

Chúa ban cho tôi Xa-cha-ri 6, một đoạn Kinh Thánh quan trọng cho năm nay, là một thời điểm mà tư duy chúng ta sẽ định đoạt sự tiếp thu những đặc ân Chúa đã ban cho ta và nhận biết những liên minh mới Chúa đang thiết lập để chúng ta liên kết trong chiến trận thuộc linh. Chúng ta cần nhìn thấy những gì Chúa muốn chúng ta nhìn thấy, hãy xem trong câu 11: “Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mũ triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác.”

Năm 5777 (2017) này Chúa sẽ ban cho chúng ta đặc ân để xử dụng Thanh Gươm (Lời Chúa) của Đức Chúa Trời. Đây là một năm mà chúng ta cần di chuyễn một cách nhanh chóng vì thế chúng ta cần nghe và thấy những chiến lược Đắc Thắng của Chúa.

Các bạn có thể tham khảo thời khoá biểu của những buổi nhóm trong vài ngày tới đây tại liên kết này:
http://www.gloryofzion.org/media/index.php

Xin Chúa ban ơn trên các bạn,

Chuck D. Pierce
www.gloryofzion.org

 

Ngày 5: Hãy Để Chúa Biến Đổi Lòng Bạn

soundwaveday5

Ngày 15 , Tháng 12,  Năm 2016

Hãy để bài hát này (Expose Me) động chạm đến tầm hồn bạn. Xin Chúa cai quản, phô bầy và chữa lành tấm lòng bạn. Xin Ngài khai phóng và thể hiện vinh quang Ngài trong mọi lãnh vực cuộc đời ta!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

Ngày 4: Hãy Buông Bỏ Đường Lối Cũ!

soundwaveday4

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2016

21 ngày cầu thay với trọng tâm ‘LẮNG NGHE’ đang giúp tất cả chúng ta nhận được những cách thức mới từ Chúa. Ngay cả trong thời kỳ bất ổn, chúng ta có thể đặt lòng tin tưởng nơi Chúa là Đấng Gìn Giữ chúng ta trong mọi lúc, mọi thì. Khi bạn bấm vào liên kết này để xem video cho ngày hôm nay, hãy công bố rằng bạn sẽ buông bỏ mọi đường lối cũ để nghe được Tiếng Ngài!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Ngày 3: Ngợi Khen Để Mở Đường Cho Sự Chuyển Đổi Trong Cuộc Sống Bạn!

praisewave

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2016

Tôi tạ ơn Chúa vì những mặc khải Ngài đang khai phóng trong những buổi nhóm họp của chúng tôi. Khi chúng ta tập trung để gia tăng năng chức của tầm nhìn và thính giác của ta trong 21 ngày này, chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc tươi mới để thăng tiến trong thời kỳ mà những thay đổi lớn đang diễn tiến trong thế giới. Ngày 3 trong lịch trình cầu nguyện được thâu lại và trích ra từ một buổi nhóm tại Hội Thánh chúng tôi (HT Vinh Hiển Si-ôn cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu.) Đây là một thời gian để sự khen ngợi tràn ngập bầu khí quyễn của chúng ta! Khi bạn chọn một quyết định để ca ngợi Chúa, thì quan điểm của bạn sẽ ̣được thay đổi và bạn sẽ nhìn thấy một cách mới. Đây là một ngày cho các tầng trời được xoay hướng để chuyển đổi và các lãnh thổ trên khắp đất sẽ vang tiếng hầu mang đến một sự biến đổi trong con người của chúng ta để biểu hiện sự vinh quang Ngài.

Mời bạn bấm vào liên kết này để xem một video trong buổi nhóm họp ấy: http://player.piksel.com/v/dexljm1n

Hãy để cho sự ca ngợi Chúa của bạn được khai phóng và hãy công bố rằn một con đườn mới sẽ được mở ra trước mặt bạn!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lịch Trình Cầu Thay Trong 21 Ngày

calendar1

Lịch Trình 21 Ngày Cầu Nguyện

Chúa Nhật, Ngày 11, Tháng 12, 2016

Chúng ta sẽ khởi đầu một lịch trình cầu thay  ngày từ đây cho đến cuối năm.  Xin mời bạn theo dõi để tìm kiếm ý Chúa và mặc khải Ngài trong mùa này. Trọng tâm của chủ đề này sẽ khác biệt hơn những lần trước, với mục đích để giúp bạn nghe và nhìn thấy mặc Khải theo những phương cách mới!

Xin Chúa ban ơn trên các bạn,

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

Xin bấm vào link của mỗi ngày để tham khảo các lời mặc khải và những bài hát:

Ngày 1:  Người Đó Là Tôi!
Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy – Phần 1
Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy! – Phần 2
Ngày 3: Ngợi Khen Để Mở Đường Cho Sự Chuyển Đổi Trong Cuộc Sống Bạn!
Ngày 4: Hãy Buông Bỏ Đường Lối Cũ! (Letting Go!)
Ngày 5: Hãy Để Chúa Biến Đổi Lòng Bạn (Expose Me)
Ngày 6: Con Sẽ Chạy Đến Cùng Ngài (I Will Run)
Ngày 7: Hãy Chạy Đến Cùng Ta (Run To You)
Ngày 8: Cuộc Hành Trình (The Journey)
Ngày 9: Chiếu Sáng Lên (Light Up Ahead)
Ngày 10: Chuẫn Bị Đi (Ready To Go)
Ngày 11: Ngài Sẽ Không Bỏ Cuộc (You Won’t Relent)
Ngày 12: Đức Chúa Trời, Đấng Khôi Phục (God of Restoration)
Ngày 13: Chúa Ôi, Ngài Đã Đắc Thắng (You Overcame)Chúa Ôi, Ngài Đã Đắc Thắng (You Overcame)
Ngày 14: Không Giới Hạn (Limitless)
Ngày 15:Một Lần Nữa, Đứng Vào Chổ Sứt Mẻ (Once More Into The Breach)
Ngày 16: Cháy Lên (Firesong)
Ngày 17: Bóng Cánh Thiên Đàng (Heaven’s Wings)
Ngày 18: Vua Của Các Thiên Binh (Lord of Hosts)
Ngay 19: Sự Vận Hành Của Vinh Hiển Cha (Your Glory Hovers)
Ngày 20: Kim Cương – Chúng Ta Là Những Viên Đá Quý (Diamond)
Ngày 21: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào (His Eye Is On the Sparrow)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengn.wordpress.com

Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy! – Phần 2

day2bof21days

Ngày 12, Tháng 12, Năm 2016

Đang lúc James Vincent ca ngợi Chúa bài “Ngươi Có Nghe Thấy Những Gì Ta Đang Nghe Thấy Chăng?”, Tôi nghe Chúa phán rằng:

“Ta sẽ bắt đầu truyền phán Lời Ta theo một phương cách mới. Hãy gạt sang một bên nhữn cách thông thường của ngươi và chăm chú lắng nghe Ta. Ta sẽ cho ngươi thấy được nhiều điều trong bầu không khí của ngươi, trong những tuần sắp tới.  Hãy nhìn kỹ vào hoàn cảnh của ngươi, nhưng hãy lắng nghe một cách cẩn thận từ bầu khí quyển mà ngươi đang đi qua.

Trong không phận đó, sẽ có những âm thanh đang được khai phóng khiến ngươi nhận diện được kẻ thù. Trong bầu khí quyển ấy, ngươi sẽ nghe thấy những âm thanh vang dội và nó sẽ chỉ cho ngươi cánh cửa của cơ hội.  Hãy chăm chú lắng nghe, nhìn thấy và nghe thấy những gì Ta đang truyền phánh cùng ngươi.  Truyền thống và sự quen thuộc đang giam cầm các ngươi trong ngục tù.  Sự kỳ vọng và cách suy nghĩ của ngươi về đường lối và cách nguồn cung ứng đã từng đến với ngươi trong quá khứ khiến ngươi lâm vào cảnh chật vật, thiếu thốn. Hãy lắng nghe, quan sát, và nghe thấy những gì Ta phán cùng ngươi và ngươi sẽ nhìn nhận đường lối của Ta cho ngươi. Đừng để đối phương phục kích khiến ngươi đi lạc lối.  Kẻ thù sẽ cố gắng thuyết phục ngươi chuyển hướng ra khỏi ý chỉ của Ta cho ngươi.  Hãy công bố rằng, “Tôi sẽ nghe và biết được đường lối của kẻ thù trên lối đi, và hắn sẽ bị chặn đứng, không thể tiến vào lãnh thổ của tôi!”

“Ta phán cùng ngươi rằng, Ta sẽ ban cho các ngươi những hình thức truyền thông mới lạ, nó sẽ không giống như cách ngươi đã từng suy tưởng.” Ta phán rằng, “Ta sẽ ban cho các ngươi ngôn ngữ mà kẻ thù không thể hiểu được. Ta sẽ cho ngươi một cách để thông tin vượt qua khỏi rào cản của chúng. Hãy di chuyển nhanh chóng để tiến lên phía trước và những gì đã từng ngăn chặn ngươi sẽ bị phá vỡ. Hãy mở to miệng ngươi và dâng lời ngợi khen và sự ca tụng thờ phượng của các ngươi sẽ vượt qua mọi cản trở và sẽ phong tỏa những gì kẻ thù đã thiết lập.”

Hãy bấm vào địa chỉ YouTube dưới đây để lắng nghe video và hãy công bố rằng, “Các Âm Thanh đang được CHỖI DẬY!”:

 

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Lửa Thiêng Việt Nam

http://www.luathiengvn.wordpress.com

Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy – Phần 1

day2of21days

Thứ Hai, Ngày 12 tháng 12, năm 2016

Các Chiến Sĩ Thờ Phượng Thân Mến:

21 ngày này là chìa khóa để chúng ta lắng nghe Tiếng Chúa, để ta tiếp nhận từ Chúa và thờ phượng Ngài.  Trọng tâm của lịch cầu nguyện này sẽ khác biệt hơn những lần khác.  Tôi sẽ gửi một bài hát, một lời tiên tri, hoặc một lời khích lệ nào đó.  Mục đích của lịch cầu nguyện là để vù giúp các bạn lắng nghe Tiếng Chúa truyền phán với ta.  Sáng hôm qua, trong buổi nhóm thờ phượng, Chúa đã ban phát cho chúng ta những lời tiên tri thật là tuyệt vời. Rồi sau đó chúng ta lại được chứng kiến anh Kendrick Lewis, là một người có thể chất khiếm thính chia sẻ khải tượng và nói tiên tri thì thật là kỳ diệu Bạn có thể nhấp vào liên kết để xem các replay của buổi nhóm họp được phát hành vào sáng Chúa Nhật xuất thứ nhì vào 09:30 sáng để tham dự trên mạng. Dưới đây là một lời tiên tri mà Chúa đã cho Keith Pierce chuyển tải về mục vụ của tôi trong buổi nhóm đầu tiên đấy bạn…

Chúa phán rằng, “Ngươi đã thăm viếng và làm việc tại nhiều quốc gia, và sự giàu có của các quốc gia đã tuôn đổ trên ngươi theo phần chỉ định.  Nhưng có một quốc gia mà ngươi đã đi qua, nhưng nó đã không chịu cung ứng sự giàu có của nớ cho ngươi.  Khi ngươi đi và nơi ấy mà chỉ nhìn thấy Pha-ra-ôn thay vì sự giàu có tận gốc rễ của quốc gia ấy, là một nơi mà Giô-sép đã được đại dụng để cứu nó khỏi cơn hạn hán. Ngày nay, Ai-cập đang được chuyển động để xoay hướng  Hôm nay, Ai-cập sẽ bắt đầu từ bỏ, buông bỏ tài nguyên của nó  Ba-by-lôn sẽ bắt đầu buông bỏ sự giàu có trong mối giao ước với quốc gia đó sẽ được khai phóng.”

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.wordpress.com

 

Ngày 1: Người Đó Là Tôi!

womanfighter4

Lịch Trình 21 Ngày Cầu Nguyện

Người Đó Là Tôi!

Chúa Nhật, Ngày 11, Tháng 12, 2016

Hôm nay là ngày đầu trong 21 Ngày trong tiến trình cầu thay từ đây cho đến cuối năm. Trọng tâm của chủ đề này sẽ khác biệt hơn những lần trước, với mục đích để giúp bạn nghe và nhìn thấy mặc Khải theo những phương cách mới.

Người Đó Là Tôi!
(‘It’s Might As Well Be Me’ do LeAnn Squier sáng tác)

Một ai đó sẽ lắng nghe được những gì thiên đàng bầy tỏ, người đó cũng có thể là tôi…

Một ai đó sẽ nhận được những gì Chúa đang ban cho nhưng không, người đó cũng có thể là tôi…

Một ai đó sẽ xông ra để khôi phục tất cả, người đó cũng có thể là tôi…

Kìa có một sự kêu gọi từ ngôi vinh hiển… Kìa còn có một nơi chốn cao hơn.

Ô, tôi cũng có thể là người đó.. để bước đi trong thẩm quyền Ngài trao cho ta…

Hãy bước lên Si-ôn… Kìa, còn có một nơi chốn cao hơn…

Mời bạn bấm vào địa chỉ mạng đề xem clip nhạc này và hãy công bố rằng, “Người đó là tôi!”

Xin Chúa ban ơn trên bạn,
Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Mừng Lễ Đầu Mùa Trong Tháng Kislev

ThamQuyenChienLuoc

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2016

Mỗi tháng một lần, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng tôi nhóm họp mừng Lễ Đầu Mùa (Firstfruits). Tháng này theo lịch Do Thái nhằm tháng Kislev và trong tiếng Hê-bơ-rơ, một trong những ý nghĩa của cụm từ Kislev ra từ chữ gốc SHAMEK, có nghĩa là “sự tin cậy, sự hổ trợ, hoàn tất chu kỳ”. Mỗi tháng có liên hệ với một chi phái, tháng Kislev liên hệ đến Chi Phái Bên-gia-min (Tiếng Anh – Benjamin)

Trong lịch Do Thái, tháng Kislev (vào khoảng Tháng Mười Một/Tháng Mười Hai trong Dương Lịch) và nó là khởi Đầu của Lễ Chanukah, biểu hiệu cho ‘sự sáng’. Đây là một tháng để Ánh Sáng Chúa trong chúng ta chói loà lên, vì sự Sáng của Thế Gian đã đến để mang lại sự vui mừng lớn cho muôn dân. Trong suốt Thánh Kinh vào tháng Kislev, Chúa đã khai phóng nhiều khải thị thông qua các giấc chiêm bao để dẫn dắt Con Dân Ngài, vì thế, tháng này là một tháng mà Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta ân tứ để tiếp nhận và thông giải mặc khải qua nhiều giấc chiêm bao. Đây là thời điểm để ta nhìn xem sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các ân tứ ấy.

Chúa đã truyền dạy cho Con Dân Ngài kỹ niệm ngày Lễ này (Firstfruits) và đây là lúc chúng tôi hợp lại để dâng lên Chúa sự thờ phượng, thì giờ, cũng như những sự dâng hiến của Trái Đầu Mùa theo Lời Chúa trong Phục Truyền 26:1-11, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:26.

Khi ta áp dụng điều này trong mọi lĩnh vực, khi chúng ta dâng lên Chúa phần tốt nhất, Ngài sẽ chúc phước cho mọi phần còn lại, Ngài sẽ gia tăng ta trong mọi việc. Điều này không giới hạn trong vấn đề tài chánh, Con Dân Chúa cũng đã dâng lên hoa quả đầu mùa tốt nhất. Chúa ban phước trên mùa màng và chúng tôi cũng thường dâng lên Chúa phần hoa quả đầu nhất của những mục vụ Chúa ban cho. Trong thời Cựu Ước, chính Bà An-ne đã dâng Sa-mu-ên là con đầu lòng sau khi Ngài chữa lành bà khỏi sự son sẽ. Đây là một mô hình về sự dâng hiến Bông Trái Đầu Mùa.

Sự Thờ Phượng của Chi Phái Giu-đa (Giu-đa có nghĩa là Ngợi Khen) là thiết yếu vì Chúa luôn sai phái Giu-đa đi đầu trong chiến trận. Chúa là Đấng Ngự giữa sự Ngợi Khen và lúc ấy ta sẽ lắng nghe Lời truyền phán Ngài để đột phá và mở đường trong chiến trận thuộc linh.

Trong những buổi thờ phượng này, Chúa Thánh Linh ban phát ơn phước của tháng ấy cho Con Dân Ngài và đồng thời nhiều lời mặc khải đã được khai phóng cho các quốc gia trên thế giới. Buổi nhóm tháng này Chúa khai phóng sự thờ phượng theo truyền thống của dân bản địa từ Hawaii.

Nếu bạn không hiểu hoặc đang học Anh Ngữ, xin đừng ngại để tham dự những buổi thờ phượng này qua mạng, vì sự xức dầu của Chúa không bị giới hạn trong ngôn ngữ loài người. Hãy xin Chúa dẫn ta bước vào, lên chốn cao hơn, trong lĩnh vực thờ phượng cũng như sự ban cho và dâng hiến!

Mời bạn tham dự buổi nhóm sáng Chúa Nhật, mừng Lễ Đầu Mùa trong tháng Kislev, tuần vừa qua tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (www.gloryofzion.org). Xin bấm vào địa chỉ mạng dưới đây:

 

Đừng Quay Về Đường Lối Cũ, Hãy Tiếp Tục Vương Lên

newpath6

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2016

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck Pierce chuyển tải lời mặc khải sáng Chúa Nhật tại HT Vinh Hiển Si-ôn, ngày 20, tháng 11,năm 2016:

“Ta thấy những gì ngươi phải đương đầu trong thời điểm này. Ta nhìn thấy ngươi muốn thối lui vì ngươi tự nhũ, “Con không hiểu rõ, nếu con được dạy dỗ và hướng dẫn thì sẽ hiểu biết rõ ràng hơn.” Ta phán cùng người rằng, “Đừng quay lại với đường lối cũ, đừng xoay lại với việc cũ, đừng tựa vào những nguyên tắc cũ ấy!”

“Ta phán cùng người rằng, “Hãy đối diện với cái nghịch cảnh này và công bố, “Tôi biết Đức Chúa Trời tôi sẽ giải cứu tôi ra khỏi cảnh này!””

“Ta phán rằng, “Mặc dù đây là lúc ngươi bị sóc dầm gai gốc, nhưng Ta sẽ giải cứu người ra khỏi ngọn lửa thử thách này. Đừng thối lùi, hãy tiếp tục tiến lên để vượt qua khỏi ngọn lửa hừng. Đây là lúc Ta sẽ vùa giúp ngươi như một ngọn lửa để vượt qua khỏi nghịch cảnh này!”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Lời Tiên Tri Về Sự Chuyển Đổi Trong Cơ Cấu Hội Thánh Chúa

rail

Ngày 5, Tháng 10, Năm 2016

Lời tiên tri nầy do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce chuyển tải trong giờ thờ phượng tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn, Corinth, Texas (www.gloryofzion.org):

“Đường ray của tàu lửa ngươi đang chuyển đổi; ngươi đã từng di chuyển trên lối đi cùng hướng với cái đường ray tàu lửa kia bằng một năng lực mà chính nó sẽ không cho phép ngươi đi vào một nơi chốn mới Ta dành cho ngươi trong những ngày sắp tới. Vì vậy, Ta sẽ cắt đứt đường lối ngươi và giờ đây Ta đang gia tăng năng lực kết nối để ngươi có thể vượt lên trên ngọn đồi cao kế tiếp. Hãy công bố rằng, “Chúa ơi, con tin rằng con có thể làm được mọi điều Chúa giao phó!”, thì Ta hẳn sẽ giáng xuống và Ta sẽ chỉ cho người biết rằng ngươi có thể làm được mọi việc. Ta phán cùng ngươi rằng, “Nếu ngươi bắt đầu suy nghĩ với một tư duy đắc thắng như thế, thì Ta sẽ bắt đầu di chuyển, nhưng Ta công bố cùng ngươi rằng hãy nhìn xem và nhận biết sự sụp đổ (với trạng thái như một tai nạn trật đường ray) sẽ xảy ra trên con đường các ngươi đang di chuyển; đường ray tàu lửa kia (đường lối xưa cũ) sẽ bị cắt đứt. Một sự sụp đổ thiêng liêng sẽ xảy ra và chính nó sẽ là yếu tố để Ta sắp xếp lại tương lai các ngươi. Hãy chờ đợi hầu ngươi có thể nhìn thấy sự sụp đổ Ta đang mang lại và rồi Ta sẽ kết nối ngươi vào tương lai ngươi.”

Hãy giơ cao tay lên để ngợi khen Ngài! Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài đang biến đổi đường lối của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài sẽ làm gián đoạn lối đi để chuyển hướng chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho phép để mang lại một sự sụp đổ trong lối đi của chúng con. Tôi thậm chí nghe Chúa truyền phán điều nầy, “Các cơ cấu tài chính của Trung Quốc sẽ biến đổi trong 3 tháng tới nầy và các quốc gia dường như sẽ lâm vào một trạng thái bị sụp đổ và tan vỡ, nhưng ngươi hãy nhìn xem, Ta đang sắp xếp lại năng lực của các nguồn tài nguyên cung cấp mới.

Tôi nghe Chúa truyền phán: “Hội Thánh Ta đang đi đến tình trạng ‘bị sụp đổ’. Các cơ cấu của Hội Thánh Ta thật vậy, sẽ lâm vào một tình thế suy sụp, một tình huống tan vỡ chưa hề xảy ra trong lịch sử, vì họ chỉ sử dụng các ân tứ của chức vụ ‘giáo sư’ và chức vụ của các nhà quản lý (mục sư) để xây dựng Nhà Ta. Giờ đây, Ta sẽ khai triển một đầu máy tàu lửa thiêng liêng mới dựa trên nền tảng các sứ đồ và ơn tiên tri là một guồng máy mà Ta đang sẵn sàng dấy lên và đưa vào một vị trí chính chắn và chính điều ấy sẽ phá vỡ các cơ cấu cũ hầu đem lại một sự sắp xếp mới trong Hội Thánh Ta. Chúa truyền phán rằng, “Kìa, các ngươi hãy xem trong năm tới nầy, nền tảng Hội Thánh Ta sẽ trải nghiệm một sự chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của Con Dân Ta.”

Tôi nhìn thấy trong tâm linh tiểu bang Missouri sẽ bị rúng động. Tôi thấy thành phố Tulsa và Kansas cũng sẽ bị rúng động. Kìa, tôi thấy tiểu bang California sẽ bắt đầu bị rạn nứt. Chúa phán rằng, “California, ngươi sẽ không có thể tiếp tục hành động như trong những cuộc bầu cữ khác trong quá khứ nữa. Nếu ngươi không di chuyển theo ý chỉ Ta, Ta sẽ làm cho ngươi bị rúng động và trong trạng thái ấy ngươi sẽ nhận biết tay Ta đang giáng xuống trên lãnh thổ ngươi.”

Giờ đây, chúng ta nhận biết Chúa đang vận hành giữa vòng chúng ta. Hãy lắng nghe tiếng Chúa để Ngài hoàn chỉnh cuộc sống và chuyển đổi ta vào một vị trí mới vì chúng ta sẽ cần phải nhận được sự liên kết của các kết nối mà Chúa đã dành cho ta để tiếp tục di chuyển, hướng về tương lai!

Chuck D. Pierce
www.gloryofzion.org

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Nền tảng Hội Thánh vào thế kỷ thứ nhất là một mô hình chính chắn mà Chúa đã thiết lập và Nước Đức Chúa Trời được bành trướng một cách mạnh mẽ.  Hội Thánh đã được đặt trên nền tảng Các Sứ Đồ và Lời Tiên Tri được khai phóng trong năm ân tứ dựa trên Ê-phê-sô 4:11.

Mời bạn tham khảo tài liệu “Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ” do Mục Sư Tiến Sĩ Robert Heidler soạn thảo:  “Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Ngày 38: “Sự Chuyển Đổi Vào Một Mùa Mới Đã Bắt Đầu!”

burningheart

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2016

www.gloryofzion.org

“Một mùa mới đang được mở ra, những ràng buộc trong mùa đông cằn cỗi của ngươi đã kết thúc, một mùa của sự ẩn giấu đã qua đi và đang tan biến. Những cơn mưa dầm thắm đất, khiến nó giờ đây sanh sãn hoa mầu. Đây là một mùa để hát xướng và cắt tỉa những nhánh nho. Ta nghe thấy tiếng thủ thỉ của chim cu trong xứ ngươi, tiếng vang dội ấy tràn đầy bầu không khí với những bài ca mới để đánh thức và hướng dẫn ngươi tiến vào một mùa mới của tương lai. Ngươi có biết chăng, ngươi có phân biệt được chăng, một ngày mới của đệnh mạng đang được khai phóng xung quanh ngươi? Những dấu hiệu đánh dấu mục đích và ý chỉ của Ta đang được khai phóng. Những nhánh dây leo trong vườn nho Ta hiện nay đang nở rộ khắp nơi, khắp chốn. Mùi hương của bông hoa chúng đang thì thầm: ‘Kìa, một sự thay đổi mới đang được phát sinh trong bầu khí quyển ta.’”

“Hãy chỗi dậy, người tình của Ta ơi, ngươi tình đồng hành xinh đẹp của Ta, và hãy bay nhãy cùng Ta, vào lên chốn cao hơn. Vì đây là thời điểm để ngươi chỗi dậy, đồng hành cùng Ta. Vì ngươi vốn là con chim cu được ẩn mình trong khe của Vầng Đá Ta. Ấy chính là Ta, là Đấng đã đem ngươi vào chốn ấy, và Ta đã giấu ngươi trong nơi cao, tại cửa thang ẩn dật nơi lên xuống ở cửa Trời. Hãy để Ta xem thấy khuôn mặt rạng rở ngươi và nghe được giọng nói ngọt ngào của ngươi. Kìa, thật đẹp thay là đôi mắt của kẻ tôn thờ, ngợi khen, và thật đáng yêu là tiếng nói ngọt ngào của kẻ cầu thay. Hãy bài trừ những con chồn phá hoại, những con cáo ranh mãnh đang cãn trở mối quan hệ giữa chúng ta; vì chúng đang đột kích vườn nho vừa chớm nở của chúng ta để phá hoại tình yêu thương mà Ta đang xây dựng trong vườn nho Ta đã dành sẵn cho ngươi. Hãy bắt lấy những con chồn phá hoại kia và loại bỏ nó cho Ta? Chúng ta sẽ hợp tác để làm việc nầy.” [Nhã Ca 2:11-15: bản dịch Divine Romance (The Passion Translation)]

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Ngày 36: “Đây Là Thời Điểm Cho Ngươi Đi Qua Các Cửa Đang Mở Rộng”

Door

Ngày 36: “Đây Là Thời Điểm Cho Ngươi Đi Qua Các Cửa Đang Mở Rộng”

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Ngươi đã thấy nhiều cánh cửa bị khép kín và cũng có những cánh cửa khác bị niêm phong nên lối thông qua chúng đã bị chặn lại. Tuy nhiên, nhiều cánh cửa đang bắt đầu mở ra theo một phương cách mới. Bởi sự khôn ngoan của Ta, Ta sẽ đóng nhiều cánh cửa để giúp ngươi tái thiết lập vị trí mình hầu cho ngươi có thể đi thông qua cánh cửa mà giờ đây Ta sẽ mở ra cho ngươi. Đừng bực bội vì những cánh cửa kia đang bi đóng lại.

Cánh cửa cho ngươi tiến vào một nơi chốn mới đang được mở ra và ngươi sẽ nhìn thấy sự dẫn dắt của Ta. Hãy sẵn sàng, ngươi sẽ nhận được đặc ân và đừng gắng sức quay trở về thông qua những gì Ta đã đóng lại. Bây giờ là thời gian để ngươi di chuyển nhanh chóng thông qua những gì đang được mở ra.

“Nhiều người trong vòng các ngươi đã cảm thấy mình không thể di chuyển như thể ngươi đang bị giam cầm trong ngục tu. Tuy nhiên, Ta đang khai phóng một âm thanh khiến các ổ khóa bị rúng động để được mở khóa. Một ngày mới đang được đột phá cho Con Dân Ta, và những ổ khóa bắt đầu lây chuyển! Hãy liên kết tiếng vang dội trong ngươi cùng tiếng vang dội của Ta từ Thiên Đàng, và hãy lắng nghe, kìa, các âm thanh đang vận hành để mở khóa. Đây là thời điểm để các cửa ra vào ngục tù được mở toang. Đừng chôn chân ở lại nơi chốn ngươi đang bị giam cầm kia và đừng sợ những gì ở phía bên kia cánh cửa ấy làm ngươi bị giới hạn. Hãy vui mừng lên vì ngươi đã vượt qua mọi thữ thách để đạt đến ngày hôm nay, hãy tiến lên về phía trước và xem Ta mở ra một lối mới cho các ngươi”

Lời mặc khải nầy đã được chuyển tãi tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn Quốc Tế. Các bạn tham khảo và tìm kiếm Chúa về Lời nầy vì Lời Chúa sẽ không trở về luống nhưng. Cầu xin Chúa giải phóng những con người đang bị giam cầm nơi chốn ngục tù thiêng liêng lẫn thể chất.

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.wordpress.com

Ngày 35: “Ta Sẽ Giải Phóng Ngươi Thoát Khỏi Những Áp Lực!”

warrior22

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Đây là một thời gian để yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời! (Thi-thiên 46:10) Ngươi đang trải qua một thời gian thữ thách, như bị dầm mình trong một nồi áp suất.  Sự căng thẳng và áp lực của những gì ngươi đã và đang trải qua hiện đang bành trướng. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ bị nổ tung! Tuy nhiên, ngươi sẽ không bị tàn hại cũng chẳng bị bùng nổ trong các tình huống mà ngươi đang phải đối đầu. Kìa, Ta sẽ -điều giải các áp lực nầy trong ba ngày sắp tới. Và khi điều ấy được hoàn tất, ngươi sẽ nếm biết Ta là Đấng Tốt Lành trong những ngoạ cảnh đang vây quanh ngươi. Mặc dù áp lực đang gia tăng, đây là một thời gian để ngươi nhìn xem sự giải cứu của Ta. Những diều gì đã được ̣đung nấu bên trong con người của ngươi, giờ đây sẽ trở thành một bữa ăn tốt lành để ngươi dùng trước mặt kẻ thù nghịch ngươi.” (Thi-thiên 23:5)

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Chúa không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian; các thiên binh Ngài đang chờ đợi để đồng công cộng tác với Con Dân Ngài. Bởi đức tin, bạn hãy tìm kiếm Chúa về Lời mặc khải nầy.  Hãy đứng giữa chổ xức mẽ cho gia đình, cho Hội Thánh, cho đất nước nơi bạn đang cư ngụ vì Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu chúng ta trong mọi tình huống!

Nhiều quốc gia trên thế giới đang ở giữa trũng Đoán Định trong mùa nầy. Những phản ứng của chúng ta trong thời điểm nầy sẽ định đoạt tương lai ta.  Hãy nhờ cậy Chúa, trong cơn gian truân Ngài sẽ không những mở đường cho chúng ta thoát khỏi cơn tai ương, nhưng đồng thời đây là những chặng đường quanh co gian khổ mà Chúa sẽ dùng để rèn luyện và ban cho chúng ta sự đắc thắng.  Hãy tuyên xưng đức tin mình và công bố những gì Chúa bầy tỏ cho chúng ta.  Ngài sẽ ban cho ta những mặc khải chiến lược trong chiến trận tâm linh.  Chúng ta hãy mạnh dạn đến gần Ngôi Ơn Phước và cũng như Đa-vít xưa kia đã công bối lời nầy khi ông đối đầu cùng Gô-li-át trong I Sa-mu-ên đoạn 17:

Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên, và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi.”” – I Sa-mu-ên 17:45-47 RVV11

Đây là lời công bố của một dõng sĩ mạnh bạo của Nước Trời.  Vua Đa-vít đã xông ra trận trong danh của Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài là Vua của chiến trận. Hãy nhớ rằng những chiến lược tâm linh đến từ sự tương giao mật thiết với Chúa (Chiên Ta nghe tiếng Ta) và Ngài sẽ bầy tỏ những chiến lược nầy cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài, và rồi khi Chúa mở mắt ta, ta sẽ xem thấy những gì Chúa đang nhìn thấy trong cõi tâm linh, như đầy tớ của tiên tri Ê-li-sê trong II Các Vua đoạn 6:

“Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê.”  –  II Các Vua 6:17 RVV11

Xin Chúa mở mắt, mở tai thiêng liêng để chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những gì Chúa đã chỉ định!  Lòng kỳ vọng của chúng ta đặt trên một nền tảng vững chắc, ấy là: Đức Giê-hô-va là Đấng Đi Đầu, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta trong chiến thắng. Vì với Chúa, Ngài hẳn sẽ… Bách Chiến, Bách Thắng!

Lửa Thiêng

http://www.luathiengvn.wordpress.com

 

Ngày 34: “Hãy Tiến Lên Vào Chốn Cao Hơn Và Nhìn Xem Ta Mở Khóa Cổng Ra Vào Cho Ngươi!”

key

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Ta có một cơ quan đầy thẩm quyền để mở đường cho ngươi đi vào những nơi chốn Ta đã chỉ định một cách bất ngờ. Những cánh cửa lâu đời ấy đã từng bị xiềng xích, khép kín và thậm chí bị mục rữa, kìa, Ta sẽ vùa giúp ngươi tiến lên, và cánh cửa kia sẽ thình lình mở rộng. Những điều ngươi cần để tấn tới trong tiến trình phục hồi giờ đây sẽ được mở khóa. Bước đi kế tiếp của ngươi sẽ được dùng để dung hòa những gì ngươi đã bỏ lỡ trong quá khứ. Những thời gian phung phí sẽ được chuộc lại một cách nhanh chóng và ngươi sẽ thấy một con đường mới được mở ra để ngươi vượt qua khỏi quá khứ hầu hướng về tương lai. Ta sẻ sắp xếp lại mọi việc, và bước tiếp theo của ngươi sẽ mang lại sự yên nghỉ cho linh hồn ngươi. Kìa, Ta có thể hoàn thành điều đó trong khoảnh khắc!

“Chính quyền của Ai Cập đã cố định đánh chìm Con Dân Ta trong Biển Đỏ, cũng tương tự như thế ấy, nhưng với một biện pháp bội phần hơn, chính Ta, Ta đã đánh chìm đội binh Ai cập. Cũng vậy, khi kẻ thù xác định để đánh hạ ngươi trong mùa vừa qua hầu cướp lấy tương lai ngươi, Ta đã chuẫn bị sẵn sàng với biện pháp tương tự để xử lý chúng vượt qua mọi điều chúng nó suy tưởng.Ta sẽ nâng ngươi trên cánh chim ưng và rồi ngươi hãy nhìn xem, Ta sẽ giáng xuống trên kẻ thù xung quanh ngươi. Ta đang chỉ định ranh giới của Con Dân Ta để chúng nhận được những mạc khải cần thiết cho sự đắc thắng trong tương lai.

“Hãy bắt đầu thay đổi áo xống của ngươi (sự may mặc có nghĩa bóng về thẩm quyền Chúa ban cho ta.)  Hãy tẫy xạch áo xống ngươi để thoát khỏi sự gian ác của những mùa vừa qua, và loại bỏ những thất bại vây quanh ngươi vì chúng đã khiến ngươi bị chậm trễ trong quá khứ. Ta sẽ chỉ cho ngươi biết rõ những gánh nặng chĩu trên ngươi; hãy quăng nó xa ngươi, rồi ngươi sẽ cất cánh để chuẫn bị cho chiến trận. Ta sẽ khoát lên ngươi một chiếc áo xống chiến thắng! Vì vậy, hãy tiến lên vào chốn cao hơn, và rồi Ta sẽ giáng xuống. Bấy giờ ngươi sẽ nghe thấy các âm thanh của các tầng trời bắt đầu di chuyển. Các tầng trời đang được sắp xếp lại trong một thứ thự mới để liên kết cùng ngươi. Và nếu Ta sắp xếp Thiên Đàng để làm một liên minh mới cùng ngươi, thì chính ngươi, ngươi cũng có thể liên kết với Thiên Đàng để thành toàn ý chỉ Ta trên đất!” (ở đất như trời!)

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Lời Chúa cho ta biết trong Ê-phê-sô 2:6-7, Ngài đã chỉ định để chúng ta  đồng trị với Ngài từ các nơi ở trên trời.  Trong lãnh vực thuộc linh, đây là một vị trí chính chắn của Con Dân Chúa thông qua Thấp Tự Giá.  Ngài ban cho ta thẩm quyền đồng trị với Ngài, để ta đồng công cộng tác với các thiên binh đang được sai phái từ trời hầu vùa giúp kẻ được chọn. Chúng ta đang ở trong một tư thế đắc thắng; chúng ta không còn ở trong tư thế của một nạn nhân. Đừng nhìn vào ngoại cãnh. Đừng nhìn vào những con người đang ở trong vị trí cai quản đất nước, vì thật ra thẩm quyền trong lãnh thổ thuộc về Con Dân Chúa. Nhưng chúng cần ăn năn cho dân tộc vì sự thờ thần tượng, thông đồng trong giao ước gian tà với các linh của sự chết và âm phủ. Bạn ơi, tôi tin rằn Chúa đang và vẫn tiếp tục nhậm lời cầu xin của chúng ta Hãy xem, kìa, Cửa Trời đang mở rộng trong tầm mắt Đức Tin của bạn! Hãy tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ ban cho bạn những chìa khóa then chốt cho trận chiến tâm linh bạn đang đối đầu, vì những gì ta buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì ta mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời! (Ma-thi-ơ 18:18)

Lửa Thiêng

http://www.luathiengvn.wordpress.com

Ngày 33: “Hãy Chào Đón Những Ngõ Hẹp!”

ngohep

Ngày 6, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

Chúng ta đang bắt đầu tiến vào tháng AV (theo lịch Do Thái)! Đừng bỏ lỡ cơ hội để tham dự buổi nhóm mừng Lễ Đầu Mùa tại Hội Thánh chúng tôi vào Chúa Nhật tuần nầy! (First Fruits – Le Hội nầy dựa vào Xuất Ê-díp-tô Ký 23: 19.) Khi ta dâng của lễ đầu mùa là những hoa lợi đầu tiên, tốt nhất trong tháng ấy, Chúa hứa Ngài sẽ chúc phước trên mọi phần còn lại. Điều nầy được thể hiện trong việc bà An-ne dâng Sa-mu-en là con đầu lòng để hầu việc Ngài trong ̣đền thờ. Sau đó Chúa đã chúc phước cho bà sinh nở bảy lần, ban cho bà nhiều con kế tự. Bạn có thể tham dự buổi nhóm nầy qua YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=OmoSYQ63e_Q)

Tháng nầy là thời gian mà bạn phải đối diện với những tình huống kho khăn (theo nghĩa bóng tựa như những nơi hạn hẹp hoặc ngõ hẹp). Hãy xem, kìa, Đức Chúa Trời đang di chuyển và vận hành để vùa giúp bạn, và bạn sẽ thấy mình vượt qua những ngõ hẹp ấy. Đây là thời gian để những bách hại trên lối đi bạn có thể trở thành một vẻ đẹp của tương lai. Cô Tracey Liggett trình bầy điều nầy một cách rõ ràng cho chúng ta khi cô thông công với Chúa tại Vườn Cầu Nguyện Y-sơ-ra-ên (là một khu vườn chúng tôi đã thiết lập để biệt riêng cho sự cầu thay cho Dân Chúa). Tôi đã trích lại những gì cô ấy chia sẽ và chúng ta sẽ dùng những lời mặc khải nầy làm trọng tâm cho sự cầu thay của chúng trong Ngày 33 nầy.

Cầu xin Chúa ban ơn trên bạn,

Chuck D. Pierce
Shabbat Shalom! Xin gởi lời Chào Thăm Bình An trong sự yên nghỉ của Chúa đến cùng tất cả các anh chị em! (Shabbat Shalom là một lời chào mừng thông dụng của dân Do Thái)

Khi chúng ta bước vào những ngõ hẹp (nơi hạn hẹp đầy những thữ thách khó khăn), từ đây cho đến ngày thứ chín của tháng AV! (trong lịch Do Thái, nhằm ngày 13, tháng 8 trong Dương Lịch), tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy nắm bắt lấy cơ hội của các nơi hạn hẹp ấy! Chúng tôi tại vườn nho nầy đã nghiền một lố dâu đầu tiên của mùa thu hoạch trong vườn nho vào đầu tuần nầy – rất là thú vị để chứng kiến tiến trìn của những tác động trong việc cầy xới đất và giao giống trong những mùa vừa qua và rồi giờ đây mù thu hoạch nầy lại trở thành rượu mới! Sự nghiền và ép của những ‘cổng hẹp’ cũng tựa nhu những công việc chúng tôi phải thực hành để sản xuất rượu vang trong mùa thu hoạch dâu lần đầu tiên trong vườn nho của chúng ta! Chúa đang đảo lộn những lối suy nghĩ thông thường, quen thuộc và các cấu trúc cũ kỷ kia … do đó, đừng cưỡng lại những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của bạn. Hãy công bố rằng: “Chúa ơi, bất chấp mọi thử thách, con xin phó thác trong sự rèn luyện Ngài đã chỉ định!”

Bài hát mặc khải do Bà LeAnn Squier chia sẻ trong đề tài “Ban mão hoa cho những kẻ than khóc, thay vì tro bụi” (Ê-sai 61:1-3) cứ vương vấn mãi trong tâm tôi suốt tuần khi tôi suy niệm về những ngõ eo hẹp của cuộc đời tôi trong tháng AV nầy – đó là một tháng để chuyển đổi. Bài này đã làm tôi cảm động nhiều lần, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy cần phải gẫm nghĩ về bài hát nầy một lần nữa vì nó có liên quan đến ý nghĩa của tháng AV! Lời của bài hát nầy tựa như một minh chứng cho những gì Chúa đang vận hành trong thời điểm nầy, trong những nơi chật hẹp đầy cam go thữ thách mà chúng ta hiện đang trãi nghiệm. Đây là một tháng để loại bỏ đống tro tàn của quá khứ để ta mặc lấy một vẻ đẹp mà Chúa đang khoát lên trên bạn cho tương lai! Cũng như con bướm kia đang chui ra từ cái kén của nó, đây đúng là thời điểm ấy. Hãy công bố rằng bạn sẽ chổi dậy trong tháng nầy… biến đổi để trở nên mới! Đức Chúa Trời đang khai phóng ân điển và lòng thương xót Ngài, và Ngài đang kêu gọi bạn vượt qua chỗ hẹp và rồi Ngài sẽ chúc phước cho sự thịnh vượng trong tương lai của bạn. Đừng để kẻ thù thuyết phục bạn thõa thuận với những lời quen thuộc cũ kỷ từ quá khứ! Chúa phán rằng, “Khi ngươi thoát qua khỏi ngõ hẹp, hãy bảo vệ và gìn giữ mắt mình và chú tâm vào những phần thưởng Ta đặt để trước mặt ngươi!”

Xin vui lòng truy cập vào Blog Beulah Acres (https://beulahacres.wordpress.com/2016/08/06/embrace-the-narrow-place/) để thưởng thức những hình ảnh của mùa thu hoạch tai vườn nho vào lúc buổi sáng cũng như vào lúc xế chiều trong công việc chúng tôi đã thực hiện tại đấy. Sau đó, bạn có thể xem một phim ngắn được thâu lại tại Vườn Cầu Nguyện. (https://www.youtube.com/watch?v=6ThjituWTgE) Hãy để những âm thanh nầy truyền đạt Lời Chúa với một niềm hy vọng mới vào tâm khảm bạn trong một thời điểm chúng ta đang di chuyển thông qua những lối hẹp đầy thữ thách trong tháng nầy!

Tracey

Lời Ghi Chú của Lửa Thiêng: Trong lịch sử Do Thái, ta nhận thấy thời điểm trước ngày 9, tháng AV trong lịch Do Thái là lúc Dân Chúa thường trải qua những thử thách khó khăn nhất và chính nó đã trở thành một chu kỳ chúng ta cần nương tựa vào sự giải cứu của Chúa trong thời điểm ấy.

Lửa Thiêng

http://www.luathiengvn.wordpress.com

 

Ngày 32: Một Nhịp Điệu Mới! Một Âm Thanh Mới! Một Sự Vận Hành Mới!

music

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Ngươi cần phải nhận thức rằng hiện đang có một nhịp điệu mới trong lĩnh vực thuộc linh. Nếu ngươi không có được sự bén nhạy để cảm biết nhịp điệu mới của Thần Ta hẳn ngươi sẽ vượt qua ngoài ranh giới mà Ta đã thiết lập cho ngươi. Và khi ấy, ngươi sẽ di chuyển với một âm thanh không phù hợp cho mùa nầy. Ta sẽ có được một Dân mới, chúng sẽ di chuyển trong nhịp điệu của Ta, với một âm thanh mới Ta đã chỉ định. Điều này sẽ tạo ra một sự vận hànhh mới trên đất nầy. Đừng sợ sự rúng động của những âm thanh mà ngươi chưa hề quen biết. Nếu ngươi sẵn sàng đón nhận những âm thanh mới Ta đang sai phái thì sau đó, Ta sẽ đánh thức ngươi theo một cách mới. Dân Ta phải là những con người di chuyển bằng những âm thanh của Thần Ta. Đừng hòa mình với sự vận hành của thế gian, hoặc đi theo một nhịp điệu của cái tư duy cũ kỷ kia. Nầy, Ân Điển Ta đang được khai phóng hầu cho các Cổng Trời đầy tiếng vang dội được mở ra. Hãy lắng nghe và ngươi sẽ nghe thấy tiếng vang dội ấy!

“Đây là thời điể̀m của Thần Ta đang di chuyển theo một cách mới, hãy chào đón một nhịp điệu mới trong hơi thở của ngươi. Nhiều áp lực của thế gian nầy đã tạo ra những hoãng loạn và cản trở thậm chí ngay trong sự hít thở của ngươi. Bây giờ là thời gian để đón nhận sự hà hơi của Thần Ta vào phổi ngươi.  Hãy hít thở và để cho sự vận hành nầy thấm nhuần vào tâm khảm ngươi. Hãy công bố rằng sự áp bức trong hơi thở ngươi sẽ bị phá vỡ. Sự vận hành của Thần Ta cũng sẽ tạo ra một sự rúng động mới ở đầu gối và các khớp xương của ngươi. Khi ngươi chào đón sự rúng động của Thánh Linh Ta, cơ thể ngươi sẽ được hoàn chỉnh cách tươi mới. Hãy di chuyển với nhịp điệu của Ta, kìa, Ta sẽ đặt để ngươi vào một đường lối chính chắn để khởi đầu khôi phục ngươi!”

Lời chia sẽ của Lửa Thiêng:

Những lời mặc khải nầy được chuyển tãi trong những buổi nhóm họp tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-Ôn Quốc Tế, tại Corinth, Texas, Hoa Kỳ http://www.gloryofzion.org  .  Trong lúc thờ phượng, ca ngợi Chúa, Đức Thánh Linh bầy tỏ ý chỉ của Chúa qua các lời mặc khải, sự hiện thấy vì Đức Chúa Trời là Đấng Ngự Giữa sự ngợi khen (Thi-thiên 22:3) Các lời mặc khải nầy được chuyển tãi thông qua các con cái Chúa trong Hội Thánh, không nhất thiết là từ giới lãnh đạo và không phân biệt tuổi tác.  Đây là một sự vận hành tươi mới, linh động, đầy dẫy sự tự do của Thánh Linh Chúa trong buổi nhóm. Chúng tôi đã từng có nhiều em thiếu nhi đứng lên chia sẽ mặc khải hoặc những giấc chiêm bao biểu hiện lời truyền phán của Chúa cho Con Dân Ngài; những mặc khải chiếc lược trong chiến trận tâm linh để soi dẫn Hội Thánh vào thời điểm của Chúa. Điều nầy cũng không có gì là mới lạ vì Chúa đã từng phán trực tiếp cùng Sa-mu-ên khi ông còn là một trẻ thơ hầu việc trong đền thờ Chúa.  Trong toàn Kinh Thánh Chúa đã từng bầy tỏ khải thị Ngài qua những giấc chiêm bao.  Đúng vậy, Chiên Ta nghe tiếng Ta! Sự tiếp cận với Thần Chúa đến từ mối liên hệ mật thiết giữa ta với Chúa.

Ngày 31: “Hãy Mở Mắt Của Tiềm Năng Ngươi Để Nhìn Thấy Những Gì Đang Chào Đón Ngươi!”

Anh Sang

Ngày 4, Tháng 8, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Ta đang mở mắt ngươi hầu cho ngươi có thể nhận thức được những đường lối mới. Trong khi đối phương đã cố gắng bầy vẽ một bối cảnh xung đột và hỗn loạn, Ta lại đang biểu hiện một bức tranh để mô tả những tiềm năng trong con người của ngươi! Đừng để bóng tối tăm của màn đêm che khuất tầm nhìn của ngươi hoặc làm cho các ngươi thỏa thuận với sự khô cằn, hiếm muộn trong cuộc sống tâm linh cũng như vật chất của ngươi.  Ta đang mở rộng tầm nhìn và kỳ vọng mới trong ngươi. Hãy mở to mắt ngươi ra và rồi ngươi sẽ xem thấy những gì Ta đã chuẩn bị cho ngươi. Những gì bị ẩn giấu trong quan điểm của ngươi thật không hề bị che khuất khỏi tầm mắt ta. Đừng chú tâm vào bóng tối bất tận đang vây quanh ngươi.  Hãy tiến lên, vào chốn cao hơn và tập trung vào một Chân Trời mới Ta ban cho tương lai ngươi! Hãy để cho sự thờ phượng của ngươi chuyển đổi tầm nhìn của ngươi và hãy chăm chú nhìn Ta. Khi ngươi tiến lên vào chốn cao hơn trong sự ngợi khen Ta, Ta sẽ mở rộng tầm nhìn của ngươi hầu cho ngươi có thể nhìn thấy lãnh thổ của cơ nghiệp ngươi. Kìa, chúng đang chờ đợi ngươi!

“Vì, quả thật, Ta là Đức Chúa Trời của mọi Tiềm Năng. Những điều ‘bất khả chiến bại’ đối với ngươi thật là không quá khó cho Ta. Tay Ta chẳng phải ngắn mà không cứu được; tai Ta cũng chẳng phải nặng mà không nghe được tiếng kêu cầu than khóc của ngươi! (Ê-sai 59:1) Hãy bắt đầu kêu xin Ta hầu cho tầm nhìn của các tiềm năng được mở ra trong ngươi! Hãy than khóc và kêu cầu Ta để sự Vinh Quang Ta chổi dậy giữa vòng các dân tộc và những quốc gia là những nơi chốn đã bị đóng kín trong các mùa của quá khứ; Ta sẽ đánh thức những kỳ vọng mới trong chúng. Ta sẽ dấy Dân Ta lên để chúng nhìn nhận sự khô cằn, hiếm muộng trong cuộc sống tâm linh và vật chất của chúng và rồi chúng sẽ nhìn thấy những sự biến đổi của lãnh thổ của chúng. Ngươi sẽ không còn mô tả cuộc sống mình như “kẻ bị ruồng bỏ” và đất mình như là “đất hoang vu”.  Hãy nhìn xem và bắt đầu công bố những sự vui thích trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời ngươi (Ê-sai 62:4). Bóng tối tăm đang được đảo ngược để ngươi có thể nhìn thấy một cách rỏ ràng. Hãy mở to mắt ngươi ra và nhìn thấy tiềm năng của Ta dành sẵn cho ngươi!”

Ngày 15: Hãy Nhìn Xem, Di Chuyển, và Đi Theo Sự Hướng Dẫn Của Ta!

image

Ngày 19, Tháng 7, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Đây là giờ mà ngươi sẽ quan sát một cách mới. Mắt tâm linh của Con Dân Ta đã bị che phủ bấy lâu nay. Nhưng trong giờ này Ta đang làm rúng động để tháo gở hầu loại bỏ sự việc nầy. Ta khiến Con Dân Ta bị rúng động và chuyển đổi để chúng sẽ bắt đầu truy cập, và nhìn nhận sự việc theo những cách mới. Hãy nhướng mắt lên, hãy nhìn lên, hãy nhìn lại một lần nữa, vi trong giờ này ngươi sẽ bắt đầu thấy rõ những gì hằng bị ẩn giấu. Ngươi sẽ thấy rõ nơi chốn và cách thức mà kẻ thù đã săn đuổi ngươi. Giờ đây, ngươi sẽ thấy rõ và ngươi sẽ rượt đuổi kẻ thù để chiếm đoạt lại tất cả!

“Đây là một giờ mà Ta bầy tỏ cho Con Dân Ta để chúng thấy rõ chức năng của những ngành công nghiệp. Đây là giờ mà Ta đang loại bỏ màng che phủ hằng kiềm giữ Con Dân Ta khiến chúng không thể nhận thức được những phương cách hoạt động của (toàn bộ) các ngành công nghiệp. Vì vậy, hãy gìn giữ mắt ngươi hầu cảnh báo và thức tỉnh trong thời gian nầy. Hãy nhìn xem những gì Ta đang vận hành trong lĩnh vực bất động sản, hãy nhìn xem những gì Ta đang làm trong các công nghiệp và hãy nhìn thấy các lĩnh vực tài chính như ngươi chưa từng bao giờ thấy trước đây!

“Con Dân Ta được kêu gọi đi từ vinh quang, đến vinh quang, đến vinh quang, không phải từ chấn thương nầy, đến chấn thương kia, đến chấn thương nọ. Hãy công bố rằng những vết chấn thương ấy sẽ không trở thành một tiếng nói để lôi kéo ngươi. Hãy quyết định và chọn lựa để phá vỡ và trói buộc các ác linh đã từng liên kết với những vết chấn thương của ngươi và hãy tấn tới để đi từ vinh quang, đến vinh quang, đến vinh quang! Hãy la lớn tiếng và công bố rằng sự chữa lành ngày càng gia tăng và niềm vui mừng đang được khai phóng giữa vòng các ngươi!

“Ta đang chăm chú nhìn xem làm cách nào để các ngươi thoát khỏi ống dẫn nước eo hẹp trong thời điểm nầy. Ta đang mở một cánh cửa, nhưng Ta chăm chú xem phương cách Con Dân Ta đang sử dụng để thoát khỏi ống nước ấy để tiến vào các lĩnh vực mới trong tương lai. Như nước trong ống dẫn nước ấy, hãy khai phóng để bắn tung ra ngay giờ nầy, như một tên lửa để xâm lấn vào các lĩnh vực đang sẵn sàng để được phục hồi. Ta, là năng lượng lửa của ngươi, chính Ta, Ta sẽ ‘bắn ngươi’ ra khỏi tên lửa đó. Hãy thuận phục ý chỉ của Ta vì Ta có lời giải đáp cho các ngươi.

“Đây là ngày của sự chuyển động giống như sự vận hành của các bánh xe của các con sinh vật được ghi lại trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 1. Ngươi có thể nghĩ rằng ngươi đang di chuyển theo một hướng, nhưng hãy linh hoạt để ngươi có thể di chuyển nhiều chiều hướng khác – không chỉ để đi lui về phía sau, hoặc để chuyển tiếp về phía trước, hoặc để đi từ bên nầy qua phía bên kia – nhưng hãy trở nên thật linh hoạt hầu cho ngươi có thể chuyển hướng bất cứ lúc nào, để di chuyển xung quanh, vào ra trong các chu vi khác nhau một cách thật linh động. Ngươi có thể nghĩ rằng ngươi đang đi về một hướng kia, nhưng vào phút cuối cùng, Ta có thể thay đổi hướng đi của ngươi. Hãy trở nên linh động để chuyển đổi vào một lối mới Ta dành sẵn cho ngươi. Đừng chống lại khi cần đổi hướng một cách đột ngột để xoay về một hướng khác mà ngươi chưa hề nghĩ đến, vì nếu các ngươi không theo đuổi nơi chốn Ta đang dẫn dắt, ngươi sẽ không đến đúng nơi chốn ngươi cần phải đi! Đây là một ngày để ngươi theo đuổi đường lối Ta! Hãy thuận phục để ngươi có thể nhìn nhận được một đường lối mới Ta đã định cho ngươi!”

 

 

Ngày 14: Ta Đang Sắp Xếp Lại Những Sự Nhầm Lẫn Trong Quá Khứ Của Ngươi!

image

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

“Ta đang sắp xếp lại những sự nhầm lẫn của ngươi, vì ngươi đã không thể nhìn thấy niềm vui ngay trong tình huống giữa sự hỗn loạn xung quanh ngươi. Đây sẽ là một thời gian Ta sẽ khai phóng niềm vui mừng trong chính con người của ngươi. Ta đã đặt ngươi trong vòng hỗn loạn ấy để tạo ra niềm vui.  Hãy khai phóng niềm vui mừng mà Ta đã phát triển bên trong ngươi, thì sự hỗn loạn kia sẽ giảm dần và ngươi sẽ thấy một thứ tự mới bắt đầu thành hình xung quanh ngươi.

“Vấn đề không phải là do sự cầu nguyện dài dòng hoặc hoa mỹ của ngươi!  Điều quan trọng là MỘT LỜI của Đức Tin. Khi ngươi thốt lên MỘT LỜI ẤY, tình huống của ngươi sẽ thay đổi. Đừng để luồng gió của ngoại cảnh trì kéo ngươi xuống trong những tình huống đang vây quanh ngươi. Chính MỘT LỜI của Đức Tin nầy sẽ giúp ngươi không bị đắm chìm, nhưng ngươi sẽ ‘nổi’ (như Phi-e-rơ lúc bước ra khỏi thuyền.) LỜI nầy chính là bước đột phá của ngươi trong mùa nầy. Hãy công bố từng bước đột phá nầy dẫn đến một bước đột phá kia, dẫn đến một bước đột phá nọ trong tình huống mà tất cả mọi thứ dường như đang bị hỗn loạn. Đức tin ‘nổi’ của ngươi sẽ khiến ngươi chỗi dậy trong khi mọi việc chung quanh ngươi đang kéo ngươi xuống. Đừng dừng lại sau một bước đột phá, nhưng đi từ đột phá nầy đến bước đột phá kia cho đến khi ngươi vượt qua tất cả những khó khăn. Danh hiệu của Ta đã từng tiềm tàng trong ngươi trong các mùa vừa qua giờ đây sẽ trở nên trọn vẹn. Điều này sẽ khiến các Thiên Binh trở thành một liên minh với ngươi và chúng sẽ hỗ trợ ngươi để vượt qua bầu khí quyển tăm tối đang cố gắng kiềm giữ ngươi.  Tất cả các thế lực tối tăm kia sẽ phủ phục trước mặt ngươi! Lời Công Bố của ngươi không phải là vô nghĩa, nhưng nó là MỘT LỜI hiệu quả như một phát súng chính xác, bắn trúng đích để triệt hạ kẻ thù.”

 

Ngày 6: Âm Thanh Khôi Phục Đang Được Khai Phóng Trong Gió!

light

Chủ Nhật, Ngày 10, Tháng 7, Năm 2016

Thân Gởi Các Bạn Là Những Ai Đang Lắng Nghe Tiếng Truyền Phán Của Chúa:

Chúa phán rằng, “Gió đang lay động nhịp nhàng trên đầu ngọn cây.  Những âm thanh của các Thiên Sứ ẩn giấu đang vận hành trên lãnh thổ của các ngươi. Đây là một âm thanh của sự Khôi Phục Thiên Thượng. Đây là một âm thanh Chiến Thắng Tích Cực, trỗi hơn tất cả những gì đã ngăn trở các ngươi trong quá khứ. Giờ đây, các ngươi sẽ vượt qua đối phương từ đằng sau. Từ một thế yếu, giờ đây, các ngươi sẽ bắt kịp để vượt qua và đánh bại kẻ thù!

“Ngươi đã cảm thấy dường như đang bị bỏ rơi và lạc lối. Giờ đây, một cơn gió Khôi Phục đang thổi đến. Ta có thể đến cùng ngươi, ngay trong vực thẩm mà ngươi bị sa vào. Ta có thể đem ngươi lên đến tận đỉnh cao là nơi Ta, ĐẤNG HIỆN HỮU, đang cư ngụ. Khi ngươi nghe thấy những âm thanh trong gió, hãy làm vang dội âm thanh ấy tận đáy lòng ngươi. Chính điều ầy sẽ khai phóng các tác động của sự phục hồi và mở đường vì Ta mong muốn dẫn dắt ngươi vào một lối mới. Sự hiện diện của Ta và tiếng vang dội nầy cùng tương tác và trong sự hòa hợp ấy, chúng sẽ phục vụ như một chìa khóa để mở ra một con đường mới cho ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi đang bị giam cầm hoặc lạc lối. Ta có thể tìm thấy ngươi trong bất cứ lúc nào! Ta có thể khiến ngươi chỗi dậy và bước vào nơi mà Ta đã sắm sẵn cho ngươi. Đây là một ngày mà các tấm vải liệm của linh sự chết đang được loại bỏ. Tấm vải liệm nầy đã bao phủ những gì Ta mong muốn ngươi thấy được. Hãy lắng nghe tiếng gió và sau đó ngươi sẽ nhìn thấy nguồn cung ứng của ngươi vốn hằng bị che phủ bấy lâu nay hầu ngươi có thể bắt kịp và vượt qua mọi trở ngại khó khăn!”

Cầu xin Chúa ban phước trên bạn,

Chuck D. Pierce

 

Các Lời Tiên Tri Cho Bốn Mươi Ngày Từ Đây Cho Đến Ngày Lễ Hội Đầu Năm!

Jeremiah23

Thứ Năm, Ngày 30, Tháng 6, Năm 2016

Dân Ta hư mất vì thiếu khải tượng!  (Châm Ngôn 29:18)  – Chuck D. Pierce

Chúng ta ra trận với những lời tiên tri Chúa truyền phán từ thiên đàng. Những Lời nầy đánh bại quyền thống trị của kẻ thù trong không phận thiêng liêng!  Lời truyền phán của Chúa sẽ cải cách những họa đồ mà ma-quỷ đang phát triển để thuyết phục chúng ta làm theo ý muốn của chúng (Rô-ma 12:1-2). Những Lời mặc khải của Chúa đổi mới tâm trí khiến chúng ta có đồng một tâm tình với Đấng Christ và chúng ta cũng sẽ suy tưởng theo ý chỉ Chúa.  Những Lời nầy bầy tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta!
Bắt đầu từ ngày 5, tháng 7 năm 2016, trong 40 ngày, mỗi ngày chúng tôi sẽ đăng tải một Lời tiên tri chúng tôi đã nhận được kể từ ngày Lễ Vượt Qua, cho đến Lễ Ngũ Tuần. Những Lời nầy sẽ dẫn dắt để vùa giúp chúng ta vượt qua những ngày thử thách cam go khởi đầu vào tháng bảy, chuyển tiếp vào tháng tám và sẽ kết thúc vào ngày 9, tháng AV trong lịch Do Thái (nhằm ngày 13, tháng 8 trong Dương Lịch)!
Lời Ghi Chú của Lửa Thiêng:  Trong lịch sử Do Thái, ta nhận thấy thời điểm trước ngày 9, tháng AV trong lịch Do Thái là lúc Dân Chúa thường trải qua những thử thách khó khăn nhất và chính nó đã trở thành một chu kỳ chúng ta cần nương tựa vào sự giải cứu của Chúa trong thời điểm ấy.

Xin bấm vào địa chỉ sau đây để tham khảo các lời tiên tri Chúa đã truyền phán từ đây cho đến ngày Lễ Hội Đầu Năm (Hội Thánh Glory of Zion – Mục Vụ Vinh Hiển Si-ôn Quốc Tế):

Ngày 1: Một thời gian để bay bỗng lên như bong bóng!

Ngày 2: Ta Đang Uốn Nắn Ngươi Để Sử Dụng Ngươi Như Một Dây Đo Cho Nhiều Lãnh Vực Mới!

Ngày 3: Những Cơn Gió Bất Ngờ Đang Thổi Qua Trên Bạn!

Ngày 4: Một Thời Gian Rối Loạn!

Ngày 5 : Một Áo Giáp Mới, Một Danh Tính Mới, Một Chiến Trận Mới Ở Phía Trước!

Ngày 6: Âm Thanh Khôi Phục Đang Được Khai Phóng Trong Gió!

Ngày 7: Vượt Qua Bối Cảnh Quen Thuộc Để Tiến Vào Những Cổng Mới Ở Phía Trước!

Ngày 8: Một Ngày Để Tận Hưởng Cuộc Sống Sung Mãn!

Ngày 9: Đây Là Ngày Của Bước Ngoặc Ngươi!

Ngày 10: Hãy Hả To Miệng Ngươi Và Uống Lấy Nguồn Năng Lực Mới!

Ngày 11: “Làm Rúng Động Các Từng Trời, Bẻ Gẫy Sự Giam Cầm, Ta sẽ Thổi Những Luồng Tư Tưởng Mới Trên Ngươi!”

Ngày 12: Ta, ĐẤNG HIỆN HỮU, Đang Thêm Sức Cho Ngươi Qua Thần Ta!

Ngày 13: Ta Cần Đến Ngươi! Do đó, Ta Sẽ Kéo Ngươi Lại Gần!

Ngày 14: Ta Đang Sắp Xếp Lại Những Sự Nhầm Lẫn Trong Quá Khứ Của Ngươi!

Ngày 15: Hãy Nhìn Xem, Di Chuyển, và Đi Theo Sự Hướng Dẫn của Ta!

Ngày 16: Hãy Xem, Kìa, Một Chân Trời Mới Đang Ló Dạng! Một Con Đường Cao Tốc Vừa Được Thành Hình Trước Mặt Ngươi!

Ngày 17: Hãy Lên Chốn Cao Hơn! Ta Sẽ Có Được Một Dân Để Phục Kích Kẻ Thù!

Ngày 18: Ta Khiến Ngươi Trở Nên Một Vườn Nho Có Tánh Cách Tiên Tri và Rượu Mới Sẽ Tuông Đổ!

Ngày 19: Đây Là Một Giờ Trần Nhà Bằng Kính Sẽ Bị Phá Vỡ! Hãy Tiến Lên Tren Một Cấp Độ Mới!

Ngày 20: Hãy Tỉnh Thức Gát Canh, Không Cho Phép và Công Bố Để Bứng Tận Gốc Mọi Kế Hoạch Của Kẻ Thù!

Ngày 21: Hãy Nhất Quyết Hướng Về Ta! Hãy Ở Trong Ta! Ngươi Sẽ Tỏa Sáng Ra Nếu Ngươi Tiếp Tục Tấn Tới!

Ngày 22: Ta Khuyên Mời Dân Ta Hãy Làm Vang Dội Một Âm Thanh Mới!

Ngày 23: “Tiếng Vang Dội Của Thiên Đàng Sẽ Phá vỡ Những Nền Móng Cổ Xưa Trong Ngươi!”

Ngày 24: Ta Sẽ Mở Khóa Và Phô Bầy Đem Tối Cùng Ngươi!

Ngày 25: Từ Gieo Giống Đến Mở Khóa! Hai Thế Hệ Đồng Công Cộng Tác!

Ngày 26: Sự Thờ Phượng Sẽ Mở Khóa Nhà Kho Của Ngươi! Hãy Vui Mừng và Tiếp Nhận Những Khải Thị Tươi Mới Để Tiến Vào Tương Lai!

Ngày 27: Tiếng Vang Dậy Và ‘Phát Nổ’ Trong Ngươi Sẽ Khiến Kẻ Thù Phải Trả Lại Những Của Cải Hắn Đã Đánh Cướp!

Ngày 28 : Hãy Lắng Nghe! Hãy Công Bố! Bây giờ Là Thời Gian Ngươi Sẽ Thấy Những Tình Huống ‘Bất Khả Chiến Bại’ Bị Đánh Hạ!

Ngày 29: “Sự Xức Dầu Của Phân Nhóm Đang Bắt Đầu Chổi Dậy!”

Ngày 30: “Sự Tỉnh Thức Đang Được Khuấy Động! Hãy Nhìn Xem Và Kết NốiTheo Một Đường Lối Mới!”

Ngày 31: “Hãy Mở Mắt Của Tiềm Năng Ngươi Để Nhìn Thấy Những Gì Đang Chào Đón Ngươi!”

Ngày 32: Một Nhịp Điệu Mới! Một Âm Thanh Mới! Một Sự Vận Hành Mới!

Ngày 33: “Hãy Chào Đón Những Ngõ Hẹp!”

Ngày 34: “Hãy Tiến Lên Vào Chốn Cao Hơn Và Nhìn Xem Ta Mở Khóa Cổng Ra Vào Cho Ngươi!”

Ngày 35: “Ta Sẽ Giải Phóng Ngươi Thoát Khỏi Những Áp Lực!”

Ngày 36: “Đây Là Thời Điểm Cho Ngươi Đi Qua Các Cửa Đang Mở Rộng”

Ngay 37

Ngày 38: “Sự Chuyển Đổi Vào Một Mùa Mới Đã Bắt Đầu!”

Ngay 39

Ngay 40

 

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Gieo Bánh Ngươi Trên Mặt Nước!

GioBienLời Tiên Tri về “Gieo Bánh Ngươi Trên Mặt Nước!”

Ngày 11, Tháng 4, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

Chuck D. Pierce

Chúa phán rằng, “Ta đang khuấy động những cơn lốc đầy kinh ngạc.  Những gì ngươi đã gieo ra trên mặt nước, Ta sẽ khuấy động gió và nước – cơn lốc – và cơn gió lốc đó sẽ khiến những gì ngươi đã gieo nơi mặt nước trong quá khứ kia sẽ được biểu hiện.  Ngươi sẽ có được một vùng đất mới để bảo toàn cho những di sản thừa kế của tương lai ngươi.  Phần cơ nghiệp Ta ban cho ngươi khơi động Đức Tin ngươi bây giờ sẽ là một phần được thể hiện trong tương lai. Vì vậy, Ta sẽ khiến những gì ngươi đã gieo ra trên mặt nước trở lại cùng ngươi, rồi sau đó ngươi sẽ bảo toàn được tương lai ngươi trong những ngày sắp đến.” (Xem trong Truyền Đạo 11:1).

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Tiên Tri “Bắn Rơi Tổ Ấm”

birdnestLời Tiên Tri “Bắn Rơi Tổ Ấm”

Ngày 20, Tháng 3, Năm 2016
Chuck D. Pierce (Hội Thánh Glory of Zion – http://www.gloryofzion.org)

Chúa phán rằng, “Sáu tuần tiếp theo đây sẽ là một thời gian Ta sẽ bắn rơi cái tổ ấm của ngươi, là nơi đã trở nên quá quen thuộc đối với ngươi, nhưng Ta sẽ đâm chích để tháo gỡ rơm rạ của cái tổ nơi ngươi đang cư trú. Sự loại bỏ nầy là một chuẫn bị để đẩy ngươi tiến vào một tương lai mới Ta đã dành sẵn cho ngươi. Đừng nãn lòng vì sự đâm chích khó chịu mà ngươi sẽ phải trãi qua trong sáu tuần tới nầy. Những thử thách sắp đến là một yếu tố trong tiến trình phá tổ của Ta để đẩy ngươi lên cao là lúc ngươi bắt đầu được khai phóng để được sai phái vào một chiều hướng mới trong vận mạng của ngươi.  Đây là thời gian Ta đẩy ngươi ra. Như ngươi đã nghe Ta phán cùng ngươi trong ngày hôm nay, lòng thương xót Ta sẽ đến, lòng thương xót Ta sẽ được phô bầy, lòng thương xót Ta sẽ đến, lòng thương xót Ta sẽ được thể hiện, lòng thương xót Ta sẽ đến, và lòng thương xót Ta sẽ đến một lần nữa! Ta sẽ có được một dân đang chổi dậy để vượt lên trên mọi sự xung đột tại đất nước nầy!”

Lời ghi chú của Lửa Thiêng:

Đây là một lời tiên tri do Ông Chuck Pierce đã chuyển tãi trong buổi nhóm sáng Chúa Nhật tuần qua. Các bạn đọc có thể tìm kiếm Chúa để xác nhận và áp dụng cho cá nhân mình cũng như tại đất nước nơi bạn đang sinh sống.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Phải Có Sự Sáng!

image

Dr. Chuck D. Pierce
Ngày 20, Tháng 3, Năm 2016
www.gloryofzion.org
Hội
Thánh Glory of Zion – Corinth, Texas, U.S.A.

Xin bấm vào địa chỉ sau đây để tham khảo một tạ̀i liệu tiên tri bổ túc về ý nghĩa của năm 5776 theo lịch Do Thái, trong tiến trình bước vào một năm mới vào cuối tháng 9 của năm 2016 (Năm 5776 trong lịch Do Thái khởi đầu vào cuối tháng 9 của 2015 Dương Lịch và kết thúc vào cuối tháng 9 của 2016 Dương Lịch):

Phải Có Sự Sáng!

Tóm Lược Ý Nghĩa Lịch Do Thái Theo Thứ Tự Của Mỗi Tháng Liên Hệ Đến Ơn Phước của Các Chi Phái (Sáng-thế Ký 49)

image

Trích dịch từ tài liệu “Thời Gian Tiến Lên” (A Time to Advance)

Do Chuck D. Pierce hợp tác cùng Robert & Linda Heidler

 1. Tháng Nissan – Arib (Aviv) Tháng thuộc Chi Phái Giu-đa (Tiếng Anh – Judah)

Nissan/Abib (30 ngày – nhằm Tháng Ba/Tháng Tư trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Lễ Vượt Qua, Lễ Không Men và Lễ Đầu Mùa

Chữ:  HEI – biểu hiệu cho gió, hơi thở, và ngợi khen

Chi Phái:  Giu-đa – có nghĩa là Ngợi Khen

Tính Chất Đặc Biệt:  Sự ăn năn, Sự Cứu Chuộc, và Khởi Đầu của các phép lạ.Đây là một tháng bạn cần phải quan sát lời nói của mình, vì nó cung cấp chức năng để ta diển đạt những cảm tình sâu nhiệm và sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Đây cũng là thời gian để phô bầy đặc tín tốt  nhất của bạn.

 1. Tháng Iyar – Tháng thuộc Chi Phái Y-sa-ca (Tiếng Anh – Issachar)

Iyar (29 ngày – nhằm Tháng Tư/Tháng Năm trong Dương Lịch)

Chữ:  VAV – “Liên kiết, nối liền”

Chi Phái:  Y-sa-ca – Một tháng để thông hiểu những điều kín nhiệm

Tính Chất Đặc Biệt:  Chữa bệnh tự nhiên biểu hiện qua những sự đối phó với những suy nghĩ xử lý, đối phó với lương tâm của tâm hồn và nhận được lời khuyên dạy tâm linh. Đây là thời gian để ta suy gẫm số liệu qua một giấc mơ, một hiện tượng hoặc một mặc khải thiêng liêng nào đó. 

 1. Tháng Sivan – Tháng thuộc Chi Phái Sa-bu-lôn (Tiếng Anh – Zebulun)

Sivan (30 ngày  nhằmTháng Năm/Tháng Sáu trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Shavuot, Lễ Ngũ Tuần – Sự ban phát Lời Chúa (Torah)

Chữ:  ZAYIN – Đón nhận sự nhân từ để hoàn tất sự việc

Chi Phái:  Sa-bu-lôn, một tháng của những “Nhà Kinh Doanh”

Tính Chất Đặc Biệt:  SIVAN là một tháng để tiếp nhận sự nhân từ của Chúa để hoàn tất công việc. Tháng để tiếp nhận những ranh giới của bạn.Tháng để bầy tỏ sự nhân từ.Tháng để kết nghĩa (Môi-se, Mi-ri-am và A-rôn)Tháng để kết nối; lời nói đi đôi với việc làm (Châm Ngôn 10:9) do đó tiếp tục trong tiến trình từng sức mạnh bực nầy đến bực khác.

 1. Tháng Tammuz – Tháng thuộc Chi Phái Ru-bên (Tiếng Anh – Reuben)

Tammuz – (29 ngày – nhằm Tháng Sáu/Tháng Bảy trong Dương Lịch)

Chữ:  CHET – ánh sánh chiếu dọi từ con ngươi của mắt

Chi Phái:  Ru-bên

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng để bảo vệ tâm linh và con ngươi của mắtTháng của truyện phim – xem sự tiến bộ của bạn và điều chỉnh. Một tháng để̀ thờ phượng và tôn vinh hầu tránh khỏi cạm bẫy của sự thờ thần tượng (thiết lập thần tượng con bò vàng.) Đây là một thời gian để nhìn xem những gì bạn nhìn thấy và tìm kiếm một lần nữa! Cam kết trong giao ước trở nên rất quan trọng.  Hãy lưu ý đến tất cả những sự cam kết của bạn trong tháng nầy. (Nhã-ca 5: 2-12)

 1. Tháng Av – Tháng thuộc Chi Phái Si-mê-ôn (Tiếng Anh – Simeon)

Si-mê-ôn (30 ngày – nhằm Tháng Bảy/ Tháng Tám trong Dương Lịch)

Chữ:  TET – Giống như một buồng tử cung của người đàn bà, một tháng khi quả đất quặn thắt – một sự huyền nhiệm của sự cưu mang thể hiện trên mặt đất.

Chi Phái:  Simeon – Sự lắng nghe; sự quan tâm

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng mà bạn biến hóa hoặc tan rã.Tháng mà Sư Tử gầm thét (A-mốt 3:8)Tháng mà Đức Chúa Trời hũy diệt để Ngài có thể xây dựng lại.Hãy suy nghỉ về điều bạn đã nghe và xác định làm thế nào để phát triển một cấp độ mới về sự tiếp nhận hay phản đối lời khuyên và tư vấn.Hãy lắng nghe! Bạn sẽ nghe thấy những tác động then chốt trong tháng này.

 1. Tháng Elul – Tháng thuộc Chi Phái Gát (Tiếng Anh – Gad)

Gát (29 ngày  nhằm Tháng Tám/Tháng Chín trong Dương Lịch)

Chữ:  YUD – Sự nhân từ được chỉ định từ bàn tay của Đức Chúa Trời

Chi Phái:  Gát

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng được gọi là “Vua đang hiện diện trong lãnh thổ của bạn;” hãy đến gần Vua và để sự hiện diện của Ngài chiếu sáng trên bạn.

Tháng để sửa chữa những gì đã đổ vỡ.

Tháng để tìm vị trí của bạn ở trong sự dẩn dắt của Chúa.

Tháng mà ta đạt được sức mạnh của Tháp Canh.

Tháng “Mẹ” – tháng của sự nuôi dưỡng.

Đức Tin đòi hỏi hành động. Đây là tháng của công việc thiêng liêng, tổ chức và quản lý.

 1. Tháng Tishrei – Tháng thuộc Chi Phái Ép-ra-im (Tiếng Anh – Ephraim)

Ép-ra-im – (30 ngày  nhằm Tháng Chín/Tháng Mười trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Lễ Thổi Kèn, Sự Chuộc Tội, và Đền Tạm của Đa-vít

Chữ:  LAMED – có nghĩa là nguyện vọng được trở về nơi nguồn cội tuyệt đối của bạn – “Teshuvah”

Chi Phái:  Ép-ra-im – “hãy kết quả và tăng trưởng”

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng Thứ Bảy và tất cả số “7” là quan trọng với ý nghĩa “hoàn tất và đầy đủ.”

Tháng của những Lễ Hội “Mùa Thu” (Fall Feasts.) Trở về với Thượng Để và hưỡng được sự vinh hiển của Chúa.

Tháng của sự “Đụng Chạm Đến quyền phép của Chúa” – Ma-thi-ơ 9 – Hãy nhớ lại chuyện người đàn bà chen vào đám đông rờ trôn áo Chúa.

Tháng mà ta được kết nối với sự tỉnh thức và loại bỏ những điều ngăn trở bạn trở về cùng Chúa.

 1. Tháng Cheshvan – Tháng thuộc Chi Phái Ma-na-se (Tiếng Anh – Manasseh)

Ma-na-se (29 hay 30 ngày – nhằm Tháng Mười/Tháng Mười Một trong Dương Lịch)

Chữ:  NUN – tượng trưng cho Đấng Mê-si

Chi Phái:  Ma-na-se – có nghĩa là quên đi, nhãy lên cao và xa

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng của Đấng Mê-si. Con số “8” có ý nghĩa là khải thị đời đời và khởi đầu mới mẻ.

Nước lụt đã khởi đầu trong tháng Cheshvan và kết thúc năm sau cũng trong tháng Cheshvan.

Trong tháng Cheshvan Nô-ê đã dâng của lể cho Đức Chúa Trời và Ngài đã hứa rằng sẽ không bao giờ dùng nước lụt để hũy diệt đất nữa.

Đức Chúa Trời đã bầy tỏ dấu hiệu giao ước của Ngài với thế gian qua vòng cầu biểu hiệu cái móng hiện lên sau cơn mưa.

Cheshvan là tháng duy nhất không có ngày lễ nghĩ. Người Do Thái tin rằng tháng nầy được dành cho thi giờ của Đấng Mê-si là Đấng sẽ khánh thành đền thờ thứ ba trong chu kỳ của tháng Chesvan.

Tháng nầy có liên hệ đến mùi thơm của mộc dược. Vì vậy, bạn hãy để chức năng tiếp thu mùi thơm của sự hiện diện Chúa sống lại.

Đây là lúc mà bạn lãnh hội được những điều bạn đã nghe thấy.                                                                                                           

 1. Tháng Kislev – Tháng thuộc Chi Phái Bên-gia-min (Tiếng Anh – Benjamin)

Bên-gia-min (30 hoặc 29 ngày – nhằm Tháng Mười Một/Tháng Mười Hai trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Khởi Đầu của Lễ Chanukah

Chữ:  SHAMEK – sự tin cậy, sự hổ trợ, hoàn tất chu kỳ

Chi Phái:  Bên-gia-min – có biệt tài về nghệ thuật xữ dụng cung làm khí giới, con độc nhất được sanh ra trong đất hứa, hãy nhìn và quan sát Y-sơ-ra-ên trong tháng nầy.

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng để phát triển chiếc lược của các chiến trận: phải có những khải thị tiên tri của trận chiến.

Một tháng để̀ ta bước vào trong mức độ của sự tin cậy và an nghỉ trong Chúa.Một tháng để công bố kinh nghiệm của đời sống bạn được tràn đầy sự yên nghĩ và bình an của Chúa. Một tháng để cầu xin dòng sông của sự sống tuông tràn trong đời bạn.

 1. Tháng Tevet – Tháng thuộc Chi Phái Đan (Tiếng Anh – Dan)

Đan (29 ngày – nhằm Tháng Mười Hai/Tháng Một trong Dương Lịch)

Chữ:  AYIN – “mắt, mùa xuân” hãy để thị giác tốt của bạn thấy được, hãy chiến thắng con mắt xác thịt và đánh tan quyền lực tối tăm của ma quỉ đang theo giỏi bạn.

Chi Phái:  Đan –  là chi phái có chức năng đoán xét, được lớn mạnh và trưởng thành.

Tính Chất Đặc Biệt: Một tháng chấm dứt Lễ Chanukah: Ngay trong sự hũy phá sẽ nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

Một tháng của sự phẩn nộ thánh khiết và công nghĩa:  bạn có thể phẩn nộ song đừng phạm tội.

Tháng nầy là thời giờ bạn cầu nguyện với Vị Chỉ Huy Trưởng Tối Cao của bạn.

Hãy ôn lại sự học hỏi trao giồi để khởi đầu một giai đoạn mới của đời sống.

Tháng nầy là một thời gian tốt để kiêng ăn, để thanh lọc máu huyết hầu đầu óc và tâm hồn bạn được sinh hoát một cách đúng đắn.

 

 1. Tháng Shevat  – Tháng thuộc Chi Phái A-se (Tiếng Anh – Asher)

Shevat – (30 ngày nhằm Tháng Một/Tháng Hai trong Dương Lịch)

Chữ:  TZAKIK – tuong trung cho nguoi cong nghia

Chi Phái:  A-se  –  có nghĩa là sự vui vẻ, hạnh phúc, sự ngon ngọt, sự mạnh khỏe, hãy thận trọng về những vị ngon ngọt của vua thế gian

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng nầy là tháng mà sự công nghĩa của bạn trở nên nền tảng của cuộc đời bạn.

Đây là tháng phải phát triển chương trình để nuôi dưỡng các thế hệ sắp tới.  Cây Ô-li-ve của bạn sẽ trổ bông như thế nào?

Hãy tìm kiếm những con người mang đến những vò nước cho bạn.

Tháng nầy ta hãy công bố rằng “Tôi đang nhậng được những ơn phước của tôi từ nơi Chúa.”

Tháng nầy là tháng mà bạn nếm biết và suy gẫm về những sự cung cấp trong đời sống và nuôi dưỡng mình trong tương lai.

 1. Tháng Adar  – Tháng thuộc Chi Phái Nép-ta-li (Tiếng Anh – Naphtali)

Nép-ta-li(29 hoặc 30 ngày – nhằm Tháng Hai/Tháng Ba trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định: Lễ Hội Bà Ê-xơ-tê vào ngày 13, Lễ Purim vào ngày 14

Chữ:  KUF – cởi bỏ mặt nạ, bước vào sự vui mừng

Chi Phái:  Nép-ta-li – có nghĩa là sự ngọt ngào dành cho tôi, một thời điểm để ăn mừng vì sự rủa sã trong đời bạn đã bị đảo ngược.

Tính Chất Đặc Biệt:  Bản chất thuần túy của bạn nên được thể hiện trong tháng nầy trong cả hai phương diện thiêng liêng cũng như thể xác.

Đây là tháng mà chúng ta chấm dứt sự lo lắng vì sẽ nhận được sự tiếp trợ của Chúa.

Tháng nầy bạn sẽ phát triển chiến lược chiến đấu của bạn. Đừng để những kẻ thù khổng lồ gieo sự sợ hãi trên bạn và phải giử mình khỏi sự thờ hình tượng.

Tháng nầy là thời gian mà sự lên án của kẻ thù bạn bị bẻ gẫy.

Đây là tháng mà cội rể của những trầm cảm và sự nản lòng của bạn có thể biến mất trong đức tin.

Tháng ADAR II:  Trong những năm nhãy vọt, tháng ADAR II được thêm vào trong lịch Hê-bê-rơ. Đó là 29 ngày từ tháng Ba đến tháng Tư trong Dương Lịch. Đây là thời gian để tiêu diệt những “Ha-man” trong đời sống của bạn (Ê-xơ-tê 9.) Và đây là thời gian để bạn ăn mừng ngay trong cuộc đời lưu đầy của bạn để có thể bước vào sự cứu rỗi.  ADAR là tháng thứ mười hai của lịch Do Thái.  Chữ ADAR có nghĩa là “Sức Mạnh.”  Đây là tháng giầu có của dân Do Thái và là một tháng đầy dẫy sự vui mừng.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Danh Tính Bạn Đang Được Biến Đổi!

imageDanh Tính Bạn Đang Được Biến Đổi!

Dr. Chuck D. Pierce – Glory of Zion http://www.gloryofzion.org

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2016

Lời tiên tri: “Tháng nầy là một tháng mà bạn sẽ bước vào một quá trình của sự chuyển đổi để bước vào tất cả những gì sẽ kết nối bạn trong cuộc sống, trong bước đi của thuộc linh. Danh tính của bạn đang được biến đổi trong giờ nầy. Bạn đang được ‘mở khóa’ trong một cách hoàn toàn mới lạ!”

Chúa đã ban cho cô bé mười tuổi, Gabriella Kooiman, một khải tượng như sau: “Con nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên thềm của nhà thờ. Ông là một lão già nghèo khổ; ông mang một cái túi của một người ăn xin với một bảng hiệu ‘xin bố thí cho tôi thức ăn hoặc tiền.’ Ông ta nằm xuống trên thềm của nhà thờ và nhắm mắt lại. Khi thức dậy ông thấy một nhóm trẻ em khoảng 5 đến 12 tuổi vây quanh, mang lại thật nhiều đồ ăn và tiền đông đầy túi ông.”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Tiên Tri Cho Các Quốc Gia – Chuck D. Pierce!

image

Lời Tiên Tri Cho Các Quốc Gia – Chuck D. Pierce!

Thứ Tư, Ngày13, Tháng 1, Năm 2016

http://www.gloryofzion.org

Sáng hôm nay Chúa đã cho tôi một Lời Mặc Khải cho đất nước chúng ta tại Mỹ Quốc cùng Thân Thể Chúa tại xứ sở nầy.  Tuy nhiên, nếu bạn đến từ các quốc gia khác tôi muốn khuyến khích bạn sử dụng nó cho quê hương của bạn. Tôi tin rằng đây là những gì Chúa đang làm trong Con Dân Ngài trên toàn thế giới. Trong sáu tháng tiếp theo đây, Hoa Kỳ sẽ bị rúng động. Đây là bước khởi đầu của Chúa đang kêu gọi và sàn xảy để biệt riêng nhiều quốc gia trên thế giới.

“Ta sẽ phát triển sự mạnh dạn trong các dân tộc mà từ trước đến giờ đã im lặng để chấp nhận sự tình xãy đến cho họ.  Đừng nhìn vào những kẽ khác để dẫn đường, vì một tinh thần mới mẻ của sự táo bạo và mạnh dạn sẽ giáng trên các ngươi.  Ta sẽ dàn xếp và sắp đặt lại rất nhiều điều trong quốc gia của các ngươi trong những ngày sắp tới.  Ta sẽ bắt đầu gây một sự rúng động giữa vòng các Hội Thánh hiện đại.  Ta sẽ tuông đỗ một sự xức dầu mới mẻ trên các mục sư và các nhà lãnh đạo của đất nước nầy.  Ta sẽ làm cho các ngươi rúng động! Ta sẽ làm cho các ngươi rúng động! Ta lại sẽ làm cho các ngươi rúng động một lần nữa! Ta đang lựa chọn các quốc gia là những quốc gia thuộc về bầy chiên Ta.  Một Dân Mới mà Ta đang dấy lên trong giờ nầy.  Một sự vận hành khác biệt của Thánh Linh Ta sẽ khởi đầu. Sẽ có một sự tự do, phóng khoáng vận hành giữa vòng Con Dân Ta.  Một luồng gió Giải Cứu mới sắp giáng trên Hội Thánh Ta.  Những gì các ngươi đã dọn sạch sẻ trong quá khứ và sắp xếp lại trong hiện tại giờ đây sẽ bị chấn động.  Nhiều chủ quyền mờ tối của ma quỷ đã trở về để chiếm cứ những qui củ của mùa vừa qua.  Ta sẽ phải tống khứ các qui củ, thứ tự của mùa ấy, và Ta sẽ sắp xếp các ngươi lại vào trong một hàng ngũ mới của Ta.  Đừng chống lại sự rúng động nầy.  Một sự vận hành mới của sự Chữa Lành sẽ giáng trên Dân Ta.

“Ta sẽ ban cho các ngươi hai năm bùng nổ trong Thánh Linh Ta.  Các cầu chì ngầm đang được thắp sáng.  Những chiến sĩ tiền phong đang được tái bổ xung cho tương lai.  Sẽ có một âm thanh vang dội và chính điều nầy sẽ phát hiện ra những gì Sa-tăng đã bao phủ, dấu kín bấy lâu nay.  Thời điểm xung đột với cõi tối tăm đã đến!  Ta sẽ bắt đầu tách các quốc gia ra và tạo ra những tiếng vang dội mới trong Con Dân Ta khiến quốc gia của chúng sẽ trở thành một liên minh mới đi theo mục đích của Ta.  Những ai đã từng ngăn cản sự vận hành của Thánh Linh Ta để mở khóa cho những qui củ hiện đại sẽ bị cản trở và chúng sẽ không thể nào tiếp tục xâm lấn nữa.  Đây là ngày trong Trũng Đoán Định của các nước và chúng sẽ được xác định bởi những tiếng vang dội của sự thờ phượng của Dân Ta. Hỡi các quốc gia đang tranh chiến trên đất, hãy quyết tâm và xác định sự thờ phượng, tôn vinh Ta giữa vòng các ngươi.  Một sự xức dầu mới sẽ được ban phát cho các quốc gia nào đang mở khóa tiếng vang dội của Ta.  Tiếng vang dội của Một Dân Mới nầy phải được nghe thấy giữa vòng các dân tộc — không phải là một tiếng vang dội mới của dân Do Thái hoặc người ngoại bang, nhưng nó là một tiếng vang dội mới của Một Dân Mới Ta đang dấy lên giữa vòng các quốc gia và các dân tộc.  Một sự xức dầu mới mẻ đang được sai phái cùng các quốc gia nào đang phát triển tiếng vang dội nầy trong những ai đang được sai phái ra! Hãy khai phóng và phát triển những con người mang lấy tiếng vang dội Ta là những kẽ đang sống trên đất trong THỜI ĐẠI NẦY!  Hãy sẵn sàng! Đây là những âm thanh Ta dùng để phân tán vào các quốc gia.  Kh̀ông ai có thể kháng cự lại sự vận hành của Thần Ta.  Hãy lắng nghe, cảm nhận sự rúng động nầy, và tiếp nhận những âm thanh của tiếng vang dội Ta.  Hãy tiến lên và các ngươi sẽ phát hiện ra được những gì kẻ thù đã từng bao phủ, che giấu bấy lâu nay.”

Xin Chúa ban phước trên các bạn,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Tiên Tri – Sự Tìm Kiếm Mới!

image

Lời Tiên Tri – Dr. Charles D. Pierce – Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org), Corinth, Texas, U.S.A.

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2015

“Đây là một tuần mà Ta sẽ khai phá để thu hút ngươi đi vào một sự tìm kiếm  trong cuộc sống ngươi. Ngươi sẽ khởi đầu mong đợi trong sự tìm kiếm Ta. Ngươi sẽ nói rằng, ‘Con phải có sự can thiệp của Chúa! Con phải bức phá để đi vào sự hiện diện của Ngài’. Ta sẽ kéo ngươi lại gần và ngươi sẽ tìm kiếm Ta và nhận biết Ta trong một đường lối mà ngươi chưa hề biết bao giờ. Hãy cảm nhận vì Ta đang kéo ngươi lại gần, hãy thuận phục sự ṭhu hút nầy, và hãy nhìn xem sự tìm kiếm sẽ khởi đầu! Ta sẽ bắt đầu kéo ngươi vào những gì ngươi đang khao khát và mong ước được trải nghiệm.”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Lời Tiên Tri – Đây Là Ngày Của Những Bước Ngoặc!

Lời tiên tri được chuyển tải tại Hội Thánh Glory of Zion

Dr. Charles D. Pierce (www.gloryofzion.org)

Ngày 3, Tháng 11, Năm 2015

Ta phán cùng ngươi, “Hãy chào đón bước ngoặc của ngươi.  Trong mùa vùa qua, các ngươi đã bị sàng xãy, bị làm căng thẳng, và thậm chí ngươi cũng đã chiến đấu cho sự sống còn của mình.  Nhưng đây là một ngày của sự thay đổi! Đây là một ngày mọi sự sẽ được sắp xếp lại! Đây là một thời điểm mà Đấng Hiện Hữu sẽ ban thêm sức lực cho linh hồn các ngươi như một giây thừng cáp ba không thể bị cắt đứt. Thần kinh hệ của nhiều kẻ trong vòng các ngươi đã bị căng thẳng, và suy thoái trong bảy năm qua.  Nhiều mối liên hệ giao ước mà ngươi nghĩ rằng bền bỉ lâu dài, nay lại bị bỏ quên.  Ta hiện sai phái, ban cho ngươi một chiếc dây cáp ba để cải cách, để phục hồi lại, và để xây dựng lại.  Ta đang khiến sự phục hồi của Ta cho tương lai ngươi bắt đầu phát sinh và chổi dậy. Bước vào giếng nước kia, Ta sẽ khuấy động nó.  Kìa, Ta bắt đầu tẩy sạch những gì làm ngươi lo âu và căng thẳng.  Kìa, Ta sẽ làm cho ngươi sáng tỏa. Này, Ta ban cho ngươi các lãnh thổ mới trong mùa này.”

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 14 Ngày Bước Đi Trong Thánh Linh

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng

Dr. Charles D. Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org)

14 Ngày Bước Đi Trong Thánh Linh

Lời ghi chú của người dịch:  Trước khi đọc thư tín này, bạn có thể nghiên cứu tài liệu “Ý Nghĩa của Năm 5776 trong lịch Do Thái (trùng vào năm Dương Lịch 2016)”  (Xin xem trên mạng Lửa Thiêng.)

WalkThứ Ba, Ngày 27, Tháng 10, Năm 2015

Thân Gởi Các Bạn là Những Người Bước Đi Trong Thánh Linh:

Nguyền xin ơn phước và sự vui mừng của Chúa tràn đầy trên bạn trong ngày hôm nay! Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã cầu thay cho tôi trong nhiều chuyến du hành trong năm nay.  Mỗi toán Chúa gởi đi đều thật là tuyệt diệu  Mỗi một mục vụ đều có nhiều khó khăn.  Nhưng Chúa đã ở cùng trên mọi nẽo đường, trong từng mục vụ.  Thật không có một nơi nào mà Chúa đã không can thiệp và đột phá.  Hãy nhớ đến tất cả những nơi mà quí vị đã vùa giúp và dự phần trong năm nay:  Do Thái (2 chuyến du hành), Đài Loan, Poland, Indonesia, Hong Kong, Đại Hàn, Trung Quốc, New Zealand, Úc Châu, Singapore, Camerron Phi Châu, Gia-nã-đại, Nam Phi Châu, Anh Quốc, Wales, Bac Ireland, Zambia, Argentinia, Nigeria, Brazil, Tanzania, Mã-lai, Phi-luật-tân và nhiều tiểu bang tại Mỹ Quốc. Ngày mai, tôi sẽ viếng thăm tiểu bang Oklahoma để tham dự buổi nhóm “Một Mùa Đức Tin Mới Trong Chiến Thắng!”  Ngay mai nay, Daniel và Amber (Lời ghi chú của người dịch: Daniel Pierce là con trai của ông Chuck Pierce và Amber Pierce là cô con dâu của ông ta.) sẽ khởi đầu chia sẽ trong một buổi nhóm họp tại Bắc Ấn Độ. Tuần tới, chúng tôi sẽ sai phái James & Robyn Vincent và Melinda Richardson cùng con gái của bà là Keyana đến Kenya (Phi Châu).  Bà Klancy Cunningham cũng sẽ được sai phái đến Ecuador trong tuần tới để cộng tác trong mục vụ huấn luyện các trẻ em tại những trường học tại đó.

Hãy Lắng Nghe Lời Của Chúa!
Dân còn sót lại của Hội Thánh Chúa đang sống động một cách vững mạnh!  Thế Giới đang có những chấn động, thay đổi quyết liệt. Bóng tối tăm đang bao phủ dầy đặc và sự sáng lại càng sáng hơn. Chính điều này khiến mắt tâm linh tôi nhận được nhiều mặc khải. Học tập để bước đi trong Chúa là một điều then chốt trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta.

Chúa phán rằng, “Nhiều người trong vòng các ngươi vẫn đang nói rằng ngươi không nghe thấy Ta, nhưng đó là bởi vì các ngươi đang lẩm nhẩm vào chính tai ngươi tất cả các nan đề và những nhượt điểm của mình.  Ý tưởng của các ngươi có thể là của chính các ngươi, song phần lớn, ấy chính là Ta, Ta đang gắng làm cho ngươi chú ý.  Hãy yên tịnh, làm lắng dịu những cảm xúc và tất cả những tiếng vang dội, rồi sau đó hãy lắng nghe Ta! Ta có điều muốn truyền phán cùng ngươi, và nếu các ngươi chỉ có thể lắng nghe, Ta sẽ đặt để ngươi trong một đường lối tốt đẹp.  Ta là Đấng xác định thời gian và nơi chốn cho ngươi! Hãy bước đi với Ta! Hãy chú tâm tập trung vào một chân trời mới để các ngươi có thể tiến bước vào một cuộc hành trình hầu đạt đến mục đích của vận mạng các ngươi! Chính ngươi là một phần tử trong một bức tranh Ta đang sáng tác! Ta đang phát họa các ngươi và đặt để ngươi vào một bối cảnh của định mệnh.  Hãy tập trung vào chân trời mới này để bóng tối tăm không làm ngươi kinh ngạc! Cả ánh sáng lẫn bóng tối kia cần phải được phô bày trong bức tranh này mà Ta đang sáng tác  Kìa, một kho báu vật sẽ được khám phá trong bối cảnh của bức tranh này! Ngươi phải lao vào bối cảnh ấy để tìm ra kho tàng này! Hãy NHÌN XEM một cách khác!  Hãy LẮNG NGHE một cách khác!  THẤY TA! NGHE TA! Thay đổi quan điểm trong khung cảnh của ngươi! Ta sẽ tô thêm nhiều mầu sắc và thêm vào các sự kiện mới để tạo ra những tác phẩm kiệt tác cho tương lai của ngươi.”

14 Ngày Để Bước Đi Trong Thánh Linh:

Bước Đi Trong Thánh Linh
Bà Linda Heidler là một người bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bà ta đã giúp tôi soạn thảo trọng tâm của lịch cầu nguyện này để giúp chúng ta có được một tầm nhìn và hướng đi mới.  Tôi cảm thấy mục tiêu của 14 ngày tiếp theo là BƯỚC ĐI TRONG THANH LINH!  Linda đã giúp chúng ta phát triển một giáo huấn về “Nuôi Dưỡng và Luyện Tập Tâm Linh Bạn” để bạn có thể tương giao với Chúa trong Thánh Linh. Bước đi trong Thánh Linh là một trong những khái niệm ít được hiểu nhất trong Đời Sống của Cơ Đốc Nhân! Khi Đức Chúa Trời nắn nên hình người, Ngài đã hà hơi vào con người để tạo nên tâm linh ta. Tâm linh của chúng ta tồn tại với Ngài.  Khi Ngài hà hơi trên chúng ta, Ngài tạo dựng ta và con người bề trong của chúng ta thuộc về Ngài. Thi-thiên 139 có chép rằng Ngài đã dệt chúng ta từ lúc chúng ta còn trong lòng mẹ. Con người bề trong đó được đặt để trong Ngài. Điều này khiến vận mệnh hoàn chỉnh nhất của chúng ta được khai phá. Đó là một nơi kín dấu trong bạn mà Ngài mong muốn tể trị để ngự vào hầu kết nối bạn cùng Ngài.

Chúng ta thường cố gắng liên hệ với Đức Chúa Trời qua tâm hồn hoặc qua cơ thể vật chất.  Chúng ta nổ lực để tìm giá trị của mình thông qua tâm trí, tình cảm và ngoại hình. Trừ khi chúng ta hiểu được bản chất của tâm linh mình, chúng ta không thể xử dụng tất cả các chức năng của mình một cách toàn vẹn! Nhiều lúc chúng ta có xu hướng tìm kiếm Chúa trong lúc tỉnh nguyện, nhưng lại quên rằng Ngài luôn luôn hiện diện cùng chúng ta và luôn mong đợi được gặp mặt ta ngay trong những lúc bất ngờ nhất.  Chúa không ngừng khao khát thăm viếng bạn. Bà Penny Jackson vừa chia sẽ điều này, “Tôi vừa nhận thức rằng khi một điều nào đó xuất hiện trong tâm trí tôi, nó cũng thường là điều Chúa đang phán với tôi.  Hầu hết trong chúng ta cứ nghĩ rằng những ý tưởng của chúng ta có là riêng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không phải là riêng của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải phân chia những ý tưởng ta có để xác định những gì Chúa đang truyền phán cùng ta, nhưng tôi đang học biết rằng Đức Chúa Trời muốn tương giao với ta hơn là chúng ta cảm nhận được. Tôi học tập để lắng nghe tiếng Ngài một cách rỏ ràng suốt trong ngày chứ không phải chỉ lắng nghe Ngài trong lúc đang tỉnh nguyện!”  Tôi tin rằng lời chia sẽ trên đây gồm tóm sơ lược sự kêu gọi để bước đi với Chúa trong Thánh Linh.  Hãy lắng nghe một cách cẩn thận hơn trong 14 Ngày sắp tới!

Ngày 1: Đọc, suy gẫm, và học thuộc lòng 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. Nguyện Chúa chữa lành khiến bạn trở nên trọn vẹn! “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

Ngày 2:  Đọc Sáng Thế Ký từ 1:26 đến đoạn 3. Satan muốn bạn tin rằng Đức Chúa Trời không hướng dẫn bạn, nhưng Ngài đã tạo dựng nên bạn để cùng đồng hành với Ngài.  Kẻ thù tâm linh ta cũng muốn chúng ta nghĩ rằng Ngài không muốn ban ơn cho bạn.  Đây là điều ma quỉ đã dùng để lường gạt người nữ tại vườn Ê-đen trong khi chúng chế tác sự ham muốn của người nữ.  Hãy cầu xin Chúa phá bỏ bất kỳ một tháo tác nào đó đang phù hợp với sự ham muốn của bạn.  Hãy xin Chúa cho bạn nghe đượ̣c tiếng Ngài!

Ngày 3: Đọc Thi-thiên 37. Hãy kiểm soát lòng ham muốn của bạn. Sự cám dỗ được liên kết với lòng ham muốn, thường vượt ra khỏi ranh giới mà Đức Chúa Trời chỉ định cho ta.  Lòng ham muốn hoặc mong ước của bạn cần được thánh hóa để bạn có thể bước đi trong Thánh Linh.

Ngày 4:  Hãy đọc lại Sáng Thế Ký 2:7. Đọc Giăng 20:20-22.  Hãy để Ngài khôi phục, làm mới lại tâm linh bằng sự hà hơi của Thần Đức Chúa Trời, và sau đó hãy để Ngài sai phái bạn đi ra một lần nữa. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”  “Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem.  Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.  Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:  Bình an cho các ngươi  Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.  Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.”

Ngày 5: Đọc Thi-thiên 23. Đây là một sách Thi Ca về sự thịnh vượng. Những nẽo đường cuộc đời bạn được phồn thịnh khi bạn bước đi trong Đức Thánh Linh. Đọc lớn tiếng sách Thi-thiên nầy ba lần!  Lời trong Thi-thiên 23 an ủi bạn trong lúc đau khỗ và phiền não khi Ngài dẫn ta vào các lối công bình, vì cớ Danh Ngài. Trong tiếng Hê-bê-rơ, từ “con đường” là “agol”, có nghĩa là hình vòng tròn hoặc là một chu kỳ.  Chúa dẫn ta vào các chu kỳ của sự công nghĩa.  Điều này liên kết với thời điểm của các Lễ Hội trong Thánh Kinh. “Chag”, hoặc Lễ Hội, có nghĩa là để thực hiện một chu kỳ.  Chúng ta có thể được dẫn dắt chính chắn, sống trong thịnh vượng và không thiếu thốn gì.  Hãy bước đi trong Thánh Linh trên mọi nẽo đường cuộc đời bạn! Giê-hô-va Rohi khiến chúng ta nhìn thấy được lối đi của ta!

Ngày 6:  Đọc Ga-la-ti 3:4-5, và Ga-la-ti 5, đặc biệt câu 16 và 25! Hãy nhìn vào hoàn cảnh mà bạn đã trải qua và đang trải qua.  Hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn thấy những phương cách Ngài đã và đang vận hành trong bạn. Hãy cảm nhận Thánh Linh Ngài.  Bước đi trong bông trái của Đức Thánh Linh.  Xem xét và đánh giá các bông trái này.  Hãy bước đi và sống trong Thánh Linh.

Ngày 7:  Đọc và học thuộc lòng Ê-phê-sô 1:3-6. “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa JêsusChrist chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” Hãy ngước mắt lên trời và nhìn thấy tất cả các ơn phước thiêng liêng thuộc về dòng giõi của bạn.  Hãy nắm bắt mọi ơn phước này kể cả những ơn phước mà các thế hệ trước đã chưa nhận được! Bước đi trong Thánh Linh hầu cho các ơn phước này sẽ được biểu lộ.

Ngày 8:  Đọc Ê-sai 55, và Ma-thi-ơ 1:3-6. Đừng dựa vào sự hiểu biết của chính bản thân bạn.  Ý tưởng Ngài không phải là ý tưởng của bạn.  Hãy quan sát và nhìn xem sự việc từ quan điểm của Ngài. Lời Ngài sẽ không trở về luống không.  Hãy để ý phương cách sứ đồ Phi-e-rơ hành động.  Ông ta có được một mặc khải lớn lao, và rồi sau đó, tâm trí và cảm xúc của ông bắt đầu nổi dậy và bị Satan chiếm đóng. Hãy cầu xin Chúa đặt để tâm trí và xúc cảm của bạn dưới sự kiểm soát của Ngài.

Ngày 9:  Đọc các sách Ê-xê-chi-ên 36-37. Khi bạn đọc những đoạn này, hãy nhìn biết rằng Chúa đang phán cùng bạn và hãy tự nhắc lại Lời Hứa của Ngài cho tương lai bạn.  Ngài muốn phá vỡ tất cản mọi điều đang chi phối bạn.  Ngài muốn phá vỡ tất cả những niềm hy vọng đang bị trì hoãn.  Ngài muốn bạn nhận biết rằng chính quyền năng của Ngài sẽ thực hiện Lời Ngài!

Ngày 10:  Đọc sách Gia-cơ 5, và Ma-thi-ơ 4. Lời của Đức Chúa Trời phán với ta hãy đầu phục Chúa, đến gần Ngài, và rồi sau đó hãy chống trả ma quỉ.  Khi chúng ta thờ phượng và đầu phục trước mặt một Đức Chúa Trời Thánh Khiết, chúng ta có thể bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài.  Mặc dù chúng ta đang bước đi trên đất này, nhưng khi chúng ta tôn thờ Chúa ta sẽ tiến vào chốn cao hơn trong các nơi trên trời. Như chúng ta đã từng tìm kiếm Chúa trước ngai của Ngài, chúng ta có thể nghe được tiếng vang dội của Thiên Đàng trong con người thuộc linh của ta trên đất này.  Hãy nhất tâm đối phó với bất kỳ lãnh vực nào trong đời sống của bạn mà vẫn đang không thuận phục Chúa.  Hãy chống trả sự cám dỗ của Sa-tan trong đồng vắng cuộc đời bạn.  Hãy nhớ rằng, Đức Thánh Linh đã dẫn Chúa Jêsus vào trong đồng vắng.  Dừng lại ở giữa bối cảnh khó khăn của bạn và nhìn xem sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Ngày 11:  Đọc Thi-thiên 34, và Hê-bê-rơ 1, đặc biệt là 14. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì các thiên sứ Ngài đang vây xung quanh bạn.  Công bố rằng những thiên sứ mục vụ từ cỏi thuộc linh sẽ vượt qua cỏi vật chất để viếng thăm chúng ta.  Khi chúng ta lên cao trong sự thờ phượng, chúng ta biết rằng một cánh cửa Thiên Đàng đang mở ra để tương tác cùng sự thăm viếng của Thiên Binh Ngài.  Trong giây phút cầu thay và than thở cùng Chúa, trong những khi chúng ta thờ phượng với cả tâm hồn như vua Đa-vít xưa kia đã làm, ấy là lúc chúng ta bước vào thế giới tâm linh.  Thiên sứ vùa giúp để mang các sứ điệp và chỉ đạo chúng ta. Đừng phủ nhận hoặc chối từ các Thiên Binh đang vây quanh bạn!

Ngày 12:  Hãy đọc Lu-ca 10.  Cầu xin Chúa loại bỏ mọi phiền nhiễu đang cướp lấy những điều tốt nất Chúa dành cho bạn cùng gia đình.  Hãu xin Chúa giúp bạn xoay hướng ý chí mình hầu giúp bạn lựa chọn điều tốt nhất Ngài dành cho bạn.  Đừng bỏ phí thì giờ đánh bá vơ. Hãy xin Chúa dạy dỗ bạn về những ĐIỀU TỐT NHẤT của Ngài!

Ngày 13:  Đọc sách Hê-bê-rơ 4-5, và học thuộc lòng Hê-bê-rơ câu 5:14.  Hãy để Lời Chúa là Lời sống và linh nghiệm kia, chia rẽ hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng hầu bạn có thể nhận biết ý chỉ của Ngài. Hãy cầu xin Chúa khai phóng sự sáng suốt trong tâm linh bạn.

Ngày 14:  Đọc sách Rô-ma đoạn 8.  Xin Chúa ban cho bạn một tâm linh đắc thắng tươi mới.  Đọc đoạn Kinh Thánh này ba lần.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mang lại một sự tỉnh thức trong tâm linh bạn. Ngày nay là những ngày chúng ta đang được huấn luyện để nhận biết Thần Linh Đức Chúa Trời.  Hãy bước đi trong Đức Thánh Linh, và hãy sống trong Thánh Linh Ngài!

Trong Ngài,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 10 Ngày Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Tương Lai Chúng Ta Khi Sự Sỉ Nhục Của Một Thế Hệ Lăn Xa Khỏi Chúng Ta

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng

Dr. Charles D Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org) Tiếp tục đọc “Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 10 Ngày Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Tương Lai Chúng Ta Khi Sự Sỉ Nhục Của Một Thế Hệ Lăn Xa Khỏi Chúng Ta”

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!

 

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng

Dr. Charles D Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org)

8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!

Lời ghi chú của người dịch:  Trước khi đọc thư tín này, bạn có thể nghiên cứu tài liệu “Ý Nghĩa của Năm 5776 trong lịch Do Thái (trùng vào năm Dương Lịch 2016)” (Xin xem trên mạng Lửa Thiêng.)

imageNgày 7, Tháng 10, Năm 2015

Thân Gởi các chiến sĩ Xây Dựng, các chiến sĩ Trấn Thủ Vọng Canh, và các chiến sĩ Xông Pha Dẫn Đầu:

Nguyện bạn nhận được đầy ơn phước trên tiến trình đi vào mùa mới này! Chúa cảm động tôi chia sẽ một lịch trình cầu nguyện trong 52 ngày sắp đến để giúp chúng ta khởi đầu một năm “đáng kinh ngạc” sắp tới.  Về khía cạnh tiên thi, đây là một năm của mùa Ayin (“Vav”) trong lịch Do Thái.  Theo khải thị Chúa dạy chúng ta, một năm mới trong lịch Do Thái bắt đầu vào đầu năm với ngày lể Rosh Hashanah.  Sau đó, chúng ta sẽ theo tiến trình khải thị từ Rosh Hashanah và vượt qua để đi vào sự toàn vẹn của năm nay đúc kết với Lể Vượt Qua hoặc Lể Phục Sinh.

Dù bạn có tham dự vào thời điểm này trong Giao Ước cùng Chúa được thiết lập qua nhiều ngày lể trong năm 5776 theo lịch Do Thái, hoặc bạn tiếp tục duy trì Dương Lịch, vào thời điểm của năm 2016, bạn thật đang ở trong một năm của “6”. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng trong năm mới này, năm của số “6”, chúng ta hiện đang ở trong một “Mùa Vọng Canh để Thiết Lập Khải Tượng Mới”.

Trong buổi nhóm họp Đầu Năm 5776, trùng vào cuối tháng 9, năm 2015 Dương Lịch, bà Norma Sarvis đã chia sẽ khải thị của năm mới này về sự xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem của Nê-hê-mi.  Trong lúc bà ấy giảng dạy, tôi nghe tiếng Chúa phán, “Hãy chổi dậy để xây dựng bằng cách thiết lập một nền tảng dựa trên sức mạnh tâm linh hầu các ngươi có thể tiến vào các cổng thành của những công tác mới trong tương lai.”

Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong 52 ngày tới đây chúng ta sẽ Chổi Dậy và Xây Dựng! Trưa hôm nay tôi sẽ khởi đầu 52 ngày này.  Xin đừng đánh mất sự tương tác thuộc linh của bạn mỗi ngày với Chúa và cùng những Con Dân Ngài đang kêu gọi để hợp tác với bạn trong mùa này. Hãy bắt đầu cầu thay ngay bây giờ, công bố, và tiến lên!  Bạn có thể theo dõi trong lịch trình cầu nguyện với chúng tôi qua Facebook mỗi ngày; đồng thời, chúng tôi cũng sẽ nhắn tin qua email một phần trong lịch trình cầu thay mỗi tuần, bạn có thể in ra, ghép vào Kinh Thánh để xử dụng hằng ngày.

Nguyện Chúa ban ơn trên bạn,

Chuck D. Pierce

_________________________

Toàn Năm 5776 này có ý nghĩa gì?

Năm nay sẽ là một năm đầy thú vị! Nhiều quốc gia trên thế giới sẽ hướng về Chúa, hoặc sẽ chống Chúa! Tháp Ba-Bên sẽ bắt đầu bị rúng động!  Đây là một năm Lời Đức Chúa Trời sẽ liên tục đập phá Các Cửa Âm Phủ.  Đây là một năm để chúng ta nắm giữ Cột Kết Nối (“VAV”) giữa trời và đất trong khi “Cán Búa” tức là Lời của Chúa sẽ giáng xuống, đập vở để mở toang các cổng hằng bị đóng kín kia. Chúng ta phải khai phóng những con người đang sống dưới sự khống chế trong quá khứ của giòng tộc ta, và chính điều này sẽ mở cửa cho tương lai chúng ta! Đây là một năm mà sức mạnh của Nước Trời sẽ được áp dụng trong nhiều lãnh vực trên đất.  Con Dân Nước Đức Chúa Trời sẽ làm hổ nhục kẻ thù và dành lại các tài nguyên hắn đang trấn giữ.

Đồng thời, năm nay sẽ là một năm của một sự dâng hiến siêu nhiên để ta có thể trấn giữ 5 năm còn lại trong 10 năm của mùa Ayin này. Con Dân Chúa sẽ trấn đóng những nơi cao để thờ phượng Chúa hầu lật đổ những ngai tăm tối đang khống chế dân tình. Đây là một năm nhiều lãnh đạo mới sẽ được phát sinh, chổi dậy trong các đấu trường của guồng máy chính quyền trong nhiều quốc gia trên thế giới.

Có nhiều người cho rằng chúng ta chỉ đang thuần túy chuẫn bị cho một sự thăm viếng. Tuy nhiên, đây là một năm của sự thăm viếng để chuẫn bị cho tương lai. Đây cũng sẽ là một năm của “Thời Điểm.”  Ngài sẽ thăm viếng bạn trong hiện tại để điều giải các nan đề của quá khứ và mở cửa cho tương lai bạn một cách “chớp nhoáng” trong thời điểm này. 

Năm nay là một năm Lời Chúa từ Thiên Đàng sẽ giáng xuống trên đất.  Trong chuyến du hành viếng thăm New Zealand vừa qua, tôi cảm nhận có một ân tứ trong bầu khí quyễn tại lãnh thổ đó dành cho các thế hệ đã được ban phát và rồi “Được Cắm Sâu” (“VAV”) vào lòng lãnh thổ đó.  Chính điều này đã liên kết mọi mục vụ của chúng ta với những người “Dân Bản Địa” trong xứ đó với nhiều lãnh thổ khác.  Tôi nhận ra điều này khi chúng tôi thăm viếng người bản xứ thuộc chi phái Maorii Marae và họ đã chia sẽ một lời tiên tri từng được truyền phán từ bốn thế thệ trước đây rằng sẽ có một người da trắng với một bộ tóc trắng toát mang tên “Đại Bàng” đến viếng thăm và họ sẽ tiếp đón người này!  Điều này đã mang lời Chúa từ quá khứ thành hiện thực vào ngày hôm nay và mở khóa ngưỡng cửa tương lai của chúng ta. (Lời ghi chú của người dịch:  Lời tiên tri này phán về Sứ Đồ Chuck Pierce; ông ta là một người da trắng với một mái tóc trắng như tuyết. Nhiều năm trước đây, Sứ Đồ Chuck Pierce đã được một chi phái dân bản xứ tại Mỹ Châu (Native American) nhận làm con nuôi và họ đã đặt cho ông một tên mới gọi là “Đại Bàng”.)

Trong năm mới này, lúc Chúa đang xây dựng Nước Ngài, đây cũng là thời điểm để ta thấu hiểu những phương cách kẻ thù dùng ̣để xây dựng Ba-bên và các hệ thống cơ cấu của chúng (xem lại sự tích tháp Ba-bên trong sách Sáng Thế Ký 11:1-9.)  Hãy nhớ rằng, đây là một năm “sáu” (5776), là một năm bạn sẽ nhận thấy nhiều diễn biến trong mô hình tâm linh của CON NGƯỜI XÁC THỊT (Lời ghi chú của người dịch: xem trong Sáng Thế Ký 1:26-29, ngày thứ sáu Chúa dựng nên A-dam và Ê-va. Trong Thánh Kinh Số “sáu” biểu hiệu cho CON NGƯỜI XÁC THỊT.)  Vì vậy, hãy chăm chú, chúng ta sẽ quan sát để xem cách CON NGƯỜI tự xây dựng theo sức lực của riêng mình như thế nào. Đây là một năm mà bạn sẽ phải vận dụng Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ đánh bại đối phương bằng cách làm cho chúng bối rối tại các cửa âm phủ để dành lại những tài nguyên thuộc về ta!  Muốn làm điều này, bạn có thể đánh trận với một quan điểm từ các nơi ở trên trời, hoặc dùng chiến lược như Vua Đa-vít xưa kia: tiến quân qua đường hầm dẫn nước, xông lên, đánh ập thẳng vào vị trí của quân thù một cách bất ngờ (2 Sa-mu-ên 5:8.)  Bạn phải tiến lên, vào chốn cao hơn trong lãnh vực thờ phượng và tôn vinh, sau đó bạn sẽ đánh xuống trong chiến trận tâm linh. Năm nay bạn phải đi lên chốn cao hơn để vượt qua các ngưỡng cửa của đối phương, vì kẻ thù đang trấn giữ ở những “nơi cao” và sau khi đột phá các cửa khẩu này, bạn sẽ dành lại được các tài nguyên tại nơi ấy!

Bạn có sẵn sàng để bắt đầu chăng?
Khi bước vào một thời điểm cho những khởi đầu MỚI, bạn nên tập trung vào điểm này:  Tôi có chuẫn bị để chờ đợi cho đến khi biểu hiện của những khởi đầu mới này xuất hiện một cách đầy đủ chăng? Để đánh giá tất cả những khởi đầu mới, hãy tự đặt những câu hỏi này:

 1. Tình huống hoặc hoàn cảnh bạn đang đương đầu có làm cho bạn đặt nhiều nghi vấn về tấm lòng và tình yêu Đức Chúa Trời đối với bạn chăng? Chính điều này sẽ khiến bạn chống lại những khởi đầu mới trong cuộc đời bạn.
 2. Hiện kẻ thù có đang lạm dụng những phản ứng của bạn để ngăn chận bạn tiến vào những điều tốt nhất Đức Chúa Trời đã dành cho bạn chăng?
 3. Bạn có đang chống lại ý chỉ của Chúa và cố tình đi theo một phương hướng mà Đức Thánh Linh đang cáo trách bạn chăng? Ngoại cảnh và tình huống bạn đang đương đầu có thể tạo ra một rào chắn đường khiến bạn lâm vào một “Khởi Đầu Mới” sai lầm chăng?
 4. Ngoại cảnh hoặc tình huống này có thể đang xảy ra trong đời bạn gây nên nhiều biến chuyễn tiếp nối khác dẫn đến một khởi đầu mới nào chăng? Đôi khi những biến chuyễn trong đời bạn là một xúc tác Chúa dùng đề khai phóng nhiều điều khác.  Có lẽ bạn chưa nhận thấy sự kết thúc của sự việc và chính điều ấy sẽ đưa bạn đến một nơi chốn mới mẻ!
 5. Tình huống và hoàn cảnh bạn đang đương đầu có tạo ra một sự bất mãn nào làm bạn thối lui không thể tiến lên chăng?

Hãy Khởi Đầu Bằng Cách Liên Kết Quá Khứ vào Tương Lai Của Chúng Ta
Đây là một năm mà Chúa sẽ nắm bắt quá khứ của bạn để đem nó vào hiện tại.  Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian như con người xác thịt cua chúng ta.  Vì vậy, Ngài có thể đi ngược giòng thời gian, bước vào các thế hệ của quá khứ, đặt bạn trong một bối cảnh nào đó mà bạn cần giải hòa hoặc Ngài mở khóa để khai phóng các ơn phước đã từng bị trói buộc, khống chế trong dòng dõi bạn.  Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, Ngài biết rằng bạn sẽ đối phó với tất cả những nan đề chính Ngài sẽ đặt để trước mặt bạn.

Sức mạnh tâm linh sẽ gia tăng khi sự vui mừng của chúng ta được khôi phục, và do đó chúng ta có thể bẻ gẩy gông cùm của những chu kỳ củ kỹ. Đây là điều tiên tri Nê-hê-mi đã chia sẽ cùng dân sự trong sách Nê-hê-mi, đoạn 8.  Khi dân sự bắt đầu than khóc sau khi họ nhìn nhận tội lỗi của dân tộc đã khiến họ lâm vào ách nô lệ, Nê-hê-mi bèn khuyên nhủ đây không còn là một thời điểm để than khóc. Trong câu 8-12, ông ta hướng dẫn dân sự trước hết hãy điều giải những chấn thương trong cơn đau buồn, hối tiếc của quá khứ. Nê-hê-mi 8:8-12:  “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.  Nê-hê-mi, quan tổng trấn, Ê-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc.  Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp.  Nê-hê-mi nói với chúng rằng:  Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là ngày thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta.  Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”

Chúng Ta Hiện Đang Ở Vào Một Thời Điểm Để Đi Một Hướng Mới!
Chúng ta hiện giờ đang sẳn sàng vượt qua khỏi những khúc mắc của quá khứ để hướng về tương lai.  Điều này có ý nghĩa rằng chúng ta cần đi đến cuối đoạn đường của nhiều sự kiện xưa cũ để khởi đầu những điều mới mẻ khác.  Điều này có cũng có ý nghĩa rằng chúng ta phải tiêu diệt những thói quen biểu hiệu qua các mô hình cũ có khuynh hướng tiếp tục tái diển trong chu kỳ cuộc sống của chúng ta.  Chúa sẽ ban cho bạn một cơ hội thứ hai để đương đầu với những gì đã khiến bạn thất bại trong quá khứ!

Tôi công bố rằng bạn sẽ tiến lên vào chốn cao hơn, trên đỉnh núi Si ôn là nơi bạn sẽ nhận được đặc ân trong sự Hiện Diện của Chúa trong suốt năm nay.  Theo tư duy của Thánh Kinh, chu kỳ cuộc đời chúng ta tựa như một vòng tròn.  Bạn đang chèo thuyền đi ngược dòng thời gian để tiến vào tương lai mình.  Quá khứ của bạn nối liền với tương lai bạn.  Những ngưỡng cửa tương lai của bạn đang được mở toan theo chiều hướng đắc thắng.  Điều này cho phép chúng ta mong đợi và đặt trọn niềm tin mình nơi Chúa vì Ngài sẽ thành toàn mọi việc.  Tôi công bố rằng những lãnh thổ trong đời bạn sẽ không bị chướng đầy gai. Gai góc biểu hiệu cho sự rủa sã (Sáng Thế Ký 3:17-19.)   Nguyện mọi sự rủa sã hằng cắm sâu trong tiềm thức và tư duy của bạn sẽ được tháo gở trong mùa này.

__________________________________

8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!  Trong những ngày sắp đến, niềm vui của bạn sẽ được Khôi Phục!

Ngày 1Bạn hãy đọc Thi-Thiên 4 và 30. Suy gẫm sách Sô-phô-ni đoạn 3. Hãy lắng nghe Tiếng Chúa reo mừng vì bạn.  Hãy đón nhận tình yêu của Ngài. Hãy để sự nhân từ và Ân Điển của Chúa tuông tràn trên bạn.  Hãy đọc sách Ma-thi-ơ đoạn 13. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận thức được niềm vui thật sự trong cuộc sống bạn.  Hãy để sự vui mừng của Chúa tràn đầy lòng bạn.  Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài là cội nguồn và đối tượng của niềm vui trong bạn. Sự vui mừng nầy sẽ được phô bầy trong bạn và qua bạn bằng một thái độ tích cực, biểu hiệu qua sự hài lòng và thỏa thích.  Đây là một niềm vui nên thánh và tinh khiết.  Sự vui mừng nầy khiến bạn chổi dậy, vượt trên mọi nghịch cảnh.  Ấy là một niềm vui  bao gồm cảm xúc thanh cao nhất của Đức Chúa Trời và Thần Tánh của Ngài.

Ngày 2: Hãy công bố rằng sự vui mừng, một trong những bông trái của Đức Thánh Linh, sẽ được bộc phát trong cuộc sống bạn.  Niềm vui mừng cần thiết của người công nghĩa (Thi-Thiên 150; Phi-líp 4:4) là bông trái của Thánh Linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22).  Sự cứu rỗi của tương lai ta và Chúa, Đấng Tể Trị, Đấng khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta chính là trọng tâm của sự vui mừng nầy; nó không tùy thuộc vào  ngoại cảnh hiện tại (Rô-ma 5:2; 8:18, I Phi-e-rơ 1:4, 6).

Ngày 3:  Hãy đọc và công bố 1 Cô-rinh-tô 12; 26 và 2 Cô-rinh-tô 6:10; 7:4. Niềm vui mừng khác biệt với sự vui vẻ thông thường.  Bạn có thể tìm thấy sự vui mừng ngay trong lúc bạn đang từng trãi sự đau buồn.  Hãy đọc sách Lu-ca, đoạn 1-2. Hãy vui mừng lên!  Hãy cầu xin Chúa giải phóng bạn khỏi sự khống chế của những tan thương hoặc những chấn thương trong tâm hồn.  Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để giải phóng bạn ra khỏi ngục tù mà kẻ thù tâm linh đã thiết bi ̣để bẩy bạn.

Ngày 4:  Hãy học thuộc lòng Châm-ngôn 13:9, có chép rằng, “Sự sáng của kẻ làm lành soi rạng ngời,” trong bản dịch tiếng Anh câu nầy được dịch như vầy, “Sự sáng của kẻ làm lành đem lại sự hân hoan.”  Ta có thể có được niềm vui, ngay giữa lúc đau buồn, như được bầy tỏ qua một từ trong tiếng Hê-bơ-rơ Sameah, có nghĩa là “được chiếu sáng, trở nên bóng bảy.” Niềm vui mừng nầy thể thiện và phô bầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Ngày 5:  Hãy đọc Thi-Thiên 16.  “Trước mắt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Thi-Thiên 16:11). Sự vui mừng xuất phát từ một động từ gốc ‘gil’ hoặc ‘gul’. Nó có nghĩa là đi xung quanh một vòng tròn hoặc trở nên vui vui mừng trong sự khoái lạc, nhảy múa trong niềm vui vẻ, vui mừng thích thú.  Trong Tân Ước, sự vui mừng nầy được liên kết với ân điển của Chúa.  Chữ “agalliasis” là một từ khác để diễn tả sự vui mừng.  Chữ nầy phô bầy một niềm vui tột đỉnh. Sự vui mừng như một cảm xúc thiêng liêng thường hay được nhắc đến trong Cựu Ước. Sự tương tác thiêng liêng của chúng ta được hình thành khi ta chạm đến mối cảm xúc xâu đậm, bao gồm cảm giác trong cao độ của sự vui vẻ mà thường thấy biểu hiện bề ngoài qua những hành động khiến ta nhảy múa, ca hát lớn tiếng.  Hãy công bố mọi linh tôn giáo nào đang cướp đi sự biểu hiện niềm vui bạn sẽ buông bạn ra.  Nguyện mối tương giao giữa bạn và Chúa được đậm đà và đầy biểu cảm.

Ngày 6: Hãy đọc sách Công Vụ, đoạn 3.  Hãy cầu xin Chúa loại bỏ các tà linh bệnh tật đang kiềm giữ khiến bạn không thể hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời.  Ngài thật đang hiện diện tại Cửa Đẹp của đời ta. Hãy làm một điều gì đó để biểu hiện sự vui mừng của bạn.  Niềm vui được thể hiện qua biểu cảm của thân thể bạn.  Những từ trong tiếng Do Thái bầy tỏ sự vui mừng bao gồm động từ “nhảy lên”, “nhảy múa”, do đó nó cũng có nghĩa là “ca ngợi”; “rinnah”, có nghĩa là “reo hò hân hoan.”  Niềm vui là sự phản ứng của tâm trí khi ta đang từng trải một kinh nghiệm vui vẻ, một sự kiện vui tươi (1 Các Vua 1:40; Ê-xơ-tê 8:17.)

Hãy đọc sách Giăng 2, Lu-ca 10, và Mác 2.  Hãy vui mừng lên, Bạn hãy vổ tay.  Hãy tự nguyện đi vào một niềm vui sung mãn.  Đừng dừng lại nửa đường đang lúc trong tiến trình tham dự tiệc cưới Chiên Con.  Hãy cầu xin Đức Thánh Linh loại bỏ tất cả những nghi thức tôn giáo đang cướp lấy sự vui mừng của bạn.  Hãy bẻ gãy, đánh hạ mọi uy quyền của tinh thần “Pha-ra-si.”  Hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho ta rượu mới.  (Rượu mới ở đây biểu hiệu cho một sự sức dầu tươi mới của Đức Thánh Linh.)

Ngày 7:  Hãy đọc Lu-ca 1:14, 44;  Công Vụ 2:46;  Giu-đa 24; Hê-bê-rơ 1:9,  Ma-thi-ơ 5;12, Ha-ba-cúc 3:18; 2 Cô-rinh-tô 7:13.  Tất cả những câu Kinh Thánh nầy sẽ kết nối bạn vào niềm vui của Chúa.  Hãy học thuộc lòng 2 câu trên đây.  Hãy đứng dậy, nhảy múa quay vòng.  Hãy biểu lộ và bầy tỏ lòng bạn yêu mến Ngài.

Ngày 8: Hãy đọc Khải Huyền đoạn 1-5, và đoạn 12.  Hãy tiếp nhận sức mạnh của Chúa để bước qua ngưỡng cửa đang mở toan trước mặt bạn.  Hãy công bố kẻ đang kiệng tụng bạn sẽ bị khống chế.  Hãy tiếp nhận quyền phép, sự giàu có, và đặc ân của Chúa.

 Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Tiên Tri về Sự Vinh Hiển của Chúa – Dr. Charles D. Pierce

image

Ngày 13, Tháng 8, Năm 2015

Dr. Charles D. Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org), Corinth, Texas, U.S.A.

Lời Tiên Tri về Sự Vinh Hiển của Chúa trong mùa nầy:

“Kìa, Sự Vinh Hiển Ta sẽ bộc phát và sanh sôi nẩy nỡ. Trong những mùa qua, các ngươi đã phải cưu mang gánh nặng cầu thay, các ngươi đã than khóc và các ngươi đã phải nhọc công lao khổ. Nhưng nầy, đây là một thời điểm các ngươi sẽ nhìn thấy sự VINH HIỂN Ta đột phát sáng lạng vượt hơn tất cả những gì các ngươi đã từng trải trước đây.  Thật vậy, Ta đã ban phát Sự Vinh Hiển Ta cho ngươi trong quá khứ, nhưng khi ngươi tiến vào một mùa mới nầy, Sự Vinh Hiển Ta sẽ đột phá để vượt qua mọi giới hạn! Tất cả những điều gì không thuộc về Ta sẽ bắt đầu được tẩy sạch và bị nhổ tận gốc, và lũ lụt sẽ cuốn chúng nó văng xa khỏi ngươi!”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời Tiên Tri Về Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ

warriorLời Tiên Tri Công Bố Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ được chuyễn tải trong buổi nhóm Thờ Phượng Dâng Của Lễ Đầu Mùa tại Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas U.S.A. (www.gloryofzion.org) – Chúa Nhật, Ngày  19, Tháng 7,  Năm 2015

LeAnne Squier:

Tôi nghe tiếng Chúa truyền phán “Nguyện lửa trên bàn thờ Thánh Ta sẽ không bao giờ tàn, ngày như đêm, đêm như ngày!”  Chúa phán đây là một thời điểm chúng ta sẽ thấy những cuộc thi đua của các bàn thờ. Đây là giờ mà ta sẽ thấy nhiều tranh chấp từ các thế lực tối tăm của các bàn thờ thần tượng tà linh.  Chúa lại phán rằng “Giờ đây Ta đang thiết lập những bàn thờ Thánh Mới giữa vòng các ngươi, ngay tại nơi các ngươi cư ngu và ngay trong tâm khảm ngươi.  Ta gọi ngươi hãy trổi dậy và xây dựng nhiều Bàn Thờ Mới trong giờ nầy và Ta lại phán cùng ngươi rằng, kìa, còn rất nhiều nơi thờ phượng cần được thiết lập trên nơi cao mà các ngươi chưa hề biết đến.  Hãy nhìn xem, còn nhiều nơi chốn tốt đẹp để dâng của tế lễ mà ngươi chưa từng biết.”  Nguyện lửa trên bàn thờ sẽ chẵng bao giờ tàn; nguyện ngọn lửa Thánh kia chẵng hề bị dập tắt.

Dr. Charles D. Pierce:

Hãy lắng nghe lời nầy vì chính nó là then chốt.  Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những xung đột tranh chấp nơi xây dựng các bàn thờ.  Điều nầy có nghĩa rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự giãi cứu tuyệt vời trong cuộc sống của nhiều người mà xưa kia họ đã tự tạo dựng nên những bàn thờ thần tượng khiến họ tiếp thu nhiều tỳ vết có tính cách tiêu cực sai lầm.  Nầy, chúng ta sẽ thấy những cuộc giao tranh tại các bàn thờ của nhiều lãnh thổ là nơi Con Dân Chúa cần phải dâng của lễ của sự Thờ Phượng Thật, của lễ của sự Tôn Vinh Ca Ngợi Đức Chúa Trời hầu nhận được khải thị từ trên cao để cùng chiến trận với các chủ quyền trong các lãnh thổ ấy. Chúa truyền phán đây là lúc các trận giao tranh khốc liệt giữa các bàn thờ sẽ trổi dậy. Nhưng, điều thiết yếu lại là nan đề trong chính con người các ngươi. Nầy, chúng ta đang đi vào một thời kỳ Con Dân Đức Chúa Trời sẽ dâng lên những lời cầu thay dũng cảm của Đức Tin mình.  Đây là thời điểm mà ta sẽ phải áp dụng Đức Tin trong mọi lời khẫn nài dâng cùng Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Lời tiên tri về các nước Châu Á – Dr. Charles D. Pierce

image

Lời tiên tri về các nước Châu Á — Ngày 4, tháng 6, năm 2014

Dr. Charles D. Pierce, Glory of Zion, Corinth, Texas, U.S.A.

http://www.gloryofzion.org

Kìa, còn nhiều dân tộc Ta vẫn chưa đem về.  Nầy, Ta phán với ngươi rằng bất cứ nơi nào có sự rối loạn Ta thì Thần Ta sẽ thăm viếng nơi ấy.  Ta phán cùng ngươi rằng ấy chính là Ta, Ta sẽ khiến nhiều dân rối loạn vì sự Vinh Hiển Ta sẽ giáng trên các ngươi là những kẻ chưa từng nếm biết sự ấy. Vì các ngươi nếm biết Ta là Đấng Tốt Lành, giờ đây Ta sẽ thăm viếng các ngươi và khiến  ngươi trở thành một nguồn ơn phước tươi mát cho muôn người.

Nầy, những lời sấm truyền mà Ta đã từng ban phát mà dân ta làm rơi rớt khắp vực sâu trên mặt đất nầy sẽ bắt đầu nẩy mầm và thành hình.  Như lời tiên tri Giô-Ên đã truyền phán, ngày nay là ngày được ban phát các lời sấm truyền từ ngàn ngày trước đây sẽ được ứng nghiệm.

Ta phán cùng các ngươi khi Ta bước vào Châu Á thì các ngươi khá nhận biết rằng Thần Ta sẽ đột phá và dập tắt lửa thạnh nộ của con rồng bảy đầu kia để đem lại một luồn gió tươi mát cho lãnh thổ nầy.

Ngọn lửa nóng bỏng của con rồng kia đang đột phát mạnh mẽ, song dân Ta sẽ trở thành một dòng suối tươi mát cho muôn dân.  Với những ai chưa từng nếm biết sự mừng rỡ, nầy Ta sẽ ban cho họ lòng vui mừng.

Ta phán cùng Trung Hoa Lục Địa, Nhật Bản, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương, nầy lời Ta cho các ngươi, Thần Ta sẽ thăm viếng các ngươi. Kazakhstan, Ta sẽ đến cùng ngươi. Nga-Sô, ngươi sẽ tỉnh thức vì Ta sẽ giáng trên các dòng giõi Á Châu cư ngụ giữa vòng các ngươi.  Nầy, lời Ta phán cùng ngươi, Đấng Hiện Hữu đang bao phủ dường lối ngươi mà ngươi chưa từng thấy.

Singapore, bây giờ Thánh Linh Ta đang vận hành và xoay hướng ngươi. Hỡi Thái Lan, các guồng máy ngươi sẽ tan vỡ và sự hợp nhất của Thần Ta sẽ dấy lên trên các đảo của biển nầy.  Ta phán cùng ngươi rằng Ta sẽ thăm viếng ngươi và các bờ biển miền Tây ngươi sẽ nhận biết Ta là Đấng Sống, Đấng Hằng Hữu và Tự Hữu.

Ta phán cùng ngươi rằng những điều bị phân rẽ hằng thế kỷ trước đây sẽ được hợp một.  Giờ đây, Ta sẽ dấy lên Một Dân Mới và Một Dân Mới nầy sẽ xuất đầu lộ diện!

——————————–
Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Hãy chỗi dậy, kêu cầu danh Chúa, nắm bắt lấy lời tiên tri này và công bố sự vận hành của Thần Chúa giáng xuống trên khắp các lãnh thổ của Việt Nam.

Đức Chúa Trời đang dấy lên một Dân Còn Sót Lại, Một Dân Mới để đem lại một nguồn phước tươi mát cho muôn người!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Website Built with WordPress.com.

Up ↑