Quyền Phép Từ Trên Cao

fireofpentecost

Ngày 4, Tháng 9, Năm 2017

“Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền-phép từ trên cao.” – Lu-ca‬ ‭24:48-49‬ ‭VB1925‬‬

Lời Chúa hứa với các môn đồ đã được ứng nghiệm nơi phòng cao trong ngày lễ Ngũ Tuần. Hãy suy gẫm vài yếu tố quan trọng về sự việc này:

1. Một điều hẳn nhiên ở đây là, sự vâng lời của các môn đồ thời bấy giờ. Họ đã chú tâm lắng nghe và vâng phục theo ý Chúa. Đây cũng là một nền tảng vững chắc của sự thành công trong mọi việc chúng ta thực thi trên đất. Lời Chúa truyền phán hẳn như ‘đinh đóng cột’. Vấn đề là ta có đủ chức năng thuộc linh để nghe được tiếng Chúa truyền phán chăng?

2. Yếu tố thứ hai là, nơi chốn và khoảnh khắc của Ngày Lễ Ngũ Tuần đã được Chúa chỉ định từ trước. Sự việc này cần được thể hiện tại Giê-ru-sa-lem nhằm ngày Lễ Hội Mùa Gặt của Dân Do Thái vào thời ấy. Nếu các môn đồ tụ tập nơi phòng cao tại Na-xa-rét hoặc ở Ca-bê-na-um hoặc tại một nơi chốn nào khác thì họ chắc đã không nhận được ơn Phước của Ngày lễ Ngũ Tuần. Nếu họ không đi theo thời điểm của Chúa thì Ngài cũng hoàn thành ý chỉ Ngài với những con người khác. Vì thế, sự vâng phục Chúa trong thời điểm Ngài chỉ định là một việc rất quan trọng vì nó sẽ có tầm ảnh hưởng lớn lao trong lịch sử Hội Thánh nói riêng và nhân loại nói chung.

Hôm nay không hiểu sao Đức Thánh Linh lại cảm động tôi viết về đề tài này? Đây không phải là thời điểm nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần, vì thế tôi hơi phân vân trong việc đăng tải bài viết này. Thế nhưng, Chúa Thánh Linh thúc dục tôi vì thật ra, những công việc các môn đồ Chúa xưa kia khởi động từ sách Công Vụ Các Sứ Đồ chưa hề chấm dứt và trong quá trình của sự bùng nổ của Hội Thánh Đầu Tiên, qua sự vận hành của Thần Chúa, họ đã trở nên những sứ đổ của các thời đại.

Ngày nay, Chúa vẫn đang tiếp tục dấy lên các sứ đồ, các tiên tri hiện đại là những phần tử nền tảng của Hội Thánh như Ngài đã truyền dạy, hãy xem trong Ê-phê-sô 4:11-15:

“Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.

“Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.”

Đúng vậy, những công việc khởi đầu từ sách Công Vụ vẫn còn đang diễn tiến cho Hội Thánh Chúa và cho những ai đi theo thời điểm và ý chỉ của Thiên Đàng.

Nói tóm lại, sự việc ‘Mặc Lấy Quyền Phép Từ Trên Cao’ được khởi động trong sách Công Vụ là cho ngày hôm nay. Đây không phải là ơn phước được ban cho hoặc có tính chất đặc cách chỉ cho Ngày Lễ Ngũ Tuần. Đức Chúa Trời là Đấng sống ngoài thời gian, những gì Ngài đã hoặch định vẫn là chương trình tốt đẹp cho chúng ta và Hội Thánh cần được khôi phục để trở lại với mô hình Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ thuở ban đầu.

Khi Con Dân Chúa bị bách hại và phải phân tán khỏi Giê-ru-sa-lem, tất cả đều đã chổi dậy và Hội Thánh gia tăng bội phần vì mỗi người đều góp phần vào việc xây dựng Nhà Chúa, họ đã từng được huấn luyện để mở rộng Nước Trời. Công việc và ân tứ Chúa giao phó cho chúng ta không là để chỉ định cho một số ít trong hàng giáo phẩm, nhưng ân tứ tiềm tàng trong từng cá nhân cần được triển khai để tất cả sẽ sanh bông trái theo ý Chúa.

Hôm nay, hãy cầu xin điều tốt nhất. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mở trói và giải phóng chúng ta thoát khỏi mọi cơ chế tôn giáo đang khống chế con dân Chúa, đang ràng buộc làm cho Hội Thánh Ngài ở trong tình trạng con đỏ thuộc linh. Đừng trông chờ hàng giáo phẩm do con người thiết kế vì Chúa đang làm một việc lớn, một việc lạ lùng để khai phóng dân Ngài và tất cả những ai đang kêu cầu đến Danh Ngài.

Sự vâng phục, nghe theo tiếng Chúa để đi đúng nơi, về đúng chổ, theo thời điểm của Thiên Đàng là chìa khóa then chốt cho sự Mở Rộng Nước Trời. Hãy nhớ rằng mục tiêu của kẻ thù linh hồn ta vẫn là, “… làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp…” Đa-ni-ên 7:25. Đúng vậy, trong bối cảnh của dân Chúa tại Việt Nam, cái cơ cấu rồng rắn kia vẫn đang tiếp tục làm con người bị hao mòn với những sự tình rối ren, tìm mọi cách để cướp, giết và hũy diệt dân tình.

Tạ ơn Chúa, Ngài đang dấy lên các chiến binh, các lãnh đạo thuộc chi phái Y-sa-ca là, “… những người thông hiểu thời cuộc, biết lúc nào I-sơ-ra-ên cần phải làm những gì. Chi tộc ấy có hai trăm thủ lãnh như thế; họ chỉ huy tất cả bà con của họ.” (I Sử Ký 12:32.) Xưa kia Chúa khai phóng dân được tuyển chọn thể nào, ngày nay Ngài cũng đang dấy con dân Ngài lên như thể ấy. Thật vậy, Chúa Thánh Linh mong muốn triển khai các tiềm năng đã được đặt để trong chúng ta. Nguyện xin Chúa xức dầu chúng ta trong mọi ân tứ cần dùng để khai phóng dân tộc trong thời điểm này.

Hãy xông lên để đánh chiếm không phận thuộc linh vì Chúa đang ở cùng ta. Đây là phần cơ nghiệp của chúng ta để cai quản lãnh thổ và Chúa sẽ khôi phục tất cả.

Tất cả cho chiến trận,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: