Đặc Ân Trong Năm Mới

newyear

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2017

Hôm nay Chúa Thánh Linh cảm động tôi chia sẽ Thi-thiên 90:17 cùng các bạn:

“Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.”

Trong câu này, nguồn gốc của cụm từ ‘ơn Chúa’ trong tiếng Hê-bơ-rơ có vài ý nghĩa như sau:

‘sự đẹp đẽ, ánh sáng của vinh quang Chúa, ân điển, đặc ân…’

Tôi cảm nhận đây là một năm mà sự vinh quang của Chúa sẽ chói dọi trên chúng ta khi chúng ta đồng hành cùng Ngài. Xưa kia khi Môi-se ở trong sự Hiện Diện Chúa trong 40 ngày trên núi Si-na-ri, mặt ông rực sáng vì đã được hầu chuyện với Đức Chúa Trời (Dân Số 34:29)

Bạn ơi, hãy bước lên vào chốn Cao Hơn trong mối tương giao mật thiết với Chúa thông qua ngưỡng cửa của sự ngợi khen, thờ phượng và tôn vinh Ngài! Hãy loại bỏ các gánh nặng vấn vương và phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài há không vùa giúp kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài chăng? (Thi-thiên 37:3-4)

Khi chúng ta đồng hành với Chúa, chúng ta sẽ mặc lấy bản chất, Danh Tánh và sự vinh quang Ngài sẽ chói dọi trên chúng ta để mở khóa mọi tiềm năng Đức Chúa Trời đã gieo trong ta từ trước khi sáng thế. Ấy là lúc mà sự xức dầu của Đấng Chịu Xức Dầu (Đấng Mê-si) sẽ được đỗ đầy trên chúng ta, vì Đức Chúa Cha đã phó thác mọi quyền bính và thế lực cho Ngài (Ê-phê-sô 1:17-23)

Khi chúng ta ở trong Chúa Giê-su và Ngài ở trong chúng ta thông qua sự cảm thông của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có đồng một tâm tình với Đấng Christ, chúng ta sẽ mặc lấy quyền phép từ Trên Cao hầu biểu hiện Danh Tánh và sự vinh quang Ngài trên khắp đất. Ấy là ý nghĩa xác thực trong những lời chúc mừng ‘ơn Chúa’ đỗ đầy trên các Con Dân Ngài.

Khi chúng ta liên tục ở trong mối tương giao với Chúa, các Cửa Trời sẽ mở ra trên đầu chúng ta và mắt Chúa chăm nhìn để dẫn đưa, bảo bọc và vùa giúp ta trong mọi nẽo đường cuộc đời từ đây cho đến đời đời.

Chúng ta mang lấy ảnh tượng Đức Chúa Trời, Ngài đã định trước điều này và chúng ta thật mang trong người mình nguồn sinh lực và sức sống Vĩnh Cữu của cả Thiên Đàng. Nói một cách nôm na, ‘Con thì hẳn sẽ giống Cha!’

Hãy cảm tạ Chúa và đứng vững trên Lời Ngài và hãy ở mãi trong sự Hiện Diện Thánh!

Trong năm mới này, nguyện xin Chúa ban cho bạn ‘đầy ơn’, nguyện xin ‘đặc ân và ân điển’ Ngài bao phủ bạn, nguyện xin sự ‘vinh quang’ Ngài chói dọi trên bạn trong mối tương giao mật thiết và trong Giao Ước Ngài.

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: