Chẳng Do Công Thức Hoặc Giáo Điều

Xachari4-6

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2018

Trong mấy lúc gần đây, khi có dịp tiếp cận với con dân Chúa, nhất là người Á-châu, chúng tôi tại Hội Thánh nhà), thường nhìn thấy một mô hình, có thể nói rằng nó dường như là một khung hình mà đa số đang xử dụng để tìm kiếm giải đáp cho hiện cảnh.

Đây là những tôi con Chúa có lòng tìm kiếm Chúa để mở rộng Nước Trời, để triển khai các mục vụ Chúa đang giao phó cho họ. Khổ nỗi, có một điều là con dân Chúa lại tìm kiếm các phương cách, các công thức để thực hiện và đẩy mạnh công việc Chúa. Chúng tôi có thể chia sẽ với các anh chị em này những mô hình trong Lời Chúa, chúng tôi cũng có thể làm chứng về sự mở rộng của Nước Chúa trong bối cảnh của chúng tôi, nhưng tất cả là để khích lệ con dân Ngài. Tuy nhiên, họ vẫn phải tìm kiếm Chúa để tiếp thu những chiến lược của Chúa thích hợp với bối cảnh của họ. Đây là một điều rất quan trọng. Ví dụ như trong những điều Chúa hướng dẫn chúng tôi trong việc phát triển các tổ Si-ôn, những điều này có thể là hữu hiệu cho chúng tôi, nhưng chưa chắc là giải đáp cho một dân tộc nào khác bên Đông Nam Á.

Nhưng, Đức Thánh Linh là Đấng biết rõ mọi việc và Ngài có thể kích hoạt cũng khai phóng chúng ta theo thời điểm của Thiên Đàng. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mỗi một người trong chúng ta cần đồng hành với Chúa trong mối tương giao mật thiết với Ngài, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa cho vấn nạn và hiện cảnh của từng cá nhân.

Đây cũng là một sự cảnh báo cho những mục vụ thường được xử dụng để ‘huyấn luyện’ con dân Chúa. Học hỏi để mở mang sự hiểu biết là một điều tốt, thế nhưng chúng ta cần nhớ rằng những sự ‘học hỏi’ nầy cần là một công cụ để khai phóng ân tứ trong sự trưởng thành thuộc linh chứ không là những công thức và giáo điều để áp dụng cho mọi tình huống. Nếu không khéo, chúng ta sẽ bị xa vào những cơ cấu ‘tôn giáo’, tức là đi theo một hình thức nhưng chối bỏ quyền phép của Đức Thánh Linh.

Hãy xem Lời Chúa trong Xa-cha-ri 4:4-6:

“Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ỡ kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cái ở bên tả.

“Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! tôi không biết.

“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: