Nước Chảy Ngược Dòng

WaltonCreekLochsa

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2018

Làm sao để nước có thể chảy ngược dòng? Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi sức ép của ngoại cảnh, sức ép của những mối liên kết trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, của mục vụ, sức ép ngay cả chính tư duy của mình khi đương đầu với những nghịch cảnh hoặc khi đứng trong một trũng đoán định, có nghĩa là trong một giao điểm mà những quyết định của chúng ta sẽ định đoạt đường hướng của tương lai.

Có lúc tâm trí và lý trí của chúng ta lâm vào một ‘trận sơn lâm cốc’, nếu chúng ta không khéo thì mọi vụ việc có thể được đặt trên một cán cân trong sự đo lường toan tính. Đây là những sự việc thông thường một con người có thể phải đối đầu trong cuộc sống hằng ngày theo dòng chảy hệ thống và giá trị của thế gian.

Thế nhưng, “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” – Ê-sai 55:8-9

Thực trạng là con dân Chúa, chúng ta cần đặt nền tảng của cuộc đời mình trên hệ thống và giá trị Nước Đức Chúa Trời, một vương quốc đời đời không bao giờ thay đổi và trong vương quốc ấy, hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. (Xem trong Đa-ni-ên 7:27)

Trong vương quốc đời đời này, có những định luật thuộc linh thật tuyệt diệu và lạ lùng, đối nghịch cùng tất cả những sự suy tưởng của thế gian. Trong vương quốc này, Con Người, Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-su đã chịu chết để chúng ta tiếp thu được sự sống, một sự sống sung mãn và dư dật.

Nếu chúng ta muốn sống thì chúng ta cần phải chết — “Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.” – Rô-ma 8:12-13

Kẻ đầu sẽ trở nên rốt, kẻ rốt sẽ trở nên đầu; kẻ muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người — “Song, trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.” – Mác 10:43-44

Nếu chúng ta muốn nhận lãnh, thì chúng ta cần ban cho một cách rộng rãi — “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” – Lu-ca 6:38

Chúng ta đang đặt nền tảng cuộc sống mình trên hệ thống của thế gian hay là của Nước Trời? Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, Nước Đức Chúa Trời đang ở trong lòng chúng ta. Đây là một thời điểm để chúng ta thể hiện danh tính trung thực của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Có những khoảnh khắc ‘Nước Chảy Ngược Dòng’, và đó chính là những khoảnh khắc của các dấu kỳ và phép lạ, là lúc Danh Xưng của Cha Thiêng Thượng được toả ra trên khắp đất, là lúc mà Đức Giê-hô-va Nissi, Đấng Cờ Xí sẽ giáng xuống để bênh vực chúng ta, là lúc mà Ngài sẽ biểu dương quyền năng của Đấng Giải Cứu hầu bày tỏ tấm lòng Ngài trên khắp đất.

Chúng ta là một dân thánh, ̣được biệt riêng, được dấy lên hầu chuyển tãi sự hiện diện, sự vinh quang Ngài khắp mọi nơi chúng ta đang được sai phái. Hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: