Sứ Điệp Phục Hưng

Lời Chào Thăm,

Mời bạn tham khảo những sứ điệp của Lửa Thiêng được đăng tải qua kênh YouTube Đời Sống Mới & Lửa Thiêng Việt Nam (Bấm vào cột Địa Chỉ Mạng Trên YouTube.) Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng nhiều mặc khải tươi mới cho con dân Ngài trong thời điểm này. Nguyện xin Thần Lẽ Thật hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Xin Chúa, Ngài triển khai một cuộc Phục Hưng mạnh mẻ trên toàn lãnh thổ Đất Việt nói riêng và trên toàn bộ dân tộc Việt Nam trên thế giới nói chung. Mọi vinh hiển quy về Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha yêu thương, là Chúa Bình An, từ đây cho đến muôn đời, Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Số Chủ Đề Ngày Địa Chỉ Mạng Trên YouTube
51 Đối Đầu Với Kẻ Thù Trong Đất Hứa (Phần 2) 2-9-2019 https://youtu.be/Y4n49BRxN90
50 Đối Đầu Với Kẻ Thù Trong Đất Hứa (Phần 1) 27-5-2019 https://youtu.be/JXwNJHDq1Xo
49 Dấy Lên Giô-si-a Hiện Đại 21-3-2019 https://youtu.be/bYTsL3wpCys
48 Ra Đời Cho Chiến Trận 21-2-2019 https://youtu.be/NacaXSg0WYg
47 Cầu Nguyện Bứt Phá 21-1-2019 https://youtu.be/7sGC5K8jlas
46 Sự Chuyển Động Của Đức Tin 10-1-2019 https://youtu.be/9tH-1gKrpvg
45 Chuyển Đổi Để Gia Tăng 24-12-2018 https://youtu.be/LKsqpWftlr0
44 Một Cuộc Đời Đắc Thắng 17-12-2018 https://youtu.be/kxf5Y1b4G14
43 Đánh Chiếm Không Phận Thuộc Linh 12-11-2018 https://youtu.be/u3z5Cm9ylf4
42 Tiếng Gió Trên Đầu Nhành 1-11-2018 https://youtu.be/kzVZGUcM2Xg
41 Ý Nghĩa Năm 2019 (5779 trong Thánh Kinh Lịch) 27-9-2018 https://youtu.be/DueXfAzHkMU
40 Mối Quan Ngại Trong Thời Kỳ Sinh Nở 25-8-2018 https://youtu.be/MStAKUtX5TQ
39 Chiến Trận và Lời Hứa 11-8-2018 https://youtu.be/dngILPD8ef0
38 Phá Tan Mọi Xiềng 2-8-2018 https://youtu.be/bIiaCZlU1kY
37 Sự Khôi Phục Trọn Vẹn 27-7-2018 https://youtu.be/onEhff4-w10
36 Giới Thiệu CD “Bốn Hướng Gió” 20-7-2018 https://youtu.be/I0hetbZ-dU0
35 Biểu Hiện Sự Vinh Hiển Của Ngài 14-7-2018 https://youtu.be/1JEgddvCt2g
34 Khai Phóng Lời Tiên Tri “Cuộc Chiến Tranh Cho Tương Lai” (Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce) 7-7-2018 https://youtu.be/GHPhCO0r_q0
33 Nguyện Muôn Dân Ca Tụng Danh Chúa 7-7-2018 https://youtu.be/32MUvUj5jaQ
32 Biểu Hiện Danh Tính Trong Đia Vị Làm Con 5-7-2018 https://youtu.be/6Sk5vfwPbDQ
31 Địa Vị Làm Con 23-6-2018 https://youtu.be/L-vJMQk1QuU
30 Một Lời Tiên Tri Cảnh Báo: Nguy Hiểm Ở Phía Trước (Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce) 17-6-2018 https://youtu.be/LcXJXWIXThQ
29 Những Tác Động Cơ Cấu Rồng Rắn 7-6-2018 https://youtu.be/Fs6HhgWwDk0
28 Hãy Kêu Cầu Ta 7-6-2018 https://youtu.be/48eP1nLYV_U
27 Một Khởi Đầu Mới 24-5-2018 https://youtu.be/8fRUUv74yiw
26 Ba Ngày Chuyển Đổi 3-5-2018 https://youtu.be/aXts6K_hHGM
25 Ở Đất Như Trời 26-4-2018 https://youtu.be/HGfS6mWX7rE
24 Ơn Phước Tháng Iyar Thuộc Chi Phái Y-sa-ca 19-4-2018 https://youtu.be/dGrDnJC2_JI
23 Gươm của Đức Giê-hô-va & của Ghê-đê-ôn! 12-4-2018 https://youtu.be/lzxXO7cSDGI
22 Dấy Lên Từ Cát Bụi 5-4-2018 https://youtu.be/lLfRpjKA3no
21 Đức Giê-hô-va Nissi, Đấng Cờ Xí 29-3-2018 https://youtu.be/Q7aBTnN0OQ8
20 Ơn Phước Tháng Nisan Thuộc Chi Phái Giu-đa 22-3-2018 https://youtu.be/7bmmJMt5h4w
19 Khi Đức Chúa Trời Phán (Chương 5, 6 & 7) 22-3-2018 https://youtu.be/fcC5GUM–q0
18 Khi Đức Chúa Trời Phán (Chương 3 & 4) 15-3-2018 https://youtu.be/7MEGGikQypQ
17 Khi Đức Chúa Trời Phán (Chương 1 & 2) 8-3-2018 https://youtu.be/dYFKT6_qVKs
16 Bài Trừ Những Con Buôn Bất Chính 1-3-2018 https://youtu.be/QVnyO13dZck
15 Đảo Ngược Tình Thế 1-3-2018 https://youtu.be/8MwG54UI1ko
14 Ơn Phước Tháng A-đa Thuộc Chi Phái Nép-ta-li 15-2-2018 https://youtu.be/CqmL83NVncI
13 Sự Biểu Hiện Của Nước Đức Chúa Trời 8-2-2018 https://youtu.be/dnZcIvBmtXc
12 Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ 1-2-2018 https://youtu.be/he2l8RuiOOU
11 Đánh Hạ Các Cơ Cấu Rồng Rắn (phần 2) 1-2-2018 https://youtu.be/FK_FZcGH0ec
10 Ơn Phước Tháng Sê-bát (Shevat) Thuộc Chi Phái A-Se 25-1-2018 https://youtu.be/4I6B6HjPGEk
9 Lên Chốn Cao Hơn 18-1-2018 https://youtu.be/OFcHmmqr6qo
8 Một Tiến Trình Bứt Phá 11-1-2018 https://youtu.be/GHrt8Byvi9k
7 Của Lễ Đầu Mùa 4-1-2018 https://youtu.be/A31CLznzAfI
6 Ý Nghĩa Năm 2018 Trong Dương Lịch (5778 Trong Thánh Kinh Lịch) 4-1-2018 https://youtu.be/neOC_h35Sg0
5 Đánh Hạ Các Cơ Cấu Rồng Rắn (phần 1) 14-12-2017 https://youtu.be/xlmpDbpqaU4
4 Bước Ngoặt tại Bê-tên 7-12-2017 https://youtu.be/AvdNZTILB2o
3 Tháo Gở Những Tỳ Vết Tâm Linh 7-12-2017 https://youtu.be/jl9w7QST0_0
2 Những Sự Kiện Ở Bê-e-Sê-ba (Tại Bê-e-sê-ba, Một Nơi Kết Ước) 30-11-2017 https://youtu.be/x80ia4YVCLY
1 Cầu Nguyện Chiến Lược 16-11-2017 https://youtu.be/Xs_8abOk7ws

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: