Những Chức Vụ Xa Xưa, Hiện Đại

kingarthur

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2017

Chúa Thánh Linh hiện đang hướng dẫn Hội Thánh chúng tôi tìm kiếm Chúa về sự xức dầu Chúa bầy tỏ qua cuộc đời của Đa-ni-ên trong thời Cựu Ước.

Ông Đa-ni-ên là một tôi tớ trung thành với Chúa và trong đoạn thứ nhất của sách Đa-ni-ên Lời Chúa cho chúng ta biết về tình huống của cuộc đời ông sau khi bị bắt tải về xứ Si-na làm phu tù dưới sự trị vì của vua Ba-by-lôn, Nê-bu-các-nết-sa lúc Giê-ru-sa-lem bị thất thủ (Đa-ni-ên 1:1-2.)

Hôm nay, tôi sẽ không đi vào nhiều chi tiết ở đây vì các bạn hẳn đã quen thuộc với sự tích Đa-ni-ên trong thời ấy, nhưng hãy suy gẩm về sự xức dầu và phương cách Đức Chúa Trời đã sử dụng ông thế nào trong tình huống khi bị giam cầm để phục vụ một vì vua ngoại bang. Ân tứ Chúa ban cho Đa-ni-ên không những chỉ trong địa vị là một tiên tri có đầy sự thông sáng để giảng giải những giấc chiêm bao và dị tượng mà Đức Chúa Trời đã bầy tỏ cho Vua Nê-bu-cát-nê-xa, nhưng Chúa đã ban cho ông đặc ân làm cố vấn cho Vua.

Chúa đã dùng Đa-ni-ên để giải cứu các chiêm tinh gia và chuyển tải ý chỉ Ngài đến cùng một vua ngoại bang. Sau đó Chúa đã cho ông và ba bạn Hê-bơ-rơ đặc ân và chính Đa-ni-ên đã được Vua thăng thưởng làm quan cai trị cả tỉnh Ba-by-lôn và làm lãnh tụ tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 2.)

Đây là chức vụ gì đây bạn? Một chức vụ quan trọng trong chính quyền thời Ba-by-lôn bấy giờ. Hẳn nhiên trong địa vị này, tầm ảnh hưởng của Đa-ni-ên đã được Chúa gia tăng và mở rộng. Ân tứ tiên tri của ông được khai phóng để vùa giúp một Vua ngoại bang hầu bành trướng Nước Đức Chúa Trời. Vậy thì, chúng ta có thể kết luận rằng ân tứ trong Con Dân Chúa ngày nay cũng sẽ được khai phóng để mang lại một tầm ảnh hưởng rộng lớn vượt qua khỏi bốn bức tường của Hội Thánh theo truyền thống vì Nước Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi tôn giáo và quy củ do con người thiết lập!

Chúng ta có nên quở trách và cảnh báo Đa-ni-ên rằng “Đừng nên làm chính trị. Chớ liên hệ đến chính quyền chăng?” Nếu đó không phải là ý Chúa thì Ngài hẳn đã không ban cho Đa-ni-ên ân tứ để mang lại giải đáp cho nan đề của hiện tình. Nhưng ̣đó chính là một chiến lược khôn sáng của Đức Chúa Trời, Ngài đặt để Đa-ni-ên trong địa vị làm cố vấn để xoay hướng chính quyền Ba-by-lôn vào thời ấy.

Đừng để kẻ thù linh hồn và các ác linh “tôn giáo” lừa gạt ta với một tầm nhìn hẹp hòi về Nước Đức Chúa Trời!!!

Hãy xem lại chức vụ và danh tánh của Giô-sép nhé? Ông đã bị bán làm nô lệ ở xứ Ai-cập, bị vu oan bỏ tù, nhưng giữa cảnh khốn cùng ấy, Đức Chúa Trời đã khai phóng ân tứ tiên tri và xức dầu cho ông. Chúa đã cho ông được ơn sau khi mang lại lời giải ̣đáp cho những giấc mơ của vua Pha-ra-ôn thời bấy giờ. Sau đó, Chúa đã đại dụng và ban cho ông sự khôn sáng để cứu giúp Ai-cập tích trử lương thực và tài nguyên cho 7 năm đói kém. Ông được thăng thưởng làm tể tướng và mang lại một giải đáp cho nan đề của hiện cảnh.

Chức vụ Tể Tướng của Giô-sép là một chức tước trong chính quyền có thẩm quyền rộng lớn trong thể chế và guồng máy kinh tế của Ai-cập, vì Chúa đã có chương trình để khôi phục dòng dõi Giô-sép và Dân Sự Ngài tránh khỏi nạn đói kém xảy ra tiếp theo đó trong 7 năm hạn hán (Sáng Thế Ký 37-41.)

Chúng ta có nên quở trách Giô-sép chớ nên làm chính trị hoặc kinh tế chăng? Ân tứ Chúa đặt để trong chúng ta có một mục đích trong định mệnh Đức Chúa Trời đã định trước. Chúng ta chẳng cần phải chú tâm có nên làm điều này, có nên làm điều kia hay chăng? Hãy để Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi việc, nhưng hãy nhớ rằng tất cả đều khởi đầu trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Chương trình của Chúa rất sâu nhiệm và tuyệt vời và bất cứ nơi nào Chúa sai phái chúng ta, hãy nhớ rằng tất cả là để chúng ta biểu hiện Danh Tánh Ngài, để bầy tỏ tấm lòng yêu thương bất diệt của Đức Chúa Trời vì Tất Cả Cho Mùa Gặt và sự Bành Trướng của Nước Trời.

Xin Chúa Thánh Linh giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc của những ác linh ‘tôn giáo’ thông qua các quy củ giáo điều của giáo hội do con người thiết kế!

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng sự tự do trong tư duy ta!

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và mở khoá ân tứ trong chúng ta!

Thật vậy, Chiên Ta nghe Tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta! (Giăng 10:27.)

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: