Album ‘Chỉ Một Điều’ 

Album ‘Chỉ Một Điều’
Do Than Hồng cảm tác và trình bày

Lời Giới Thiệu

Chúa đang khai phóng chúng ta vì Ngài đã đặt để một hạt giống, sự sống siêu nhiên trong con dân Ngài và đây là một thời điểm của sự gia tăng, Chúa muốn mở rộng vương quốc Ngài trong thế gian. Chúng ta là những ống dẫn để thể hiện sự vinh quang Chúa trên khắp đất, để làm những nhịp cầu kết nối giữa trời và đất hầu thành toàn ý chỉ của thiên đàng, Ý Cha được nên, ở đất như trời.

Những bài tình ca trong album ‘Chỉ Một Điều’ đã được cảm tác với lòng cưu mang cho sự giải phóng của con dân Chúa và những dòng nhạc này đã ra đời trong sự hiện diện của Chúa để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với chúng ta. Mời bạn mở lòng và dâng cao tiếng hát Ngợi Khen Chúa với Than Hồng qua những dòng nhạc du dương này.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh động chạm và mở khoá mọi ân tứ trong con dân Ngài vì ‘Muôn vật đang ước ao, nóng nảy mà trông đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời.‘ (Rô-ma 8:19)

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

Album ‘Chỉ Một Điều’
Than Hồng cảm tác và trình bày

Mục Lục:
1. Chỉ Một Điều (Thi Thiên 27)
2. Hãy Dấy Lên (Ê-sai 61:1)
3. Giê-xu ơi, Con Yêu Ngài
4. Trở Về Từ Chốn Phu Tù (Giê-rê-mi 29:10-14)
5. Một Bài Ca Mới (Khải Huyền 5:9-10)
6. Không Còn Mồ Côi
7. Thi Thiên 121
8. Ta Đang ở Đây Với Con
9. Từ Ga-li-lê Đến Giô-Đanh (Ga-la-ti 2:20)
10. Đấng Lạ Lùng! (Ê-sai 9:1-6)

 

Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Ngươi

key2-word

Ngày 25, Tháng 5, Năm 2017

Chúng ta đang trong một tiến trình thuộc linh tìm kiếm sự khôn ngoan thông sáng từ Chúa hằng ngày thông qua ngưỡng cửa Ngợi Khen. Trong buổi nhóm cầu nguyện ’10 Ngày cầu nguyện để thiết lập sự đột phá’ Chúa Thánh Linh khai phóng mặc khải về Vương Quốc Đức Chúa Trời.

“Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ 16:19

Chúng ta không thể mở khoá NướcTrời bằng những quy củ và giáo điều của tôn giáo. Nước Trời sẽ được thể hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong các dấu kỳ và phép lạ để làm rúng động mọi cơ cấu gian ác đang khống chế dân tình.

Hãy di chuyển nhánh chóng, “… vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” Lu-ca 17:21

Chúng ta không cần tìm kiếm xa gần vì Nước Đức Chúa Trời quả thật đang ở trong chúng ta. Khi chúng ta ở trong Ngài, thì Ngài ở trong ta. Chúa đang giải phóng chúng ta và mở khóa Nước Ngài trong ta để thể hiện Danh Tánh Ngài trên khắp đất.

Chúa đang khai phóng năng quyền và tiềm năng Ngài đã đặt để trong chúng ta, một tiềm năng không ranh giới vì Đức Chúa Trời và Nước Ngài không hề bị giới hạn. Vương Quốc Ngài sẽ được thiết lập ngay trong giây phút này, ở đất như trời. Sự khai phóng của Nước Trời trong bạn sẽ chuyển đổi lãnh thổ và biến đổi quốc gia nơi bạn đang cư ngụ!

Mời bạn bấm vào liên kết dưới đây để tham dự buổi nhóm cầu nguyện ngợi khen tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn do Bà Mục Sư Linda Heidler hướng dẫn với chủ đề, “Mở Khoá Nước Trời”: https://youtu.be/H6dbXch3rek

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Ngày 5: Hãy Để Chúa Biến Đổi Lòng Bạn

soundwaveday5

Ngày 15 , Tháng 12,  Năm 2016

Hãy để bài hát này (Expose Me) động chạm đến tầm hồn bạn. Xin Chúa cai quản, phô bầy và chữa lành tấm lòng bạn. Xin Ngài khai phóng và thể hiện vinh quang Ngài trong mọi lãnh vực cuộc đời ta!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

Ngày 4: Hãy Buông Bỏ Đường Lối Cũ!

soundwaveday4

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2016

21 ngày cầu thay với trọng tâm ‘LẮNG NGHE’ đang giúp tất cả chúng ta nhận được những cách thức mới từ Chúa. Ngay cả trong thời kỳ bất ổn, chúng ta có thể đặt lòng tin tưởng nơi Chúa là Đấng Gìn Giữ chúng ta trong mọi lúc, mọi thì. Khi bạn bấm vào liên kết này để xem video cho ngày hôm nay, hãy công bố rằng bạn sẽ buông bỏ mọi đường lối cũ để nghe được Tiếng Ngài!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Ngày 3: Ngợi Khen Để Mở Đường Cho Sự Chuyển Đổi Trong Cuộc Sống Bạn!

praisewave

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2016

Tôi tạ ơn Chúa vì những mặc khải Ngài đang khai phóng trong những buổi nhóm họp của chúng tôi. Khi chúng ta tập trung để gia tăng năng chức của tầm nhìn và thính giác của ta trong 21 ngày này, chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc tươi mới để thăng tiến trong thời kỳ mà những thay đổi lớn đang diễn tiến trong thế giới. Ngày 3 trong lịch trình cầu nguyện được thâu lại và trích ra từ một buổi nhóm tại Hội Thánh chúng tôi (HT Vinh Hiển Si-ôn cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu.) Đây là một thời gian để sự khen ngợi tràn ngập bầu khí quyễn của chúng ta! Khi bạn chọn một quyết định để ca ngợi Chúa, thì quan điểm của bạn sẽ ̣được thay đổi và bạn sẽ nhìn thấy một cách mới. Đây là một ngày cho các tầng trời được xoay hướng để chuyển đổi và các lãnh thổ trên khắp đất sẽ vang tiếng hầu mang đến một sự biến đổi trong con người của chúng ta để biểu hiện sự vinh quang Ngài.

Mời bạn bấm vào liên kết này để xem một video trong buổi nhóm họp ấy: http://player.piksel.com/v/dexljm1n

Hãy để cho sự ca ngợi Chúa của bạn được khai phóng và hãy công bố rằn một con đườn mới sẽ được mở ra trước mặt bạn!

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy! – Phần 2

day2bof21days

Ngày 12, Tháng 12, Năm 2016

Đang lúc James Vincent ca ngợi Chúa bài “Ngươi Có Nghe Thấy Những Gì Ta Đang Nghe Thấy Chăng?”, Tôi nghe Chúa phán rằng:

“Ta sẽ bắt đầu truyền phán Lời Ta theo một phương cách mới. Hãy gạt sang một bên nhữn cách thông thường của ngươi và chăm chú lắng nghe Ta. Ta sẽ cho ngươi thấy được nhiều điều trong bầu không khí của ngươi, trong những tuần sắp tới.  Hãy nhìn kỹ vào hoàn cảnh của ngươi, nhưng hãy lắng nghe một cách cẩn thận từ bầu khí quyển mà ngươi đang đi qua.

Trong không phận đó, sẽ có những âm thanh đang được khai phóng khiến ngươi nhận diện được kẻ thù. Trong bầu khí quyển ấy, ngươi sẽ nghe thấy những âm thanh vang dội và nó sẽ chỉ cho ngươi cánh cửa của cơ hội.  Hãy chăm chú lắng nghe, nhìn thấy và nghe thấy những gì Ta đang truyền phánh cùng ngươi.  Truyền thống và sự quen thuộc đang giam cầm các ngươi trong ngục tù.  Sự kỳ vọng và cách suy nghĩ của ngươi về đường lối và cách nguồn cung ứng đã từng đến với ngươi trong quá khứ khiến ngươi lâm vào cảnh chật vật, thiếu thốn. Hãy lắng nghe, quan sát, và nghe thấy những gì Ta phán cùng ngươi và ngươi sẽ nhìn nhận đường lối của Ta cho ngươi. Đừng để đối phương phục kích khiến ngươi đi lạc lối.  Kẻ thù sẽ cố gắng thuyết phục ngươi chuyển hướng ra khỏi ý chỉ của Ta cho ngươi.  Hãy công bố rằng, “Tôi sẽ nghe và biết được đường lối của kẻ thù trên lối đi, và hắn sẽ bị chặn đứng, không thể tiến vào lãnh thổ của tôi!”

“Ta phán cùng ngươi rằng, Ta sẽ ban cho các ngươi những hình thức truyền thông mới lạ, nó sẽ không giống như cách ngươi đã từng suy tưởng.” Ta phán rằng, “Ta sẽ ban cho các ngươi ngôn ngữ mà kẻ thù không thể hiểu được. Ta sẽ cho ngươi một cách để thông tin vượt qua khỏi rào cản của chúng. Hãy di chuyển nhanh chóng để tiến lên phía trước và những gì đã từng ngăn chặn ngươi sẽ bị phá vỡ. Hãy mở to miệng ngươi và dâng lời ngợi khen và sự ca tụng thờ phượng của các ngươi sẽ vượt qua mọi cản trở và sẽ phong tỏa những gì kẻ thù đã thiết lập.”

Hãy bấm vào địa chỉ YouTube dưới đây để lắng nghe video và hãy công bố rằng, “Các Âm Thanh đang được CHỖI DẬY!”:

 

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Lửa Thiêng Việt Nam

http://www.luathiengvn.wordpress.com

Ngày 2: Các Âm Thanh Đang Được Chỗi Dậy – Phần 1

day2of21days

Thứ Hai, Ngày 12 tháng 12, năm 2016

Các Chiến Sĩ Thờ Phượng Thân Mến:

21 ngày này là chìa khóa để chúng ta lắng nghe Tiếng Chúa, để ta tiếp nhận từ Chúa và thờ phượng Ngài.  Trọng tâm của lịch cầu nguyện này sẽ khác biệt hơn những lần khác.  Tôi sẽ gửi một bài hát, một lời tiên tri, hoặc một lời khích lệ nào đó.  Mục đích của lịch cầu nguyện là để vù giúp các bạn lắng nghe Tiếng Chúa truyền phán với ta.  Sáng hôm qua, trong buổi nhóm thờ phượng, Chúa đã ban phát cho chúng ta những lời tiên tri thật là tuyệt vời. Rồi sau đó chúng ta lại được chứng kiến anh Kendrick Lewis, là một người có thể chất khiếm thính chia sẻ khải tượng và nói tiên tri thì thật là kỳ diệu Bạn có thể nhấp vào liên kết để xem các replay của buổi nhóm họp được phát hành vào sáng Chúa Nhật xuất thứ nhì vào 09:30 sáng để tham dự trên mạng. Dưới đây là một lời tiên tri mà Chúa đã cho Keith Pierce chuyển tải về mục vụ của tôi trong buổi nhóm đầu tiên đấy bạn…

Chúa phán rằng, “Ngươi đã thăm viếng và làm việc tại nhiều quốc gia, và sự giàu có của các quốc gia đã tuôn đổ trên ngươi theo phần chỉ định.  Nhưng có một quốc gia mà ngươi đã đi qua, nhưng nó đã không chịu cung ứng sự giàu có của nớ cho ngươi.  Khi ngươi đi và nơi ấy mà chỉ nhìn thấy Pha-ra-ôn thay vì sự giàu có tận gốc rễ của quốc gia ấy, là một nơi mà Giô-sép đã được đại dụng để cứu nó khỏi cơn hạn hán. Ngày nay, Ai-cập đang được chuyển động để xoay hướng  Hôm nay, Ai-cập sẽ bắt đầu từ bỏ, buông bỏ tài nguyên của nó  Ba-by-lôn sẽ bắt đầu buông bỏ sự giàu có trong mối giao ước với quốc gia đó sẽ được khai phóng.”

Chuck D. Pierce
http://www.gloryofzion.org

 

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.wordpress.com

 

Ngày 1: Người Đó Là Tôi!

womanfighter4

Lịch Trình 21 Ngày Cầu Nguyện

Người Đó Là Tôi!

Chúa Nhật, Ngày 11, Tháng 12, 2016

Hôm nay là ngày đầu trong 21 Ngày trong tiến trình cầu thay từ đây cho đến cuối năm. Trọng tâm của chủ đề này sẽ khác biệt hơn những lần trước, với mục đích để giúp bạn nghe và nhìn thấy mặc Khải theo những phương cách mới.

Người Đó Là Tôi!
(‘It’s Might As Well Be Me’ do LeAnn Squier sáng tác)

Một ai đó sẽ lắng nghe được những gì thiên đàng bầy tỏ, người đó cũng có thể là tôi…

Một ai đó sẽ nhận được những gì Chúa đang ban cho nhưng không, người đó cũng có thể là tôi…

Một ai đó sẽ xông ra để khôi phục tất cả, người đó cũng có thể là tôi…

Kìa có một sự kêu gọi từ ngôi vinh hiển… Kìa còn có một nơi chốn cao hơn.

Ô, tôi cũng có thể là người đó.. để bước đi trong thẩm quyền Ngài trao cho ta…

Hãy bước lên Si-ôn… Kìa, còn có một nơi chốn cao hơn…

Mời bạn bấm vào địa chỉ mạng đề xem clip nhạc này và hãy công bố rằng, “Người đó là tôi!”

Xin Chúa ban ơn trên bạn,
Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Vẻ Tươi Đẹp Của Đấng Christ

image

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2016

Hôm nay tôi tình cờ lên YouTube nghe được một bài Thánh Ca ngắn và rất được ơn. Xin Chúa ban cho chúng ta một niềm vui mới vì thật ra chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể biến đổi cuộc đời và ban cho ta sức sống tươi mới hằng ngày.

“Ước mỗi vẻ tươi đẹp của Christ lộ ra trong tôi
“Với cả ái tâm và thánh đức đẹp đẽ chẳng thôi
“Xin Chúa Thánh Linh từ nay luyện thét chính tâm hồn đây
“Tận khi thấy thánh dung trong tôi rực rỡ đêm ngày.”

Đây cũng chính là lời cầu nguyện cho cá nhân tôi.

Xin Chúa biến đổi con!!!

Xin bấm vào địa chỉ YouTube này để lắng nghe bài Thánh Ca ‘Vẻ Tươi Đẹp Của Đấng Christ’: https://youtu.be/_XskhhRZ7uA

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: