Kẻ Thù Của Ngươi Sẽ Là Kẻ Thù Của Ta!

Ngày 22, Tháng 4, Năm 2022

Khi chúng ta ở trong mối liên hệ của Giao Ước Chúa, Ngài hứa Ngài là Đấng Đi Đầu để đưa lối dẫn đường. Đức Chúa Trời sẽ ra trận để đối nghịch với kẻ thù của chúng ta!

“Đây nầy, ta sai một thiên-sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù-hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự-bị. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản-nghịch; người sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người.

“Nhưng nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù-nghịch cùng kẻ thù-nghịch ngươi, và đối-địch với kẻ đối-địch ngươi.

“Vì thiên-sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, rồi ta sẽ diệt chúng nó.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭23:20-23‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Cốt Lõi Của Sự Việc!

Ngày 21, Tháng 4, Năm 2022

Trận chiến thuộc linh cốt lõi của chúng ta không để là nhận được ơn này phước kia, nhưng là để tôi luyện chúng ta trong sự nhìn biết Chúa là ai, hầu được tấn tới trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, là để giữ vững Đức Tin trong sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

“Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội-vàng xét lẽ công-bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?” Lu-ca‬ ‭18:8‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Quyền Năng Huyết Chúa Giê-su

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2022

Trải qua bao thế hệ con dân Chúa đã cầu nguyện tha thiết cầu xin Chúa ban ơn chấn hưng, phục hồi Hội Thánh Ngài. Chúng ta mong chờ và đặt lòng tin cậy vào sự vận hành của Đức Thánh Linh, sự tỏ ra và thể hiện Thần Chúa qua các dấu kỳ phép lạ.

Đây chính là một cơ hội cho sự đáp lời của Chúa. Giữa cơn dịch lệ tai biến, giữa cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong cơn sóng gió đối đầu với những sự gian ác của các cơ cấu bất nghĩa đang hoành hành để cướp, giết và hủy diệt, đây chính là một thời chói sáng của dân Ngài!

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối-tăm vây-phủ đất, sự u-ám bao-bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh-quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân-tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói-sáng đã mọc lên trên ngươi.” – ‭‭Ê-sai‬ ‭60:1-3‬ ‭VIE1925‬‬
Hãy ra khỏi Ê-díp-tô, vượt qua Giô-đanh để tiến vào Đất Hứa hầu đối diện với kẻ thù ở nơi ấy là lãnh thổ Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta!

Dân Y-sơ-ra-ên đã phải xông vào chiến trận để đánh chiếm Đất Hứa. Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi trước họ, nhưng họ phải xông lên và trong quá trình ấy, họ nhìn biết và trải nghiệm “Đấng Ta Là”, Đấng Hiện Hữu, Hằng Hữu! Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất vể trời!

“Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. Rồi hãy lấy một chùm kinh-giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành-hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu-diệt vào nhà các ngươi đặng hành-hại. Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭12:21-24‬ ‭VIE1925‬‬
Huyết Chiên Con đã chiến thắng sự chết và âm phủ, chúng ta không còn ở dưới áng phạt của tội lỗi và sự chết. Đây thật là một thời để tiến lên, để bước đi trong chiến thắng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-04-2022
http://www.luathiengvn.com

Chủ Đề Lễ Vượt Qua

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2022

Trọng tâm của Lễ Vượt Qua không chỉ là sự giải phóng của con dân Chúa nhưng là sự chiến thắng qua Huyết Chiên Con! Đức Chúa Trời đem dân Ngài ra khỏi Ê-díp-tô vào giữa lòng Biển Đỏ để đánh hạ cơ cấu Pha-ra-ôn.

Đây là một thời điểm của sự chiến thắng. Con người thuộc linh của chúng ta được giải phóng khỏi sự tối tăm để vào nước sáng láng, và vì thế, các cơ cấu gian ác của thế gian này sẽ luôn luôn tìm cách rượt đuổi chúng ta vì chúng không muốn con dân Chúa rời bỏ Ê-díp-tô.

Hôm nay, những ai đã tiếp nhận Chúa là Đấng Cứu Chuộc linh hồn, chúng ta được giải phóng do Huyết Báu của Chúa Giê-su đã tuôn đổ trên Thập Tự Giá. Thế nhưng chúng ta có nhìn biết danh tánh trung thực của chúng ta trong Đấng Christ chưa và quyền phép của Huyết Chúa có đang được thể hiện trong cuộc đời chúng ta chăng?

Chúng ta đã thoát ra khỏi Ê-díp-tô nhưng Ê-díp-tô đã khỏi chúng ta chưa? Hãy tống khứ các cơ cấu của thế gian ra khỏi ranh giới của đời sống. Đây là một thời để tiến lên, để bày tỏ nguồn sự sống siêu nhiên của Đấng Christ trong chúng ta.
Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể cho ra những gì chúng ta sở hữu. Chúng ta có thật sự “biết” Chúa chăng?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-15-2022
http://www.luathiengvn.com

Những điều chúng ta không thể quên…

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2022

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chiến Thắng!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời đã đánh hạ Pha-ra-ôn!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho mỗi người trong vòng chúng ta!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại! Ngài bao gồm cả vũ trụ!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Đột Phá mọi bế tắc. Ngài là Đấng Đi Đầu để mở đường cho chúng ta!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, chậm nóng giận và hay làm ơn cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài!

Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ! Ngài sẵn lòng giải cứu và chữa lành mọi bệnh tật!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-03-2022
http://www.luathiengvn.com

Hôm nay là một ngày để nhớ lại…

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2022

Nhớ lại ngày Chúa giải phóng chúng ta vượt ra khỏi chốn tối tăm để vào nước sáng láng!

Nhớ lại ngày chúng ta được Chúa chữa lành!

Nhớ lại sự thành tín của Đức Chúa Trời!

Nhớ lại sự ban cho dư dật của Ngài!

Nhớ lại những cánh cửa siêu nhiên Chúa đã mở ra cho chúng ta!

Nhớ lại nguồn cung ứng vô biên của Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Nhớ lại những phép lạ siêu nhiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời chúng ta!

Chúa là Đấng vẫn còn làm phép lạ; hãy vững lòng tin cậy nơi Ngài!

“Những người kính sợ CHÚA đã tâm sự với nhau. CHÚA đã lắng nghe và đã nghe rất rõ. Những gì thuộc về những người kính sợ CHÚA và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài, để được ghi nhớ mãi. CHÚA các đạo quân phán, “Chúng sẽ thuộc về Ta. Trong ngày Ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của Ta. Ta sẽ chừa chúng lại, như người cha chừa đứa con biết phụng dưỡng mình vậy. Khi ấy, một lần nữa, các ngươi sẽ thấy sự khác biệt giữa những người ngay lành và những kẻ gian ác, giữa những người thờ phượng Ðức Chúa Trời và những kẻ không thờ phượng Ngài.”” – Mal‬ ‭3:16-18‬ ‭BD2011‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-13-2022
http://www.luathiengvn.com

Liên Kết Trong Thời Điểm

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2022

Năm 2022 là một năm của sự gia tăng và mở cửa. Chúa sẽ có những cánh cửa cơ hội cho chúng ta trong thời điểm của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta những mối liên hệ cần thiết để kết nối cho những gì Chúa muốn ban cho chúng ta trong việc mở rộng vương quốc Ngài trong mùa này.

Hãy xem xét và xin Chúa ban cho chúng ta sự bén nhạy thuộc linh để nhìn biết những mối liên kết quan trọng cho sự gia tăng và mở rộng trong mọi lĩnh vực!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Tư Thế Hay Tình Trạng?

Ngày 04, Tháng 1, Năm 2022

Đây là một năm chúng ta cần nhìn biết tư thế chính chắn của chúng ta trong thẩm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vẫn còn di chuyển trong “tình trạng” của một đứa con côi, hãy đến với Chúa và tìm biết Mặt Ngài trong mối tương giao mật thiết để nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ!

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu-có vô-hạn của ân-điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Ê-phê-sô‬ ‭2:4-7‬ ‭VIE1925‬‬

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn!” – II Cô-rinh-tô‬ ‭2:14‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-01-2022
http://www.luathiengvn.com

Một Năm Của Sự Mở Cửa!

Ngày 31, Tháng 12, Năm 2021

Vào dịp cuối năm này, Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ lời hứa tuyệt diệu cho con dân Ngài trong Ê-sai 43:

“Ta là Ðức Chúa Trời; Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy; Không ai thoát khỏi tay Ta, Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại? CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy:

“Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn, Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó, Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than. Ta là CHÚA, Ðấng Thánh của các ngươi, Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi.

“CHÚA phán thế nầy: Ðấng làm nên một con đường giữa biển, Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán,

“Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao?

“Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai‬ ‭43:13-21‬ ‭BD2011‬‬

Đúng vậy, Chúa Thánh Linh đang mở ra những cánh cửa siêu nhiên và đây là một thời điểm tiến lên trong mọi lĩnh vực.

Những khải tượng nào chúng ta đang ôm ấp bấy lâu nay, đây là một thời điểm của sự mở khoá. Nguyện xin Chúa rịt mọi chấn thương lòng và xoá tan mọi nỗi ưu phiền của quá khứ. Thật vậy, Đức Chúa Trời đang mở ra một con đường sống tươi mới đầy dẫy sự vui mừng và tràn ngập các ơn phước trên chúng ta.

Nguyện xin ý Chúa được nên, ở đất như trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12/31/2021
http://www.luathiengvn.com

Thẩm Quyền và Đồng Hành

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2021

Sự đồng công cộng tác với Chúa bao gồm nhiều lĩnh vực. Đức Chúa Trời sẽ không làm những gì Ngài giao phó cho chúng ta vì “sự tương tác” với Chúa có nghĩa là chúng ta đồng hành để thực hiện ý Chúa trên đất.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta không thể tiếp tục ở trong một tư thế thụ động nhưng cần trở nên tích cực và bước ra để hành động trong Đức Tin dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Chúng ta không thể chỉ có một lời công bố “ý Chúa được nên” nhưng lại không di chuyển trong Đức Tin!
Đức Tin được bày tỏ trong việc làm. Đồng thời, việc làm cần được xuất phát từ cội rễ của sự lắng nghe tiếng Chúa, không chỉ làm làm điều tốt theo sự suy gẫm của lý trí. Nhưng nó được đặt trên nền tảng của mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta tin gì và đối tượng của Đức Tin chúng ta là ai? Tức là lòng tin cậy của chúng ta ở trong Chúa là như thế nào và Chúa đang truyền phán điều gì với chúng ta trong hiện cảnh?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2021
http://www.luathiengvn.com

Trái Đầu Mùa

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2021

Từ “khởi đầu mới” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “trái đầu mùa”. Thánh Kinh khởi đầu với trái đầu mùa! Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian này với trái đầu mùa xuất nguồn từ bản thể của chính mình Ngài.

Trong sáu ngày của sáng tạo chúng ta nhìn biết mô hình của chương trình cứu chuộc loài người Chúa đã quy định, được mua chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Đức Chúa Cha thật ra đã dự định công cuộc cứu chuộc này ngay từ buổi ban đầu. Hallelujah!

Khi mắt thuộc linh chúng ta được mở ra, chúng ta sẽ nhận biết bảy ngày sáng tạo chính là một tiến trình trong mô hình cho chúng ta trở nên một đoàn dân bước vào sự yên nghỉ trong Chúa, trên nền tảng của sự yên nghỉ trong Đấng Christ!
Trích từ “The Image Maker” do Brian & Candice Simmons.

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiều Đông

Ngày 3, Tháng 11, Năm 2021

Một chiều Đông lạnh qua Thu
Mắt em vẫn nhớ, lòng em vẫn chờ
Mắt anh mở rộng tâm tình
Bóng hình anh vẫn trọn tình thành chung

Vật vờ trông bóng hoài Đông
Người đi người ở lòng trông đợi lòng
Chiều Đông lấp lánh qua Thu
Nhớ em nhớ cả sầu Đông cạn lòng

Vượt qua ngoại cảnh u sầu
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng bình an thay
Chỉ trong khoảnh khắc ô kìa
Thần Cha cảm thúc, vùng lên giờ này

Từ trong trũng chết, dân Ngài
Đánh Đông dẹp Bắc, đánh tan giáo quyền
Vượt lên, mọi cảnh gian truân
Tiến lên, đóng chiếm, triển khai vùng miền

Một lòng, một ý trong Cha
Nhất tâm phấn dấu mở mang nước trời
Chẳng đi, chẳng đứng, không ngồi
Đồng tâm, đánh hạ Ma-môn, lạm quyền

Chỉ là khoảnh khắc tạm thời
Ôi xin Thần Chúa viếng thăm dân tình
Giữa cơn giông tố xôn xao
Gia-vê, Chúa Đấng Sa-lôm, an bình

Dù cho tình cảnh thế nào
Đức Tin vững mạnh, đồng tâm tình Ngài
Trời, mây, trăng, nước, chẳng dừng
Lắng nghe tiếng Chúa, ngược dòng thời gian

Trong Cha, Chúa Đấng, Năng Quyền
Vượt qua giới hạn, ngoài vòng thời gian
Có gì quá khó cho Ngài?
Mọi điều có thể, Danh Xưng tuyệt vời

Chiều Đông có Chúa ở cùng
Mưa Đông chẳng lạnh, ấm lòng vì yêu
Chúa Đông, Ngài ở trong ta
Tình yêu muôn thuở, ngàn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-11-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác một chiều Đông ❤️

Đã Từng Làm Như Vậy!

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2021

Có thể ai cũng đã từng vấp phải điều này, chính tôi cũng không ngoại lệ:

“Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.” – Mat‬ ‭6:7-8‬ ‭BD2011‬‬

Vì sao? Nếu chúng ta chỉ rập khuôn trong những lời cầu nguyện rườm rà, ấy là vì chúng ta chưa nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh. Đức Chúa Trời luôn luôn truyền phán để bày tỏ ý Ngài cho tất cả những ai đang trông đợi để lắng nghe. “Chiên Ta nghe tiếng Ta…”

Trong mọi lúc, mọi nơi, vấn để cốt lõi vẫn là: Chúa đang bày tỏ điều gì cho chúng ta? Chúng ta là ai trong Đấng Christ và Ngài là ai trong hiện cảnh? Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phô bày những điều này.

Nguyện xin Chúa phá vỡ mọi rào cản của các phương thức lễ nghi rườm rà do con người thiết kế. Mọi việc xuất nguồn từ mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-31-2021
http://www.luathiengvn.com

Khôi Phục Để Xây Dựng

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2021

Khi Chúa khôi phục một con người, một vùng đất nào đó, ý chỉ của Chúa cho sự phục hồi của con người hoặc lãnh thổ đó sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn.

Sự phục hồi này không chỉ bao gồm sự cứu rỗi hoặc sự giải phóng của dòng họ và dân tộc mà thôi nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn. Ấy là sự mở rộng để xây dựng vương quốc Chúa trong mọi tầng cấp và trong vòng ảnh hưởng của con dân Ngài.

Sự gia tăng để khai phóng nước Đức Chúa Trời vượt qua mọi giới hạn của tổ chức tôn giáo, vượt qua những rào cản do con người thiết kế.
Đây là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát. Vì thế, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải hầu thanh tẫy lãnh thổ để chuẩn bị đón nhận một bản vẽ mới cho công cuộc xây cất Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mùa này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:9-10‬ ‭VIE1925‬‬

Hãy Lên Đây!

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2021

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬

Trong cõi thuộc linh, chúng ta không hề bị giới hạn trong mối tương giao với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì trong hiện cảnh?

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Đã Từng Ở Với Ngài

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

“Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus.” – Công‬ ‭4:13‬ ‭BD2011‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, phần cuối của câu gốc này được dịch lại như sau:

“Họ nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Jesus.”

Đây là một điều thiết yếu vì ngay cả những người chưa biết Chúa, họ sẽ nhận biết sự hiện diện của Chúa qua Danh Xưng của Ngài thông qua con dân Ngài, là những ai đã từng trải nghiệm Chúa trong mối tương giao thân thiết cá nhân.

Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên những ai thuộc về Ngài. Đây là lý do tại sao chúng ta cần biết Chúa chứ không phải chỉ biết hoặc nghe về Chúa.

Thật ra, chúng ta chỉ cần thể hiện tức là bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất để bước vào mùa gặt. Khi ấy, các dấu kỳ và phép lạ sẽ theo sau vì chúng chỉ là bông trái khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Năm 5782, Một Năm Xây Dựng!

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2021

Muốn xây dựng cho tương tai chúng ta cần nhìn biết Chúa là ai và biết rõ danh tánh của chúng ta trong Đấng Christ.

Phi-e-rơ nhìn biết Chúa và vận mệnh của ông được Chúa khai sáng trong ngay giây phút đó.

“Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời. Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”” – Mat‬ ‭16:16-19‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta cần nhìn biết rằng kẻ thù linh hồn sẽ tìm mọi cách để đánh cướp định mệnh của chúng ta. Nhưng Chúa đã biết trước và Ngài trao cho chúng ta thẫm quyền để “buộc” và “Mở”, thông qua Giao Ước Mới trong Đấng Christ. Điều cốt lõi ở đây là chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa để bước đi trong ý chỉ của Ngài.

Hãy nhìn biết chúng ta danh ở trong một trận chiến của mùa gặt và Chúa của Mùa Gặt là một chiến lược gia đại tài. Ngài chưa hề thất trận nhưng chúng ta cần xông lên để đồng hành với Chúa của Mùa Gặt.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Gặt Của Chúa

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Hôm qua có dịp đi vào một “thế giới tối tăm”, gặp được những con người đáng thương trong một tầng cấp xã hội cùng cực… Những người này chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ lai vãng đến nhà Chúa vì những sự trói buộc trong cuộc đời họ.

Thật chúng ta đang trải nghiệm một mùa gặt rất lớn, nhưng đồng ruộng của mùa gặt đang ở những nơi chốn mà chúng ta không thường xuyên thăm viếng. Chúa đang sai phái chúng ta bước vào mùa gặt của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Đau Lòng

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2021

Tối nay tôi vừa nghe được một câu chuyện rất đau lòng. Có thể nào chăng đây cũng là một câu chuyện nhiều người đang trải nghiệm trên đất Việt?

Một cặp vợ chồng ở trọ tại Bình Dương làm công nhân xa quê nhà. Họ không có người thân ở gần. Người vợ bất ngờ bệnh nặng được chở vào nhà thương cấp cứu. Người chồng không được vào bệnh viện chăm sóc vợ mình và đồng thời bị nhiễm Cô-vít nên bị giãn cách ở một nơi xa. Sau hai tuần trở lại tìm thăm vợ thì nhân viên tại bệnh viện cho biết vợ mình đã không qua khỏi cơn nguy kịch và… “Đây là hài cốt của vợ anh và tiền chi phí hỏa táng là 19 Triệu. Yêu cầu nộp tiền….!”

Thật tôi không đủ lời để mô tã cái tình cảnh này. Một cái cơ cấu thể hiện “cướp giựt” một cách trơ trẻn, vô nhân đạo. Chúng ta cần nhìn biết sự vận hành của thế giới tối tăm.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông-sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông-sói cướp lấy chiên và làm cho tản-lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo-lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” – Giăng‬ ‭10:10-15‬

Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để chữa lành và rịt lòng dân tộc. Đây là một thời điểm để hội thánh con dân Ngài bày tỏ tấm lòng Đức Chúa Trời với một thế gian đầy dẫy những sự tang tóc và đau khổ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Năm 5782, Một Năm Thể Hiện

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2021

Năm 5782 là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát, là một năm của sự xây dựng tương lai. Giê-rê-mi 1 là nền tảng; Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài!

“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh-thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:11-12‬ ‭
Một năm để tái thiết lập “Nhà Chúa”!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-09-2021
http://www.luathiengvn.cơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Từ sứ điệp đầu năm 5782 của MS Tiến Sĩ Robert Heidler

Khước Từ

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2021

Các cơ cấu “tôn giáo” nào đã và đang liên tục khước từ lẽ thật? Đây là một chứng cớ xác thật là Thần Lẽ Thật không ở với chúng. Hãy nhìn xem bông trái của các cơ cấu này.

“Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại với các ngươi.” – Giăng 14:17-18‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta không cần tranh cãi, chỉ cần nhận biết những hành vi, việc làm của các cơ cấu ấy.

Xem trái biết cây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Con ở Trong Cha, Họ ở Trong Con!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2021

“Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con trong thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. Bây giờ họ biết rằng những gì Cha ban cho Con đều đến từ Cha. Tất cả những gì của Con là của Cha, những gì của Cha là của Con, và Con được tôn vinh qua họ.” – Giăng 17:6-7, 10‬

Chúng ta có nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ không?

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Cầu Nguyện Cho Em

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2021

Nhắn tin của Chị A:
Em rất bận bịu việc gia đình và con cái nên không có thì giờ học lời Chúa hay để nhóm họp. Xin các ACE cầu nguyện cho em biết ý Chúa.

Phản hồi:
Rất vui lòng yểm trợ trong việc cầu thay. Thế nhưng, chúng tôi có vài dòng bình luận và nghi vấn như sau:
1. Chị cần làm một quyết định về thự tự chính yếu trong cuộc sống. Trọng tâm của cuộc sống là gì và là ai? Ai đang ngự trên ngôi của lòng Chị? Đây là một quyết định cá nhân. Sự cầu thay của những người thân cận không thể nào đi ngược lại quyền quyết định cá nhân. Chính Chúa cũng đã ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa ấy.

2. Hiện giờ Chúa đang nói gì về nan đề Chị nêu lên? Chúa không tây vị bất cứ một ai và Ngài sẽ truyền phán trực tiếp với những ai tìm kiếm ý chỉ của Ngài cho đời sống của họ.

3. Sự tương giao giữa mỗi cá nhân với Chúa là một việc riêng tư trong nơi kín nhiệm. Không ai có thể tìm kiếm Chúa thay cho chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta, con dân Chúa luôn luôn hiệp ý để cầu thay cho những ai đang đối điện với nghịch cảnh.
Nguyện xin Chúa gia tăng các ACE trong mọi lĩnh vực. Chúa đang ở gần với những tấm lòng tìm kiếm Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Đoán Định

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2021

Một nguyên tắc cơ bản trong việc học lái xe, xe hơi hoặc xe gắn mấy là trọng tâm của tầm nhìn.
Nếu muốn giữ bánh xe thẳng trong lối đi, chúng ta chỉ cần chăm chú nhìn vào lằn kẻ trên đường phân đôi với hướng ngược chiều. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào lề đường thì tự nhiên bánh lái sẽ chệch về hướng tầm nhìn.

Nói tóm lại, mắt chúng ta sẽ “hướng về” lối chúng ta bước đi. Lời Chúa nói về điều này rất rõ ràng trong Ga-la-ti 5:16, theo bản dịch Amplified:

“Nhưng tôi nói, hãy thường xuyên bước đi trong [Đức Thánh Linh] [tìm kiếm Ngài và đáp ứng với sự hướng dẫn của Ngài], và sau đó bạn chắc chắn sẽ không thực hiện mong muốn của bản chất tội lỗi [phản ứng bốc đồng mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời và các giới luật của Ngài] . ”

Có nghĩa rằng, những điều gì chúng ta đặt làm trọng tâm sẽ đoán định hướng đi của cuộc sống. Cũng vậy, khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, trong sự hiện diện của Chúa thì bóng tối sẽ lùi xa.

Nếu tư duy chúng ta luôn mang lấy một khuynh hướng tiêu cực thì hãy cảnh báo. Tại sao chúng ta luôn nhìn vào những sự vướng mắc, quanh co mà không nhìn thấy sự dẫn dắt tốt lành của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống? Có thể nào chăng những chấn thương lòng của tỳ vết tâm linh của quá khứ đang giới hạn tầm nhìn của chúng ta?

Nguyện xin Chúa chữa lành và mở mắt thuộc linh để chúng ta có được một tầm nhìn chính chắn vì điều này Sẽ đoán định tương lai chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Lời Nguyện Cầu

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2021

Đồng tâm hiệp một với các anh chị em để cầu thay cho dân tộc trong lúc này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ để mang lại sự chữa lành cho lãnh thổ. Xin Chúa mở mắt thuộc linh cho chúng ta nhìn biết để đóng lại những cánh cửa tăm tối đã hé mở thông qua những sự thông đồng gian ác và các tỳ vết tâm linh trải qua nhiều thế hệ.

“Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được.” – Ê-sai‬ ‭22:22

Đây là một thời điểm để chúng ta xoay hướng và trở về với tình yêu ban đầu. Nguyện xin sự nhân từ Chúa liên tục được khai phóng thông qua tất cả những ai đang là những ống dẫn để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong hiện cảnh. Chúa là tốt lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2021

Lịch Trình 28 Ngày Cầu Nguyện Cho Sự Chữa Lành và Chiến Thắng

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2021

Bất cứ lúc nào bạn nhận được trọng tâm cầu nguyện 28 ngày này, hãy bắt đầu vào Ngày thứ nhất, và bước vào thời gian này để được khôi phục toàn diện và vượt qua! Bạn có thể tìm thấy bài đăng mỗi ngày trên trang Facebook Glory of Zion International của chúng tôi, @GZIOfficial Instagram Stories và trang web của chúng tôi https://bit.ly/3ylGpiS

Ngày 1:
“Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến.” – 1Thê‬ ‭5:23‬
Hãy công bố rằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống bạn được Chúa chữa lành để tiến vào một quá trình khôi phục toàn vẹn.

Ngày 2:Đọc và suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Lu-ca 18:35-43
Đừng bỏ lỡ cơ hội khẫn thiết kêu cầu Chúa ban ơn cho chúng ta! Khi Chúa đặt nghi vấn Ngài có thể làm gì cho bạn, hãy trình bày một cách thẳng thắng thành thật, chớ ngại ngùng.

Ngày 3: Suy gẫm lời Chúa trong Giăng 5:1-17 và học thuộc lòng câu 17.
Chúa đã biết rõ tình huống của người đàn ông này. Ngài biết rõ tình cảnh của bạn. Ngài đã nêu lên một nghi vấn, “Ngươi có muốn được chữa lành không?”
Nhưng người này lại cắt nghĩa dài dòng về tình trạng của mình thay vì trả lời câu hỏi của Chúa. Đừng nói vòng vo nữa, hãy nhận lãnh ơn phước của Chúa.

Ngày 4: Suy gẫm hai phân đoạn – Thi Thiên 16 & Công Vụ 17:24-28
Nhiều người trong vòng chúng ta đã trải nghiệm những chấn thương lòng. Chìa khoá then chốt để vượt qua tỳ vết chấn thương chính là sự tái thiết lập ranh giới của bạn. Điều tiên quyết là Chúa biết rõ tình cảnh hiện tại của bạn. Ngài đã chỉ định thời gian và nơi chốn. Trong việc thiết lập lại ranh giới của bạn, bạn phải bắt đầu quản lý tất cả các kích thích một cách mới mẽ. Khi Đức Chúa thiết lập vườn Ê-đen, Chúa đã có một dự tính cho sự mở rộng và gia tăng vườn Ê-đen trên khắp đất.Đừng nới rộng ranh giới của bạn cho đến khi bạn xử lý mọi lĩnh vực của những cội rễ đau buồn và chấn thương trong đời mình. Hãy cẩn thận canh chừng xem xét mọi việc tiến vào ranh giới của bạn. Chúa đang ở gần, hãy tìm kiếm và nắm bắt để gặp Ngài!

Ngày 5: Chúa có một kế hoạch cho bạn!
Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 55: 8-11. Hãy nhớ rằng đường lối của Ngài không giống như ý chúng ta. Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Giê 29:11. Hãy cầu xin Chúa ban cho một niềm hy vọng mới nảy sinh trong tim bạn.

Ngày 6: Đọc Rô-ma 8.
Hãy suy ngẫm về câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4: 7. Hãy để Thánh Linh của Chúa đổi mới và biến đổi tâm trí bạn. Công bố Rô-ma 12:1-2 trong bầu khí quyển nơi bạn đang cư ngụ.

Ngày 7: Nắm lấy sức mạnh của sự phục hồi.
Đọc Giô-ên đoạn 2. Đức Chúa Trời có thể loại bỏ tất cả những sự cướp phá của “châu chấu”. Ngài có thể khôi phục mọi mất mát của bạn. Hãy để Chúa mang lại những gì bạn cần cho tương lai của bạn.

Ngày 8: Bạn có một tương lai!
Hãy để Chúa tái tạo những mong đợi của bạn. Học thuộc lòng những câu gốc trong Châm Ngôn 13:12 và 10: 28-30. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho hy vọng nảy sinh trong bạn.

Ngày 9: Đọc Phi-líp 3:10, Rô-ma 5:18, và học thuộc lòng Rô-ma 8:1.
Hãy hũy phá sức mạnh của sự lên án và tự thương hại bản thân. Kẻ thù lên án nhưng Đức Thánh Linh thì cáo trách. Trong quá trình thử thách, kẻ thù sẽ nhắc nhở bạn về mọi thứ bạn đã từng làm sai. Chúng cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy hối tiếc rằng bạn đang phải chịu đựng điều này. Đức Thánh Linh đến để an ủi và cáo trách chúng ta. Hãy chào đón Sự viếng thăm của Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin một đặc ân mới của Ngài. Hãy công bông bố xin Chúa kích hoạt các ân tứ trong bạn mạnh mẽ hơn tất cả những gì kẻ thù dang xuyên tạc. Giữa khi trải nghiệm những vết chấn thương lòng và sự trống vắng trong tâm hồn, Đức Thánh Linh sẵn sàng ban ơn để mang lại sự tươi mới cho các anh chị em.

Ngày 10: Học thuộc lòng và suy gẫm Châm ngôn 18:14.
“Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?”
Sự suy sụp tinh thần xảy ra khi những khó khăn trong cuộc sống đè bẹp khả năng phản kháng của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành thể xác cũng như linh hồn và tinh thần của chúng ta. Hãy làm một sự chọn lựa để nắm lấy điều này vì Chúa mong muốn bạn được khôi phục toàn vẹn.

Ngày 11: Học thuộc lòng và suy gẫm 1 Giăng 3: 8.
“Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.”
Đấng cứu chuộc, Yeshua, đã làm trọn sứ mệnh của Ngài. Hãy cầu xin Ngài khai phóng sự khôn ngoan và mặc khải để đánh bại các kế hoạch của kẻ thù.

Ngày 12: Đọc Mác 5: 25-34.
Sẽ luôn có một đám đông mà người ta phải vượt qua. Người đàn bà này đã đến kỳ tuyệt vọng, nhưng Chúa đã thừa nhận và giải cứu bà ra khỏi một chu kỳ của quá khứ. Hãy chạm vào Ngài để bắt đầu mùa trọn vẹn mới. Đọc Lu-ca 17: 11-19. Đừng dừng lại bằng cách chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Hãy noi gương của một người phung kia, ông ta đã trở lại với Chúa với lòng biết ơn về sự chữa lành của Ngài và đã nhận được sự phục hồi toàn vẹn. Đọc Lu-ca 7: 36-50. Khi bạn được nhiều sự tha thứ, hẳn nhiên, bạn sẽ bầy tỏ nhiều hơn thế nữa. Hãy dành thời gian để bày tỏ tình yêu thương của bạn với Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn.

Ngày 13: Đọc Ma-thi-ơ 8: 5-13.
Đức tin được liên kết với thẩm quyền. Khi chúng ta phục tùng thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trong cuộc sống của chúng ta như thể nào, thì tầm mức đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng và củng cố như thể ấy. Đức tin là yếu tố chiến thắng mà dân sự của Đức Chúa Trời được sở hữu trên đất. Hãy xem xét cấu trúc quyền hạn của bạn và câu trả lời của ban cho các câu hỏi được nêu lên đây.

Ngày 14: Đọc và suy gẫm 1 Cô-rinh-tô 13: 12-13.
Tôi khuyến khích các bạn nên đọc phân đoan này trong một số bản dịch khác nhau. Đấng Mê-si, Yeshua, đã giáng thế đến vì tình yêu thương, và Nước Đức Chúa Trời sau đó được thành lập dựa trên tình yêu thương đó. Mọi việc Chúa làm đều dựa trên tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta không bày tỏ tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và cho những người khác, khải tượng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trên bạn để bạn có một chọn lựa tốt lành, ấy là theo đuổi tình yêu trong mọi sự trong chiến thắng.

Ngày 15: Đọc Giê-rê-mi 1.
Đừng sợ những tiếng nói lấn áp bạn. Chúa đang ban cho bạn sức mạnh thiêng liêng mà không một thế lực thù địch nào có thể vượt qua được!

Ngày 16: Đọc Giăng 12: 35-36. Học thuộc lòng và suy ngẫm Rô-ma 12:21.
Đừng cho phép sự tối tăm xâm lấn bạn. Hãy bước đi trong ánh sáng và chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Công bố phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ hưng thạnh hơn giai đoạn đầu!

Ngày 17: Tôi muốn khuyến khích bạn đọc sách Gia-cơ. Hãy suy gẫm Gia-cơ 4:6 và hoc thuộc lòng Gia-cơ 4:7.
Đừng bao giờ quên rằng bạn có một kẻ thù, một kẻ thù nghịch, ma quỷ, là kẻ xảo quyệt. Hãy phục tùng Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì chúng sẽ lìa xa anh em.

Ngày 19: Đọc Khải Huyền đoạn 2 và 3.
Đọc to lên những lời hứa dành cho những người có một tinh thần chiến thắng. Bây giờ hãy đọc Khải Huyền đoạn 12 và ghi nhớ câu 11. Một lời làm chứng đắc thắng và hãy công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh để đánh hạ các ác linh. Kẻ thù chắc chắn không muốn hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải lại trở thành những lời làm chứng; khi chúng ta có được một lời chứng của sự chiến thắng thì quyền năng đắc thắng tức là bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ lật đổ chiến lược của ma quỷ khởi đầu với sự đắc thắng ấy. Hãy xác nhận sự lựa chọn của bạn để trải nghiệm mọi xung đột khiến lời làm chứng của bạn trở nên vững chắc.

Ngày 20: Đọc Hê-bơ-rơ 4.
Hôm nay là một ngày chiến đấu để bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Đừng dừng lại cho đến khi bạn đến gần ngôi ơn phước để tiếp nhận ân sủng và sự thương xót của Chúa trong cơn thử thách.

Hơn Thế Nữa!

Ngày 1, Tháng 8, Năm 2021

Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Giê-su không chỉ là một nhịp cầu để chúng ta được làm hòa lại với Thượng Đế, nhưng Ngài đến để giải thoát chúng ta, Ngài đến để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta!

“Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ.” – I Giăng‬ ‭3:8‬b

Vì thế khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài ở trong chúng ta để hoàn tất ý chỉ Đức Chúa Cha trên đất. Ấy là, chúng ta sẽ làm mọi việc Chúa đã làm khi Ngài còn sống trên đất này và chúng ta sẽ làm nhiều điều lớn hơn nữa!

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” – Giăng‬ ‭14:12‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Khi Đấng Công Bình Ra Trận!

Ngày 19, Tháng 7, Năm 2021

Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vạch trần sự gian ác của các cơ cấu Ma-môn đang hoành hành trên đất Việt, chúng đang đánh cướp dân nghèo.

“Khốn thay cho những kẻ lập luật không công-bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công-bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn-khó trong dân ta, lấy kẻ góa-bụa làm miếng mồi, kẻ mồ-côi làm của cướp!

“Tới ngày thăm-phạt, khi họa-hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu, và để sự vinh-hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu-tù, và ngã dưới những kẻ bị giết!…

“Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.” – ‭‭Ê-sai‬ ‭10:1-4‬

“Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.” – Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭28:6-7‬

Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Ngài. Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để giải cứu chúng con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Ruộng Đồng Mùa Gặt

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Chúng ta mỗi người đều có sự kêu gọi để bước vào mùa gặt và mỗi bối cảnh cá nhân đều khác biệt. Có người bước vào mùa gặt trọn thì giờ, có người thì đồng ruộng chính là nơi chúng ta đang sinh hoạt hằng ngày.

Nó có thể là nơi phố chợ, nơi chốn việc làm kinh doanh, nơi chúng ta sinh hoạt thăm viếng, các tiệm tạp hóa, nhà thương, nhà thuốc, tiệm ăn, trong gia đình với người thân xa gần, bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng ta!

Ruộng đồng mùa gặt không hề bị giới hạn trong thời gian và khoảng cách. Lắm lúc Chúa lại ban cho tôi cơ hội đang khi trên chuyến xe lửa trên đường đến sở làm, có khi tại trạm xe buýt hoặc tại quày mỹ phẩm, v.v. Bất cứ nơi nào khi Chúa Thánh Linh mở cửa cơ hội để chúng ta chia sẻ hầu bày tỏ tấm lòng của Chúa với một thế gian bị hư mất.

Những khoảnh khắc mùa gặt này thật là siêu nhiên, nhất là khi Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một lời khải tỏ nào đó và đối tượng sẽ nhìn biết Chúa qua các lời thông sáng mang lại sự khích lệ hoặc sự chữa lành cho cá nhân đó.

Đôi khi, Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta mở lòng cho ra để bày tỏ tình yêu Chúa một cách cụ thể… Vì thế, chúng ta cần bén nhạy để tiếp thu ý Chúa trong lúc ấy. Chúa sẽ dùng chúng ta để chuyển tải Lời Ngài một cách nhanh nhẹn và chính xác đúng theo nhu cầu thuộc linh của cá nhân đó. Có lúc chúng ta gieo và có khi chúng ta gặt.

Hãy sẳn sàng trong mọi lúc mọi thì vì đồng lúa đã chín vàng!

“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:14-15‬ ‭VIE1925‬‬

Xin Chúa khai phóng tất cả để mỗi người trong chúng ta trở nên những con gặt hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2921
http://www.luathiengvn.com

Chiêu Cờ Đánh Lạc Hướng

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Đây là lúc, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để phân biệt và nhìn biết sự thật. Trong thời kỳ chuyển đổi của một mùa gặt mới, chúng ta cần nhận định một cách rõ ràng thật giả.

Hãy nhớ rằng mục tiêu chính yếu của kẻ thù linh hồn chúng ta là “cướp, giết, và hủy diệt!” Vượt qua tầm nhìn nhận định về những việc mắt thấy tai nghe, hãy nhìn xem các cơ cấu cốt lõi và những mưu mô của sự cướp giựt chúng ta đang chứng kiến nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã có sẳn nhiều chiến lượt siêu nhiên để khai phóng và giải cứu con dân Ngài hầu mở rộng mùa gặt!

Vì thế, mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là tối quan trọng. Chúng ta cần nhìn biết danh tánh của mình trong Đấng Christ và nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Khoảnh Khắc Của Mùa Gặt

Ngày 9, Tháng 7, Năm 2021

Hiện cảnh chúng ta đang đối đầu là một cơ hội để chúng ta nhìn biết Chúa và sự vận hành của Thần Ngài. Chúa đang ban cho chúng ta những cơ hội hiếm có để bước vào những lĩnh vực mới và chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lạ. Hãy trông đợi và nắm bắt những khoảnh khắc của Mùa Gặt Chúa đang mang đến cho chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-07-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvietnam #luathiengvn #khoanhkhacmuagat

Khước Từ Hay Chấp Nhận?

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2021

Bạn có bao giờ trải nghiệm sự “khước từ” từ chính cá nhân mình? Có nghĩa rằng, chúng ta phản đối những ý niệm nào đó có vẽ là sai lầm hoặc quá mới mẽ đến nỗi phản ứng đầu tiên của chúng ta là sự từ chối ngay trước khi chúng ta suy gẫm hoặc quan sát các dữ kiện về điều đó.

Có lắm lúc những phản ứng này đến như “chớp nhoáng” và có vẽ là “tự nhiên.” Thật ra không có gì sai lầm khi chúng ta từ chối hoặc không chấp nhận một tư tưởng, một lời mời nào đó hoặc từ chối ngay cả những việc mà “dường như” là công nghĩa. Có lúc những việc đó không ở trong thời điểm Chúa chỉ định, có lúc nó là những việc Chúa không kêu gọi chúng ta trong mục vụ. Vì thế, sự lắng nghe tiếng Chúa để làm theo và đi trong thời điểm của thiên đàng là việc tối quan trọng.
Điều tôi muốn chú tâm về “sự khước từ” ở đây nằm vào một phương diện khác hơn là những điều mà chúng ta biết rõ không ở trong ý Chúa và hẳn nhiên những hành vi thuộc về sự tối tăm thì lắm lúc chúng ta cũng không cần cầu nguyện để thăm hỏi ý Chúa và chúng ta cần làm một quyết định “chớp nhoáng” về những việc này.

Tôi muốn nói về những sự phản hồi có tính cách hoặc tiềm tàng trong tư duy, có khi nó nằm ở ngoài ranh giới của sự quyết định cụ thể của chúng ta. Ví dụ như có những tì vết tâm linh của dòng họ hoặc của lãnh thổ nơi chúng ta cư ngụ khiến chúng ta khước từ Lẽ Thật của Chúa. Có lắm lúc, sự khước từ này xuất nguồn từ những sự dạy dỗ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời.

Thế thì, làm sao để chúng ta có thể phân biệt những sự khước từ tiềm tàng trong huyết mạch của chúng ta? Điều này thật quan trọng vì nếu chúng ta không nhạy bén, e rằng chúng ta sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa Chúa đang mở ra. Vì Ngài đang mở đường và ban cho nhiều chiến lược nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị trói buộc vì những chấn thương lòng của quá khứ hoặc vì những cánh cửa tăm tối vẫn còn hé mở thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những thời cơ thuận lợi đến từ Chúa! Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh, mở rộng tâm trí chúng ta để nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mọi lúc.

Có khi phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là muốn đổi thừa cho người khác, đổi thừa cho ngoại cảnh. Có thể lắm, một ai đó đã vi phạm đến chúng ta, nhưng dầu gì chăng nữa Chúa đang chăm chú nhìn xem sự phản hồi của chúng ta.

Nếu khi một sự việc nào đó xảy ra khiến chúng ta phản hồi một cách “kiệt liệt” trong “đau đớn tổn thương quá mức”, khác thường hơn những lúc khác, hãy cảnh báo, vì nó là một dấu hiệu của một ung nhọt đang bị kích thích.

Ngay lúc đó chúng ta cần làm điều gì? Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn. Riêng với cá nhân tôi, khi nhận diện ra một cái xốc dầm trong mối tình cảm hoặc trong tâm linh, điều đầu tiên là tôi nhờ cậy Chúa và đến với Ngài xin Chúa bày tỏ nguồn gốc của sự việc. Tuy thế, có lắm lúc tôi không thể làm điều này ngay tức thì nhưng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, khi chúng ta hướng lòng về Chúa, Ngài sẽ có nhiều phương cách để bày tỏ mặc khải của Ngài để soi sáng sự việc, những sự việc sâu thẫm trong lòng người.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, chữa lành mọi tâm bệnh để chúng ta luôn có một tấm lòng mở rộng chào đón Lẽ Thật, chào đón sự thật về con người của chúng ta và lắng nghe tiếng Chúa truyền phán. Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta đồng hành để tương tác với Ngài trong Mùa Gặt, trong nhiều việc cần được hoàn tất trên khắp đất.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #luathiengvietnam #KhuocTuHayChapNhan

Thời Vàng Son!

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2021

Hội Thánh con dân Chúa hiện đang trải nghiệm một thời kỳ vàng son, vì ánh sáng của Mặt Chúa thông qua chúng ta sẽ được chiếu sáng giữa nơi tăm tối.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” – Ê-sai 60:1

“Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” – Ê-phê-sô‬ ‭5:14‬

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Điều Trông Mong

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2021

Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn với nhiều sinh hoạt hằng ngày, với những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, và hẳn nhiên với mục đích đời đời Chúa chỉ định cho từng cá nhân.

Gần đây, trong những mối liên hệ Chúa làm mới lại qua nhiều năm xa cách, tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh muốn xác chứng vài điều cốt lõi:

1. Chúng ta hy vọng đạt được các mục tiêu nào vào cuối cuộc đời trên đất này?

2. Sự thành công trong mục vụ?

3. Sự mở rộng vương quốc Chúa để mang lại sự phóng thích cho nhiều con người?

4. Những thành đạt tốt đẹp trong cuộc chạy đua thuộc linh?

Amen! Tất cả những mục đích tốt đẹp này là một phần hoặc là bông trái của sự gia tăng Chúa muốn ban cho chúng ta. Thế nhưng, tôi thiết nghĩ có vài điều quan trọng hơn nữa vào cuối đời của một con người, ấy là:

Chúng ta đã “yêu” những con người hư mất như Chúa yêu chúng ta chăng?

Chúng ta đã thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với những con người từng “đi qua đời” chúng ta chăng?

Chúng ta đã gặp Chúa như Ngài từng mong đợi trải nghiệm những khoảnh khắc “Mặt đối mặt” với chúng ta chăng?

Chúng ta đã trải nghiệm sự “biết Chúa” như Ngài biết chúng ta chăng?

Bạn ơi, hãy nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm trên đất này cần đặt trên nền tảng của mối liên hệ trong giao ước với Chúa. Mọi việc khác chỉ là bông trái tự nhiên xuất nguồn từ mối tương giao của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Thời Cơ

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Hội thánh con dân Chúa đã liên tục tha thiết cầu thay để nhìn thấy một mùa gặt rộng lớn. Tạ ơn Chúa, trong những nghịch cảnh hiện thời, giữa cơn khũng hoảng kinh tế, trong đại dịch toàn cầu này, hãy bước vào mùa gặt.

Đây là một thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng nhau chổi dậy để mở rộng vương quốc Chúa. Đức Chúa Trời đang biểu dương Danh Xưng Ngài trên khắp đất. Chớ nên buồn rầu lo lắng vì Chúa đã đi trước để dọn đường cho chúng ta.

Giữa cơn bách hại, Chúa Giê-hô-va Nissi, Ngài là Đấng cờ xí, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta.

Trong cơn nghèo đói, Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu.

Giữa cơn đại dịch, Ngài là Đấng chữa lành.

Giữa mọi thử thách gian truân, Ngài là Đấng giải cứu.

Đức Chúa Trời Bình An là Đấng chúng ta đang thờ phượng.

Hãy đến với Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Lòng Trông Cậy Trong Sự Biết Chúa

Ngày 23, Tháng 6, Năm 2021

Chúng ta có thể tạo nên nhiều kỷ luật cho bản thân để tự “buộc mình” đặt lòng tin cậy vào Chúa. Điều này nghe thật dễ làm phải không bạn?

Thế nhưng tại sao trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã phải liên tục tranh đấu với “cái tôi” của mình trong sự vâng phục hoặc trông cậy Chúa?

Có một yếu tố quan trọng trong sự “trông cậy” Chúa, ấy là, những trải nghiệm cá nhân trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong mối liên hệ bạn bè hoặc với những người thân của chúng ta, nếu chúng ta đã từng trải nghiệm sự gần gủi để tìm biết cá tính của những người thân yêu, bạn bè, lòng trông cậy giữa chúng ta với những đối tượng ấy sẽ được liên tục thiếp lập, xây dựng và tăng trưởng qua những sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày.

Cũng thế, khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ với Chúa trong giao ước, lòng trông cậy nơi Chúa của chúng ta sẽ trở thành một phản ứng tự nhiên. Hẳn nhiên chúng ta sẽ vẫn phải là một quyết định hằng ngày để đến với Chúa khi đối diện với những sự thử thách khó khăn trong cuộc sống và Chúa sẽ liên tục vùa giúp chúng ta có được một đời sống đức tin vững mạnh.

Hãy nhớ rằng trận chiến cốt lõi của chúng ta không chỉ để vượt qua mọi khó khăn hoặc để được Chúa nhậm lời cầu xin nhưng nó chính là một chiến trận để chúng ta giữ vững đức tin hoặc là lòng trông cậy nơi Chúa. Tất cả đều được gồm tóm vào trọng tâm của mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Nếu sự nhậm lời của Chúa không xảy ra theo sự suy diễn của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa liệu có bị sứt mẻ gì không? Hay điều đó chỉ là một động cơ để chúng ta tìm biết và thuận phục ý Chúa theo đường lối và thời điểm của Ngài?

Lòng trông cậy Chúa của chúng ta cần đặt trên nền tảng của sự “Biết Chúa”, tức là mối tâm giao mật thiết với Ngài. Khi chúng ta nhìn biết tấm lòng của một ai đó, lòng trông cậy của chúng ta với con người đó sẽ được xây dựng và tăng trưởng trong quá trình của mối liên hệ đó.

Hãy ở trong Ngài. Hãy đến với Ngài để biết rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như thể nào. Lúc ấy, sự trông cậy Chúa chỉ là một việc tự nhiên, dễ dàng vì, chúng ta biết rõ tình yêu sâu đậm của Cha Thiên Thượng là như thế nào. Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ vơi; từ đây cho đến đời đời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Trở Về Với Nền Tảng

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha và thuộc tánh của Ngài. Ngài là ai? Ngài là Đấng “Ta Là” (the I AM), Đấng Hiện Hữu. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất về trời và luôn mãi trong cõi đời sau.

Điều thứ hai không kém phần quan trọng. Ấy là, chúng ta cần nhìn biết danh tính của chính mình. Chúng ta là ai trong Đấng Christ? Chúng ta là con của Đấng Tối Cao. Sự nhìn biết này chỉ có thể thấu hiểu từ mối liên hệ trong Giao Ước với Chúa. Có nghĩa rằng chúng ta khó có thể thấu hiểu sự liên kết chặc chẽ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương nếu chúng ta không trải nghiệm sự tương giao mật thiết hằng ngày với Đấng Sinh Thành.

Những gì Chúa truyền phán để hướng dẫn bạn trong hiện cảnh là để cho bạn nhìn biết Ngài. Những lời làm chứng của bạn về sự giải phóng và dẫn dắt của Chúa là điều khích lệ cho tất cả. Thế nhưng, nếu một ai đó ao ước được trải nghiệm sự vận hành của Thần Chúa, nhưng lại “rập khuôn” theo sự dẫn dắt của Chúa cho bạn thì… e rằng những sự việc này chưa chắc lại là sự dẫn dắt Chúa ban cho cá nhân đó.

Hãy nhớ rằng Chúa có nhiều phương cách, có lúc Ngài truyền phán cho người bệnh dầm mình xuống sông và bởi sự vâng lời Chúa họ đã được chữa lành. Có lúc Ngài truyền phán cho người què hãy chổi dậy và vác giường mà đi, v.v. Chúa muốn chúng ta lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài cho mỗi hoàn cảnh riêng biệt.

Vua Đa-vít đã luôn luôn cầu vấn Chúa trước khi ra trận. Có lúc Chúa cho ông một chiến lược xông ra đối nghịch trực diện với quân thù. Có lúc Chúa bảo ông đi vòng phía sau về hướng cây dâu, rồi sau đó lắng nghe tiếng gió lây động trên đầu nhành cây và chỉ xông lên khi ông nghe được tiếng gió vì lúc ấy Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi đầu để giải phóng dân sự Ngài.

Đây là lý do tại sao chúng ta không nên thiết kế những phương pháp và công thức cho con dân Chúa “thực hiện” để tiếp nhận những điều thuộc về Chúa và cũng là lý do chúng ta không nên ép buộc hoặc đoán định hướng đi cho từng cá nhân. Chúng ta có thể chia sẻ những mô hình thuộc linh, nhưng sự dẫn dắt của Chúa cho từng cá nhân là cho chính cá nhân đó tìm biết ý Chúa trong mối tương giao hằng ngày.

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và danh tính của chúng ta trong Đấng Christ qua mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Chúa.

Hãy Đến Với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Về Chúa

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta suy gẫm về Chúa, tầm nhìn của chúng ta về Ngài là như thể nào?

Chúng ta có nhìn thấy Chúa như một Đấng nào đó xa vời mà chúng ta không thể đến gần chăng?

Hoặc chúng ta nhìn thấy một Đấng đầy dẫy quyền năng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng sửa trị hoặc đoán phạt chúng ta chăng?
Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghĩ rằng Chúa chỉ nhậm lời của những con người được ơn nào đó nhưng lời cầu nguyện của chính cá nhân mình thì không được nhậm? Tôi đã từng có tầm nhìn sai lệch này qua những sự dạy dỗ sai lầm. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết vì Ngài nhìn biết tấm lòng của chúng ta!

Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghỉ rằng chúng ta cần trở nên tốt hơn để được xứng đáng nhận lãnh ơn phước Chúa chăng? Hẳn nhiên nếu chúng ta vượt qua ranh giới ra khỏi vòng bảo vệ của Chúa, thì chúng ta không thể đứng vào một vị trí chính chắn để tiếp nhận ân sũng của Ngài.

Chúng ta có khuynh hướng “lập công” chăng? Tức là noi theo những quy luật giáo điều khắc khe của khuôn khổ “tôn giáo” mà lại chối bỏ mối liên hệ với Chúa? Nói tóm lại chúng ta có lắng nghe Chúa truyền dạy qua sự cảm động của Đức Thánh Linh hay chỉ làm theo các phương pháp và sự dạy dỗ của con người mà thôi?

Chúng ta có nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chăng? Ngài là Đấng Sinh Thành, là Cha của linh hồn chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương!

Tất cả cần được dựa trên nền tảng của mối tâm giao trực tiếp, trong giao ước Chúa. Chúng ta CHỈ BIẾT VỀ Chúa hay chúng ta thật sự BIẾT Chúa????

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Đắc Thắng Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Bí quyết của một cuộc đời đắc thắng không tuỳ thuộc ở ân tứ và tài năng của chúng ta; nó cũng không tuỳ thuộc vào nguồn tài chánh của mục vụ hoặc tổ chức; nó không tuỳ thuộc vào các mối liên kết trong tổ chức.
Hãy xem trong II Sử Ký 20, phân đoạn này cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đi đầu, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta trong mọi tình huống.

Dân sự Chúa đã phải đối đầu với kẻ thù và trong lúc ấy Chúa ban Giô-sa-phát một lời hứa chắc chắn về trận chiến trước khi dân Ngài xông vào chiến trận.

“Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh-hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi…”

“Đương lúc chúng khởi ca-hát và ngợi-khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy đều bị bại.” – II Sử-ký‬ ‭20:17‬, 22‬

Sự chiến thắng thuộc về Chúa và khi chúng ta xông vào chiến trận trong Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, kẻ thù sẽ phải tháo chạy!

Hãy tiếp tục tìm kiếm Mặt Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Hallelujah. Sự đắc thắng thuộc về Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Niềm Vui Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Niềm vui này không xuất nguồn từ ngoại cảnh; nó không đến từ bất cứ một điều gì khác; nó không đến từ mục vụ. Hẳn nhiên khi chúng ta bước đi để làm theo những gì Chúa Thánh Linh cảm đồng chúng ta có được một niềm vui mới trong ý chỉ Chúa.

Nhưng niềm vui trung thực đến từ những giây phút chúng ta trải nghiệm sự hiện diện trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ở trong mối liên lệ giao ước với Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 16 và I Sử Ký 16:

“Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ, Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát. Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống. Trước Mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thi-Thiên 16:10-11

“Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài, Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh của Ngài.”
‭‭1Sử‬ ‭16:27‬

Khi chúng ta đồng hành với Chúa, trong sự hiện diện của Mặt Ngài, niềm vui và sức mạnh sẽ là những ấn chứng tuyệt vời trên chúng ta và trong cuộc đời chúng ta là những ống dẫn thô sơ để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất.

Đúng thế, niềm vui của chúng ta đến từ Cội Nguồn của sự sống, từ Đấng Sinh Thành; Ngài là Cha của linh hồn chúng ta.
Hãy đến với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-202

Bình An Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Sự bình an thật là một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Chúa Bình An là Đấng đang ở cùng con dân Ngài.

Khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời trong mối tương giao mặt đối Mặt, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom, tức là một thuộc tính của Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và thông qua chúng ta là những ai thuộc về Chúa. Trong bản dịch nguyện thủy, từ Shalom có nghĩa rằng không có gì thiếu thốn hoặc thiếu hụt tức là sự trọn vẹn hoàn mỹ không có một tỳ vết.

Sự bình an của Chúa, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom mang lại sự yên nghỉ cho linh hồn chúng ta và là một sự chữa lành cho mọi tâm bệnh và thể xác. Khi chúng ta cầu nguyện hoặc chúc phước cho một ai đó, lời cầu bình an là một lời cầu xin tốt đẹp về một thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Ngày nay, dân Do Thái liên tục xử dụng từ này như một lời chào thăm tốt lành với người thân yêu xa gần.

Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài và ban cho họ sự bình an của Ngài. (Xem trong Dân Số Ký 6:26-27‬)
Giăng đoạn 14 là một phân đoạn tuyệt vời mô tả tình yêu của Chúa qua thông điệp của tình yêu Chúa được thể hiện qua trạng thái của “sự ở trong Chúa.” Và, trong đoạn này, Chúa nhắc đến một lời hứa ơn phước quan trọng Ngài dành cho chúng ta:

“Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.” – Giăng‬ ‭14:27‬ ‭

Đúng vậy, khi chúng ta liên tục bước đi trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an của Chúa Bình An. Trong sự diện thánh, Mặt Ngài sẽ liên tục chiếu sáng để chữa lành mọi bệnh tật và linh hồn chúng ta sẽ đi vào sự yên nghỉ thật trong Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

“Động Cơ Tình Yêu” Trong Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Thật ra không có một công thức điển hình nào để chúng ta “Thực Hành Sự Hiện Diện”, tức là không có một phương pháp nào để chúng ta luyện tập về việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì sao? Vì sự ở trong Chúa hoặc liên tục cảm nhận sự hiện diện của Chúa được đặt trên nền tảng của mối liên hệ, và, trong sự tương giao mật thiết chúng ta đến gần Chúa để nhìn biết Ngài trong giao ước.

Nếu một ai đó nghĩ rằng “Tôi đến gần Chúa để đón nhận điều này hoặc điều kia…”, không khéo chúng ta sở hữu một động cơ ở ngoài ranh giới của mối liên hệ giao ước với Chúa, vì tất cả đều không được dựa trên một nền tảng nào khác hơn là bản thể chân chính của Đức Chúa Trời; ấy là, Ngài chính là cội nguồn của Tình Yêu.

Đúng thế, những ơn phước ở trong sự hiện diện của Chúa chỉ là bông trái tự nhiên, nhưng chính chúng không là mục tiêu tối hậu. Hẳn nhiên, “Thực hành sự hiện diện” đòi hỏi một điều kiện tiên quyết quan trọng, ấy là, một sự quyết định trong chính con người của chúng ta để ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa.

Sự quyết định này không gì khác hơn là lòng tình nguyện đi theo Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài, nhưng Ngài ban cho con người quyền tự do chọn lựa và quyết định. Ngài đã không tạo dựng nên những “rô-bô, người máy”. Ngài yêu chúng ta một cách vô điều kiện và vì thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền quyết định thượng đỉnh. Nếu chúng ta vâng theo lời khuyên dạy của Chúa, chúng ta sẽ được phước, nếu không, Chúa vẫn yêu thương, nhưng vì các định luật thuộc linh Chúa đã thiết lập, chúng ta sẽ ở ngoài vòng ranh giới của ơn phước Chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ có quyền quyết định để đến gần Ngài trong mối tương giao mặt đối Mặt. Và điều đó đòi hỏi một phần tử quan trọng, “tình yêu” trong giao ước để chúng ta “thực hành sự hiện diện” của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Vậy thì, những chướng ngại vật nào đang ngăn cản chúng ta đến gần Chúa? Có phải chăng là do những sự dạy dỗ sai lầm chúng ta bị vướng mắc trong quá khứ? Những khuynh hướng và đường lối của tư duy, kiến định của các giáo điều vu vơ là những rào cản khiến chúng ta không thể đến với Chúa trực tiếp? Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có đủ “ơn” để tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa? Chúng ta có giống như con dân Chúa xưa kia trong đồng vắng không dám đến gần Chúa mà chỉ muốn nghe Lời Chúa qua Môi-se không? Hẳn nhiên, Chúa sẽ xử dụng nhiều công cụ để chia sẻ Lời Ngài, nhưng thật ra, Chúa đã dựng nên con người để ở trong mối tương giao trực tiếp với Ngài.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm động, động chạm đến mỗi người trong chúng ta. Xin Ngài chữa lành mọi chấn thương lòng của những chu kỳ tối tăm của quá khứ. Xin Ngài giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của các thế lực tối tăm, của những kiến định sai lệch xuất nguồn từ các giáo điều rườm rà do con người thiết kế. Chúa là tốt lành và Ngài mong muốn con dân Ngài nhìn biết thuộc tánh chân chính của Ngài, Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây chính là một nền tảng và động cơ đích thực để chúng ta bước vào và liên tục ở trong sự hiện diện của Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Thực Hành Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Một câu trong Anh Ngữ, “Practicing the Presence of God” thường được dùng để mô tả một trạng thái khi chúng ta “thực hành sự hiện diện của Chúa”. Nó không chỉ là một trạng thái của việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa, nhưng là một chủ động của cá nhân mình để bước đi và liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa.

Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời là Thần vì thế sự thờ phượng thật là khi chúng ta thờ phượng Ngài với tâm thần và lẽ thật. Vậy thì, sự thờ phượng tức là khi chúng ta thờ phượng trong sự hiện diện của Ngài và điều này có thể được diễn tiến 24 trên 24 hay không? Hay là chúng ta chỉ bước vào sự hiện diện của Chúa trong những buổi nhóm họp tại hội thánh hoặc ở trong những buổi cầu nguyện tuần hoàn tập thể và cũng có thể là trong những thì giờ riêng tư khi chúng ta dành riêng một khoảnh thời gian trong ngày để thông công với Chúa?

Đức Chúa Trời là Đấng “Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại”; Ngài là Đấng đầy dẫy năng quyền, không có thì là khó cho Ngài. Ngài là Đấng biết hết mọi việc và Ngài đang hiện diện ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới đất và bên dưới đất.

Thế thì, chúng ta có thể bước vào và liên lục ở trong sự hiện diện của Chúa từng giây phút và ở bất cứ một nơi chúng ta hiện đang có mặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày; ngay cả trong giấc ngủ của chúng ta, khi tâm trí không hoạt động, nhưng tâm linh của chúng ta vẫn có thể thông công với Chúa.

Nói tóm lại, sự hiện hiện của Chúa đang bao trùm trên khắp đất và vì thế, nếu chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa là vì “đường giây” của sự thông công của chúng ta với Chúa bị nghẹt ngòi hoặc là chúng ta không mở lòng để trò chuyện với Ngài. Sự trò chuyện này không hẳn chỉ ở trong hình thức của sự cầu thay, hát ngợi khen, nhưng nó mang nhiều hình thức khác nhau.

Với tất cả những ai đã từng trải nghiệm ‘tình yêu’ trong mối quan hệ, bất cứ một mối quan hệ nào, giữa vợ với chồng, giữa bạn bè, giữa những người thân yêu, có lắm lúc chúng ta gần gủi với những người thân của mình mà không hề mở miệng nói một lời. Nhưng chúng ta cảm nhận sự tương giao ấm áp, gần gủi trong những giây phút ấy.

Tôi thiết nghĩ, đây chính là một trạng thái của sự việc “ở trong Ngài”, là khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa đêm, ngày tức là ngày và đêm. Hallelujah. Đây là một nguồn phước hạnh lớn nhất của những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Việc gì sẽ liên tục xảy ra khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa? Hãy nhớ rằng, các bánh trần thiết trong Đền Thờ đã được “bảo kê” trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên trên đường đến Đất Hứa, mặc dù họ đã phạm tội với Chúa, nhưng ở trong sự hiện diện Chúa, giầy họ không bị mòn, áo họ không hề bị rách. Thật là một điều kỳ diệu phải không bạn?

Chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ siêu nhiên một cách tự nhiên khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không cần tìm kiếm, nhưng các dấu kỳ phép lạ này sẽ đi theo chúng ta trong trọn cuộc hành trình từ đất về trời.
Đây là một sự thật điển hình cho tất cả và chúng ta có thể khởi đầu cuộc hành trình đó ngay trong giây phút này, với mối liện hệ mật thiết thông qua Đấng Trung Bảo, thông qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá.
Với những ai đã là con cái Đức Chúa Trời, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khao khát Chúa, như một con nai cái thèm khát dòng nước vậy. Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Tầm Nhìn Tích Cực

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta nhìn biết và lắng nghe được những gì Chúa đang truyền phán, chúng ta sẽ có được một tầm nhìn đắc thắng. Vì sao? Vì Chúa là Đấng Đi Đầu, Ngài là Đấng đột phá mọi bế tắc, Ngài là Đấng mở đường khi không còn lối thoát.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn tích cực trong mọi thì vì Chúa sẽ luôn luôn là Đấng chiến thắng, khắp nơi mọi chốn trên mọi nẻo đường của cuộc đời chúng ta, từ nay cho đến đời đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Đã Được Trọn!

Ngày 9, Tháng 6, Năm 2021

“…Mọi việc đã được trọn…” – Giăng‬ ‭19:30‬

Chúng ta không thể lập công hoặc làm gì khác hơn là tiếp nhận ân sũng Chúa qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus trên Thập Tự Giá. Dấu kỳ và phép lạ không do lời cầu nguyện hoàn mỹ hoặc tùy thuộc vào sự ‘được ơn’ của chúng ta.

Sự tốt lành của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sự hiện diện của Chúa qua mối liên hệ của chúng ta với Ngài và do sự “động lòng thương xót” của Chúa. Danh Xưng Đức Giê-hô-và Ra-phê, Đấng Chữa Lành, sẽ được liên tục bày tỏ với những ai thuộc về Ngài. Chúa đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài. Thuộc tính của Chúa là một việc tự nhiên được tỏ ra trong mọi thì, trên khắp đất với những ai ở trong giao ước Ngài.

Đây không là một điều chúng ta có thể học từ phương pháp này đến phương thức kia, vì, điều này xuất nguồn từ bản thể của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn trở nên những nhân chứng về sự tốt lành của Chúa, chúng ta cần tương tác với Ngài trong mối liên mệ mật thiết hằng ngày. Điều này có nghĩa là gì? Đây là sự đồng hành với Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và nó khởi đầu với sự vâng phục!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiến Lược Trong Sự Hiện Diện

Ngày 31, Tháng 5, Năm 2021

Các chiến lược cầu thay siêu nhiên đến từ Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời chưa bao giờ bại trận vì Ngài là Đấng bách chiến, bách thắng. Đây là lý do vì sao, Chúa đã khuyên dạy về sự thờ phượng thật và cũng là một chiến tuyến các thế lực tối tăm đang tìm cách lấn át để khống chế con dân Chúa.

Tất cả đều xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì với chúng ta trong nơi kín nhiệm?

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 31-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Gia Đình Đấng Christ

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2021

Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta ở trong mối tương giao với Ngài.

Hãy nhớ lại mô hình từ buổi sáng thế. Ngài dựng nên A-đam theo ảnh tượng Ngài. Rồi sau đó Ngài dựng nên Ê-va làm bạn đồng hành với A-đam và cả ba, Chúa, A-đam và Ê-va tương giao trong mối liên hệ của một gia đình mỗi ngày tại vườn Ê-đen.

Trong xuyên suốt Thánh Kinh, Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng yêu thương của Ngài đối với dân Chúa. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi một mình, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng từ nay cho đến tận thế, đời đời!

Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng Chúa để ở trong gia đình Ngài nói riêng, và ở trong đại gia đình của Đấng Christ nói chung, tức là vương quốc Chúa.

Chúng ta là gia đình của Chúa trên đất này. Vì thế, mối liên hệ cá nhân giữa mỗi người trong chúng ta với Chúa là quan trọng hàng đầu trong cuộc sống và từ nơi chốn ấy, chúng ta sẽ bày tỏ tấm lòng của Chúa với anh em mình, với một thế gian đang tìm kiếm Lẽ Thật.

Mọi việc khác, như gia đình vợ chồng, cha mẹ, anh em, mục vụ, việc lành, việc nghĩa và các sinh hoạt hằng ngày sẽ được triển khai từ mối liên hệ riêng tư của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Động Lòng Thương Xót

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về những khoảnh khắc của các phép lạ Chúa làm trong Tân Ước, chúng ta nhìn thấy một điểm tương đồng chính yếu.

Nó bao gồm trong câu … “Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót…”

“Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.” – Ma-thi-ơ‬ ‭20:34

“…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.” – Mác‬ ‭1:40-41‬
Hóa bánh cho năm ngàn người…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều… Mác‬ ‭6:34-44

Hoá bánh cho đoàn dân theo Ngài… “Ta thương-xót đoàn dân nầy: Vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn.” – Mác‬ ‭8:2‬

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc… Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:36-38‬

“Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc! Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan-tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ.” – Lu-ca‬ ‭7:13-15‬

Điều này cho chúng ta nhìn biết một điều cơ bản, Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ vì sự động thương xót của Ngài. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian đang trải nghiệm sự tan tóc, bệnh tật, đói nghèo, bị áp chế?

Chúng ta chỉ có thể cho ra những gì chúng ta sở hữu. Ấy là tình yêu của Chúa và trong mối tương giao hằng ngày, tấm lòng Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và qua chúng ta, một ống dẫn thô sơ, qua lòng thương xót của Chúa cho những người cần biết đến Danh Ngài.

Dấu kỳ và phép lạ chỉ là bông trái của sự thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với thế gian. Thế thì, chính chúng ta cần ở trong sự thông công mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp. Chúng ta sẽ biết Chúa như Ngài biết chúng ta và lúc ấy sự bày tỏ tấm lòng của Chúa sẽ là một việc tự nhiên khi chúng ta trở nên một với Đấng Christ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Nao-ô-mi và Ru-tơ

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về Lễ Mùa Gặt, tức là Lễ Ngũ Tuần, chúng ta không thể nào không nhắc đến câu chuyện của Bà Nao-ô-mi và Ru-tơ (Ru-tơ 1-4.)

Lễ Mùa Gặt là một thời điểm đánh dấu sự khôi phục trong Giao Ước và sự gia tăng của Chúa trong mọi lĩnh của cuộc đời con dân Ngài.

Sự khôi phục của Chúa được thể hiện qua cuộc đời của hai người phụ nữ này được xem như một mô hình tuyệt vời Chúa mong muốn chúng ta nắm bắt để bày tỏ ý chỉ của Ngài trong mọi mùa và nhất là trong thời điểm của Lễ Mùa Gặt!

Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh nhằm Lễ Hội Mùa Gặt không là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng là ý chỉ của Chúa để gia tăng hội thánh Ngài vượt bực và là một hiện tượng siêu nhiên để mở rộng vương quốc Ngài.

Chúng ta nhìn biết Bô-ô như hình bóng của Chúa Giê-xu, để chuộc lại tất cả những gì Bà Nao-ô-mi đã mất. Những sự mất mát lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, vì bất cứ một lý do gì chăng nữa, Chúa là Đấng duy nhất, có thể phục hồi chúng ta một cách trọn vẹn qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, tức là sự cứu chuộc của Ngài, qua Thập Tự Giá.

Không những Ngài chỉ ban cho sự cứu chuộc của linh hồn, nhưng Ngài muốn gia tăng chúng ta bội phần. Hãy xem lại trong Công-vụ 17:6, giới chính quyền trong thời đó gọi dân Chúa là “kẻ làm cho thế giới đảo lộn”, vì các dấu kỳ phép lạ, vì sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực của hội thánh sau khi họ nhận lãnh báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Tất cả cho Mùa Gặt!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bằng Đức Thánh Linh và Bằng Lửa 🔥

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng báp-tem chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

“Bởi dân-chúng vẫn trông-đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền-phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt.” – Lu-ca‬ ‭3:15-17‬ ‭VIE1925‬‬

Nếu các anh chị em là những ai là con cái Chúa, không có dịp tiếp xúc hoặc thông công với các hội thánh địa phương và các tôi con Chúa, các bạn vẫn có thể nhận được phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa. Vì sao? Vì Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng làm báp-tem cho chúng ta.

Hãy đến với Ngài ngay trong giây phút này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bí Quyết Then Chốt

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Hãy suy gẫm vài bí quyết cốt lõi của các nhân vật trong Thánh Kinh:

1. Áp-ra-ham: Lắng nghe tiếng Chúa trong Giao Ước.

2. Tiên Tri Sa-mu-ên: Lắng nghe và nhận biết tiếng Chúa trong đêm vắng tại Đền Thờ.

3. Tiên tri Ê-li: Lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa và liên tục ở dưới sự dẫn dắt của Ngài.

4. Môi-se: Dừng lại, xoay hướng để nhìn biết Chúa qua tiếng truyền phán của Ngài tại Bụi Gai cháy.

5. Đa-vít: Cầu vấn và lắng nghe tiếng truyền phán ngoài đồng vắng từ lúc là một mục tử chăn chiên và trong nhiều nghịch cảnh của chiến trận.

6. Sứ Đồ Giăng: Dựa ngực Chúa trong mối tương giao mật thiết và lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài.

7. Sứ Đồ Phao-lô: Có được một cơ hội gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách và ông đã nghe được tiếng Chúa truyền phán với ông.

Còn có rất nhiều nhân vật khác trong Thánh Kinh…

Còn về phần cá nhân của mỗi người trong chúng ta thì sao? Lắng nghe tiếng Chúa trong mối tương giao hằng ngày với Ngài???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.” – Giăng‬ ‭5:25‬ ‭VIE1925‬‬

Ra Khỏi Ai-cập

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Sau hơn 400 năm trong phu tù, Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng than khóc của dân Ngài và Ngài đã sắm sẵn một “Môi-se” để dẫn dân sự ra khỏi Ai-cập.

Thế nhưng, sau khi được giải phóng, con dân Ngài đã lầm bầm than vãn trong đồng vắng vì họ đã không nhìn biết Chúa là ai. Một cuộc hành trình thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, nhưng vì lòng vô tín, họ đã lẫn quẫn trong đồng vắng 40 năm và cả một thế hệ đã chết trong đồng vắng!

Biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ Chúa đã dùng tay Môi-se thực hiện, nhưng mắt lòng họ bị che khuất. Vì sao? Vì họ đã ra khỏi Ai-cập, nhưng Ai-cập vẫn còn ở trong họ!

Vì lòng yêu thương rộng lớn, Chúa vẫn cho dân Ngài cơ hội để vào Đất Hứa dưới sự lãnh đạo của Giô-suê với một thế hệ mới. Chúng ta nhìn biết rằng, Chúa có thể dẹp tan và đánh đuổi dân Ca-na-an trong tíc tắc, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn.

Ấy là, Ngài muốn con dân Ngài được tôi luyện trong chiến trận. Vì đó là một chiến lược thượng đỉnh của Chúa để bày tỏ Thuộc Tính của Ngài cho họ. Nói tóm lại, họ cần trải nghiệm Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng Cờ Xí, Đấng Chữa Lành, Đấng Cung Ứng, Đấng Giải Phóng, v.v…. Họ cần những trải nghiệm trong chiến trận để nhìn biết Chúa là Đấng Hiện Hữu; Ngài là Đấng “Ta Là” (the “I AM”).

Chúng ta thật cũng chẳng ngoại lệ. Đấng Hiện Hữu, Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, từ nay cho đến đời đời!

Bây giờ mỗi người trong chúng ta có một nghi vấn cho chính cá nhân mình:
“Ai-cập đã ra khỏi chúng ta chưa?”

Hãy chào đón những chuyển đổi và xông ra trận tiền để trải nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:3‬ ‭VIE1925‬‬

Tại Sao?

Ngày 13, Tháng 5, Năm 2021

Tại sao chúng ta không đến gần Chúa, nhưng lại muốn nhờ một người khác tìm kiếm ý Chúa cho mình?
Tại sao chúng ta ngần ngại hoặc nghĩ rằng những công việc nhà Chúa là trách nhiệm của các vị chăn bầy hoặc của các chấp sự mà thôi?

Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng người này hoặc người kia được ơn trước mặt Chúa hơn cá nhân mình?

Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có đủ chức năng để làm những điều Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta?

Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta chưa có đủ kiến thức trong Lời Chúa để bước đi theo Ngài?

Ai đã vu khống rằng chúng ta không thể nào nghe được tiếng Chúa Thánh Linh đang truyền phán với con dân Ngài?

Ai đã có ý muốn ngăn cản hoặc giới hạn những gì Chúa Thánh Linh đang muốn khải thị với con dân Ngài?

Điều gì đang làm tâm trí chúng ta bị chi phối và làm thành một ranh giới vô hình để trói buộc tâm trí hoặc tư duy của chúng ta? Những việc này có thể xuất nguồn từ chính cá nhân của mỗi một người trong chúng ta!

Hôm nay, Chúa Thánh Linh muốn giải phóng để ban cho con dân Ngài sự tự do trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Đồng Chết, Đồng Sống

Ngày 10, Tháng 4, Năm 2021

Đang trong trũng chết ô kìa
Ồ ân sũng Chúa bao la trọn lành
Con người tội lỗi tối tăm
Nhờ dòng huyết Chúa nhiệm mầu vô biên

Một lòng tin cậy nơi Ngài
Đức tin vững mạnh trong Danh Con Trời
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất Danh Ngài vô song

Chẳng ai sánh kịp với Ngài
Trong Danh Cứu Chúa Jesus năng quyền
Tình yêu, tình Chúa đại ngàn
Tẫy thanh, giải phóng trở nên con Trời

Giờ ta đồng chết với Ngài
Gô-tha, Thập Tự, qua Danh Con Ngài
Từ bờ vực thẫm đau thương
Vực ta khỏi chốn trầm luân đau buồn

Đồng ngồi với Chúa trên trời
Thần quyền thẫm vị của Ngài ban cho
Mọi điều đổi mới hôm nay
Tình yêu của Chúa phục hồi phấn Hưng

Giờ ta đồng sống với Ngài
Cùng ngồi với Chúa trị vì khắp nơi
Dấy lên dân Chúa vùng lên
Ba Miền trỗi dậy, chiến binh can trường!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-04-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ… và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
‭‭Ê-phê-sô‬ ‭2:5-6‬

Trở Về Với A-ba!

Ngày 24, Tháng 3, Năm 2021

Những sự dạy dỗ lòng vòng quấn quýt trong phương pháp, luật lệ và giáo điều là vô nghĩa khi chúng không mang lại sự giải phóng cho tâm hồn. Đây là thời điểm cốt lõi cho chúng ta trở về với cội nguồn của mọi việc, trở về với Đấng sinh thành. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta! A-ba, con xin trở về nhà Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-03-2021

www.luathiengvn.com

Niềm Vui Trong Cuộc Chiến

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2021

Niềm vui của Chúa ban cho
Niềm vui bất tận, chớ lo chớ buồn
Niềm vui tuỳ thuộc việc gì?
Niềm vui của Chúa, mọi thì khắp nơi

Niềm vui giữa lúc gian truân
Niềm vui hoan hỉ, trầm luân chẳng buồn
Niềm vui sức lực siêu nhiên
Niềm vui của Chúa, thiêng liêng từ trời

Niềm vui có một không hai
Niềm vui mừng Chúa, một bài hoan ca
Niềm vui trông đợi ý Ngài
Niềm vui của Chúa, hình hài trong Cha

Niềm vui viên mãn trên cao
Niềm vui thỏa nguyện, bước vào lòng Cha
Niềm vui chiến trận song đôi
Đánh đâu thắng đó, không thôi, vững lòng

Giữa trong trận chiến gian nguy
Đánh Đông dẹp Bắc, dân Ngài xông lên
Niềm vui trong Chúa Bình An
Trong nơi chí thánh, lời Ngài quang khai

Niềm vui sức lực thượng thiên
Không còn than khóc, ngã nghiên đâu nào!

Lửa Thiêng Việt Nam 14-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Vào Cửa Ngợi Khen!

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2021

Sự ca ngợi tôn vinh Chúa giúp chúng ta tiến vào một nơi chốn cao hơn.

Ấy là lúc chúng ta thông công với Đức Chúa Trời của sự yêu thương, là lúc chúng ta nghe được tiếng Ngài truyền phán về hiện cảnh, về ý chỉ của Ngài cho cuộc đời của chúng ta nói riêng và cho hội thánh con dân Ngài nói chung!

Hãy đến với Chúa qua cửa ngợi khen.

“Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng, Hãy hát-xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng-nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân-sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

“Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài, Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân-từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành-tín Ngài còn đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭100:1-5‬ ‭VIE1925‬‬
~~~~~~~~~~~~
“Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài trên bầu-trời về quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài vì các việc quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài tùy theo sự oai-nghi cả-thể của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi-khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca-tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và nhảy-múa, mà hát ngợi-khen Ngài! Hãy gảy nhạc-khí bằng dây và thổi sáo, mà ca-tụng Ngài! Hãy dùng chập-chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi-khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” – Thi-thiên‬ ‭150:1-6‬ ‭VIE1925

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Chú Tăm Đến Điều Gì?

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2021

Khi đọc một bài viết hoặc một lời nào đó về Chúa, bạn chú tâm đến điều gì trước nhất?

1. Ảnh minh họa?

2. Chỉ thấy những điểm ‘sai’ hoặc những điều không trùng với sự hiểu biết hoặc tầm nhìn của bạn?

3. Ý niệm của bài viết trong bối cảnh của Lời Chúa?

Điều bạn chú tâm vào nhiều nhất sẽ bày tỏ những sự việc về chính mình.

Vấn đề cốt lõi là chúng ta nắm bắt được mặc khải của sứ điệp và nhìn thấy một khía cạnh hoặc một tầm nhìn mới mẻ nào đó mà chúng ta chưa hề thấy…

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Tình Yêu Là gì?

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

“Tình yêu không chỉ là một cảm giác trìu mến, nhưng là sự mong muốn vững chắc cho người chúng ta yêu để họ có thể đạt được tất cả những điều tốt đẹp tuyệt đối nhất cho cuộc đời họ.” – C.S. Lewis

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Bông Trái Của Sự Vô Tín

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2021

Sự sợ hãi khiến một ai đó khước từ hoặc thối thoát trách nhiệm thì đây chính là một tín hiệu của lòng vô tín và điều này khiến con người đó trở nên vô cảm và thờ ơ!

“Ðoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. Vậy lẽ nào Ðức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao? Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?”” – Lu‬-ca ‭18:6-8‬ ‭BD2011‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Đang Ở Đâu?

Ngày 21, Tháng 2, Năm 2021

Khi chúng ta phải đương đầu với nghịch cảnh, tùy theo thời điểm và vụ việc, chúng ta có thể đặt ra nhiều nghi vấn có liên hệ đến nhiều vấn đề, ví dụ như:

1. Làm thế nào để kiếm ra một giải đáp nào đây cho tình cảnh này?
2. Ai sẽ là người có thể giúp đỡ chúng ta?
3. Tìm đâu ra nguồn cung ứng trong mối liên kết, hoặc cho các nhu cầu trong việc này, việc nọ, v.v…?

Mỗi người trong chúng ta có thể có rất nhiều câu hỏi khác nhau. Hãy suy gẫm về phương cách Ê-li-sê đã đối đầu với nan đề của ông như thế nào trong II Các Vua 2:13-14. Khi đứng tại mé sông Giô-đanh, Ê-li-sê cần nhìn thấy một phép lạ. Ông đã làm gì? Ông đã kêu cầu đến ai để mang lại một giải đáp siêu nhiên trong bối cảnh ấy?

Giờ đây chúng ta đang ở nơi nào? Bên bờ vực thẫm của những hối tiếc? Trong một trũng chết đầy tuyệt vọng với những nghịch cảnh rối ren mà không ai có thể thấu hiểu nỗi niềm đau thương trong cuộc sống? Hơn thế nữa, tầm nhìn của chúng ta cần được mở rộng hơn và cũng như Ê-li-sê, chúng ta cần công bố để kêu cầu đến Chúa một cách dạn dĩ.

“Đức Chúa Trời của con ơi; xin Ngài đoái thương!”

Bạn ơi, thật ra, những nơi hoang mạc này mang lại một cơ hội lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Vì Đức tin chúng ta cần được thể hiện ở một nơi chốn thực tiển, trong một khoảnh khắc cụ thể của dòng thời gian.

Ê-li-sê đã công bố một lời trong thể nghi vấn, nhưng đây không chỉ là một câu hỏi thông thường. Ông đã kêu cầu đến Đức Chúa Trời của thầy mình, tức là của Ê-li, với một Đức tin siêu nhiên và như chúng ta đã biết, Chúa đã đáp ứng khi Ngài nhìn thấy Đức tin của Ê-li-sê. Ông mong ước được đầy dẫy Thần Chúa gấp bội phần và Ê-li-sê đã bày tỏ Đức tin mình tại mé sông Giô-đanh!

“Ê-li-sê bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua.” – II Các Vua‬ ‭2:13-14‬ ‭VIE1925‬

Hãy nhớ rằng trận chiến cốt lõi chúng ta đang đối đầu là một chiến trận của Đức tin. Chúng ta tin gì và đối tượng của Đức tin chúng ta ai?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Giống Như Con Ngài

Ngày 21, Tháng 2, Năm 2021

Rô-ma 8:28 là một câu Kinh Thánh quen thuộc với chúng ta: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời…”

Thế nhưng chúng ta cũng nên suy gẫm đến hai câu kế tiếp. Ấy là, những con người được gọi, theo dự định của Chúa, theo ý chỉ trong đường lối của Ngài và trong mục đích tối thượng đã định từ trước vô cùng là để cho chúng ta trở nên, giống như hình bóng Con Ngài!

Hallelujah! Vậy thì tất cả những sự thử thách của quá khứ, của hiện cảnh và những bối cảnh của tương lai, Chúa đã biết trước và Ngài cho phép để ý Cha được nên ở đất như trời. Và mục tiêu này đã định sẵn từ khi sáng thế. Chúa tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài vì Ngài biết rõ chúng ta sẽ được liên tục trải nghiệm một cuộc sống sung mãn trong quá trình “trở nên giống như hình bóng Con Ngài!”

Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hầu bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này khi chúng ta liên tục ở trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt với Con Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.

“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình-bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

“còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công-bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công-bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh-hiển.” – Rô-ma‬ ‭8:28-30‬ ‭VIE1925‬‬

Nhân Chứng

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2021

Một mùa đầy sóng gió nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ liên tục nương mình dưới bóng cánh toàn năng. Đây là một thời cơ để chúng ta trở nên những nhân chứng sống động của các dấu kỳ phép lạ hầu thể hiện sự hiện diện của Chúa trên khắp đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Sau Cơn Giông

Ngày 10, Tháng 2, Năm 2021

Sau cơn giông, trời lại sáng. Hiện giờ chúng ta đang đối đầu với các thế lực tối tăm của thế gian.

Đức Chúa Trời, Ngài vẫn là Đấng tễ trị mọi việc trên trời, dưới đất và bên dưới đất vì Ngài là Đấng hiện hữu, hằng hữu. Ngài đã nhìn thấy sự kết thúc ngay từ buổi sáng thế.

Vì vậy, chúng ta hãy vững lòng trong hiện cảnh vì Chúa là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc.

Chúa là tốt lành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Cao Điểm

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Chúng ta thật đang trải nghiệm một thời điểm ‘lịch sử’, một giai đoạn nhân loại chưa hề trải nghiệm kể từ buổi sáng thế. Chúng ta có thể tạm kết luận như thế.

Mọi việc đã biến đổi trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, trong nhiều tầng cấp xã hội và ngay cả các quốc gia trong toàn thế giới. Cục diện của nhân loại đang diễn tiến trong một quá trình biến đổi nhanh chóng tột bực. Chúng ta không cần nhắc đến chi tiết của vụ việc. Hãy nhìn lại chỉ trong một năm qua, chúng ta không còn có thể sinh hoạt như trong quá khứ nữa vì mọi điều đã biến dạng.

Hôm nay, tôi được Chúa cảm động để viết vài dòng tâm sự với các bạn đọc. Vốn là, hôm qua, một ngày thật buồn vì phải tiễn đưa một con cái Chúa tại hội thánh nhà về với Chúa. Lời Chúa thật chính xác khi nói đến tang chế:

“Đi đến nhà tang-chế hơn là đến nhà yến-tiệc; vì tại đó thấy sự cuối-cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.” – Truyền đạo‬ ‭7:2‬ ‭VIE1925‬‬

Trong buổi nhóm này, chúng tôi được nghe nhiều mẫu chuyện đáng yêu, những sự tích ‘hài hước’ và những lời làm chứng tuyệt vời về người quá cố. Một buổi nhóm đầy ơn Chúa, vui, buồn lẫn lộn.

Buồn với những người thân yêu vì đã mất đi một người cha gương mẫu, một người chồng trung tín, một con cái Chúa đầy lòng yêu thương luôn chăm sóc những người chung quanh và cũng là một lãnh đạo gương mẫu giữa vòng con dân Chúa.

Vui với những mẫu chuyện đáng yêu về một hình ảnh của một con người luôn sống một cuộc đời hy sinh, đầy lòng nhân ái, rộng rãi đầy dẫy sự bày tỏ của tấm lòng Đức Chúa Trời trong nhiều việc.

Trên đường về và có thể nói rằng trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm qua, lòng tôi giao động vì nhiều lý do. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đã bày tỏ một điều rất tỏ tường cho cá nhân tôi. Tất cả những gì chúng ta làm trên đất này đều sẽ qua đi, nhưng chỉ có vài điều sẽ tồn tại, ấy là:

1. Cuộc đời của chúng ta trên đất này để lại những di sản thuộc linh nào?

2. Tác động của những di sản này có thể bày tỏ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời với những ai Chúa đã đặt để trong vòng ảnh hưởng của chúng ta chăng?

Nói tóm lại, chúng ta “yêu ai” và chúng ta thể hiện tình yêu của Chúa như thế nào, với ai? Di sản chúng ta để lại trên đất này có tác động gì với các thế hệ nối tiếp sau chúng ta?

Tình Yêu của Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời. Mọi việc khác rồi sẽ tiêu tan như mây khói. Thật ra, chúng ta chỉ có ngày hôm nay và, ngày hôm nay, Chúa sẽ liên tục ban cho nhiều cơ hội quý báu để bày tỏ tấm lòng của Ngài với một thế gian hay hư mất.

Nguyện xin Chúa dức dấy lòng chúng ta để sống một cuộc đời có mục đích và đầy ý nghĩa. Cao điểm của cuộc đời của chúng ta sẽ để lại những di sản nào trong hành trình từ đất về trời?

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Mưa Ngoài Trời

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2021

Mưa ngoài trời, nắng ấm trong tim
Tóc em xanh, bầu trời sáng rực
Một ánh mắt, mây Hồng ẩn khuất
Mở cửa lòng, chào đón Xuân sang

Mưa ngoài trời, anh nhớ không anh
Ôi dấu kỳ, phép lạ, ân sũng
Đồng một lòng, đánh Đông dẹp Bắc
Mở cửa trời, khai phóng gia ơn

Mưa ngoài trời, mắt không ảm đạm
Lòng vui mừng, xông ra lãnh thổ
Lời của Cha, Lời trong mặc khải
Không điều gì, quá khó cho Ngài

Mưa ngoài trời, em nhớ không em
Mùa hy vọng, không còn tang tóc
Mặt đối mặt, mắt lòng nhìn biết
Ôi tình Ngài, giải phóng dân ta

Mưa ngoài trời, một bài ca mới
Lòng hoan hỉ, vui mừng khôn tả
Mở mắt lòng, đồng tâm tình Chúa
Đồng một lòng, khai triển dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Mắt Lòng Nhìn Biết

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2021

Mắt lòng chăm chú nhìn ai?
Nhìn vào ngoại cảnh, trông nhìn ai đây?
Lòng ta ngưỡng mộ chờ trông
Chờ mong theo ý theo lòng của ta?

Nhìn lên Thập Giá Gô-tha
Hướng lòng về chốn cao hơn, về nguồn
Một lòng thỏa nguyện mong chờ
Trong nơi kín nhiệm lòng mừng hân hoan

Giữa dòng loạn lạc bôn ba
Tìm về chân Chúa, tựa nương ngực Ngài
Nhịp tim đồng một tâm tình
Đồng hành với Chúa khắp nơi trên trời

Họa may, nguy hiểm gian nan
Dấu kỳ phép lạ theo ta trọn đời
Ôi nguồn ân sũng vô biên
Giữa cơn giông tố cửa trời mở toang

Chớ phiền kẻ ác gian manh
Kìa giờ đã điểm, Chúa Cha tỏ bày
Phục Hưng đất nước chúng con
Triển khai mặc Khải, giải vây mắt lòng

Một điều khác lạ, Cha ban
Tinh thần khác biệt, như Ca-lép, kìa
Vững lòng tin cậy tiến lên
Vượt qua gian khổ, tỏ bày lòng Cha

Dẫu cho tình huống thể nào
Màn đền thờ ấy, không còn phân chia
Bước vào, vào phía sau màn
Mắt lòng nhìn biết, tai nghe tiếng Ngài

Thời cơ đã đến, bạn ơi
Chẳng gì quá khó, Thần Cha vận hành
Lửa Thiêng chiếu sáng thâu đêm
Cháy lên, chiếu sáng, nẻo đường Việt Nam

Mắt lòng chăm chú nhìn lên
Lắng lòng nhìn biết Chúa Cha trị vì
Thần quyền thẫm vị từ trên
Thiên binh của Chúa dập dìu khắp nơi

Từ bờ vực thẫm chao đao
Vùng lên, trỗi dậy xông ra trận tiền
Một ngày tươi mới mở ra
Mắt lòng nhìn biết, chờ trông nơi Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Giai Đoạn Lịch Sử

Ngày 15, Tháng 1, Năm 2021

Đây là một thời điểm có tính cách lịch sử, trong mọi phương diện của cuộc sống. Trong Anh Ngữ có một câu thường được xử dụng để mô tã một tình huống có tính cách vượt quá sự thông hiểu của con người, ấy là: “We’ve never been this way before.”, được tạm dịch là: “Chúng ta chưa từng đi qua lối này.”
Có nghĩa rằng, chúng ta đang trải nghiệm một cuộc đổi đời lớn lao, vượt quá mọi trải nghiệm hằng có trong quá khứ. Nó có nghĩa rằng, những đường lối, những giải pháp con người đã từng áp dụng trong tình huống trong quá khứ không thể áp dụng cho hiện cảnh. Vì sao? Vì mọi việc đã biến dạng một cách vượt bực và những kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta không còn là một ‘tài nguyên’ chính chắn để mang lại giải đáp cho tình huống hiện thời.

Có thể nào chăng Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời? Một thời cơ để chúng ta đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa. Nó không có nghĩa rằng chúng ta chỉ thốt lên câu “ý Chúa được nên” và buông lơi tất cả. Nó không có nghĩa rằng chúng ta rơi vào một trạng thái thụ động hoặc một trạng thái ‘thờ ơ’. Hơn lúc nào hết, đây là một thời điểm chúng ta cần lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa một cách tỏ tường.
Trong mối liên hệ với bạn bè, người thân, chúng ta không thể nào đánh giá bất cứ mối quan hệ nào khi chúng ta không có thì giờ để tâm sự, để lắng nghe trong thông công mật thiết với một ai đó. Cũng vậy, trong mối tâm giao với Chúa, nếu không khéo, chúng ta dễ bị sa vào một trạng huống “biết về Chúa”, nhưng lại “không biết Chúa”.

“Biết về Chúa” là khi chúng ta nghe được những mẫu chuyện nào đó về Đức Chúa Trời, là khi chúng ta nghe về Danh của Đấng Lạ Lùng, Đấng Chữa Lành, Đấng Cung Ứng qua một ai đó. Trải nghiệm “Biết Chúa” là khi chúng ta sờ đụng đến Ngài qua mối tương giao mật thiết hằng ngày, là khi chúng ta trải nghiệm sự chữa lành, sự an ủi của Đức Thánh Linh, sự cung ứng vô biên của Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho đời sống hằng ngày trong thuộc linh cũng như thuộc thể.

Đúng thế, đây là một thời cơ thuận lợi để chúng ta nếm biết Đức Chúa Trời là tốt lành, để chúng ta đi vào mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn thấy sự thể hiện Danh Xưng của Chúa Giê-hô-va và để chúng ta thể hiện danh Ngài trong chúng ta và “qua” chúng ta là những ống dẫn thô sơ, là công cụ của nhà Chúa.

Bạn ơi, những điều này chỉ có thể được thực hiện trong mối tương giao với Chúa cho mỗi cá nhân. Đây là lúc chúng ta nhờ cậy Chúa để cỡi bỏ chiếc áo choàng của vấn nạn “biết về Chúa”. Chúng ta không thể nào tiếp tục bước đi trong mối liên kết “vòng ngoài”, chúng ta cần nghe tiếng Chúa trực tiếp, mặt đối mặt trong mối tương giao với Ngài.

“Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta: Ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta.” – Thi-thiên‬ ‭50:15‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Như Từ Thuở Ấy

Ngày 15, Tháng 1, Năm 2021

Hôm nay chẳng khác hôm qua
Chúng ta thờ phượng Đấng ngồi trên ngôi
Chúa Cha, thành tín dường bao
Một lòng, một ý, tình Cha dạt dào

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mặc dù tình huống tan thương thể nào
Chúa Cha, Ngài Đấng hôm qua
Ngày mai cho đến đời đời chẳng vơi

Một ngày của Chúa, một ngày
Theo đường lối Chúa, Lời Ngài sáng soi
Chớ theo mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi, không đứng trong đường tội nhân

Lời Cha công bố trên cao
Giữa đường phố ấy, Thần Cha vận hành
Ý Cha ở đất như trời
Lắng lòng chờ tiếng Chúa Cha phán truyền

Ô kìa các nước bôn ba
Tình hình rúng động, dân tình chơi vơi
Bước vào, vào phía sau màn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài sáng soi

Chớ tìm, chẳng kiếm vu vơ!
Kiếm tìm phương thức luật hình khắc khe?
Vượt qua, kìa bốn bức tường
Vượt qua giới hạn, phá tan mọi xiềng

Đồng đi với Chúa hằng ngày
Như ngày nào ấy, tình yêu ban đầu
Như từ khi buổi ban đầu
Từ khi sáng thế, mắt nhìn biết Cha

Trở về với Chúa Cha yêu
Trở về chốn ấy, đồng tâm tình Ngài
Như từ thuở ấy, bạn ơi
Đồng đi với Chúa, trong tình ban sơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Đứng Vững

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2021

Các thiên binh đang đồng hành để ra trận với con dân Chúa…

“Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng.” – Êph‬ ‭6:13‬ ‭BD2011‬‬

Khi chúng ta đồng hành trong tương tác với Chúa, hãy đánh trận tốt lành và tiếp tục đứng vững trên lời mặc khải Chúa ban cho chúng ta. Khi Chúa đã truyền phán thì Ngài sẽ làm ứng nghiệm Lời Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngợi Khen

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2021

Một vũ khí thuộc linh bén nhọn chúng ta có thể xử dụng trong mọi thì và nhất là trong một thời điểm hỗn loạn trong cuộc sống hiện tại, ấy là sự ngợi khen.

Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng ngự giữa sự ngợi khen của con dân Ngài. Đây là lúc, hơn lúc nào hết, chúng ta cần ở trong sự hiện diện mặt đối mặt với Chúa để nhận biết vụ việc một cách chính xác, tức là chúng ta nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết Để quyết Định

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2021

Đức Chúa Trời vẫn còn truyền phán qua những diễn biến trong các quốc gia, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt và mở tai để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh và… chúng ta cần có một sự phản hồi để quyết định trong sự chọn lựa….
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh-hiển sấm-sét; Trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai-nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam: Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam Li-ban, Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng-động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng-động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay-thảy đều hô rằng: Vinh-hiển thay! Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức-mạnh cho dân-sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭29:3-11‬ ‭VIE1925‬‬

Một Ngày Lịch Sử

Ngày 6, Tháng 1, Năm 2021

Thật là một ngày của lịch sử… nhiều thăng trầm. Chúng ta cần nhìn biết và nắm bắt cốt lõi của sự việc. Có nghĩa rằng cuộc chiến chúng ta đang đối đầu vượt qua khỏi những điều mắt thấy tai nghe; đây là một trận chiến thuộc linh để thể hiện sự công nghĩa của Nước Đức Chúa Trời. Một trận chiến giữa bóng tối tăm và nước sáng láng!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng & Phép Lạ

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2020

Chúng ta đang ở bước vào mùa Lễ Hội Ánh Sáng và Phép lạ. Hãy để ánh sáng của Chúa trong bạn chiếu sáng để tất cả sẽ cảm nghiệm được tấm lòng của Đức Chúa Trời qua mọi việc Ngài làm trong bạn và qua bạn, ấy là, Niềm Hy vọng của Sự Sống Sung Mãn trong Đấng Christ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Tinh Thần Chiến Thắng

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2020

Đức Chúa Giê-su không còn nằm trong máng cỏ.

Ngài không còn trên Thập Tự Giá.

Ngài không còn nằm trong ngôi mộ.

Ngài đến.

Ngài hy sinh mạng sống mình để mang lại sự cứu chuộc cho nhân loại.

Ngài chịu chết.

Ngài đã chiến thắng sự chết và âm phủ.

Ngài đã sống lại.

Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta.

Ngài là thủ lãnh, Đấng dẫn đầu chúng ta trong chiến thắng và, vì thế, chúng ta cũng sẽ chiến thắng!
“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn!” – II Cô-rinh-tô‬ ‭2:14‬ ‭VIE1925‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Chuyển Đổi

Ngày 3, Tháng 12, Năm 2020

Cuộc sống của chúng ta đang được biến đổi. Có một đường rẽ phân cách mọi việc. Hiện giờ, chúng ta không thể tiếp tục trong đường xưa lối cũ nữa. Vì tình thế, cục diện của thế giới đang thay đổi và Chúa, Ngài đang mở ra một con đường mới!

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Mùa Chuyển Đổi

Ngày 25, Tháng 11, Năm 2020

Mùa này không giống bất kỳ mùa nào khác.

Lễ Tạ ơn này không giống bất kỳ Lễ Tạ Ơn nào khác.

Lễ Hanukkah này sẽ không giống bất kỳ một lễ Hanukkah nào khác.

Các mối quan hệ của chúng ta đang thay đổi. Có một đường kẽ đang được vẽ trên cát phân cách mọi việc trong mùa này.

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi; Sự thành tín của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Cũng Chỉ Là…

Ngày 17, Tháng 11, Năm 2020

Tâm tư suy nghiệm trăm lần
Ngàn lần nhớ đến tình người năm xưa
Một năm cũ kỷ qua đi
Bước vào năm mới, chôn vùi lãng quên

Tình người như gió, như mây
Thờ ơ chẳng nghĩ đến tình ban sơ
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Lòng người phôi nhạt, chẳng buồn, không lo

Đường ta, ta tiến bước lên
Tìm về Nhà Chúa, tình yêu đại ngàn
Từ trong trũng chết ô kìa
Vượt lên, đột phá, ngục tù minh oan

Dân Còn Sót Lại, vẫn còn
Vững lòng tin cậy, một lòng cùng nhau
Trận này, Chúa Đấng Nis-si
Cờ Ngài chiến thắng, Vinh Danh Con Trời

Vung tay, giương nỗi cung đồng
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên
Thời kỳ chính chiến đến rồi
Xông vào trận chiến, dân Ngài vương lên

Vượt qua, mọi chốn nguy nan
Đồng tâm tình Chúa, chiến binh can trường
Không cần suy nghĩ vu vơ
Chẳng nên thối chí, mắt chăm nhìn Ngài

Đứng nơi sứt mẽ nguyện cầu
Lời Cha công bố, phá tan mọi xiềng
Nhìn về Thành Thánh, Si-ôn
Cứng như đá lửa, quyết tâm, một lòng

Gia-vê, Chúa Đấng Đại Quyền
Mở đường, giải phóng, ban cho năng quyền
Giờ đây, ta hãy vững lòng
Chẳng còn trông cậy, lòng người, bội ơn

Mắt chăm, nhìn Chúa trên cao
Xông vào lãnh thổ, mở đường, cứu tin
Cũng là, thật “Cùng Chỉ Là!”
Lòng tang tóc ấy, xin Cha rịt lòng

Một năm cũ đã qua đi
Một con đường mới mở ra giờ này
Một lòng trông cậy muôn đời
Một tình yêu mới, vị tha, tình người!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong một khoảnh khắc “nuối tiếc”…
Có lúc những người thân cận với chúng ta lại dễ gây nên nhiều tổn thương nhất vì nhiều lý do, không hẳn là ở tại lỗi của họ, nhưng có lắm lúc lòng mong đợi của chúng ta chính là một cái bẫy của sự tổn thương ấy….

Tại Sao?

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2020

Tại sao con dân Chúa không chịu xông vào chiến trận thuộc linh?

1. Không nhìn biết danh tính trung thực và thẫm quyền của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

2. Không ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa và vì thế, không nghe biết ý chỉ của Chúa cho hiện cảnh.

3. Vẫn còn bị giới hạn trong guồng máy tôn giáo theo quy luật của con người và không nhìn biết quyền tễ trị của Đức Chúa Trời qua chúng ta.

4. Bị rơi vào một tư thế thụ động thuộc linh của tình trạng “con đỏ” do những sự dạy dỗ sai lầm; giới lãnh đạo không chịu khai phóng để triển khai ân tứ của con dân Chúa… và rồi họ chỉ có thể thốt lên lời này: “Ý Chúa được nên” trong khi chờ đợi Chúa trở lại, nhưng không thể bước ra trong Đức Tin.

Hãy cầu vấn Chúa trong giờ này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép. Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh-Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin. Hãy dùng sự bền-đỗ trọn-vẹn mà tỉnh-thức về điều đó, và cầu-nguyện cho hết thảy các thánh-đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu-nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự-do mọi bề, bày-tỏ lẽ mầu-nhiệm của đạo Tin-lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ-giả ở trong vòng xiềng-xích, hầu cho tôi nói cách dạn-dĩ như tôi phải nói.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:10-20‬ ‭VIE1925‬

Hiện Tình Đất Nước

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2020

Chúng ta đang ở trong tình cảnh nào? Và Chúa đang truyền phán điều gì trong hiện tình?

Chúng ta có thể đến gần Ngài để tìm biết ý chỉ của Ngài trong hiện cảnh chăng? Đây không là lúc để đi theo các giáo điều, quy luật và truyền thống tập tục của quá khứ!

Shalom!

Lửa 🔥 Thiêng Việt Nam – 13-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Đứng Vững và Công Bố!

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2020
Chiến trận chúng ta đang đương đầu không chỉ là cho cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ nhưng nó chính là một trận chiến để biểu hiện sự công nghĩa của nước Chúa. Đây là một thời điểm để nhìn thấy ý Chúa được hoàn thành, để đão ngược mọi tình thế trong nhiều quốc gia khắp đất!
Lửa Thiêng Việt Nam
Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2020

Chỉ Còn Một Điều!

Ngày 5, Tháng 11, Năm 2020

Đây không còn là lúc để tranh luận hoặc đi theo lý trí của con người. Chúng ta chỉ cần biết một điều, Chúa Thánh Linh đang truyền phán gì với hội thánh và ý chỉ của Chúa cho hiện cảnh là như thế nào. Hãy công bố lời mặc khải sống động cho hiện cảnh!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“CHÚA phán với Chúa của tôi, “Con hãy ngồi bên phải Ta, Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con. Từ Si-ôn, CHÚA sẽ đưa vương trượng uy quyền của Con ra để mở rộng vương quyền; Con sẽ trị vì những kẻ thù của Con. Trong ngày Con biểu dương quyền lực, dân tộc Con sẽ hăng hái xung phong; Họ sẽ tập họp thành đội ngũ chỉnh tề khi hừng đông ló dạng; Những trai trẻ sẽ quy tụ quanh Con như sương phủ ban mai.” CHÚA đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng, “Con là tư tế đời đời theo Dòng Mên-chi-xê-đéc.” Chúa ở bên phải Con. Ngài sẽ đập tan các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán phạt các dân; Ngài sẽ làm cho thây những kẻ ác chất cao thành đống; Ngài sẽ đập tan các lãnh tụ của thế giới. Ngài sẽ uống nước suối bên đường, Rồi Ngài sẽ ngẩng đầu lên cách hiên ngang đắc thắng.” – Thi‬ ‭110:1-7‬ ‭BD2011‬

Kiên Trì

Ngày 5, Tháng 11, Năm 2020

Hãy tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện cho quốc gia cho đến khi ý Chúa được hoàn thành!

“Ê-li-sê đau bệnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, đến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng: Hỡi cha tôi! cha tôi! Xe và lính-kỵ của Y-sơ-ra-ên!

“Ê-li-sê bèn nói với người rằng: Hãy lấy cung và tên. Giô-ách lấy cung và tên. Ê-li-sê lại nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy lấy tay ngươi giương cung. Vua bèn giương cung.

“Rồi Ê-li-sê đặt tay mình trên tay vua, mà nói rằng: Hãy mở cửa sổ về phía đông. Giô-ách bèn mở cửa ra. Ê-li-sê lại nói: Hãy bắn. Người bèn bắn.

“Bấy giờ Ê-li-sê tiếp rằng: Ấy là cây tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cây tên thắng hơn dân Sy-ri; vì ngươi sẽ hãm-đánh dân Sy-ri tại A-phéc, đến đỗi tuyệt-diệt chúng nó.

“Ê-li-sê tiếp rằng: Hãy lấy tên. Giô-ách bèn lấy tên. Ê-li-sê lại nói rằng: Hãy đập xuống đất. Giô-ách đập ba lần, rồi ngừng.

“Người của Đức Chúa Trời nổi giận, nói với vua rằng: Nếu vua đã đập năm sáu lần, thì mới đánh dân Sy-ri cho đến tận-tuyệt; nhưng rày vua sẽ đánh dân Sy-ri ba lần mà thôi.” – II Các Vua‬ ‭13:14-19‬ ‭VIE1925‬‬

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im-lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc-nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ-ngơi chút nào.” – Ê-sai‬ ‭62:6‬ ‭VIE1925‬‬

Chúng ta đang đối đầu với một thế lực tối tăm và cần giữ vững lòng kiên trì cho đến lúc cuối cùng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-11-2020
http://www.Luathiengvn.com

Cây Cao Im Tiếng

Ngày 18, Tháng 10, Năm 2020

Một lời chân thật ta chờ
Một lời nói thẳng, một lòng chờ mong
Cớ sao ta vẫn không lời
Vì sao ta vẫn đi vòng, quanh co?

Xin Thần Lẽ Thật viếng thăm
Đánh tan cơ cấu, rắn rồng ma vương
Trong tình yêu Chúa vô biên
Cắm vào cột sống, nhìn người biết ta

Bước theo đường cũ lối mòn?
Phong tục tập quán, nói vòng quanh co?
Bước lên, vào chốn cao hơn
Đi trong Lời Chúa, Mặt Ngài sáng soi

Giờ ta biến đổi đến rồi
Chẳng theo đường cũ lối xưa làm gì?
Một mùa chuyển đổi gia tăng
Giờ ta nhìn biết mọi điều, từ trên

Đi theo phong cách Nước Trời
Kìa dây chuẩn mực từ trời triển khai
Cây cao lên tiếng dậy vang
Chớ nên im lặng, mở lòng, quang khai

Đi trong giao ước Nước Trời
Đồng tâm hiệp một, dân Ngài vùng lên
Tiến lên vào chốn cao hơn
Triển khai lãnh thổ, phá tan mọi xiềng

Mở ra khai phóng vùng miền
Nguyện xin Thánh Ý, nước Cha thành toàn
Ở Trời như đất mọi nơi
Nói lên sự thật, tỏ bày lòng Cha

Chớ nên phán đoán sự tình
Xin tình yêu Chúa, giải vây mọi lòng
Một lời thành thật sẻ chia
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu

Cây cao giờ hãy nâng cao
Nâng cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Chớ nên im lặng, nữa lời
Rao truyền ý Chúa, Thần Cha vận hành!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Phục Vụ Ai?

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2020

Chúng ta hiện đang làm gì và đang phục vụ ai?
1. Phục vụ một tổ chức nào chăng?
2. Phục vụ một giáo chủ nào chăng?
3. Phục vụ một guồng máy tôn giáo nào chăng?
4. Phục vụ một chính thể nào chăng?
5. Phục vụ để xây dựng cho chính cá nhân mình chăng?
Dấu hiệu của động cơ thúc đẩy cốt lõi thường được thể hiện qua những giai điệu như sau:
* Không muốn triển khai ân tứ của con dân Chúa
* Áp chế qua những giáo điều rườm rà để giới hạn người khác
* Chỉ triển khai những ai có cùng quan điểm hoặc những ai ở trong tổ chức của mình
* Sợ và lánh xa những sự thể hiện của Nước Chúa có tầm hướng mở rộng
* Muốn khống chế người khác để họ “phục vụ” mình
Hẳn nhiên, không có gì là sai lầm khi chúng ta phục vụ lẫn nhau để bày tỏ tấm lòng Đức Chúa Trời. Thế nhưng, chúng ta đang làm gì và cốt lõi của động cơ thúc đẩy là gì?
Những khuynh hướng xác thịt này biểu hiện “cái tôi” của chúng ta… và không ai là ngoại lệ. Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta!
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Thất Vọng… Hay Khám Phá?

Ngày 27, Tháng 9, Năm 2020

Những thất vọng trong cuộc sống chúng ta có thể là một cơ hội để chúng ta nhìn biết tình huống của chính mình và tình huống của những sự việc đang diễn tiến xung quanh chúng ta.

Vấn đề cốt lõi ở đây không là sự khám phá một tầm nhìn thiển cận ở trong con người của chúng ta hoặc ở trong một ai đó, nhưng điều quan trọng là sự khám phá ra những tiêu chuẫn thấp kém để chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn để gia tăng.

Sự thất vọng đến khi chúng ta đặt nhiều triển vọng vào những tiêu chuẫn không chính chắn. Vì thế, khi chúng ta cảm thấy thất vọng trong một việc nào đó, trong một lĩnh vực nào đó, ấy là lúc chúng ta mở mắt để nhìn lên vào một chốn cao hơn. Vì Chúa, Ngài luôn luôn có một nơi chốn cao hơn để khai phóng và gia tăng chúng ta để mở rộng vương quốc Ngài.

Điều quan trọng hẳn nhiên là, chúng ta chỉ có thể mở rộng tầm nhìn với một tấm lòng mở rộng và tấm lòng mở rộng là một bông trái của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở rộng lòng chúng ta để nhìn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống.

Vì thế, chớ nên để cho sự thất vọng xoắn xoáy tâm trí chúng ta, vì Đức Chúa Trời, Ngài có một chương trình tốt đẹp để triển khai và khai phóng tất cả con dân Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tôi tríu-mến các chứng-cớ Chúa: Đức Giê-hô-va ôi xin chớ cho tôi bị hổ-thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều-răn Chúa.” – Thi-thiên‬ ‭119:31-32‬ ‭VIE1925‬‬

Phân Vân…

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Sau ba ngày liên tiếp nhóm họp trong dịp lễ hội đầu năm của năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch, tôi nhận được nhiều sự khích lệ qua sự chia sẻ của các tôi tớ Chúa nhưng đồng thời lòng tôi cảm thấy nặng nề vì sự cách biệt của nhiều dòng chảy giữa vòng con dân Chúa mà không biết phải dùng lời nào để mô tả sự việc này.

Tuy thế, tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ ban cho những khải tỏ, cho những ai có lòng tìm kiếm ý Chúa để mở rộng vương quốc Ngài. Vì sự mở rộng của nước Trời cần được thể hiện trên đất như lời Chúa truyền phán, “ý Cha được nên, ở đất như trời!”

Sự vinh quang của Chúa được biểu hiện trên đất khi hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời được áp dụng trên đất, tức là dây chuẩn mực công nghĩa của nước Ngài giáng xuống khiến mọi ngõ ngách cong queo trở nên ngay thẳng theo tiêu chuẩn của Chúa. Đây chính là sự thể hiện của con cái Đức Chúa Trời và muôn vật đang trông chờ sự thể hiện ấy qua chúng ta!

Nguyện xin Chúa khai phóng một tầm nhìn mới mẻ trong năm mới này. Một tầm nhìn đời đời, một tầm nhìn để khai phóng nước Chúa trong mọi tầng cấp, mọi lĩnh vực Chúa đang đặt để chúng ta. Đây là một thời để chúng ta di chuyển nhanh chóng, một thời tỉnh thức để lắng nghe và công bố lời mặc khải cho hiện tình vì Chúa muốn chuyển đổi mọi việc để hoàn thành ý chỉ của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-2020
http://www.luathiengvn.com

Hiệp Một Trong Mùa Gặt

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Tiềm năng sức mạnh của hội thánh Chúa đến từ sự hiệp một.

Sự hiệp một không có nghĩa là sự đồng ý trong mọi việc hoặc trong phương cách hoạt động nhưng sự hiệp một này được đặt trên nền tảng của sự cam kết, kết ước hoặc giao ước dựa trên mặc khải trong khải tượng.
Hãy suy gẫm đoạn Kinh Thánh trong Thi-thiên 133:

“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”

Sự hoà thuận ở đây ra từ một ý nghĩa gốc của từ “cư ngụ”, “chụm lại với nhau”, có nghĩa là những chiến binh cùng cư ngụ trong một nhà, chụm lại với nhau trong một tư thế của chiến trận để mai phục quân thù.

Sự hiệp một này chính là một từ của chiến trận. Có nghĩa rằng từ mối tương giao trong giao ước mới của Chúa, thông qua Thập Tự Giá, chúng ta có thể bước đi trong sự hiệp một trong chiến trận thuộc linh qua khải tượng của Chúa.

Điều tiên quyết ở đây không phải là sự đồng ý trong việc điều hành nhưng lại là khải tượng và trong một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch, là một năm mà sức mạnh hội thánh Chúa được chỉ định trên nền tảng chính quyền của nước Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng Hội Thánh các sứ đồ Chúa đã chỉ định trong Ê-phê-sô đoạn 4:
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬

Trong mùa mới này, chúng ta cần nhìn biết những sự liên kết của giao ước theo ý Chúa chỉ định cho chúng ta để hoàn thành những điều Ngài giao phó. Sức mạnh tập thể trong khải tượng và mặc khải của Chúa là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng nước Chúa trong mùa gặt mới này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-3020
http://www.luathiengvn.com

Bước Chân Một Chiều Thu

Ngày 14, Tháng 9, Năm 2020

Xin gởi đến các bạn là những ai đang trải nghiệm… một chiều thu lặng lẽ… Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta. Shalom!

Những bước chân thì thầm của cuộc đời
Lối quanh co khúc mắc đầy hoài cảm
Khách lữ hành lăn dài bóng chiều thu
Lòng cứ ngỡ ta đang bước trong mơ

Mơ một chiều lá Thu nhuộm thắm đỏ
Mơ những ngày thoả nguyện của Tin, Yêu
Mơ giấc mơ thanh bình của đất nước
Mơ nhìn thấy, lòng nhân ái dân gian

Bóng chiều Thu vương vấn bóng hình hài
Thu lắng đọng với bước chân thì thầm
Chiều mơ ấy lòng ta còn thổn thức
Bóng Cánh Cha, bao phủ chở che ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-14-2020
http://www.luathiengvn.com

#buocchanmotchiethu #LTVN #luathiengvn #LuaThieng

Mô Hình Nền Tảng

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2020

Đây là một thời điểm để khai phóng nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để chúng ta vượt qua những rào cản của tổ chức, của sự điều hành trong guồng máy của các cơ cấu do con người thiết lập.

Vì sao? Vì những chiến trận thuộc linh trong mùa mới này đòi hỏi một sức mạnh tập thể của hội thánh Chúa dựa trên nền tảng và sự điều hành của chính quyền nước Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể mang những sắc thái khác biệt của sự điều hành cụ thể địa phương Chúa đang đặt để chúng ta trong lúc này. Thế nhưng, sự hiệp một trong Thánh Linh để nắm bắt ý Chúa hầu mở rộng vương quốc Ngài là điều tiên quyết. Chúa sẽ sử dụng mỗi một người trong chúng ta một các khác biệt. Nhưng sự khác biệt đó không cần thiết là yếu tố để phân rẽ.

Hãy khai phóng con dân Chúa, vì mỗi cá nhân chúng ta sẽ không thể nào thực hiện để hoàn tất mọi việc theo ý Chúa. Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta những vòng ảnh hưởng khác nhau. Hãy xin Chúa mở rộng tầm nhìn, mở rộng lòng chúng ta để nhìn biết những mối liên kết cần thiết, để nhìn biết những sự tương tác quan trọng trong thời điểm này.

Chúng ta là những ống dẫn riêng biệt để chuyển tải nước Đức Chúa Trời nhưng đồng thời chúng ta là một đạo binh hùng mạnh được hiệp nhất trong mặc khải. Có nhiều sự tương tác khác nhau trong nhiều lĩnh vực Chúa ban cho. Có những mối liên hệ Chúa ban cho trong sự thông công, nhưng có những sự kết nối khác thì được áp dụng trong mục vụ cầu nguyện chiến trận hoặc trong những bối cảnh khác nhau tuỳ theo sự kêu gọi Chúa ban cho từng cá nhân.

Xin Chúa khôi phục nền tảng Hội Thánh Ngài theo mô hình Chúa đã chỉ định từ lúc ban đầu!

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #mohinhnentang #nentanghoithanhcacsudo #mohinh

Trải Nghiệm Và Biểu Hiện

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Trải nghiệm đi song đôi với sự biểu hiện

Nếu chúng ta cứ tiếp tục trải nghiệm (bất cứ vụ việc nào) nhưng lại không biểu hiện kết quả của sự trải nghiệm ấy, thì, có thể nào chăng chúng ta đang bị bế tắc?

Nếu chúng ta liên tục học hỏi nhưng không thực hành những gì chúng ta học được thì đây cũng có thể là một vấn nạn của chúng ta….

Hãy nhớ rằng cuộc sống chúng ta là một quá trình và Chúa muốn xử dụng mọi việc để khai phóng chúng ta từng hồi từng lúc, vì chúng ta là con người bất toàn và là một ống dẫn để thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong khi bước đi trên đất…

Nói tóm lại, Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội trải nghiệm để bày tỏ và mở rộng vương quốc Ngài trong mọi tình huống của cuộc đời, trong một cuộc hành trình từ đất về trời, đầy phước hạnh!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #trainghiem #bieuhien #trainghiemvabieuhien

Tôi Phải, Tôi Phải và… Tôi Phải!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2020

Nếu hai chữ “tôi phải” là một từ mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì điều này có thể là một sự vương mắc hoặc là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sao? Vì ý niệm của từ “Tôi Phải” biểu hiện cho một khuôn khổ có tính cách áp chế mặc dù nó là một sự áp chế do chính cá nhân đó thiết lập cho chính mình và nếu không khéo thì chúng ta cũng có thể dùng tiêu chuẩn đó để áp chế người khác qua những sự dạy dỗ sai lầm.

Có một sự phân biệt rõ ràng giữa ranh giới của kỷ luật thuộc linh và khuôn khổ áp chế. Ấy là, khi Đức Thánh Linh cảm động chúng ta để thực thi một Kỷ luật thuộc linh nào đó, điều này sẽ không mang lại một sự ràng buộc hoặc ép buộc nhưng chúng ta sẽ thực hiện việc đó trong ân điển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua chúng ta. Khi ấy sự sống sung mãn của Chúa được thể hiện trong mọi việc và chính Đức Thánh Linh sẽ xác chứng với chúng ta.

Chúng ta có thể nhận diện sự khác biệt này trong niềm vui mừng và sức mạnh trong một kỷ luật thuộc linh nào đó mà Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngược lại, sự áp chế để ràng buộc một con người thực hiện một kỷ luật nào đó sẽ mang lại một sự chán nản và thất vọng nếu họ không đạt được kết quả như ý muốn thông qua kỷ luật đó. Và đây chính là một đòn bẫy của ác linh “tôn giáo”!

Chúng ta sống trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta giản cách và hoàn toàn không lưu ý đến những sự việc đang xảy ra chung quanh mình. Vì nếu sự sáng Chúa ban cho con dân Ngài không được thể hiện một cách cụ thể thì thế gian sẽ không nhìn biết Chúa là ai. Chúng ta là sứ giả của nước Đức Chúa Trời và đây là một thời điểm của sự biểu hiện!

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1Gg‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011‬‬

Chìa khoá then chốt của sự sống sung mãn xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và từ nơi kín nhiệm đó Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta sự việc và hẳn nhiên đây là nguồn sự sống vô tận không mang lấy tính cách của khuôn khổ, giáo điều đầy áp chế. Vì thế, điều cốt lõi ở đây là chúng ta không cần lẫn tránh bóng tối hoặc cố gắng trong nỗ lực của xác thịt để “làm lành lánh dữ” nhưng là “bước đi trong sự sáng, trong mối thông công mật thiết với Chúa!”

Lúc ấy, chúng ta sẽ không cần sử dụng từ “Tôi Phải, Tôi Phải và Tôi Phải!” Nhưng lời nói và hành động của chúng ta được chuyển tải qua sự sống bất tận đầy năng quyền trong tình yêu Chúa để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #toiphai #aclinhtongiao #khuonkho

Niềm Vui Đau Thương!

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2021 trong Dương Lịch và năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín của năm 2020, một khởi đầu mới tuyệt vời cho chúng ta.

Những khởi đầu mới tràn ngập niềm phấn khích, vui mừng và xen lẫn nỗi đau thương.

Đó là nỗi đau của việc “buông bỏ cái cũ”. Nghe có vẻ dễ dàng, phải không bạn? Chúng ta thiết tưởng thật không có gì là khó khi phải buông bỏ cái cũ? Nhưng nếu cái cũ là một nơi thoải mái thì sao? Nó có thể mang nhiều tính chất quen thuộc, dễ chịu trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta.

Ý niệm sau đây được trích dẫn từ một tài liệu của nhà văn C.S.Lewis:

“Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong những niềm vui của chúng ta, Ngài nói trong lương tâm của chúng ta nhưng lại hét lên trong nỗi đau của chúng ta: Đây chính là một cái loa của Ngài để khuấy động một thế giới khiếm thính” – The Problem of Pain

Bạn có đang trải nghiệm sự đau đớn nào khi buông bỏ cái cũ?

Để tiếp nhận những điều mới mẻ trong năm mới này, hãy biết rằng chúng ta muốn từ bỏ cái cũ để nắm bắt cái mới. Chúa đang vận hành mạnh mẻ trong chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-3030
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #niemvuidauthuong #nammoi #buongbo #duongxualoicu

Chào Đón Năm Mới, Năm 5781

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một sự thức tĩnh siêu nhiên trong thời gian này, trong hai tuần tới này trước khi bước vào ngưỡng cửa của một năm mới trong Thánh Kinh Lịch, tức là năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín trong Dương Lịch. Chúa muốn khai phóng nhiều mặc khải tươi mới để mở đường cho chúng ta trong một mùa mới.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #nammoi5781 #chaodonnammoi5781

Tiêu Chuẩn Công Nghĩa

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong bất cứ một bối cảnh hoặc tình cảnh nào chúng ta đang đối diện, chúng ta cần bày tỏ nước Đức Chúa Trời vì muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa rằng Chúa không hề bị giới hạn trong bất cứ thương trường nào. Vấn đề cốt lõi ở đây là tiêu chuẩn của cấu trúc nào đang được thể hiện? Nếu những tiêu chuẩn này không thuộc về Chúa, nếu chúng không thể hiện sự công nghĩa của nước Trời, thì đây là một thời điểm để cầu thay cho các giới chính quyền.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng cho phép họ dấy lên và Ngài là Đấng tể trị trên mọi cấu trúc. Ngài có thể xoay hướng lòng của các vua trong một tíc tắc.

Nguyện xin Chúa dấy lên con dân Ngài là dân có thể nhìn biết tấm lòng của Ngài để bày tỏ với thế giới tối tăm hầu mang lại sự khôi phục Chúa đã chỉ định trong nhiều lĩnh vực. Chúa ban cho chúng ta thẫm quyền trong địa vị làm con để “mở và đóng”!

Hãy xử dụng những chìa khoá then chốt Chúa ban cho chúng ta trong chiến cuộc để đảo ngược mọi tình thế!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #TieuChuan #CongNghia #tieuchuancongnghia

Sự Cam Kết Trong Hiện Trường

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua Chúa đã cảm động tôi chia sẻ về sự cam kết hoặc nói một cách khác trong lĩnh vực thuộc linh, sự giao ước.
Khi chúng ta suy gẫm về sự cam kết hoặc giao ước, chúng ta nghĩ đến mối liên hệ giữa hai cá nhân trong một sự cam kết, giao ước nào đó. Tuy nhiên, chúng ta nhìn biết rằng trong sự cam kết, một lãnh thổ hoặc một vùng đất nào cũng có thể là một phần tử của sự cam kết hoặc giao ước đó.
Hãy nhớ rằng Chúa đã chỉ định các ranh giới và lãnh thổ cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời ban cho các dòng dõi giữa vòng các dân tộc một cơ nghiệp để thiết lập danh tính của họ vì thế sự khôi phục lãnh thổ gắn liền với định mệnh Chúa chỉ định cho chúng ta.
Đây là một thời điểm Chúa muốn chúng ta mở khoá cơ nghiệp Ngài đã ban cho chúng ta. Thần Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài để khai phóng sự sai phái và ban cho chúng ta mặc khải để “mở và đóng” các lãnh thổ để khôi phục vùng đất theo ý chỉ của Chúa.
Nguyện xin Chúa triển khai để bày tỏ những sự cam kết hoặc giao ước nào đó khiến cho cơ nghiệp của chúng ta bị bế tắc.
Chúa muốn mở rộng mùa gặt trong mùa này. Mùa gặt gắn liền với lãnh thổ. Lãnh thổ đầu tiên chính là tâm hồn của chúng ta và dân tình trong một lãnh thổ, một thành phố, một quốc gia gắn liền với mùa gặt. Vì thế tất cả những sự cam kết hoặc giao ước trong chúng ta, trong một lãnh thổ nào không thuộc về Chúa cần phải bị phá hủy trong quá trình khôi phục mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và chính điều này sẽ khôi phục lãnh thổ đó.
Hãy xem trong phân đoạn sau đây:
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn-nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ-đợi sản-vật quí-báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” – Gia-cơ‬ ‭5:7‬ ‭VIE1925‬‬.
Chúng ta như những nông phu được giao phó việc chăm sóc và quản lý lãnh thổ để khai phóng mùa gặt!
Đây là một thời điểm để xông vào chiến trận thuộc linh để khôi phục một con người, một lãnh thổ, một dân tộc, tức là chúng ta sẽ cần phải cắt đứt những giao ước, cam kết với thế giới tối tăm hầu tống khứ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong cuộc sống và trong lãnh thổ Chúa đã giao phó.
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đất và muôn vật trên đất, Thế-gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết, Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không, Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công-bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người. Ấy là dòng-dõi của những người tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm-kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭24:1-6‬ ‭VIE1925‬‬
#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #sucamket #giaouoc #vongcanhbonphuong

Một Thời Thể Hiện

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự biểu hiện:

1. Biểu hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời

2. Biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc làm, lời nói và hành động của chúng ta

3. Biểu hiện Chúa là ai trong hiện cảnh vì còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của bóng tối và họ đang tìm kiếm một giải đáp cho hiện trường

4. Biểu hiện sự vinh hiển của Ngôi Lời để bày tỏ Đức Chúa Cha và sự nhân từ của Ngài đối với một thế gian hư mất

5. Biểu hiện sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì lòng yêu thương vô hạn Ngài đã hy sinh Con Độc Sanh, Đức Chúa Giê-su, để chết thế cho chúng ta. Ngài đã xông vào chiến trận; Ngài đã đắc thắng tội lỗi và âm phủ!

“Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:14‬ ‭VIE1925‬‬

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #motthoithehien #subieuhien

Rượu Mới Trong Bầu Da Mới

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Các môn đồ của Giăng Báp-tít thắc mắc tại sao môn đồ Chúa lại không đi theo quy củ như họ về sự kiêng ăn trong thời điểm đó và Chúa Jêsus đã bày tỏ một lẽ thật sâu nhiệm về “rượu mới trong bầu da mới”

“Khi ấy, các môn-đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn-đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn-rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:14-17‬ ‭VIE1925‬

Nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn thấy nhìn điều mới mẻ mà Chúa đang bày tỏ với chúng ta. Chúa muốn phá hủy mọi giới hạn của tư duy, của truyền thống và của các giáo điều đó con người dựng nên. Đây là một mùa mới để tiếp nhận những mặc khải tươi mới của Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #ruoumoi #baudamoi

Tầm Nhìn

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Sau khi chúng ta nhìn biết sự thật về một điều gì đó, chúng ta sẽ có những phản hồi như thế nào?

1. Kết luận về những tác động của việc đó?
2. Xác nhận vụ việc qua dữ kiện để diễn giải lời nhận xét của chúng ta?

Hai điều trên đây thì là việc thường tình phải không bạn? Vì ai cũng có thể nhận biết sự việc qua những dữ kiện và kết luận dựa trên những việc đã xảy ra.

Thế nhưng, là con dân Chúa, chúng ta cần có một tầm nhìn khác biệt, tích cực hơn là sự nhận định qua những việc mắt thấy tai nghe.

Trong bối cảnh của hiện trường, Chúa đang muốn chúng ta nhìn biết điều gì và sau đó là ý của Chúa trong tình cảnh này là như thế nào?

Vì khi Chúa bày tỏ hoặc cho phép chúng ta nhìn biết một điều gì đó là để chúng ta thực thi ý chỉ của thiên đàng. Đức Chúa Trời là Đấng giải phóng để khôi phục chúng ta hầu hoàn thành mục đích tối thượng của Ngài tức là những gì Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế.

Vì thế, chúng ta cần lắng nghe để nhìn biết những gì Chúa đang nhìn thấy và truyền phán!

Chúa vẫn còn tiếp tục truyền phán lời Ngài cho ngay cả một cá nhân, một tập thể, cho một dòng dõi và cho cả một dân tộc, quốc gia!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta không những chỉ nhận định sự việc nhưng chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để công bố lời Ngài trong hiện cảnh! Nguyện ý Cha được nên, ở đất như trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #tamnhin

Bày Tỏ Tấm Lòng…

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2020

Những lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta vẫn còn bị ô nhiễm?

Tư duy, ý tưởng và rồi những điều này dẫn đến lời nói và việc làm. Đây là một quá trình tự nhiên.

Mạng truyền thông hoặc trang FaceBook của chúng ta có đang biểu hiện sự ô nhiễm nào chăng? Lời chia sẻ của chúng ta có mang lại sự khích lệ để giải phóng những tâm hồn còn đang bị trói buộc nào chăng?

Nói tóm lại, tất cả những việc chúng ta làm thường là sự thể hiện của những sự việc đang diễn tiến trong chúng ta và qua chúng ta.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh thanh tẩy mọi ô nhiễm trong cuộc đời của chúng ta và rồi sau đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng thực tiễn của các dấu kỳ và phép lạ vì chúng là bông trái trong sự hiện diện của Chúa thông qua những ống dẫn, công cụ thô sơ chính là chúng ta, để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trên khắp đất!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hãy Lên Đây!

Ngày 22, Tháng 8, Năm 2020

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬ ‭VIE1925‬‬

Lời khuyên mời này không chỉ dành cho Sứ Đồ Giăng nhưng là cho tất cả những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Hãy đến gần Chúa, vào chốn cao hơn để lắng nghe tiếng Ngài truyền phán cho hiện cảnh và những diễn biến theo thời điểm Chúa ban cho.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Có Liên Quan Gì Đến Tôi?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Từ “irrelevant” trong Anh Ngữ có nghĩa là “không liên quan”, không can hệ gì. Nó mang lấy một ý nghĩa sâu nhiệm hơn trong bối cảnh của tác động hoặc ảnh hưởng của Nước Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta ngày hôm nay.

Tạ ơn Chúa, chúng ta đang chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở những nơi Chúa Thánh Linh đang dấy lên những cuộc phục hưng qua những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa trong nhiều lãnh thổ. Và gần đây, thông qua những chiến dịch “Hãy Để Chúng Tôi Thờ Phượng”, “Let us worship” do Sean Feutch hướng dẫn trong nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Hội thánh, nói đúng hơn, con dân Chúa cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo” hoặc nói một cách thực tiễn hơn, chúng ta cần trở nên những phần tử tích cực, liên quan đến những diễn tiến chung quanh chúng ta để mở rộng vương quốc Chúa.

Nhiều con dân Chúa dường như có một lập trường dựa trên chiều hướng cho rằng chúng ta chỉ hoạt động hoặc liên hệ đến những điều thuộc linh mà thôi, còn mọi sự việc khác thì không liên hệ gì đến chúng ta. Đây là một sự suy nghĩ thiển cận có tính cách giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong bối cảnh hiện đại.

Hãy suy gẫm nhiều mô hình Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc đời của Đa-ni-ê, của Giô-sép, của Ê-xơ-tê, của vua Si-ru, v.v. Chúa đang dấy lên những Ê-xơ-tê hiện đại, những Si-ru hiện đại, để khai phóng nước Trời trong mọi lĩnh vực, mọi tầng cấp của xã hội!

Chúng ta cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo”, của những giới hạn của tư duy, của tổ chức và cá nhân. Vì sao? Vì Chúa là Đấng vô hạn, nước Ngài là bất tận và không có gì là quá khó cho Ngài. Chúa đã chỉ định những môi trường và bối cảnh của vòng ảnh hưởng mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở rộng lòng chúng ta, mở mắt và mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh. Còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của thế gian; họ cần nhìn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời thông qua những ống dẫn công cụ thô sơ, tức là thông qua chúng ta là con dân Ngài.

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Đảo Ngược

Ngày 20, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta đang chứng kiến sự tha hoá của con người, trong nhiều tầng cấp xã hội trên khắp vùng miền của nhiều dân tộc khắp nơi!

Thế nhưng, đây là một thời điểm then chốt để nhìn thấy sự thể hiện của nước Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng hay làm phép lạ. Ngài khiến chúng ta bước đi trên nơi cao, Ngài ban ơn để chúng ta mở rộng vương quốc Ngài.

Ngài làm những điều “không ra có” và quyền năng vô hạn của Ngài có thể đảo ngược mọi tình thế!

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống-không và hoang-vu; Ngài lật-đổ mặt đất và làm tan lạc dân-cư. Thầy tế-lễ như chúng-dân, ông chủ như đầy-tớ trai, bà chủ như đầy-tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống-không và hoang-vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy.” – Ê-sai‬ ‭24:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vì thế, chúng ta không thể tựa vào những điều mắt thấy tai nghe, nhưng vấn đề cốt lõi là Chúa đang truyền phán điều gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào trong hiện cảnh?

Khi chúng ta nhìn biết Chúa trong hiện cảnh, thì chúng ta sẽ nắm bắt được ý Ngài để công bố và tuyên xưng lời mặc khải của Chúa và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự biến đổi trong cõi thuộc thể lẫn thuộc linh!

Đây là một thời điểm then chốt để đảo ngược mọi tình thế, để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Chúa đang nói gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào và trong bất cứ nghịch cảnh nào, Chúa vẫn sẽ hoàn thành ý chỉ của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hỏi Nhưng Không Nghe!

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Có những câu hỏi thật ý, có nghĩa là người đặt câu hỏi thật sự có ý muốn tìm hiểu để kết nối hoặc tìm biết một điều gì đó về đối tượng.

Và rồi, có những câu nghi vấn được nêu lên không để tìm hiểu nhưng để áp chế người nghe tức là xử dụng bối cảnh đó như một hiện trường, khiến nó trở nên “một diễn dàng” để bày tỏ ý tưởng của chính mình. Đây là một hiện tượng của sự việc “Hỏi Nhưng Không Nghe”!!!

Trong bối cảnh này, chúng ta nhìn biết một hiện tượng khác. Ấy là, “nói một đàng, nghe một nẻo!” Có khi nó trở thành một việc ngây ngô, buồn cười, nhưng khi suy gẫm lại, chúng ta nhìn biết một hiện tượng ẩn dấu khác. Nó chính là sự cố định, không muốn chấp nhận những điều mới mẻ; có lắm lúc đây chính là những dây trói buộc chúng ta, làm chúng ta không thể nhìn thấy những khía cạnh mới, những sáng tác mới hoặc ý kiến sáng tạo mới!

Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 43:

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

Những ý tưởng, cơ cấu, thành kiến nào đang choán chận khiến chúng ta không thể nhìn biết những gì Chúa đang hành động giữa vòng con dân Chúa và trong chính dân tộc của chúng ta???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

“Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng
“Giê-su tôi đến, Giê-su tôi đến…”

Một bài hát cổ điển quen thuộc và tuyệt vời mà chúng ta vẫn thường yêu chuộng. Lời bài hát này thật sâu nhiệm và cảm động.

Những sự việc nào đang “mê hoặc” chúng ta?

Những điều gì trong cuộc sống là những vướng mắc của tâm hồn?

Những khuôn khổ, quy củ, điều luật nào đang trói buộc chúng ta?

Những mối cam kết nào đang phân rẽ làm chi phối hoặc đánh lạc hướng khiến chúng ta không thể bước vào mối tương giao mật thiết với Chúa?

Chúng là biểu hiện của những “xiềng xích, đau thương đêm mơ màng!!!” Và, Chúa, Ngài là Đấng giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của bóng tối tăm!

Hãy đến với Chúa, Ngài là nguồn sự sống đời đời không hề đổi đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tình Huống…

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Bạn đã có từng lâm vào tư thế … không đủ lời để bày tỏ những gì chúng ta chứng kiến, tức là những điều tai nghe mắt thấy? Nhất là khi trong một trạng thái mà “sự thật đang bị ngã nhào trên đường phố”?

Tôi tin chắc chúng ta đang chứng khiến những sự việc này khắp nơi, mọi chốn. Không có một nơi nào là ngoại lệ; “trắng thành đen, đen thành trắng”! Không những tình huống trong xã hội, trên báo chí nhưng thậm chí nó bao gồm ngay cả những tình huống có liên hệ đến những người thân thuộc trong gia đình chúng ta!

Đến lúc đó thì chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục ai được vì chúng ta thật đang đối đầu với một trận chiến thuộc linh. Chúng ta cần nhìn biết những thế lực tối tăm nào đang cai quản tình thế. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy…”

Khi chúng ta nhìn thấy sự suy thoái của vụ việc thì ấy không phải là lúc để đối đầu với nó qua lý lẽ và của ngôn ngữ loài người. Nếu không khéo thì chúng ta dễ bị cảm xúc lôi kéo vào những vụ việc lẫn quẩn, vô nghĩa và … bất nghĩa, nhất là khi mà mọi việc được đặt trên nền tảng của sự nghi kỵ. Lòng nghi kỵ của con người thường xuất nguồn từ những tổn thương lòng của quá khứ.

Đây là những khoảnh khắc khó xử. Vì, chúng ta cần tiếp nhận một sức mạnh siêu nhiên từ Chúa để đối đầu với sự việc. Đây là lúc mà tình yêu của Chúa cần được khai phóng trong chúng ta và qua chúng ta để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Yêu người yêu mến chúng ta thật là một điều dễ làm. Nhưng, yêu một người đầy lòng hận thù, nghi kỵ thì thật là khó!

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con dân Ngài. Chúng ta đã từng cầu xin Chúa triển khai hội thánh để mở rộng mùa gặt. Điều này đòi hỏi chúng ta mở rộng lòng mình để trải nghiệm tình yêu của Chúa và rồi chúng ta cũng sẽ “yêu như Chúa đã yêu chúng ta”!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết!

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta có thể nhìn biết vết thương lòng của một con người qua hành động, cử chỉ và lời nói của họ.
Nếu những sự việc quá khứ vẫn tiếp tục gây nên hoặc khơi dậy những niềm đau đớn âm ỉ trong tâm hồn chúng ta thì chúng chính là một dấu hiệu những vết thương lòng chưa được chữa lành.

Khi chúng ta được Chúa chữa lành trong những lĩnh vực đó, chúng ta có thể nhớ đến hoặc khi nhắc đến những từng trải dó, chúng sẽ không còn có thể khơi dậy nỗi niềm đau đớn nữa. Đây là dấu hiệu của một tâm hồn được Chúa chữa lành.
Trong vài tuần qua, tôi nghe thấy những vết thương lòng của một vài người thân trong gia đình mình và lòng tôi quặt thắt cho sự thương tích này vì chúng đã hoành hành những cuộc đời này qua nhiều năm qua!

Chúa phán với tôi rằng, “Đây là một thời điểm để trỗi dậy trong sự khải tỏ của Ngài, vì Chúa đang ra trận để đột phá mọi bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, của dòng dõi và của dân tộc chúng ta!”

Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chữa lành!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự phục hồi!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chiến thắng!

Hãy trỗi dậy để xông vào chiến trận để đột phá mọi bế tắc. Chúa đang sai phái các thiên sứ của bước ngoặt để giải phóng chúng ta!

Ngài đang khai phóng những vũ khí thuộc linh bén nhọt để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta.
Đây là một thời tiến lên, một thời trỗi dậy!

Ngài là Đấng Đi Đầu! Ngài là sự chiến thắng của chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháo Gỡ Tỳ Vết Tâm Linh (Phần 1)

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Không biết các bạn đã từng trải những điều gì trong những tuần qua? Tôi thiết nghĩ tôi không là ngoại lệ. Vì sao? Vì dường như trong thời gian gần đây, chúng ta thật đã bước vào một tầng cấp mới trong chiến trận thuộc linh!

Sự tranh chiến này có thể được thể hiện qua thể giới vật chất, nhưng nguồn gốc của nó xuất nguồn từ linh giới.

Tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh đang bày tỏ để tháo gỡ những tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính. Khi chúng ta, khi một dân tộc phạm tội, tức là từ bỏ đường lối Chúa đã chỉ định là những ơn Phước Chúa muốn ban cho chúng ta, cho lãnh thổ chúng ta; những tội lỗi ấy sẽ mở cửa cho các thế lực tối tăm là kẻ thù linh hồn chúng ta, chúng sẽ có pháp lý để hoành hành trong lãnh thổ.

Thêm vào đó là những sự thông đồng liên kết với những mạng lưới tối tăm, của Ma-môn, của ác linh “tôn giáo” tức là những cơ cấu mang lấy hình thức tôn giao bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, chối bỏ mối liên hệ mật thiết với Ngài, chối bỏ quyền phép của Thập Tự Giá; những sự thông đồng này liên kết với nhau thành một mạng lưới tối tăm để xiết chặt và khống chế dân tình của một lãnh thổ, của một vùng đất, thậm chí ngay cả một quốc gia và dân tộc.

Vì thế, Chúa đang vạch mặt để bày tỏ những thế lực tối tăm này hầu tháo gỡ những dây trói buộc, xiềng xích của âm phủ, để đánh hạ và tống khứ ác linh của sự chết đang thao túng trên đất nước của chúng ta, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang cư ngụ. Nguyện xin Chúa mở mắt mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết cốt lõi của vụ việc đang diễn biến xung quanh chúng ta.

Chúng ta có đang “đồng ý, bắt tay” với thế giới tối tăm qua các phong tục tập quán truyền thống nào chăng?

Chúng ta có đang thông đồng tức là đồng ý để hợp tác với các cơ cấu Ma-môn làm thắt chặt nguồn cung ứng mà Chúa muốn tuôn chảy qua chúng ta chăng?

Khi lòng chúng ta bị co rút, khi chúng ta từ chối mở lòng để cho ra theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ấy là lúc chúng ta đang bắt tay với Ma-môn để xiết chặt sự “ban cho” qua chúng ta tức là những ống dẫn Chúa đã chỉ định. Chúng ta nhận được ơn Phước từ trời và chúng ta chính là những ống dẫn để bày tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Thế nhưng, chúng ta đang bày tỏ điều gì, chúng ta đang bày tỏ ai qua việc làm của chúng ta???

Tôi xin tạm dừng tại đây và sẽ tiếp tục chia sẻ trong những bài kế tiếp về sự tháo gỡ các tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!
LTVN – 02-08-2020

Hủy Phá Kết Ước Với Âm Phủ

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Sự thông đồng với âm phủ mang nhiều hình thức ẩn dấu. Xin Chúa phô bày mọi vụ việc để chúng ta có thể nhìn thấy những xiềng xích trói buộc dân tộc chúng ta với âm phủ tức là sự chết.

Ác linh sự chết là ác linh của sự “cướp, giết và hủy diệt”. Nó không chỉ dửng dưng xuất hiện nhưng nó có pháp lý để ràng buộc chúng ta vì những sự “thông đồng” trong cõi thuộc linh.

Hẳn nhiên, đây không là sự cam kết mà chúng ta có chủ ý và cố định. Thế nhưng, có những sự việc trong cõi thuộc linh khi chúng ta “bắt tay” hoặc “đồng ý”, có nghĩa là khi chúng ta phạm tội thì ấy là lúc những cánh tăm tối bị hé mở khiến kẻ thù linh hồn lẽn vào trấn giữ lãnh thổ.

Làm thế nào để tổng khứ những ác linh này? Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch, một phương cách tuyệt vời để khôi phục chúng ta. Ấy là, sự ăn năn để xoay hướng, để trở về với Cội Nguồn của tình yêu, chính là Ngài!

Khi chúng ta đứng giữa chỗ sứt mẻ để ăn năn cầu thay cho dân tộc, ấy là lúc chúng ta “bước ra” khỏi tức là cắt đứt mọi liên hệ, hủy bỏ mọi khế ước, mọi cam kết với âm phủ, với sự chết.

Chúa đã hứa rằng Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống và một sự sống dư dật và sung mãn!

Đây là một thời điểm để xoay lòng, xoay hướng và ăn năn tức là xoay bỏ để giã từ đường xưa lối cũ.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt mở tai để chúng ta nhìn thấy những tỳ vết tâm linh mà chúng ta, dòng dõi và dân tộc đã từng và đang bị vướng mắc.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khai tỏ siêu nhiên để phân biệt thật, giả, để nhìn biết sự thật cốt lõi của vụ việc để sự thật sẽ không còn tiếp tục bị ngã nhào trên đường phố.

Chúa ơi xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho dân tộc chúng con nhìn biết Ngài là cứu cánh duy nhất và cuối cùng của chúng con!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng ngọng nghịu và ngôn ngữ xa lạ nói với dân nầy, Là dân Ngài đã phán, “Ðây là nơi an nghỉ, Hãy để cho những kẻ mệt mỏi được an nghỉ; Ðây là nơi yên tĩnh.” Nhưng chúng chẳng thèm nghe. Nên lời CHÚA cho chúng sẽ là: “Từng điều một, Xong điều nầy, qua điều nọ, Từng khoản một, Hết khoản nọ, đến khoản kia; Một ít chỗ nầy, một ít chỗ khác.” Ðể chúng đi tới, rồi bị ngã lui, Bị giập nát, bị sa bẫy, và bị bắt sống.

“Vậy, hãy lắng nghe lời CHÚA, hỡi những kẻ nhạo báng, Những kẻ lãnh đạo dân nầy tại Giê-ru-sa-lem.

“Vì các ngươi bảo rằng, “Chúng tôi đã kết ước với tử thần; Chúng tôi đã có hợp đồng với âm phủ, Nên khi có tai ương tàn khốc tràn qua, Chúng tôi sẽ không hề hấn gì, Vì chúng tôi sẽ dùng dối trá làm nơi trú ẩn, Dùng dối gian làm chỗ trú ngụ cho mình.” Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán,

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá móng, Một tảng đá đã được thử nghiệm, Một tảng đá góc nhà quý báu, Một nền móng vững chắc; Ai tin cậy sẽ không hoảng hốt. Ta sẽ lấy công lý làm thước đo, Lấy công chính làm dây chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn của dối trá; Lũ lụt sẽ ngập tràn chỗ trú ngụ của dối gian.

“Bấy giờ giao ước của các ngươi với tử thần sẽ bị vô hiệu hóa; Hợp đồng giữa các ngươi và âm phủ sẽ chẳng còn giá trị gì; Ðến khi tai ương tàn khốc tràn qua, Các ngươi sẽ bị nó giày đạp nát tan. Mỗi khi tai ương tàn khốc đi qua, nó sẽ bắt các ngươi, Hết sáng nầy qua sáng khác, rồi bất kể ngày và đêm, Nó chắc chắn sẽ đi ngang qua các ngươi; Ai hiểu được sứ điệp nầy sẽ chỉ còn biết kinh hãi mà thôi. Vì giường quá ngắn, nên không thể duỗi thẳng chân ra được; Còn mền quá nhỏ, nên không đủ để đắp mình, Vì CHÚA sẽ trỗi dậy, như ở trên Núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận, như ở Thung Lũng Ghi-bê-ôn, Ðể thực hiện công việc của Ngài, một công việc lạ lùng, Ðể làm công tác của Ngài, một công tác kỳ lạ. Vậy bây giờ các ngươi đừng nhạo báng nữa, Nếu không, dây trói các ngươi sẽ càng siết lại chặt hơn; Vì tôi đã được nghe từ Chúa, tức từ CHÚA các đạo quân, Một lịnh truyền, bảo phải tiêu diệt toàn xứ.” – Ê-sai‬ ‭28:11-22‬ ‭BD2011‬‬

Thể Hiện Ai?

Ngày 16, Tháng 7, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, sự tranh đấu cá nhân chỉ là hư không vì bất cứ một việc nào không biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời thì điều đó chỉ là hư không.

Làm sao để chúng ta thể hiện tấm lòng của Chúa? Ấy là khi Chúa với chúng ta trở nên một. Khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Biểu Hiện

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2020

Chúng ta đang sống trong một thời của sự thể hiện…

1. Một thời để biểu hiện danh tính của chúng ta trong thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

2. Một thời để biểu hiện Danh Xưng của Đức Giê-hô-va qua chúng ta trên khắp đất.

3. Một thời để biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua mọi việc chúng ta làm để thế gian nhìn biết Ngài là ai!

4. Một thời để biểu hiện thiên đàng trên khắp lối đi vì nước thiên đàng đang ở trong chúng ta.

5. Một thời để biểu hiện sự gia tăng để mở rộng vương quốc Ngài trên đất qua các dấu kỳ và phép lạ…. cho một mùa gặt rộng lớn Chúa đã chỉ định.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-07-2029
http://www.luathiengvn.com

Các Thế Lực “Giới Hạn”

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2019

Các guồng máy tôn giáo nào không muốn khai phóng con dân Chúa? Hãy cảnh báo và hãy nhớ rằng Chúa đã đặt để rất nhiều ân tứ trong chúng ta. Chúa tạo dựng nên chúng ta với những tiềm năng siêu nhiêu vì Ngài đã dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Chúa luôn muốn khai phóng chúng ta hầu bày tỏ tấm lòng Ngài trên khắp đất và Ngài thật mong đợi chúng ta bước lên vào chốn cao hơn, trong danh tánh và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Các cơ chế tôn giáo nào đang tước đoạt sự sống của con dân Chúa? Họ có đang là một rào cản khiến con dân Chúa không đến gần Ngài chăng? Con dân Chúa có đang vô tình thông đồng với các cơ cấu này chăng? Có thể nào chăng chúng ta đang vô tình kết ước với những quy chế, luật lệ do con người thiết kế? Vì lòng nóng cháy, chúng ta có đang vô tình tìm kiếm tiêu chuẫn của con người chăng? Xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi mọi sự khống chế của các cơ chế này, hoặc nó cũng có thể là những kiến định trong tư duy của chúng ta….

Chúa đã và đang liên tục tống khứ những cơ cấu ‘tôn giáo’ đang khống chế hội thánh Ngài. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để giải phóng chúng ta…. và hẳn nhiên, điều này sẽ được thực hiện trong chính cuộc đời của từng cá nhân, không ai là ngoại lệ, và, khi chúng ta được khai phóng rồi, thì chúng ta sẽ nhận được một sự xức dầu tươi mới để xông vào chiến trận trong lãnh thổ để cầu thay và bứng nhổ mọi gốc rễ gian ác. Hãy nhớ rằng chính tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy trước hết. Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Gia Tăng

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2020

Để làm những điều chúng ta chưa từng làm …

Để khai phóng những tiệm năng tiềm tàng trong con dân Chúa mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng….

Để giải phóng lãnh thổ và nhìn thấy sự chữa lành trong mọi tầng cấp của xã hội và sự khôi phục trong môi trường…

Để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài trên khắp đất…

Để ca ngợi tôn vinh Chúa và chinh sự hiện diện của Ngài Sẽ giải phóng chúng ta…

Để đánh chiếm lại tất cả những gì kẻ thù linh hồn chúng ta từng áp chế và cướp đoạt…

Để khai phóng sự chiến thắng Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con dân Ngài….

Đây là một thời của sự gia tăng trong mọi lĩnh vực!!!

Xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta nhìn biết những rào cản nào đang giới hạn con dân Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Sáng Chiến Thắng Tội Lỗi

Ngày 30, Tháng 6, Năm 2020

Là con cái của sự sáng, hãy bước đi trong ánh sáng vì sự tối tăm sẽ không thể nào chèn ép chúng ta.

Chúng ta không ở trong sự sợ hãi để tránh né tội lỗi hoặc điều gian ác; vì chúng ta chỉ cần ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta và bóng tối sẽ phải tháo chạy, lùi xa chúng ta!

Làm thế nào để ở trong Ngài? Những việc gì khiến chúng ta ‘vẫn còn thông đồng’ với thế giới tối tăm? Nền tảng của cuộc sống chúng ta có đang đặt trên hệ thống và giá trị của thế gian này chăng?

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1 Giăng‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-06-2020
http://www.luathiengvn.com‬‬

Nếu…

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2020

Nếu mỗi khi chúng ta suy gẫm đến Chúa thì lại có những tư tưởng như sau thì chúng ta cần cảnh giác, ví dụ như:

* nhớ đến những khuyết điểm của mình

* mang lấy một tâm trạng hối tiếc về những vụ việc trong quá khứ với những lời như: “ước gì tôi không có những ý nghĩ hoặc hành động như thế…”

* cảm nhận rằng mình “cần phải”… thế này, thế kia. Việc gì hoặc đường lối nào khiến chúng ta tự buộc tội mình liên tục?

* có những sự tự ti mặc cảm rằng mình không thể nào sống đẹp lòng Chúa

Có thể nào chăng, đây là những dấu hiệu của những cơ cấu, hoặc tư duy lệch lạc làm giới hạn và ngăn cản khiến chúng ta không thể đến gần Chúa hoặc chúng ta có một tâm nhìn sai lệch về Chúa? Chúng ta có thật sự nhìn biết địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời là thế nào không?

Nguyện xin Chúa giải phóng tâm trí để tháo gỡ những sự suy nghĩ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời, để chúng ta bước vào mối tương giao mật thiết trong Giao ước Chúa đã ban cho qua Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo duy nhất giữa chúng ta và Đức Chúa Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Khi…

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2020

Khi chúng ta nhìn biết danh tính và địa vị của mình trong Đấng Christ là như thế nào thì chúng ta có thể tránh khỏi những vướng mắc của nhiều vụ việc:

1. Sự kêu ngạo – không có gì để tự tôn vì tất cả đều xuất nguồn từ Chúa, thông qua Thập Tự Giá. Chúng ta chỉ là những ống dẫn, những công cụ của Nước Đức Chúa Trời.

2. Sự tự ti mặc cảm – không còn bị định tội và được xưng công bình qua Thập Tự Giá. Thật ra, việc này xuất nguồn từ sự tự cao và một yếu tố giới hạn khác, ấy là, chúng ta có thể đã được trưởng dưỡng trong một mô hình của văn hoá ép buộc chúng ta phải “thành công” trong mọi việc để mang lại danh thơm tiếng tốt cho chính mình và dòng dõi, tiềm tàng trong sự “giữ thể diện”!

3. Phe Đảng – điều này xuất nguồn từ ác linh “tôn giáo” khiến chúng ta bắt tay thông đồng hoặc “tuân theo” những điều luật của tổ chức để ràng buộc và giới hạn con dân Chúa và hẳn nhiên là để loại trừ bất cứ một ai không phủ phục dưới sự cai quản của giáo quyền. Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng của mọi người và Ngài muốn triển khai ân tứ của “tất cả” con dân Ngài.

Đừng lo sợ vì bạn không được một tổ chức nào đó chấp nhận. Chính tay Đức Chúa Trời sẽ mở cửa để khai phóng bạn. Ngài sẽ gởi người đến để đồng hành với bạn trong chiến trận. Ngài sẽ ban cho sự liên kết với thân thể Chúa để chúng ta có được một gia đình trong sự tương trợ. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu để mở rộng vương quốc Ngài.

Cửa trời sẽ luôn liên tục mở rộng và mặc khải của Chúa là vô tận; Ngài sẽ dẫn đường và mở cửa để bạn có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa đã giao phó cho chúng ta trong cuộc hành trình từ đất về trời. Hallelujah!

4. Bôn ba – sự bôn ba tranh đấu cho một chỗ đứng nào đó trong nhiều lĩnh vực. Hẳn nhiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần phải làm (sự xức dầu như chi phái Y-sa-ca). Chúng ta thật không cần phải bôn ba để kết nối hầu mở rộng mục vụ. Chúa đã chọn sẳn những người có đồng một tâm tình để đồng hành với chúng ta trong mọi việc Ngài giao phó!
Còn nhiều vụ việc nữa, chắc bạn cũng đã từng trải nghiệm trong tiến trình theo Chúa.
Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh và ban ơn để chúng ta nhìn biết danh tính và thẫm quyền mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Shalom!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 06-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Mở Rộng Bờ Cõi

Ngày 4,Tháng 6, Năm 2020

Sau ngày Lễ Ngũ Tuần, con dân trong Hội Thánh đầu tiên đã được khai phóng để mở rộng vương quốc Chúa. Sự gia tăng này đã khiến họ phải đối đầu với sự bách hại hội thánh Chúa và đó cũng là một yếu tố tiên quyết để họ được tiếp tục gia tăng.

Điều này thật ra không có gì là khó hiểu. Vì sao? Chúng ta nhận biết mục tiêu tối hậu của thế giới tối tăm, ấy là, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.” – Giăng‬ ‭10:10‬

Kẻ thù linh hồn của chúng ta tiếp tục đánh phá để cướp, giết và hủy diệt. Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời hơn, ấy là, Ngài liên tục chúc phước để gia tăng con dân Ngài, là những ai có mắt để thấy, có tai để nghe biết những gì Chúa đang truyền phán với dân Ngài!

Chúng ta được tạo dựng nên để gia tăng và cai quản vũ trụ này mà chính Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta. (‭‭Sáng-thế Ký‬ ‭1:27-28‬)

Ê-sai 54 cho chúng ta nhiều mô hình quý báu về sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta. Lời Chúa luôn luôn đi trước để mở đường cho con dân Ngài. Hãy suy gẫm ba câu đầu của Ê-sai 54:

“Hỡi kẻ son-sẻ, không sanh-đẻ kia, hãy ca-hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau-đớn sanh-nở, hãy hát-xướng reo-mừng, vì con-cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con-cái của đàn-bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:1-3‬ ‭

Chúng ta có đang trải nghiệm sự khô hạn, đau đớn, son sẻ trong cuộc sống thuộc linh hoặc thuộc thể nào chăng?

Lời Chúa phán rằng, hãy vui mừng lên để gia tăng theo sự chỉ định của Chúa. Nếu chúng ta không thể nắm bắt được lẽ thật này, thì có thể những sự chấn thương lòng của quá khứ của chúng ta cần được Chúa Chúa lành!

Xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy ý chỉ của Ngài trong sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Cũng Rất Giản Dị

Ngày 30, Tháng 5, Năm 2020

Không hiểu sao lắm lúc loài người chúng ta muốn tìm biết một phương cách, một công thức về sự hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời, một phương cách nào đó để nhận được ơn phước, làm sao để chiến thắng trong những vụ việc chúng ta đối đầu, v.v.

Hẳn nhiên, Chúa muốn chúng ta có được một cuộc sống sung mãn trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể. Thế nhưng, tôi cảm nhận rằng có thể nào chăng sự việc nó thật ra rất giản dị hơn lòng chúng ta suy tưởng.

Bây giờ, hãy suy gẫm một tiêu đề thôi nhé? Ấy là sự hiểu biết đường lối Chúa, sự nhìn biết Chúa là ai trong cuộc đời, trong hiện cảnh của chúng ta. Hãy nhìn biết rằng tất cả đều được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ này, thì chúng ta, không khéo sẽ đi lẫn quẫn như dân Y-sơ-ra-ên thời ấy; một chặng đường thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, thế nhưng họ đã đi lòng vòng 40 năm để tiến vào Đất Hứa.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể đến gần Chúa qua các nghi lễ, qua các điều luật, qua các phong tục quen thuộc của tôn giáo. Vì sao? Vì con người xác thịt của chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt những sự việc thiêng liêng. Và, ngoài Đức Chúa Giê-su ra, Đấng Trung Bảo, chúng ta không thể nào liên kết với Đức Chúa Trời qua bất cứ một phương cách nào khác.

Chúng ta không thể nói rằng, “Nhờ bạn liên kết với Chúa giùm tôi nhé và hỏi xem Ngài có nói gì về hiện cảnh tôi đang đối đầu không?”

Chúng ta có thể nhờ ai đó được ơn để cầu thay và chuyển tải một sự xức dầu đặc biệt nào đó. Chúa ban cho chúng ta một gia đình trong Nước Ngài để tương tác trong nhiều mục vụ. Nhưng, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa không thể nào có “một nhân vật thứ ba xen vào”.

Thế thì, những rào cản nào đang ngăn chận chúng ta không thể đến với Chúa một cách trực tiếp?

1. Tội lỗi hoặc sự không vâng lời của chúng ta? Hãy đến với Chúa và ăn năn tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ.

2. Những sự dạy dỗ sai lầm cho rằng chỉ có những ai được giáo hội phong chức mới có thể nghe được tiếng Chúa chăng?

3. Những cánh cửa tối tăm của tỳ vết tâm linh nào cần được khép lại?

Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong mối tương giao mật thiết hằng ngày và rồi chúng ta sẽ nghe được tiếng truyền phán nhỏ nhẹ của Ngài. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Thật Ra Là Vậy!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

Thật ra, Chúa rất yêu mến chúng ta.

Thật ra, Chúa có một tấm lòng vị tha và Ngài không luôn bắt tội chúng ta như lời của nhiều người từng cảnh báo… và lắm lúc lại hăm dọa chúng ta.

Thật ra, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta thịnh vượng trong mọi lĩnh vực.

Thật ra, cuộc hành trình từ đất về trời của chúng ta tràn đầy ơn phước và sự đắc thắng mà Chúa đã chỉ định.

Thật ra, Chúa mong nhìn thấy tất cả chúng ta được khai phóng, nhưng các cơ cấu ‘tôn giáo’ lại thường thiết kế nhiều điều luật để giới hạn con dân Ngài.

Thật ra, Chúa muốn tương giao với chúng ta hằng ngày chứ không phải chỉ trong ngày Chúa Nhật trong giờ thờ phượng mà thôi.

Thật ra, Chúa muốn chuyện trò để bày tỏ nhiều điều lạ lùng trong Lời Chúa trực tiếp với mỗi người trong chúng ta chứ không phải chỉ thông qua hàng giáo phẩm. Tạ ơn Chúa, Ngài sẽ đại dụng nhiều tôi tớ Chúa để chia sẽ mặc khải, nhưng hãy nhớ rằng “Chiên Ta nghe tiếng Ta…”

Còn nhiều lẽ thật nữa và Chúa sẽ truyền phán trực tiếp với những ai có lòng tìm kiếm mặt Ngài.

Thật Ra Là Vậy!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Gia Tăng Của Mùa Gặt!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

50 ngày trước ngày Lễ Ngũ Tuần Chúa đã sống lại!

40 ngày liên tục sau đó Chúa Giê-su thăm viếng các môn đồ và dạy dỗ họ về Nước Đức Chúa Trời, Ngài ban cho họ một lời Hứa của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, sau đó Ngài về trời!

Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm và họ nhận được sức dầu, mặc lấy quyền phép từ trên cao!
Không còn rụt rè, không còn ngần ngại!

Họ được sức dầu để tuôn đổ ra!

Chúng ta là những ống dẫn để khai phóng nước Chúa!

Chúng ta là tay của Chúa, là miệng của Chúa, là mắt của Chúa, là chân của Chúa trên đất này!

Đây là một thời để bày tỏ nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa để khai phóng lời Ngài!

Hãy bước ra khỏi những nơi ẩn dấu!

Hãy bước ra khỏi bốn bức tường của ngôi giáo đường!

Hãy bước đi, bước ra để tiến vào các lãnh thổ, những nơi chúng ta hiện đang cư ngụ để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời!

Hãy cởi bỏ mọi sự sợ hãi!

Hãy từ giã những đường xưa lối cũ!

Đây là một thời để chúng ta tuôn đổ ra, mở rộng vòng tay để cho ra, để nhìn thấy sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

“Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”” – Ma-thi-ơ‬ ‭28:18-20‬ ‭BD2011‬‬

Hãy công bố lời Chúa để giải phóng lãnh thổ, để chữa lành môi trường!

Hãy khai phóng ý chỉ của Chúa qua lời mặc khải để công bố sự công chính của nước Ngài!

Hãy bước ra những phố chợ nơi chúng ta sinh hoạt hằng ngày với sự vinh quang của Mặt Chúa và sự hiện diện của Ngài sẽ chữa lành nơi ấy.

Chúng ta là những nhân chứng sống động của các dấu kỳ và phép lạ!

Hãy Bước Ra!!!!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Sợ, Phản Đối, Từ Chối và rồi…. Lánh Xa!

Ngày 25, Tháng 5, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua, cả thế giới đã và đang liên tục trải nghiệm nhiều mối lo âu, sợ hãi. Nếu một ai đó không có được một niềm hy vọng như chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và vì không có được niềm hy vọng trong tương lai, không biết mình là ai và cũng không biết họ sẽ đi về đâu, thì sự việc lo âu về tương lai là một việc dễ hiểu phải không bạn?

Sáng hôm nay, Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi vài điều về những mối lo sợ trong cuộc sống hằng ngày. Thật ra sự lo sợ đến khi chúng ta nhìn biết rằng chúng ta không thể phỏng đoán hoặc có thể dàn xếp một diễn biến nào đó và điều này dẫn đến một tâm trạng thông thường mà ai cũng có thể trải nghiệm. Ấy là, chúng ta không thể cai quản sự việc theo ý muốn của mình.

Có những vụ việc nằm ở ngoài vòng kiểm soát của chúng ta hoặc nếu chúng ta không thấu hiểu sự việc vì một lý do nào đó, có thể là do một sự dạy dỗ sai lầm hoặc một tầm nhìn chưa được mở rộng, thì hẳn nhiên những sự việc mới lạ sẽ khiến chúng ta có một thái độ phản kháng, bất đồng ý kiến và tình huống này sẽ khiến chúng ta “chống lại” hoặc không chấp nhận một lẽ thật mới nào đó mà có thể Đức Chúa Trời đang khai phóng trong thế giới của chúng ta.

Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Lời Chúa, khi Ngài tương tác với con dân Ngài, với loài người, Chúa đã liên tục khuyên mời “Đừng sợ, đừng sợ và… đừng sợ!”

Thế thì, chúng ta cần có một thái độ như thế nào khi đối diện với một điều mới lạ mà có thể nào chăng, Đức Chúa Trời đang khai phóng cho con dân Ngài?

Việc gì có thể xảy ra nếu Môi-se đã làm ngơ và không đến gần bụi gai cháy không tàn kia? Hẳn nhiên Chúa sẽ làm thành toàn ý chỉ của Ngài vì không có gì là quá khó cho Ngài. Có thể lắm, Chúa sẽ kêu gọi một con người khác, một Môi-se khác để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Amen?

Nếu một điều gì mới lạ mà có vẻ đi ngược chiều với những đường lối và sự dạy dỗ quen thuộc khiến chúng ta lánh xa, phản đối, không muốn nghe thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta. Chúa Thánh Linh là Đấng khai sáng và mở mắt thuộc linh để chúng ta trở nên nhạy bén hầu nắm bắt được những đ̣iều mới lạ Chúa đang triển khai giữa vòng chúng ta.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Chỉ Một Lời

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2020

Giê-rê-mi đã nhận được một lời từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và lời ấy đã khai phóng sứ mệnh cho cuộc đời ông. (Giê-rê-mi 1:1-14)

Một lời từ Chúa sẽ điều giải mọi việc. Trong bất cứ một tình huống nào, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng Chúa truyền phán, thì linh hồn chúng ta sẽ sống!

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy.” – Giăng‬ ‭5:24-26‬ ‭BD2011‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (21-5-2020)

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn vì Ngài là Đấng Đời Đời, Đấng Tự Hữu, Ngài bao gồm cả vũ trụ, không gian lẫn thời gian. Vì thế, Nước Đức Chúa Trời là một nước không hề rúng động và cũng như Ngài, vương quốc Ngài là một vương quốc không hề bị giới hạn.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nước thiên đàng đang ở trong chúng ta và Đức Chúa Trời đặt để mỗi một người trong chúng ta vào nhiều vị trí khác biệt trong mọi tầng cấp xã hội. Chúng ta, mỗi người có một vòng ảnh hưởng khác biệt và một thẫm quyền khác nhau trong vị trí Chúa đã chỉ định.

Đa-ni-ên được ơn trước mặt các vua Ba-by-lôn và Chúa nâng ông lên trên cả dân ngoại vì sự thông sáng và linh tánh phi thường của ông. Đa-ni-ên được đặt vào hàng lãnh đạo quốc gia và Chúa đã đại dụng ông để khai phóng mặc khải, để giải cứu ngay cả những thuật sĩ ngoại bang. Chúng ta nhìn thấy sự vận hành của Thần Chúa thông qua Đa-ni-ên và thật vậy, nước Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn, ngay khi Đa-ni-ên và các bạn ông trong chốn phu tù tại Ba-by-lôn.

Những rào cản nào đang giới hạn con dân và Hội Thánh Chúa? Có phải là tư duy, tầm nhìn của chúng ta chăng? Chúng ta có một tầm nhìn mở rộng về nước Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang miệt mài tranh thủ để mở rộng tổ chức của chúng ta chăng? Sự mở rộng của tổ chức sẽ là một bông trái tự nhiên khi chúng ta cưu mang sự mở rộng của vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang chú tâm triển khai chỉ giữa vòng lãnh đạo mà đã quên bẵng rằng Chúa muốn khai phóng tất cả, tất cả con dân Ngài cần được khai phóng: nữ, nam, già, trẻ, lớn, bé!!! Chúa không tây vị một ai vì Ngài nhìn vào tấm lòng của con người.

Chúa đã dấy Đa-ni-ên lên, đặt để ông vào một vị trí then chốt trong chính quyền thời bấy giờ để thực thi ý chỉ của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng tâm trí và ban cho chúng ta sự thông sáng và một tầm nhìn mở rộng để triển khai nước trời. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn-thủ, để chia nhau trị cả nước, và trên họ có ba quan thượng-thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn-thủ phải khai-trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn-hại nào. Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng-thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh-tánh tốt-lành; thì vua định lập người trên cả nước.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Chẳng Do Phương Cách

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, chúng ta cần nhận biết một điều cơ bản về sự sống trung thực của Chúa trong chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nguồn sức sống sung mãn trong chúng ta là một nguồn nước sống tuôn trào một cách tự nhiên. Nó không là một nguồn sống nhân tạo, nó không xuất phát từ các phương cách, không do nổ lực cá nhân, không đến từ sự làm lành lánh dữ.

Sự sống này xuất phát từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trong tình yêu tuyệt đối của Ngài. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta Sẽ trở nên giống như Ngài, và rồi nguồn sự sống đó sẽ liên tục tuôn chảy qua chúng ta từ nay cho đến đời đời!

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭4:13-14‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (20-5-2020)

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Xuyên suốt trong Thánh Kinh, chúng ta nhìn biết rằng có hai chức năng thuộc linh mà Đức Chúa Trời thường chú tâm đến khi Ngài tương tác với con dân Ngài. Ấy là, chức năng “nghe và thấy”. Khi Ngài muốn khai phóng một mặc khải tươi mới nào đó, Ngài thường đặt hai nghi vấn như sau:

“Ngươi thấy gì và ngươi nghe thấy gì?”

Vì sao? Vì hai chức năng này là tối quan trọng trong việc nắm bắt ý chỉ Chúa trong hiện cảnh. Trong nhiều phân đoạn của sách Đa-ni-ên, chúng ta nhìn biết một câu rất thông thuộc mà ông đã liên tục sử dụng: “…. ta nhìn xem trong sự hiện thấy….Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt…Bấy giờ ta nhìn xem cho đến chừng con thú…Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm….Ta nhìn xem, cái sừng đó….Khi ta nhìn xem sự đó….Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đương nói…”

Thế thì, những rào cản nào đang làm chúng ta bị phân tâm? Những nhu cầu thuộc thể nào chăng? Những nhu cầu tình cảm? Những phương pháp, công thức và giáo điều? Sự không vâng lời hoặc chúng ta không thể nghe tiếng truyền phán của Chúa cho một tình huống nào đó chăng?

Dầu nan đề có thể bị ẩn dấu chăng nữa, Chúa vẫn đang tìm kiếm những tấm lòng ăn năn thống hối và Ngài sẽ lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một sự bừng tỉnh tươi mới để chúng ta xoay hướng và ăn năn tức là “đổi ý”, tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ để nhìn biết Chúa trong hiện cảnh. Nếu chúng ta vẫn còn lệ thuộc bất cứ một điều gì ngoài Chúa, thì hai chức năng “thấy và nghe” khó có thể nào được khai phóng để nắm bắt ý chỉ của thiên đàng.

Hallelujah! Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài viếng thăm chúng con một lần nữa. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Quyền Phép Từ Trên Cao

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển trong 49 ngày sau Lễ Hội Vượt Qua để tiến về Lễ Ngũ Tuần! Đây là một thời điểm của sự gia tăng, của Lễ Mùa Gặt.

Thật ra, Chúa muốn chúng ta luôn liên tục bước đi và mặc lấy quyền phép từ trên cao trong mọi thì vì đây chính là danh tính trung thực của chúng ta. Chúng ta sống trên đất nhưng chúng ta thật đồng hành với Ngài ở khắp các nơi trên trời. Hallelujah!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (19-5-2020)

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2020

Trong Đa-ni-ên 9, Lời Chúa ban cho chúng ta một mô hình tuyệt vời về sự cầu thay của Đa-ni-ên, và hẳn nhiên của chúng ta.

Chúa đã gởi thiên sứ Gáp-ri-ên xuống trực diện với Đa-ni-ên để ban cho ông sự thông hiểu siêu nhiên. Hãy chú tâm đến câu này: “Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra….”

Khi Đa-ni-ên tưởng nhớ đến lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự và khởi đầu ăn năn cầu thay cho dân tộc, Chúa đã nghe thấy lời cầu thay của ông và Ngài ban ra một chiếu chỉ từ Ngôi Ngài.

Hãy nhìn biết một mô hình trong sự việc này. Khi Lời Chúa được khai phóng và khi con dân Ngài nắm bắt được mặc Khải, chổi dậy đứng vào chỗ sứt mẻ để cầu thay cho dân tộc, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự khuấy động mạnh mẽ siêu nhiên xuất phát từ thiên đàng. Vì sao? Vì điều ấy lay động cánh tay của Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của chiến trận và Gáp-ri-ên được sai phái để chuyển tải một sứ điệp, một chiếu lệnh của Ngài. Hallelujah!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm thúc chúng ta trong sự khải tỏ siêu nhiên để cầu thay cho dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥-19-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vị ấy chỉ dạy tôi, nói chuyện với tôi, và bảo rằng, “Hỡi Ða-ni-ên, hôm nay ta đến để ban cho ngươi khôn ngoan và thông sáng. Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra, và ta đến để báo cho ngươi lệnh ấy, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ về lệnh ấy và hiểu ý nghĩa của khải tượng:” – Đa-ni-ên‬ ‭9:22-23‬ ‭BD2011‬‬

Một Sự Chuyển Đổi Mới

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự trỗi dậy. Chúa đã ban cho chúng ta một khoảnh khắc “Sê-la” toàn cầu trong các quốc gia, trong mọi sắc dân trên khắp đất. Nhiều lãnh thổ đang trong thời kỳ mở ra để được phục hồi trong nhiều phương diện của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng ta một cơ hội chuyển đổi quý báu, siêu nhiên.

Trong hơn hai tháng vừa qua, Chúa Thánh Linh ban cho tôi những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, có thể tạm tóm lược như sau:

1. Có những sự việc, những việc bận rộn mà dường như là cần thiết cho cuộc sống, giờ đây chúng không còn là một chỉ tiêu quan trọng trong cuộc sống tôi. Tôi cảm nhận đây không phải là quan điểm của riêng mình, nhưng điều này cũng đã được xác chứng qua những người bạn đồng hành trong cuộc sống thuộc thể cũng như thuộc linh.

Chúa đã dùng cơn đại dịch này để chuyển đổi và xoay hướng chúng ta. Ngài muốn giải phóng chúng ta thoát khỏi những chu kỳ cũ kỷ, để giải phóng chúng ta khỏi những cơ cấu “tôn giáo” đã từng kềm buộc và giới hạn hội thánh Chúa trong khuôn khổ của các giáo luật và truyền thống của con người. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể làm được việc này.
2. Không những Chúa Thánh Linh bày tỏ những chu kỳ vô ích này, nhưng Ngài cũng đã dùng thời gian qua để mở mắt tâm linh và xoay hướng tư duy tức là Ngài ban cho chúng ta một cơ hội để ‘đổi ý’, là sự ăn năn để xoay hướng. Đây không phải là một công việc của sự “ép mình, ép xác” để làm lành, lánh dữ. Trong sự chuyển đổi của tư duy, ấy là tầm nhìn của chúng ta, nó tuỳ thuộc vào hệ thống và giá trị là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Chúng ta tin gì, chúng ta thấy gì? Quan điểm của từng cá nhân sẽ định đoạt đường hướng cuộc đời một con người!

3. Nếu sau thời gian vừa qua mà chúng ta vẫn quay về với những đường cũ lối xưa thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn. Ấy là, chúng ta có đang nhìn biết ý chỉ của Chúa trong những diễn biến vừa qua không, hay là chúng ta vẫn còn lẫn quẫn với những phong tục tập quán, những truyền thống đã từng giới hạn sự vận hành của Thần Chúa?

Nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết Ngài đang làm gì trong hiện cảnh. Chúa đang chuẩn bị để chúng ta tiến vào Lễ Ngũ Tuần, lễ hội mùa gặt để khai phóng tất cả!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (18-5-2020)

Ngày 18, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển về ngày lễ Ngũ Tuần và Chúa Thánh Linh đang liên tục chuẩn bị để vùa giúp chúng ta tiến vào một nơi chốn cao hơn, không hẳn chỉ cho một mùa lễ hội sắp đến nhưng là để ban cho chúng ta một sự sức dầu tươi mới cho những chiến trận trong tương lai, trong kỷ nguyên mới này. Hallelujah!

Những chiến trận của mùa mới này bao gồm nhiều lĩnh vực siêu nhiên. Vì thế, Chúa đã hướng dẫn Sứ Đồ Chuck Pierce qui tụ các tôi tớ Chúa trong cuối tuần vừa qua để chia sẻ mặc Khải về những lĩnh vực siêu nhiên và sự đồng công cộng tác với các thiên binh đang được sai phái từ trời.

Đây cũng là lý do Chúa đã cảm động ông khai phóng một chiến dịch cầu thay 21 ngày dựa trên mô hình thuộc linh trong sách Đa-ni-ên khởi động từ ngày 6, tháng Năm!

Trong phân đoạn 10, chúng ta nhìn biết Đa-ni-ên đã nhận được một trải nghiệm siêu nhiên. Chúa đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp ông để ban thêm sức mạnh và sự thông sáng siêu nhiên của Chúa, không những chỉ cho thời điểm đó, nhưng nó bao gồm những mặc khải cho những ngày sau rốt.

Điều này cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời muốn ban cho con dân Ngài một tầm nhìn đời đời mở rộng. Hẳn nhiên, không phải ai cũng được kêu gọi vào chức vụ tiên tri như Đa-ni-ên; thế nhưng Chúa muốn bày tỏ ý chỉ Ngài cho con dân Ngài qua nhiều ống dẫn, nhiều công cụ và hình thức khác nhau. Ngài sẽ luôn liên tục xác chứng Lời Ngài cho chúng ta, vì, “ChiênTa, nghe tiếng Ta!”, Amen?

Xưa kia, Đức Chúa Trời đã giải phóng con dân Ngài thoát khỏi cảnh phu tù của Ê-díp-tô, Ngài đã sai thiên sứ Ngài giải phóng họ. Hãy nhớ rằng, họ đã vâng theo những gì Chúa truyền dạy cho Môi-se, ấy là một mô hình cụ thể của sự việc “đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời!”

Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai tâm mở trí để chúng ta nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 18-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, có đấng bộ-dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn-rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện-thấy nầy, tôi không còn sức nữa. Thể nào đầy-tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức-lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi-thở trong tôi nữa! Bấy giờ đấng có bộ-dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng: Hỡi người rất được yêu-quí, đừng sợ-hãi; nguyền cho sự bình-an ở với ngươi! Hãy mạnh-bạo! Phải, hãy mạnh-bạo đi! Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh. Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền-bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi-chép trong sách chân-thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.” – Đa-ni-ên‬ ‭10:16-21‬ ‭VB1925‬‬

Thật Ra Chỉ Là….

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Những sự xung đột trong cõi thuộc linh có thể mang nhiều hình thức và trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhưng, thật ra nền tảng cốt lõi của sự việc chính là:

1. Sự tranh chiến giữa hai “bàn thờ”…

2. Ai sẽ trấn giữ lãnh thổ? Con dân Chúa đại diện cho nước của Đức Chúa Trời hoặc là tuỳ tùng của một chủ quyền nào đó của thế giới tối tăm?

3. Danh Xưng của ai được tôn vinh ca ngợi trong bầu khí quyển ấy?

4. Vương quốc Chúa được sáng tỏ hoặc là một vương quốc của một chủ quyền nào đang được mở rộng?

Dường như mọi sự xung đột trong thuộc linh lẫn thuộc thể được đặt trên nền tảng của sự “thờ Phượng”…!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (17-5-2020)

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Từ trong chốn phu tù tại Ba-By-lôn, Đa-ni-ên đã được Chúa dấy lên làm quan trưởng, trong một vị trí chiến lược để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong thời điểm ấy. Không những ông nhận được những mặc Khải siêu nhiên để thông giải những dị tượng, những giấc chiêm bao có tính cách tiên tri để thực thi ý chỉ của thiên đàng, nhưng Đa-ni-ên cũng là một chiến sĩ vọng canh dũng mãnh của Chúa.

Ông đứng nơi sứt mẻ để cầu thay và ăn năn cho dân tộc mình. Điều này làm đẹp lòng Chúa, ông nhận được đặc ân trong sự tương tác siêu nhiên với các thiên binh từ trời. Đức Chúa Trời đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên mang lại sự khôn ngoan thông sáng cho ông hầu hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó!

Hãy nhớ rằng Chúa không hề tư vị bất cứ một ai. Ngày nay, Đức Chúa Trời, mắt Ngài vẫn đang tìm kiếm những Đa-ni-ên hiện đại, những con người thuận phục để đồng công cộng tác với thiên đàng.

Hãy nói với Chúa điều này: “Chúa ơi, có con đây. Xin hãy sai con!”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn-nguyện, nài-xin, với sự kiêng-ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao-cả và đáng khiếp-sợ! Ngài giữ lời giao-ước và sự nhân-từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều-răn Ngài, chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái-ngược, ăn-ở hung-dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch và đã xây-bỏ các giềng-mối và lệ-luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi-tớ Ngài là các đấng tiên-tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan-trưởng, các tổ-phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.

Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã làm nên cho mình một danh-tiếng như ngày nay; còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu-xin Chúa cứ mọi sự công-bình Ngài khiến cơn giận và thạnh-nộ của Ngài xây khỏi thành Giê-ru-sa-lem Ngài, tức là núi thánh Ngài; vì ấy là bởi tội-lỗi chúng tôi và sự gian-ác tổ-phụ chúng tôi mà Giê-