Đức Tin Là Gì?

caudenhmang_ductin

Ngày 16, Tháng 12, Năm 2016

Nhà văn C. S. Lewis trong tác phẩm ‘Mere Christianity’ cho chúng ta một câu rất lý thú về ‘Đức Tin’ như sau:

“Đức tin là nghệ thuật để giữ vững những gì đã được tư duy bạn chấp nhận ở một khoảnh khắc nào đó, mặc dù tâm trạng bạn vẫn đang liên tục thay đổi.”

Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:1 cho chúng ta một định nghĩa ngắn gọn về đề tài này, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

Chúng ta sẽ suy gẫm vài điểm và nhấn mạnh 3 ý chính của vài cụm từ trong câu gốc này:

(1) Sự biết chắc vững vàng
(2) Những điều mình đương Trông Mong
(3) Bằng Cớ của những điều mình chẳng xem thấy

(1) ‘Sự biết chắc vững vàng’ ở trong câu này biểu hiện một tính chất đặc biệt của ‘Đức Tin’; nó mang một tính chất cụ thể khiến ta có thể nắm bắt được Đức Tin trong cõi vật chất. Nhưng làm sao ta có thể thực hiện được điều này? Đức Tin trong cõi vật chất của con người chúng ta vốn là các con loài người bị ràng buộc trong thời gian và khoãng cách, làm sao để ta có thể biểu hiện được Đức Tin một cách cụ thể trong cõi vật chất? ‘Sự biết chắc vững vàng’ ở đây nói về mối liên hệ mật thiết giữa ta với Chúa. Nếu bạn đã từng bỏ thì giờ hoặc đã đầu tư trong mối tương giao một tình bạn hoặc với một người thân thích nào đó, bạn sẽ có dịp biết rõ sở thích và tánh tình của con người đó. Bạn có thể ‘đặt lòng tin cậy’ vào con người đó vì bạn đã quen biết họ trong mối tương giao thân thiết.

Trải qua nhiều năm trong tiến trình thuộc linh, Đức Tin là một lĩnh vực thật khó hiểu cho tôi vì nhiều lúc tôi nhất quyết phải giữ vững đức tin cho đến khi đương đầu với những thử thách cụ thể. Tôi đã tìm mọi cách trong ‘nỗ lực’ của con người tôi để vận dụng cả ý chí và kỷ luật cá nhân hầu giữ vững Đức Tin, tôi tự ép mình vào khuôn khổ, quy củ để thực hành sự giữ vững Đức Tin mình, nhưng đâu cũng hoàn đấy. Tôi có cảm tưởng Đức Tin là một điều gì đó có tính chất mơ hồ như một làn khói bị gió thổi bay đi, cho đến khi Đức Thánh Linh ban cho một mặc khải chính chắn về vấn đề này.

Ấy là, Đức Tin được thể hiện thông qua Sự Trông Cậy nơi Đấng Hằng Yêu Thương ta. Đức Tin chỉ có thể được phô bầy và biểu hiện trong ‘bối cảnh’ của tình yêu sâu đậm giữa Chúa với ta. Vì thế, nếu ta chỉ ‘biết về’ Chúa như một ‘tôn giáo’ hoặc ta chỉ ‘biết về’ Chúa thông qua tâm trí và lý trí, nhưng nếu ta không có được sự trải nghiệm trong tình yêu đậm đà thân mật, Mặt Đối Mặt, với Chúa thì ta sẽ không thể nắm bắt và thể hiện được Đức Tin một cách cụ thể, ta không thể ‘biết chắc vững vàng’ như Lời Chúa chỉ dạy trong Hê-bơ-rơ 11:1.

Tác động của Đức Tin được minh chứng khi ta đặt lòng Tin Cậy mình vào đối tượng của Đức Tin, ấy là Đức Chúa Trời, là Đấng Hằng Yêu Thương ta. Những trải nghiệm qua những cơn thử thách để ta đồng hành cùng Cha Thiên Thượng là những kinh nghiệm cá nhân quý báu để rèn luyện Đức Tin ta, để gia tăng lòng yêu mến, lòng tin cậy của ta trong Đấng Toàn Năng. Vì thế, Đức Tin có thể được biểu hiện một cách cụ thể thông qua hành động do lòng tin cậy ta nơi Đức Chúa Cha là Đấng Thành Tín, Đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không bao giờ đổi dời!

(2) ‘Những điều mình đương Trông Mong’ trong Hê-bơ-rơ 11:1 nói về sự hy vọng nơi Chúa. Niềm hy vọng này đến từ sự trải nghiệm cá nhân trong mối tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ ‘nếm biết’ Danh Tánh Ngài. Ta sẽ trải nghiệm Danh Đức Giê-hô-va Ra-pha, là Đấng Chữa Lành mọi bệnh tật. Trong mối tương giao Mặt Đối Mặt với Cha Yêu Thương, chúng ta sẽ ‘nếm biết’ Danh Đức Giê-hô-va Jireh, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu. Trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ta sẽ ‘nếm biết’ Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của Chiến Trận và Ngài chưa bao giờ thất trận, Ngài sẽ vùa giúp và dẫn đầu ta trong chiến thắng…

Có thể nói rằng, từ đây cho đến đời đời, chúng ta sẽ không thể nào trải nghiệm toàn vẹn, tất cả những sự đẹp đẽ và tuyệt vời về Danh Tánh và Thuộc Tánh của Đức Giê-hô-va vì Ngài bao gồm cả vũ trụ này, từ ngàn xưa cho đến đời đời vô cùng. Chúng ta sẽ không có đủ lời trong ngôn ngữ loài người để diễn tả sự hoàn hảo của các Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va. Bạn ơi, Chúa chúng ta là một Đấng Vĩ Đại, Đấng Tạo Hoá của vũ trụ, nhưng kìa, Ngài lại mong muốn đồng hành cùng con người xác thịt yếu đuối như chúng ta. Thật là lạ lùng, thật là kỳ diệu… tất cả chỉ vì Tình Yêu Bất Diệt Ngài giành cho các con loài người. Nếu điều này không đem lại một niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng thì ta thật không còn có gì để bàn luận nữa!

(3)‘bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy’ – Định nghĩa của cụm từ ‘Bằng Cớ’ là một điều rất dễ hiểu. ‘Bằng cớ’ là sự xác chứng của những sự việc đã ứng nghiệm. Bằng cớ là một sự việc cụ thể ta có thể nắm bắt được. Thế thì, Đức Tin là Bằng Cớ của những điều mình chẳng xem thấy có nghĩa là gì bạn? Hãy nhớ rằng, đối tượng của Đức Tin ta không là những điều ta đang cầu xin Chúa ban cho, đối tượng của Đức Tin ta cũng chẳng là sự thành công trong mục vụ, đối tượng của Đức Tin ta chắc hẳn không là danh tiếng của ta giữa vòng Con Dân Chúa. Đối tượng của Đức Tin ta chính là Chúa. Ngài là đối tượng tuyệt đỉnh của Đức Tin ta. Chúng ta đặt lòng tin cậy vào Cha Thiên Thượng vì chúng ta biết rõ một điều này, ấy là, “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?” (Rô-ma 8:35a) Đây chính là một bằng cớ và một xác chứng của Đức Tin!

Nói tóm lại, Đức Tin là Lòng Trông Cậy vào đối tượng của Đức Tin ta, ấy là Chúa, là Đấng Hằng Yêu Thương ta. Sự thể hiện của Đức Tin không qua một nổ lực của con người, nó cũng không thông qua ý chí hoặc kỷ luật của tâm trí ta.

Hãy suy gẫm Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 13:13, “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”

Bạn ơi, Đức Tin ta sẽ được thể hiện trong bối cảnh của mối tương giao mật thiết giữa ta với Chúa, trong Tình Yêu Bất Diệt Ngài giành cho ta. Đức Tin được đặt trên sự Trông Cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Hằng Yêu Thương ta.

Khi ta ở trong vòng tay của Tình Yêu Chúa, Đức Tin và Lòng Trông Cậy sẽ cùng nhau tương tác để biểu hiện vinh quang Ngài trên khắp đất.

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: