Vòng Vo?

Ngày 15, Tháng 1, Năm 2022

Vòng vo tam quốc bôn ba
Nói hoài nói mãi, nói gì chẳng vơi
Tốn công tốn sức làm gì?
Nói Lời ngắn gọn, nói Lời Cha ban

Luật hình, dạy dỗ đêm ngày?
Rập khuôn, phương pháp, giáo điều bâng quơ?
Lắng tai nghe Chúa mỗi ngày
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”

Giờ ta lên chốn cao hơn
Mắt nhìn, mặt ngắm, Lời Ngài dội vang
Xưa kia Chúa chỉ làm điều
Làm điều Cha chỉ, làm điều Cha khuyên

Chẳng vì dạy dỗ vòng vo
Không vì khuôn phép, luật hình nọ kia
Bước đi với Chúa, đồng hành
Cùng nhau, tương tác với thiên binh Ngài

Một Lời, Chúa phán một lời
Ác linh, tống khứ, thẩm quyền từ trên
Cớ sao ta mãi kiếm tìm?
Tìm ai, giáo chủ, tìm người được ơn?

Một giờ khai phóng đến rồi
Mở ra, sai phái, dân Ngài tiến lên
Một thời mở rộng gia tăng
Biết bao ân tứ, trong con dân Ngài

Chớ nên tìm kiếm vu vơ
Tìm trong mục vụ, tìm trong việc làm?
Cho ra, mở khoá ngục tù
Chẳng nên cai quản dân Ngài, bạn ơi!

Tình yêu, tình Chúa đại ngàn
Yêu ai, yêu Chúa, yêu người Chúa yêu
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-01-2022
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính Chúa Giê-su, Ngài chẳng hề dạy dỗ các môn đồ phương cách giải phóng hoặc cách thức chữa lành. Chúa động lòng thương xót và truyền phán một lời ngắn gọn để tống khứ ác linh, để hủy phá công việc của thế giới tối tăm. Thật ra không có một công thức nào để chúng ta áp dụng vì tất cả xuất nguồn từ mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Ngài đang truyền phán điều gì với chúng ta trong hiện cảnh? Hãy lắng nghe và di chuyển một cách linh động, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chỉ có thế!

Năm 5782, Một Năm Thể Hiện

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2021

Năm 5782 là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát, là một năm của sự xây dựng tương lai. Giê-rê-mi 1 là nền tảng; Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài!

“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh-thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:11-12‬ ‭
Một năm để tái thiết lập “Nhà Chúa”!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-09-2021
http://www.luathiengvn.cơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Từ sứ điệp đầu năm 5782 của MS Tiến Sĩ Robert Heidler

Đóng và Mở

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Cắt đứt mọi thông đồng để đóng và mở. Chúng ta có thẩm quyền để làm việc này. Hiện giờ Chúa đang phán gì về việc này? Có cần đóng các của khẩu biên giới không? Chúng ta có thẩm quyền khi ở trong địa vị chính chắn trong thuộc linh. Chúng ta có biết mình là ai chăng?

“Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-gia, những người khác nữa lại nói Thầy là Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị tiên tri.” Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”

“Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời.

“Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:14-19‬ ‭BD2011‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-2-2020
www.luathiengvn.com

Mở Mang Bờ Cõi Nước Đức Chúa Trời

momang

Ngày 27, Tháng 2, Năm 2017

Vào đầu tháng 10 năm 2016, Chúa Thánh Linh đã khai phóng một Lời Tiên tri về sự chuyễn đổi của các cơ cấu Hội Thánh Chúa là những tổ chức do con người dựng lên, không dựa trên mô hình của Hội Thánh vào thế kỷ đầu tiên, trên nền tảng của Ê-phê-sô 4:11, “Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.”

Hội Thánh Ban Đầu đã huấn luyện và khai phóng ân tứ trong Con Dân Chúa trong mọi tầng lớp để họ trưởng thành trong việc rao giảng Tin Lành và ‘Môn Đồ Hóa’ muôn dân. Khi họ bị bách hại phải phân tán khỏi Giê-ru-sa-lem, những tín hứu mới mẻ này đã khởi đầu làm công việc Nhà Chúa với đầy dẫy năng quyền, với các dấu kỳ và phép lạ vì họ đã được khai phóng để làm lãnh đạo. Hãy nhớ rằng, mỗi một người trong chúng ta được kêu gọi để làm lãnh đạo trong các vòng ảnh hưởng Chúa đang đặt để bạn. Đừng nhìn vào ‘chức vụ’ theo tiêu chuẫn của giáo hội là cơ cấu tổ chức do con người làm nên. Hẳn nhiên, khi Chúa kêu gọi chúng ta liên kết với một Hội Thánh nào đó mà Chúa đã hướng dẫn và cảm động, những cơ cấu này thường có những ranh giới và quy củ mà Chúa đặt để và chúng ta cần thuận phục dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tuy thế, những cơ cấu này không thể thay thế cho tiếng truyền phán của Đức Thánh Linh cho cá nhân ta.

Xin bấm vào liên kết này để tham khảo Lời Tiên tri Chúa đã khai phóng thông qua Sứ Đồ Chuck D. Pierce: Lời Tiên Tri Về Sự Chuyển Đổi Trong Cơ Cấu Hội Thánh Chúa

Lời Tiên Tri này, về sự sụp đổ và chuyễn đổi của các cơ cấu ‘Tôn Giáo’ đang được ứng nghiệm vì Chúa Thánh Linh đã khởi sự việc này. Tôi sẽ không nhắc đến những minh chứng cụ thể của một Hội Thánh riêng biệt nào, nhưng những điều này đang được ứng nghiệm vì Đức Chúa Trời yêu mến những con người lạc mất, và sự thanh tẩy cũng như những chuyển đổi của Hội Thánh Chúa là điều cần thiết để Khai Phóng Mùa Gặt trên khắp đất. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo vết xe đổ thì kết quả sẽ là sự sụp đổ hoặc chúng ta sẽ không được kết quả như Chúa đã chỉ định. Hãy ngước mắt lên nhìn, các Đồng Lúa đã chín vàng, nếu chúng ta vẫn tiếp tục giao mọi mục vụ cho chức vụ của người chăn bầy và không đào tạo Con Dân Chúa để trưởng thành hoặc chúng ta chỉ thi hành mục vụ để giúp đở cho từng cá nhân thì sẽ không bao giờ làm xong việc.

Khi Con Dân Chúa lớn mạnh và gây được tầm ảnh hưởng trong mọi tầng lớp của xã hội, chúng ta sẽ bắt được những ‘con cá’ lớn. Khi Chúa Thánh Linh xoay hướng một nguyên thủ quốc gia thì cả quốc gia đó sẽ biến đổi như việc Chúa đang dấy lên Tổng Thống Trump để khôi phục Mỹ Quốc. Khi Chúa xoay hướng một vị chủ nhân của một doanh nghiệp thì các công nhân trong doanh nghiệp ấy sẽ cảm nhận tác động của sự chuyển đổi ấy. Nước Đức Chúa Trời và sự Hiện Diện của Ngài sẽ gây một tác động mạnh mẻ trong mọi tầng lớp của xã hội. Hội Thánh và Con Cái Chúa phải xông vào chiến cuộc để biểu hiện Danh Tánh của Đức Giê-hô-va trong mọi cơ cấu của xã hội, của đất nước.

Hẳn nhiên Chúa kêu gọi mỗi cá nhân với nhiều ân tứ khác nhau; người thì giúp đở cá nhân, người thì bắt những con ‘con cá lớn’ và sự cầu thay cho lãnh thổ sẽ vẫn là điều thiết yếu, thế nhưng trong việc Chúa, chúng ta hãy chú tâm đến việc bành trướng Nước Đức Chúa Trời, không cần chú tâm đến việc mở rộng mục vụ của cá nhân ta. Sự mở rộng của mục vụ Chúa giao phó không cần là một trọng tâm, nhưng nó sẽ là bông trái tự nhiên của sự bành trướng Nước Đức Chúa Trời.

Mời bạn bấm vào liên kết này để tham khảo bài ‘Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ’ do Mục Sư Tiến Sĩ Robert Heidler soạn thảo:

Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ

.
“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.” – Ê-sai 54:2-3

Xin Lửa Phục Hưng bốc cháy trong lòng ta để Mở Mang bờ cõi của Nước Đức Chúa Trời.

Tất Cả Cho Nước Trời,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Sự Biểu Hiện Của Thiên Đàng Trên Đất

heavenonearth

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2017

Sáng Chúa Nhật tuần vừa qua, Mục Sư Tiến Sĩ Robert Heidler đã chia sẽ một sứ điệp về sự biểu hiện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Tôi xin tóm lược vài điểm chính ở đây.

Ngày xưa, các Con Dân Ngài chưa có Thánh Kinh như chúng ta ngày nay để đọc biết về Chúa. Nhưng tại sao họ có thể biết Chúa một cách rõ ràng? Họ biết Ngài vì những trải nghiệm trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời hằng ngày. Họ biết Ngài vì chính Chúa đã bầy tỏ, biểu hiện Thiên Đàng cho họ. Họ đã trải nghiệm phép lạ của sự chữa lành. Họ đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách cụ thể. Ngài đã thăm viếng họ trong mối liên hệ hằng ngày trong tiến trình theo Chúa.

Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 1, Lời Chúa cho chúng ta biết ông Ê-xê-chi-ên đã trải nghiệm sự biểu hiện của Thiên Đàng trong sự hiện thấy Chúa ban cho ông bên bờ sông Kê-ba. Các từng trời mở ra và ông chứng kiến ‘bốn sinh vật’ biểu hiện cho các Thiên Sứ chầu nơi Ngai Chúa. Sau đó, Chúa cho ông thấy bốn bánh của bốn con sinh vật vốn là các xe ngựa lửa của Đức Chúa Trời. Tại sao lại chúng lại có các bánh xe? Vì Ngai của Chúa là Một Ngai Di Động. Vì khi sự biểu hiện của Ngai Chúa chuyển động trên khắp đất, các Chê-ru-bin (xem trong 1 Sử Ký 28) che phủ trong sự hiện diện của Chúa. Sự biểu hiện vinh hiển này chính là sự hiện diện của Chúa Giê-xu trước khi Ngài giáng thế trong thể chất con người. Vậy thì, Xe Ngựa Lửa của Chúa đem lại sự hiện diện của Ngài trong tình huống của chúng ta trên đất. Ngài đã đến để ban cho Ê-xê-chi-ên một Lời Tiên Tri. Trong nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh ta thấy Đức Chúa Trời gởi Thiên Sứ Ngài để mang lại môt sứ điệp, nhưng cũng có lúc chính Chúa Giê-su đã bầy tỏ chính mình Ngài với tôi tớ Ngài.

Chúa đã bầy tỏ Thiên Đàng cho ông Ê-xê-chi-ên. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá đầy uy quyền kia, liên tục bầy tỏ chính mình Ngài cho chúng ta vì Ngài mong muốn có một mối tương giao với chúng ta. Thật là một điều lạ lùng mà ta sẽ không thể thấu hiểu qua tâm trí tầm thường xác thịt của con người.

Nếu chúng ta biết về Chúa, nếu chúng ta đọc biết và nghe về Chúa thì chúng ta hẳn chưa đi vào mối tương giao Mặt Đối Mặt cùng Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, Chúa sẽ biểu hiện Danh Tánh và Thiên Đàng với chúng ta trong mối tương giao mật thiết giữa ta với Ngài. Có nghĩa là chúng ta sẽ có sự tương giao hai chiều trong sự giao tiếp giữa ta với Chúa.

Bạn có thể tham khảo lịch sử, và đọc nhiều tài liệu về danh tánh và sự nghiệp của Tổng Thống Abraham Lincoln. Thậm chí, bạn có thể biết nhiều chi tiết về cuộc đời riêng tư của ông. Bạn có thể đến gần mộ của ông để trò chuyện, nhưng bạn có thật lòng xác định rằng bạn có mối quan hệ thân thích với vị Tổng Thống tài ba này như một người trong gia đình chăng? Không, vì bạn chỉ nghe, đọc và biết về ông, nhưng bạn ‘chưa biết’ ông như một người bạn thân thích vì bạn chưa hề bắt tay ông, bạn chưa có một mối quan hệ cụ thể với ông.

Chúa muốn thiết lập mối quan hệ với chúng ta và vì vậy, Đức Thánh Linh đã giáng thế. Ngài đến để thể hiện Thiên Đàng với chúng ta. Ngoài Đức Thánh Linh ra, chúng ta chỉ có thể nghe, biết về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không thể biết Chúa. Nhưng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài đến để thăm viếng bạn. Ngài đến để trò chuyện và mời gọi bạn thông công với Ngài. Có lúc Ngài sẽ thăm viếng bạn một cách bất ngờ.

1 Sa-mu-ên 10:6, “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác.” Trong bản dịch Anh Ngữ, cụm từ ‘cảm động ngươi’ được dịch là ‘giáng trên ngươi’. Điều này chính là sự thăm viếng của Ngài để chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Chúa. Sự thăm viếng của Chúa sẽ biến đỗi ta.

Công-vụ 1:8, “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta…”, khi Chúa thăm viếng ta Ngài khai phóng quyền năng Ngài trong ta để bành trướng Nước Trời.

Sự thăm viếng của Đức Thánh Linh đáng lẽ phải là một dự kiện bình thường trong đời sống tin kính Chúa của một Cơ Đốc Nhân. Khi chúng ta không nhận biết sự hiện diện của Chúa thì ấy là một nan đề của chúng ta vì theo lẽ thông thường con người không muốn tiếp thu những gì không hợp lý vì họ thường xử dụng lý trí cho mọi việc.

Khải Huyền 3:20, “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”

Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh thăm viếng bạn. Hãy chào đón sự viếng thăm của Ngài. Hãy ao ước sự biểu hiện của Thiên Đàng nơi bạn đang sinh sống và cư ngụ. Đây là một vinh hạnh lớn của Con Dân Ngài.

Xin Chúa ban cho chúng con những trải nghiệm của sự Hiện Diện Ngài trong đời sống hằng ngày của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài thăm viếng chúng con để biến đỗi mọi điều!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: