Không Còn Là Con Trẻ

eaglesky

Ngày 25, Tháng 4, Năm 2018

Hôm nay Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ lại một mặc khải Chúa ban cho tôi trong chuyến về thăm gia đình vào cuối năm 2014. Đây là một khải tượng khá khôi hài, nhưng khi suy gẫm lại, tôi cảm nhận nó là một thực trạng của nhiều cơ cấu tôn giáo, của những tổ chức nào không đi theo mô hình Chúa đã ban cho môn đồ Ngài trong thời kỳ sơ khai của hội thánh ban đầu.

Trong mặc khải này, tôi thấy một người khoảng 40 tuổi, một người có tầm vóc của một người trưởng thành trong thể xác. Một điều lạ ở đây là, người này bận một chiếc tả dùng cho các trẻ sơ sinh, đang nằm trên đất và khóc oe oe không khác gì một em bé đang vòi ăn vì đói. Rồi sau đó, tôi thấy người này được trao cho một chai sữa nhưng phải cần một người khác cầm giữ chai đó để đút vào miệng cho ăn.

Đây là một ảnh tượng có vẻ khôi hài thật, nhưng cũng là một sự tang tóc giữa vòng con dân Chúa. Tôi cũng đã từng trải nghiệm sự tình này vì cái mạng lưới của ‘ác linh’ trong hình thức ‘tôn giáo’ kia là một cái bẫy để kiềm giữ con dân Chúa trong một tình huống ‘thiếu dinh dưỡng’ và rồi, hậu quả nghiễm nhiên của việc này là sự thiếu tăng trưởng trong tình trạng ‘con trẻ’, dễ bị day động theo chiều gió của đạo lạc.

Hãy xem Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:8-15:

“Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. Và, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ờ dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.”

Những cơ cấu rồng rắn nào, những sự thông đồng với thế giới tối tăm nào đã cản trở khiến chúng ta vẫn tiếp tục bước đi trong tình trạng con trẻ? Hội thánh chúng ta cần sự chuyển đổi nào để trở thành một đạo binh hùng mạnh hầu mở rộng Nước Trời? Xin Chúa khôi phục và chuyển đổi nền tảng hội thánh để chúng ta noi theo một mô hình hoàn hảo Chúa đã ban cho hội thánh đầu tiên để ‘Ý Cha được nên, ở đất như trời.’

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: