Đường Về Si-ôn

1797

Lời Chào Thăm

Sự sống sung mãn Chúa ban cho ta xuất nguồn từ mối tương giao mật thiết giữa chúng ta và Chúa. Một tình yêu êm đềm, chân thật, tha thiết giữa Đấng Tạo Hoá và loài thọ tạo. Thật là một điều lạ lùng và kỳ diệu, vượt quá mọi sự hiểu biết của tâm trí con người. Trong quá trình thuộc linh, trong cuộc hành trình từ đất về trời, về Thành Thánh, về Si-ôn, Chúa Thánh Linh an ủi, hướng dẫn, chăm sóc chúng ta. Ngài đến như một dòng nước Sống tươi mát muôn đời không về vơi, Ngài đến như ngọn gió lốc thổi bay những ưu phiền, như một luồng gió nhè nhẹ vào tâm khảm để vực dậy chúng ta, ban cho ta nguồn sức mạnh vô biên và tất cả những điều kỳ diệu này là sự tỏ ra để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, để ý Cha được nên ở đất như trời.

Những bài viết này, những bài ca ngợi này được ra đời trong sự hiện diện của Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật không kể xiết. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta đang di chuyển qua những Ngày Trời Trên Đất trong sự hiện diện của Ngài, trên một con đường Thánh, trên đường về Si-ôn. Amen!

Mọi vinh hiển thuộc về Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Số Chủ Đề Ngày Địa Chỉ Mạng Trên YouTube
185 Danh Đức Giê hô va Vang Dậy Khắp Đất! 17-6-2020 https://youtu.be/kjdgyXxp6s0
184 Vọng Canh Bốn Phương Trỗi Dậy! 24-5-2020 https://youtu.be/SWe08yNirFM
183 Bốn Phương Trỗi Dậy 16-5-2020 https://youtu.be/k4e3jdMwo-w
182 Giờ Đã Đến 18-4-2020 https://youtu.be/qzpclhx3_u4
181 Phòng Cao Đợi Chờ 17-4-2020 https://youtu.be/8Y_e91CaNyc
180 Tiếng Mưa Đêm 5-4-2020 https://youtu.be/pzxexFTi4P0
179 Vòng Tay Cha 4-4-2020 https://youtu.be/KpiSqp7JQ24
178 Vòng Tay Cha 4-4-2020 https://youtu.be/KpiSqp7JQ24
177 Ngàn Thu Áo Tím 2-4-2020 https://youtu.be/ZFyUT-8gwrM
176 Âm Hưởng Cách Ly 1-4-2020 https://youtu.be/hpWJj5Ps5tY
175 Đến Ngày Thứ Ba 28-3-2020 https://youtu.be/qhgzxBK4eAQ
174 Sau Ba Ngày 26-3-2020 https://youtu.be/wjzybC4QgyA
173 Nói Gì? 25-3-2020 https://youtu.be/NjH_dsynYFM
172 Thuyền Đời 25-3-2020 https://youtu.be/fjaFBCVo0VA
171 Một Lối Thoát 21-3-2020 https://youtu.be/U6nyI6wkvN0
170 Cơn Mưa Phước Lành 17-3-2020 https://youtu.be/6YQojnYYHqQ
169 Chiến Sĩ Siêu Nhiên 17-3-2020 https://youtu.be/b3HmiHblMGk
168 Tìm Ai? 17-3-2020 https://youtu.be/JypS40LxxBU
167 Dòng Huyết Nhiệm Mầu 14-3-2020 https://youtu.be/TIjEETy7YMw
166 Từ Na xa rét 14-3-2020 https://youtu.be/6P7FZ-tUy1I
165 Danh Lạ Lùng 14-3-2020 https://youtu.be/KnIhA7p0Wv0
164 Đi Vào Quên Lãng 8-3-2020 https://youtu.be/tmhuYb0LbF4
163 Tình Cha Dậy Sóng 6-3-2020 https://youtu.be/8CEKnXVyGlY
162 Qua Đi 6-3-2020 https://youtu.be/uq-4C8K8sbg
161 Bàn Tay 6-3-2020 https://youtu.be/VHwvjb4hevw
160 Chiêm Ngưỡng Ngài 28-2-2020 https://youtu.be/YbCo9i5C0ZA
159 Rịt Lòng Bội Ước 28-2-2020 https://youtu.be/jE-96eLAmdQ
158 Tặng Người Phương Xa 26-2-2020 https://youtu.be/Pp5QP7Y31D8
157 Từ Tro Bụi 25-2-2020 https://youtu.be/2XEuxtKuhCI
156 Ngàn Trùng Xa Cách 25-2-2020 https://youtu.be/kHrbozK_Rys
155 Còn Chỉ Một Điều 24-2-2020 https://youtu.be/5c49OkpMSis
154 Chân Ngài, Chân Ta 24-2-2020 https://youtu.be/zJFo2ridaR8
153 Còn Đâu 16-2-2020 https://youtu.be/42G8FSkMSrw
152 Giữa Cơn Đau 16-2-2020 https://youtu.be/Rsvy9k-K49g
151 Vẫn Nhớ 15-2-2020 https://youtu.be/2kk_z6CLJCo
150 Vẫn Tìm 15-2-2020 https://youtu.be/_M5idnDE5DA
149 Vẫn Yêu 14-2-2020 https://youtu.be/SPS6Zcp6sLA
148 Xong Việc 18-1-2020 https://youtu.be/8CfFN-SCQd0
147 Chị Tôi 23-11-2019 https://youtu.be/HBBZPmMHuaY
146 Tìm Ma, Kiếm Quỷ Nơi Nào? 10-9-2019 https://youtu.be/6yv-gUC4Wic
145 Niềm Vui Từ Trên Cao 7-9-2019 https://youtu.be/O2ZS8eYpicw
144 Thi Ca Về Đâu? 28-8-2019 https://youtu.be/g9R6l-WsmRY
143 Thi Ca Đường Về Em-ma-út 10-8-2019 https://youtu.be/I6RdBz2LN_U
142 Thi Ca Trở Về Quê Cha Đất Tổ 28-7-2019 https://youtu.be/TSZHhjui-g8
141 Đêm Vắng 4-7-2019 https://youtu.be/mPcVSiRuQrY
140 Bơ Vơ Tìm Nguồn 30-6-2019 https://youtu.be/gg2vndnuyL8
139 Nhớ Đến Vận Con 29-6-2019 https://youtu.be/mPcVSiRuQrY
138 Tình Yêu Cha! 10-6-2019 https://youtu.be/iTnVvKbwDsQ
137 Về Nguồn Yêu Thương 10-6-2019 https://youtu.be/kzQbXB3JvgY
136 Rịt Lòng Dân Ta 18-5-2019 https://youtu.be/WuS2NVQCcFA
135 Thi Ca Chiều Đồi Gô Tha 17-5-2019 https://youtu.be/3tocyL_Ad-4
134 Xin Chúa Mở Mắt Con 17-4-2019 https://youtu.be/UKYJjQzZOR8
133 Chiều Đồi Gô Tha 24-4-2019 https://youtu.be/NncxLfZqqFw
132 Springfield, Đón Chào Xuân Sang! 2-4-2019 https://youtu.be/c5fh_vhevOE
131 Can Trường Trong Chiến Trận 14-3-2019 https://youtu.be/4xOFIr2WUKk
130 Khởi Đầu Vào Cuối Đường 14-3-2019 https://youtu.be/dKu_oqo4ZgY
129 Một Thời Vượt Qua 13-3-2019 https://youtu.be/mFWaXx8GXCk
128 Mùa Xuân Trong Tim Ta 5-3-2019 https://youtu.be/fTPsAhlTeOc
127 Vắng Bóng, Trở Về 3-3-2019 https://youtu.be/fNDvRPEjueY
126 Cho Con Nhìn Biết 2-3-2019 https://youtu.be/DjuIDFBtr9Q
125 Lời Ta Trong Con 1-3-2019 https://youtu.be/6jFwyNIvBLU
124 Lắng Nghe Lời Ngài 26-2-2019 https://youtu.be/nArNi-ZEmfI
123 Dấy Lên Thế Hệ Giô-si-a 25-2-2019 https://youtu.be/U-BkaGJrM18
122 Tôi Nhìn 23-2-2019 https://youtu.be/YurenMcXhTA
121 Một Chân Trời Mới 23-2-2019 https://youtu.be/q6BWHsh6Y_A
120 Có, Không? 18-2-2019 https://youtu.be/2V5LUSdRhoY
119 Một Tinh Thần Khác Biệt 12-2-2019 https://youtu.be/Q9jWILqKqWI
118 Thi Ca Đức Tin Dời Núi 11-2-2019 https://youtu.be/7u91Wj6Kh3s
117 Có Bao Lần 8-2-2019 https://youtu.be/TWe9vy37o7o
116 Như Cây Gần Nước Vĩnh Hằng 6-2-2019 https://youtu.be/enE63nuxkWY
115 Sáng Như Trăng Sao 5-2-2019 https://youtu.be/LFTSQU1eco8
114 Mùa Xuân Bất Tận 31-1-2019 https://youtu.be/DhRAjWgtTUE
113 Tình Yêu Cha Ban 4-2-2019 https://youtu.be/LAwvRlUaMlw
112 Giọt Lệ Trong Ve 31-1-2019 https://youtu.be/H8jp0JLgYsQ
111 Âm Hưởng Thiên Đàng 30-1-2019 https://youtu.be/h9JzhN_-nS4
110 Lòng Ban Cho 29-1-2019 https://youtu.be/FNOTqi__G-k
109 Thi Ca Tôi Mơ 28-1-2019 https://youtu.be/3IPEu07h4BQ
108 Tôi Mơ 28-1-2019 https://youtu.be/7epAj8PZo-I
107 Tiệc Cưới Chiên Con 26-1-2019 https://youtu.be/VYoZ3LDo1GE
106 Một Tầm Nhìn Mới, Một Khởi Đầu Mới 24-1-2019 https://youtu.be/yHqOLm7RcCs
105 Tình Tiết Một Chiều Đông 19-1-2019 https://youtu.be/s-eH4IMfhQs
104 Có Bao Lần? 19-1-2019 https://youtu.be/c4PuG6oMuvg
103 Xin Dừng Lại… 14-1-2019 https://youtu.be/KXFk6R33YiY
102 Thi Ca Tiến Lên Trong Ngợi Khen, Giáng Xuống Trong Chiến Trận 8-1-2019 https://youtu.be/Wbug1_Hi3nA
101 Tiến Lên Trong Ngợi Khen, Giáng Xuống Trong Chiến Trận 8-1-2019 https://youtu.be/UUZ83rC7O1w
100 Thi Ca Nỗi Niềm Miền Cao 2-1-2019 https://youtu.be/PsBBXr-H8Tw
99 Nỗi Niềm Miền Cao 2-1-2019 https://youtu.be/INKmAk5-c20
98 Chúa Của Tình Yêu 1-1-2019 https://youtu.be/u5kaNkSyFIg
97 2019 – Một Năm Của Sự Chuyển Đổi 31-12-2018 https://youtu.be/x6aiuPdc5EU
96 Một Trăm Cột Mốc 26-12-2018 https://youtu.be/fYHuf4BlyMo
95 Cánh Nhạn Tìm Nguồn 26-12-2018 https://youtu.be/-ThrvXcyEas
94 Một Sáng Tinh Mơ 26-12-2018 https://youtu.be/97I91DLfTL4
93 Mắt Chăm Nhìn Ngài 24-12-2018 https://youtu.be/tRk7sReKoVk
92 Thời Gian Chuyển Đổi 20-12-2018 https://youtu.be/Oz95JKFQAUw
91 Giờ Dịu Êm 20-12-2018 https://youtu.be/L6yGY_QY8Kg
90 Chớ Sờn Lòng 20-12-2018 https://youtu.be/HJec7veNA9s
89 Tại Sao? 20-12-2018 https://youtu.be/FjxJ3cWLPWM
88 Về Nguồn 20-12-2018 https://youtu.be/Bi1N68C9wCA
87 Nguồn Sự Sống 16-12-2018 https://youtu.be/RxVcqAN6S1I
86 Lời Dịu Dàng 15-12-2018 https://wp.me/p6FAtg-2Xl
85 Kìa Vùng Trời Đông 14-12-2018 https://youtu.be/9saY7NcWoFs
84 Rập Khuôn Làm Gì? 12-12-2018 https://youtu.be/9yl77YS8SgY
83 Nghe Gì, Thấy Chi? 12-12-2018 https://youtu.be/8SqfLjSBDLE
82 Ánh Sáng Trần Gian 7-12-2018 https://youtu.be/-_b08_8MJUk
81 Thi Ca Gió Bốn Phương Trời 1-12-2018 https://youtu.be/DuCzaBKD0eg
80 Gió Bốn Phương Trời 1-12-2018 https://youtu.be/YaphkH8OSk0
79 Kỷ Niệm Một Chiều Đông 30-11-2018 https://youtu.be/Tq1AawJUl-U
78 Áo Tím Mùa Đông 30-11-2018 https://youtu.be/Eu5qqEoCnbM
77 Tiếng Lòng 29-11-2018 https://youtu.be/WTEM7ULFciI
76 Hãy Cất Đầu Lên! 28-11-2018 https://youtu.be/YEEBAIftlV8
75 Chỉ Trong Khoảnh Khắc 28-11-2018 https://youtu.be/0IzXON3lnBk
74 Giê-hô-va, Đồn Lũy Linh Hồn Tôi 26-11-2018 https://youtu.be/8X01BJ9y2hs
73 Xóa Tan Nợ Máu 24-11-2018 https://youtu.be/sTQedUWP8qQ
72 Dâng Lời Ngợi Khen 21-11-2018 https://youtu.be/hglzyvLSi_0
71 Kìa, Ánh Sáng Lớn 20-11-2018 https://youtu.be/526uSROALCk
70 Giê hô va, Năng Lực Tôi 20-11-2018 https://youtu.be/97OpD9teo_E
69 Gia-vê, Đấng Chăn Giữ 20-11-2018 https://youtu.be/PQLAtxpKGI0
68 Con Trời, Con Người 20-11-2018 https://youtu.be/RNoTzQZaM1g
67 Tiếng Đức Giê-hô-va 17-11-2018 https://youtu.be/chg8ZGWi18Q
66 Chúa Của Mùa Đông 12-11-2018 https://youtu.be/orgtdGpwxO0
65 Điều Tiên Quyết 11-11-2018 https://youtu.be/QS2i7MNTdY0
64 Chẳng Ngã Nhào Trên Đường Phố 3-11-2018 https://youtu.be/8lnQtgaaxOk
63 Trở Về Từ Chốn Phu Tù 11-2018 https://youtu.be/HTE0QfLroa4
62 Chiến Mã Vô Song Địch 2-11-2018 https://youtu.be/RhFx59SlQLk
61 Thi Ca Ngàn Lời Ánh Mắt 31-10-2018 https://youtu.be/KK465gk8M-M
60 Ngàn Lời Ánh Mắt 31-10-2018 https://youtu.be/4eA2vreDt8s
59 Lời Công Bố Hủy Phá Đường Mòn 31-10-2018 https://youtu.be/bqb0HHF0K1Y
58 Từ Ga-li-lê Đến Giô-đanh! 11-2018 https://youtu.be/v-ywkJY04VY
57 Chỉ Một Điều 8-2018 https://youtu.be/kEz5Mxfu1R8
56 Con Đường Chúa Đã Đi Qua 29-10-2018 https://youtu.be/5pcie1s9fy8
55 Đường Sống, Đường Hẹp 29-10-2018 https://youtu.be/Wt_2gshktLY
54 Lời Ai? 27-10-2018 https://youtu.be/j74jp6IqDrU
53 Đường Về Si ôn Trong Thi Ca 27-10-2018 https://youtu.be/eNrGoUMwOGY
52 Đường Về Si-ôn 27-10-2018 https://youtu.be/UM0k7aPjthw
51 Mùa Thu Trong Thi Ca 25-10-2018 https://youtu.be/lC7o8PmVp3E
50 Tên Ngươi Là Gì? 24-10-2018 https://youtu.be/u3uXWVUT5i8
49 Gió Về 24-10-2018 https://youtu.be/yL06vnut8kE
48 Ngàn Năm Như Một 24-10-2018 https://youtu.be/Jik-nMrC7ug
47 Việt Nam, Một Con Đường! 22-10-2018 https://youtu.be/TP3fEfUFBTU
46 Đau Để Nhớ 22-10-2018 https://youtu.be/c_nTIQ3Dzjg
45 Thờ ơ? 21-10-2018 https://youtu.be/hY9nVFXDaM8
44 Một Chọi Mười 21-10-2018 https://youtu.be/tnAxs2zGH00
43 Dấy Lên 21-10-2018 https://youtu.be/HaDCKKEm3ys
42 Phấn Hưng 21-10-2018 https://youtu.be/2B_IcTcFxMU
41 Nương Trên Cánh Gió 20-10-2018 https://youtu.be/yIRWf3n-YaM
40 Dứt Cơn Quay Cuồn 20-10-2018 https://youtu.be/M0uETlOH1TE
39 Niềm Vui Từ Trời 19-10-2018 https://youtu.be/xU57lwEWAg0
38 Sáng Lên Mờ Dần 19-10-2018 https://youtu.be/_KZc4358xT0
37 Chốn Ấy 18-10-2018 https://youtu.be/NNIYF-VRLOI
36 Hát Trọn Một Đời 18-10-2018 https://youtu.be/VoWcKEb8Kys
35 Chớ Buồn, Hãy Vui! 17-10-2018 https://youtu.be/NmaBSGjrYxg
34 Đừng Buồn Anh Ơi! 17-10-2018 https://youtu.be/MUTRcKf8Dkk
33 Đừng Khóc Nữa Em! 17-10-2018 https://youtu.be/evUAMnmKw_E
32 Nhớ! 15-10-2018 https://youtu.be/01Qcpm8owE0
31 Ngài Đấng Ta Là 15-10-2018 https://youtu.be/YBlqMvVK_Ss
30 Yêu Ta Chăng? 15-10-2018 https://youtu.be/nfxCkBuraTE
29 Chiên Ta 14-10-2018 https://youtu.be/VOw5zG-lbA8
28 Trở Về Nhà Cha 14-10-2018 https://youtu.be/ql5ttqenkeQ
27 Nhờ Ai? 12-10-2018 https://youtu.be/lzXnpewFXUc
26 Mở Rộng Bờ Cõi 10-10-2018 https://youtu.be/9ZzELv5l49A
25 Lửa Thiêng Cháy Lên 6-10-2018 https://youtu.be/Lr6IGV0nrFA
24 Gợi Nhớ 4-10-2018 https://youtu.be/r6aIMavpxiA
23 Khải Tượng Nơi Vọng Canh 4-10-2018 https://youtu.be/yDM4eT7AJpE
22 Gọi Gió 3-10-2018 https://youtu.be/sxcC4wWN6fs
21 Hãy Dấy Lên! 2-10-2018 https://youtu.be/5u92oTg0QH8
20 Bóng Hình 2-10-2018 https://youtu.be/H0CTMIv0uVs
19 Tay Cha! 2-10-2018 https://youtu.be/gW6B86Rb1KY
18 Bài Hát Tay Cha 2-10-2018 https://youtu.be/Oa1xsmKFrzo
17 Tôi Yêu! 2-10-2018 https://youtu.be/p7lCZsUwSvM
16 Tình Yêu & Lẽ Thật 2-10-2018 https://youtu.be/DY5Ghf4jIJI
15 Tình Yêu & Chiến Trận Trong Năm 5779 29-9-2018 https://youtu.be/XaHfmZQ3T4c
14 Có Chúa Đi Cùng 22-9-2018 https://youtu.be/1SrZbcj14Q0
13 Bài Thơ Lên Chốn Cao Hơn 22-9-2018 https://youtu.be/6C0HckNhSFQ
12 Đánh Hạ Con Buôn Bất Chính 19-9-2018 https://youtu.be/iVypSQRmfHM
11 Cha Tôi 17-9-2018 https://youtu.be/cvhlHc7YaLo
10 Bài Hát Cha Tôi 17-9-2018 https://youtu.be/OffbQkawGPY
9 Thương Về Miền Cao 17-9-2018 https://youtu.be/u-ofwG_OXOc
8 Đường Về Tổ Ấm 16-9-2018 https://youtu.be/RfXUZ9wDDV0
7 Thoát Sợ 15-9-2018 https://youtu.be/3oN4MI2B77Q
6 Giê hô va, Đấng Giải Phóng 13-9-2018 https://youtu.be/qq3UooSDWVw
5 Chúa Của Mùa Thu 27-8-2018 https://youtu.be/r7yPSAXD7WA
4 Mùa Thu Có Lá Vàng Rơi 23-8-2018 https://youtu.be/ROvmMSWbacw
3 Những Vũ Khí Bất Ngờ 1980s https://youtu.be/sC_OWBdpfGU
2 Mùa Thu Có Lá Vàng Rơi 23-8-2018 https://youtu.be/ROvmMSWbacw
1 Hãy Buông Ra 1980s https://youtu.be/C9RGiY2sQaM

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: